Soi sức mạnh đáng gờm của trực thăng tấn công Atak T-129
Dù không đình đám nhưng trực thăng T-129 có sức mạnh hỏa lực không thua kém các mẫu trực thăng tấn công nổi tiếng của Nga hay Mỹ.
5c80x64b9x7bbaxeaedxaa16x78c1xcdd9xe2d3x9a3exX7x8e7cxc7acxe48dxdb2cxa2a3xac71xX5xaf65xXaxabeaxe660x65ecxXdxX3xX7xff80xX4xX3xa7c0x5f69xef36xX1xX3x5df1xa2b8xX1dx656axX3xX23xfbfdxX1bxX3xX4xfaf5xX6xX3xXexdb58x861dxX4xX3xXexX1x10090xX1dxX23xX3xXex9874xX1dxX3xX4x6df6xX1dxX23xX3xb77dxXexX6xf0c9xX3xXcxe4aaxX2x6be1x7192xX0xcd62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d44xX10xX6xdc96xXaxX12xdb0bxdfc7xX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xX20x9a3bxX1dxX1xX3xX20xX21xX1bxX3xX1dxX1xf8ccxX1dxX23xX3xXexX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX4xfbc3xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX1xfbcfxX6xX3xX5xX2fxX4xX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xXexX1xb9caxX6xX3xX44xfa2exX1bxX3xX4xX21xX4xX3xX1bxafb6xXa6xX3xXexX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXexX39xX1dxX3xX4xX3dxX1dxX23xX3xX1dxb626xXdxX3xXexXdxee4bxX1dxX23xX3xX4xX2axX6xX3x95a6xX23xX6xX3xX1xX6xdf6bxX3xee05xc2e9xc8f9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10175xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf3bexX4cxX4cxXdxXe1x83f7xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xf63cxX1dxX4cxX1dxX10x7427xX7xX4cxX2xcb99x88a5xaaaexX4cxa0b1xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axada2xX131xXexX2xX133xX2xX130xX5xX130xXe1xe7cbxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxedafxX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10x9f5fxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxe186xXddxb000xXaxX12xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX5exX14xX3xX1xa302xX1dxX23xX3xX41xXa6xX23xXa6xX7xXexX6xfa86xX10xX7xXexX5xX6xX1dxX5exX3xb8afxedcbxXexX6xX5xXddx75f4xX3xX126xfcc9xX3xX19axX3dxX1dxX23xX3xXexXddxX3xX19axX3dxX1dxX23xX3xX1dxX23xX1xXdx680axXbxX3xX5bxX1e7xX1dxX23xX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xX126x8de4xX3xXexX2exedd7xX3xXcxX1xXcaxX3xXd7xX1x719fxX3xad0axf55dxX3xX1dexXcxX41xX1dfxX1e4xX3xX1x7abcxXbxX3xXexX21xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2exXdxdfb0xX1dxXe1xX3x9d0fxX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXex7b08xX2a4xd053xX2xX5xX2xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX20xX75xX221xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2exXdxX230xX1dxX3xX4xX1xX14xX3xX1dxX1xXdxX1faxX1bxX3xX126xX20dxX3xX4xX1x84efxX1dxX23xX3xXexX34xX1dxX23xX3xX47xX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xX23xXdxX21xXbx7a8fxX3xX4xX1xXdxX3xX126xXdxX1faxX1dxX3xX1xX97xX6xX3xX5xX2fxX4xX3xX11cxddbbxX3xX11cxXdxX1dxX1xXe1xXe1xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX131xX131xX133xX2xX5xX49xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX20xX75xX221xX4xX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xX44xXcfxX3xX5exX2fxX6xX3xXexX2exbc27xX1dxX3xX1bxXb2xXa6xX3xX41xX47xX2xX49xX4axX3xXdfxX6xX1dxX23xXa6xX7xXexX6xX3xX5exX14xX3xX41xXa6xX23xXa6xX7xXexX6xX1d5xX10xX7xXexX5xX6xX1dxX5exX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2exXdxX230xX1dxX3xX4xX1xX14xX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3x106dexXa6x9931xX1dxX3xX1dfxXexX6xX5xXddxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX49xX133xX133xX130xX5xX2a4xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXf1xXa6x919exX1dxX23xX3xX5xX21xXdxX3xX4xX2axX6xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX20xX75xX221xX4xX3xXexX1xXdxXcfxXexX3xX44xXcfxX3xX126xfbd1xXdxX3xX49xX3xX4xX1xbb2exX3xX1dxX23xX5d3xXdxX3xX1dexXbxX1xXdxX3xX4xX3dxX1dxX23xX3xX126xX1e7xX3xX7xX215xX3xX4d3xXa6xX6xX1dxX3xX20xXdx8231xXa6xX3xX44xX1xXdxX230xX1dxX3xX126xX209xX3xX44xX1xad24xX3xca69xX3xX1xX14xX6xX3xXexXdxX495xXa6xX1e4xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX4axX13bxX13bxX4axX5xX131xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xX19axX21xX4xX1xX3xX11cxX356xX3xXexX2exX627xX3xX1xX97xX6xX3xX5xX2fxX4xX3xXexX2exX495xX1dxX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX44xX1xX21xX3xX23xXdxX356xX1dxX23xX3xX126xX5f4xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1bxXb2xXa6xX3xXexX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXexX39xX1dxX3xX4xX3dxX1dxX23xX3xX41xX5bxX47xX2a6xX131xX3xX41xXbxX6xX4xX1xX10xX3xX1dexXdfxXe0xX1e4xX3xX1xX6xXddxX3xXdfxXdxX47xX49xX131xX36bxX3xXdfxXdxX47xX49xX12fxX3xX1dexXd7xX23xX6xX1e4xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xX3xX5exXexX1xXa6xX1bxX11cxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxX12bxXdxX5exXexX1xX117xX133xX2xX12fxXbxX1acxX1bdxX1xX10xXdxX23xX1xXexX117xX131xX133xX4axXbxX1acxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX133xX131xX131xX49xX5xX13bxXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX20xX8bxX36bxX3xX20x84a8xXa6xX3xX1bxX209xXdxX3xX1bxX21xXddxX3xX11cxX6xXddxX3xX20xX75xX221xX4xX3xXexX2exX6xX1dxX23xX3xX11cxab6dxX3xX1bxX37fxXexX3xX20dxX3xXbxX1xX21xX14xX3xX1dxa71axX1dxX23xX3xX1acxX14xX6xXddxX3xX2a4xX3xX1dxX8e8xX1dxX23xX3xX4x82ddxX3xX49xX130xX1bxX1bxX3xX126xX5f4xXdxX3xX13bxX130xX130xX3xX126xXdxX495xX1dxX3xX20xX1cxX1dxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXdfxXdxX5xXdxXexX6xX2exXddxX47xXcxX14xX5exX6xXddxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX131xX12fxX2xX130xX5xX2a6xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xX5bxX6xXdxX3xX11cxX495xX1dxX3xX1xX3dxX1dxX23xX3xX1bxX21xXddxX3xX11cxX6xXddxX3xX20xX75xX221xX4xX3xX11cxX356xX3xXexX2exX627xX3xX49xX3xX4xX21xX1dxX1xX3xX1dxX1xX97xX3xX126xX5f4xXdxX3xX131xX3xX20xXdxX230xX1bxX3xXexX2exX10xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX1bxX6xX1dxX23xX3xX2exX14xX4xX44xX10xXexX36bxX3xXexX495xX1dxX3xX5x77aaxX6xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xdbe5xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX13bxX130xX12fxX2a4xX5xX133xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXd7xX23xX14xX1e7xXdxX3xX2exX6xX3xXexX2exX495xX1dxX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX4xX8e8xX1dxX3xX4xX8bxX3xX131xX3xX356xX1dxX23xX3xXbxX1xX8bxX1dxX23xX3xX2exX14xX4xX44xX10xXexX3xX4xX8f9xX3xX133xX130xX1bxX1bxX3xX4xX8bxX3xX20xXdxX619xXa6xX3xX44xX1xXdxX230xX1dxX3xX19axXdxX2exXdxXexX3xX5exX14xX3xXcxX1xXcaxX3xXd7xX1xX215xX3xX217xX218xX3xXexX2fxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2exXdxX230xX1dxX36bxX3xX5exX62xX1dxX23xX3xX20xX8bfxXa6xX3xXexX2fxX3xX5exXb2xX1dxX3xX5xX6xX5exX10xX3xX11cxX21xX1dxX3xX4xX1xX2axX3xX20xX37fxX1dxX23xX36bxX3xXexX8bfxX1bxX3xX11cxaef4xX1dxX3xX2xX36bxX13bxX47xX12fxX44xX1bxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX131xX4axX4axX49xX5xX12fxXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX4xX8e8xX1dxX3xX4xX8bxX3xXexX1xX230xX3xX1bxX6xX1dxX23xX3xXexX1xX10xX14xX3xXexX495xX1dxX3xX5xXa5bxX6xX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xX20xX356xXdxX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xX1dexX4xX8bxX3xXexX1xX230xX3xX5xX1e7xX3xX5xX14xX1cxXdxX3xX41xX1dfxXdfxX47xX4axX49xX3xX13xXexXdxX1dxX23xX10xX2exX3xX1xX6xXddxX3xXdfxXf1xX61xX41xX3xXdfxXdxX7xXexX2exX6xX1e4xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX2a4xX130xX2a6xX5xX4axXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX44xX1xX3dxX1dxX23xX3xX20xX75xX221xX4xX3xXexX2exX6xX1dxX23xX3xX11cxX8daxX3xX1xX1faxX3xXexX1xX356xX1dxX23xX3xX2exX6xX5exX6xX2exX3xX7xX8bxX1dxX23xX3xX1bxX1bxX3xX1dxX1xX75xX3xXexX2exX495xX1dxX3xX41xX5bxX47xX2a6xX131xX61xX3xX1xX6xXddxX3xXdfxXdxX47xX49xX12fxXd7xX3xX1bxX1e7xX3xX4xX1xbb28xX3xX4xX8bxX3xXexXcaxX3xX1xX221xXbxX3xX1dxX23xXbdbxX1bxX3xX4d3xXa6xX6xX1dxX23xX3xX629xX3xX20xXdxX1faxX1dxX3xX5exX62xX1dxX23xX3xX20xX230xX3xXexX2exXdxX1dxX1xX3xX7xX21xXexX36bxX3xX5exXb2xX1dxX3xX20xX75xX26xX1dxX23xX3xXexX495xX1dxX3xX5xXa5bxX6xX3xX20xf73axXexX3xX1dxX23xX6xXddxX3xXexX2exX75xX5f4xX4xX3xX1bxX209xXdxX36bxX3xXexX2exX495xX1dxX3xX20dxX3xXbxX1xX21xX14xX3xX49xX130xX1bxX1bxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX2a4xX13bxX13bxX2a4xX5xX2xX130xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX4xX8bxX3xX4xX1xXdxX619xXa6xX3xX5exX1e7xXdxX3xX2xX49xX36bxX49xX1bxX1bdxX3xX4xX1xXdxX619xXa6xX3xX4xX6xX14xX3xX2xX2xX36bxX4axX1bxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX131xX49xX13bxX49xX5xX2xX2xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX2ex7f88xX1dxX23xX3xX5xX75xX221xX1dxX23xX3xX4xX39xXexX3xX4xX21xX1dxX1xX3xXexX356xXdxX3xX20xX6xX3xX4xX2axX6xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX5xX1e7xX3xX13bxXe1xX130xX130xX130xX44xX23xX1bdxX3xXexb589xXdxX3xXexX2exX10fdxX1dxX23xX3xX126xX209xX3xX44xX1xX627xX117xX3xX2xXe1xX2xX13bxX130xX44xX23xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX49xX130xX4axX131xX5xX2xX49xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xbe0bx101baxX1dxX3xXexX356xX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX20xX1cxXdxX3xX4xX2axX6xX3xXexX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX5xX1e7xX3xX49xX133xX12fxX44xX1bxX4cxX1xX1bdxX3xX126xX1237xX1dxX3xXexX356xX4xX3xX1xX1e7xX1dxX1xX3xXexX2exX6bxX1dxX1xX117xX3xX49xX2a6xX4axX44xX1bxX4cxX1xXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX14xX5exXddxXaxX12xX0xXdxX1bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1bxX7xX47xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX4cxX4cxXdxXe1xX11cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXe1xX126xX1dxX4cxX1dxX10xX12bxX7xX4cxX2xX12fxX130xX131xX4cxX133xX133xX5exX131xX49xX49xX131xX4axX13bxX131xXexX4axX2xX12fxX131xX5xX2xX2a4xXe1xX145xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX14xXdxX3xX7xXa6xX4xX3xX1bxX6xX1dxX1xX3xX5exX6xX1dxX23xX3xX23xX14xX1bxX3xX4xXa6xX6xX3xXexX2exXa6xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX23xX3xXexX6xX1dxX3xX4xX14xX1dxX23xX3xX6xXexX6xX44xX3xXexX3xX2xX49xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX14xX1dxXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX2exX2fxX4xX3xXexX1xX34xX1dxX23xX3xXcxX47xX2xX49xX4axX3xX4xX8bxX3xXexX8bfxX1bxX3xX11cxX6xXddxX3xX2xXe1xX130xX130xX130xX44xX1bxX3xX126xX1e7xX3xXexX2exX8bfxX1dxX3xX11cxX6xXddxX3xX5xX1e7xX3xX2a6xXe1xX130xX4axX2a6xX1bxXe1xX3xX234xX1dxX1xX117xX3xXa64xX10xXexXbxX1xX14xXexX14xX7xXe1xX4cxXe1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX14xXa6xX2exX4xX10xXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1acxXexX47xX6xX5xXdxX23xX1dxX117xX3xX145xXa6xX7xXexXdxX1bbxXddxX1bdxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX1236x106bdxX1236xX0xX4cxXbxX12