Mỹ bị loại ra khỏi danh sách 20 nước ít tham nhũng nhất trên thế giới
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn báo cáo thường niên về tình trạng tham nhũng toàn cầu của tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết nước Mỹ vừa bị loại ra khỏi danh sách 20 nước ít tham nhũng nhất trên thế giới.
ef72x12decx12b15x14bffx119bcx16b50x1311fx14f32x14a3fxX7x15a19x139dex102f5x17f55x12611x13026xX5x10bf3xXaxfbbcx18554x1126fxX3x118fdxfc2bxX3xX5x13d2exf7fdxXdxX3x15347xX6xX3xf6e4xX1x11b4exXdxX3xf7dexX6xf8e9xX1xX3xX7x14db0xX4xX1xX3x1863axf6a9xX3xX28x11344x16aa9xX4xX3xf867xXexX3xXexX1xX6x18675xX3xX28xX1x1856fxX28x1836cxX3xX28xX1x12831xXexX3xXexX1ex185f1xX28xX3xXexX1x15a7dxX3xX44xXdxX35xXdxX0x18435xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b25xX10xX6xX26xXaxX12xf7caxX1x142b7xX28xX44xX3x1120axXdxX4dxX28xX3xXcxXcx116f1x1421ax18959xX3xXexX1bxXdxX3xX7dxX10x13c35xX3x1300bxX1axX1exX21xX3xX26x10e1dxX28xX3xX16xX2cxX1axX3xX4xX2cxX1axX3xXexX1xX34x15e9fxX28xX44xX3xX28xXdxX4dxX28xX3xX74x1355axX3xXexf462xX28xX1xX3xXexX1exX1bxX28xX44xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xXexX1ax13395xX28xX3xX4x15d68x1473exX3xX4x178c3xX6xX3xXex14881xX3xX4xX1x179c6xX4xX3xX13xXdxX28xX1xX3xX16xX1bxX4xX1xX3x16e41xXc4x189bexX4xX3xXexX52xX3xX4xX1xX1axX3xX16xXdxX52xXexX3xX28xX34xX35xX4xX3xX13xX14xX3xX74x13281xX6xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX1exX6xX3xX21xX1xX23xXdxX3xX26xX6xX28xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdx13ff0xX0xX59xXbxX12xX0xX26xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1exXexXdxX4xX5xX10x17a29xXbxX1xX1axXexX1axX3xXbx132f8xX10xX28xXexX10xX1exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX28xXexX10xX1exXaxX3xX7xXex1605bxX5xX10xX9xXaxX85xXdxX26xXexX1x111cexX3xf9b2xX2x15209xXbx1807ax16421xX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX184xX3x13ff5x1712bx1570dxXbxX18axX18bxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX184xX59xX59xXdxX13bxX16xX6xX1axX1xX6xXexXdxX28xX1xX13bxX74xX28xX59xX28xX10xX85xX7xX59xX2x18540xX31xX197xX59xX2xX31xX196xX26xX188xX2xX31xX30xX186xX197xX196xXexX195xX2xX186xX5xX31xX153xXexX1xX6xX3exX153xX28xX1xXc4xX28xX44xX13bx13d29xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX1exX6xX3xX21xX1xX23xXdxX3xX26xX6xX28xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xX26xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX1exXexXdxX4xX5xX10xX153xXbxX1xX1axXexX1axXaxX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxX1axX28xXaxX12x1060cxX28xX1xX3xX3exXdxX28xX1xX3xX1x16596xX6xX13bxX3x135e0xX7dxX44xXc4x16ba2xX28xX184xX3xXcxX1exX6xX28xX7xXbxX6xX1exX10xX28xX4xX17axX3xfdc9xX28xXexX10xX1exX28xX6xXexXdxX1axX28xX6xX5x14cf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3b8xX1axX26xX17axXaxX12xX15bxX2cxX4xX3xX4xX1x12c59xX3xX7xXdexX3x130c3xX2cxX28xX1xX3xX44xXdxX2cxX3xXexXa8xX28xX1xX3xX1xXa8xX28xX1xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX30xX31xX2xX196xX3xX4xXc7xX6xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX28xXbfxX17axX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xX48xX17axX3xX13xX14xX3xX2bexXcfxX28xX44xX3xXexX1xXcfxX3xX30xX30xX3xX153xX3xXexX1xXcfxX3xX1xX1bxX28xX44xX3xXex12f5axX3xX28xX1xX48xXexX3xX4xXc7xX6xX3xX13xX14xX3xX21x10128xX3xXexXf6xX3xX28x164e9xX3exX3xX30xX31xX2xX2xX3xX74xXbfxX3xXex182cbxXexX3xX186xX3xX1xX1bxX28xX44xX3xX7xX1axX3xX74xX35xXdxX3xX28xX32axX3exX3xX30xX31xX2x118d2xX3xX21xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX18axX52xXbxX3xXexX1xXcfxX3xX2xX186x113c2xX3xXexX1exX4dxX28xX3xX6exX1xX2cxXbxX3xX74xXbfxX3x121f9x113d7x1662dxX3xX27bxX15bxX2cxX4xX3xXexXdxX324xXc4xX3xX74xX34x184a6xX28xX44xX3x1695cxXc4xXdexX4xX3xX371xX1exX6xX16xX29dxX13bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX1axX26xX17axXaxX12xXcxXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX13xXdxX28xX1xX3xX2adxX1bxX4xX1xX3xXdcxXc4xXdexX4xX3xXexX52xX3xXbxX1x166caxX28xX3xXexX38xX4xX1xX3xXexXa8xX28xX1xX3xX1xXa8xX28xX1xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX4xX2cxX4xX3xX28xX34xX35xX4xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX6xX28xX44xX3xX2bexXdxX324xX3exX3xX2xX31xX31xX361xX3xX26x159aexX6xX3xXexX1exX4dxX28xX3xX21xX52xXexX3xX384xXc4x1040bxX3xX1xX380xX28xX3xX2xX31xX3xX4xXc4x10542xX4xX3xX21xX1xX40axX1axX3xX7xX2cxXexX3xX44xXdxX35xXdxX3xX21xXdxX28xX1xX3xX26xX1axX6xX28xX1xX3xX74xXbfxX3xX44xXdxX35xXdxX3xX4xX1xXc4xX17axX4dxX28xX3xX44xXdxX6xX3xX2bexX324xX3xX2bexX1axX3xX3exXcfxX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xXexX1exX1axX28xX44xX3xX1xXbfxX28xX1xX3xX4xX1xX38xX28xX1xX3xX4x143b9xX28xX44xX13bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX1axX26xX17axXaxX12x1196fxX28xX44xX3x14a26xX1axX10xX3x15c30xX10xXdxXexX10xX1exX361xX3xX384xXc4xX17axXa5xX28xX3xX28xX44xX34xX9bxXdxX3xXbxX1xX2cxXexX3xX28xX44xX46bxX28xX3xX4xXc7xX6xX3xX74xX32axX28xX3xXbxX1x12296xX28xX44xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX13xXdxX28xX1xX3xX16xX1bxX4xX1xX3xXdcxXc4xXdexX4xX3xXexX52xX3xXexX1bxXdxX3xX13xX14xX361xX3xX4xX1xX1axX3xX1ex1182dxX28xX44xX3xX4xX1xX38xX28xX1xX3xX384xXc4xX17axXa5xX28xX3xX4xXc7xX6xX3xXcxXcbxX28xX44xX3xXexX1xXdexX28xX44xX3xXcxX1exXc4xX3exXbxX3xX5xXbfxX3xX28xX44xXc4xX17axX4dxX28xX3xX28xX1xX3c0xX28xX3xX384xXc4xX6xX28xX3xXexX1exX277xX28xX44xX3xX2bexX4dfxX28xX44xX3xX7xX6xXc4xX3xX7xX3fcxX3xXexX336xXexX3xX1xX1bxX28xX44xX3xX4xXc7xX6xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX13xX14xX361xX3xX28xX1xX48xX28xX3xX3exX1bxX28xX1xX3xX74xXdxX315xX4xX3xX46bxX28xX44xX3xXcxX1exXc4xX3exXbxX3xXexX1xXdxX52xXc4xX3xX3exXdxX28xX1xX3xX16xX1bxX4xX1xX3xXexX1exX1axX28xX44xX3xX74xXdxX315xX4xX3xX4xX46bxX28xX44xX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexXbfxXdxX3xX7xX40axX28xX3xX4xX2cxX3xX28xX1xX3c0xX28xX3xX4xXc7xX6xX3xX3exXa8xX28xX1xX361xX3xX28xX1xXdxXa5xXc4xX3xX5xXc3xX28xX3xX4xXdexX3xXexXa8xX28xX1xX3xX4xX6xX28xX3xXexX1xXdxX315xXbxX3xX4xXc4xX415xX4xX3xX2bexXdxXa5xXc4xX3xXexX1exX6xX3xX4xXc7xX6xX3xX4xX46bxX28xX44xX3xXexXdexX3xX74xXdxX4dxX28xX3xX2bexX415xX4xX3xX5x15c6dxXbxX3xX13xXc4xX10xX5xX5xX10xX1exX3xX74xXbfxX3xX4xX1xX2b9xX3xXexX1exX38xX4xX1xX3xX16xX2cxX1axX3xX4xX1xX38xX13bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX1axX26xX17axXaxX12xX2adxX2cxX1axX3xX4xX2cxX1axX3xX28xX4dxXc4xX3xX2xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xX5xXbfxX3x14adcxX6xX28xX3xX13xX1bxX4xX1xX361xX3xX7dxX10xX85xX3xX488xX10xX6xX5xX6xX28xX26xX361xX3xX6exX1xXc3xX28xX3x10eddxX6xX28xX361xX3x126fcxXdxX28xX44xX6xXbxX1axX1exX10xX361xX3xXcxX1xX336xX17axX3xX637xXdxX324xX28xX361xX3xXcxX1xX336xX17axX3xX658x129d4xX361xX3xX7dxX6xX3xX370xX17axX361xX3xX68xXbfxX3xX5xX6xX28xX361xX3xX15bxX6xX28xX6xX26xX6xX3xX74xXbfxX3xX653xXc4xX18axX10xX3exX16xX1axXc4xX1exX44xX13bxX3xX7dxX1x184d7xX28xX44xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX16xX17xX3xX2bexX2cxX28xX1xX3xX44xXdxX2cxX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xXdxXa5xXc4xX3xX28xX1xX48xXexX3xX5xXbfxX3xX658xX1axX3exX6xX5xXdxX6xX361xX3xX658xX17axX1exXdxX6xX361xX3xX7dxX6xX3exX3xX658xXc4xX26xX6xX28xX361xX3xX87xX10xX3exX10xX28xX361xX3xXcxX1exXdxXa5xXc4xX3xXcxXdxX4dxX28xX361xX3xX658xXc4xX26xX6xX28xX361xX3x13b04xXc4xXdxX28xX10xX6xX153xX2adxXdxX7xX7xX6xXc4xX361xX3xX701xXc4xXdxX28xX10xX6xX3xX7bxX38xX4xX1xX3xX2bexX1bxX1axX361xX3xX371x1644cxX44xX1xX6xX28xXdxX7xXexX6xX28xX3xX74xXbfxX3xX653xXdxX16xX17axX6xX13bxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxX1axX26xX17axXaxX12xXcxXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX13xXdxX28xX1xX3xX16xX1bxX4xX1xX3xXcxX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX4xX1xX1axX3xX1exX4dfxX28xX44xX3xXexXa8xX28xX1xX3xX1xXa8xX28xX1xX3xX21xX1xX46bxX28xX44xX3xX3exX48xX17axX3xX7xX2cxX28xX44xX3xX7xXc7xX6xX3xX74xX35xXdxX3xX28xX1xXdxXa5xXc4xX3xX28xX34xX35xX4xX3xXexXdxX52xXbxX3xXexX336xX4xX3xX21xX1xX46bxX28xX44xX3xX21xXdxX324xX3exX3xX7xX1axX2cxXexX3xX2bexX34x1064dxX4xX3xX28xX1bxX28xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX2bex13a9fxX3xX44xX70xXbxX3xXbxX1xXc3xX28xX3xX74xXbfxX1axX3xX4xXc4xX415xX4xX3xX21xX1xXc7xX28xX44xX3xX1xX1axX40axX28xX44xX3xX26xX3c0xX28xX3xX4xX1xXc7xX3x170b3xX3xX28xX1xXdxXa5xXc4xX3xX28xX380xXdxX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX13bxX0xX59xXbxX12xX0xX26xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xX1exX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX4dxX28xX3xX384xXc4xX6xX28xX184xX0xX59xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xXc4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX153xXexX1xXc4xX3exX16xX153xX6xX28xX26xX153xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX28xX44xXbfxX17axX3xX384xXc4xX6xX184xX3xX68xX1bxX3xX74xXdxX315xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1xX46bxX28xX44xX3xX384xXc4xX6xX3xX26xX3fcxX3xX5xXc4xX5d8xXexX3xX28xX44xX3c0xX28xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX18axX3c0xX17axX3xXexX34xX9bxX28xX44xX3xX16xXdxX4dxX28xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX74xX35xXdxX3xX13xX10xX18axXdxX4xX1axXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX384xXc4xX1axX4xX153xXexX10xX59xXexX1xX10xX153xX44xXdxX1axXdxX153xX28xX44xX6xX17axX153xX384xXc4xX6xX153xX1xX6xX153xX74xXdxX10xX28xX153xX3exX17axX153xXexX1xX1axX28xX44xX153xX384xXc4xX6xX153xX26xXc4xX153xX5xXc4xX6xXexX153xX28xX44xX6xX28xX153xX7xX6xX4xX1xX153xX18axX6xX17axX153xXexXc4xX1axX28xX44xX153xX16xXdxX10xX28xX153xX44xXdxX1axXdxX153xX74xX1axXdxX153xX3exX10xX18axXdxX4xX1axX59xX2xX186xX188xX1bexX196xX31xX13bxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX59xX3exX10xX26xXdxX6xX59xX2xX30xX31xX59xX28xX10xX85xX7xX59xX2xX196xX188xX2xX59xX2xX30xX197xX26xX186xX31xX186xX197xX196xX2xX1bexXexX197xX1bexX197xX30xX5xX196xX153xX2xX13bxX1dfxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX1exX6xX3xX21xX1xX23xXdxX3xX26xX6xX28xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX26xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX28xX44xXbfxX17axX3xX384xXc4xX6xX184xX3xX68xX1bxX3xX74xXdxX315xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1xX46bxX28xX44xX3xX384xXc4xX6xX3xX26xX3fcxX3xX5xXc4xX5d8xXexX3xX28xX44xX3c0xX28xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX18axX3c0xX17axX3xXexX34xX9bxX28xX44xX3xX16xXdxX4dxX28xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX74xX35xXdxX3xX13xX10xX18axXdxX4xX1axXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX384xXc4xX1axX4xX153xXexX10xX59xXexX1xX10xX153xX44xXdxX1axXdxX153xX28xX44xX6xX17axX153xX384xXc4xX6xX153xX1xX6xX153xX74xXdxX10xX28xX153xX3exX17axX153xXexX1xX1axX28xX44xX153xX384xXc4xX6xX153xX26xXc4xX153xX5xXc4xX6xXexX153xX28xX44xX6xX28xX153xX7xX6xX4xX1xX153xX18axX6xX17axX153xXexXc4xX1axX28xX44xX153xX16xXdxX10xX28xX153xX44xXdxX1axXdxX153xX74xX1axXdxX153xX3exX10xX18axXdxX4xX1axX59xX2xX186xX188xX1bexX196xX31xX13bxX1xXexX3exXaxX12xXcxX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX28xX44xXbfxX17axX3xX384xXc4xX6xX184xX3xX68xX1bxX3xX74xXdxX315xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1xX46bxX28xX44xX3xX384xXc4xX6xX3xX26xX3fcxX3xX5xXc4xX5d8xXexX3xX28xX44xX3c0xX28xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX18axX3c0xX17axX3xXexX34xX9bxX28xX44xX3xX16xXdxX4dxX28xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX74xX35xXdxX3xX13xX10xX18axXdxX4xX1axX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX68xX1bxX3xX74xXdxX315xX28xX3xX13xX14xX3xXexX1xX46bxX28xX44xX3xX384xXc4xX6xX3xX26xX3fcxX3xX5xXc4xX5d8xXexX3xX28xX44xX3c0xX28xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX18axX3c0xX17axX3xXexX34xX9bxX28xX44xX3xX16xXdxX4dxX28xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX74xX35xXdxX3xX13xX10xX18axXdxX4xX1axX18bxX3xX15bxX3fcxXc4xX3xX15bxX1xXc7xX3xXexX17xX4xX1xX3xX7dxXdxX7xX7xX6xX28xX3xX16xX17xX3xX16xf407xXexX3xX5xX1bxXdxX3xX74xX35xXdxX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX2cxX1axX3xX16xXc4xX415xX4xX3xX3exX35xXdxX13bxX13bxX13bxX3xX5xXbfxX3xX28xX1xX69exX28xX44xX3xXexX1xX46bxX28xX44xX3xXexXdxX28xX3xX28xXcbxXdxX3xX16xX5d8xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xXexX1exX1axX28xX44xX3xX28xX44xXbfxX17axX3xX30xX2xX59xX2xX30xX3xX2bexX34xX7b6xX4xX3xX2adxX2cxX1axX3xX68xXbfxX3xXcxX674xX28xX1xX3xX2bexXdxX315xX28xX3xXex151a2xX3xXexXcbxX28xX44xX3xX1xX7b6xXbxX13bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX3xX16xXb83xXexX3xX44xXdxX69exX3xX384xXc4xX6xX28xX3xX4xX1xXcfxX4xX3x13a02xX290xXc36xX371xX3xX74xX35xXdxX3xX4xX2cxX1axX3xX16xXc4xX415xX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX26xXdxX10xX3exX153xX28xX1axX28xX44xX59xX3exX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX153xX16xX6xXexX153xX44xXdxXc4xX153xX384xXc4xX6xX28xX153xX4xX1xXc4xX4xX153xX722xXdxX722xX6xX153xX74xX1axXdxX153xX4xX6xX1axX153xX16xXc4xX1axX4xX153xXexX1xX6xX3exX153xX28xX1xXc4xX28xX44xX59xX2xX186xX197xX197xX2xX197xX13bxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX59xX3exX10xX26xXdxX6xX59xX2xX30xX31xX59xX28xX10xX85xX7xX59xX2xX196xX197xX34exX59xX2xX31xX186xX26xX197xX2xX188xX2xX196xX197xX30xXexX196xX2xX186xX31xX5xX2xX13bxX1dfxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX1exX6xX3xX21xX1xX23xXdxX3xX26xX6xX28xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX26xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX3xX16xXb83xXexX3xX44xXdxX69exX3xX384xXc4xX6xX28xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXc36xX290xXc36xX371xX3xX74xX35xXdxX3xX4xX2cxX1axX3xX16xXc4xX415xX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX26xXdxX10xX3exX153xX28xX1axX28xX44xX59xX3exX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX153xX16xX6xXexX153xX44xXdxXc4xX153xX384xXc4xX6xX28xX153xX4xX1xXc4xX4xX153xX722xXdxX722xX6xX153xX74xX1axXdxX153xX4xX6xX1axX153xX16xXc4xX1axX4xX153xXexX1xX6xX3exX153xX28xX1xXc4xX28xX44xX59xX2xX186xX197xX197xX2xX197xX13bxX1xXexX3exXaxX12xX13xX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX3xX16xXb83xXexX3xX44xXdxX69exX3xX384xXc4xX6xX28xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXc36xX290xXc36xX371xX3xX74xX35xXdxX3xX4xX2cxX1axX3xX16xXc4xX415xX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12x14c96xX17axX3xX16xX6xX28xX3xX15bxX1xXdexX28xX44xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX4xXc7xX6xX3xX13xX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX3xX27bxX13xX371xX15bxX15bxX29dxX3xX2bexX7c9xX3xX16xXb83xXexX3xX44xXdxX69exX3xX46bxX28xX44xX3xX658xXc4xX28xX26xX1exX6xX3xX48cxX6xX1dfxX1axX1axX361xX3xX4xX46bxX28xX44xX3xX26xX3c0xX28xX3xX13xX6xX5xX6xX17axX7xXdxX6xX361xX3xX74xXbfxX3xX1xXdxX315xX28xX3xX5xXbfxX3xXexX1x10e1bxX3exX3xXbxX1xX2cxX28xX3xX4xXc7xX6xX3xXe2bxX17axX3xX16xX6xX28xX3xX637xX1bxX1axX3xX2bexXcfxX4xX3xXexX1xXc4xX415xX4xX3xX653xXdxX4dxX28xX3xX2bexX1axXbfxX28xX3xX2adxX70xX28xX44xX3xX2bexX2cxX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxX3xX27bxXc36xX290xXc36xX371xX29dxX361xX3xX74xX35xXdxX3xX4xX2cxX1axX3xX16xXc4xX415xX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX13bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxXc4xX17axXa5xX28xX3xX5xX3fcxX4xX361xX3xXexX1exX2cxX4xX1xX3xX28xX1xXdxX315xX3exX3xX28xX44xX34xX9bxXdxX3xX5xX7c9xX28xX1xX3xX2bexX1bxX1axX3xX74xXbfxX3xX28xXdxXa5xX3exX3xXexXdxX28xX3xX4xXc7xX6xX3xX28xX1xX3c0xX28xX3xX26xX3c0xX28xXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX28xX1xX153xXexX1exXdxX59xX384xXc4xX17axX10xX28xX153xX5xXc4xX4xX153xXexX1exX6xX4xX1xX153xX28xX1xXdxX10xX3exX153xX28xX44xXc4xX1axXdxX153xX5xX6xX28xX1xX153xX26xX6xX1axX153xX74xX6xX153xX28xXdxX10xX3exX153xXexXdxX28xX153xX4xXc4xX6xX153xX28xX1xX6xX28xX153xX26xX6xX28xX59xX2xX186xX31xX195xX2xX30xX13bxX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX44xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX59xX3exX10xX26xXdxX6xX59xX2xX30xX31xX59xX28xX10xX85xX7xX59xX2xX196xX195xX188xX59xX34exX34exX26xX188xX31xX188xX197xX188xX195xX34exXexX30xX186xX197xX196xX5xX2xX153xX30xX30xX30xX13bxX1dfxXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX5xX1axX1bxXdxX3xX1exX6xX3xX21xX1xX23xXdxX3xX26xX6xX28xX1xX3xX7xX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX3xX28xX34xX35xX4xX3xX38xXexX3xXexX1xX6xX3exX3xX28xX1xX42xX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xXexX1exX4dxX28xX3xXexX1xX52xX3xX44xXdxX35xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX26xXdxX74xX12xX0xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdcxXc4xX17axXa5xX28xX3xX5xX3fcxX4xX361xX3xXexX1exX2cxX4xX1xX3xX28xX1xXdxX315xX3exX3xX28xX44xX34xX9bxXdxX3xX5xX7c9xX28xX1xX3xX2bexX1bxX1axX3xX74xXbfxX3xX28xXdxXa5xX3exX3xXexXdxX28xX3xX4xXc7xX6xX3xX28xX1xX3c0xX28xX3xX26xX3c0xX28xXaxX3xX1xX1exX10xX722xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX28xX1xX153xXexX1exXdxX59xX384xXc4xX17axX10xX28xX153xX5xXc4xX4xX153xXexX1exX6xX4xX1xX153xX28xX1xXdxX10xX3exX153xX28xX44xXc4xX1axXdxX153xX5xX6xX28xX1xX153xX26xX6xX1axX153xX74xX6xX153xX28xXdxX10xX3exX153xXexXdxX28xX153xX4xXc4xX6xX153xX28xX1xX6xX28xX153xX26xX6xX28xX59xX2xX186xX31xX195xX2xX30xX13bxX1xXexX3exXaxX12xXdcxXc4xX17axXa5xX28xX3xX5xX3fcxX4xX361xX3xXexX1exX2cxX4xX1xX3xX28xX1xXdxX315xX3exX3xX28xX44xX34xX9bxXdxX3xX5xX7c9xX28xX1xX3xX2bexX1bxX1axX3xX74xXbfxX3xX28xXdxXa5xX3exX3xXexXdxX28xX3xX4xXc7xX6xX3xX28xX1xX3c0xX28xX3xX26xX3c0xX28xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX1exX1axX28xX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX30xX153xX1bexX153xX30xX31xX2xX196xX361xX3xX2bexX48xXexX3xX28xX34xX35xX4xX3xXexX6xX3xX2bexX7c9xX3xX2bexX415xX4xX3xX5xX5d8xXbxX3xX2bexX34xX7b6xX4xX3xX34exX195xX3xX28xX32axX3exX361xX3xX28xX44xXbfxX17axX3xX1xX1axXbfxX28xX3xXexX1axXbfxX28xX3xXexX1xXdexX28xX44xX3xX28xX1xX48xXexX3xX4xX42xX28xX44xX3xX2bexX7c9xX3xX1xX380xX28xX3xX197xX195xX3xX28xX32axX3exX13bxX3xXcxX1exX1axX28xX44xX3xXexX1xX9bxXdxX3xX44xXdxX6xX28xX3xX2bexX70xX361xX3xX28xX44xX6xX17axX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xX3c0xXc4xX3xX5xX336xX4xX3xX4xX1x132aexX28xX44xX3xXexX6xX3xX2bexX6xX28xX44xX3xX7xXdexX28xX44xX3xX2bexX7c9xX3xX18axXc4xX48xXexX3xX1xXdxX315xX28xX3xX28xX1xX69exX28xX44xX3xXaxX1exX27fxX28xX44xX361xX3xX1xXcbxXaxX361xX3xX28xX1xX69exX28xX44xX3xXaxX2bexXdxXa5xXc4xX3xXexX1xXc3xX28xX3xX21x11c73xXaxX3xX4xX1xX3c0xXc4xX3x11d60xX13bxX3x14092xX7c9xX3xX4xX70xX3xX28xX1xX69exX28xX44xX3xX384xXc4xXdexX4xX3xX44xXdxX6xX3xXexXf6xX28xX44xX3xX2bexXdxX3xX2bexXc3xXc4xX3xXexX1exX1axX28xX44xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX1exXdxX324xX28xX3xX21xXdxX28xX1xX3xXexX52xX3xX1exX27fxXdxX3xX16xfb36xX28xX44xX3xX28xX1xXdxX4dxX28xX3xX28xXdxXa5xX3exX3xX1xXcfxX28xX44xX3xX21xX1xX7f1xXdxX3xX74xX336xXexX3xXexXb83xXexX13bxX3xX7dxX1xX34xX28xX44xX3xX4xX42xX28xX44xX3xX4xX70xX3xX28xX1xX69exX28xX44xX3xX384xXc4xXdexX4xX3xX44xXdxX6xX3xX3exX48xX17axX3xX3exX34xX380xXdxX3xX28xX32axX3exX3xXexX1exX34xX35xX4xX3xX18axXc4xX48xXexX3xXbxX1xX2cxXexX3xX2bexXdxX324xX3exX3xX44xXdxXdexX28xX44xX3xXexX6xX361xX3xX28xX6xX17axX3xX2bexX7c9xX3xX16xX34xX35xX4xX3xX74xXbfxX1axX3xX1xXbfxX28xX44xX3xX28xX44xX42xX3xX4xX2cxX4xX3xX28xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX2cxXexX3xXexX1exXdxX324xX28xX13bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xXc4xX5xX12xX0xX26xXdxX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xX59xX26xXdxX74xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX658xX1axXc4xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX74xXdxX10xXexX28xX6xX3ex129d7xX0xX59xXbxX12