Cận cảnh phiên bản mạnh nhất của Kia Morning 2017
Phiên bản thể thao Kia Morning thế hệ mới với tên gọi GT Line 2017 vừa được trình làng tại Geneva 2017 sở hữu động cơ tăng áp 1.0 lít Turbocharged mạnh mẽ đi kèm nhiều trang bị hấp dẫn nhất từ trước tới nay của dòng Morning/Picanto.
f48ax10a8ax1345bx15d17x10478x1223bx14588xf63ax12059x13f55xX3x10d20x13ed3xX1xX1x15df7x12845x167fbxXbxX5xX7x11f95xXbx13e9dxX4xX5xX3xXaxX2xX8xX3xXaxX2xXbxX16x15838xX5x12a31xXfx14ce0xX0xfc0cx1672bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx1080dx104ddxX5xX4xXaxX2xXfxX26x102b5x12c2axX7xX8xX3x12248xX7xX28xX8xX32xX28xX5x10246xX7xX8x12a59xX3fxX7xX8xX10x16f27xX7xX28xX8xX7xX28x14497xX4xX8xX3x11599xXbxX8x16220xX5xXbxX8x10f27xX6xX16xX7xX5xX7x160a7xX8x1275bx121c7xX29xfe06xX0x1552cxX28xX29xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xfe1dxX2xXbx13251xXfxX26x10d71xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xX4xX28x16104xX8xX4xX28xXbxX6xX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX4xX28x10086xX8xX28xf858xX8xX10x14cccxX5xX8x14484xXa8xX5xX8xX4xX46xX7xX8xX65x116a9xX5xX8x16c44xX33xX8x171caxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xXabx120e8xXbxX8x13d37x17149x141faxX3xX8xX4xX16x13942xX7xX28xX8xXax113e1xX7xX65xX8xX4xX4exX5xX8xXb7xX2xX7xX2xXabxXbxX8xX67xX68xX29xX6axX8xX1x141aaxX8xX28x1111ex15ebcxX8xXc8x1319axX7xX65xX8xX3x149f6xX8xX4xf618xX7xX65xX8x12fd3xX32xX8xX29x17093xX68xX8xXax11a52xX4xX8xX33xXedxX16xX49xX6xX3xX28xXbxX16xX65xX2xX7exX8xX10xX4exX7xX28xX8xX10xfcedxX8xXc8xX5xX8x10ab4x14fbaxX10xX8xX7xX28xX5x10ee7xXedxX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49x13253xX8xX28xX54xX32xX8xX7ex15fdexX7xX8xX7xX28xX54xX4xX8xX4xXc5xX8xX4xX16xXc9xXa8xX3xX8xX4xXa8xX5xX8xX7xXbx105c7xX8xX3xX58xXbxX8xX7ex14db4xX7xX65xX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX6cxX81xX5xX3xXbxX7xX4xX6xX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32x1412exX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32x15574xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2x15761xX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7ex14336xX68x173edxX4x11697xX1f8xX68xX68xXaxX68xX100x12e04xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8x12feexX3xX155xX7xX8xX3x1653fxX8xX4xX46xX7xX8xX65xXb4xX5xX8xX11fxX28xXfcxX3xX8xXaxXd4xX8xX81xX5xX3xXbxX7xX4xX6xX8xXe9xX8xX4xX28xX130xX8xX4xX16xXc9x113fdxX7xX65xX8xX3xX28xf622xXedxX8x104cdxXedx13403xX8xXabxXd4xX8xX32xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xXc8x101fcxX3xX8xX49xX5xXa5xX4xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xXc8x11914xX8xX3xX28xX104xX7xX28xX8xX4xX28x10747xX3xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX16xXbxX8xX10x1728dxX4xX8xX4xX4exX5xX8xX1x146dbxX8xX11fxX5xXa5xX7xX8xXb7xX2xX7xX2xXabxXbxX8xX5fxX6xX4xX6xX16xX8x13ca3xX28xX6xX1eaxX8xX67xX68xX29xX6axX8xXabxXa8xX5xX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49xX130xX8xXc8xXf0xX7xX65xX8xX3xXf5xX8xX10xXa8xX5xX8xX3xX2a1xX3xX8xX11fx132b7xX8xX10xX4exX7xX28xX8xX10xX11axX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX33xX28xX5xXa2xX4xX8xX11fxXa2xX8xX3xX58xXbxX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xXabxXa8xX5xX8xXabx16c9fxX8xX49xX126xX8xX7xX65xX6xXd4xX5xX8xX4xXc9xXf5xX7xX65xX8xX4xX2a1xX8xX4xX28xXa2xX8xX28xXa5xX8xX10xXa8xX5xX8xX16xXbxX8xX10xX299xX4xX8xX28x11559xX5xX8xXc8x105e5xXedxX8xX7xXf8xX10xX8xXe9xX8xX7bxXd4xX7xX8xfcfcxXedx16c7exX3x1220dxX8xX7xX28xXc9xX7xX65xX8xX3xX22fxX8xX7xX28xXecxX7xX65xX8xXc8xX5xX8dxX10xX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX4xX16xX104xX8xX4xX4exX6xX8xX16xXbxX8xX1xX2a1xX8xX11fxX28xXfcxX3xX8xX49xX5xXa5xX4xX8xX7ex16f04xX8xX7xX28xX3bxX7xX8xX4xX28xX54xX14exX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX81xX28xX352xX7xX8xXc8xX352xXedxX8xX24xX2xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xXfcxX32xX8xX7exf550xX7xX65xX8xX7xX65x11065xX7xX8xX7xX65xXecxX8xX4xX28xX5xXa2xX4xX8xX11fxXa2xX8xX3xX28xX58xX8xXc8xX4exX6xX8xX3xX58xXbxX8xX5bxX5xXbxX8xX28xX5xXa5xX7xX8xX7xXbxX14exX363xX8xXabxXa8xX5xX8xX7exX54xXedxX8xX54xX7xX8xXc8xX26dxX3xX8xX4xX16xXc9xX7xX65xX8xX7xX28xXc9xX8xXaxXc9xXa8xX5xX8xX4xX3fxX7xX8xX7xX28xX5xXa5xX4xX8xX11fxX5xX8dxXedxX8x10a53xX10x1173bxX5xX8xX28x13474x14edbxX8xX28xXbxX14exX8xX32xX28xX352xX7xX8xX3xX3fxX7xX8xX4xX16xXc9xXa8xX3xX8xX1xX361xX7xX65xX8xXc8xXf0xX7xX65xX8xX10xX4exX7xX28xX8xX10xX11axX8xXabxXa8xX5xX8xXc8xX120xX7xX8xX32xX28xXbxX8xX7exX4exX7xX65xX8xX49xX5xX8xX3xX352xXedxX8xXabxXd4xX8xX49xX431xX8xX1xXedxX7xX65xX8xX4xX28xX46xX10xX8xX7exX3fxX5xX8xXbax16e56x1030exX8xX3xX28xX5xXa2xXedxX8xX1xXfcxX7xX65xX8xX49xXbxX7xX8xX7xX65xXd4xX14exX100xX8x14ff4xX5xX8dxX10xX8xX11fxX28xXfcxX3xX8xX49xX5xXa5xX4xX8xX1xX6xX8xXabxXa8xX5xX8xX32xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedx167d5xX7xX8xXaxXd4xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xX3xX28x14ee1xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX3xXedxX7xX65xX8xX3xX54xX32xX8xXabxXa8xX5xX8xX67xX8xX10xXd4xXedxX8xX1xXf5xX7xX8xXaxXd4xX8xX24xXfcxX10xX8xXabxXd4xX8xX4xX16xX299xX7xX65xX8xX7xX65xXb4xX3xX8xX4xX16xXbxX5xX363xX8xXc8xX5xX8xX11fxX120xX10xX8xXabxXa8xX5xX8xX3xXfcxX3xX8xXabxX5xX126xX7xX8xXc8x12066xX8xX3xX28xX4exX14exX8xX7exXb4xX3xX8xX11fxX28xX2xX8xX28x15dccxX4xX8xX65xX5xX22fxX8xX3xX3fxX7xX8xX4xX16xXc9xXa8xX3xX363xX8xX7exXb4xX3xX8xX4xX28xX258xX7xX8xX24xX2xX8xXabxXd4xX8xX3xX3fxX7xX8xX1xXbxXedxX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX8xX1xX4xX14exXaxX2xXexXfxX4xX2xX24xX4xX14xXbxXaxX5xX65xX7xX1d6xX8xX3xX2xX7xX4xX2xX16x113faxXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX1f8xX68xX67xX29xXaxX29xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX5bxX104xX3xX28xX8xX4xX28xXc9xXa8xX3xX8xX4xX431xX7xX65xX8xX4xX28xX8dxX8xX3xX58xXbxX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xXabxX137xX7xX8xX4xXc9xXf5xX7xX65xX8xX4xX2a1xX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX8xXe9xX8xX10xX28dxX3xX8xX229xX487xXd4xX5xX8xX24xX8x1709dxXf0xX7xX65xX8xX24xX8xX3axXbxX6xX25dxX8xX4xXc9xXf5xX7xX65xX8xX28dxX7xX65xX8xX1f6xX100x109dbx12be6xX6a8xX8xX24xX8xX29xX100xX6a8xX6a9xX6a8xX8xX24xX8xX29xX100x12e26xX1faxX6a8xX8xX10xX10xX100xX8xX178xXfcxX7xX8xX11fxX104xX7xX28xX8x1356bxXedxXbxX14exX8xXabxX155xX7xX65xX8xX3xX58xXbxX8xX24xX2xX8xXaxXd4xX8xX6b8xX363xX6axX8xX10x11beexX4xX8xXabxXa8xX5xX8xX4xX2a1xX8xX4xX16xXb4xX7xX65xX8xX3xX58xXbxX8xX24xX2xX8xX3xX28xX4dbxX8xX1faxX6a9xX68xX8xX11fxX65xX8xX14xX8xX4xXc9xXf5xX7xX65xX8xXc8xXc9xXf5xX7xX65xX8xX49xX3fxX7xX8xX7xX28xf9f7xX8xX7xX28xX54xX4xX8xX3xX58xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX178xX46xX7xX8xX4xX16xX6xX7xX65xX8xX24xX2xX363xX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xXb7xX33xX8xXaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xX3xX22fxX8xX7xX28xX5xX126xXedxX8xX4xX104xX7xX28xX8xX7xXf8xX7xX65xX8xX4xX5xXa5xX7xX8xX104xX3xX28xX363xX8xX28xXecxXedxX8xX7exX3cexX7xX65xX8xX28xXf5xX7xX363xX8xXc8xX34exX7xX65xX8xX4xX28xX252xX5xX8xX3xX42dxX7xX65xX8xX1xXe9xX8xX28xXecxXedxX8xX7xXf0xX5xX8xX4xX28xX54xX4xX8xX4xX28xX8dxX8xX4xX28xXbxX6xX8xX28xXf5xX7xX8xX32xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX8xXabxXa8xX5xX8xX65xX28xXa2xX8xXabxXd4xX8xXabxX3d4xX8xXaxXf8xX7xX65xX8xX49xXb4xX3xX8xX7exXbxX8xX3x14e7bxX7xX65xX8xXabxXa8xX5xX8xX3xXfcxX3xX28xX8xX32xX28xX361xX5xX8xX10xXd4xXedxX8xXc8xX529xX8xXc8xX2xX7xX8xX4xX28xX8dxX8xX4xX28xXbxX6xX363xX8xX3xXfcxX8xX4xX104xX7xX28xX100xX8xX178xX3fxX7xX65xX8xXc8xX5xX126xXedxX8xX11fxX28xX5xX8dxX7xX8xX4xX16xXedxX7xX65xX8xX4xX258xX10xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX4xX28xX5xXa2xX4xX8xX11fxXa2xX8xX4xX28xX2xX6xX8xX11fxX5xX8dxXedxX8xX7exX155xX7xX65xX8xX3xX28xX3fxX14exX8x1620dxX8xX24xXedxX8xX28xXc9xXa8xX7xX65xX8xX4xX16xXd4xX6xX8xXaxXc9xXedxX8xX28xX5xXa5xX7xX8xX7xXbxX14exX8xX865xX8xXabxXa8xX5xX8xX10xXd4xX7xX8xX28xXcfxX7xX28xX8xX4xX16xXedxX7xX65xX8xX4xX258xX10xX8xX7xX431xX5xX8xX4xXfcxX3xX28xX8xX49xX5xXa5xX4xX8xX11fxX104xX3xX28xX8xX4xX28xXc9xXa8xX3xX8xX6axX8xX5xX7xX3xX28xX8xX4xX104xX3xX28xX8xX28xXcaxX32xX8xX3xX3d4xX7xX65xX8xX7xX65xX28xXa5xX8xX7exX137xX7xX8xX28xXc9xXa8xX7xX65xX8xX1f6xX487xX363xX8x13dbbxX32xX32xXaxX2xX8xX3axXbxX16xX81xXaxXbxX14exX8xXabxXd4xX8xX8dcxX7xX7exX16xX6xX5xX7exX8xX8dcxXedxX4xX6xX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX4xX14exXaxX2xXexXfxX7exX5xX1xX32xXaxXbxX14exX1d6xX49xXaxX6xX3xX11fxX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xXaxX2xX22xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xX16xX5xX65xX28xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6a9xX1faxX6b8xX1faxXaxX67xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xX3xX22fxX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49xX130xX8xXbxX7xX8xX4xX6xXd4xX7xX8xX4xXc9xXf5xX7xX65xX8xX4xX2a1xX8xX81xX5xX3xXbxX7xX4xX6xX8xX49xX3fxX7xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX8xX4xXc5xX8xX28xXa5xX8xX4xX28xX361xX7xX65xX8xXc8xX5xX126xXedxX8xX49xX5xXa2xX7xX8xXaxX2a1xX3xX8xX24xX6xX299xX7xX8xX7exX2a1xXbxX8xX4xX16xX46xX7xX8xX32xX28xXbxX7xX28xX8xX33x12c36xX178xX178xX363xX8xXc8xX5xX126xXedxX8xX11fxX28xX5xX8dxX7xX8xX431xX7xX8xXc8xX130xX7xX28xX8xX4xX28xX258xX7xX8xX24xX2xX8xX2b5xXbaxX2b5xX363xX8xX28x115c5xX8xX4xX16xXcaxX8xX32xX28xXbxX7xX28xX8xX11fxX28xX4c6xX7xX8xX3xX54xX32xX8xX8dcxX486xX178xX363xX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49xX130xX8xX4xX539xX5xX8xX11fxX28xX104xX363xX8xX11fxX28xXedxX7xX65xX8xX24xX2xX8xX3xX28dxX7xX65xX8xX3xX28xX299xX3xX8xX28xXf5xX7xX8xX3xX7f9xX7xX65xX8xX49xX431xX8xX1xXedxX7xX65xX8xX28xXa5xX8xX4xX28xX361xX7xX65xX8xX4xX28xX2xX6xX8xX7exf877xX5xX8xXfcxX32xX8xX1xXedxX54xX4xX8xXaxX361xX32xX100xX8xX33xX28xX3bxX10xX8xX3xX28xX104xX8xX24xX2xX8xX3xX155xX7xX8xX3xX22fxX8xX28xX5xX8dxX7xX8xX4xX28xX130xX8xX4xX28xX3d4xX7xX65xX8xX4xX5xX7xX8xX4xX16xX46xX7xX8xX11fxX104xX7xX28xX8xX3xX28xX299xX7xX8xX65xX5xX22fxX8x16520xX3ax17322xX2b5xX100xX8x11503xX65xX6xXd4xX5xX8xX16xXbxX363xX8xX3xXbxX10xX2xX16xXbxX8xXc8xX5xX8dxX10xX8xX10xX7f9xX8xXabxXd4xX8xX1xX4exX3xX8xX11fxX28xX3d4xX7xX65xX8xX7exX258xX14exX8xX7exXd4xX7xX28xX8xX3xX28xX6xX8xX3xXfcxX3xX8xX4xX28xX5xXa2xX4xX8xX49xX130xX8xX7exX5xX8xXc8xXf0xX7xX65xX8xX3xX42dxX7xX65xX8xXaxXd4xX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49xX130xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX8xX4xX16xX46xX7xX8xX7exX155xX7xX65xX8xX24xX2xX8xX7xXd4xX14exX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX4xX14exXaxX2xXexXfxX7exX5xX1xX32xXaxXbxX14exX1d6xX49xXaxX6xX3xX11fxX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xXaxX2xX22xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xX16xX5xX65xX28xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6a8xX6axX6a9xX6axXaxX1f6xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX81xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xXc8xX26dxX3xX8xX49xX5xXa5xX4xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX4xX16xXbxX7xX65xX8xX49xX130xX8xXc8xXf0xX7xX65xX8xX3xXf5xX8xX4xXf8xX7xX65xX8xXfcxX32xX8xX4xXedxX16xX49xX6xX3xX28xXbxX16xX65xX2xX7exX8xX29xX100xX68xX8xXaxX104xX4xX8xX33xX14xXb7xX487x13b4dxX8xX28xX6xXd4xX7xX8xX4xX6xXd4xX7xX8xX10xXa8xX5xX8xXc8xXfcxX32xX8xX28dxX7xX65xX8xX4xX5xX46xXedxX8xX3xX28xXedxX4c6xX7xX8xX486xXedxX16xX6xX6b8xX8xX3xX22fxX8xX4xX28xX8dxX8xX1xX3fxX7xX8xX1xX5xX7xX28xX8xX3xX3d4xX7xX65xX8xX1xXedxX54xX4xX8xX4xXa8xX5xX8xX29xX68xX68xX8xX10xX283xX8xXaxX2a1xX3xX8xXabxXd4xX8xX29xX6axX67xX8xXb37xX10xX8xX10xX3d4xX14xX10xX2xX7xX8xX24xX6xX299xX7xX100xX8xX487xX2a1xX8xX11fxX5xXa2xX7xX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xXb7xX33xX8xXbaxX5xX7xX2xX8xX67xX68xX29xX6axX8xX1xX11axX8xX3xX28xX104xX7xX28xX8xX4xX28xX28dxX3xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX49xXfcxX7xX8xX16xXbxX8xX4xX28xX130xX8xX4xX16xXc9xX252xX7xX65xX8xX3xX28xX258xXedxX8xX25bxXedxX8xX11fxX8dxX8xX4xXc5xX8xX6c9xXedx10839xX8xX6b8xX8xX7xXf8xX10xX8xX7xXbxX14exX8xXabxXd4xX8xX1xXbxXedxX8xXc8xX22fxX8xX1xX11axX8xXaxXd4xX8xX3xXfcxX3xX8xX4xX28xX130xX8xX4xX16xXc9xX252xX7xX65xX8xX11fxX28xXfcxX3xX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX33xX4exX5xX8xXa63xX5xXa5xX4xX8xXb37xXbxX10xX363xX8xX5bxX5xXbxX8xX5fxX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX1f8xX8xX28xX5xXa5xX7xX8xXc8xXbxX7xX65xX8xXc8xXc9xXcaxX3xX8xX32xX28xX258xX7xX8xX32xX28xX361xX5xX8xXabxXa8xX5xX8xX10xX28dxX3xX8xX65xX5xXfcxX8xX7exXbxX6xX8xXc8xXf0xX7xX65xX8xX4xXc5xX8xX1f6xX67xX6b8xX8xX865xX8xX6b8xX29xX1f6xX8xX4xX16xX5xXa5xXedxX8xXc8xX34exX7xX65xX8xX4xX7f9xX14exX8xX32xX28xX5xX46xX7xX8xX49xX3fxX7xX8xXabxXd4xX8xXc8xX258xX14exX8xX3xX42dxX7xX65xX8xXaxXd4xX8xX10xXf0xX4xX8xX4xX16xX6xX7xX65xX8xX7xX28xXecxX7xX65xX8xX10xX137xXedxX8xX24xX2xX8xX49xXfcxX7xX8xX3xX28xX4exX14exX8xX7xX28xX54xX4xX8xX4xX4exX5xX8xX4xX28xX130xX8xX4xX16xXc9xX252xX7xX65xX8xXa63xX5xXa5xX4xX8xXb37xXbxX10xX100xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX4xX14exXaxX2xXexXfxX7exX5xX1xX32xXaxXbxX14exX1d6xX49xXaxX6xX3xX11fxX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xXaxX2xX22xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xX16xX5xX65xX28xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6axX67xX6a8xX1f8xXaxX6b8xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX4xX14exXaxX2xXexXfxX7exX5xX1xX32xXaxXbxX14exX1d6xX49xXaxX6xX3xX11fxX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xXaxX2xX22xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xX590xX10xXbxX16xX65xX5xX7xX14xX16xX5xX65xX28xX4xX1d6xXbxXedxX4xX6xXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX1f6xX6a9xX1f6xX1faxXaxX6a8xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6a9xX68xX6a9xX67xXaxX1f8xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX1faxX6axX68xX67xXaxX6axX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX1faxX1f8xX6a9xX29xXaxX1faxX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6b8xX67xX1faxX6b8xXaxX6a9xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6axX29xX1f8xX6a8xXaxX29xX68xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX6axX6a9xX6axX1faxXaxX29xX29xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX29xX67xX6a9xX1f6xXaxX29xX67xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX178xX6xX7exX14exXfxX26xX0xX5xX10xX65xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX10xX1xX14xX32xX28xX6xX4xX6xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xXbxX7xX8xX3xXbxX7xX28xX8xX32xX28xX5xX2xX7xX8xX49xXbxX7xX8xX10xXbxX7xX28xX8xX7xX28xXbxX4xX8xX3xXedxXbxX8xX11fxX5xXbxX8xX10xX6xX16xX7xX5xX7xX65xX8xX67xX68xX29xX6axXfxX8xX1xX16xX3xXexXfxX28xX4xX4xX32xX1d6xX6cxX6cxX5xX100xX49xXbxX6xX28xXbxX4xX5xX7xX28xX100xXabxX7xX6cxX7xX2xX1eaxX1xX6cxX29xX6axX29xX29xX6cxX29xX68xX67xX7exX1f6xX68xX1f8xX4xX1faxX6a9xX6a9xX6b8xXaxX29xX1f6xX100xX201xX32xX65xXfxX8xX6cxX26xX0xX6cxX32xX26xX0xX32xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX32xX2b5xX6xXedxX16xX3xX2xXfxX26xX33xX28xX2xX6xX8xXb37xX65xX28xX2xX8xX7xX28xXcfxX7xX8xXa63xX5xXa5xX4xX8xXb37xXbxX10xX0xX6cxX32xX26xX0xX6cxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX26