Chủ động phối hợp với doanh nghiệp để thu thuế xuất nhập khẩu
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng, Hải quan Hà Tĩnh cần chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhất là Formosa Hà Tĩnh để thu thuế đạt kết quả cao nhất.
3059x6dd2x77c1x49b6x69e1x3aa6x58d5x890axc038x36a4x3780x65f6x7f1bx8e23xbc50x7fe6xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax48d6x8d16x49d6xXexX0x9af2xXaxX17xX18xX19xXexX0x9f29xc158xX19x8122xXexX0xXaxad06xX9xab36xXdxX18x841fxX2fxc025x72bdx6f07xX5x30c2xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax3122xX9x417ax4f32x45dcx9524xX9xX33xXax3813xX35xX9xXax8471xX33xX9x6402x7156xX35xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35x7c4dxX33xX9xX3fx723fxX9xXbxXaxbf5cxX9xXbxXaxX63x5c25xX9xaa4axX63xab5axXbxX9xX41xXax4f06xX33xX9x32c6xXax671axX63xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x4ebfxX17xX18xX19xX32xXexX7xXax738exX9xX4xXaxX3dxX9xXbx6d42xX2cxXaxX9x3ebcx52bdx3db4xX2xX9xXbx5629xX41xXaxX9xX2xb38ax7139xX41xX42xX9xX5xX6cxXbxX9xX5xXax510axX41xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xc25cxac67xX41xX42x3085xX9xX88x6e1bxX35xX9x7a13xX63xX18xX41xX9xX88x636bxX9xX5x3182xX41xXaxX9xX2cx33e5xX41xX9xX2cxXaxX3dxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xXdxXc9xXcxX9xX4dxX35xX5bxX2cxX9xX4dxX4exX35xX9xX2cxc0c9xX2cxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX5bxX33xXbdxX9xX41xXaxX6cxXbxX9xXdxXc9xX9x8cfbxX24xXb9xXcxX24xX2fxX18xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xX3fxX5fxX9xXbxXaxX63xX9xXbxXaxX63xX68xX9xX3fx711cxXbxX9xX74xX68xXbxX9xXc3xX63xXc0xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX6cxXbx61b8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x700fxX35xX19xXbxXax3598xa705xae06xX15dxX33xX6ax88ecxXaxX17xX35xX42xXaxXbxX15bx69c6xX15dxX15dxX33xX6axX32xX9xX2fxXb9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15bxX1cxX1cxX35xX134xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX134xX4dxX41xX1cxX41xX17xX156xX2fxX1cxX2ax83e3xad0ax4ba6xX1cxX2axX15dxX193xX19x57b3xX2axX199xX169xX15dxX2axX169xXbxa404xX15cxX193xXdxX15dxX134x9224xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX63xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX33xXaxX24xX35xX9xXaxX24xX33xX9xX4dxX24xX35xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX19xX17xX9xXbxXaxX63xX9xXbxXaxX63xX17xX9xX6axX63xX18xXbxX9xX41xXaxX18xX33xX9xX74xXaxX18xX63xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX6axXbx90e6xX18xXdxX35xX42xX41xX15bxX9xX1a7xX63xX2fxXbxX35x5beaxX26xX161xX32xXexa41fxXebxX41xX42xX9xX193xX191xX1cxX2axX193xXbdxX9xX4x8877xX2cxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xXbx6a49xX9xX2cxXax483bxX2cxX9xXaxX40xX35xX9xX41xX42xXaxX97xX9xXbxX249xX41xX42xX9xX74xX68xXbxX9xX41x4671xXcxX9xX193xX15dxX2axX191xXbdxX9xXbxXb9xX35xX5fxX41xX9xX74xXaxX18xX35xX9xX41xXaxX35xX5bxXcxX9xX4dxX234xX9xX193xX15dxX2axX1a1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX9dxX263xXcxX9xX193xX15dxX2axX191xXbdxX9xX4xX234xX2cxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xXbxXax716cxX2cxX9xXaxX35xX5bxX41xX9xXbxXax506cxX41xX42xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX3fxX35xX5bxX41xX9xXbx645bxX9xX2cxXaxX24xX9xX1a1xX134xX2axX15dx59bbxX9xXbx341bxX9xX74xXaxX18xX35xX9xXaxXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX2cxX3dxX18xX9xX169xX15dxX199xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX5bxX33xXbdxX9xX4dxX4exX35xX9xX74xX35xXcxX9xX41xX42xX121xX2cxXaxX9xX6axX63xX6cxXbxX9xX41xXaxX71xX33xX9xX74xXaxX76xX63xX9xX3fxX121xXbxX9xXbxXb9x3f51xX41xX9xX2axX134xX192xX192xX169xXbdxX1a1xX9xXbxXb9xX35xX5bxX63xX9xX9bxX227xX2xX9x68b9xXbxXb9xX24xX41xX42xX9xX3fxX90xX9xX74xX35xXcxX9xX41xX42xX121xX2cxXaxX9xX41xXaxX71xX33xX9xX74xXaxX76xX63xX9xX3fxX121xXbxX9xX2axX134xX2axX192xX193xX9xXbxXb9xX35xX5bxX63xX9xX9bxX227xX2xXbdxX9xX6axX63xX6cxXbxX9xX74xXaxX76xX63xX9xX3fxX121xXbxX9xX169xX15dxX193xXbdxX1a1xX9xXbxXb9xX35xX5bxX63xX9xX9bxX227xX2x3a8cxXbdxX9xXbxX263xX41xX42xX9xX15cxX1a1xXbdxX199xX9x87d5xX9xX2fxX24xX9xX4dxX4exX35xX9xX2cx4a6bxX41xX42xX9xX74x423fxX9xX41xX263xXcxX9xX193xX15dxX2axX15cxX134xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX5x374cxX41xXaxX9xX3fxX68xX41xX9xX41xX42xXc9xX26xX9xX193xX192xX1cxX2axX193xX1cxX193xX15dxX2axX191xXbdxX9xX2fxX46xX9xXbxXaxX63xX9xX41xX42xa8b2xX41xX9xX2fxXebxX2cxXaxX9xX9dxXaxXc9xX9xX41xXa6xX4exX2cxX9xX33exX9dxX227xX9dxX9dxX38exX9xX2cxX3dxX18xX9xXaxXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX3fxX121xXbxX9xX193xX134xX1a1xX192xX169xXbdxX192xX9xXbxa5a6xX9xX3fx9b78xX41xX42xXbdxX9xX3fxX121xXbxX9xX2axX1a1xX169xXbdxX2axX15cxX39bxX9xX19xX2baxX9xXbxX24xXebxX41xX9xX9cxX40xX9xX5xXc9xX35xX9xX2cxXaxX3cbxX41xXaxX9xX42xX35xX18xX24xXbdxX9xX3fxX121xXbxX9xX2axX15cxX191xXbdxX2ddxX9xX39bxX9xX19xX2baxX9xXbxX24xXebxX41xX9xX88x3e76xX9dxX2xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xX42xX35xX18xX24xXbdxX9xXbxX263xX41xX42xX9xX192xX193xXbdxX169xX39bxX9xX2fxX24xX9xX4dxX4exX35xX9xX2cxX3a5xX41xX42xX9xX74xX3aaxX9xX41xX263xXcxX9xX193xX15dxX2axX15cxX134xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX9dxX263xXcxX9xX193xX15dxX2axX191xXbdxX9xXdxX2baxX2cxX9xXdxXa6xX4axX41xX42xX9xX2cxXaxX24dxX2cxX9xX41xX263xX41xX42xX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xX3fx3e49xX9xX23xXb1xXbxX9xX193xX15dxX192xX9xX4dxX234xX9xX23xX63xX2c4xX41xX9xXdxX71xX63xXbdxX9xX4dxX35xX9xX33xXaxX121xXcxX9xXaxXc9xX41xXaxX9xX2cxXaxX3cbxX41xXaxXbdxX9xX4dxX4exX35xX9xXbxX249xX41xX42xX9xXbxXb9xX97xX9xX42xX35xXebxX9xXaxXc9xX41xX42xX9xXaxX90xX18xX9xX23xXb1xXbxX9xX42xX35xc1baxX9xX4dxXc9xX9xXbxX35xc28dxX41xX9xX6axX2d3xX9xX33xXaxX121xXbxX9xXbxXb9xX329xX41xX9xX193xXbdxX192xX9xXbxX41fxX9xX3fxX422xX41xX42xX134xX9x32b1xX4exX35xX9xX4dxX18xX35xX9xXbxXb9x536dxX9xXdxXc9xX9xX551xX263xX41xX9xX33xXaxX55bxX41xX42xX9xX5xXaxXa6xX2e0xX41xX42xX9xXbxXb9xX2baxX2cxX9xX9cxX18xX41xX9xX4xXaxXa1xX9xX3fxX121xX24xX9xX2cxXaxX46xX41xX42xX9xX23xX63xX2c4xX41xX9xXdxX71xX63xXbdxX9xX42xX35xX18xX41xX9xXdxX71xX41xX9xXbxXaxXa6xXa7xX41xX42xX9xXcxX121xX35xX9xX4dxXc9xX9xXaxXc9xX41xX42xX9xX42xX35xXc0xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxXbdxX9xX4xX234xX2cxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX3fxX4e2xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxXa6xX63xX9xXbxXb9xX329xX41xX9xX2cxXebxX2cxX9xXcxa263xXbxX9xX2cxX2c4xX41xX42xX9xXbxXebxX2cxXbdxX9xX42xX90xX33xX9xX33xXaxXd1xX41xX9xX42xX35x496bxX33xX9xXdxX2baxX2cxX9xXdxXa6xX4axX41xX42xX9xX2cxXaxX24dxX2cxX9xX41xX263xX41xX42xX9xX33xXaxXebxXbxX9xXaxX35xX5bxX41xXbdxX9xX6axX2d3xX9xXdx668bxX9xX169xX134xX15cxX15cxX169xX9xX4dxX234xXbdxX9xX74xXax9881xX35xX9xXbxX46xX9xX2axX169xX9xX4dxX234xX9xX4dxX4exX35xX9xX193xX15dxX9xX3fxX46xX35xX9xXbxXa6xX4axX41xX42xX161xX9xXbxXb9xX97xX9xX42xX35xXebxX9xXaxXc9xX41xX42xX9xXaxX90xX18xX9xXbxX97xX2cxXaxX9xXbxXaxX63xX9xXbxXb9xX329xX41xX9xX191xX9xXbxX41fxX9xX3fxX422xX41xX42xXbdxX9xXbxXb9xX97xX9xX42xX35xXebxX9xXbxX35xX534xX41xX9xX33xXaxX121xXbxX9xXbxXb9xX329xX41xX9xX2axX191xX9xXbxX41fxX9xX3fxX422xX41xX42x5483xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX156xX35xX19xXbxXaxX15bxX15cxX15dxX15dxX33xX6axX161xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX15bxX169xX15dxX15dxX33xX6axX32xX9xX2fxXb9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15bxX1cxX1cxX35xX134xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX134xX4dxX41xX1cxX41xX17xX156xX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX2axX15dxX193xX19xX199xX2axX199xX169xX15dxX2axX169xXbxX193xX169xX199xX15cxXdxX2axX134xX1a7xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX63xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX33xXaxX24xX35xX9xXaxX24xX33xX9xX4dxX24xX35xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX19xX17xX9xXbxXaxX63xX9xXbxXaxX63xX17xX9xX6axX63xX18xXbxX9xX41xXaxX18xX33xX9xX74xXaxX18xX63xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX156xX35xX19xXbxXaxX15bxX15cxX15dxX15dxX33xX6axX161xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX15bxX169xX15dxX15dxX33xX6axX32xX9xX2fxXb9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15bxX1cxX1cxX35xX134xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX134xX4dxX41xX1cxX41xX17xX156xX2fxX1cxX2axX191xX192xX193xX1cxX2axX15dxX193xX19xX199xX2axX199xX169xX15dxX2axX169xXbxX1a1xX199xX169xX2ddxXdxX193xX134xX1a7xX33xX42xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX63xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX33xXaxX24xX35xX9xXaxX24xX33xX9xX4dxX24xX35xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX17xX33xX9xX19xX17xX9xXbxXaxX63xX9xXbxXaxX63xX17xX9xX6axX63xX18xXbxX9xX41xXaxX18xX33xX9xX74xXaxX18xX63xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX6axXbxX215xX18xXdxX35xX42xX41xX15bxX9xX1a7xX63xX2fxXbxX35xX222xX26xX161xX32xXexX7xXaxX90xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX97xX2cxXaxX9xX9bxX9cxX9dxX2xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX2xXa6xXa7xX41xX42xX9xX5xX6cxXbxX9xX5xXaxXb1xX41xX42xX9xXbxXb9xX18xX24xX9xX23xXbaxX41xX42xX9xX74xXaxX17xX41xX9xX9bxX9cxX9dxX2xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXebxX2cxX9xXbxX71xX33xX9xXbxXaxX5fxXbdxX9xX2cxXebxX9xX41xXaxX3edxX41xX9xX6axX63xX6cxXbxX9xX2fxXb1xX2cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXebxXbxX9xX23xX35xX5fxX63xX9xX2cxXaxXa1xX9xX3fxX121xX24xX9xXbxX121xX35xX9xXaxX40xX35xX9xX41xX42xXaxX97xXbdxX9xX7xXaxX90xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX97xX2cxXaxX9xX9bxX9cxX9dxX2xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX2xXa6xXa7xX41xX42xX9xX5xX6cxXbxX9xX5xXaxXb1xX41xX42xX9xX3fxXebxX41xXaxX9xX42xX35xXebxX9xX2cxX18xX24xX9xX74xX68xXbxX9xXc3xX63xXc0xX9xX4xX234xX2cxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xX3fxX121xXbxX9xX3fxXa6xX4axX2cxX9xXbxXb9xX329xX41xX9xX2cxXebxX2cxX9xXcxX5e8xXbxX9xX2cxX2c4xX41xX42xX9xXbxXebxX2cxXbdxX9xX41xXaxX6cxXbxX9xXdxXc9xX9xXbxXb9xX24xX41xX42xX9xX41xXaxX35xX5bxXcxX9xX4dxX234xX9xXbxXaxX63xX9xX9dxX227xX9dxX9dxX134xX9xX5xX35xX68xX33xX9xXbxX234xX2cxX9xX33xXaxXebxXbxX9xXaxX63xX26xX9xX74xX68xXbxX9xXc3xX63xXc0xX9xX3fxX121xXbxX9xX3fxXa6xX4axX2cxXbdxX9xXbxXaxX2e0xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXbxX4exX35xXbdxX9xX41xX42xXc9xX41xXaxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX2cxXd1xX41xX9xX2cxXaxX3dxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xXdxXc9xXcxX9xX4dxX35xX5bxX2cxX9xX4dxX4exX35xX9xX2cxXebxX2cxX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX5bxX33xXbdxX9xX41xXaxX6cxXbxX9xXdxXc9xX9xX104xX24xXb9xXcxX24xX2fxX18xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xX3fxX5fxX9xXbxXaxX63xX9xXbxXaxX63xX68xX9xX3fxX121xXbxX9xX74xX68xXbxX9xXc3xX63xXc0xX9xX2cxX18xX24xX9xX41xXaxX6cxXbxX134xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9cxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX90xX9xX4xXaxX3dxX9xXbxX97xX2cxXaxX9xX9bxX9cxX9dxX2xX9xXbxXa1xX41xXaxX9xX3fxX534xX9xX41xX42xXaxX97xX9xX4xX234xX2cxX9xX88xXc0xX35xX9xXc3xX63xX18xX41xX9xX88xXc9xX9xX5xXccxX41xXaxX9xXbxX263xX41xX42xX9xX2cxXa6xX2e0xX41xX42xX9xX4dxX35xX5bxX2cxX9xX74xX35xX5fxXcxX9xXbxXb9xX18xX9xXaxXc9xX41xX42xX9xXaxX90xX18xX9xX634xX9xX2cxX249xX41xX42xX9xX9cxXbdxX9xX3fxX76xX26xX9xXcxX121xX41xXaxX9xX2cxX2c4xX41xX42xX9xXbxXebxX2cxX9xX33xXaxX55bxX41xX42xX9xX2cxXaxX46xX41xX42xX9xX23xX63xX2c4xX41xX9xXdxX71xX63xX9xX4dxXc9xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXdxX71xX41xX9xXbxXaxXa6xXa7xX41xX42xX9xXcxX121xX35xXbdxX9xXbxX35xX68xX33xX9xXbxX234xX2cxX9xX33xXaxXebxXbxX9xXaxX63xX26xX9xX2cxX2c4xX41xX42xX9xXbxXebxX2cxX9xX2cxXc0xX35xX9xX2cxXebxX2cxXaxX9xXbxXaxX3dxX9xXbxX234xX2cxX9xXaxXc9xX41xXaxX9xX2cxXaxX3cbxX41xXaxXbdxX9xXbxX121xX24xX9xXbxXaxX63xX71xX41xX9xXdxX4axX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX41xXaxX9xX41xX42xXaxX35xX5bxX33xX9xXaxX24xX121xXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX9xX6axX63xX6cxXbxX9xX41xXaxX71xX33xX9xX74xXaxX76xX63xX69dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9e07xX63xXbxXaxX24xXb9xX32xXexX7xXaxX18xX41xX9xX5xXb9xX3edxXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phan Trâm