Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, sàng lọc đảng viên
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
740ex11bf1x8082x11de8xa05ax13531x1171cx8e89x11521xX7xcea5x13cf8x8791x11c09x13032x8f9dxX5x12523xXax114ecx7855xX1x8acfxX3xXexX1x87cexX3xX4x9f01xX6xX3xdcb8xX6x979fxX3xX1fx122a8xX3xXexX1x10149xX3x14150xfb37xX3xX21xb02bxX21xa5a6xX3xX4xX6x10109xX3xX4xX1x10a2axXexX3xX5xX28xda38xX21xX30x110d6xX3xX7x7df7xX21xX30xX3xX5xc109xX4xX3x115bfxfe1cxX21xX30xX3xX2axXdxaa2dxX21xX0xd9a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1b3xX10xX6xbbb9xXaxX12xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2ax1359bxX6xX3x13e39xX6xX21xX3xX1xX43xX21xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX7xf440xX3xe4b0x107d9x110d7xX13xXcxX55xXcx7e6fxX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3x13c40xf933xXexX3xX21x87a4xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3x12e39xX43xX3xX7xX34xb02axXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX40xX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xa610xX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1x134c1xX21xX30xX3xX4xf17cxX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1x9feaxXdxX3xcf78xX4cxX21xX30x834bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX21xXexX10xXc2xXaxX12xX0xXdxe0e7xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX124xX7xX8fxXbxX1xX34xXexX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX1x140c5xX21xX1xX3xX4cxX21xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7a4exX55xX55xXdxX10axX79xX6xX34xX1xX6xXexXdxX21xX1xX10axX2axX21xX55xX21xX10x10e1exX7xX55xX2x12bfexc58fxa374xX55xX2xX1b0x105d4xX67xb181xX1b0xX1b7xX8dxX1b1xX1b0xX2xXexX8dxX2xX8exX1b0xX5xX2xX10ax8c90xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xXaxX3xX67xX6xXexX6xX8fxXbxX1xX34xXexX34xX8fxX34xXc2xXdxX30xXdxX21xX6xX5xX8fxX7xXc2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX197xX55xX55xX4xX67xX21xXdxX124xX30xX10axX2axXdxX10xXexX21xX6xX124xXbxX5xe8f7xX7xX10axX2axX21xX55xXexX1b7xX8dxX1b0xX55xX244xXbxX5xX34xX6xX67xX10xX67xX55xX5xX10xXbx8195xX55xX8dxX1b0xX2xX1afx12d25xX1b0xX8dxX261xX8dxX8dxX55xXexXex7b8dxX2axX21xX261xX79xX6xX21xX79xXdxXexX1xX244xX10axX1c6xXbxX30xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX34xX21xXaxX3xX7xXexf709xX5xX10xX9xXaxXexX10xX26axXexX8fxX6xX5xXdxX30xX21xX197xX3xX1c6xX244xX7xXexXdxdbdbxX298xaf84xXaxX12xaf9axX244xX6xX21xX30xX3xX4xX4cxX21xX1xX3xX4xX244xe438xX4xX3xX1xX48xXbxX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28x1154exX21xX30xX3xX4bx10745xX3xX4xX1xX34xX3xa63cxX3xXadxXdxXaexX21xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX40xX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX21xX30xX28xf24axXdxX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX3xfdbfx12340xX21xX1xX197xX3xXcxXc2xX24xX3xe8c6xeef0xX21xX30xX55xXcxXcxa698x10cfcxa28axefb2xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX21xX52xX244xX3xXc2x13dcbxX3xXexX76xX3xXadxX1xXdxX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xX5xa1caxXbxX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX4bxXaexX21xX3xX21xX6xX298xX40xX3xX21xX1xX38xXexX3xX5xX43xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX21xc662xX124xX3xX30x11c3exX21xX3xX4bxX2exX298xX40xX3xXexX1x78e5xX4xX3xX1xXdxf032xX21xX3xX106xXdxX2bxX244xX3xX5xX3e5xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX4xX3x7e89xX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX40xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXex12b7bxX3xX4xX1xab0fxX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4bx140bcxX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexX2exX124xX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xX4xX1xX15xX3xX4bxXb2xX34xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX40xX3xX4xX1cxX21xX30xX3xX4xX8bxX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX2ddxX3xX7xc620xX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX2axX43xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX2c0xXdxX3xX21xX30xX376xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX7xX8bxX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX124xcd23xXdxX3xXexX3d2xX21xX30xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX40xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX3xX4bxX2c0xX3xX1xX48xX4xX3xX2axX38xX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX124xX4c3xXdxX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX21xX30xX43xX298xX3xX4xX43xX21xX30xX3xX4xX6xX34xX10axX3xX106x13a88xX21xX30xX3xXexX1xX33bxXdxX40xX3xX4bxX42fxX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexX2exX124xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX40xX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX37exX1xXdbxX21xX30xX3xXadxXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xX4bxa12dxX3xX4bxX42fxX3xX30xX590xXbxX3xXbxX1xX3d6xX21xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xXadxX1xe40exX4xX3xXbxX1xfa5axX4xX3xX4xX2ddxX3xX79xX4cxX21xX3xXexX183xX21xX1xX3xXexXc2xXb2xX21xX30xX3xX46axX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xX590xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX10axX3xX13xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX21xX3d2xX21xX30xX3xX5xX3e0xX4xX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xX7xX426xX4xX3xX4xX1xXdxXaexX21xX3xX4bxX38xX244xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX2b0xX3xX30xX590xXbxX3xXbxX1xX3d6xX21xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXb2xX4xX1xX40xX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX124xXb2xX21xX1xX40xX3xX4xX1cxX21xX30xX3xX4xX8bxX3xX5xXf0xX21xX30xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xXcxX244xX298xX3xX21xX1xXdxX52xX21xX40xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexX1xX33bxXdxX3xX30xXdxX6xX21xX3xX3fcxX244xX6xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4bxXc7xXbxX3xX426xX21xX30xX3xX298xX52xX244xX3xX4xX3d6xX244xX10axX3xX13xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xX590xX3xX79xXdxX2e2xX244xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX4xX1xXb2xX298xX3xXexX1xX10xX34xX3xX7xX8bxX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4xX34xXdxX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xX4bx10194xX21xX30xX3xX124xX426xX4xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX2b0xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4xX1xX28xX6xX3xX4bxX1cxX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX1xX244xc3e8xX21xX40xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXadxXdxX3e5xX21xX40xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4xX590xX3xX4bxX2c0xX21xX30xX3xX4xX2ddxX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4bxX76bxX21xX30xX3xX4bxX5abxX21xX3xX2axX43xX34xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX67xXdx12767xX21xX3xXc2xX6xX3xX46axX3xX21xX1xXdxX2bxX244xX3xX21xX2ddxXdxX2b0xX3xX4xXf0xX21xX3xX2axXdxX3xXbxX1xXb2xX124xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX40xX3xX21xX30xX244xX298xX52xX21xX3xXexX5abxX4xX3xX2axX2bxX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX13xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xX3fcxX244xX4cxX21xX3xX5xX2e8xX40xX3xX30xXdxXc7xX34xX3xX67xX5b0xX4xX40xX3xXc2x11899xX21xX3xX5xX244xX298xX3e5xX21xX40xX3xX4bxXc7xX21xX1xX3xX30xXdxXc7xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xXf0xX21xX3xX1xX183xX21xX1xX3xXexX1xX426xX4xX10axX3xX13xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xX1xX28xX6xX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX40xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xX5xXdxX3e5xXexX40xX3xX4xXf0xX21xX3xX5xX76bxX21xX30xX3xXexX76bxX21xX30xX40xX3xXexX1xXdxXaexX244xX3xXexX1xX8bxX21xX30xX3xX21xX1xX38xXexX3xX30xXdxXdbxX6xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX10axX3xX13xXf0xX21xX3xX124xX2c0xXexX3xX79xX2c0xX3xXbxX1xX3b2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexX1xXdxXaexX244xX3xX30xX28xX2ddxX21xX30xX3xX124x12f55xX244xX40xX3xXexX1xXdxXaexX244xX3xX79xX4cxX21xX3xX5x10dcfxX21xX1xX40xX3xX79xX19xX3xX4xXc7xX124xX3xX67xc517xX3xX79xX46axXdxX3xX5xX3dxXdxX3xX24xX4xX1xX3xX4xXc7xX3xX21xX1xX2exX21xX40xX3xX7xX244xX298xX3xXexX1xX34xXc7xXdxX40xX3xXaxXexX3e0xX3xX67xXdxX7e0xX21xX3xX79xXdxXaexX21xX40xXaxX3xXaxXexX3e0xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX1xX590xX6xXaxX2b0xX3xX4xX590xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX5xX43xX124xX40xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX21xX30xXebxX21xX3xX7xX6xXdxX3xX21xX30xX244xX298xX52xX21xX3xXexX5abxX4xX40xX3xXexXc2xXc7xXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX13xX28xX2ddxX21xX30xX3xX5xX945xX21xX1xX40xX3xX4bxX28xX33bxX21xX30xX3xX5xX8bxXdxX40xX3xX106xXdxX2bxX244xX3xX5xX3e5xX3xX106xX4cxX21xX30xX2b0xX3xX124xX2c0xXexX3xX7xX8bxX3xX4xX590xX3xX79xXdxX2e2xX244xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX67xX6xX34xX3xX4bxX2c0xX21xX30xX40xX3xX1xX34xX43xXdxX3xX21xX30xX1xXdxX3xX2axX2bxX3xX124xX5b0xX4xX3xXexXdxX52xX244xX40xX3xX5xX2e8xX3xXexX28xX46axX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xX34xX21xX3xX4bxX28xX33bxX21xX30xX3xX4bxXdxX3xX5xX52xX21xX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX30xX1xX945xX6xX3xX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX37exX1xXdbxX21xX30xX3xXadxX1xX244xX298xXaexXexX3xX4bxXdxX2e2xX124xX40xX3xX298xXaexX244xX3xXadxf476xX124xX3xX4bxX590xX3xX4bxX42fxX3xX4cxX21xX1xX3xX1xX28xX46axX21xX30xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX21xX1xX103xX3xX4bxXaexX21xX3xX2axX6xXdxX3xXexXc2xXf0xX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xX7xX426xX4xX3xX4xX1xXdxXaexX21xX3xX4bxX38xX244xX3xX4xX1cxX6xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX2b0xX3xX5xX43xX124xX3xX30xXdxX4cxX124xX3xX7xX76bxXexX3xX21xXdxX2bxX124xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX106xX2e2xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXb2xX4xX1xX40xX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX124xXb2xX21xX1xX40xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX298xX52xX244xX3xX4xX3d6xX244xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexX3b2xXbxX3xXexXc2xX244xX21xX30xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xXexX8bxXexX3xX124xX2c0xXexX3xX7xX8bxX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX3xX7xX6xX244xX197xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX2xX10axX3xX37exX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xXexX1xX426xX4xX40xX3xX3fcxX244xXc7xX21xX3xXexXc2xXdxX3e5xXexX3xX4bxX3d6xX298xX3xX4bxX1cxX40xX3xX7xX2exX244xX3xX7xX5abxX4xX3xXexX3d6xX124xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX3xX4bxX2c0xXdxX3xX21xX30xX376xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexX1xX3b2xXexX3xX7xX3e0xX3xXexXdxX52xX21xX3xXbxX1xX34xX21xX30xX40xX3xX30xX28xX2ddxX21xX30xX3xX124xX936xX244xX40xX3xX4xX590xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX4xX6xX34xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX2axXdxX3e5xX4xX40xX3xX30xX5abxX21xX3xX79xX590xX3xX2axX4c3xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX2b0xX3xX4xX590xX3xX79xX4cxX21xX3xX5xX945xX21xX1xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX2axX43xX21xX30xX40xX3xXbxX1xX7a2xX124xX3xX4xX1xX38xXexX3xX4bxXb2xX34xX3xX4bxX426xX4xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXc7xX21xX30xX40xX3xX4xX590xX3xX2e8xX3xXexX1xX426xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXadx9a0cxX3xX5xX244xX3b2xXexX3xX2axX43xX3xX21xX3d2xX21xX30xX3xX5xX3e0xX4xX3xX1xX34xX43xX21xX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX2b0xX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX2axX43xX21xX30xX3xXexXc2xX28xX4c3xX4xX3xX124xX48xXdxX3xXadxX1xX590xX3xXadxX1xX3d2xX21xX40xX3xXexX1xb61exX3xXexX1xXc7xX4xX1xX2b0xX3xX5xX244xXebxX21xX3xXbxX1xX38xX21xX3xX4bxX38xX244xX3xX4xX1xX34xX3xX124xX5b0xX4xX3xXexXdxX52xX244xX40xX3xX5xX2e8xX3xXexX28xX46axX21xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX3xX106xX2exX298xX3xX5xX43xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX3xX4xX38xXbxX3xXexX1xXdxXaexXexX40xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX40xX3xXexXc2xX28xX4c3xX4xX3xX124xX5abxXexX3xX2axX43xX3xX5xX2exX244xX3xX67xX43xXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8dxX10axX3xX13xX1xX38xX21xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xXadxX1xX5abxX4xX3xXbxX1xX5b0xX4xX3xXexXc2xXdxX3e5xXexX3xX4bxX2e2xX3xXexX183xX21xX1xX3xXexXc2xXb2xX21xX30xX3xX4xX1xXb2xX298xX3xXexX1xX10xX34xX3xX7xX8bxX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX26axX10xX124xX3xX21xX1x98cdxX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX37dxXdxX3e5xX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexX1xX426xX4xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX79xX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xX4bxX76bxX21xX30xX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX1xX244xX7a2xX21xX40xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXadxXdxX3e5xX21xX40xX3xX3fcxX244xX298xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX40xX3xXexX1xX1cxX3xXexX5b0xX4xX3xXexX1xX10xX34xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX10axX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX124xX4c3xXdxX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX5xX43xX3xX3fcxX244xX3d6xX21xX3xX4xX1xX76bxX21xX30xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX7xX3e0xX3xX28xX244xX3xXexX76bxX40xX3xX4xX590xX3xXbxX1xX7a2xX124xX3xX4xX1xX38xXexX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX3xXexX8bxXexX40xX3xX4bxXb2xX34xX3xX4bxX426xX4xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXc7xX21xX30xX40xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xXc2xX85bxX21xX3xX5xX244xX298xX3e5xX21xX40xX3xXexX1xXd4cxX3xXexX1xXc7xX4xX1xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xXexXdxX7e0xX21xX40xX3xX4xX590xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xXexX1xX426xX4xX3xX4bxX76bxX21xX30xX40xX3xX4bxX3d6xX298xX3xX4bxX1cxX3xX2axX2bxX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xX4bxX2c0xX21xX30xX3xX4xX2ddxX3xX2axX43xX34xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX4bxX76bxX21xX30xX3xX4bxX5abxX21xX10axX3xX13xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4xX590xX3xXexX1xX7a2xX124xX3xX3fcxX244xX298xX2bxX21xX3xX4xX590xX3xXexX1xX2e2xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX1xX244xX7a2xX21xX40xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXadxXdxX3e5xX21xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX2ddxX21xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX4xX1xX244xX21xX30xX3xX4bxX2e2xX3xX4bxXc7xXbxX3xX426xX21xX30xX3xX298xX52xX244xX3xX4xX3d6xX244xX40xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX3xX4xX1cxX6xX3xX4bxX19xX6xX3xXbxX1xX28xX2ddxX21xX30xX40xX3xX4xX2ddxX3xX3fcxX244xX6xX21xX40xX3xX4bxX2ddxX21xX3xX2axX19xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX34xX43xX21xX3xXexX1xX2e2xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX40xX3xX3fcxX244xX6xX3xX4bxX590xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexX8bxX3xXexX24xX4xX1xX3xX4xX3e0xX4xX40xX3xX21xX1xX38xXexX3xX5xX43xX3xX4bxX34xX43xX21xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX52xX21xX40xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX21xX1xX2exX21xX40xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX5xX6xX34xX3xX67xX2c0xX21xX30xX3xX4xX590xX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xXexX24xX4xX1xX40xX3xX30xX28xX2ddxX21xX30xX3xX124xX936xX244xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXbxX1xX34xX21xX30xX3xXexXc2xX43xX34xX40xX3xX4xX590xX3xX244xX298xX3xXexX24xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX3xX4bxX2e2xX3xX4xX590xX3xXadxXaexX3xX1xX34xXb2xX4xX1xX3xX79xX50dxXdxX3xX67xX28x88e5xX21xX30xX40xX3xXexXb2xX34xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXadxXdxX3e5xX21xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX48xX3xXbxX1xX38xX21xX3xX4bxX38xX244xX3xXexXc2xX46axX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4xX1cxX6xX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX37exX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX79xX50dxXdxX3xX67xX28xX1190xX21xX30xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xXexX1xX426xX4xX3xX2axX2bxX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX4xX1xX34xX3xX4bxX8bxXdxX3xXexX28xX3dxX21xX30xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX10axX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX244xX298xX52xX21xX3xX30xXdxXc7xX34xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX4xX1xX1cxX3xXexXc2xX183xX40xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX3dxXbxX3xX2axX4c3xXdxX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX2ddxX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xX5xXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX21xX3xX4xX426xX244xX3xX79xX422xX3xX7xX244xX21xX30xX40xX3xX1xX34xX43xX21xX3xXexX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX2c0xXdxX3xX67xX244xX21xX30xX3xX4xX1xX28xX2ddxX21xX30xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX40xX3xXexX43xXdxX3xX5xXdxX3e5xX244xX3xX79xX50dxXdxX3xX67xX28xX1190xX21xX30xX3xX4bxX8bxXdxX3xXexX28xX3dxX21xX30xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX124xX4c3xXdxX3xX79xX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xXexX1xX3e0xX4xX40xX3xX1xXdxX3e5xX244xX3xX3fcxX244xX4cxX10axX3xX106xX50dxX21xX30xX3xXexX1xX33bxXdxX40xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX3xX3fcxX244xX298xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX40xX3xX1xX28xX4c3xX21xX30xX3xX67xX936xX21xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX40xX3xX4bxXc7xX21xX1xX3xX30xXdxXc7xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xXexX1xX426xX4xX3xX4xX244xX8bxXdxX3xXadxX1xX590xX6xX3xX1xX48xX4xX3xX79xX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xXadxXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xX1xX48xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX4xX1xX38xXexX10axX3xX13xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xXc7xX4xX3xX5xX4c3xXbxX3xX79xX50dxXdxX3xX67xX28xX1190xX21xX30xX3xX4bxX8bxXdxX3xXexX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX3xX4xX1xX38xX21xX3xX4xX1xX15xX21xX1xX3xX2axX43xX3xX26axXd4cxX3xX5xX2e8xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xX4xXc7xX4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXb2xX124xX40xX3xX1xX43xX21xX1xX3xX2axXdxX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX3e0xX4xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xXcxX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xXexX76bxX4xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xXexX1xX7a2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xX5xX2e8xX3xX5xX19xX4xX1xX3xX2axX43xX3xX5xX38xX298xX3xX2e8xX3xXadxXdxXaexX21xX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xX26axXa7axXexX3xX4xX1cxX6xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xX26axX10xX124xX3xX26axXa7axXexX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX2axX43xX34xX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX3xX13xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX2axX43xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xX30xXdxX6xX34xX3xXexX1xX7a2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX4xX1xX19xX244xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX2bxX3xXadxXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xXexX1xX7a2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xX5xX2e8xX3xX5xX19xX4xX1xX40xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4bxX426xX21xX30xX3xX4bxX3d6xX244xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX4xX1xX19xX244xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX2bxX3xX21xX1xX3b2xX21xX3xX26axXa7axXexX3xX4xX1cxX6xX3xX124xX183xX21xX1xX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX4bxX8bxXdxX3xXexX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xac79xX10axX3xXcxX3d2xX21xX30xX3xX4xX28xX33bxX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xX3fcxX244xX4cxX21xX3xX5xX2e8xX40xX3xX30xXdxXc7xX34xX3xX67xX5b0xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX106xX422xXdxX3xX124xX4c3xXdxX3xX2axX43xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX1xX48xX4xX3xXexX3b2xXbxX3xX5xX2e8xX3xX5xX244xX3b2xX21xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX3xX40xX3xX1xX48xX4xX3xXexX3b2xXbxX3xX21xX30xX1xX19xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX3xX13xX1xX1cxX3xX4bxX2c0xX21xX30xX3xXadxX1xX5abxX4xX3xXbxX1xX5b0xX4xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX79xXdxX2e2xX244xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX21xX1xXb2xXexX3xX5xX2e8xX3xXexX28xX46axX21xX30xX40xX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX30xX1xX945xX6xX3xX4xX2ddxX3xX1xX2c0xXdxX40xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX67xX5b0xX21xX30xX40xX3xX2axX5b0xX3xX5xX3dxXdxX40xX3xX4xXc7xX3xX21xX1xX2exX21xX40xX3xXexXc2xX244xX21xX30xX3xX79xX183xX21xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX21xX30xX1xX945xX6xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xXbxX1xX2exX21xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXbxX1xX5b0xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX40xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX3xX5xX43xX124xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX2axX4c3xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX1cxX298xX40xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX3xX2axX43xX3xXexXdxXaexXbxX3xX26axX76bxX4xX3xX2axX4c3xXdxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4bxX2e2xX3xX21xX5abxX124xX3xX79xX5abxXexX40xX3xX30xXdxX4cxXdxX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xXadxXdxXaexX21xX3xX21xX30xX1xX19xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xX4bxXc7xX21xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX2b0xX3xX79xX4cxX34xX3xX2axX3e5xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX244xX21xX30xX3xXexX1xX3e0xX4xX40xX3xXexX1x11b49xX21xX30xX3xXexX1xX5abxX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX4bxX38xX244xX3xXexXc2xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX8bxX21xX30xX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX3e0xX4xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xX1xXdxX3xX79xX2c0xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xXexX8bxXexX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXbxX1xX2exX21xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xX4xX1xX34xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX79xX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xX124xX48xXdxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX3xX4bxX2bxX244xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xXbxX1xX2exX21xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXbxX1xec7exX3xX1xX3dxXbxX10axX3xX106xX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX5xX43xX3xX4xXc7xX21xX3xX79xX2c0xX3xX21xX30xX1xX15xX3xX1xX28xX244xX40xX3xX7xX426xX4xX3xXadxX1xX103xX10xX3xX298xXaexX244xX3xX2axX43xX3xXexX3e0xX3xX21xX30xX244xX298xX3e5xX21xX3xXexX1xX183xX3xX4xX1xX34xX3xX124xXdxX7e0xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4bxX76bxX21xX30xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX79xX2c0xX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xX2axX43xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4xX590xX3xXexX1xX7a2xX124xX3xX3fcxX244xX298xX2bxX21xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xXexX76bxX4xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX2axX2bxX3xX3fcxX244xX4cxX21xX3xX5xX2e8xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xXadxX1xXdxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4xX1xX34xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexX1xXebxX21xX30xX3xX79xXc7xX34xX3xX79x1032fxX21xX30xX3xX2axX3d2xX21xX3xX79xX4cxX21xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xX21xX2ddxXdxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX4bxXaexX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX79xX2c0xX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xXexX3d2xX21xX30xX3xX4xX28xX33bxX21xX30xX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX2axX2bxX3xX4xX1xXaexX3xX4bxX2c0xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexX1xX10xX34xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xXadxae1cxX40xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4xX1xX244xX298xX52xX21xX3xX4bxX2bxX3xX2axX43xX3xX4xX1xXaexX3xX4bxX2c0xX3xX4bxX590xX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXbxX1xX24xX10axX3xX1fxX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX3e0xX3xXbxX1xX52xX3xX79xX183xX21xX1xX3xX2axX43xX3xXbxX1xX52xX3xX79xX183xX21xX1xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xXexXdxXaexX21xX3xX1xX43xX21xX1xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX40xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xXexX76bxX4xX40xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xXexX1xX3e0xX4xX40xX3xX1xXdxX3e5xX244xX3xX3fcxX244xX4cxX10axX3xX106xX19xX21xX1xX3xXadxX1ac3xX3xX1b7xX3xXexX1xXc7xX21xX30xX40xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX3xX4xX38xXbxX3xXexXc2xX52xX21xX3xXexXc2xX3e0xX4xX3xXexXdxXaexXbxX3xX4xX1cxX6xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXdxXaexX21xX3xX1xX43xX21xX1xX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX3fcxX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX2axX2bxX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX3fcxX244xX4cxX21xX3xX5xX2e8xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX2b0xX3xXexX1xXebxX21xX30xX3xX79xXc7xX34xX3xXadxXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXexX34xX43xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX79xX2c0xX3xX2axX43xX3xX298xX52xX244xX3xX4xX3d6xX244xX3xXadxX1xX5abxX4xX3xXbxX1xX5b0xX4xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX1xXb2xX21xX3xX4xX1xXaexX40xX3xXadxX1xX244xX298xXaexXexX3xX4bxXdxX2e2xX124xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX106xX7a2xX298xX3xX124xXb2xX21xX1xX3xX426xX21xX30xX3xX67xX5b0xX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xX21xX30xX1xX3e5xX3xXexX1xXebxX21xX30xX3xXexXdxX21xX3xX2axX43xX34xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xX3fcxX244xX4cxX21xX3xX5xX2e8xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX79xX4cxX34xX3xX4bxX4cxX124xX3xX4bxX50dxX21xX30xX3xX79xX2c0xX40xX3xX5xXdxX52xX21xX3xXexX1xXebxX21xX30xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXexX34xX43xX21xX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX3xb09dxX4c3xX124xX3xX1xX34xX43xX21xX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX38xXbxX3xX2axX43xX3xXadxX1xX6xXdxX3xXexX1xXc7xX4xX3xX1xXdxX3e5xX244xX3xX3fcxX244xX4cxX3xX4xX2ddxX3xX7xX46axX3xX67xXdbxX3xX5xXdxX3e5xX244xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX3xXcxXc2xX34xX21xX30xX3xX21xX3d2xX124xX3xX8dxX1b0xX2xX1afxX3xXexXdxXaexX21xX3xX1xX43xX21xX1xX3xXexX422xX21xX30xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXexXc2xX6xX3xXexX183xX21xX1xX3xX1xX183xX21xX1xX3xX4bxX2c0xXdxX3xX21xX30xX376xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xfccaxX10axX3xXcxX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xXexX76bxX4xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX2b0xX3xXadxXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX40xX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX106xX2bxX3xX4xX6xX34xX3xXexX24xX21xX1xX3xXadxXd04xX3xX5xX244xX3b2xXexX40xX3xXadxXd04xX3xX4xX28xX2ddxX21xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xXexX24xX21xX1xX3xX4xX1xXdxXaexX21xX3xX4bxX38xX244xX40xX3xXexX3e0xX3xXbxX1xX52xX3xX79xX183xX21xX1xX40xX3xXbxX1xX52xX3xX79xX183xX21xX1xX3xX2axX43xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX8fxX3xX13xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexX1xX28xX33bxX21xX30xX3xX26axX244xX298xX52xX21xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX2c0xXdxX3xX21xX30xX376xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX21xX30xX6xX298xX3xXexX76xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX79xX2c0xX40xX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX2axX43xX3xXadxXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX79xX1a0cxX21xX30xX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX183xX21xX1xX3xXexX1xX426xX4xX3xXexX1xX24xX4xX1xX3xX1xX3dxXbxX10axX3xXcxXc2xX28xX4c3xX4xX3xX124xX5abxXexX40xX3xXexX76xX3xX21xX6xX298xX3xX4bxXaexX21xX3xX21xX30xX43xX298xX3xX2xX1afxX55xX1b5xX55xX8dxX1b0xX2xX1afxX40xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexXdxXaexX21xX3xX1xX43xX21xX1xX3xX124xX2c0xXexX3xX4bxX3dxXexX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX3xX4bxX2c0xXdxX3xX21xX30xX376xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX3fcxX244xX6xX3xX4bxX590xX3xX5xX43xX124xX3xXc2xX3a2xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX1xX34xX43xX21xX3xXexX1xX43xX21xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xX2axX5b0xX40xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX4bxX76bxX21xX30xX3xX4xX1xXaexX3xX4bxX2c0xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX1xX34x12658xX4xX3xX4bxX42fxX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX1xX34xXb2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xX21xX1xX28xX21xX30xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX21xX2c0xXbxX3xX1xX50dxX3xX7xX2ddxX3xX4xX1xX34xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4xX590xX3xXexX1xX7a2xX124xX3xX3fcxX244xX298xX2bxX21xX40xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axXdxX3xXbxX1xXb2xX124xX3xXadxXd04xX3xX5xX244xX3b2xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xXbxX1xXc7xXbxX3xX5xX244xX3b2xXexX3xX21xX1xX43xX3xX21xX28xX4c3xX4xX40xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexX1xXdxXaexX244xX3xX30xX28xX2ddxX21xX30xX3xX124xX936xX244xX40xX3xX244xX298xX3xXexX24xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX3xXexX1xX38xXbxX40xX3xX3fcxX244xX6xX3xX4bxX590xX3xX4xX1xX48xX21xX3xX5xX48xX4xX40xX3xX4bxX28xX6xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX2b0xX3xXadxX1xX5abxX4xX3xXbxX1xX5b0xX4xX3xXexXc2xXdxX3e5xXexX3xX4bxX2e2xX3xXexX183xX21xX1xX3xXexXc2xXb2xX21xX30xX3xX67xX7e0xX3xX67xX42fxXdxX40xX3xX21xX2e2xX3xX21xX6xX21xX30xX40xX3xX21xXa7axX3xXexXc2xXc7xX21xX1xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX4xXebxX21xX30xX3xXexXc7xX4xX3xX4bxXc7xX21xX1xX3xX30xXdxXc7xX40xX3xXbxX1xX2exX21xX3xX5xX34xXb2xXdxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xXc2xX43xX3xX7xX34xXc7xXexX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX40xX3xX4bxX28xX6xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX1fxX6xX21xX3xXcxX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX4xX1xX1cxX3xXexXc2xX183xX40xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX3dxXbxX3xX2axX4c3xXdxX3xc425xX298xX3xX79xX6xX21xX3x13d21xXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX2ddxX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xX5xXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xX1xX28xX4c3xX21xX30xX3xX67xX936xX21xX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX1xX24xX40xX3xX3fcxX244xX298xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX3xX4bxX28xX6xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxX1xXebxX21xX30xX3xX4xXf0xX21xX3xX4bxX1cxX3xXexX28xX3xX4xXc7xX4xX1xX3xXc2xX6xX3xXadxX1xX103xXdxX3xX106xX4cxX21xX30xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX1b5xX10axX3xX13xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xXexXc2xX3e0xX4xX3xXexXdxXaexXbxX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xX4xX1xX15xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xXexXb2xX34xX3xX4bxXdxX2bxX244xX3xXadxXdxX3e5xX21xX3xX4bxX2e2xX3x866dxX2097xXexX3xXexXc2xX3b2xX21xX3xXcxX422xX3xX3fcxX244xX8bxX4xX3xX37dxXdxX3e5xXexX3xX37exX6xX124xX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX3xX4xX189fxX21xX30xX3xX4xX38xXbxX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xXadxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX4xX590xX3xX1xXdxX3e5xX244xX3xX3fcxX244xX4cxX3xX2b3xX244xX298xX3xX4bxX19xX21xX1xX3xX7xX8bxX3xX2xX8dxX1da2xX8fxX2b3xX106xX55xXcxX94xX40xX3xX21xX30xX43xX298xX3xX8dxX55xX8dxX55xX8dxX1b0xX2xX8exX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX30xXdxXc7xX124xX3xX7xXc7xXexX3xX4xX1cxX6xX3xX237dxX2097xXexX3xXexXc2xX3b2xX21xX3xXcxX422xX3xX3fcxX244xX8bxX4xX3xX37dxXdxX3e5xXexX3xX37exX6xX124xX40xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX3xX2axX43xX3xX21xX1xX2exX21xX3xX67xX2exX21xX3xX4bxX8bxXdxX3xX2axX4c3xXdxX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX244xX3xX67xX28xX1190xX21xX30xX40xX3xXc2xX85bxX21xX3xX5xX244xX298xX3e5xX21xX3xX4bxXb2xX34xX3xX4bxX426xX4xX40xX3xX5xX8bxXdxX3xX7xX8bxX21xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4bxX426xX21xX30xX3xX4bxX3d6xX244xX40xX3xX4xXc7xX21xX3xX79xX2c0xX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX1xX8bxXexX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX21xX3xX79xX2c0xX40xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX237dxX2097xXexX3xXexXc2xX3b2xX21xX3xXcxX422xX3xX3fcxX244xX8bxX4xX3xX37dxXdxX3e5xXexX3xX37exX6xX124xX3xX2axX43xX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX8fxX26axX42fxX3xX1xX2c0xXdxX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xX244xX298xX3xXexXc2xXc7xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3e5xX124xX3xXexX1xX6xX124xX3xX30xXdxX6xX3xX26axX2exX298xX3xX67xX3e0xX21xX30xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xXexX8bxXexX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX30xXdxXc7xX124xX3xX7xXc7xXexX3xX4xXc7xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axX43xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX3xXcxX24xX4xX1xX3xX4xX3e0xX4xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX3e5xX21xX40xX3xX30xXdxX4c3xXdxX3xXexX1xXdxX3e5xX244xX3xX3fcxX244xX3d6xX21xX3xX4xX1xX76bxX21xX30xX3xX28xX244xX3xXexX76bxX3xX4xX1xX34xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX2b0xX3xX4bxX50dxX21xX30xX3xXexX1xX33bxXdxX40xX3xX30xXdxXc7xX124xX3xX7xXc7xXexX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xXbxX1xXc7xXexX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX4xX1xX34xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX21xX1xXdbxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX7xX244xX298xX3xXexX1xX34xXc7xXdxX3xX2axX2bxX3xX4bxXb2xX34xX3xX4bxX426xX4xX40xX3xX5xX8bxXdxX3xX7xX8bxX21xX30xX40xX3xX4xX590xX3xX79xXdxX2e2xX244xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xXaxXexX3e0xX3xX67xXdxX7e0xX21xX3xX79xXdxXaexX21xX40xXaxX3xXaxXexX3e0xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX1xX590xX6xX10axXaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX1b7xX10axX3xX13xXc7xX4xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX40xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4xX590xX3xXadxXaexX3xX1xX34xXb2xX4xX1xX3xX3fcxX244xXc7xX21xX3xXexXc2xXdxX3e5xXexX3xX2axX43xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX30xX1xXdxX52xX124xX3xXexX76bxX4xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX21xX43xX298xX10axX3xXcxX3b2xXbxX3xXexXc2xX244xX21xX30xX3xX5xX42fxX21xX1xX3xX4bxXb2xX34xX40xX3xX4xX1xX15xX3xX4bxXb2xX34xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xX5xXdxX3e5xXexX40xX3xXexXb2xX34xX3xX7xX3e0xX3xX4xX1xX244xX298xX2e2xX21xX3xX79xXdxXaexX21xX3xXc2xX3a2xX3xXc2xX3e5xXexX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX10axX3xX22a3xXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX5xX43xX3xX124xX2c0xXexX3xXexXdxX52xX244xX3xX4xX1xX24xX3xX4bxX2e2xX3xX4bxXc7xX21xX1xX3xX30xXdxXc7xX40xX3xX26axXaexXbxX3xX5xX34xXb2xXdxX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX40xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX2axX43xX3xX21xX30xX28xX33bxXdxX3xX4bxX426xX21xX30xX3xX4bxX3d6xX244xX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX298xX10axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX34xX67xX298xXaxX12xX1b1xX10axX3xX1fxX6xX21xX3xXcxX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX1xX3dxXbxX3xX2axX4c3xXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX2ddxX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xX5xXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexX244xX298xX52xX21xX3xXexXc2xX244xX298xX2bxX21xX40xX3xXbxX1xX422xX3xX79xXdxXaexX21xX40xX3xX3fcxX244xXc7xX21xX3xXexXc2xXdxX3e5xXexX40xX3xX1xX28xX4c3xX21xX30xX3xX67xX936xX21xX40xX3xX4bxXebxX21xX3xX4bxX8bxX4xX40xX3xXadxXdxX2e2xX124xX3xXexXc2xX6xX40xX3xX30xXdxXc7xX124xX3xX7xXc7xXexX3xX2axXdxX3e5xX4xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX2b0xX3xXadxX19xXbxX3xXexX1xX33bxXdxX3xXexX1xXc7xX34xX3xX30xX1190xX3xXadxX1xX590xX3xXadxX1xX3d2xX21xX40xX3xX2axX28xX4c3xX21xX30xX3xX124xX5abxX4xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX3fcxX244xXc7xX3xXexXc2xX183xX21xX1xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX2axX43xX3xX1xX1a0cxX21xX30xX3xX21xX3d2xX124xX3xX79xXc7xX34xX3xX4xXc7xX34xX3xX1fxX2c0xX3xX13xX1xX24xX21xX1xX3xXexXc2xX19xX40xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xXadxXaexXexX3xX3fcxX244xX4cxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX10axX55xX10axX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXc2xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX52xX21xX3xX3fcxX244xX6xX21xX197xX0xX55xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xX244xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8fxXexX1xX244xX124xX79xX8fxX6xX21xX67xX8fxX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax8667xX1190xX3xXadxX1xX590xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX13xX7a2xX124xX3xX37cxX244xX298xX52xX21xX3xX30xXdxXdbxX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX4bxX2ddxX21xX3xX2axX19xX3xX67xX936xX21xX3xX4bxX3d6xX244xXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xX30xX34xX8fxXadxX1xX34xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxXbxX1xX6xXexX8fxXexXc2xXdxX10xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxX4xX6xX124xX8fxX26axX244xX298xX10xX21xX8fxX30xXdxX244xX8fxX2axX244xX21xX30xX8fxX67xX34xX21xX8fxX2axXdxX8fxX67xX6xX21xX8fxX67xX6xX244xX55xX2xX1b7xX8exX1da2xX1b7xX1da2xX10axX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX30xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX55xX124xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX8dxX1b0xX55xX21xX10xX1abxX7xX55xX2xX1afxX1b0xX1b7xX55xX2xX8dxX8exX67xX1da2xX1b0xX1b7xX15c5xX15c5xX8dxX1da2xXexX15c5xX8exX1b1xX1b5xX1da2xX5xX1b0xX10axX1c6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2axX12xX0xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX295fxX1190xX3xXadxX1xX590xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX13xX7a2xX124xX3xX37cxX244xX298xX52xX21xX3xX30xXdxXdbxX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX4bxX2ddxX21xX3xX2axX19xX3xX67xX936xX21xX3xX4bxX3d6xX244xXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xX30xX34xX8fxXadxX1xX34xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxXbxX1xX6xXexX8fxXexXc2xXdxX10xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxX4xX6xX124xX8fxX26axX244xX298xX10xX21xX8fxX30xXdxX244xX8fxX2axX244xX21xX30xX8fxX67xX34xX21xX8fxX2axXdxX8fxX67xX6xX21xX8fxX67xX6xX244xX55xX2xX1b7xX8exX1da2xX1b7xX1da2xX10axX1xXexX124xXaxX12xX295fxX1190xX3xXadxX1xX590xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xX13xX7a2xX124xX3xX37cxX244xX298xX52xX21xX3xX30xXdxXdbxX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX4bxX2ddxX21xX3xX2axX19xX3xX67xX936xX21xX3xX4bxX3d6xX244xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX37dxX4c3xXdxX3xX8dxX8exX1afxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX21xX3d2xX124xX3xX8dxX1b0xX2xX8exX3xX36bxXexX34xX43xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xX64xX43xX3xXcxX945xX21xX1xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX8dxX10axX8dxX1da2xX2xX37fxX3xX2axX43xX3xX1xX43xX21xX30xX3xX4xX1xX5b0xX4xX3xX3fcxX244xX3d6xX21xX3xX4xX1xX76bxX21xX30xX3xX4xX1xX244xX7a2xX21xX3xX79xX19xX3xX4bxX28xX3dxX4xX3xX26axXa7axXexX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX4bxX3d6xX244xX3xX21xX3d2xX124xX3xX8dxX1b0xX2xX1afxX40xX3xX13xX7a2xX124xX3xX37cxX244xX298xX52xX21xX3xX36bxX64xX43xX3xXcxX945xX21xX1xX37fxX3xX4bxX6xX21xX30xX3xX30xXdxXdbxX3xX2axXdbxX21xX30xX3xX4bxX2ddxX21xX3xX2axX19xX3xX67xX936xX21xX3xX4bxX3d6xX244xX3xXexX34xX43xX21xX3xXexX15xX21xX1xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX21xX2c0xXdxX3xX67xX244xX21xX30xX3xX3fcxX244xX6xX21xX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xX21xX43xX298xX10axX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19xX3xX26axX42fxX3xX22a3xX1ac3xX3xd2adxX21xX1xX3xX4xX1xX76bxX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xXexXb2xX34xX3xX21xX30xX244xX50dxX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2x13a70xXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xXexX1xXdxX8fxX26axX6xX8fxXadxX298xX8fxX6xX21xX1xX8fxX4xX1xX244xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxXexX6xX34xX8fxX21xX30xX244xX34xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxXexXc2xX10xX55xX2xX1b5xX8exX1b7xX2xX1da2xX10axX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX30xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX55xX124xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX8dxX1b0xX55xX21xX10xX1abxX7xX55xX2xX8exX15c5xX1b0xX55xX2xX1b0xX1b7xX67xX15c5xX8dxX2xX1da2xX8exX1b5xX1b1xXexX1b1xX8exX2xX1da2xX5xX8exX8fxX6xX21xX1xX8fxX2xX8dxX10axX1c6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2axX12xX0xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX19xX3xX26axX42fxX3xX22a3xX1ac3xX3xX2ccfxX21xX1xX3xX4xX1xX76bxX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xXexXb2xX34xX3xX21xX30xX244xX50dxX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX2cf3xXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xXexX1xXdxX8fxX26axX6xX8fxXadxX298xX8fxX6xX21xX1xX8fxX4xX1xX244xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxXexX6xX34xX8fxX21xX30xX244xX34xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxXexXc2xX10xX55xX2xX1b5xX8exX1b7xX2xX1da2xX10axX1xXexX124xXaxX12xXcxX1xX19xX3xX26axX42fxX3xX22a3xX1ac3xX3xX2ccfxX21xX1xX3xX4xX1xX76bxX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xXexXb2xX34xX3xX21xX30xX244xX50dxX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX2cf3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX106xX2e2xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX40xX3xXexXb2xX34xX3xXexX24xX21xX1xX3xXadxXaexX3xXexX1xX76xX6xX40xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX4xX1xX34xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xXexX1xX33bxXdxX3xX30xXdxX6xX21xX3xX3fcxX244xX6xX40xX3xXcxX37cxX3xX22a3xX1ac3xX3xX2ccfxX21xX1xX3xX36bxX64xX43xX3xXcxX945xX21xX1xX37fxX3xX4bxX42fxX3xX4xX1xX76bxX3xXexXc2xX48xX21xX30xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX2cf3xX40xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX1xX48xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX36bxX64xX1cfexX37fxX10axX3xXcxX76xX3xX21xX3d2xX124xX3xX8dxX1b0xX2xX1b1xX3xX4bxXaexX21xX3xX21xX6xX298xX40xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX79xX2c0xX3xXexX1xX19xX3xX26axX42fxX3xX4bxX42fxX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX8dxX1afxX3xX10xX124xX3xX64xX1cfexX40xX3xX1xX2ddxX21xX3xX1b1xX1b0xe6a5xX3xX7xX8bxX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXadxXaexXexX3xX21xXb2xXbxX3xX1xX43xX21xX30xX3xX21xX3d2xX124xX3xX5xX43xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX2cf3xX10axX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXaexXbxX3xXexX5b0xX4xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX67xX34xX6xX21xX1xX3xX21xX30xX1xXdxX3e5xXbxXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xXexXdxX10xXbxX8fxXexX244xX4xX8fxXbxX1xX6xXexX8fxXexXc2xXdxX10xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX21xX6xX21xX30xX8fxX4xX6xX34xX8fxX4xX1xX6xXexX8fxX5xX244xX34xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxX67xX34xX6xX21xX1xX8fxX21xX30xX1xXdxX10xXbxX55xX2xX1b5xX1b5xX2xX8exX1b1xX10axX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX30xX3xX7xXc2xX4xX9xXaxX55xX124xX10xX67xXdxX6xX55xX2xX8dxX1b0xX55xX21xX10xX1abxX7xX55xX2xX8exX8dxX2xX55xX1b1xX1b1xX67xX1da2xX2xX1da2xX2xX1b5xX1b5xX1b0xXexX1da2xX2xX1b0xX1afxX5xX1afxX8fxX2xX1b0xX1b5xX67xX1da2xX2xX8dxX1b5xX1b5xX1da2xX1da2xXexX1da2xX8exX1da2xX1afxX5xX8exX8fxX2xX10axX1c6xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX1xX19xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX6xX21xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xX2axX2bxX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX40xX3xX7xX43xX21xX30xX3xX5xX48xX4xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX2axX12xX0xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxXaexXbxX3xXexX5b0xX4xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX67xX34xX6xX21xX1xX3xX21xX30xX1xXdxX3e5xXbxXaxX3xX1xXc2xX10xX2aexX9xXaxX55xX26axX6xX298xX8fxX67xX244xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX55xXexXdxX10xXbxX8fxXexX244xX4xX8fxXbxX1xX6xXexX8fxXexXc2xXdxX10xX21xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX21xX6xX21xX30xX8fxX4xX6xX34xX8fxX4xX1xX6xXexX8fxX5xX244xX34xX21xX30xX8fxX67xX6xX21xX30xX8fxX2axXdxX10xX21xX8fxXexXc2xX34xX21xX30xX8fxX67xX34xX6xX21xX1xX8fxX21xX30xX1xXdxX10xXbxX55xX2xX1b5xX1b5xX2xX8exX1b1xX10axX1xXexX124xXaxX12xXcxXdxXaexXbxX3xXexX5b0xX4xX3xXbxX1xXc7xXexX3xXexXc2xXdxX2e2xX21xX3xX106xX4cxX21xX30xX40xX3xX21xX2exX21xX30xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX28xX3dxX21xX30xX3xX4bxX4cxX21xX30xX3xX2axXdxX52xX21xX3xXexXc2xX34xX21xX30xX3xX67xX34xX6xX21xX1xX3xX21xX30xX1xXdxX3e5xXbxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXc2xX34xX21xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX106xX590xX3xX5xX43xX3xX4xX1xX15xX3xX4bxXb2xX34xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX24xX3xXexX1xX28xX3xXcxX15xX21xX1xX3xX1cxX298xX3x13d22xX52xX3xX106xX183xX21xX1xX3xX1cfexX2ddxX21xX3xXexXb2xXdxX3xX1xX2c0xXdxX3xX21xX30xX1xX19xX3xXexX422xX21xX30xX3xXadxXaexXexX3xX2xX1b0xX3xX21xX3d2xX124xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX37exX30xX1xX19xX3xX2b3xX244xX298xXaexXexX3xX7xX8bxX3xX8dxX8dxX8fxX37exX2b3xX55xXcxX94xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX13xX64xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX36bxX22a3xX1xX590xX6xX3xX37cxX37fxX40xX3xX7xX2ddxX3xXadxXaexXexX3xX1b5xX3xX21xX3d2xX124xX3xXexX1xX3e0xX4xX3xX1xXdxX3e5xX21xX3xX37exX30xX1xX19xX3xX3fcxX244xX298xXaexXexX3xX7xX8bxX3xX8dxX1b5xX8fxX37exX2b3xX55xXcxX94xX3xX4xX1cxX6xX3xX1fxX13xX64xX3xXcxXc2xX244xX21xX30xX3xX28xX2ddxX21xX30xX3xX36bxX22a3xX1xX590xX6xX3xX37cxe9ccxX37fxX3xX67xX34xX3xX106xX4cxX21xX30xX3xX1cxX298xX3xXadxX1xX8bxXdxX3xX375xX34xX6xX21xX1xX3xX21xX30xX1xXdxX3e5xXbxX3xX64xX43xX3xXcxX945xX21xX1xX3xXexX422xX3xX4xX1xX426xX4xX3xX7xXc7xX21xX30xX3xX8dxX1da2xX55xX1b5xX10axX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX2axX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX244xX5xX12xX0xX67xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc2xXaxX12xX0xX55xX67xXdxX2axX12xX0xX55xX67xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfexX34xX244xXc2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXcxXcxX37cxX37dxX37exX55xX37dxXdxX10xXexX21xX6xX124xd196xX0xX55xXbxX12