Donetsk và Lugansk tiến hành bầu cử
Trưa 2/11 (theo giờ Việt Nam), 364 điểm bầu cử tại CHND Donetsk (DPR) tự xưng, 90 điểm bầu cử tại CHND Lugansk (LPR) tự xưng đã mở cửa trong cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine này.
871cxae77xd36cx8ff6xbb14x100cfxcf8fxdfc6x9dc5xX7xb809xe446xfac1x8f00xab06xb09exX5xeb43xXax9325xd605x9f0bxfdd2xX10xXexX7x9940xX3xfacbxda31xX3x10203x9e39x10742xX6xX15xX7xX19xX3xXexXdxee46xX15xX3xX1xX1cxX15xX1xX3x8ee7xdc24xX1fxX3xX4xdb21xX0xaa1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex93ccxX5xX10xX9xXaxXexX10xda0exXexbe56xX6xX5xXdxX20xX15xf236xX3xab35xX1fxX7xXexXdx109fbxX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea30xX10xX6x102f6xXaxX12xXcxece3x9bb7xX6xX3xd91fxX37xX2xX2xX3xe8cfxXexX1xX10xX14xX3xX20xXdx996bxX3x10443xXdxa928xXexX3x10a09xX6x936ax10776x10b67xX3xc93cx9504x10e87xX3x942axXdx8d0fxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXexd2eexXdxX3xab05xX62xX81xX13xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xX3xX72xX13xac78xc879xX84xX3xXexe136xX3xX47xX6axX15xX20xX85xX3xf084xa1d7xX3xX8bxXdxX8dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX98xXdxX3xX9bxX62xX81xX13xX3xX1exX1fxX20xX6xX15xX7xX19xX3xX72xX1exXaaxXabxX84xX3xXexXafxX3xX47xX6axX15xX20xX3xX8bxcf40xX3xX83xf76axX3xX4xX35xX6xX3xXexX69xX14xX15xX20xX3xX4xX1fx104d4xX4xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xX15xX1xeab8xX83xX3xX5xXafxX6xX3xX4xX1xfa1fxX15xX3xX15xX1xc259xX15xX20xX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxc8e6xX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX4xX1xe5f2xX15xX1xX3xb73axX1fxX40x9248xX15xX3xX1bxX1cxX3xX4xfa0axX3xX12axX1fxX6xX15xX3xX5xfc82xXbxX3xXbxX1x8d06xXbxX3xX4xX141xX4xX3xX1bxd0e8xX15xX20xX3xX5xXe6xX15xX1xX3xXexX1x9cf6xX3xXe9xX3xX83xXdxX12dxX15xX3x9c35xe3b7xX15xX20xX3xb299xX19xX69xX6xXdxX15xX10xX3xX15xX1cxX40x958fxX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX15xX20xX9xXaxX2xXaxX3xb4c7xXdxX65xXexX1xX9xXaxX6dxXb8xXb8xXaxX3xX30xX14xX69xX65xX10xX69xX9xXaxXb8xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX69xXaxX12xX0xXexX30xX14xX65xX40xX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX65xX12xX0xXdxX83xX20xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX16dxX30xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16dxX1bxX15xX37xX15xX10xX199xX7xX37xX2xX89xX89xX87xX37xX2xXb8xX88xX65xX2xX89xX6dxf873xXb8xXb8xXexX88xX87xXb7xX1faxXb8xX5xXb8xX16dxX51xXbxX20xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX65xX12xX0xX37xXexX69xX12xX0xXexX69xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX9bxX15exX15xX20xX3xXexX141xX4xX3xX4xX1xX1fxf080xX15xX3xX30xb0d0xX3xXexX98xXdxX3xX83xXf7xXexX3xX8bxXdxX8dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXe9xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xX16dxX3x10107xX15xX1xX4fxX3xXabxXdxX6xX15xX14xX1bxX14xX7xXexXdxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX65xX12xX0xX37xXexX69xX12xX0xX37xXexX30xX14xX65xX40xX12xX0xX37xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX49xX6xX5xXdxX20xX15xX4fxX3xX51xX1fxX7xXexXdxX56xX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf09xX14xX65xX40xXaxX12xX81xX20xX14xX1cxXdxX3xX15xX1xX111xX15xX20xX3xX8bxXdxX8dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX69x9868xX15xX3xX4x896cxX15xX20xX3xX4xe895xX3xX87xX3xX8bxXdxX8dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX98xXdxX3xX81xX20xX6xX3xX65xX1cxX15xX1xX3xX4xX1xX14xX3xX15xX1xX111xX15xX20xX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX65xa8bcxX15xX3xX162xX19xX69xX6xXdxX15xX10xX3xX7xX134xX3xXexX141xX15xX3xX4xX149xX15xX20xX3xced6xX3xX8bxXdxX8dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xX65xXdxX3xX8bxXf7xX15xX20xX3xXe9xX3xX81xX20xX6xX16dxX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xba96xX69xXdxX6xX5x10e3fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xe03dxX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdx8c4dxX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xXcxX1xX10xX14xX3xXbxX1xX2e1xX15xX20xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX3xXcxXcxd3e7xX7cxX81xX3xX4xX2e1xX3xX83xace7xXexX3xXexX98xXdxX3xX162xX19xX69xX6xXdxX15xX10xX85xX3xXexX1xX6xX83xX3xX20xXdxX6xX3xXexX69xX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3xX1bxX1cxX14xX3xX1bxX243xX3xXexX69xX126xX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX13xXaaxXabxX3xX4xX2e1xX3xX87xX3xX11cxX15xX20xX3xX4xX35xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX4fxX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX4xX1xX126xX15xX1xX3xX12axX1fxX40xX12dxX15xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xX3xX35axX5xX10xX47xX6xX15xX65xX10xX69xX3x109f6xX6xX19xX1xX6xX69xX4xX1xX10xX15xX19xX14xX85xX3xX4xXafxX1fxX3xX15xX1xX30fxX15xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX3xX4xe039xX15xX1xX3xX7xX141xXexX3xX8bxX3e1xX4xX3xX15xX1xXdxX7exX83xX3xX2b8xX10xX69xX19xX1fxXexX85xX3xa0f1xX1fxX69xXdxX3xdf87xXdxX1bxX14xX19xX14xX15xX10xX15xX19xX14xX3xX1bxX1cxX3xX8bxX98xXdxX3xX30xXdxX8dxX1fxX3xX5xX13cxXbxX3xXbxX1xX141xXbxX3xX81xX14xX1bxX14xX69xX14xX7xX7xXdxX6xX85xX3xX35axX5xX10xX47xX6xX15xX65xX10xX69xX3xcccexX14xX56xX83xX6xX15xX16dxX3xX62xX6xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX20xX3xXexX69xX1cxX14xX3xX47xXe6xX3xX1xXf7xXdxX3xXaxX13xX14xX15xX30xX6xX7xX7xX3xXcxXafxX3xX65xX14xXaxX3xX1bxX1cxX3xXaxX9bxXf7xX15xX20xX3xX1x9825xX6xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xXaxX3xXexX1xX6xX83xX3xX20xXdxX6xX3xXexX69xX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3xX1bxX1cxX14xX3xX62xXf7xXdxX3xX8bxb6ddxX15xX20xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xX3xX13xXaaxXabxX16dxX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xXcxX69xX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3xX1bxX1cxX14xX3xX4xX1xX11cxX4xX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX1exXaaxXabxX3xX4xX2e1xX3xX89xX3xX11cxX15xX20xX3xX4xX35xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX4fxX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX1exXaaxXabxX3xX1xXdxX7exX15xX3xX15xX6xX40xX3xX5xX1cxX3xX15exX15xX20xX3xc0a3xX20xX14xX69xX3xXaaxX5xX14xXexX15xXdxXexX7xX19xX40xXdxX85xX3xX9bxX1xbfc5xX3xXexX243xX4xX1xX3xX1exXdxX2d8xX15xX3xX1xXdxX7exXbxX3xX4xX15exX15xX20xX3xX8bxX14xX1cxX15xX3xee0axX5xX10xX20xX3xX35axX19xXdxX83xX14xX1bxX85xX3xX5xXe6xX15xX1xX3xX8bxX98xX14xX3xX15xX20xX1cxX15xX1xX3xX40xX3xXexX28xX3xX1exX6xX69xXdxX7xX7xX6xX3xX35axX40xX69xX6xXbxX10xXexX40xX6xX15xX3xX1bxX1cxX3xX65xX14xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX30fxX15xX3xX7cxXdxX4xXexX14xX69xX3xXaaxX10xX15xX15xX10xX69xX16dxX3xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xX2b8xX6xX3xXbxX1xX14xX15xX20xX3xXexX69xX1cxX14xX3xX11cxX15xX20xX3xX4xX35xX3xX1bxX1cxX14xX3xX62xXf7xXdxX3xX8bxX532xX15xX20xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xX3xX20xX532xX83xX3xXaxXcxX1xX28xX3xX20xXdxbff3xXdxX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX1exX1fxX20xX6xX15xX7xX19xXaxX85xX3xXaxX1exXdxX2d8xX15xX3xX83xXdxX15xX1xX3xX4d3xXdxX15xX1xX3xXexX28xX3xX1exX1fxX20xX6xX15xX7xX19xXaxX85xX3xX1bxX1cxX3xXaxX1exXdxX2d8xX15xX3xX83xXdxX15xX1xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xXaxX16dxX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xX15dxX8dxX3xX4xX2e1xX3xX4xX1xX30fxX15xX3xXexX69xX14xX15xX20xX3xX62xXf7xXdxX3xX8bxX532xX15xX20xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xX3xX13xXaaxXabxX3xX20xX532xX83xX3xX2xXb8xXb8xX3xX20xX1xX28xX3xX1bxX75dxXdxX3xX15xX1xXdxX7exX83xX3xX19x10b16xX3xX89xX3xX15xddcfxX83xX85xX3xX83x8bf7xXdxX3xXexX154xX3xX4xX1xX11cxX4xX3xXexX69xX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3xX4xX31xX15xX3xX1xXf7xXdxX3xX8bxX636xX3xX126xXexX3xX15xX1xb79dxXexX3xX326xb704xX3xX7xe211xX3xXbxX1xXdxX28xX1fxX3xX30xX31xX1fxX16dxX3xX81xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX13xXaaxXabxX3xXbxX1xX47dxXdxX3xXexc897xX3xX87xXb8xX3xXexX1fxX154xXdxX3xXexX69xXe9xX3xX5xX2d8xX15xX3xXexX126xX15xX1xX3xXexX8c3xX3xX15xX20xX1cxX40xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xX1bxX1cxX3xX7xX89dxX15xX20xX3xXexX98xXdxX3xX5xXe6xX15xX1xX3xXexX1xX154xX3xX13xXaaxXabxX3xX126xXexX3xX15xX1xX896xXexX3xX2xXb8xX3xX15xX86dxX83xX16dxX3xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xXcxX1xX10xX14xX3xX4xX1fxXf7xX4xX3xXexX1xX86dxX83xX3xX65xX50bxX3xX8bxX6axc5abxX4xX3xXexX1xXafxX4xX3xX1xXdxX7exX15xX3xX30xXe9xXdxX3xX15dxX98xXdxX3xX1xX10cxX4xX3xXcxX154xX15xX20xX3xX1xX9abxXbxX3xX12axX1fxX89dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xX3xX2xXb8xX3xX15xX20xX1cxX40xX3xXexX69xX6axX75dxX4xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX85xX3xX15exX15xX20xX3xX35axX5xX10xX47xX6xX15xX65xX10xX69xX3xX460xX6xX19xX1xX6xX69xX4xX1xX10xX15xX19xX14xX3xX4xX2e1xX3xX15xX1xXdxX12dxX1fxX3xX4xX134xX3xX1xXf7xXdxX3xXexX69xXe9xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX4xX1xX126xX15xX1xX3xX12axX1fxX40xX12dxX15xX3xX13xXaaxXabxX3xX1bxX75dxXdxX3xX326xX87xX89axX3xX7xX89dxX3xX15xX20xX6axX7axXdxX3xX636xX15xX20xX3xX1xXf7xX85xX3xX30x9b33xX3xX47xX6xX3xX4xX141xX4xX3xX11cxX15xX20xX3xX4xX35xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX3xX497xX1fxX69xXdxX3xX49cxXdxX1bxX14xX19xX14xX15xX10xX15xX19xX14xX3xX72xc488xX89axX84xX3xX1bxX1cxX3xX35axX5xX10xX47xX6xX15xX65xX10xX69xX3xX4d3xX14xX56xX83xX6xX15xX3xX72xX88xX89axX84xX16dxX3xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xXcxX69xX14xX15xX20xX3xX4xX1fxXf7xX4xX3xX8bxX1fxX6xX3xX20xXdxX1cxX15xX1xX3xX20xX1xX28xX3xXexX98xXdxX3xX62xXf7xXdxX3xX8bxX532xX15xX20xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xX85xX3xXbxX1xX14xX15xX20xX3xXexX69xX1cxX14xX3xXaxX9bxXf7xX15xX20xX3xX1xX50bxX6xX3xX13xX14xX15xX10xXexX7xX19xXaxX3xX7xb210xX3xX15xX1xX13cxX15xX3xX8bxX6axX9abxX4xX3xX89xX1faxX89axX3xXbxX1xXdxX28xX1fxX3xXexX69xX14xX15xX20xX3xX19xX1xXdxX3xXaxX13xX14xX15xX30xX6xX7xX7xX3xXcxXafxX3xX65xX14xXaxX3xX4xX1x10eb4xX3xX15xX1xX13cxX15xX3xX8bxX6axX9abxX4xX3xX2xX2xX89axX16dxX3xX9bxX1fxXf7xX4xX3xX19xX1xX47dxX14xX3xX7xX141xXexX3xX15xX1cxX40xX3xX4xX2dcxX15xX20xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX896xX40xX3xXexc772xX3xX5xX7exX3xX4xX35xX3xXexX69xXdxX3xX8bxXdxX3xX30xX31xX1fxX3xX1bxX1cxX14xX3xX19xX1xX14xX47dxX15xX20xX3xX326xX88xX89axX16dxX3xX81xX20xX6axX7axXdxX3xX8bxX11cxX15xX20xX3xX8bxX31xX1fxX3xX1exXaaxXabxX3xX8bxX6axX9abxX4xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX1xX14xX3xX15xX1xXdxX7exX83xX3xX19xX868xX3xX89xX3xX15xX86dxX83xX16dxX3xX62xXf7xXdxX3xX8bxX532xX15xX20xX3xX81xX1xX30fxX15xX3xX65xX30fxX15xX3xX1exXaaxXabxX3xX4xX2dcxX15xX20xX3xX30xX31xX1fxX3xXexX1xX10xX14xX3xX15xX1xXdxX7exX83xX3xX19xX868xX3xX89xX3xX15xX86dxX83xX3xX1bxX75dxXdxX3xX326xXb8xX3xX8bxX98xXdxX3xX30xXdxX8dxX1fxX16dxX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xX9bxX1fxXf7xX4xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX98xXdxX3xX13xX14xX15xX10xX7xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX6xX15xX7xX19xX85xX3xX1bxX75dxXdxX3xX7xXafxX3xX1xXdxX7exX15xX3xX65xXdxX7exX15xX3xX4xX636xX6xX3xX326xX2xX3xX12axX1fxX6xX15xX3xX7xX141xXexX3xX1bxXdxX2d8xX15xX3xX15xX6axX75dxX4xX3xX15xX20xX14xX1cxXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX1cxX15xX20xX3xXexX69xX86dxX83xX3xXbxX1xX2e1xX15xX20xX3xX1bxXdxX2d8xX15xX85xX3xX65xXdxed57xX15xX3xX69xX6xX3xX15xX20xX6xX40xX3xX7xX6xX1fxX3xX4xX1fxXf7xX4xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX3xc5a2xX1fxX89dxX4xX3xX1xXf7xXdxX3xX72xX7cxX10xX69xX19xX1xX14xX1bxX15xX6xX3xXabxX6xX65xX6xX84xX3xX162xX19xX69xX6xXdxX15xX10xX3xXexX69xX6axX75dxX4xX3xXexX1xX7axXdxX3xX1xX98xX15xX16dxX3xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX0xX30xX69xX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xXexX49xX56xX6xX83xXdxX5xX40xX4fxX3xX35axX69xXdxX6xX5xX35fxX3xX4xX14xX5xX14xX69xX4fxX3xX368xX87xX87xX87xX87xX87xX87xX35fxX3xX56xX14xX15xXexX49xX7xXdxX378xX10xX4fxX3xX2xX87xXbxX47xXaxX3xX37xX12xX3xX81xX20xX6xX40xX3xXexX69xX6axX75dxX4xX3xXexX1xX12dxX83xX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX85xX3xX4xX1xX126xX15xX1xX3xX12axX1fxX40xX12dxX15xX3xX162xX19xX69xX6xXdxX15xX10xX3xX65xX10cxX6xX3xX15xX20xX8c3xX15xX20xX3xX4xX1fxX15xX20xX3xX4xX896xXbxX3xX19xX1xX126xX3xX8bxX89dxXexX3xX4xX1xX14xX3xX19xX1xX1fxX3xX1bxXafxX4xX3xX15xX1cxX40xX3xXexX69xX14xX15xX20xX3xX19xX1xXdxX3xX1exXdxX2d8xX15xX3xX83xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX30fxX1fxX3xa5e4xX1fxX3xX72xd2aaxX162xX84xX3xX4xX47dxX15xX1xX3xX30xX141xX14xX3xX7xXb7bxX3xXexX86dxX15xX20xX3xX4xX6axX7axX15xX20xX3xXexX69xX8c3xX15xX20xX3xXbxX1xX98xXexX3xX81xX20xX6xX3xX7xX6xX1fxX3xX19xX1xXdxX3xX15xX6axX75dxX4xX3xX15xX1cxX40xX3xX15xX20xXa62xX3xe736xX3xX7xXb7bxX3xX4xX15exX15xX20xX3xX15xX1xX13cxX15xX3xX19xX28xXexX3xX12axX1fxX47dxX3xX30xX31xX1fxX3xX4xX35xX16dxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49cxX14xX1fxX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX30xX6xX14xXexXdxX15xXexX1fxX4xX16dxX1bxX15xX0xX37xXbxX12
congthanh