Bộ Y tế thông tin về bệnh nhân 764 tử vong
Sáng ngày 02/9/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về việc bệnh nhân 764 tử vong.
684bx1064ax1202fx9756x10dc0x95e5xd699xc097xa257xX7x100b3xf291x98a7x7beaxc74cxbbe6xX5xb186xXaxbc82x1155ex9193xX3xd31axX3xXex92c6xX3xXexX1x80dax10c70xb370xX3xXexXdxX1exX3x9188x7086xX3x7198xfdfcxX1exX1xX3xX1exX1x116f9xX1exX3x7babxee46x116f1xX3xXex118cdxX3xX25xbe0dxX1exX1fxX0xff53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7bbxX10xX6x8866xXaxX12x7e1dx11a44xX1exX1fxX3xX1exX1fx7a72xef65xX3x1112ax115ebxX3exe410xX3exX5exX5dxX5exX5dxbf04xX3xX13xX14xX3xXbxX1x119e7xX1exX3xXexX1xec75x9694xX1exX1fxX3xXexe2ffxa45bxX4xX3xe831xf08cxX4xX3xX28xXdxX29xXexX3xX4xX1x12089xX1exX1fxX3xX50xdc7axX4xX1xX3xa8bdxcaa0xb638x9727xaabcx10ef8xX2xX60xX3xX4x100ddxX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexd33fxXdxX3xXcxX1xX5axX1exX1xX3xXbxX1xX87xX3x9660xX5axX3x106dfxe535xX1exX1fxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX25xXdxX29xX4xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxa5b0xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX13xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7xX87xX3xX32xX33xX34xX66xX3xX1exX6x6ef0xX3xX33xX32xX3xXexffd2x8597xXdxX66xX3xX7cxX8cxX6xX3xX4xX1x10a57xX3xX4dxaf96xXdxX3xX90xX1xX2fxX112xX66xX3xXcxc0a9xXe2xX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxXe2xX3xX13xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX4xfb9exX3xXexXdxX26xX1exX3xX7xX37xX3xX53xX112xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX10cxXa6xX1exX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX7cxX3axXa6xX1exX3xX4xX112xX87xXdxX3xX4xX1xXa6xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX1exX1xX2fxX1exX3xXexXa6xX3axX3xX4xX1xX112xX3x892cxa74bxX66xX3xXcx9a7axX1exX1fxX3xX1xX112xX5bxX19xXexX3xX54xXbxX66xX3xXcxb68bxX3xX10cxX54xX112xX3xX1exX1fxX3axX5axXdxX3xX10cxX5axX1exX1fxX3xX4xecc6xX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX13xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7cx10fe2xX3xX7cxX72xfa24xX4xX3x10e0ax72d6xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX29xX10cxX3xX2fxX10cxX3xXex85d5xX1exX1xX3xc4faxX3xX5xc088xX1exX3xX25x8f19xXdxX3xX53xd693x995dxX53xX95xX90xX3axX92xX95xX5exX3xX25xX5axX3axX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX1e2xX5dxX3ex6960xX66xX3xX1e2xX2xX3exX203xX66xX3xX5dxX2xX3exX60xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXcxX87xXdxX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX5dxX2xX3exX60xX66xX3xX7xX6xX112xX3xX10cxX14xXexX3xXexX1xX73xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xXexXa6xXdxX3xX13xX29xX1exX1xX3xX25xXdxX29xX1exX3xX94xX1c8xX3xX4xX1xXdxX19xX1exX3xX4dx83a4xX6xX3xX92xX6xX1exX1fxX3xX50xX3axX3xX4xX54xX4xX3xX28xXdxX19xX1exX3xX4xX1xX1a4xX1exX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX90xX1x8292xX1exX3xX7cxX3axX54xX1exX3xX17exX1xXdxX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fx737dxX3xX7xX87xX4xX3xX1exX1xXdxb49dxX10cxX3xX17exX1xX112xX2bdxX1exX66xX3xX7xX112xX5bxX3xX7cxX6xX3xXexXa6xX1exX1fxX3xX17exX1xX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX192xX4xX3xX1x72d9xXdxX66xX3xX25xXdxc873xX10cxX3xXbxX1xX113xXdxX3xXexX78xX301xX1exX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7xX112xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX10cxXa6xX1exX66xX3xX4xX1xXa6xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX1exX1xX2fxX1exX3xXexXa6xX3axX3xX4xX1xX112xX3xX17exX17fxX66xX3xXexX183xX1exX1fxX3xX1xX112xX5bxX19xXexX3xX54xXbxX66xX3xXexX192xX3xX10cxX54xX112xX3xX1exX1fxX3axX5axXdxX3xX10cxX5axX1exX1fxX3xX4xX1a4xX1exX1fxX66xX3xX78xX87xXdxX3xX5xX3axXa6xX1exX3xX7cxX1dxX1exX1fxX3xX10cxX54xX112xX3xX25xX5axX3xX7xX112xX5bxX3xX17exXdxX29xXexX3xX1exX7dxX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXcxX78xX72xX1e9xX4xX3xX7cxX141xX66xX3xXexd5c6xX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX5dxX2xX3exX32xX95xX3xX2xX1e2xX3exX32xX66xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX1exX1xX6dxXbxX3xX25xXdxX29xX1exX3xXexXa6xXdxX3x8effxX1xX3axX6xX3xXb6xX14xXdxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX95xX3xXb6xX14xXdxX3xXexXdxX19xXexX66xX3xX13xX29xX1exX1xX3xX25xXdxX29xX1exX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX53xX54xX1exX1fxX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX2xX34xX3exX32xX66xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX1cfxX112x1042cxXexX3xX25xXdxX29xX1exXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXb6xX1fxX5axX5bxX3xX2xdc65xX3exX32xX66xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX28xX8cxX3xX1exX1fxX1c8xX3xX1exX301xX1exX3xX1exX1xX6dxXbxX3xX25xXdxX29xX1exX3xX3d6xX1xX3axX6xX3xX4xX433xXbxX3xX4xX1a4xX112xX66xX3xX13xX29xX1exX1xX3xX25xXdxX29xX1exX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxX66xX3xX7xX6xX112xX3xX7cxX141xX3xX4xX1xX112xX5bx72b0xX1exX3x80c9xX112xX6xX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX3xXexXa6xXdxX3xX3d6xX1xX3axX6xX3xXb6xX14xXdxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX95xX3xXb6xX14xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xX4xX1xX3axX3xX7cxX19xX1exX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX5exX203xX3exX32xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXb6xX1fxX5axX5bxX3xX5exX203xX3exX32xX66xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7xX6xX112xX3xX17exX1xXdxX3xX4xX1xXa6xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX1cfxX3axX1exX1fxX3xXexX1xf3e5xX3xX7cxX72xX1ccxX4xX3xX4xX1xX112xX5bxX4a6xX1exX3xX7cxXdxX3xX4xX54xX4xX1xX3xX5xX5bxX3xXexXa6xXdxX3xX17exX1xX54xX4xX1xX3xX7xXa6xX1exX3xXexX78xX301xX1exX3xX7cxX72xX73xX1exX1fxX3xX4dxX2fbxX3xXb6xX1fxX1xXdxX1exX1xX66xX3xXbxX1xX72xX73xX1exX1fxX3xX12axX1xX72xX1e9xX4xX3xdd92xcc5dxX66xX3xX4a9xX112xX6dxX1exX3xX53x7af4xX1exX3xXexX78xX5axX66xX3xXcxX12axX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXb6xX1fxX5axX5bxX3xX33xX3exX203xX66xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7cxX72xX1ccxX4xX3xX1cfxX1d0xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX29xX10cxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX1xX1e5xX112xX3xX1x7ac1xX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXb6xX1fxX5axX5bxX3xX32xX3exX203xX66xX3xX17exX19xXexX3xX4a9xX112xX120xX3xX1cfxX1d0xXexX3xX1exX1fxX1xXdxX29xX10cxX3xX50xX72xX57cxX1exX1fxX3xXexX1dexX1exX1xX3xX25xX1e9xXdxX3xX25xXdxX78xX112xX7xX3xX53xX1edxX1eexX53xX95xX90xX3axX92xX95xX5exX66xX3xX7xX6xX112xX3xX7cxX141xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7cxX72xX1ccxX4xX3xX4xX1xX112xX5bxX4a6xX1exX3xX7cxXdxX3xX4xX54xX4xX1xX3xX5xX5bxX66xX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX3xX13xX29xX1exX1xX3xX25xXdxX29xX1exX3xX50xX1c8xX3xX4xX1xXdxX19xX1exX3xX4dxX27axX6xX3xX92xX6xX1exX1fxX3xXexX78xX3axX1exX1fxX3xXexX528xX1exX1xX3xXexX78xXa6xX1exX1fxX3xX17exX1xX141xX3xXexX1x1128exX66xX3xX7xX112xX5bxX3xX17exXdxX29xXexX3xX1exX7dxX1exX1fx6f01xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX0xXdxX10cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX90xX10xX1exXexX10xX78xXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXax10401xXdxX50xXexX1xX2d0xX3xX33xX2xX456xXbxX1cfxX69exX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX2d0xX3xX34xX2xX5dxXbxX1cfxX69exXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXe2xX28xX6xX3axX1xX6xXexXdxX1exX1xXe2xX25xX1exX3exX1exX10xX6d1xX7xX3exX5exX5dxX1e2xX456xX3exX2xX5dxX203xX50xX1e2xX2xX456xX2xX456xX2xX203xXexX456xX456xX456xX33xX33xX5xX5dxXe2x80cdxXbxX1fxafc6xX78xX9xX5exX60xX5dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxXaxX3xX6d1xXdxX50xXexX1xX9xXaxX33xX2xX456xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX34xX2xX5dxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX6xXbxXexXdxX3axX1exXaxX12xf82bxX1exX1xX3xX10cxXdxX1exX1xX3xX1xX3axXa6xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXcxX528xX1exX1xX3xX1xX528xX1exX1xX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX2d0xX3xXcxX1xX10xX3axX3xX28xX54xX3axX3xX4xX54xX3axX3xX4xX9axX6xX3xXcxXdxX4a6xX112xX3xX28xX6xX1exX3xXb3xXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX3xX95xX13xX6xX1exX3xX4xX1xX11dxX3xX7cxXa6xX3axX3xf570xX112xX87xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXbxX1xX27axX1exX1fxX66xX3xX4xX1xX87xX1exX1fxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX2d0xX3xX7cxX19xX1exX3xXexX1xX73xXdxX3xX7cxXdxX4a6xX10cxX3xX1exX5axX5bxX66xX3xX1exX72xX1e9xX4xX3xXexX6xX3xX7cxX1c8xX3xX4xX1xa5d7xX6xX3xX17exX1xc3f5xXdxX3xX4xX1xX3axX3xX32xX1e2xX456xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3exX3xX2xXe2xX5dxX34xX34xX3xX4xX6xX3xX10cx121a6xX4xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXcxX1dexX1exX1xX3xX7cxX19xX1exX3xXexX1xX73xXdxX3xX7cxXdxX4a6xX10cxX3xX1exX5axX5bxX3xXexX78xX3axX1exX1fxX3xX7xX87xX3xX4xX54xX4xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xX7cxX6xX1exX1fxX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX66xX3xX7xX87xX3xX4xX6xX3xX2fxX10cxX3xXexX1dexX1exX1xX3xX5xX1e5xX1exX3xX2xX3xX25xX1e9xXdxX3xX53xX1edxX1eexX53xX95xX90xX3axX92xX95xX5exX2d0xX3xX5exX32xX3xX4xX6xX69exX3xX53xX87xX3xX4xX6xX3xX2fxX10cxX3xXexX1dexX1exX1xX3xX5xX1e5xX1exX3xX5exX3xX25xX1e9xXdxX3xX53xX1edxX1eexX53xX95xX90xX3axX92xX95xX5exX2d0xX3xX456xX1e2xX3xX4xX6xX66xX3xX7xX87xX3xX4xX6xX3xX2fxX10cxX3xXexX1dexX1exX1xX3xX5xX1e5xX1exX3xX1e2xX3xX5xX5axX3xX1e2xX32xX3xX4xX6xXe2xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xX13xX54xX3axX3xX4xX54xX3axX3xX4xX9axX6xX3xXcxXdxX4a6xX112xX3xX28xX6xX1exX3xXb3xXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX3xX4x10fafxX1exX1fxX3xX4xX1xX3axX3xX28xXdxX19xXexX66xX3xX1xXdxX29xX1exX3xX4xX141xX3xX203xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX4xX141xX3xXexXdxX301xX1exX3xX5xX72xX1ccxX1exX1fxX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX25xX5axX3xX1exX1fxX112xX5bxX3xX17exX8cxX4xX1xX66xX3xX4xX1xXdxX19xX10cxX3x1076axX1e2xX66xX2x6924xb840xX3xXexX78xX3axX1exX1fxX3xXexX113xX1exX1fxX3xX7xX87xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX7cxX6xX1exX1fxX3xX7cxXdxX26xX112xX3xXexX78xX8cxX66xX3xXexX78xX3axX1exX1fxX3xX7cxX141xX3xX7xX87xX3xXexXdxX301xX1exX3xX5xX72xX1ccxX1exX1fxX3xX78xX433xXexX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX456xX3exX203xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX9b9xX5exX66xX5dxX9bdxX9bexX66xX3xX25xX5axX3xXexXdxX301xX1exX3xX5xX72xX1ccxX1exX1fxX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX28xX433xXexX3xX4xX1a4xX3xX5x76e3xX4xX3xX1exX5axX3axX3xXexX183xX1exX1fxX3xX5xX301xX1exX3xX1e2xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX9b9xX2xX66xX5exX9bdxX9bexXe2xX3xX53xX87xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xXexXdxX301xX1exX3xX5xX72xX1ccxX1exX1fxX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX25xX5axX3xX1exX1fxX112xX5bxX3xX17exX8cxX4xX1xX3xX1exX5axX5bxX3xX4xX1xX9axX3xX5bxX19xX112xX3xXexX1xX112xX14xX4xX3xX1exX1xX141xX10cxX3xX5xX2fxX5bxX3xX1exX1xXdxX2d9xX10cxX3xX4xX14xX1exX1fxX3xX7cxX2fbxX1exX1fxX66xX3xX4xX141xX3xX1exX1fxX112xX2fbxX1exX3xX1fxX87xX4xX3xXexX3abxX3xX113xX3xX50xX8cxX4xX1xX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3axX50xX5bxXaxX12xXb3xX19xX1exX3xXexX1xX73xXdxX3xX7cxXdxX4a6xX10cxX3xX1exX5axX5bxX3xX7xX87xX3xX4xX6xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX68exX3xX1exX72xX1e9xX4xX3xXexX6xX3xX5xX5axX3xX1e2xX34xX3xX4xX6xXe2xX3xXb3xX6xX3xXbxX1xX1e5xX1exX3xX4xX54xX4xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX68exX3xX1exX72xX1e9xX4xX3xXexX6xX3xX7cxX26xX112xX3xX5xX5axX3xX1exX1fxX72xX73xXdxX3xX4xX6xX3axX3xXexX112xX113xXdxX66xX3xXexX78xX301xX1exX3xX1exX26xX1exX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5x9a79xX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX1exX1xX72xX3xX7xX112xX5bxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX10cxXa6xX1exX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX7cxX3axXa6xX1exX3xX4xX112xX87xXdxX66xX3xX112xX1exX1fxX3xXexX1xX72xX3xX10cxX54xX112xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX7cxX3axXa6xX1exX3xX4xX112xX87xXdxX3xX17exX1xX1dxX1exX1fxX3xX7cxX54xXbxX3xX1a4xX1exX1fxX3xX1xX3axX54xX3xX4xX1xX433xXexX66xX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX1a4xX1exX1fxX3xX10cxXa6xX4xX1xX3xX25xX5axX1exX1xX66xX3xX7xX112xX5bxX3xX1xX1dxX3xX1xX433xXbxX3xX4xX433xXbxX66xX3xXexX1xX3axX54xXdxX3xX1xX3axX54xX3xX7cxX6xX3xX17exX1xX1e9xXbxX66xX3xXexX183xX1exX1fxX3xX1xX112xX5bxX19xXexX3xX54xXbxX66xX3xX7xX112xX5bxX3xXexX1xX72xX1ccxX1exX1fxX3xXexX1xX6dxX1exX3xX10cxXa6xX1exX66xX3xX7cxX54xXdxX3xXexX1xX54xX3axX3xX7cxX72xX73xX1exX1fxX3xXexX112xX5bxXbxX3xX5exX66xX3xX1exX1xXdxX2d9xX10cxX3xXexX78xd38bxX1exX1fxX3xX1xX112xX5bxX19xXexX66xX3xX25xXdxX301xX10cxX3xXbxX1xX113xXdxX66xX3xX7xX112xX5bxX3xX17exXdxX29xXexX66xX3xX7xX112xX5bxX3xX7cxX6xX3xXexXa6xX1exX1fxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX50xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX78xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX301xX1exX3xX4a9xX112xX6xX1exX2d0xX0xX3exX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xX112xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX95xXexX1xX112xX10cxX28xX95xX6xX1exX50xX95xX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX1e2xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX2xX5dxX34xX5dxXaxX3xX1xX78xX10xb26cxX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX1e2xX34xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX25xXdxX95xX28xX10xX1exX1xX95xX5xX5bxX95xX1exX10xX1exX95xX1exX6xX1exX1fxX95xX5xX6xX95xX28xX10xX1exX1xX95xX1exX1xX6xX1exX95xX2xX5dxX34xX5dxX3exX2xX60xX32xX203xX60xX34xXe2xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX1fxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX3exX10cxX10xX50xXdxX6xX3exX2xX5exX5dxX3exX1exX10xX6d1xX7xX3exX5exX5dxX1e2xX456xX3exX2xX5dxX203xX50xX2xX2xX203xX5exX5dxX1e2xX34xXexX5exX5exX203xX1e2xX5xX34xX95xXexX1xX10xX10cxX95xX2xX5exX95xX4xX6xX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xXe2xX723xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX25xX12xX0xX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX1e2xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX2xX5dxX34xX5dxXaxX3xX1xX78xX10xXd39xX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX1e2xX34xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX25xXdxX95xX28xX10xX1exX1xX95xX5xX5bxX95xX1exX10xX1exX95xX1exX6xX1exX1fxX95xX5xX6xX95xX28xX10xX1exX1xX95xX1exX1xX6xX1exX95xX2xX5dxX34xX5dxX3exX2xX60xX32xX203xX60xX34xXe2xX1xXexX10cxXaxX12xXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX1e2xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX2xX5dxX34xX5dxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX90xX1xXdxX26xX112xX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX1e2xX2xX3exX203xX3exX5exX5dxX5exX5dxX66xX3xX13xX14xX3xXbxX1xX6dxX1exX3xXexX1xX72xX73xX1exX1fxX3xXexX78xX79xX4xX3xX7cxX7dxX4xX3xX28xXdxX29xXexX3xX4xX1xX87xX1exX1fxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xX4xX9axX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexXa6xXdxX3xXcxX1xX5axX1exX1xX3xXbxX1xX87xX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xX7xX87xX3xX2xX5dxX34xX5dxXe2xX3xXb3xX2fxX5bxX3xX5xX5axX3xX4xX6xX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xXexX1xX1a4xX3xX1e2xX34xX3xXexX1dexX1exX1xX3xXexX3abxX3xX17exX1xXdxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX1cfxX120xX5bxX3xX78xX6xX3xX68exX3xX92xXdxX29xXexX3xXb6xX6xX10cxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX25xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX203xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX456xX203xXaxX3xX1xX78xX10xXd39xX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX5exX203xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX5xX6xX95xX28xX10xX1exX1xX95xX1exX1xX6xX1exX95xX32xX456xX203xX3exX2xX60xX32xX33xX1e2xX1e2xXe2xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX1fxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX3exX10cxX10xX50xXdxX6xX3exX2xX5exX5dxX3exX1exX10xX6d1xX7xX3exX5exX5dxX1e2xX34xX3exX2xX5dxX456xX50xX1e2xX2xX5exX1e2xX5dxX1e2xX5dxXexX1e2xX33xX32xX456xX456xX5xX5dxXe2xX723xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX25xX12xX0xX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX203xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX456xX203xXaxX3xX1xX78xX10xXd39xX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX5exX203xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX5xX6xX95xX28xX10xX1exX1xX95xX1exX1xX6xX1exX95xX32xX456xX203xX3exX2xX60xX32xX33xX1e2xX1e2xXe2xX1xXexX10cxXaxX12xXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX203xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX456xX203xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xXb6xX1fxX5axX5bxX3xX5exX33xX3exX203xX66xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX28xX54xX3axX3xX4xX6xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX203xX3xXexXa6xXdxX3xX92xXdxX29xXexX3xXb6xX6xX10cxXe2xX3xXb3xX2fxX5bxX3xX5xX5axX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX1exX6xX10cxX3xX1e2xX33xX3xXexX112xX113xXdxX3xX68exX3xX7f7xX112xX19xX3xX53xX57cxX1exX66xX3xX7f7xX112xX120xX1exX1fxX3xXb6xX6xX10cxXe2xX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX25xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX456xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxXaxX3xX1xX78xX10xXd39xX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX5exX456xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX25xXdxX95xX28xX10xX1exX1xX95xX5xX5bxX95xX1exX10xX1exX95xX1exX6xX1exX1fxX3exX2xX60xX32xX5exX456xX5exXe2xX1xXexX10cxXaxX12xX0xXdxX10cxX1fxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX3exX10cxX10xX50xXdxX6xX3exX2xX5exX5dxX3exX1exX10xX6d1xX7xX3exX5exX5dxX1e2xX1e2xX3exX2xX5dxX203xX50xX5exX2xX5dxX34xX456xX1e2xX34xXexX5exX33xX33xX5dxX2xX5xX5dxXe2xX723xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX32xX33xX34xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX25xX12xX0xX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX456xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxXaxX3xX1xX78xX10xXd39xX9xXaxX3exX5bxX95xXexX10xX3exXexX78xX112xX3axX1exX1fxX95xX1xX3axXbxX95xX10cxX6xX4xX95xX4xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX95xXexX1xX112xX95xX5exX456xX95xXexX112xX95xX25xX3axX1exX1fxX95xX25xXdxX95xX28xX10xX1exX1xX95xX5xX5bxX95xX1exX10xX1exX95xX1exX6xX1exX1fxX3exX2xX60xX32xX5exX456xX5exXe2xX1xXexX10cxXaxX12xXcxX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX3axX25xXdxX50xX95xX2xX60xX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX456xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX25xX528xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX5xXb7exX3xX1exX26xX1exX3xX1exX7dxX1exX1fxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX78xX3axX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX53xX54xX1exX1fxX3xX1exX1fxX5axX5bxX3xX2xX203xX3exX203xX3exX5exX5dxX5exX5dxX66xX3xX13xX14xX3xXbxX1xX6dxX1exX3xXexX1xX72xX73xX1exX1fxX3xXexX78xX79xX4xX3xX7cxX7dxX4xX3xX28xXdxX29xXexX3xX4xX1xX87xX1exX1fxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xX4xX9axX6xX3xX13xX14xX3xX16xX3xXexX19xX3xXexXa6xXdxX3xXcxX1xX5axX1exX1xX3xXbxX1xX87xX3xXb3xX5axX3xXb6xXb7xX1exX1fxX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX25xX26xX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xX4xX9axX6xX3xX28xX29xX1exX1xX3xX1exX1xX2fxX1exX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xXe2xX3xXb3xX2fxX5bxX3xX5xX5axX3xXexX78xX72xX73xX1exX1fxX3xX1xX1ccxXbxX3xX10cxX86axX4xX3xX90xX91xX92xX93xX94xX95xX2xX60xX3xXexX37xX3xX25xX3axX1exX1fxX3xXexX1xX1a4xX3xX5exX456xX3xXexX1dexX1exX1xX3xXexX3abxX3xX17exX1xXdxX3xX50xX8cxX4xX1xX3xX1cfxX120xX5bxX3xX78xX6xX3xX68exX3xX92xXdxX29xXexX3xXb6xX6xX10cxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX25xX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX112xX5xX12xX0xX50xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX78xXaxX12xX0xX3exX50xXdxX25xX12xX0xX3exX50xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX3axX112xX78xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xXcxX1xX54xXdxX3xX13xX528xX1exX1xX3exX53xX3d6x926exXb3xX53xX0xX3exXbxX12