Cả hệ thống chính trị vào cuộc!
Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ huyện Thạch Hà, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã chủ động triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với nhiều cách thức, biện pháp mang lại hiệu quả cao.
5bbbxb491x69cexe0a2x10ce1xe514xb461x5e00xX6xbe66xa636xX1x8335xbf52x8956xcc89x8d74x6ebdxX4x9f2axX9xX2xX6xX10xa5ddxX4xX12xX8xX9xX10xX12x81d2xX10xefc2xX5xX4xXfxfb74x10581xe185xX2x7becxXcxX6xX10xXfx114f6xX17xX9xf20ax6c1dx7c71xX17xX2x9941xX2x8fd0xXfx9bf5xX25xX2xX25xc8cbxce0exX25xX2x8ff7xX3exX25xX2x112d7x10a6exX2x7d52xd68dxX2xX10xX3dx7876xd8f8xX2xX6x6730xX5xX2xd823x7e65xXfxX2x6ae8xXfxX39xX25xX2xX1xX3dx63cfxX1xX2x94b0xX2xXexX3dx9436xX3xX3dxX2xX58x6c11xX0x89cbxX1xX30xX0xX3dxe200xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30x8f01xX4dxX2xX3dx11395xX2xX10xX3dxd950xX25xX24xX2xX3xX3dx79d3xX25xX3dxX2xX10xb957x87c6xX2xX45xX6bxX4exX2xX3xXcx8354xX3xdbfbxX0xX6dxX3dxX72xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX58xX12xX5xX41xX9xX30xe606x6c29xXfxX2xX6xX49xX2xX3xX3dx7b60xX2xX54xX66xX4exX2xf63fxXcxX17xX39xX10xX2xX4xXfxXa3xX10xX2xX3x5e13xX5xX2x7d5cxX9fx9f37xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xXexX3dxX66xX3xX3dxX2xX58xX6bx104a5xX2xX3xX5fxX3xX2xX3x106c2xX2xXe3xXcxX5xX25xX2xX10xXb2xX4exX25xX24xX2xX3dxXa3xX2xX10xX3dxXa7xX25xX24xX2xX3xX3dxXadxX25xX3dxX2xX10xXb2xXb3xX2xX54x7212xX2xX3xX3dxXefxX2xX54xXbbxX25xX24xX2xX10xXb2xXfxf1fexX25xX2xX37xX3dxX5xXfxX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX45xX6bxX4exX2xX48xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX6xX51xX5xX2xX54xX55xXfxX2xX58xXfxX39xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX72x6799xX17ax10c1exX2xX45xXd5xXfxX2xX25xX3dxXfxX46xXcxX2xX3xX5fxX3xX3dxX2xX10xX3dx63bfxX3xX104xX2xXdxXfxXa3xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2x6e93xX5xX25xX24xX2xX4xX66xXfxX2xX3dxXfxXa3xXcxX2xXe3xXcxX4dxX2xX3xX5xX4ex90f4xX0xX6dxX1xX30xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX25xX24xX8xX9xX72xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX41xX41xXfxX25xX24xX8xX9xX72xX9xX2xXdxX4exXb2xX41xX12xXb2xX8xX9xfdf2xX9xX2xX5xX4xXfxX24xX25xX8xX9xX3xX12xX25xX10xX12xXb2xX9xX2xfa65xXfxX41xX10xX3dxX8xX9xX17cxX1e6xX1e6xX9xX30xX0xX10xXdxX4exX41xX17xX30xX0xX10xXb2xX30xX0xX10xX41xX30xX0xXfxX19dxX24xX2xX6xXb2xX3xX8xX9xX6dxX6dxXfxX1b2xXdxX5xX4exX3dxX5xX10xXfxX25xX3dxX1b2xX45xX25xX6dxX25xX12xX1f8xX6xX6dxX72x5e01xX72x103c3xX6dxX72xX1e6x6630xX41x71f5xX72xX72xX72x10dc4xX1e6xX1e6xX10xX17cxX17axX1e6xX234xX1e6xX4xX1e6xX1b2xX28xX1xX24xX9xX2xX6dxX30xX0xX6dxX10xX41xX30xX0xX6dxX10xXb2xX30xX0xX10xXb2xX30xX0xX10xX41xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX9fxX5xX1xX10xXfxX4exX25xX9xX30xX9fxX3dxXefxX2xX10xXb3xX3xX3dxX2x78b8xXf2xe135xX48xX2xX10xXddxX25xX3dxX104xX2xXexXb2xd36axX62xX25xX24xX2xX54xX4exX6bxX25xX2xXf4xXf2xe796xX58xX2xX10xXddxX25xX3dxX2xXd4x6fe3xX2xd083xXfxX19dxX2xX9fxX49xX2xX10xXb2xf931xX2xX3xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX10xX3dxX3exX25xX2xX19dx101e6xX10xX2xX45xXd5xXfxX2xX3xX51xX2xX10xXb2xXfxX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xXexX3dxX66xX3xX3dxX2xX58xX6bxX2xX10xXb2xX4exX25xX24xX2xX19dxXbbxX10xX2xXdxXcxX55xXfxX2xX10xXfxX39xX1xX2xX1ex5fa6xX3xX2xX24x91f3xX25xX2xX54xX3exX17xX0xX6dxX10xX41xX30xX0xX6dxX10xXb2xX30xX0xX6dxX10xXdxX4exX41xX17xX30xX0xX6dxX10xX5xXdxX4xX12xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXf4xX13axX2xX54xX4dxX19dxX2xXdxX4dxX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX10xX2f1xX25xX24xX2xX4xXd5xX1xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX3x8a03xX2xX54xXfxX46xXcxX2xX37xXfxXa3xX25xX2xX10xXfxX39xX1xX2xX3xX2bbxX25xX2xX10xX3dxed10xX25xX24xX2xX10xXfxX25xX104xX2xXdx81d4xX25xX2xX3xX66xX25xX3dxX2xX45xXfxXa3xX3xX2xXfxX25xX2xX32xX25xX104xX2xX3xX32xX1xX2xX1xX3dxX5fxX10xX2xX10xX6bxXfxX2xX4xXfxXa3xXcxX104xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xXexX3dxX66xX3xX3dxX2xX58xX6bxX2xX54xX12cxX2xX3xX3dxXddxX2xX54xX66xX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX3xX10bxX2xXe3xXcxX5xX25xX2xX10xXb2xXcxX17xX46xX25xX2xX10xX3dxX377xX25xX24xX2xX10xX2bbxX1xX2xX3dxe4fbxX1xX104xX2xX3xX3dxXcxX17xX13axX25xX2xX10xX4dxXfxX2xX25xXbbxXfxX2xX41xXcxX25xX24xX2xX17xX381xXcxX2xX3xX2f1xXcxX2xX3xXefxX5xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX2xX45xX6bxX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX41xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX4xXcxX2bbxX10xX2xXe3xXcxX5xX2xX3xX5fxX3xX2xX37xX381xX25xX3dxX2xX10xXb2xXcxX17xX46xX25xX2xX10xX3dxX5xX25xX3dxX2xX3xX10bxX2xX6xX62xX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXf2xX9fxXf4xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX54xX12cxX2xX5fxX1xX2xX41xf3dcxX25xX24xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dx7e5axX25xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX1xX3dxX4exX25xX24xX2xX1xX3dxX2edxX2xX45xX6bxX2xX54xX5xX2xX41xX66xX25xX24xX2xX25xX3dx7fb9xX19dxX2xX10xXcxX17xX381xX25xX2xX10xXb2xXcxX17xX46xX25xX104xX2xX45xX2bbxX25xX2xX54xXbbxX25xX24xX2xX54xX13axX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX10xX3dxX32xX17xX2xXb2xX2a1xX2xX10xX2f1xX19dxX2xXe3xXcxX5xX25xX2xX10xXb2x8cfcxX25xX24xX2xX45xX6bxX2xX4xX3e0xXfxX2xXadxX3xX3dxX2xX3xXefxX5xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX10xX3dxX5xX19dxX2xX24xXfxX5xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25x10844xX2xXdxX4dxX4exX2xX54xX4dxX19dxX2xX3xX3dxX4exX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX3xX360xX2xX10xX3dxX13axX2xX10xXfxX39xX1xX2xX3xX2bbxX25xX2xX45xXd5xXfxX2xX41xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX6xX51xX5xX2xX54xX55xXfxX2xX58xXfxX39xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX19dxXbbxX10xX2xX3xX5fxX3xX3dxX2xX10xXa7xX10xX2xX25xX3dxX32xX10xX104xX2xX3xX360xX2xX3xX10bxX2xX3xX3dxX39xX2xX10xXfxX39xX1xX2xX25xX3dxX2bbxX25xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xXdxX4dxX4exX2xX54xX4dxX19dxX2xX10xX3dxXcxX2bbxX25xX2xX4xX3e0xXfxX2xX3xX3dxX4exX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXf2xX4afxX25xX24xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxX48fxX25xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX25xX3dxX28cxX26xX2xX10xXb2xX5xX25xX3dxX2xX10xX3dxXefxX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX3xXefxX5xX2xX3xX5fxX3xX2xX3xX3dxXcxX17xX381xX25xX2xX24xXfxX5xX104xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX3dxXbbxXfxX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX104xX2xX1xX3dxX5fxX10xX2xX54xXbbxX25xX24xX2xX1xX3dxX4exX25xX24xX2xX10xXb2xX6bxX4exX2xX10xX3dxXfxX2xX54xXcxX5xX2xX6xXfxX25xX3dxX2xX3dxX4exX66xX10xX2xX3xX3dxXadxX25xX3dxX2xX10xXb2xXb3xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX4xX35xX2xX10xXb2xX4exX25xX24xX2xX3xX5fxX25xX2xXdxXbbxX104xX2xX3xX377xX25xX24xX2xX3xX3dxX18fxX3xX104xX2xX45xXfxX381xX25xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX45xX6bxX2xXe3xXcxX2f1xX25xX2xX3xX3dxX2edxX25xX24xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX10xXb2xX381xX25xX2xX54xXb3xX5xX2xXdxX6bxX25xX2xX10xX4exX6bxX25xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xc6edxX104xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX54xX360xX25xX24xX2xX24xX360xX1xX2xX3xXefxX5xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX45xX6bxX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX41xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX4xXcxX2bbxX10xX2xX54xX12cxX2xX10xX3dxX49xX3xX2xX6xX49xX2xX54xX5fxX1xX2xX18fxX25xX24xX2xX17xX381xXcxX2xX3xX2f1xXcxX2xX10xX3dxX49xX3xX2xX10xXfx7618xX25xX104xX2xX54xX4dxX19dxX2xXdxX4dxX4exX2xX3xX3dxX32xX10xX2xX4xX28cxX3e0xX25xX24xX2xX45xX6bxX2xX54xX66xX10xX2xX3dxXfxXa3xXcxX2xXe3xXcxX4dxX2xX3xX5xX4exX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX9fxX360xX2xX10xX3dxX13axX2xX25xX360xXfxX2xXb2xX4afxX25xX24xX104xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX45xX6bxX4exX2xX41xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX6xX51xX5xX2xX54xX55xXfxX2xX58xXfxX39xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX25x10818xX19dxX2xX72xX17axX17axX17cxX2xX54xX12cxX2xX54xX28cxX3e0xX3xX2xX3xX32xX1xX2xXefxX17xX104xX2xX3xX3dxXadxX25xX3dxX2xXe3xXcxX17xX46xX25xX104xX2xX3dxXa3xX2xX10xX3dxXa7xX25xX24xX2xX3xX3dxXadxX25xX3dxX2xX10xXb2xXb3xX2xX45xX6bxX2xXf2xX9fxXf4xX2xX3xX5fxX3xX2xX3xX32xX1xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xXexX3dxX66xX3xX3dxX2xX58xX6bxX2xX10xX2bbxX1xX2xX10xXb2xXcxX25xX24xX2xX3xX5xX4exX2xX10xXb2xX4exX25xX24xX2xX3xX377xX25xX24xX2xX10xX5fxX3xX2xX4xX12cxX25xX3dxX2xX54xX66xX4exX104xX2xX3xX3dxXddxX2xX54xX66xX4exX104xX2xX10xXb2xXfxX13axX25xX2xX37xX3dxX5xXfxX2xX10xX3dxX49xX3xX2xX3dxXfxXa3xX25xX50fxX2xX3xX5fxX3xX2xX3xX10bxX2xXe3xXcxX5xX25xX2xX10xXb2xXcxX17xX46xX25xX2xX10xX3dxX377xX25xX24xX2xX10xX7cbxX25xX24xX2xX3xX28cxdb0bxX25xX24xX2xX3xX377xX25xX24xX2xX10xX5fxX3xX2xX10xXcxX17xX381xX25xX2xX10xXb2xXcxX17xX46xX25xX104xX2xX10xX3dxXcxX2xX3dxX2edxX10xX2xX6xX49xX2xX10xX3dxX5xX19dxX2xX24xXfxX5xX2xX10xXadxX3xX3dxX2xX3xX49xX3xX2xX3xXefxX5xX2xX3xX5fxX25xX2xXdxXbbxX104xX2xX54xX4dxX25xX24xX2xX45xXfxX381xX25xX2xX45xX6bxX2xXe3xXcxX2f1xX25xX2xX3xX3dxX2edxX25xX24xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX25xX381xX25xX2xX54xX12cxX2xX10xXb2xX5xX25xX3dxX2xX10xX3dxXefxX2xX10xXa7xXfxX2xX54xX5xX2xX3xX5fxX3xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX10xX3dxX5xX19dxX2xX24xXfxX5xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX1b2xX2xX281xX24xX4exX6bxXfxX2xXb2xX5xX104xX2xX19dxXbbxX10xX2xX6xXa7xX2xX54xXb3xX5xX2xX1xX3dxX28cxX10bxX25xX24xX2xX3xX2acxX25xX2xX10xXb2xX5xX25xX3dxX2xX10xX3dxXefxX2xX3xX5fxX3xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX54xX360xX25xX24xX2xX24xX360xX1xX2xX3xXefxX5xX2xX3xX4exX25xX2xX12xX19dxX2xX1exX5xX2xXe3xXcxX381xX104xX2xX25xX24xX28cxX887xXfxX2xX4xX5xX4exX2xX54xXbbxX25xX24xX2xX62xX2xX25xX28cxXd5xX3xX2xX25xX24xX4exX6bxXfxX1b2xX1b2xX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXf2xX4afxX25xX24xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxX48fxX25xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX3dxXbbxXfxX2xX25xX24xX3dxXb3xX104xX2xX3dxXbbxXfxX2xX10xX3dxX4dxX4exX6b6xX2xXf2xX9fxXf4xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX54xX12cxX2xX10xX2bbxX1xX2xX3dxX3e0xX1xX2xX54xX28cxX3e0xX3xX2xX3dxX6bxX25xX24xX2xX3xX3dxX486xX3xX2xX25xX24xX3dxX48fxX25xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX2xX45xX6bxX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX41xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX4xXcxX2bbxX10xX2xX19dxXbbxX10xX2xX3xX5fxX3xX3dxX2xX6xX3exXcxX2xXb2xXbbxX25xX24xX104xX2xX54xX66xX10xX2xX3xX3dxX32xX10xX2xX4xX28cxX3e0xX25xX24xX2xX3xX5xX4exX1b2xX2xX58xX2f1xXcxX2xX3dxX39xX10xX2xX3xX5fxX3xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX2xX54xX46xXcxX2xX10xX3dxX13axX2xX3dxXfxXa3xX25xX2xX10xXfxX25xX3dxX2xX10xX3dxX2f1xX25xX2xX1exX3exX17xX2xX41xX49xX25xX24xX104xX2xX37xX3dxa370xX25xX24xX2xX54xXb3xX25xX3dxX2xX3xX3dxXefxX2xX10xXb2xX28cxX10bxX25xX24xX2xX6xX51xX5xX2xX54xX55xXfxX2xX58xXfxX39xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX25xX7cbxX19dxX2xX72xX17axX17axX17cxX2xX4xX6bxX2xX54xX2edxX25xX24xX2xX54x9d0cxX25xX104xX2xX3xX2f1xX25xX2xX10xX3dxXfxX39xX10xX2xX45xX6bxX2xX3dxX3e0xX1xX2xX4xX2acxX25xX24xX2xX41xX3exX25xX104xX2xX54xX5fxX1xX2xX18fxX25xX24xX2xX54xX28cxX3e0xX3xX2xX25xX3dxXcxX2xX3xX2f1xXcxX2xX1xX3dxX5fxX10xX2xX10xXb2xXfxX13axX25xX2xX3xXefxX5xX2xX54xX32xX10xX2xX25xX28cxXd5xX3xX104xX2xX3dxX3e0xX1xX2xX1exXcxX2xX10xX3dxX39xX2xX10xX3dxX887xXfxX2xX54xX66xXfxX1b2xX2x780bxX2f1xX25xX2xX25xX3dxX28cxX2xX37xX3dxX377xX25xX24xX2xX3xX360xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX25xX6bxX4exX2xX4xX3e0xXfxX2xX41xX486xX25xX24xX2xX41xX3exX25xX2xX3xX3dxXefxX2xX54xX13axX2xX24xX3exX17xX2xX3xX3dxXfxX5xX2xXb2xde8exX104xX2xX37xXadxX3xX3dxX2xX54xXbbxX25xX24xX104xX2xX1xX3dxX5fxX10xX2xX25xX24xX377xX25xX2xX3xX5fxX3xX2xX45xX32xX25xX2xX54xX46xX2xX10xXb2xX5fxXfxX2xX45xXd5xXfxX2xXe3xXcxX5xX25xX2xX54xXfxX13axX19dxX2xX3xXefxX5xX2xXf4xX4dxX25xX24xX2xX45xX6bxX2xX281xX3dxX6bxX2xX25xX28cxXd5xX3xX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xXexXb2xX5xX4exX2xX54xX55xXfxX2xX45xXd5xXfxX2xX3xX3dxX2edxX25xX24xX2xX10xX377xXfxX104xX2xXexXb2xX28cxX62xX25xX24xX2xX1xX3dxX2acxX25xX24xX2xXexX28cxX2xX1xX3dxX5fxX1xX104xX2xXexX55xX2xX10xXb2xX28cxX62xX25xX24xX2xXexX55xX2xX24xXfxX2edxX1xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xXexX3dxX66xX3xX3dxX2xX58xX6bxX2xXexXb2xX2f1xX25xX2xX58xae7dxXcxX2xX281xX24xX3dx100baxX5xX2xX3xX3dxX4exX2xXdxXfxX39xX10xX26xX2xXexXb2xXfxX13axX25xX2xX37xX3dxX5xXfxX2xX37xX39xX2xX3dxX4exX66xX3xX3dxX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX25xX3dxX3exX25xX2xX41xX3exX25xX2xX45xX6bxX4exX2xX48xX49xX2xX10xX3dxX4dxX4exX2xX6xX51xX5xX2xX54xX55xXfxX2xX58xXfxX39xX25xX2xX1xX3dxX5fxX1xX2xX72xX17axX17axX17cxX2xbfc5xX54xX3e0xX10xX2xX17cxff66xX2xXdxX4afxX25xX24xX2xX1xX3dxXfxX39xXcxX2xX54xX360xX25xX24xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX3xXefxX5xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxXbbxX2xX41xX3exX25xX104xX2xXf2xX9fxXf4xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX54xX12cxX2xXdxX5xX25xX2xX3dxX6bxX25xX3dxX2xX37xX39xX2xX3dxX4exX66xX3xX3dxX2xX45xX6bxX2xXe3xXcxX5fxX25xX2xX10xXb2xXfxXa3xX10xX2xX10xXb2xXfxX13axX25xX2xX37xX3dxX5xXfxX2xX10xX3dxXa7xX25xX24xX2xX25xX3dxX32xX10xX104xX2xX54xeb08xX25xX24xX2xXdxXbbxX2xX10xf710xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX54xX39xX25xX2xX3xX10bxX2xX6xX62xX1b2xX2xX58xX48fxX25xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX104xX2xX54xXa7xXfxX2xX10xX28cxX3e0xX25xX24xX104xX2xX10xX3dxX887xXfxX2xX24xXfxX5xX25xX2xX45xX6bxX2xX3xX5fxX3xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX10xX55xX25xX24xX2xX3dxX3e0xX1xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX104xX2xX45xXfxXa3xX3xX2xX3xXcxX25xX24xX2xX3xX32xX1xX104xX2xX1xX3dxX3exX25xX2xX1xX3dxXa7xXfxX2xX10xX6bxXfxX2xX4xXfxXa3xXcxX2xX54xX46xXcxX2xX54xX28cxX3e0xX3xX2xX10xXadxX25xX3dxX2xX10xX4exX5fxX25xX2xX3xX486xX2xX10xX3dxX13axX104xX2xX3dxX3e0xX1xX2xX4xX35xX104xX2xX54xX5fxX1xX2xX18fxX25xX24xX2xX17xX381xXcxX2xX3xX2f1xXcxX1b2xX2xXexXd25xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxX48fxX25xX3dxX2xX10xX3dxX18fxX3xX2xX10xX55xX2xX3xX3dxX18fxX3xX2xX3dxX4e8xX1xX2xX41xX3exX25xX104xX2xX10xXb2xX49xX3xX2xX10xXfxX39xX1xX2xX3xX32xX1xX2xX1xX3dxX5fxX10xX2xX54xX39xX25xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxXbbxX2xX24xXfxX5xX2xX54xX48fxX25xX3dxX104xX2xX72xX1e6xX1e6x922dxX2xX3dxXbbxX2xX41xX3exX25xX2xX10xXb2xX381xX25xX2xX54xXb3xX5xX2xXdxX6bxX25xX2xX54xX12cxX2xX54xX28cxX3e0xX3xX2xX25xX3dxX2bbxX25xX2xX10xX6bxXfxX2xX4xXfxXa3xXcxX2xX45xX6bxX2xX1xX3dxXfxX39xXcxX2xX4xX32xX17xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXf2xX4exX41xX17xX9xX2xX6xX10xX17xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1exX10xX20xX5xX4xXfxX24xX25xX26xX2xX28xXcxX6xX10xXfxX2dxX17xX9xX30xX58xXfxXa3xX25xX2xX10xX66xXfxX104xX2xXf2xX9fxXf4xX2xX3dxXcxX17xXa3xX25xX2xX54xX5xX25xX24xX2xX3xX3dxXddxX2xX54xX66xX4exX2xX3xX5fxX3xX2xX1exX12cxX104xX2xX10xX3dxXb3xX2xX10xXb2xX32xX25xX2xX10xXfxX39xX1xX2xX25xX3dxX2bbxX25xX2xX4xX66xXfxX2xX1xX3dxXfxX39xXcxX2xX54xX360xX25xX24xX2xX24xX360xX1xX2xX35xX2xX37xXfxX39xX25xX2xX3xXefxX5xX2xX3xX5fxX3xX2xX3dxXbbxX2xX41xX3exX25xX2xX54xX13axX2xX10xX2bbxX1xX2xX3dxX3e0xX1xX104xX2xXdxX5fxX4exX2xX3xX5fxX4exX2xX4xX381xX25xX2xXf2xX9fxXf4xX2xX10xXddxX25xX3dxX2xX10xXb2xX28cxXd5xX3xX2xX25xX24xX6bxX17xX2xX17cxX23cxX6dxX23cxX2xX10xX3dxX12xX4exX2xX54xX2edxX25xX24xX2xX10xXfxX39xX25xX2xX54xXbbxX1b2xX0xX6dxX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xfbfaxXcxX10xX3dxX4exXb2xX9xX30xXexX3dxX7cbxX25xX24xX2xX31xX4exX25xX24xX0xX6dxX1xX30
Thăng Long