Cấm chăn nuôi tại khu vực không được phép trong TP Hà Tĩnh, cần có lộ trình
(Baohatinh.vn) - Mật độ chăn nuôi ở TP Hà Tĩnh không lớn nhưng để thực hiện theo Luật Chăn nuôi cần phải có lộ trình để đảm bảo phát triển đô thị và an sinh xã hội.
e751x12668x1174dx12d2dx14482x17809x179f2x102fex176dcxX7x11193xebd3x16ff7xfdc6x1534bx15aecxX5x131d1xXaxfc31x16d13x13c46x12cc3xX3xX4xX1x11293x10157xX3xX1ax15ab6x152e6xXdxX3xXexf90fxXdxX3x15705xX1xX1dxX3x17a24xecf9xX4xX3xX25xX1xX1exX1ax1291dxX3x1029cx17987x14a38xX4xX3xXbxX1xeed1xXbxX3xXexe9a3x16f50xX1axX31xX3xXcx17384xX3x12cfex14499xX3xXcx1306bxX1axX1x17968xX3xX4x1338cxX1axX3xX4x1018dxX3xX5x11e3fxX3xXexX3ex11692xX1axX1xX0xf351xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6x10a1cxXaxX12x16acdx120c8xXexX3xX33xX57xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xef24xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX5x1789cxX1axX3xX1axX1xX34xX1axX31xX3xX33x1396cxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdx116aaxX1axX3xXexX1xX10xX3fxX3xee34xX1dxX75xXexX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xX50xX1axX3xXbxX1x146bcxXdxX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xX3xX33xXa3xX3xX33xXc9xX15xX3x172fcxXc9xX3fxX3xXbxX1x14766xXexX3xXexX3exXdxXa3xX1axX3xX33xX1exX3xXexX1x10e69xX3xX29xX47xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3x167cax17246xX3xX1xX57xXdx13384xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14173xX3fxX71x1404fxXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXex13417xX6xX5xXdxX31xX1ax14c86xX3xX4xX10xX1axXexX10xX3ex150f6xXaxX12xX0xX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXaxXexX75xX1axX3xX71x11091xX1axX31xXaxX3xX1axX1xX34xX1axX31xX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX3xX4xX1x129ecxX1axX1x12c99xX0xX5fxX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xeea5xX31xX47xX119xX3xX2xX5fxX2xX5fx13347xf547xX191xX192xX4dxX3xXb4xX1dxX75xXexX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xX54xX3xX1xXdxXacxX1dxX3xX5xX2axX4xX4dxX3xX1axX31xX1xXdxf6e4xX15xX3xX4xX14xX15xX3xX29xXdxXacxX4xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1x17adexX4dxX3xXexX1xXf3xX3xX100xX101xX4dxX3xXexX1xXf3xX3xXexX3exX14xX1axX3xX29xX47xX3xX25xX1xX1dxX3xX71x11d0axX1axX3xX4xX34xX3xX29xX99xXdxX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3x10f08xX3xX1axX19xX15xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXax153f8xXdxX71xXexX1xX12dxX3x16617xX2xX21axXbxX100xX135xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12dxX3x145b9xX2xX192xXbxX100xX135xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX5fxX5fxXdxX106xXdfxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xX106xX29xX1axX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192x11e12xX21axX5fxX2xX192xX258xX71xX192xX2xX21axX267x144d2xX267x12b8exXexX21ax12bb6xX191xX191xX2a1xX5xX192xX106x11487xXbxX31xebf3xX3exX9xX267xX267xX21axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX251xXdxX71xXexX1xX9xXaxX258xX2xX21axXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX267xX2xX192xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xXcxX75xX1axX3xX71xX150xX1axX31xX3xf5e8xX1dx17815xX3xX33xX14xXexX3xX33xXa3xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXdfx12756xX4dxX3xX5xX35xX1axX4dxX3xX4xX1xX1dx1672fxX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX4xe7dfxX6xX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX3xX1exX1axX31xX3xXcxX3exX50xX1axX3xX46x15a5exX1dxX3xX46xX35xXbxX3xX25xX1xXe5xX3xX4xX1xX75xXexX3xX4xX1xX57xXdxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX188xX1xXdx13495xX1dxX3xX1axX19xX15xX3xX341xX1dxX6xX4dxX3xX1exX1axX31xX3xXcxX3exX50xX1axX3xX46xX382xX1dxX3xX46xX35xXbxX3xX127xX3xXex1238dxX3xX71xX1f7xX1axX3xXbxX1xX1dbxX3xX46xX75xX1dxX3xXcxX1xX34xX35xX1axX31xX4dxX3xXbxX1xX34x14ad7xX1axX31xX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3x169cexX1dx10433xX3xX29x130eaxX1axX3xXexX75xX1axX3xX71xX150xX1axX31xX3xX341xX1dxX343xX3xX33xX14xXexX3xX4xX36cxX6xX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX3xX33xXa3xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXdfxX357xX4dxX3xX5xX35xX1axX106xX3xX188xX1xX47xX3xX1exX1axX31xX3xXdfxXe5xX15xX3xX15x1006axXexX3xX33xX34xX3e7xX1axX31xX3xX188xX31xX1dxX119x10707xX1axX3xXcxX3exX1dxX1axX31xX3xXcxX1xXdxX1b7xX1axX4dxX3xX29xX5bxX3xX29xX75xX119xX3xX15xX47xX3xX4xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX4xX54xX3xX1axX1xXdxX3aexX1dxX3xX33xXdxX3aexX1dxX3xXdfxX14xXexX3xXexXdxXacxX1axX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12x13c3cxX1axX31xX3xX46xX35xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xXdfxXdx13f59xXexX12dxX3x15c29xX188xX1xX47xX3xXexX1exXdxX3xX4xX54xX3xX258xX3xX4xX3fxX1axX3xXdfxX357xX4dxX3xX15xX10xX135xX3xX29cxX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX3xX29xX47xX3xX33xX47xX1axX3xX31xXdxX6xX3xX4xX50xX15xX3xX25xX1xX3fxXc9xX1axX31xX3xX2xX192xX3xX4xX3fxX1axX106xX3xX13xX1x157efxX1axX31xX3xXexX1exXdxX3xX33xX6xX1axX31xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX33xXa3xX3xX25xXdxX4a7xX15xX3xXexX1xX1b7xX15xX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX4dxX3xX1xX47xX1axX31xX3xX1axX31xX47xX119xX3xX33xX3aexX1dxX3xX29xXacxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX33xXa3xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX5xX47xX15xX3xXc9xX1axX1xX3xX1xX34xX85xX1axX31xX3xX33xX4a7xX1axX3xX1axX1xX382xX1axX31xX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX3xX100xX1dxX1axX31xX3xX341xX1dxX6xX1axX1xX106xX3xXcxX1dxX119xX3xX1axX1xXdxX1b7xX1axX4dxX3xX4x126d5xX1axX31xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xXexX3exXe5xX1axX1xX3xX1x13dd5xX1axX3xX33xX34xX35xX4xX3xX15xea2cxXdxX3xXex16ac5xX3xX31xXdxX6xX3xX7xX4efxX4x16845xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX251xXdxX71xXexX1xX12dxX3xX258xX2xX21axXbxX100xX135xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12dxX3xX267xX2xX192xXbxX100xX135xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX5fxX5fxXdxX106xXdfxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xX106xX29xX1axX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX291xX21axX5fxX2a1xX267xX71xX192xX192xX2a1xX267xX21axX21axX267xXexX267xX191xX291xX258xX258xX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xX2abxX3exX9xX258xX2a1xX21axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX251xXdxX71xXexX1xX9xXaxX258xX2xX21axXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX267xX2xX192xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX74xX43axX4xX3xX71xX5a8xX3xX33xX101xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX5xf519xXbxX3xX33xX43axXexX3xXdfxXa3xX3xXdfxXdxX3fxX31xX6xX7xX3xX29xX47xX3xX29xXacxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX47xX1axX31xX3xX1axX31xX47xX119xX4dxX3xX7xX3fxX1axX31xX3xX29xXdxXacxX4xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX25xX1xX1dxX3xX71xX1f7xX1axX3xX4xX34xX3xX85xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX33xX43axXexX3xX3exX6xX3xX29xX14xX1axX3xX33xX3aexX3xX3exX14xXexX3xX5xX99xX1axX3xX29xX3aexX3xX100xXc9xX3xXexX1xXc9xXdxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12x1608bxX5a8xX3xX29xX75xX119xX4dxX3xX1exX1axX31xX3xX46xX35xXbxX3xX4xX1xX34xX6xX3xXexX1xXa3xX3xX7xfb38xX1axX3xX7xX47xX1axX31xX3xX4xX1xX3fxX3xX71xX2axX3xX33xXf3xX1axX1xX3xX4xX1xX1dxX119xXa3xX1axX3xX7xX6xX1axX31xX3xX1axX31xX1xX3aexX3xX25xX1xXe5xX4xX4dxX3xXdfxX85xXdxX3xX5x1295axX3xX33xXdxX3aexX1dxX3xX1exX1axX31xX3xX4xX50xX1axX3xXdfxX1f7xX119xX3xX31xXdxX3e7xX3xX5xX47xX3xX33xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX106xX3xX188xX4a7xX1dxX3xXdfxX1dxX57xX4xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX5bxX3xX1exX1axX31xX3xX4xX50xX1axX3xX29xX1dbxX1axX3xX33xXa3xX3xX4xX1xX1dxX119xXa3xX1axX3xX33xX3cexXdxX3xX1axX31xX1xX3aexX3xX1axX31xX1xXdxXacxXbxX3xX1xX3fxX43axX4xX3xX71xXdxX3xX71xX3e7xXdxX3xX4xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX3exX6xX3xX25xX1x105afxXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX46xXdxXacxX1axX3xX1axX6xX119xX4dxX3xXbxX1xX34xX3e7xX1axX31xX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3xX3f1xX1dxX3f3xX3xX5xX47xX3xX33xXf3xX6xX3xXdfxX47xX1axX3xX4xX54xX3xXexX3cexX1axX31xX3xX33xX47xX1axX3xX31xXdxX6xX3xX7xX4efxX4xX4dxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX50xX15xX3xX25xX1xXe5xX3xX5xX99xX1axX3xX29xX99xXdxX3xX2xX267xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xXexX3exX1f7xX1dxX4dxX3xXdfxX357xX3xX29xX47xX3xX5xX35xX1axX135xX3xX291xX106xX192xX192xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xX31xXdxX6xX3xX4xX50xX15xX3xX29xX47xX3xX29cxX106xX192xX192xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xXexX1xX36cxX119xX3xX4xX50xX15xX106xX3x104caxX362xX1axX31xX3xX1axX31xX1xX4axX6xX3xX29xX99xXdxX3xX29xXdxXacxX4xX4dxX3xX7xX1dbxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX71xX1f7xX1axX3xXbxX1xX150xX3xXexX1xX1dxX57xX4xX3xX29xX47xX3fxX3xX1axX1exX1axX31xX3xX1axX31xX1xXdxXacxXbxX4dxX3xX1axX1xX14xXexX3xX5xX47xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xX357xX1axX3xX1axX1xXdxX3aexX1dxX106xX3x1712bxXdxXacxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX3xX4xX1xX34xX6xX3xXexX1xXa3xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX1axX31xX47xX119xX3xX15xX57xXexX4dxX3xX1axX31xX47xX119xX3xX1xX6xXdxX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX499xX1axX31xX3xXcxX3exX34x1192bxX1axX31xX3xX46xXc9xXdxX3xX905x165fexX4xX4dxX3xX13xXe5xX1axX3xXdfxX57xX3xXbxX1xX150xX3xXexX3exXe5xX4xX1xX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX127xX3xXcxX1xX4efxX3xX119xX4dxX3xXbxX1xX34xX3e7xX1axX31xX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3xX3f1xX1dxX3f3xX3xX4xX1xX3fxX3xXdfxXdxX4a7xXexX12dxX3xX4abxX46xXdxXacxX1axX3xX1axX6xX119xX4dxX3xXdfxX47xX3xX4xX3fxX1axX3xX33xX6xX1axX31xX3xX4xX1xX36cxX3xX119xX4a7xX1dxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX1axX1xX84dxX3xX5x179c5xX4dxX3xX1xX57xX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX3xXdfxf6e7xX1axX31xX3xX4xXe5xX4xX1xX3xXexX75xX1axX3xX71xX150xX1axX31xX3xX341xX1dxX343xX3xX33xX14xXexX3xX1xXdxXacxX1axX3xX4xX54xX106xX3xX44xX1xX34xX3e7xX1axX31xX3xX33xX101xX3xXexXdxX4a7xX1axX3xX1xX47xX1axX1xX3xXexX1dxX119xX1b7xX1axX3xXexX3exX1dxX119xX3aexX1axX4dxX3xX29xX75xX1axX3xX33xX57xX1axX31xX3xX1axX1xX382xX1axX31xX3xX341xX1dxX119xX3xX33xXf3xX1axX1xX3xX4xX36cxX6xX3xXb4xX1dxX75xXexX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX33xX4a7xX1axX3xX29xX99xXdxX3xXexX5acxX1axX31xX3xX1xX57xX3xX1axX1dxX1exXdxX106xX3xXcxX3exX34xX99xX4xX3xX15xX6dexXexX3xXexX1xX5bxX3xX71xX2axX6xX3xX29xX47xX3fxX3xX3f3xX3xXexX1xX9d4xX4xX3xXexX2axX3xX1axX31xX1dxX119xXacxX1axX3xX4xX36cxX6xX3xXdfxX47xX3xX4xX3fxX1axX4dxX3xX4xX357xX1axX3xX29xX3aexX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX25xX4a7xX3xX1xX3fxX22xX4xX1xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX3xXexX1xX5bxX3xX7xX99xX15xX3xX1axX1xX14xXexX3xX4xX58exX1axX31xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX33xX4a7xX1axX3xX4xX1dxX1dbxXdxX3xX1axX19xX15xX3xX191xX192xX191xX2xX3xX15xX99xXdxX3xX4xX54xX3xXexX1xXa3xX3xXdfxX6dexXexX3xX33xX50xX1dxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX33xX1dbxXdxX3xX29xX99xXdxX3xX1axX1xX54xX15xX3xX33xX50xX1dxX3xXexXdxX1b7xX1axX5b5xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX251xXdxX71xXexX1xX12dxX3xX258xX2xX21axXbxX100xX135xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12dxX3xX267xX2xX192xXbxX100xX135xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX5fxX5fxXdxX106xXdfxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xX106xX29xX1axX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX291xX21axX5fxX2a1xX267xX71xX192xX192xX2a1xX267xX29cxX192xX21axXexX29exX21axX267xX191xX291xX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xX2abxX3exX9xX291xX191xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX251xXdxX71xXexX1xX9xXaxX258xX2xX21axXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX267xX2xX192xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX13xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX5xX35xX1axX3xX4xX36cxX6xX3xX4xX1xXf3xX3xXcxX3exX50xX1axX3xXcxX1xXf3xX3xX46xX357xX6xX3xX127xX3xXcxX771xX44xX3xX21axX4dxX3xXbxX1xX34xX3e7xX1axX31xX3xX905xX22xXdxX3xX188xX47xXdxX3xX33xX34xX35xX4xX3xXdfxX1dbxX3xXexX3exX166xX3xX1axX31xX6xX119xX3xX7xX6xX1dxX3xX1axX1xX47xX4dxX3xX25xX1xXe5xX3x15ee7xX15xX3xXexX1xX14xXbxX3xX29xX47xX3xX4xX1xX75xXexX3xX4xX1xX57xXdxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX905xX9d4xX1axX31xX3xX1axX31xX3fxX47xXdxX3xX15xX43axXexX3xXexXdxX3aexX1axX3xX1axX31xX1exXdxX3xX1axX1xX47xX3xX4xX36cxX6xX3xX4xX1xXf3xX3xXcxX3exX50xX1axX3xXcxX1xXf3xX3xX46xX357xX6xX3xf99exXexX3cexX3xX71xX1f7xX1axX3xXbxX1xX1dbxX3xX21axX4dxX3xXbxX1xX34xX3e7xX1axX31xX3xX905xX22xXdxX3xX188xX47xXdx17acfxX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX25xX1xXe5xX4xX3xXdfxX14xXexX3xX4xX9d4xX3xX1axX31xX1exXdxX3xX1axX1xX47xX3xX1axX47xX3fxX3xX85xX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX3xX25xX1xXe5xX4xX106xX3xX905xXdxX3xX29xX47xX3fxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX15xX99xXdxX3xXdfxXdxX4a7xXexX3xX31xXdxX6xX3xX33xX5bxX1axX1xX3xX4xX1xXf3xX3xX71xX47xX1axX1xX3xX1xX59fxX1axX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xXbxX1xX166xX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX4xX5a8xX1axX31xX3xX33xXa3xX3xX5xX47xX15xX3xX4xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xX5xX35xX1axX4dxX3xX31xXdxXc9xXdxX3xX341xX1dxX119xX4a7xXexX3xX4xX1exX1axX31xX3xX19xX1axX3xX29xXdxXacxX4xX3xX5xX47xX15xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX1xXf3xX4dxX3xX4xX58exX1axX31xX3xX5xX47xX3xXexX75xX1axX3xX71xX150xX1axX31xX3xXexX1xX9d4xX4xX3xX19xX1axX3xX71xX34xX3xXexX1xX5acxX6xX3xX29xX47xX3xX1x1711dxX15xX3xX1axX14xX1dxX3xX3exX34xX35xX1dxX3xX33xXa3xX3xXexX19xX1axX31xX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX4abxXcxX1exXdxX3xX4xX1x17666xX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX191xX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX3xX33xXa45xX3xX29xX47xX3xX291xX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX3xXdfxX3axX3fxX4dxX3xX29xX5acxX6xX3xX33xX36cxX3xX341xX1dxX119xX3xX15xX1exX3xX4xX1xX1dxX362xX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX29xX47xX3xXexX1xX9d4xX4xX3xX19xX1axX3xX1xXdxXacxX1axX3xX4xX54xX106xX3xX188xX4a7xX1dxX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX100xXc9xX119xX3xX3exX6xX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXdfxXacxX1axX1xX3xXexX1xX5bxX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX3xX25xXdxX4a7xX15xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX25xX1xX3fxXc9xX1axX31xX3xX21axX192xX3xXexX3exXdxXacxX1dxX3xX33xX362xX1axX31xX5fxX1axX19xX15xX4dxX3xX4xX357xX1axX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX15xX6xX119xX3xX5xX35xX1axX3xXdfxXf3xX3xXdfxXacxX1axX1xX3xXexX1xX5bxX3xX4xX1xXf3xX1dxX3xX5x11b8fxX106xX3xX13xX54xX3xX33xXdxX3aexX1dxX4dxX3xX33xX1f7xX119xX3xX5xX47xX3xXexX1xX1dxX3xX1axX1xX75xXbxX3xX4xX1xX166xX1axX1xX3xX4xX36cxX6xX3xXexX1exXdxX4dxX3xXdfxX1f7xX119xX3xX31xXdxX3e7xX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX71xX5acxX1axX31xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX1xX5bxX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX14xXexX3xX1axX31xX1xXdxXacxXbxX5b5xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX905xX1f7xX119xX3xX5xX47xX3xXexX1xX2axX4xX3xXexX3exX22xX1axX31xX3xX4xX1xX1dxX1axX31xX3xX4xX36cxX6xX3xXexX5bxX1axX1xX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX3exX1b7xX1axX3xX33xXf3xX6xX3xXdfxX47xX1axX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX106xX3xX46xXdxXacxX1axX4dxX3xXexX3fxX47xX1axX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX4xX54xX3xX191xX106xX29exX21axX192xX3xX4xX3fxX1axX3xXdfxX357xX4dxX3xX291xX192xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xXexX3exX1f7xX1dxX4dxX3xX258xX192xX192xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX3xX29xX47xX3xX31xX50xX1axX3xX267xX192xX192xX106xX192xX192xX192xX3xX4xX3fxX1axX3xX31xXdxX6xX3xX4xX50xX15xX4dxX3xX4xX1xX36cxX3xX119xX4a7xX1dxX3xX85xX3xX4xXe5xX4xX3xX100xX101xX3xX905xX362xX1axX31xX3xX74xX1exX1axX4dxX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3xX46xX22xX4dxX3xXcxX1xX22xX4xX1xX3xXcxX3exX1dxX1axX31xX3xX29xX47xX3xX95fxX19xX1axX3x10769xX1b7xX1axX106xX3xXcxX3cexX1axX31xX3xX33xX47xX1axX3xX4xX1xXe9bxX3xX4xX1xXdxX4a7xX15xX3xXex1473bxX3xX5xXacxX3xX1axX1xX84dxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXdfxXc9xX1axX3xX33xX362xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xX36cxX6xX3xXexX3fxX47xX1axX3xXexXe9bxX1axX1xX3xX1axX1xX34xX1axX31xX3xX4xX1xX36cxX3xX119xX4a7xX1dxX3xX5xX47xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX1xX57xX4dxX3xXbxX1xX1f7xX1axX3xXexXe5xX1axX4dxX3xX1axX1xX84dxX3xX5xXa45xX106xX3xXcxX3exX3fxX1axX31xX3xX25xX1xXdxX4dxX3xX15xX75xXexX3xX33xX57xX3xX4xXe5xX4xX3xX25xX1xX1dxX3xX71xX1f7xX1axX3xX4xX34xX3xX1axX31xX47xX119xX3xX4xX47xX1axX31xX3xX4xX6xX3fxX4dxX3xX33xX43axXexX3xX3exX6xX3xX29xX14xX1axX3xX33xX3aexX3xX4xX1xX3fxX3xX100x137b8xX3xX5xX3f3xX3xX15xX1exXdxX3xXexX3exX34xX3e7xX1axX31xX3xX29xX47xX3xXc9xX1axX1xX3xX1xX34xX85xX1axX31xX3xX4xX1dxX57xX4xX3xX7xX1dbxX1axX31xX3xX4xX36cxX6xX3xX4xX57xX1axX31xX3xX33xX362xX1axX31xX3xX71xX1f7xX1axX3xX4xX34xX106xX3xX46xXacxX3xX5xX150xX119xX3xX4xX36cxX6xX3xX1axX54xX3xX4xX357xX1axX3xX4xX54xX3xX1axX31xX1dxX119xX3xX4xX9cbxX3xX31xX1f7xX119xX3xX4abxX29x15872xX5b5xX3xX341xX1dxX119xX3xX1xX3fxX22xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX341xX1dxX119xX3xX33xXf3xX1axX1xX3xX4xX36cxX6xX3xXb4xX1dxX75xXexX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX29xX47xX3xXexXdxX3aexX15xX3xXd1bxX1axX3xX15xX14xXexX3xX6xX1axX3xXexX3fxX47xX1axX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX4xX1exX1axX31xX3xXexXe5xX4xX3xX25xXdxXa3xX15xX3xX7xX3fxXe5xXexX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXdfxXacxX1axX1xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe3exX1axXexX10xX3exXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX127xX6xX5xXdxX31xX1axX12dxX3xX4xX10xX1axXexX10xX3exX135xXaxX12xX905xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX13xX1dxX1dbxXdxX3xXexX1xXe5xX1axX31xX3xX2a1xX3xX29xX5acxX6xX3xX341xX1dxX6xX4dxX3x123a8xX116xX188xX771xX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX33xX101xX3xXexX3cexX3xX4xX1xX9d4xX4xX3xX1x1178bxXbxX3xXdfxX47xX1axX4dxX3xX33xX3aexX3xX100xX1dxX14xXexX3xXbxX1xX34xX9cbxX1axX31xX3xXe5xX1axX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX341xX1dxX119xX3xX33xXf3xX1axX1xX3xXb4xX1dxX75xXexX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX106xX3xX46xXdxXacxX1axX3xX1axX6xX119xX4dxX3xX267xX5fxX2xX192xX3xXbxX1xX34xX3e7xX1axX31xX4dxX3xX31xX362xX15xX12dxX3xX116xX6dexX4xX3xX46xX47xX4dxX3xX188xX6xX15xX3xX46xX47xX4dxX3xXcxX1f7xX1axX3xeb22xXdxX6xX1axX31xX4dxX3xXcxX3exX50xX1axX3xX44xX1xX4efxX3xX33xX101xX3xX4xX9cbxX3xXdfxXc9xX1axX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX4xX357xX1axX3xX1xX3fxX22xXexX3xX33xX57xX1axX31xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX251xXdxX71xXexX1xX12dxX3xX258xX2xX21axXbxX100xX135xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX12dxX3xX267xX2xX192xXbxX100xX135xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX5fxX5fxXdxX106xXdfxX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1axX1xX106xX29xX1axX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX291xX21axX5fxX2a1xX267xX71xX192xX192xX2a1xX267xX29exX191xX258xXexX21axX192xX191xX29exX2xX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xX2abxX3exX9xX2a1xX192xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX251xXdxX71xXexX1xX9xXaxX258xX2xX21axXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX267xX2xX192xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX3fxX1axXaxX12xX13xXe5xX4xX3xX33xXf3xX6xX3xXbxX1xX34xX9cbxX1axX31xX3xXexXdxX4a7xXbxX3xXexX150xX4xX3xXexX1dxX119xX1b7xX1axX3xXexX3exX1dxX119xX3aexX1axX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX71xX1f7xX1axX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xXb4xX1dxX75xXexX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX499xX1axX31xX3xX188xX31xX1dxX119xX447xX1axX3xXcxX1dxX14xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX4dxX3xX44xX1xX54xX3xX1347xXdxXe5xX15xX3xX33xX1dbxX4xX3x149c9xX85xX3xX188xX188x15a83xX44xXcxX188xXcxX3xX1axX1xX75xX1axX3xX33xXf3xX1axX1xX12dxX3xX4abxX95fxXdxXacxX4xX3xX341xX1dxX119xX3xX33xXf3xX1axX1xX3xX4xXe5xX4xX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX3xX33xX1dbxXdxX3xX29xX99xXdxX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX5xX47xX3xX4xX50xX1axX3xXexX1xXdxX4a7xXexX106xX3xXcxX1dxX119xX3xX1axX1xXdxX1b7xX1axX4dxX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX4xX50xX1axX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX4xX54xX3xX31xXdxXc9xXdxX3xXbxX1xXe5xXbxX3xX4xX150xX3xXexX1xXa3xX3xX33xXa3xX3xX29xX5acxX6xX3xX33xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xX29xXdxXacxX4xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexX3exXdxXa3xX1axX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX4dxX3xX29xX5acxX6xX3xX33xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX100xX101xX3xX1xX57xXdxX5b5xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3fxX71xX119xXaxX12xX499xX1axX31xX3xXcxX3exX50xX1axX3xX46xX75xX1dxX3xXcxX1dxX14xX1axX3xX127xX3xXcxX3exX34xX85xX1axX31xX3xXbxX1xX357xX1axX31xX3x14592xXdxX1axX1xX3xXexX4a7xX4dxX3xX12b7xX116xX188xX771xX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX4xX1xX3fxX3xXdfxXdxX4a7xXexX12dxX3xX4abxX188xX1xX382xX1axX31xX3xX1axX19xX15xX3xX341xX1dxX6xX4dxX3xXexX1xX47xX1axX1xX3xXbxX1xX1dbxX3xX33xX101xX3xX4xX54xX3xX1axX1xXdxX3aexX1dxX3xX4xX1xX166xX1axX1xX3xX7xXe5xX4xX1xX3xX1xXdxXacxX1dxX3xX341xX1dxXc9xX3xX33xXa3xX3xX31xXdxX4efxXbxX3xX188xX1xX1f7xX1axX3xX71xX1f7xX1axX3xX4xX1xX1dxX119xXa3xX1axX3xX33xX3cexXdxX3xX15xX1exX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX25xXdxX1axX1xX3xXexX4a7xX4dxX3xX29xXdxXacxX4xX3xX5xX47xX15xX3xXbxX1xX5a8xX3xX1xX35xXbxX3xX29xX99xXdxX3xXexX5bxX1axX1xX3xX1xX5bxX1axX1xX3xXbxX1xXe5xXexX3xXexX3exXdxXa3xX1axX3xX33xX1exX3xXexX1xXf3xX106xX3xXcxX3exX3fxX1axX31xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xX3xXexX99xXdxX4dxX3xX25xX4a7xX3xX1xX3fxX22xX4xX1xX3xX7xX7bbxX3xXbxX1xXc9xXdxX3xX31xX6dexX1axX3xX29xX99xXdxX3xXexX5acxX1axX31xX3xXexX3cexX3xX71xX1f7xX1axX3xXbxX1xX1dbxX4dxX3xXexX5acxX1axX31xX3xX29xX5a8xX1axX31xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xX33xXf3xX6xX3xX31xXdxX99xXdxX3xX1xX47xX1axX1xX3xX4xX1xX166xX1axX1xX4dxX3xX33xX362xX1axX31xX3xXexX1xX3e7xXdxX3xX4xX54xX3xX7xX2axX3xXbxX1xX1f7xX1axX3xX5xX3fxX22xXdxX3xX5xX2axX4xX3xX5xX34xX35xX1axX31xX3xX5xX6xX3fxX3xX33xX57xX1axX31xX3xX33xXa3xX3xX4xX54xX3xX4xXe5xX4xX3xX4xX1xX166xX1axX1xX3xX7xXe5xX4xX1xX3xX4xX1xX1dxX119xXa3xX1axX3xX33xX3cexXdxX3xX1axX31xX1xX3aexX3xX29xX47xX3xX33xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xX341xX1dxX119xX3aexX1axX3xX5xX35xXdxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX36cxX6xX3xX188xX1xX1f7xX1axX3xX71xX1f7xX1axX5b5xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX3exX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX1b7xX1axX3xX341xX1dxX6xX1axX12dxX0xX5fxX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX127xXexX1xX1dxX15xXdfxX127xX6xX1axX71xX127xX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX4a7xXexX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXexXc9xX3xX5xX35xX1axX3xX4xX1xX1f7xX1dxX3xX44xX1xXdxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX119xX1b7xX1axX3xXexX1f7xX15xX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xX4abxX33xX54xX1axX5b5xX3xXcxX4a7xXexXaxX3xX1xX3exX10x15af1xX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxX1xX10xXexX127xX71xXdxX4xX1xX127xXexX6xX127xX5xX3fxX1axX127xX4xX1xX6xX1dxX127xXbxX1xXdxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX4xX1xX6xX1axX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX119xX10xX1axX127xXexX6xX15xX127xXexX6xXdxX127xX71xX6xX1axX127xX71xX3fxX1axX127xXexX10xXexX5fxX2xX29exX29cxX291xX267xX29exX106xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5fxX15xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX191xX192xX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX291xX291xX5fxX2xX267xX191xX71xX267xX192xX29exX192xX29cxX2xX2xXexX2a1xX291xX2xX267xX258xX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX29xX12xX0xX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX4a7xXexX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXexXc9xX3xX5xX35xX1axX3xX4xX1xX1f7xX1dxX3xX44xX1xXdxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX119xX1b7xX1axX3xXexX1f7xX15xX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xX4abxX33xX54xX1axX5b5xX3xXcxX4a7xXexXaxX3xX1xX3exX10xX188bxX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxX1xX10xXexX127xX71xXdxX4xX1xX127xXexX6xX127xX5xX3fxX1axX127xX4xX1xX6xX1dxX127xXbxX1xXdxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX4xX1xX6xX1axX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX119xX10xX1axX127xXexX6xX15xX127xXexX6xXdxX127xX71xX6xX1axX127xX71xX3fxX1axX127xXexX10xXexX5fxX2xX29exX29cxX291xX267xX29exX106xX1xXexX15xXaxX12xX46xX4a7xXexX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXexXc9xX3xX5xX35xX1axX3xX4xX1xX1f7xX1dxX3xX44xX1xXdxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX119xX1b7xX1axX3xXexX1f7xX15xX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xX4abxX33xX54xX1axX5b5xX3xXcxX4a7xXexX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX162fxX1xXdxX3xX71xXf3xX4xX1xX3xXexXc9xX3xX5xX35xX1axX3xX4xX1xX1f7xX1dxX3xX44xX1xXdxX3xXd76xX771xXcxXb4xX13xX44xXd93xX3xXexX3exX1b7xX1axX3xX33xXf3xX6xX3xXdfxX47xX1axX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX4xX9cbxX3xXdfxXc9xX1axX3xX33xX34xX35xX4xX3xX25xX1xX1dbxX1axX31xX3xX4xX1xX4a7xX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX5xX35xX1axX3xX33xX101xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxXacxX1axX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xX29xX99xXdxX3xX341xX1dxX119xX3xX15xX1exX3xX5xX99xX1axX3xX1xX9cbxX1axX4dxX3xX33xXc9xX15xX3xXdfxXc9xX3fxX3xX4xXe5xX4xX3xX33xXdxX3aexX1dxX3xX25xXdxXacxX1axX3xX6xX1axX3xXexX3fxX47xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX12daxX4xX3xX33xXa3xX3xX4xX1xX1dxXd1bxX1axX3xXdfxXf3xX3xXbxX1xX150xX4xX3xX29xX150xX3xXexX1xXf3xX3xXexX3exX34xX3e7xX1axX31xX3xXcxX4a7xXexX106xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX29xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX34xX9cbxX1axX3xX4xX1xXc9xXdxX3xX100xX9d4xX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX4dxX3xX31xX3fxX15xX3xX1axX31xX3fxX22xXdxX3xXexXacxX3xX29xX3aexX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xXc9xX3xX1axX31xX1xX5bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axXaxX3xX1xX3exX10xX188bxX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxXdfxX1dxX3fxX1axX127xX4xX1xX6xXdxX127xX100xX1dxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX31xX3fxX15xX127xX1axX31xX3fxX6xXdxX127xXexX10xX127xX29xX10xX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX4xX6xX127xX1axX31xX1xXdxX1axX127xX4xX3fxX1axX127xX5xX3fxX1axX5fxX2xX29exX21axX267xX258xX267xX106xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5fxX15xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX191xX192xX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX191xX2a1xX5fxX2xX267xX192xX71xX21axX192xX2a1xX2xX2a1xX291xX2a1xXexX258xX258xX2a1xX258xX29cxX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX29xX12xX0xX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX116xX34xX9cbxX1axX3xX4xX1xXc9xXdxX3xX100xX9d4xX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX4dxX3xX31xX3fxX15xX3xX1axX31xX3fxX22xXdxX3xXexXacxX3xX29xX3aexX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xXc9xX3xX1axX31xX1xX5bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axXaxX3xX1xX3exX10xX188bxX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxXdfxX1dxX3fxX1axX127xX4xX1xX6xXdxX127xX100xX1dxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX31xX3fxX15xX127xX1axX31xX3fxX6xXdxX127xXexX10xX127xX29xX10xX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX4xX6xX127xX1axX31xX1xXdxX1axX127xX4xX3fxX1axX127xX5xX3fxX1axX5fxX2xX29exX21axX267xX258xX267xX106xX1xXexX15xXaxX12xX116xX34xX9cbxX1axX3xX4xX1xXc9xXdxX3xX100xX9d4xX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX4dxX3xX31xX3fxX15xX3xX1axX31xX3fxX22xXdxX3xXexXacxX3xX29xX3aexX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX4xXc9xX3xX1axX31xX1xX5bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX3exX6xX1axX31xX3xXexX3exX22xXdxX3xX1axX31xX1xX5bxX1axX3xX4xX3fxX1axX3xX5xX35xX1axX3xX4xX36cxX6xX3xX46xXcx164acxX3xX13xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX35xXbxX3xXb4xX2axX4xX3xX85xX3xX13xXd1bxX15xX3xX1e0fxX1dxX119xX1b7xX1axX3xXd76xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xXd93xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX100xX1f7xX119xX3xX71xX2axX1axX31xX3xXexX5acxX3xX1axX31xX1dxX362xX1axX3xX1axX31xX3fxX22xXdxX3xXexXacxX3xX15xX47xX3xX1exX1axX31xX3xX44xX1xX22xX15xX3xX95fxX19xX1axX3xX13xXc9xX1axX1xX3xX71xX47xX1axX1xX3xX71xX150xX15xX3xX33xX34xX35xX4xX3xX1axX1xX382xX1axX31xX3xX1axX19xX15xX3xXdfxX34xX9cbxX1axX3xX4xX1xXc9xXdxX3xX1axX9cbxXdxX3xX100xX9d4xX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX106xX106xX106xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX29xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1347xXdxXe5xX3xX5xX35xX1axX3xX31xXdxX1dbxX1axX31xX4dxX3xX71xXf3xX4xX1xX3xX29xX150xX3xXexX19xX1axX31xX3xX4xX6xX3fxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX31xX43axXbxX3xX25xX1xX54xX3xX25xX1xXdxX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axXaxX3xX1xX3exX10xX188bxX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxX31xXdxX6xX127xX5xX3fxX1axX127xX31xXdxX3fxX1axX31xX127xX71xXdxX4xX1xX127xX29xX1dxX127xXexX6xX1axX31xX127xX4xX6xX3fxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX4xX1xX6xX1axX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX31xX6xXbxX127xX25xX1xX3fxX127xX25xX1xXdxX127xXexX6xXdxX127xX71xX6xX1axX5fxX2xX29exX291xX267xX291xX291xX106xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX5fxX15xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX191xX192xX5fxX1axX10xX251xX7xX5fxX191xX192xX191xX291xX5fxX2xX21axX2xX71xX191xX192xX2a1xX192xX258xX267xX2xXexX258xX267xX2xX267xX29cxX5xX192xX106xX2a8xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xXexX22xXdxX3xX25xX1xX1dxX3xX29xX2axX4xX3xX25xX1xX1exX1axX31xX3xX33xX34xX35xX4xX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xXcxX44xX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX4dxX3xX4xX50xX1axX3xX4xX54xX3xX5xX57xX3xXexX3exX5bxX1axX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxX29xX12xX0xX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1347xXdxXe5xX3xX5xX35xX1axX3xX31xXdxX1dbxX1axX31xX4dxX3xX71xXf3xX4xX1xX3xX29xX150xX3xXexX19xX1axX31xX3xX4xX6xX3fxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX31xX43axXbxX3xX25xX1xX54xX3xX25xX1xXdxX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axXaxX3xX1xX3exX10xX188bxX9xXaxX5fxX1axX3fxX1axX31xX127xX1axX31xX1xXdxX10xXbxX5fxX31xXdxX6xX127xX5xX3fxX1axX127xX31xXdxX3fxX1axX31xX127xX71xXdxX4xX1xX127xX29xX1dxX127xXexX6xX1axX31xX127xX4xX6xX3fxX127xX1axX31xX1dxX3fxXdxX127xX4xX1xX6xX1axX127xX1axX1dxX3fxXdxX127xX1xX6xX127xXexXdxX1axX1xX127xX31xX6xXbxX127xX25xX1xX3fxX127xX25xX1xXdxX127xXexX6xXdxX127xX71xX6xX1axX5fxX2xX29exX291xX267xX291xX291xX106xX1xXexX15xXaxX12xX1347xXdxXe5xX3xX5xX35xX1axX3xX31xXdxX1dbxX1axX31xX4dxX3xX71xXf3xX4xX1xX3xX29xX150xX3xXexX19xX1axX31xX3xX4xX6xX3fxX4dxX3xX1axX31xX34xX3e7xXdxX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX31xX43axXbxX3xX25xX1xX54xX3xX25xX1xXdxX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX3exX3fxX1axX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xX5xX47xX3xX15xX57xXexX3xXexX3exX3fxX1axX31xX3xX1axX1xX382xX1axX31xX3xXdfxXdxXacxX1axX3xXbxX1xXe5xXbxX3xX33xXa3xX3xXexX19xX1axX31xX3xX1axX31xX1dxX362xX1axX3xX4xX1dxX1axX31xX4dxX3xX4abxX1xX22xX3xX1axX1xXdxXacxXexX5b5xX3xXexX1xXf3xX3xXexX3exX34xX3e7xX1axX31xX3xXexX1xXf3xXexX3xX5xX35xX1axX106xX3xX1516xX3fxX1axX31xX4dxX3xX29xXdxXacxX4xX3xXexXe5xXdxX3xX33xX47xX1axX3xXexX22xXdxX3xX46xX47xX3xXcxX4axX1axX1xX3xX1xXdxXacxX1axX3xX31xX43axXbxX3xX1axX1xXdxX3aexX1dxX3xX31xXdxX6xX1axX3xX1axX6xX1axX3xX71xX3fxX3xX31xXdxXe5xX3xX4xX3fxX1axX3xX31xXdxX1dbxX1axX31xX4dxX3xXexX1xX9d4xX4xX3xX19xX1axX3xX4xX1xX19xX1axX3xX1axX1dxX1exXdxX4dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX166xX3xXbxX1xX357xX1axX31xX3xX71xXf3xX4xX1xX169xX3xX33xX3aexX1dxX3xXexX19xX1axX31xX3xX4xX6xX3fxX106xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxX29xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX1dxX5xX12xX0xX71xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3exXaxX12xX0xX5fxX71xXdxX29xX12xX0xX5fxX71xXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a36xX1dxXexX1xX3fxX3exXaxX12xX188xX31xX1dxX119xX447xX1axX3x17504xX6xX1axX1xX0xX5fxXbxX12
Nguyễn Oanh