Nữ “phu đá” mưu sinh dưới nắng nóng 40 độ C
(Baohatinh.vn) - Trong nắng nóng hơn 40­­­­ độ C của "chảo lửa" Hương Khê - Hà Tĩnh, những nữ "phu đá" trên bãi tập kết thạch cao (xã Hương Trạch) vẫn miệt mài với công việc...
3fbdx5fb5xa9dcxbb39xbcccx5fc7xa9b6x88b3x83b3xX7x754ex515ax8a9ax71cbx68a3x5c8dxX5x8bffxXax625ax9a13x83caxX3xXaxXbxX1x9c77xX3xbc25xb797xXaxX3x9250x47a6xX19xX3xX7xXdx9e04xX1xX3xb5aaxX20xb528xXdxX3xX25x7259xX25xb54dxX3xX25x4cafxX25xX30xX3x6704x5d97xX3xX1bx79f7xX3x5d71xX0x6bd7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa823xX10xX6xX28xXaxX12xXcx4a02xa863xX25xX30xX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX1x5f8axX25xX3xX37xX38x5919xX6axX6axX6axX3xX1bxX3bxX3xX3dxX3xX4xa035xX6xX3xXaxX4xX1x51afxX56xX3xX5xa275xX6xXaxX3xX4exX20xX65xX25xX30xX3x4d92xX1xa882xX3x4c76xX3xX4ex454axX3xXcx5a7dxX25xX1x85a0xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xX25xX14xX3xXaxXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxXaxX3xXexX55xX8bxX25xX3x7821x6ca1xXdxX3xXex422bxXbxX3x7e9bx6192xXexX3xXexX1x6d6fxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xa4c2xb24exXb0xX3xX4exX20xX65xX25xX30xX3xXcxX55xXbdxX4xX1x7693xX3x8fe6xb74axX25xX3xX1fxXdx723fxXexX3xX1fxX90xXdxX3xXd6xX2axXdxX3xX4x7acaxX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xa501xXf0xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx935fxX56xX28x744dxX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXax561exXdxX28xXexX1x8baexX3x9f6ax92fbxX38xXbxXc6x8553xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xa758xX37xabf6xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28x4cccxX134xX134xX2xX144xX37xX134xXexX133xX2x71d8x92c0xX5xX2xX38xX8dxX17dxXf0x90f4xXbxX30x6becxX55xX9xX17dxX2xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3x5349xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cx9aa0xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxb35bxX105xX138xXaxX12xX13xX1xX14xX25xX30xX3xX25xbc0fxX1fxX3xX30x4ad1xX25xX3xX1bx63a0xX105xX96xX3xXb7xX1xXdxX3xX3dxXe8xX25xX30xX3xXexX105xX3xXcxX13xX4exX4exX3x79a2xXdxXdcxXexX3x5601xX90xX56xX3xX21dxXdxX5xX6xX4xX56xX3xXc5xa369xXdxXexX55xX6xX4xX56xX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xXd4xX3xXexXb4xXbxX3xXb7xXb8xXexX3xXb7xX1xX56xX1cxX25xX30xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xXexXbdxXdxX3xX1bx61faxX6xX3xXbxX1xX20xX65xX25xX30xX96xX3xX25xX1xXdxb497xX19xX3xX25xX30xX20x8c11xXdxX3xX28xX208xX25xX3xXc6xXb0xX3xX4exX20xX65xX25xX30xX3xXcxX55xXbdxX4xX1xX3xX4xX33xX3xX4xX65xX3xX1xX3bxXdxX3xXb7xXdxXb8xX1fxX3xXexX1xX8bxX1fxX3xXexX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXafxba03xX25xX30xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xXaxXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxXaxXf0xX3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX17exXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX2xX17dxX142xX2xXexX133xX133xX144xX17exX5xX134xX8dxX2xX2xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX37xX173xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX3dxXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xX4xX1x7658xX25xX1xX3xX4xX75xX6xX3xX1xb69bxX3xX5xX90xX3xXafx5855xX4xX3xX28xb457xX96xX3xXd6xXb4xX25xX3xX4xX1xX19xX105x83a4xX25xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xXexb8c1xX3xXc6xX10xX3xXexX7bxXdxX3xXc6xX19xX3d9xX25xX30xX3xXafxXb0xXdxXf0xX3xX13xX30xX20xX271xXdxX3xXafxX3d9xX4xX3xXd6xX1cxX4xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xXb7xX1xXe8xX25xX30xX3xX4xX33xX3xX1x779cxXbxX3xX1bxbd64xX25xX30xX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX96xX3xXexX1xbe77xX3xX5xX6xX56xX3xX1xX20x4f84xX25xX30xX3xXexX1xX10xX56xX3xXb7xX1xX3d9xXdxX3xX5xX20xX42cxX25xX30xX3xX7xX7bxX25xX3xXbxX1x6a27xX1fxX3xXd6xX90xX3xX1bxX20xX42cxX4xX3xXexX55xX7bxX3xX25xX30xX6xX105xX3xX7xX6xX19xX3xXb7xX1xXdxX3xX1xX56xX90xX25xX3xXexX1xX90xX25xX1xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX2xX133xX142xX133xXexX17dxX2xX37xX173xX5xX17exX8dxX173xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX133xX173xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX89xX1xX3d9xXdxX3xX5xX20xX42cxX25xX30xX96xX3xXexX1xX271xXdxX3xX30xXdxX6xX25xX3xXafxX3d9xX4xX3xX4xX1xX19xX105xX3e8xX25xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xXbxX1xb492xX3xXexX1xX19xX3bxX4xX3xXd6xX90xX56xX3xXbxX1xX3caxX6xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXexX105xXf0xX3xX89xX1xXdxX3xX4xX33xX3xX1bxX1cxX3xXd6xX26bxX96xX3xX7x7420xX3xX4xX33xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX30xX3d3xXdxX3xX1bxXb8xX25xX3xX5xX90xX1fxX3xXd6xXdxXdcxX4xX96xX3xX5xX25dxX4xX1xX3xX5xX90xX1fxX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xX25xX90xX105xX3xX4xX1x5499xX3xX1bxX20xX42cxX4xX3xXafxX1cxX56xX3xXexX55xX20xX2axX4xX3xXb7xX1xX56xX7bxX25xX30xX3xX25xX7fxX6xX3xX25xX30xX90xX105xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX134xX38xX38xX17exXexX173xX144xX17dxX37xX5xX17dxX8dxX2xX38xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX142xX133xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX3dxX1cxX4xX1xX3xX1bxX208xX105xX3xXb7xX1xX56xX7bxX25xX30xX3xX173xX3xX25xX200xX1fxX96xX3xX4xX33xX3xX1bxXb8xX25xX3xX30xX204xX25xX3xX134xX38xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX90xX1fxX3xX25xX30xX1xX26bxX3xXaxXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxXaxXf0xX3xX21dxX26bxX3xX7xX6xX19xX96xX3xXd6x47e3xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xX25x6290xX25xX30xX3xX25xX1xX3d3xX4xX96xX3xXb7xX1xXe8xX25xX30xX3x84b8xX25xX3xX1bxX25dxX25xX1xX96xX3xXexX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXexX1x9660xXbxX3xX25xX8bxX25xX3xX25xX1xXdxX26bxX19xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX1bxXb0xX3xXafx9db3xX3xX25xX30xX1xX26bxXf0xX3xX3dxX1xX619xX3xX4x998cxX25xX3xX5xXbdxXdxX3xXb7xX1xX56xX7bxX25xX30xX3xX144xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX90xX1fxX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xXexX1xX20xX271xX25xX30xX3xXc6xX19xX105xX8bxX25xX96xX3xX4xX1xX75xX3xX105xXb8xX19xX3xX5xX90xX3xXbxX1xX5bfxX3xX25xX14xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xX3xX28xXexX1xX19xX1fxXafxXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX38xX142xX28xX142xX38xX144xX37xX17exX2xX17dxXexX17dxX17dxX133xX133xX5xX38xX8dxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX134xX173xX134xX133xXexX17dxX17exX38xX37xX5xX142xX8dxX17dxXf0xX185xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX3dx78c7xX3xXaxXc6xX7bxXaxX3xX1xXb8xXexX3xX1fxX3bxXexX3xXc6xX10xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX96xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX7xX5e8xX3xX1bxX20xX42cxX4xX3xX4xX1xX75xX3xXc6xX10xX3xXexX55xX7bxX3xX4xXe8xX25xX30xX3xX2xX142xX38xX3xX25xX30xX1xX787xX25xX3xX1bxX430xX25xX30xX96xX3xXd6xX90xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXexX105xX3xXexX55xX7bxX3xX2xX134xX38xX3xX25xX30xX1xX787xX25xX3xX1bxX430xX25xX30xXf0xX3xXcxX55xX19xX25xX30xX3xXafxX787xX25xX1xX3xX1fx8da9xXdxX3xX25xX30xX90xX105xX3xXaxXc6xX7bxXaxX3xXexX3f6xX3xX37xX3xX8dxX3xX142xX3xX4xX1xX19xX105xXb8xX25xX3xXc6xX10xX96xX3xXexX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXb7xX1xX56xX7bxX25xX30xX3xX2xX142xX38xX3xX8dxX3xX2xX17dxX38xX3xX25xX30xX1xX787xX25xX3xX1bxX430xX25xX30xX3fxX25xX30xX20xX271xXdxXf0xX3xX3dxX33xX3xXb7xX1xXdxX3xX4xX1xX619xX3xX1bxX20xX42cxX4xX3xX2xX3xXc6xX10xX3xX1bxX1cxX96xX3xX1fxX9b4xXdxX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX25xX1xX6xX19xX3xX37xX38xX3xX25xX30xX1xX787xX25xX3xX1bxX430xX25xX30xX3xX55xX430xXdxX3xXd6xX26bxXf0xX3xX13xX30xX56xX90xXdxX3xX55xX6xX96xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXexX105xX3xX4x5f44xX25xX30xX3xX1xX9b4xX3xXexX55xX42cxX3xb20exX19xX204xX25xX3xX1cxX56xX3xXafxX7bxX56xX3xX1xX3bxX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX96xX3xXafxX6xX56xX3xXexX6xX105xX3xXd6xX90xX3xXexX1xX20xX448xX25xX30xX3xXexXb8xXexX3xX4xX1xX56xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX90xX1fxX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xXexX1xX20xX271xX25xX30xX3xXc6xX19xX105xX8bxX25xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX134xX133xX2xX144xXexX17dxX134xX173xX134xX5xX17exX8dxX144xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX144xX38xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX21dxXdxXdcxX4xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xX55xX65xXdxX3xXexX55x4e71xX25xX30xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX28xXd7xX25xX3xX1bxXb8xX25xX3xXaxX7xX935xXexX3xX28xX6xX96xX3xX4xX1xX7bxX105xX3xX1fxX1cxX19xXaxX3xX1bxX3d9xXdxX3xXd6xX2axXdxX3xXaxXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxXaxX3xX1bxXb0xX3xXexX55xX448xX3xX25xX8bxX25xX3xXafxX787xX25xX1xX3xXexX1xX20xX271xX25xX30xXf0xX3xX13xX30xX1xX619xX3xX25xX30xX65xXdxX3xXd6xX90xXdxX3xX25xX30xX90xX105xX96xX3xXb7xX1xXdxX3xXd6xXb8xXexX3xXexX1xX20xX65xX25xX30xX3xX1bxX3ddxX3xX1bxX6xX19xX96xX3xX1xX3d3xX3xX5xXbdxXdxX3xXexXdxXb8xXbxX3xXexX5bfxX4xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX134xX37xX2xX37xXexX37xX38xX37xX17exX5xX2xX8dxX2xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX144xX142xX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX12xXcxX19xX105xX3xX5xX90xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xXexX55xX6xX25xX1xX3xXexX1xX75xX3xX5xXbcbxX4xX3xX25xXe8xX25xX30xX3xX25xX1xX90xX25xX96xX3xX25xX1xX20xX25xX30xX3xX1bxX208xX105xX3xX5xX90xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX4xX1xX208xX25xX3xXexX6xX105xX3xX2xX38xX38xa058xX96xX3xX25xX8bxX25xX3xX7xX935xX4xX3xX5xbe7bxX4xX3xX5xX90xX3xX1bxXdxX26bxX19xX3xXb7xXdxXdcxX25xX3xX7xX3d9xX3xX1fxX3bxXexX3xX1bxX3e8xX3xX1xX90xX25xX1xX3xX25xX30xX1xX26bxXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX173xX2xX142xX134xXexX17exX17dxX37xX133xX5xX142xX8dxX17exXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX142xX133xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc6xXexX8dxX6xX5xXdxX30xX25xX131xX3xX185xX19xX7xXexXdxX1f4xX105xX138xXaxX12xX13xX1xX14xX25xX30xX3xX25xX30xX90xX105xX3xX25xX90xX105xX96xX3xX25xX1xXdxXdcxXexX3xX1bxX3bxX3xX25xX30xX56xX90xXdxX3xXexX55xX271xXdxX3xX4xX33xX3xXb7xX1xXdxX3xX5xX8bxX25xX3xX1bxXb8xX25xX3xXexX55xX8bxX25xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxX96xX3xX30xXdxX33xX3xX222xX90xX56xX3xXb7xa60dxX56xX3xXexX1xX10xX56xX3xXafxX5bfxXdxX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xX4xX6xX56xX3xXafxX6xX105xX3xX1fxX440xX3xX1fxX25dxXexX3xXb7xX1xXdxXb8xX25xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xX4xX75xX6xX3xX1xX3d3xX3xX4xX90xX25xX30xX3xXexX55xX448xX3xX25xX8bxX25xX3xXd6xX7b8xXexX3xXd6xX7bxX3xX1xX65xX25xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX56xX28xX105xX3xXbxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3dxX10xX25xXexX10xX55xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX28xXexX1xX131xX3xX133xX134xX38xXbxXc6xX138xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX131xX3xX142xX37xX144xXbxXc6xX138xXaxX3xX7xX55xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX3fxX3fxXdxXf0xXafxX6xX56xX1xX6xXexXdxX25xX1xXf0xXd6xX25xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX144xX3fxX2xX134xX134xX28xX173xX134xX134xX134xX17exX173xX144xXexX2xX38xX134xX134xX5xX2xX8dxX133xXf0xX185xXbxX30xX188xX55xX9xX142xX133xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX6xXbxXexXdxX56xX25xXaxX12xX4exX3d3xX3xXd6xXd7xX25xX3xXexX1xX20xX271xX25xX30xX3xXafxX7bxX56xX3xX25xX1xX6xX19xX131xX3xXax95daxX208xX105xX3xX4xX1xX619xX3xX5xX90xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xXafxX1cxX25xX3xX7xX935xX4xX3xX200xX25xX3xX28xX204xX25xXaxXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX55xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxX8bxX25xX3xXa62xX19xX6xX25xX131xX0xX3fxX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8dxXexX1xX19xX1fxXafxX8dxX6xX25xX28xX8dxX7xX6xXbxX56xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXexX1xX7b8xXbxX96xX3xX28xXdxX8bxX1fxX3xX28xX208xX25xX3xX4exX3bxX3xX1067xX3bxX3xX198xX25xX1xXbdxXexX19fxX3xX28xX204xX25xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xX1fxX19xX3d9xXdxXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxX25xX56xX25xX30xX8dxX25xX30xX1xXdxX10xXbxX3fxXexX1xX19xX8dxX25xX1xX6xXbxX8dxXexX1xX6xXbxX8dxX28xXdxX10xX1fxX8dxX28xX6xX25xX8dxX1xX56xX8dxX28xX56xX8dxX25xX1xX6xXexX8dxX28xX6xX25xX8dxX25xX30xX1xX10xX8dxX1fxX19xX56xXdxX3fxX2xX142xX17exX133xX2xX142xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX1fxX10xX28xXdxX6xX3fxX2xX134xX38xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX142xX3fxX2xX38xX142xX28xX142xX2xX2xX173xX17dxX142xX2xXexX2xX134xX142xX133xX5xX142xX8dxX2xX38xX134xX28xX38xX38xX17exX38xX37xX37xX17exXexX133xX17dxX142xX133xX5xX2xX38xXf0xX185xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX28xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXexX1xX7b8xXbxX96xX3xX28xXdxX8bxX1fxX3xX28xX208xX25xX3xX4exX3bxX3xX1067xX3bxX3xX198xX25xX1xXbdxXexX19fxX3xX28xX204xX25xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xX1fxX19xX3d9xXdxXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxX25xX56xX25xX30xX8dxX25xX30xX1xXdxX10xXbxX3fxXexX1xX19xX8dxX25xX1xX6xXbxX8dxXexX1xX6xXbxX8dxX28xXdxX10xX1fxX8dxX28xX6xX25xX8dxX1xX56xX8dxX28xX56xX8dxX25xX1xX6xXexX8dxX28xX6xX25xX8dxX25xX30xX1xX10xX8dxX1fxX19xX56xXdxX3fxX2xX142xX17exX133xX2xX142xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xXcxX1xX19xX3xX25xX1xXb4xXbxX3xXexX1xX7b8xXbxX96xX3xX28xXdxX8bxX1fxX3xX28xX208xX25xX3xX4exX3bxX3xX1067xX3bxX3xX198xX25xX1xXbdxXexX19fxX3xX28xX204xX25xX3xX25xX30xX1xX26bxX3xX1fxX19xX3d9xXdxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX3dxX1xXbcbxX25xX30xX3xXexXe8xXdxX3xXd6xX26bxX3xX198xXd6xXda3xX6xX3xX1fxX19xX3d9xXdxX19fxX3xX4exX3bxX3xX1067xX3bxX96xX3xX222xX3bxX4xX3xX4exX90xX3xXc5xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xXd4xX3xXd6xX90xX56xX3xX1fxX3bxXexX3xX25xX30xX90xX105xX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX1xX20xX3xX198xX1bxX7a4xX3xX5xX7fxX6xX19fxXf0xX3xX22exX794xX4xX3xX28xX440xX3xX1bxX6xX25xX30xX3xX5xX90xX3xXd6xX5bfxX3xX7xX7bxX25xX3xXc6xX19xX7b8xXexX3xX4xX1xX3caxX25xX1xX96xX3xX25xX1xX20xX25xX30xX3xXexX55xX8bxX25xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xX4xX1cxX25xX1xX3xX1bxX430xX25xX30xX96xX3xXafxX33xX25xX30xX3xX28xXdxX8bxX1fxX3xX28xX208xX25xX3xXexX1xX20xX6xX3xXexX1xX2axXexX96xX3xX1bxX430xX25xX30xX3xX1fxX19xX3d9xXdxX3xXc6xX1cxX4xX3xXc6xX65xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX222xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xX3xX25xX1xX3d3xX4xX3xX25xX1xX2a5xX25xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX1bxX7a4xX3xX5xX7fxX6xXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxX5xX6xX56xX8dxX28xX56xX25xX30xX8dxXd6xXdxX10xX4xX8dxX5xX6xX1fxX3fxX5xX6xX56xX8dxX28xX56xX25xX30xX8dxX1xX6xX8dxXexXdxX25xX1xX8dxX25xX1xX56xX4xX8dxX25xX1xX6xX25xX8dxX1fxX19xX19xX8dxX7xXdxX25xX1xX8dxX28xX19xX56xXdxX8dxX25xX6xX25xX30xX8dxX28xX56xX8dxX5xX19xX6xX3fxX2xX142xX142xX37xX173xX2xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX1fxX10xX28xXdxX6xX3fxX2xX134xX38xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX134xX3fxX2xX37xX37xX28xX2xX2xX17dxX142xX17exX38xX2xXexX173xX142xX38xX133xX5xX134xX8dxXdxX1fxX30xX8dxX173xX133xX142xX133xXf0xX185xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX28xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX222xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xX3xX25xX1xX3d3xX4xX3xX25xX1xX2a5xX25xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX1bxX7a4xX3xX5xX7fxX6xXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxX5xX6xX56xX8dxX28xX56xX25xX30xX8dxXd6xXdxX10xX4xX8dxX5xX6xX1fxX3fxX5xX6xX56xX8dxX28xX56xX25xX30xX8dxX1xX6xX8dxXexXdxX25xX1xX8dxX25xX1xX56xX4xX8dxX25xX1xX6xX25xX8dxX1fxX19xX19xX8dxX7xXdxX25xX1xX8dxX28xX19xX56xXdxX8dxX25xX6xX25xX30xX8dxX28xX56xX8dxX5xX19xX6xX3fxX2xX142xX142xX37xX173xX2xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xX222xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xX3xX25xX1xX3d3xX4xX3xX25xX1xX2a5xX25xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX1bxX7a4xX3xX5xX7fxX6xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12x49ccxX20xX2axXdxX3xX4xX1cxXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX30xX6xX105xX3xX30xX2exXexX3xX4xX75xX6xX3xXd6xX440xX25xX30xX3xXaxX4xX1xX7bxX56xX3xX5xX7fxX6xXaxX96xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xX3xXd6xXd7xX25xX3xX1bxX6xX25xX30xX3xXafxX1cxX1fxX3xX1bxX430xX25xX30xX3xX55xX19xX3bxX25xX30xX96xX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXexX55xX20xX271xX25xX30xX96xX3xX1fxXdxXdcxXexX3xX1fxX90xXdxX3xX7xX7bxX25xX3xXc6xX19xX7b8xXexX96xX3xX5xX90xX1fxX3xXd6xXdxXdcxX4xXf0xX3xX22exX9b4xXdxX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX1fxX3bxXexX3xX4xXe8xX25xX30xX3xXd6xXdxXdcxX4xX3xXb7xX1xX1cxX4xX3xX25xX1xX6xX19xX3xX25xX1xX20xX25xX30xX3xX1bxX26bxX19xX3xX4xX1xX19xX25xX30xX3xX7xXda3xX3xX4xX1xX25dxX19xX3xXexX1xX20xX65xX25xX30xX96xX3xX4xX1xX25dxX19xX3xXb7xX1xX33xX96xX3xX25xX9b4xX3xX5xXda3xX4xX3xXd6xX20xX42cxXexX3xXa62xX19xX6xX3xXd6xX7b8xXexX3xXd6xX7bxX96xX3xX25xX1xX3d3xX4xX3xX25xX1xX2a5xX25xX3xX1bxX3e8xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX55xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX55xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX14xX25xX30xX3xX30xXdxX7b8xX4xX3xXexX55xX20xX6xX3xXd6xX3bxXdxX3xXd6xXb0xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxXc6xX6xX8dxX1xX56xXdxX3fxX25xX1xX19xX25xX30xX8dxX30xXdxX6xX4xX8dxXexX55xX19xX6xX8dxXd6xX56xXdxX8dxXd6xX6xX3fxX2xX142xX17exX2xX144xX144xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX30xX3xX7xX55xX4xX9xXaxX3fxX1fxX10xX28xXdxX6xX3fxX2xX134xX38xX3fxX25xX10xX12cxX7xX3fxX2xX133xX134xX173xX3fxX2xX37xX37xX28xX38xX2xX37xX37xX17dxX38xX38xXexX17dxX142xX2xX2xX5xX133xX8dxXdxX1fxX30xX8dxX173xX133xX173xX144xXf0xX185xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX198xXbxX1xX19xX3xX1bxX1cxX19fxX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX28xX20xX2axXdxX3xX25xX2exX25xX30xX3xX25xX33xX25xX30xX3xX37xX38xX3xX1bxX3bxX3xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX28xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX14xX25xX30xX3xX30xXdxX7b8xX4xX3xXexX55xX20xX6xX3xXd6xX3bxXdxX3xXd6xXb0xXf0xXf0xXf0xXaxX3xX1xX55xX10xX1f4xX9xXaxX3fxXc6xX6xX8dxX1xX56xXdxX3fxX25xX1xX19xX25xX30xX8dxX30xXdxX6xX4xX8dxXexX55xX19xX6xX8dxXd6xX56xXdxX8dxXd6xX6xX3fxX2xX142xX17exX2xX144xX144xXf0xX1xXexX1fxXaxX12xX13xX1xX14xX25xX30xX3xX30xXdxX7b8xX4xX3xXexX55xX20xX6xX3xXd6xX3bxXdxX3xXd6xXb0xXf0xXf0xXf0xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX55xX56xX25xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX89xX1xXe8xX25xX30xX3xX30xXdxX20xX271xX25xX30xX3xX4xX1xXdxXb8xX19xX96xX3xXb7xX1xXe8xX25xX30xX3xXa62xX19xXbdxXexX3xX1fxX1cxXexX96xX3xXb7xX1xXe8xX25xX30xX3xX30xX3d9xXdxX3xXb7xX8bxX3xX1bxX204xX19xX96xX3xX30xXdxX7b8xX4xX3xX25xX30xX75xX3xX4xX75xX6xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xX25xX30xX20xX271xXdxX3xX5xX6xX56xX3xX1bxX3bxX25xX30xX3xX448xX3xXcx459dxX3xX4exX90xX3xXcxX93xX25xX1xX3xX4xX1xXb4xXbxX3xX4xX1xX271xX25xX3xX28xX20xX2axXdxX3xXexXdxXb8xXexX3xXexX55xX271xXdxX3xX56xXdxX3xX7bxX3xX30xXdxX14xX6xX3xXexX55xX20xX6xX3xX1xa077xXf0xX3xX4exX3d3xX3xX1bxX6xX25xX30xX3xXexX787xX1fxX3xX4xX1xX56xX3xX1fxX787xX25xX1xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xXbxX1xXbcbxXexX3xX25xX30xX1xX619xX3xX25xX30xX65xXdxX96xX3xX28xX440xX3xXd6xX3bxXdxX3xXd6xXb0xX3xX25xX1xX20xX25xX30xX3xX1xXb8xXexX3xX7xX935xX4xX3xXa62xX19x9ba8xX3xX30xXdxX1cxX3xX1bxX3e8xX3xXexX1cxXdxX3xXexXbdxX56xX3xX7xX935xX4xX3xX4xX1xX56xX3xX25xX1xX14xX25xX30xX3xX4xX19xX3bxX4xX3xX1fxX20xX19xX3xX7xXdxX25xX1xXf0xX0xX3fxXbxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX55xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX19xX5xX12xX0xX28xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX55xXaxX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xX3fxX28xXdxXd6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6668xX19xXexX1xX56xX55xXaxX12xX15b3xX20xX65xX25xX30xX3xX3dxX1xXdxXb8xX25xX0xX3fxXbxX12
Dương Chiến