Nghề PG, phía sau sự hào nhoáng
(Baohatinh.vn) - PG (Promotion Girl) là từ để chỉ các cô gái xinh đẹp đi quảng cáo thương hiệu sản phẩm. Không bị bó hẹp về thời gian, thường xuyên thay đổi môi trường làm việc, luôn xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp và có thu nhập tốt... thế nhưng, nghề PG có thực sự đơn giản?
c367xc9bex155f2xf06axccb8x137c6xdbf8x106a6x14e0cxd3b3xc9c9xf000x15187x107ddxf803xc87exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax115b3xe6f3x10be5xXexX0x14c6cxXaxX17xX18xX19xXexX0x11f20x15062xX19x12e7bxXexX0xXaxf345xX9xe577xXdxX18xc494xX2fx1214ax14c07x13194xX5x104bcxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xea38xXbx15300xX18xXdxX35x1057bxfd39x1412axX9x1051fxf58dxX2fxXbxX35x11faaxX26x14ab1xX32xXexf110xX4axXaxd586xX9xX7x12686x14ee0xX9xX33xXaxff70xX18xX9xX2fxX18xX4fxX9xX2fx11412xX9xXax1135fxX24xX9xX4bxXaxX24x14173xX4bxX4axX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x10acbxX17xX18xX19xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX7xX5exX9x13bc9xX7x11aaaxX24xXcxX24xXbxX35xX24xX4bxX9xX5exX35xXafxXdxcc7axX9xXdxX6exX9xXbx135d4xX9xd9cdx125fdxX9xX2cxXax121ddxX9xX2cxX74xX2cxX9xX2cxf7fcxX9xX4axX74xX35xX9xX44xX35xX4bxXaxX9xXc4x113d5xX33xX9xXc4xX35xX9xf3ccxX4fxf125xX4bxX4axX9xX2cxX74xX24xX9xXbxXaxe4a9x10c76xX4bxX4axX9xXaxX35xc58fxX4fxX9xX2fxXe4xX4bxX9xX33xXax1538bxXcxfe53xX9x10e5fxXaxXd0xX4bxX4axX9xX23x11771xX9xX23xf8c4xX9xXaxXdcxX33xX9xe6dfxX5bxX9xXbxXaxca20xX35xX9xX4axX35xX18xX4bxX5fxX9xXbxXaxXeexX117xX4bxX4axX9xX44xX4fxX26x13aa3xX4bxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc4x12e2dxX35xX9xXcxXd0xX35xX9xXbxXafxXeexX117xX4bxX4axX9xXdxX6exXcxX9xX112xX35xXf5xX2cxX5fxX9xXdxX4fxXd0xX4bxX9xX44xX4fxfd33xXbxX9xXaxX35xXf5xX4bxX9xXdx1513dxX4bxX4axX9xXdx11bc6xX26xX5fxX9xX44xX35xX4bxXaxX9xXc4xXdcxX33xX9xX112xX6exX9xX2cxX10cxX9xXbxXaxX4fxX9xX4bxXax1236axX33xX9xXbxcdbcxXbxX100xX100xX100xX9xXbxXax10edaxX9xX4bxXaxXeexX4bxX4axX5fxX9xX4bxX4axXaxX5bxX9xX7xX5exX9xX2cxX10cxX9xXbxXaxX6bxX2cxX9xX2fxX6bxX9xXc4xXefxX4bxX9xX4axX35xXe4xX4bx12d80xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x110dexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX100xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX100xX112xX4bxX1cxX4bxX17x136baxX2fxX1cxX2axccbaxX2ax15269xX1cxX2ax13859x12606xX19xe5e8xX207xX20ax115bdxX207xX20axX208xXbxdf0fxd18dx1372axX204xXdxX207xX100xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1fexX35xX19xXbxXaxX4cxX212xX207xX207xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX20dxX207xX207xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4bxX4axXaxX17xX9xX33xX4axX9xX33xXaxX35xX18xX9xX2fxX18xX4fxX9xX2fxX4fxX9xXaxX18xX24xX9xX4bxXaxX24xX18xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX58xXaxX35xX5bxX4fxX9xX2cxXd0xX9xX4bxX6exX4bxX4axX9xX7xX5exX9xXc4xX15bxX2cxX9xXdxX179xX33xX5fxX9xX23xXe4xX4bxX9xXdxf6f4xX4bxXaxX9xX112xX6exX9xXdxX4fxXd0xX4bxX9xX23xX35xX185xXbxX9xXaxcbf9xX2cxX9xXaxddf4xX35xX9xX4bxXax135b3xX4bxX4axX9xXc4xX35xX5bxX4fxX9xXbxX17dxXbxX9xXc4xXdcxX33xX9xXbxXc2xX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xX2cx13bd4xX18xX9xXcxe308xX4bxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXex14365x14d4exX2cxX9xX19x103cbxX9xXc4xd0ddxX9xXc4xX109xX4bxXaxX9xXaxX2f8xX4bxXaxX9xXbxff60xX35xX9xX87xX6exX9xX5xX2baxX4bxXaxX9xXcxX15bxXbxX9xX112xX6exX35xX9xX4bx12f48xXcxX9xXbxXafxc4b3xX9xXdxX342xX35xX9xXc4xd15cxX26xX5fxX9xX4bxXaxXeexX4bxX4axX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xXe2xX4fxX18xX4bxX9xX4bxX35xXf5xXcxX9xX2cxX2f4xX18xX9xX4bxXaxX35xX5bxX4fxX9xX4bxX4axXeexX117xX35xX5fxX9xX7xX5exX9xX2cxXaxXc9xX9xXdxX6exX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xX2cxXaxX362xX4bxX9xX19xX6exX35xX5fxX9xX44xX35xX4bxXaxX9xXc4xXdcxX33xX100xX9xfd7dxX24xX4bxX4axX9xX112xX5bxX9xX23xXe4xX4bxX9xX2cxXaxX152xXbxX5fxX9xX7xX5exX9xXdxX6exX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9x136b4xX35xX12axXcxX9xX4bxXaxX35xXf5xXcxX9xX4bxXaxX35xX5bxX4fxX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX5fxX9xXbxXc2xX9xX4axX35x11930xX35xX9xXbxXaxX35xXf5xX4fxX9xX2fxXe4xX4bxX9xX33xXaxXfexXcxX5fxX9xX23xX74xX4bxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xX3ddxXaxX4fxX26xX185xX4bxX9xXcxX342xX35xX9xXc4xX185xX4bxX9xX4bxX4axXeexX117xX35xX9xXcxX160xX4fxX9xXbxX10cxX2cxX5fxX9xXbxXaxX179xXcxX9xX2cxXaxX63xX9xXdxX6exXcxX9xX32dxX4xX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexd22axXeexd306xX2cxX9xX44xX17xXcxX9xX4bxXaxXeexX9xX23xX15bxX9xXcxX32exXbxX9xX2cxX2f4xX18xX9xX19xX24xX18xX4bxXaxX9xX4bxX4axXaxX35xXf5xX33xX5fxX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xXbxX4fxX26xXc5xX4bxX9xX2cxXaxX2ccxX4bxX9xX7xX5exX9xX2cxfab3xX4bxX4axX9xXafxX152xXbxX9xX3ddxXax1538cxXbxX9xX3ddxXaxX17xX9xX112xX6exX9xXcxX15bxXbxX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX26xX185xX4fxX9xXbxX17dxX9xXc4x14753xX4fxX9xXbxX35xX12axX4bxX9xXc4xXc5xX9xXbxX4fxX26xXc5xX4bxX9xX7xX5exX9xXdxX6exX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXafxX12axX4bxX9xX2axXcxX212xX20axX5fxX9xX4bxX4axX24xX342xX35xX9xXaxX2f8xX4bxXaxX9xXeexX18xX9xX4bxXaxX2f8xX4bxX5fxX9xX3ddxXaxXe4xX9xX4bxX356xX4bxX4axX9xX4axX35xX18xX24xX9xXbxX35xX185xX33xX9xXbxX17dxXbxX100xX9xX4xX10cxX9xX208xX9xXaxX2f8xX4bxXaxX9xXbxXax155e5xX2cxX9xXdxX6exXcxX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xXc4xX10cxX9xXdxX6exX9xX7xX5exX9xX2cxX17dxX9xXc4xX109xX4bxXaxX5fxX9xX4axX35xX3fexX35xX9xXbxXaxX35xXf5xX4fxX9xX2fxXe4xX4bxX9xX33xXaxXfexXcxX9xXbxX342xX35xX9xX2cxXaxf86axX9xX112xX6exX9xX7xX5exX9xXdxX6exXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX35xX117xX5fxX9xX2cxXaxXc9xX9xX44xX4fxX152xXbxX9xXaxX35xXf5xX4bxX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX2cxX74xX2cxX9xX23xX2d5xX18xX9xXbxX35xXf5xX2cxX5fxX9xXdx105d5xX9xX3ddxXaxX18xX35xX9xXbxXafxXeexXefxX4bxX4axX5fxX9xX112xX3fexX35xX9xXcxX53exX2cxX9xXdxXeexXefxX4bxX4axX9xXbxXc2xX9xX208xX207xX207xX46xX20axX207xX207xX9xX4bxX4axXaxX2f8xX4bxX9xXc4xefc0xX4bxX4axX1cxX4bxX4axX6exX26xX5fxX9xXbxX332xX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX100xX9xX5xXaxX4fxX9xX4bxXaxX179xX33xX9xXax118d6xX4bxX4axX9xXbxXaxX74xX4bxX4axX9xX2cxX2f4xX18xX9xX2cxX74xX2cxX9xX7xX5exX9xX44xX152xX33xX9xX44xXc9xX9xX20dxX46xX20axX9xXbxXafxX35xXf5xX4fxX9xXc4xX5dexX4bxX4axX5fxX9xX2cxX10cxX9xXdx15293xX2cxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xX2cxXaxefdcxX2cxX9xXbxXafxX35xXf5xX4fxX9xXc4xX5dexX4bxX4axX9xXc4xX17dxX35xX9xX112xX3fexX35xX9xX7xX5exX9xX2cxXaxX4fxX26xX12axX4bxX9xX4bxX4axXaxX35xXf5xX33xX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX47axXeexX47cxX2cxX9xX4bxX4axXeexX117xX35xX9xXe2xX4fxX17xX4bxX9xX4axX35xX3fexX35xX9xXbxXaxX35xXf5xX4fxX9xXdxX6exXcxX9xX7xX5exX9xXbxX35xX185xX33xX9xXbxXaxX109xX9xX2fxXe4xX4bxX9xX33xXaxXfexXcxX5fxX9xX5xXaxX640xX2cxX9x113caxX26xX12axX4bxX9xXadxX5xXaxX342xX2cxXaxX9xX87xX6exXbcxX9xXdxX35xX5bxX4bxX9xXc4xX356xX4bxX4axX9xX3ddx12bfbxX9xXc4xXc5xX9xX2cxX10cxX9xXbxXaxX12axXcxX9xXbxXaxX4fxX9xX4bxXaxX179xX33xX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xXax130b9xX100xX9xX4xXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xX2cxX2f4xX18xX9xX2cxXd0xX9xXdxX6exX9xXc4xX53exX4bxX4axX9xXbxX342xX35xX9xXe2xX4fxX4e0xX26xX9xX4axX35xX3fexX35xX9xXbxXaxX35xXf5xX4fxX9xXcxX160xX4fxX9xXc4xX35xXf5xX4bxX9xXbxXaxX24xX342xX35xX9xXcxX3fexX35xX9xXbxX4fxX4bxX4axX9xXafxX18xX9xXbxXaxX109xX9xXbxXafxXeexX117xX4bxX4axX9xXbxX342xX35xX9xXcxX15bxXbxX9xXbxXafxX4fxX4bxX4axX9xXbxX362xXcxX9xXcxX4fxX18xX9xX2fxX4bexXcxX55xX9xXcxX576xX35xX9xX4bxX4axX6exX26xX9xXc4xX53exX4bxX4axX9xXdxX35xX12axX4bxX9xXbxX640xX2cxX9xX20dxX46xX20axX9xXbxX35xX185xX4bxX4axX100xX9xf390xX4xX10cxX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xXdxX636xX2cxX9xX2cxXaxX362xX4bxX9xXe2xX4fxX74xX9xXcxX2d0xX35xX5fxX9xX23xX640xX4bxX4axX9xXbxXaxX2f8xX9xXc4xX10cxX35xX9xX4bxXaxXeexX4bxX4axX9xX112xX160xX4bxX9xX33xXaxXe4xX35xX9xX2cxX17dxX9xX4axX4bexX4bxX4axX9xX112xX4fxX35xX9xX112x15290xX5fxX9xXbxXeexXefxX35xX9xX2cxXeexX117xX35xX5fxX9xX3ddxXaxXd0xX4bxX4axX9xXc4xXeexX47cxX2cxX9xXc4xXc5xX9xX3ddxXaxX74xX2cxXaxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xX33xXaxX35xX5bxX4bxX9xXdx12b67xX4bxX4axX9xX112xX6exX9xX33xXaxXe4xX4bxX9xX74xX4bxXaxX9xX112xX3fexX35xX9xXc4xXefxX4bxX9xX112xX109xX9xX2fxX6bxX9xX3ddxX35xXf5xX4bxX9xXbxXaxX4fxX12axX9xXcxX2f8xX4bxXaxX100xX9xX58xXaxX35xX5bxX4fxX9xX2fxXaxX24xX1fexX9xXe2xX4fxXe4xX4bxX4axX9xX2cxX74xX24xX9xX19xX35xX5afxX4bxX9xXafxX18xX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xXbxX35xX185xXbxX9xXbxXafxX117xX35xX9xXdxX342xX4bxXaxX9xX23xX4fxX17dxXbxX5fxX9xX7xX5exX9xX112xX160xX4bxX9xX33xXaxXe4xX35xX9xX4bxX4axXaxX35xX185xX4bxX9xXafxX356xX4bxX4axX9xXcxX32exX2cxX9xXc4xX5dexX4bxX4axX9xX33xXaxX640xX2cxX9xX79exXbxXaxX24xX74xX4bxX4axX9xX4axX35xX10cxdd6exX100xX9xX47axXd0xX35xX9xX3ddxXaxX35xX9xX2cxX4e0xX4bxX9xX79exX2cxXaxX18xX35xX9xXcxX32exXbxX8a8xX9xXdxX636xX2cxX9xX4axX32exX33xX9xX3ddxXaxX74xX2cxXaxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xX3ddxXaxX10cxX9xXbxX63xX4bxXaxX5fxX9xX4axX4bexXbxX9xX4axX2d0xX4bxX4axX5fxX9xX3ddxXaxX10cxX9xX2cxXaxX109xX4fxX100xX9xX58xX4axX24xX6exX35xX9xXafxX18xX5fxX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xX4bxX47cxX9xXaxX18xX26xX9xX79exX23xX332xX4bxX4axX8a8xX9xXdxXeexXefxX4bxX4axX9xX2cxX2f4xX18xX9xX7xX5exX9xXdxX6exX9xX2cxXaxX4fxX26xXf5xX4bxX9xXbxXaxXeexX117xX4bxX4axX9xXbxX2f8xX4bxXaxX8a8xX9xX46xX9xX5xXaxX640xX2cxX9xX6d3xX26xX12axX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX185xXbxX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxXafxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX100xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX100xX112xX4bxX1cxX4bxX17xX1fexX2fxX1cxX2axX202xX2axX204xX1cxX2axX207xX208xX19xX20axX207xX20axX20dxX207xX20axX208xXbxX2axX214xX204xX208xXdxX2axX100xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1fexX35xX19xXbxXaxX4cxX212xX207xX207xX33xX44xX55xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX20dxX207xX207xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX4bxX4axXaxX17xX9xX33xX4axX9xX33xXaxX35xX18xX9xX2fxX18xX4fxX9xX2fxX4fxX9xXaxX18xX24xX9xX4bxXaxX24xX18xX4bxX4axX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexdcecxX6exX9xX7xX5exX5fxX9xX2cxX74xX2cxX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xX33xXaxXe4xX35xX9xX2cxX10cxX9xX23xXe4xX4bxX9xXdxX2baxX4bxXaxX9xXc4xXc5xX9xX112xXeexX47cxXbxX9xXe2xX4fxX18xX9xXcxX2ccxX35xX9xX2cxX74xXcxX9xX19xX576xX9xX4bxX4axXaxX5bxX9xX4bxX4axXaxX35xXf5xX33xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX58xX4axXaxX5bxX9xX7xX5exX5fxX9xX2cxXaxX4fxX26xXf5xX4bxX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xX44xX35xX4bxXaxX9xXc4xXdcxX33xX9xX23xX109xX9xX3ddxXaxX74xX2cxXaxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xXe2xX4fxX152xX26xX9xXafxX17dxX35xX9xX3ddxXaxXd0xX4bxX4axX9xX33xXaxXe4xX35xX9xXdxX6exX9xXaxX35xX185xXcxX9xX4axX32exX33xX100xX9xX1b9xX342xX4bxX9xX5xX100xX87xX100xX9xXadxX5xX7xX9xX87xX6exX9xX5xX2baxX4bxXaxXbcxX5fxX9xXcxX15bxXbxX9xX7xX5exX9xX2cxX10cxX9xX3ddxX35xX4bxXaxX9xX4bxX4axXaxX35xXf5xXcxX9xX20axX9xX4bxX356xXcxX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX5bxX5fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX185xXbxX5fxX9xX3ddxXaxXd0xX4bxX4axX9xX63xXbxX9xXdxX4e0xX4bxX9xX5xX100xX87xX100xX9xXc4xX335xX9xX23xX109xX9xX3ddxXaxX74xX2cxXaxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xXbxXafxX12axX4fxX9xX2cxXaxX2ccxX2cxX9xX23xX606xX4bxX4axX9xX2cxX74xX2cxXaxX9xX4axf9edxX35xX9xXbxX35xX4bxX9xX4bxXaxX4bexX4bxX9xX4bxXaxXeexX4cxX9xX79exX8xXcxX9xXc4xXdcxX33xX9xXe2xX4fxX74xX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX4bxXaxX9xXdxX6exXcxX9xXe2xX4fxX17xX4bxX9xX4bxXaxf9a1xX8a8xX5fxX9xXaxX18xX26xX9xXc4xX5bxX9xX4bxX4axXaxX109xX9xXc4xX35xX9xX2cxXaxXefxX35xX9xX2cxX332xX4bxX4axX100xX9xX102xXaxX74xX2cxXaxX9xXaxX6exX4bxX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xX4axX35xX18xX9xX2cxXaxXeexXefxX4bxX4axX9xXbxXafxX2f8xX4bxXaxX9xX2cxX10cxX9xX4bxXaxX35xX5bxX4fxX9xX4bxX4axXeexX117xX35xX5fxX9xX4bxXaxX35xX5bxX4fxX9xXbxX63xX4bxXaxX9xX2cxX74xX2cxXaxX9xX4bxX12axX4bxX9xXc4xXd0xX35xX9xX3ddxXaxX35xX9xX7xX5exX9xX33xXaxXe4xX35xX9xXdxX4bexX4bxX4axX9xX4bxX4axXaxX17xX9xX112xX6exX9xX2cxXaxX109xX4fxX9xXc4xX6bxX4bxX4axX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xXdxX117xX35xX9xX3ddxXaxX35xX185xXcxX9xX4bxXaxX335xX100xX9xX47axX10cxX9xXdxX6exX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xXbxX2f8xX4bxXaxX9xXaxX4fxX17dxX4bxX4axX9xXcxX6exX9xX7xX5exX9xX4bxX6exX24xX9xX2cxX4b4xX4bxX4axX9xX33xXaxXe4xX35xX9xXbxXaxXeexX117xX4bxX4axX9xX44xX4fxX26xX12axX4bxX9xXc4xX17dxX35xX9xXcxX32exXbxX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX79exX1b9xX342xX4bxX9xX23xX70bxX9xX4bxXaxX2f8xX4bxX9xX23xX606xX4bxX4axX9xX74xX4bxXaxX9xXcxX4bexXbxX9xX3ddx10f97xX9xXbxXaxX109xX9xX3ddxXaxX35xX9xXbxXaxX152xX26xX9xXbxXd0xX35xX9xXcxX32exX2cxX9xXc4xX5dexX9xX4bxX4axX4bexX4bxX9xXc4xX53exX4bxX4axX9xX2cxXaxX6exX24xX9xX112xX6exX9xX2cxXaxX640xX33xX9xXe4xX4bxXaxX9xX112xX3fexX35xX9xX3ddxXaxX74xX2cxXaxX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX2fxX6bxX9xX3ddxX35xXf5xX4bxX100xX9xX58xXaxX35xX5bxX4fxX9xX3ddxXaxX35xX9xXc4xX35xX9xXdxX6exXcxX5fxX9xXbxXafxX18xX4bxX4axX9xXc4xX35xXc5xXcxX9xXc4xX179xXcxX5fxX9xX2cxX74xX2cxX9xX2cxXaxX109xX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX19xX335xX26xX9xXbxXafxX2ccxX9xX2cxX4b4xX4bxX4axX9xX44xX2f8xX9xX44xX4e0xXcxX100xX9xX1b9xX4fxX5dexX4bxX9xXbxXaxX179xXbxX9xXc4xX152xX26xX5fxX9xX2fxX24xX4bxX4axX9xX3ddxXaxX35xX9xX2cxX4e0xXcxX9xXc4xX5dexX4bxX4axX9xXbxX35xX5bxX4bxX9xXcxX2f8xX4bxXaxX9xXdxX6exXcxX9xXafxX18xX5fxX9xXbxXd0xX35xX9xXbxXaxX152xX26xX9xX44xX53exX4bxX4axX9xXc4xX74xX4bxX4axX9xX112xX6exX9xX3ddxXaxXd0xX4bxX4axX9xX2cxX10cxX9xX4axX2f8xX9xX33xXaxXe4xX35xX9xXaxX133xX9xXbxXaxXdcxX4bxX8a8xX9xX46xX9xX5xX100xX87xX100xX9xXbxX362xXcxX9xX2fxX6bxX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1b9xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX7xX5exX9xX2cxXaxX2f4xX9xX26xX185xX4fxX9xXdxX6exX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xX112xX35xX12axX4bxX9xXcxX4fxX17dxX4bxX9xX2cxX10cxX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xXdxX6exXcxX9xXbxXaxX12axXcxX5fxX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xX112xX35xX12axX4bxX9xXcxX3fexX35xX9xXafxX18xX9xXbxXafxXeexX117xX4bxX4axX9xXaxX24xX32exX2cxX9xXc4xX18xX4bxX4axX9xXaxX24xX342xXbxX9xXc4xX15bxX4bxX4axX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX2cxX74xX2cxX9xX4bxX4axX6exX4bxXaxX9xX4bxX4axXaxX5bxX9xXdxX35xX12axX4bxX9xXe2xX4fxX18xX4bxX9xXbxX3fexX35xX9xX4bxX4axXaxXf5xX9xXbxXaxX4fxX179xXbxX100xX9xX32dxX640xX2cxX9xXc4xX63xX2cxXaxX9xX2cxXaxX4fxX4bxX4axX9xX2cxX2f4xX18xX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xX4bxX6exX26xX9xXdxX6exX9xXcxX4fxX17dxX4bxX9xX2cxX10cxX9xXbxXaxX12axXcxX9xXbxXaxX4fxX9xX4bxXaxX179xX33xX9xX112xX6exX9xXc4xXeexX47cxX2cxX9xX2cxX2ccxX9xX44xX74xXbxX9xX112xX3fexX35xX9xXbxXaxX6bxX2cxX9xXbxX185xX100xX9xX58xXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXc4xX4fxX133xX35xX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX9xX7xX5exX5fxX9xX23xXe4xX4bxX9xXbxXaxX362xX4bxX9xXaxX2ccxX9xX2cxX4e0xX4bxX9xX2cxX10cxX9xX23xXe4xX4bxX9xXdxX2baxX4bxXaxX9xX112xX2d5xX4bxX4axX9xX112xX6exX4bxX4axX9xXc4xXc5xX9xX2cxXaxX17dxX4bxX4axX9xX2cxXaxX2ccxX35xX9xXc4xXeexX47cxX2cxX9xX112xX3fexX35xX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxX342xXcxX9xX23xX160xX26xX5fxX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xXbxXaxX74xX2cxXaxX9xXbxXaxX53exX2cxX5fxX9xX3ddxXaxX10cxX9xX3ddxXaxX356xX4bxX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX100xX9x142c6xX152xXbxX9xX4bxXaxX35xX5bxX4fxX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xXdxX6exXcxX9xX7xX5exX9xX23xX109xX9xX2fxX18xX9xX4bxX4axX335xX9xXbxXafxXeexX3fexX2cxX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxX74xXcxX9xX19xX576xX9xXbxX35xX5bxX4bxX9xX23xX342xX2cxX5fxX9xX4axX35xX6exX4fxX9xX2fxX18xX4bxX4axX9xX4bxXaxXeexX4bxX4axX9xX23xX12axX4bxX9xX2cxX342xX4bxXaxX9xXc4xX10cxX5fxX9xX112xX160xX4bxX9xX2cxX811xX4bxX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX9xX4axX74xX35xX9xXc4xX15bxX2cxX9xXdxX179xX33xX5fxX9xX23xXe4xX4bxX9xXdxX2baxX4bxXaxX9xX112xX6exX9xXdxX4fxXd0xX4bxX9xX23xX35xX185xXbxX9xXaxX2ccxX2cxX9xXaxX2d0xX35xX9xX4bxXaxX2d5xX4bxX4axX9xXc4xX35xX5bxX4fxX9xXbxX17dxXbxX9xXc4xXdcxX33xX9xXbxXafxX24xX4bxX4axX9xX2cxXd0xX4bxX4axX9xX112xX35xXf5xX2cxX100xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe0e9xX4fxXbxXaxX24xXafxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xXafxX35xX4axXaxXbxX55xX32xXexX58xX4axX362xX4bxX9xX5exX35xX18xX4bxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Ngân Giang