Những hình ảnh ấn tượng “có một không hai” trên sao Hỏa
Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trên sao Hỏa được các tàu thăm dò của NASA ghi lại trong nhiều năm qua.
e25fxf1c7x1333cx10d4bx108e6x12f4bxfaf5x10864x15896xX7x13099xf030x10dc9x10401x1632bx1257exX5x13f62xXax12966x13f03xX1x16946x1501ex14e7cxX3xX1x1668exX16xX1xX3x16b9axX16xX1xX3x12ff3xX16xX3xXex15048x16562xX16xX17xX3x164f4xX4x12ab1xX3xe831x14486xXexX3x13800xX1xee91xX16xX17xX3xX1xX6xXdxebeaxX3xXex15402x15e8dxX16xX3xX7xX6x11656xX3xf430x12130xX6xX0x102b7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6xe5a1xXaxX12x10724xX26x11730xXdxX3x1609fx14539xfd80xX3xX5x1084exX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX4x13c27xX4xX3xXexX6ax14453xX3xXexX1x1700bxX2fxX3xX5dx16dd0xX3xX4x10441xX6xX3xX13x10eb7x110ebxXabxX3xX17xX1xXdxX3xX5x16e4bxXdxX3xXexX3fxX45xX16xX17xX3xX16xX1xXdx14ffbxX9cxX3xX16xXa0xX2fxX3x12b7exX9cxX6x13af7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1324fxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcax15fe3xX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcax126cfxX16xX4bxX16xX10x105bfxX7xX4bx153d4xX2x154d8x128b0xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102x10b7fxX102xX2xX100xXex16844x12053xX2xX111xX5xX2xXcax11541xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXdax146b5xX4xX3xX1exX16xX1xX3xXex13656xX3xX4xX1x16f43xXbxX3xX4xXa7xX6xX3xXexX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3x12058xX9cxX3fxXdxX45xX7xXdxXexX67xX3x14238xX6xX3fxX7xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX4xXa7xX6xX3xXbxX1xX26x1637axX16xX17xX3xXexXdx13f31xX16xX3xX16xX6axX67xX3xXexXb4xXdxX3xX65x1701bxX6xX3xX65xXdx11c92xX2fxX3xX33xX1xX45xX6xX16xX3x1003fxX9cxX10xX5xX6xX3xXexX1xX9cxX30xX4xX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xX1a4xX9cxX3fxX3fxX6xX67xX3xXdaxX9cxXexXexX10xX7xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX16x1572bxXdxX3xX1a4xX45xX9cxX16xXexX3xXacxX1xX6xX3fxXbxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX100xX100xX111xX10cxX5xX100xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX5dxX22xX9cxX3xXex167c3xX4xX1xX3xX4xXa7xX6xX3xX5xXa4xX16xX17xX3xX7xX35xX16xX17xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX65xX26xX27xX4xX3xXf8xX1c8xX3xXexXdxX16xX1xX3xXc7xX9cxeaf4xX3xX65xXb4xX45xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX5xXb4xXdxX3xXf8xX62xXdxX3xX4xX97xX4xX3xX2fxX6axX9cxX3xX7x11b26xX4xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX7xX17bxX3xX33xX1xX97xX4xX3xX16xX1xX6xX9cxX3xXf8xXc0xX3xX65xX30xX3xX4xX6xX45xXcaxX3xX1a4xX6axX9cxX3x1608exX6xX16xX1xX3xX5xX6axX3x124c8xX3xX2fxX173xX4xX3xXexX1xX22xXbxX3xXf8xX6axX3xX2fxX6axX9cxX3xXf8xX6axX16xX17xX3xX5xX6axX3xX348xX3xX2fxX173xX4xX3xX4xX6xX45xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXex12a7fxX100x105b3xX10cxX5xX111xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX1a4xX6xX3fxX7xX3x11549xX340xXbxX3fxX10xX7xX7xX3xX4xXa7xX6xX3xX19axX1c2xX3xXc7xX9cxX6xX16xX3xea3dx10c7bxX3xXexX3fxX17fxX3xX4xX1xX66xX9cxX3x109b6xX9cxX3xX65xfdd8xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX2fxXdxX1c8xX16xX17xX3xX1x1049bxX3xe748xX45xX3fxX45xX5xX10xXf8xX3xX16xX6axX67xX3xXf8xX6axX45xX3xX16xXa0xX2fxX3xX100xX102xX2xX103x143cfxX3xXf8xX62xXdxX3xX1xX1c2xX16xX3xX103xX102xX33xX2fxX3xX16xX26xX62xX4xX3xX65xX2dxX16xX17xX3xXeexXa0xX16xX17xX3xX17x11e96xX16xX3xX4xX17bxX4xX3xXeexX318xX4xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX3b2xX111xX100xX2xX5xX10cxXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXcxX6axX9cxX3xX1e2xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xXcxX3fxXdxX16xX1xX3xX7xX97xXexX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3x13ebbxX1a4xX6xX3fxX7xX3x11936xX10xX4xX45xX16xX16xX6xXdxX7xX7xX6xX16xX4xX10xX3x11832xX3fxXeexXdxXexX10xX3fx13254xX3xX65xX448xX3xX7x118e5xX3xX5dxX17fxX16xX17xX3xX4xX6xX2fxX10xX3fxX6xX3xX47xXdxX571x14528xXacxX424xX3xX65xX1d9xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xXf8xX62xXdxX3xX4xX22xX9cxX3xXexX3fxX20axX4xX3xX33xX1xX97xX4xX3xXexX1xX26x122caxX16xX17xX3xX348xX3xX7xX26xX5cexX16xX3xXbxX1xX2cexX6xX3xX16xX6xX2fxX3xX4xXa7xX6xX3xX2fxXdxX1c8xX16xX17xX3xX1xX462xX3x15d65xX6xX5xX10xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX111xX102xX112xX102xX5xX3b4xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX13xX1xX6xX2fxX3xXexX1xXb4xX4xX1xX3xX33xX1xXdxX3xX5xXb4xX16xX1xX3xX5dxX49bxX16xX3xX5xX26xX9cxX3xX17xXdxX15xX3xX5xXb4xXdxX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX17xXdxX462xX16xX17xX3xX16xX1xX26xX3xX2bxX5dxX22xX9cxX3xX4xX1xX66xX16xX3cxX3xX348xX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xXbxX1xX2cexX6xX3xX65xX35xX16xX17xX3xX16xX6xX2fxX3xX4xXa7xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX2xX3b2xX2xX112xX5xea3fxXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX1a4x164dbxX4xX3xX5dxfb33xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX45xXb4xXexX3xX65xX30xX16xX17xX3xX65xX1d4xX6xX3xX5x16061xX3xX17xXdxX462xX16xX17xX3xX16xX1xX26xX3xXcxX3fxX97xXdxX3x11a58xX22xXexX3xX16xX1xX26xX16xX17xX3xX4xX97xX4xX3xX65xX7adxX4xX3xX65xXdxX1d9xX2fxX3xXexX3fxX40xX16xX3xXeexXc0xX3xX2fxX7adxXexX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xX4xX1xXa7xX3xX67x10c07xX9cxX3xX65xX26xX27xX4xX3xX65xX1d4xX16xX1xX3xX1xX1axX16xX1xX3xXeexX348xXdxX3xX17xXdxX2dxXcaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX65xX1d4xX6xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX65xXdxX40xX9cxX3xX33xX1xX318xX4xX3xX16xX1xX26xX3xXexX1xX817xX3xX16xX6axX67xX47cxX3xX65xX26xX27xX4xX3xX17x14d06xXdxX3xX5xX6axX3xX67xX6xX3fxX5dxX6xX16xX17xX47cxX3xXf8xX462xX16xX3xX3fxX22xXexX3xXbxX1x11a0bxX3xXeexXdxX817xX16xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX65xX48xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXcxX3fxX40xX16xX3xX4xX97xXexX47cxX3xX17xXdxX2dxX3xX7x14daaxX3xXexXb4xX45xX3xXexX1xX6axX16xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX27xX16xX3xX7xX2dxX16xX17xX3xX5xXa0xX16xX3xXexXa0xX16xX3xXf8xX6axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX65xX17fxX16xX3xX4xX97xXexX3xX16xX1xX48xXcaxX3xX60xX45xX3xXeexX49bxX9cxX3xX33xX1xX2cexX3xXc7xX9cxX67xX1d9xX16xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX3fxX22xXexX3xX2fxX48xX16xX17xX3xX16xX40xX16xX3xX97xX16xX1xX3xX7xX97xX16xX17xX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xXbxX1xX66xX16xX3xXexX97xX16xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX16xX1xXdxXc0xX9cxX47cxX3xXf8xX1axX3xXexX1xX817xX47cxX3xXeexX2dxX16xX17xX3xX4xXa7xX6xX3xX4xX97xX4xX3xX67xX6xX3fxX3fxX5dxX6xX16xX17xX3xX3fxX22xXexX3xXexX462xXdxX3xXf8xX6axX3xX7xX318xX4xX3xX16xf528xXexXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX750xX2xX112xX3b2xX5xX3b2xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX33xX1xX462xXdxX3xX65xX97xX3xX16xX1xX48xX3xX17xXdxX6axX9cxX3xX1xX10xX2fxX6xXexXdxXexX10xX3xX16xX6axX67xX3xX16x1030exX2fxX3xX17xX49bxX16xX3xX2fxXdxX1c8xX16xX17xX3xX1xX462xX3x15c06xX3fxX6xX2fxX3xX65xX26xX27xX4xX3xXexX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX580xXbxXbxX45xX3fxXexX9cxX16xXdxXexX67xX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX5xXb4xXdxX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX97xX16xX17xX3xX10cxX4bxX100xX102xX102xX10cxXcaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX33xX1xX45xX97xX16xX17xX3xX4xX1xX22xXexX3xX16xX6axX67xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXex12ee2xX16xX17xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX2fxX35xXdxX3xXexX3fxX26xX5cexX16xX17xX3xX16xX1xXdxXc0xX9cxX3xX16xX26xX62xX4xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX750xX102xX102xX750xX5xX103xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX4xX97xX4xX3xX5dxXa4xX16xX17xX3xX4xX1xX1exX67xX3xXexX1xX10xX45xX3xX2fxX7b1xX6xX3xX348xX3xX438xX6xX5xX5xX10xX7xX3xX1a4xX6xX3fxXdxX16xX10xX3fxXdxX7xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX100xX750xX3b2xX3b2xX5xX112xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXacxX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX65xX26xX27xX4xX3xXeexXdxX817xXexX3xXexX62xXdxX3xX5xX6axX3xX16xX1c2xXdxX3xX4xX2dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX3fx11e1exX16xX3xXeexX448xX45xX3xX4xX97xXexX3xXf8xX66xX67xX3xXc7xX9cxX6xX16xX1xX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xXcaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX16xXa0xX2fxX3xX100xX102xX102xX2xX3xX16xX6axX67xX3xXexXabcxX3xXexX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX1a4xX6xX3fxX7xX3xX5efxX5xX45xXeexX6xX5xX3xXacxX9cxX3fxXf8xX10xX67xX45xX3fxX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX7xX17bxX3xXexX1xX6xX67xX3xX65xX87cxXdxX3xX2fxXb4xX16xX1xX3xX2fxX8b9xX3xX4xXa7xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX33xX1xXdxX3xX5xX62xXbxX3xXeexX17fxXdxX3xX5dxX45xX3xX1xX45xXb4xXexX3xX65xX30xX16xX17xX3xX4xXa7xX6xX3xXeexX448xX45xX3xX4xX97xXexX3xX348xX3xXbxX1xX2cexX6xX3xX16xX6xX2fxX3xX5dxX49bxX16xX3xXeexX6xX45xX3xXexX3fxX7b1xX2fxX3xX33xX1xX318xXbxX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX3b2xX103xX10cxX103xX5xX2xX102xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX17xX1xX96fxXbxX3xXexXabcxX3xX16xX1xXdxXc0xX9cxX3xXeexX173xX4xX3xX1exX16xX1xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX16xX1xX6xX9cxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX4xX97xX4xX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xX4xX6xX45xX3xX1xX1c2xX16xX3xX4xXa7xX6xX3xX16xX20axXdxX3xX1a4xX45xX9cxX16xXexX3xXacxX1xX6xX3fxXbxX3xX65xX26xX27xX4xX3xXexX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX19axX9cxX3fxXdxX45xX7xXdxXexX67xX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX5xXb4xXdxX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX97xX16xX17xX3xX112xX4bxX100xX102xX2xX3b4xXcaxX3xXacxX17bxX3xXexX1xX6xX67xX3xX65xX87cxXdxX3xX4xXa7xX6xX3xX4xX97xX4xX3xX5xX62xXbxX3xX33xX1xX45xX97xX16xX17xX3xX4xX1xX22xXexX3xXexX3fxX45xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xX65xX448xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xX7xX17bxX3xXexX1xX6xX67xX3xX65xX87cxXdxX3xXf8xXc0xX3xX2fxX35xXdxX3xXexX3fxX26xX5cexX16xX17xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX5cexXdxX3xX33xf337xX3xX65xX49bxX9cxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX112xX2xX3b4xX102xX5xX2xX2xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX1a4xX97xX67xX3xX65xX45xX3xX65xX1d4xX6xX3xX4xX1xX22xX16xX3xX4xXa7xX6xX3xXexX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX59exX16xXacxXdxX17xX1xXexX3xX65xX448xX3xX5xX49bxX16xX3xX65xX49bxX9cxX3xXexXdxX40xX16xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX65xX26xX27xX4xX3xX2fxX30xXexX3xX2bxX2fxX6xX3fxX7xXc7xX9cxX6xX33xX10xX3cxX3x11f8cxX3xX2fxX30xXexX3xX4xX1c2xX16xX3xX65xX1d4xX6xX3xX4xX1xX22xX16xX3xX16xX1xX48xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX1xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX16xX17xX45xX6axXdxX3xXcxX3fxX97xXdxX3xX7e1xX22xXexX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX97xX16xX17xX3xX10cxX4bxX100xX102xX2xX112xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX9cxX2fxXeexX3xXdxX19axX10xX16xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxXfdxXdxX5dxXexX1x145c2xX3xX103xX100xX102xXbxX340x1288cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10d1xX3xX3b4xX10cxX750xXbxX340xX10d8xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX102xX103xX3b4xX750xX111xX10cxXexX750xX3b2xX112xX750xX3b4xX5xX102xXcaxX118xXbxX17x11a31xX3fxX9xX10cxX3b2xX750xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xXfdxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX103xX100xX102xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX3b4xX10cxX750xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xXdxX571xX59exXacxX424xX3xX65xX448xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX4xX97xX4xX3xX5xX62xXbxX3xXexX3fxX49bxX2fxX3xXexX2cexX4xX1xX3xXf8xX6axX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX462xXdxX3xXeexXa0xX16xX17xX3xX7xX97xX16xX17xX3xX2fxX6axX9cxX3xX348xX3xX4xX17bxX4xX3xXeexX318xX4xX3xX4xXa7xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX3b2xX103xX112xX100xX5xX2xX100xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX13xXdxX5xXdxX3x10c95xX6xXexX10xX3fxX6xX3xX5xX6axX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX47cxX3xX16xX1c2xXdxX3xX2fxX6axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4x154c7xX16xX3xX4xX97xXexX3xXf8xX6axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xX27xX16xX3xX7xX2dxX16xX17xX3xX5dxXdxX3xX4xX1xX9cxX67xX1d9xX16xX3xX3fxX22xXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xXcaxX3xX47xXdxX571xX59exXacxX424xX3xXexX3fxX40xX16xX3xXexX6axX9cxX3xX1e2xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xXcxX3fxXdxX16xX1xX3xX7xX97xXexX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX47cxX3xXf8x169b9xX16xX3xXexXdxX817xXbxX3xXexX17fxX4xX3xXc7xX9cxX6xX16xX3xX7xX97xXexX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xX16xX6axX67xX3xX100xX3xXexX1xX97xX16xX17xX4bxX5xX49bxX16xX3xX65xX1d9xX3xX340xX10xX2fxX3xX340xX96fxXexX3xX7xX17bxX3xXexX1xX6xX67xX3xX65xX87cxXdxX3xXexX1xX10xX45xX3xX2fxX7b1xX6xX3xX1xX6axX16xX17xX3xX16xXa0xX2fxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX750xX102xX100xX103xX5xX2xX111xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX19axX9cxX3fxXdxX45xX7xXdxXexX67xX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX2fxX30xXexX3xXeexX173xX4xX3xX1exX16xX1xX3xXf8xX62xXdxX3xX65xX30xX3xXbxX1xX66xX16xX3xX17xXdxX1exXdxX3xX4xX6xX45xX3xX16xX1xX22xXexX3xXexXabcxX16xX17xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX65xX26xX27xX4xX3xXf8xXc0xX3xXeexXc0xX3xX2fxX7adxXexX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXf8xX6axX45xX3xX4xX9cxX462xXdxX3xX16xXa0xX2fxX3xX100xX102xX2xX112xXcaxX3xXdaxX173xX4xX3xX1exX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xX65xX26xX27xX4xX3xXexXb4xX45xX3xXexX1xX6axX16xX1xX3xXexXabcxX3xX1xX1c2xX16xX3xX2xXcaxX102xX102xX102xX3xXexX22xX2fxX3xX1exX16xX1xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX16xX1xX6xX9cxX3xXf8xX6axX3xX4xX2dxX3xX5dxX9cxX16xX17xX3xX5xX26xX27xX16xX17xX3xX5xX6axX3xX2xX47cxX103xX3xXex150e5xX3xXbxXdxX340xX10xX5xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX2xX750xX3b4xX102xX5xX2xX10cxXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX1a4xX6xX3fxX7xX3xX5efxX5xX45xXeexX6xX5xX3xXacxX9cxX3fxXf8xX10xX67xX45xX3fxX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xXexXabcxX3xXc7xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xX4xXa7xX6xX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xX4xX17bxX4xX3xXeexX318xX4xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX3b2xX102xX112xX111xX5xX2xX3b4xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX4xXa7xX6xX3xX2fxX30xXexX3xX2fxXdxX1c8xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX3fxX30xX16xX17xX3xX1xX1c2xX16xX3xX111xX102xX3xX2fxX96fxXexX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX4xX6xX2fxX10xX3fxX6xX3xX47xXdxX571xX59exXacxX424xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX97xX16xX17xX3xX2xX2xX4bxX100xX102xX2xX111xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX2xX750xX112xX3b2xX5xX2xX750xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xXexX3fxX35xX16xX17xX3xX4xX2dxX3xXf8x132e4xX3xX17xXdxX462xX16xX17xX3xX16xX1xX26xX3xXeexX97xX16xX1xX3xXc7xX9cxX67xX3xXf8xX6axX3xX33xX10xX2fxX3xX16xX6axX67xX3xXexX1xX17bxX4xX3xX3fxX6xX3xX5xX6axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX12caxX16xX3xX4xX97xXexX3xXf8xX6axX3xXeexXa0xX16xX17xX3xX348xX3xXf8xX7b1xX16xX17xX3xX4xX17bxX4xX3xX4xXa7xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX3b2xX750xX102xX111xX5xX2xX3b2xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX7e1xX97xX2fxX3xX2fxX66xX67xX3xX348xX3xXexX3fxX9cxX16xX17xX3xXexX66xX2fxX3xX4xXa7xX6xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xXexX1xX17bxX4xX3xX3fxX6xX3xX2fxX30xXexX3xXexX1xX97xXbxX3xXeexX17fxXdxX3xX340xX1exX67xX3xX3fxX6xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXf8xX6axX45xX3xX16xXa0xX2fxX3xX100xX102xX2xX102xX3xXf8xX6axX3xX65xX26xX27xX4xX3xXexX6axX9cxX3xX1e2xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xXcxX3fxXdxX16xX1xX3xX7xX97xXexX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxXcaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX65xX97xX2fxX3xX2fxX66xX67xX3xX2fxX6axX9cxX3xX340xX6xX16xX1xX3xXf8xX6axX3xXexX3fxX318xX16xX17xX3xX5xX6axX3xX16xX26xX62xX4xX3xXeexX462xX4xX3xX1xX1c2xXdxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX111xX2xX102xX5xX2xX103xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xXdxX571xX59exXacxX424xX3xX65xX448xX3xX17xX1xXdxX3xX5xXb4xXdxX3xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX2fxX30xXexX3xX2fxXdxX1c8xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX3fxX30xX16xX17xX3xX33xX1xX45xX1exX16xX17xX3xX2xX33xX2fxX3xX348xX3xXeexX97xX16xX3xX4xX49bxX9cxX3xX16xX6xX2fxX3xX4xXa7xX6xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXf8xX6axX45xX3xXexX1xX97xX16xX17xX3xX750xX4bxX100xX102xX2xX10cxXcaxX3xX1a4xXdxX1c8xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX16xX6axX67xX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX22xX67xX3xXeexXa0xX16xX17xX3xXexX9cxX67xX817xXexX3xX348xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX26xX5cexX16xX3xX5dxX462xX4xX3xXbxX1xX2cexX6xX3xX16xX6xX2fxX3xX33xX1xXdxX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX4xX1xX9cx154d7xX16xX3xXeexX1d4xX3xXeexX26xX62xX4xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX2fxX7b1xX6xX3xX340xX9cxX66xX16xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXcaxXeexX6xX45xX1xX6xXexXdxX16xX1xXcaxXf8xX16xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX103xX4bxX2xX102xX103xX5dxX2xX2xX102xX10cxX102xX2xX100xXexX100xX111xX3b4xX111xX5xX2xX112xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX45xX5dxX67xXaxX12xX47xX6xXdxX3xX4xX1c2xX16xX3xX3fxX9cxX16xX17xX3xX4xX1xX22xX16xX3xX5xX62xX16xX3xX16xX1xX22xXexX3xXexXabcxX16xX17xX3xX65xX26xX27xX4xX3xXexX6axX9cxX3xX59exX16xX7xXdxX17xX1xXexX3xX4xXa7xX6xX3xX13xXabxXacxXabxX3xXbxX1xX97xXexX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xX5dxX26xX5cexX16xX17xX3xX16xX1xX26xX3xX340xX9cxX22xXexX3xXbxX1xX97xXexX3xXexXabcxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX9cxX3xXf8xX17bxX4xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xX17xX863xXdxX3xX5xX6axX3xX19axX10xX3fxXeexX10xX3fxX9cxX7xX3xXa4exX45xX7xX7xX6xX10xXcaxX3xX19axX97xX4xX3xX16xX1xX6axX3xX33xX1xX45xX6xX3xX1xX863xX4xX3xXexX3fxX26xX62xX4xX3xX65xX2dxX3xX65xX448xX3xXbxX1xX97xXexX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5dxX22xX9cxX3xX1xXdxX1c8xX9cxX3xX4xXa7xX6xX3xX1xX45xXb4xXexX3xX65xX30xX16xX17xX3xX33xXdxX817xX16xX3xXexXb4xX45xX3xXexXb4xXdxX3xX65xX66xX67xX47cxX3xXeexX6xX45xX3xX17xX12caxX2fxX3xX4xX1exX3xX4xX97xX4xX3xXexX3fxXca0xX16xX3xX5xX348xX3xX65xX22xXexXcaxX3xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX16xX6axX67xX3xX65xX26xX27xX4xX3xX4xX6xX2fxX10xX3fxX6xX3xX47xXdxX571xX59exXacxX424xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX5xXb4xXdxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX3fxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX40xX16xX3xXc7xX9cxX6xX16xX10d1xX0xX4bxX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xX9cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1048xXexX1xX9cxX2fxXeexX1048xX6xX16xX5dxX1048xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX4xXa7xX6xX3x11baexXabxX424xX3xX65xX448xX3xXexX62xXdxX3xXc7xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX1xX3fxX10xfcb2xX9xXaxX4bxX33xX1xX45xX6xX1048xX1xX45xX4xX4bxXexX6xX9cxX1048xXexX1xX6xX2fxX1048xX5dxX45xX1048xX4xX9cxX6xX1048xX9cxX6xX10xX1048xX5dxX6xX1048xXexX45xXdxX1048xXc7xX9cxX67xX1048xX5dxX6xX45xX1048xX7xX6xX45xX1048xX1xX45xX6xX4bxX100xX102xX750xX3b2xX10cxX112xXcaxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX2fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX100xX102xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX750xX4bxX2xX100xX10cxX5dxX111xX102xX103xX3b4xX3b2xX100xX100xXexX2xX111xX750xX10cxX2xX5xX102xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf8xX12xX0xX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX4xXa7xX6xX3xX1d50xXabxX424xX3xX65xX448xX3xXexX62xXdxX3xXc7xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX1xX3fxX10xX1d6fxX9xXaxX4bxX33xX1xX45xX6xX1048xX1xX45xX4xX4bxXexX6xX9cxX1048xXexX1xX6xX2fxX1048xX5dxX45xX1048xX4xX9cxX6xX1048xX9cxX6xX10xX1048xX5dxX6xX1048xXexX45xXdxX1048xXc7xX9cxX67xX1048xX5dxX6xX45xX1048xX7xX6xX45xX1048xX1xX45xX6xX4bxX100xX102xX750xX3b2xX10cxX112xXcaxX1xXexX2fxXaxX12xXcxX6axX9cxX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX5dxXa4xX3xX4xXa7xX6xX3xX1d50xXabxX424xX3xX65xX448xX3xXexX62xXdxX3xXc7xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX6axX9cxX3xXf8xX439xX3xXexX3fxX17fxX3xX2fxX6xX16xX17xX3xXexX40xX16xX3xX2bxX47xX67xX3xXf8xX863xX16xX17xX3cxX3xX56bxX47xX45xXbxX10xX587xX3xX4xXa7xX6xX3xX19axX97xX4xX3xXcxXdxX1d9xX9cxX3xXf8xX26xX1c2xX16xX17xX3xXc7xX9cxX462xX4xX3xXabxX3fxX6xXeexX3xXexX1xX462xX16xX17xX3xX16xX1xX22xXexX3xX56bxX1d50xXabxX424xX587xX3xX16xX17xX6axX67xX3xX112xX4bxX100xX3xX65xX448xX3xX65xX817xX16xX3xX65xX26xX27xX4xX3xXf8xX62xXdxX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xX3xXf8xX6axX3xX65xXdxX3xXf8xX6axX45xX3xXc7xX9cxX2fcxX3xX65xXb4xX45xX3xX65xX1d9xX3xXexX1xX17bxX4xX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xX7xX173xX3xX2fxX1c8xX16xX1xX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX65xX49bxX9cxX3xXexXdxX40xX16xX3xX4xXa7xX6xX3xX16xX26xX62xX4xX3xX16xX6axX67xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX47xX6axX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX7e1xX48xXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX1exX16xX1xX3xX7xX318xX4xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX5xXb4xX3xXexX3fxX45xX16xX17xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX1xX12caxX16xX17xX3xX16xX17xX45xXb4xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xX1d6fxX9xXaxX4bxX5dxX9cxX1048xX5xXdxX4xX1xX4bxX4xX6xX16xX1xX1048xX7xX6xX4xX1048xX33xX1xX6xX4xX1048xX5xX6xX1048xXexX3fxX45xX16xX17xX1048xX6xX16xX1xX1048xX4xX1xX9cxXbxX1048xX1xX45xX16xX17xX1048xX16xX17xX45xX6xXdxX4bxX100xX102xX3b4xX3b4xX3b2xX3b2xXcaxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX2fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX100xX102xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX2xX102xX111xX4bxX2xX102xX103xX5dxX10cxX100xX102xX102xX3b2xX102xX750xXexX3b2xX750xX3b2xX3b4xX5xX112xX1048xX2xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf8xX12xX0xX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX1exX16xX1xX3xX7xX318xX4xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX5xXb4xX3xXexX3fxX45xX16xX17xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX1xX12caxX16xX17xX3xX16xX17xX45xXb4xXdxXaxX3xX1xX3fxX10xX1d6fxX9xXaxX4bxX5dxX9cxX1048xX5xXdxX4xX1xX4bxX4xX6xX16xX1xX1048xX7xX6xX4xX1048xX33xX1xX6xX4xX1048xX5xX6xX1048xXexX3fxX45xX16xX17xX1048xX6xX16xX1xX1048xX4xX1xX9cxXbxX1048xX1xX45xX16xX17xX1048xX16xX17xX45xX6xXdxX4bxX100xX102xX3b4xX3b4xX3b2xX3b2xXcaxX1xXexX2fxXaxX12xX19axX1exX16xX1xX3xX7xX318xX4xX3xX33xX1xX97xX4xX3xX5xXb4xX3xXexX3fxX45xX16xX17xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xX17fxXbxX3xX1xX12caxX16xX17xX3xX16xX17xX45xXb4xXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX60xX26xX62xXdxX3xX65xX66xX67xX3xX5xX6axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX97xX4xX3xXbxX1xX1aebxX2fxX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xXexXabcxX3xX4xX9cxX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1exX16xX1xX3x1034fxXdxX1d6fxX10xX3xXdxX16xX3xXabxX16xX45xXexX1xX10xX3fxX3xX21dexXdxX17xX1xXexX3xX100xX102xX100xX102xX47cxX3xX2fxX6xX16xX17xX3xX65xX817xX16xX3xX4xX97xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX3xX2fxX62xXdxX3xX5xXb4xX3xXf8xXc0xX3xX2fxX30xXexX3xXexX1xX817xX3xX17xXdxX62xXdxX3xX7xX45xX16xX17xX3xX7xX45xX16xX17xX3xXf8xX62xXdxX3xXexX1xX17bxX4xX3xXexXb4xXdxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX817xXexX3xX65xX49bxX9cxX3xXexXdxX40xX16xX3xXf8xXc0xX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX65xX10xX16xX3xX2bxX16xX9cxX462xXexX3xX4xX1xX58dxX16xX17xX3cxX3xX16xX17xX35xXdxX3xX7xX6xX45xXaxX3xX1xX3fxX10xX1d6fxX9xXaxX4bxX33xX1xX45xX6xX1048xX1xX45xX4xX4bxX1xXdxX16xX1xX1048xX6xX16xX1xX1048xX4xX1xXdxX1048xXexXdxX10xXexX1048xX5dxX6xX9cxX1048xXexXdxX10xX16xX1048xXf8xX10xX1048xX1xXdxX10xX16xX1048xXexX9cxX45xX16xX17xX1048xX1xX45xX1048xX5dxX10xX16xX1048xX16xX9cxX45xXexX1048xX4xX1xX9cxX16xX17xX1048xX16xX17xX45xXdxX1048xX7xX6xX45xX4bxX100xX102xX102xX102xX750xX10cxXcaxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX17xX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4bxX2fxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX100xX102xX4bxX16xX10xXfdxX7xX4bxX100xX102xX10cxX2xX4bxX2xX102xX103xX5dxX100xX2xX103xX102xX2xX100xX3b4xXexX750xX100xX2xX102xX5xX103xX1048xXexXexX340xXf8xX16xX1048xX2xX111xX2xX102xX1xX45xX5dxX10xX16xXcaxX118xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX22xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX2bxX4xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX33xX1xX35xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3cxX3xXexX3fxX40xX16xX3xX7xX6xX45xX3xX47xX48xX6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf8xX12xX0xX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX817xXexX3xX65xX49bxX9cxX3xXexXdxX40xX16xX3xXf8xXc0xX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX65xX10xX16xX3xX2bxX16xX9cxX462xXexX3xX4xX1xX58dxX16xX17xX3cxX3xX16xX17xX35xXdxX3xX7xX6xX45xXaxX3xX1xX3fxX10xX1d6fxX9xXaxX4bxX33xX1xX45xX6xX1048xX1xX45xX4xX4bxX1xXdxX16xX1xX1048xX6xX16xX1xX1048xX4xX1xXdxX1048xXexXdxX10xXexX1048xX5dxX6xX9cxX1048xXexXdxX10xX16xX1048xXf8xX10xX1048xX1xXdxX10xX16xX1048xXexX9cxX45xX16xX17xX1048xX1xX45xX1048xX5dxX10xX16xX1048xX16xX9cxX45xXexX1048xX4xX1xX9cxX16xX17xX1048xX16xX17xX45xXdxX1048xX7xX6xX45xX4bxX100xX102xX102xX102xX750xX10cxXcaxX1xXexX2fxXaxX12xX47xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX817xXexX3xX65xX49bxX9cxX3xXexXdxX40xX16xX3xXf8xXc0xX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX1xX462xX3xX65xX10xX16xX3xX2bxX16xX9cxX462xXexX3xX4xX1xX58dxX16xX17xX3cxX3xX16xX17xX35xXdxX3xX7xX6xX45xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX3fxX45xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX19axX97xX4xX3xX1xX1axX16xX1xX3xX1exX16xX1xX3xX2fxX62xXdxX3xX4xX35xX16xX17xX3xXeexX462xX3xX16xX17xX6axX67xX3xX2xX100xX4bxX2xX102xX3xXexX3fxX40xX16xX3xX4xX1xX9cxX67xX40xX16xX3xX7xX6xX16xX3xX1a4xX45xX16xXexX1xX5xX67xX3xX13xX45xXexXdxX4xX10xX7xX3xX45xX1d6fxX3xXexX1xX10xX3xX571xX45xX67xX6xX5xX3xXabxX7xXexX3fxX45xX16xX45xX2fxXdxX4xX6xX5xX3xXacxX45xX4xXdxX10xXexX67xX3xX65xX448xX3xX2fxX6xX16xX17xX3xX5xXb4xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX2fxX35xX3xXexX1exX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX817xXexX3xX16xX1xX22xXexX3xXf8xXc0xX3xX1xXdxX1c8xX16xX3xXexX26xX27xX16xX17xX3xX4xX2dxX3xXexX40xX16xX3xX17xX863xXdxX3xX5xX6axX3xX2bxX1xX462xX3xX65xX10xX16xX3xX5dxX7b1xX16xX17xX3xXeexX15xX6xX3cxXcaxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX9cxX5xX12xX0xX5dxXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3fxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf8xX12xX0xX4bxX5dxXdxXf8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX45xX9cxX3fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX438xX580xX438xX0xX4bxXbxX12