Hơn 500 công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
(Baohatinh.vn) - Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã đăng ký, thực hiện 517 công trình, sản phẩm chào mừng.
639dx799dx6b1fxd63exae68x738bx7c33xade6xa36exX7xcd0ax9758x7720x73f0xb49bx914exX5xcc2axXaxbbf3x6d30xb909x8f6cxX3x78eex90daxX18xX3xX4x7f78xX15xcfbaxX3xXexadb0xa855xX15xX1xX3xX4xX1x82f4x654dxX3xd70ex8ffbxX15xX1exX3x9af9xX18xX3xX15x652bxX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5x9b3dxXbxX3x71c8xX1cxX15xX1exX3xac4axX29xX28xX15xX3x9b49xXdx676bxXexX3x8416xX6xX2bxX0xc43fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa164xXaxX12xX13xe05cxbbdfxX15xX1exX3xX46x6f99xX15xX3x79c7xac39xX3xX15xXdxX4dxX2bxX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bx9120xX3xX17xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xb5eexX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3x7221xXdxX3xX4xX1xccdfxX4xX3xX4x84acxX6xX3xX41xX1xXbaxX3xXexa166xX4xX1xX3xX13x846cxX3xX41xX1x8965xX3x7e3axXdxX15xX1xX9exX3xXexX2cxX3xX46x74f8xcdcfxX3xX15xX34xX2bxX3xX46xX70xX15xX3xX15xX6x74daxX9exX3xX4x9ee6xX4xX3xX4xb3aaxXbxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX13xX28xX3xXcxd5cexX15xX1xX3xX46x8827xX3xX46xX34xX15xX1exX3xX73x774cxX9exX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xX17xX2x6d19xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX9exX3xX7x915bxX15xX3xXbxX1xd6e8xX2bxX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exdfa6xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb041xX29xX66xXe4xX3xXbxX41xX10xX15xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX15xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxc674xXdxX66xXexX1xc487xX3xe300xX2xX17xXbx9944x830dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX178xX3x9d39xX2xX18xXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX54xX54xXdxX139x996cxX6xX29xX1xX6xXexXdxX15xX1xX139xb397xX15xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30x966exX17axX54xX2xb249x85aaxX66xX1b7xX2xX18xX2xX18xX2xX2xXexX1b7xX1b8xX1b3xX1b7xX5xX2x8ea8xX2xX18xX1c8xX2xX139x9d17xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX29xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX9exX3xXbxX1xXd7xX15xX3xX1a9xXdxX4dxX4xX3xX46xX6axb10dxX4xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xXecxXbxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX3xX46xX34xX15xX1exX3xX73xX10axX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX0xX10xX2bxX12xX3x9f01xXcxX21xX29xX15xX1exX3xX128xX15xX1xX178xX3xe0ddxbf07xX2bcxX2bdxX3xX1xXd8xXe4xX4dxX15xX3xd133xa1caxX3xaccexX15xX1xX3xX1exe1a0xX15xX3xX19fxXdxd017xX15xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX10xX2bxX12xX4xa387xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xXexX1xX1cxX15xX3xXcdxd82bxX3xX2bcxX254xXdxX9exX3xX17exX102xX3xX2c7xX2c8xX3xabb6xX14xX15xa316xX3xX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX29xX66xXe4xXaxX12xXcxX21xX29xX15xX1exX3xX7xdb91xX3xX15xX28xXe4xX3xX4xd452xX3xX2xX1b7xX119xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xXexX21xXc2xX3xX1exXdxXe8xX3xX2xX2xX17axX3xXexX74xX3xX46xXc7xX15xX1exX3xX46xX6axX254xX4xX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1x85bcxX15xX3xX1exX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX139xX3xX2bdx710fxX4xX3xX19fxXdxX4dxXexX9exX3xX1b3xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xXexbcc7xX6xX3xX15xX1xX28xX3xX46xXdx7dfaxXd8xX3xX1xX28xX15xX1xX3xX73xX2fexX3xXexX1xXd8xX3exXexX3xX4xXbaxX6xX3xX41xX1cxX15xX1exX3xXexXe4xX3xX41x7c84xX3xXb1xX6axX254xX4xX3xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX3xX1a9xX28xX3xX15xX1xX28xX3xX46xX6xX3xX4xX1x765axX4xX3xX15xX34xX15xX1exX3xX4xXbaxX6xX3xXcxX21xX6ax8310xX15xX1exX3xXcxXdxX2d4xXd8xX3xX1xX368xX4xX3xX41xX12dxX2bxX3xX149xX22xX15xX1xX3xX2b0xX41xX12dxX2bxX3x7bc7xXd8xXe4x7159xX15xX30exX3xXexX21xXc2xX3xX1exXdxXe8xX3xX1b3xX119xX3xXexX74xX3xX46xXc7xX15xX1exX3xX7x6c00xX3xX46xX6axX254xX4xX3xX2bcxX2bdxX2bcxX2bdxX3xXexbdf4xX15xX1xX3xX5xXa9xX6xX3xX4xX1xX368xX15xX3xX1exX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX139xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX29xX66xXe4xX3xXbxX41xX10xX15xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX41xX10xX15xXexX10xX21xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX66xXexX1xX178xX3xX17axX2xX17xXbxX17exX17fxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX178xX3xX189xX189xX17axXbxX17exX17fxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX54xX54xXdxX139xX19fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX15xX1xX139xX1a9xX15xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30xX1b3xX17axX54xX2xX1b7xX1b8xX66xX1b7xX2xX18xX1b3xX17xX17xX119xXexX1b7xX189xX17axX17xX1b7xX5xX18xX139xX1cexXbxX1exab18xX21xX9xX119xX1b8xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX6xXbxXexXdxX29xX15xXaxX12xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xXecxXbxX3xXbxX1xX331xXdxX3xX1xX254xXbxX3xX4xX1xXd8xXe4xX411xX15xX3xX2bxX1cxX15xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1exXdxX6xX3xX17ex6535xXe4xX3xX66xXa9xX15xX1exX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX7xb0bdxX3xX46xde3axXexX3xX4xX1xXd8xX12dxX15xX3xX1a9xX34xX15xX3xX1xX338xX6xX3xX0xX10xX2bxX12xX2b0xXcxX21xX29xX15xX1exX3xX128xX15xX1xX178xX3xX2bdxX29xX28xX15xX3xX1a9xXdxX411xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxX15xX3xX2c7xXdxX2d4xX2bxX3xX7xXe8xXexX3xX1xXd8xXe4xX4dxX15xX3xX4bx864exX3x6c0fxXd8xX6xX15xX1exX3xX1a9xX4dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX73xX1xXd8xX1cxX15xX3xX1a9xXdxX411xX15xX3xX46xX14xX15xX3xX1a9xXc2xX30exX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX29xX66xXe4xXaxX12xX149xX411xX15xX3xX4xX592xX15xX1xX3xX46xX338xX9exX3xX4xXe8xX4xX3xX4xXecxXbxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4xX5dcxX15xX1exX3xXbxX1xX331xXdxX3xX1xX254xXbxX3xX4xX1xXd8xXe4xX411xX15xX3xX2bxX1cxX15xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXbxX1xX29xX15xX1exX3xXexX21xX28xX29xX3x7966xXcxX29xX28xX15xX3xX66xX581xX15xX3xX46xX29xX28xX15xX3xX73xX70xXexX3xX17exX581xXe4xX3xX66xXa9xX15xX1exX3xXbxX1xX29xX15xX1exX3xXexX21xX28xX29xX3xX58fxX3xX73xX1xXd8xX3xX66xX581xX15xX3xX4xX6axbdeexX17fxX3xX46xX34xX15xX1exX3xX73xX10axX3xX17exX581xXe4xX3xX66xXa9xX15xX1exX3xX1b3xX189xX1b3xX3xX665xX41xX14xX3xa47exXd8xX6xX15xX9exX3xX46xX14xX15xX3xX1a9xXc2xX9exX3xX66xX29xX6xX15xX1xX3xX15xX1exX1xXdxX4dxXbxX3xX46xX592xXexX3xX4xX1xXd8xX12dxX15xX3xX1a9xX34xX15xX3xX1xX338xX6xX698xX17fxX3xX2xX17xX17axX3xX46xX14xX15xX3xX1a9xXc2xX3xX17exX581xXe4xX3xX66xXa9xX15xX1exX3xX46xXdxX2d4xX2bxX3xX665xX149xX6xX3xX73xX1xX1cxX15xX1exX698xX3xX1a9xX28xX3xX17xX17xX18xX3xX46xX14xX15xX3xX1a9xXc2xX3xX17exX581xXe4xX3xX66xXa9xX15xX1exX3xX4xX14xX3xX6b4xXd8xX6xX15xX9exX3xX46xX14xX15xX3xX1a9xXc2xX3xX73xX1xX1cxX15xX1exX3xX73xX1xX338xXdxX3xXexX1xXd8xX331xX4xX3xX5xXe8xX3xXexX21xX29xX15xX1exX3xX15xX34xX2bxX3xX1b3xX18xX2xX30xX139xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX1a9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX21xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xXd8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c8xXexX1xXd8xX2bxX19fxX1c8xX6xX15xX66xX1c8xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xa0adxX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xc74bxX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX15xX1xXdxX10xXd8xX1c8xX1xX29xX6xXexX1c8xX66xX29xX15xX1exX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xX15xX1exX6xXe4xX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX17xX18xX1b7xX30xX139xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1b3xX18xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30xX1b3xX17xX54xX2xX1b7xX1b8xX66xX17axX18xX30xX1b3xX189xX17xX119xXexX30xX2xX30xX2xX18xX5xX18xX139xX1cexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1a9xX12xX0xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX15xX1xXdxX10xXd8xX1c8xX1xX29xX6xXexX1c8xX66xX29xX15xX1exX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xX15xX1exX6xXe4xX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX17xX18xX1b7xX30xX139xX1xXexX2bxXaxX12xX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX50xX1xX581xX15xX3xX66xXc2xXbxX3xX73xX74xX3xX15xXdxX4dxX2bxX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX3xX2b0xX1b3xX1b8xX54xX119xX54xX2xX30xX1b3xX30xX3xX1c8xX3xX1b3xX1b8xX54xX119xX54xX1b3xX18xX2xX30xX30exX9exX3xX4xXe8xX4xX3xX4xXecxXbxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX3xX46xX102xX3xXexX2efxX3xX4xX1xX3e4xX4xX3xX15xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX10axX3xX15xX1exX1xXfdxX6xX3xXexX1xXdxX70xXexX3xXexX1xXa9xX4xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX139xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdb57xX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX1exX6xX15xX1c8xX19fxXdxX10xX15xX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xXexX21xXdxX15xX1xX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b7xX1b7xX1b7xX189xX139xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1b3xX18xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30xX1b3xX2xX54xX17axX30xX66xX1b3xX18xX17xX1b7xX1b3xX189xX30xXexX17axX30xX18xX1b3xX5xX30xX1c8xX2xX1b7xX1b8xX66xX2xX1b3xX2xX189xX18xX2xX119xXexX17xX18xX1b8xX119xX18xX5xX18xX139xX1cexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1a9xX12xX0xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9dxX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX1exX6xX15xX1c8xX19fxXdxX10xX15xX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xXexX21xXdxX15xX1xX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b7xX1b7xX1b7xX189xX139xX1xXexX2bxXaxX12xXa9dxX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX2bcxX2bdxX2bcxX2bdxX3xX1xXd8xXe4xX4dxX15xX3xX41xX12dxX2bxX3xX40exXd8xXe4xX411xX15xX3xX2b0xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX30exX3xX1a9xX2cxX6xX3xXexX2efxX3xX4xX1xX3e4xX4xX3xX5xde17xX3xX1exX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX1b3xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xXexX21xXc2xX3xX1exXdxXe8xX3xX1b3xX9exX119xX3xXexX74xX3xX46xXc7xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX139xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX7xX29xX15xX1exX1c8xX73xX1xX29xX10xX54xX15xX1xXdxX10xXd8xX1c8xX1xX29xX6xXexX1c8xX66xX29xX15xX1exX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b7xX2xX1b7xX1b3xX139xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1b3xX18xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30xX1b3xX18xX54xX2xX18xX17xX66xX17xX18xX119xX189xX17axX2xX18xXexX1b3xX2xX2xX17axX5xX30xX1c8xX1b8xX18xX66xX189xX2xX17xX1b3xX18xX18xX119xXexX1b8xX17axX1b3xX1b3xX1b3xX5xX18xX139xX1cexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1a9xX12xX0xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX7xX29xX15xX1exX1c8xX73xX1xX29xX10xX54xX15xX1xXdxX10xXd8xX1c8xX1xX29xX6xXexX1c8xX66xX29xX15xX1exX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b7xX2xX1b7xX1b3xX139xX1xXexX2bxXaxX12xX50xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX41xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX73xX74xX3xX15xXdxX4dxX2bxX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX15xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX9exX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4xX14xX3xX7xX58fxX3xXexX21xX411xX15xX3xX46xXc2xX6xX3xX19fxX28xX15xX3xX1xXd8xXe4xX4dxX15xX3xX2bdxX3e4xX4xX3xXcxX1xX368xX9exX3xX50xX1exX1xXdxX3xX40exXd8xX581xX15xX9exX3xX41xX12dxX2bxX3xX40exXd8xXe4xX411xX15xX3xX2b0xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX30exX3xX46xX102xX3xXexX2efxX3xX4xX1xX3e4xX4xX3xX15xX1xXdxX3abxXd8xX3xX1xX29xX592xXexX3xX46xX7a6xX15xX1exX3xX10axX3xX15xX1exX1xXfdxX6xX139xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9dxX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX1exX6xX15xX1c8xX19fxXdxX10xX15xX1c8xX4xX6xX4xX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xXexX21xXdxX15xX1xX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b3xX189xX17xX17axX139xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX1exX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1b3xX18xX54xX15xX10xX173xX7xX54xX2xX30xX2xX1b8xX54xX17axX30xX66xX17xX2xX189xX18xX1b8xX1b3xX119xXexX189xX1b8xX18xX189xX5xX1b3xX1c8xX2xX1b7xX1b8xX66xX17xX18xX30xX17xX2xX1b3xX119xXexX1b3xX119xX189xX119xX30xX5xX18xX139xX1cexXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1a9xX12xX0xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa9dxX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxXaxX3xX1xX21xX10xX7e1xX9xXaxX54xX66xX29xX6xX15xX1c8xXexX1xX10xX54xX1exX6xX15xX1c8xX19fxXdxX10xX15xX1c8xX4xX6xX4xX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xXexX21xXdxX15xX1xX1c8xX4xX1xX6xX29xX1c8xX2bxXd8xX15xX1exX1c8xX30xX18xX1c8xX15xX6xX2bxX1c8xXexX1xX6xX15xX1xX1c8xX5xX6xXbxX1c8xX4xX29xX15xX1exX1c8xX66xX29xX6xX15xX1c8xX1a9xXdxX10xXexX1c8xX15xX6xX2bxX54xX2xX119xX1b3xX189xX17xX17axX139xX1xXexX2bxXaxX12xXa9dxX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX21xX29xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX41xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX3xX73xX74xX3xX15xXdxX4dxX2bxX3xX30xX18xX3xX15xX34xX2bxX3xX50xX1exX28xXe4xX3xXexX1xX28xX15xX1xX3xX5xX3exXbxX3xX41xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX2bxX3xX2b0xX1b3xX1b8xX54xX119xX54xX2xX30xX1b3xX30xX3xX1c8xX3xX1b3xX1b8xX54xX119xX54xX1b3xX18xX2xX30xX30exX9exX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX46xX29xX28xX15xX3xX4xXe8xX4xX3xX4xXecxXbxX3xX58fxX3xX13xX28xX3xXcxXfdxX15xX1xX3xX46xX102xX3xXexX2efxX3xX4xX1xX3e4xX4xX3xX1exX2cfxX15xX3xX19fxXdxX2d4xX15xX3xX2bxX7a6xXexX3xX7xX331xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX21xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX29xX3xX2bxX2cxX15xX1exX139xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xXd8xX5xX12xX0xX66xXdxX1a9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xX54xX66xXdxX1a9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2caxXd8xXexX1xX29xX21xXaxX12xX2c7xXdxX3abxXd8xX3xXcdxXdxX15xX1xX0xX54xXbxX12
Kiều Minh