Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
5c7cxb8eexa082x984dxe90ex78c0xd508x6826xcc9exX7xeae9xd7c7x6776xda06xa68bx8e09xX5xabfbxXaxfcb7xXcxf72bxefe5x9e4exX3x60b9x78a0xX16xX3xXbxX1xb79exXexX3xaf6dxXdxe5c0xca9axX3xX21x5f9fxX3xc652xbc7bxX4xX3xc82exbdf6xXdxX3xX16xfdfcxX1x6fe7xX3xXcx78f9xX24xX16xX32xX3xdb4ax654dxX16xX32xX3xX2xaf32xX3xX4x9b6dxX6xX3xXcxc8dexX16xX32xX3x8ca9xe494xX3xXexX1xX3cxX3xb465xX32xX24x93ffxd756xX16xX3xe4a1xX1xce94xX3xXcxX37xecfbxX16xX32xX0x6734xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xf5c4xXaxX12xfd3dxX1exX16xX32xX3xX2x7178xX65x9cdfx92acxX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xaa45xX16xX3xXexX1xab32xX3xX2xX42xX83xX3xX4dxX6xX16xX3x6d2exX1x5fbaxXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3x9522x9298xX16xX32xX3xf564xX1xd8d7xX6xX3x8d46xdf08xXbexX3x7e27xa288xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX83xX3xX7xX6xX24xX3xX32xX8fxX16xX3xdc4cxX3xX16xX32xX15xX57xX3xX5xX15xX29xX3xX18xXdxa662xX4xX3xd28dxX1x6e51xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xX16xX32xX1xXdxd7fdxX29xX3xXexX5dxX4xX3xX18xX15xX3xXexX37xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX83xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX21xX2exX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4xX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX37xcbb8xX16xX1xX3xXc1xc4b0xX3xX37xX6xfb5cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX16xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xbed4xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXax6019xXdxX77xXexX1xe9c5xX3x8f9cxbc5fxX42xXbxce81xd4abxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX175xX3xb4eaxX2xXd4xXbxX17bxX17cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX1xX131xX16xX1xX3xXb4xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX65xX65xXdxX13axX21xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX18xX16xX65xX16xX10xX170xX7xX65xX2xd89cxX2xX1fexX65xX2xX42xX82xX77xX177xX2xX82xXd4xX177xX2xX1fexXexf70exX178xXd4xX82xX42xX5xX42xX13axde6fxXbxX32xa27fxX37xX9xXd4xX177xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xXaxX3xX77xX6xXexX6xX161xXbxX1xX14xXexX14xX161xX14xX37xXdxX32xXdxX16xX6xX5xX161xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX175xX65xX65xX4xX77xX16xXdxX29xX32xX13axX18xXdxX10xXexX16xX6xX29xXbxX5xX24xX7xX13axX18xX16xX65xXexX177xX178xX42xX65xX24xXbxX5xX14xX6xX77xX10xX77xX65xXdx9937xX1xX7xX6xX65xX178xX42xX2xX1fex6690xX42xX82xX2c8xX2xX80xX65xXexXexX17bxX18xX16xX2c8xX21xX10xX2c8xX29xX6xX4xX2c8xX1xX14xXdxX2c8xX16xX32xX1xXdxX2c8xX5xX6xX16xX2c8xXexX1xX24xX2c8xX29xX24xX14xXdxX2c8xX21xX6xX16xX2c8xX4xX1xX6xXbxX2c8xX1xX6xX16xX1xX2c8xXexX37xX24xX16xX32xX2c8xX24xX14xX16xX32xX2c8xX77xX6xX16xX32xX2c8xX4xX14xX16xX32xX2c8xX7xX6xX16xX2c8xX18xXdxX10xXexX2c8xX16xX6xX29xX2c8xXe4xX1xX14xX6xX2c8xX17bxXdxXdxX2c8xXd4xX80xX80xX42xX82xX178xX82xX13axX216xXbxX32xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX83xX3xX9exX1xX45xX3xXexX34xX4xX1xX3xX16xX3cx66baxX4xX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX1xX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX13axX3xc5afx5ef8xX16xX1xX175xX3xX5bxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2dxX14xX6xX65xXcxXcxXbdxb980xX54x66d6xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX83xX3xX9exX1xX45xX3xXexX34xX4xX1xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xX3xX4xXbaxX3xX4dxX15xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3x681cxX24xX6xX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX13axX3xXcxXcxXbdxX3adxX54xX3xXexX37x6addxX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX32xXdxX36axXdxX3xXexX1xXdxXe1xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX4dxX15xXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX83xX3xX9exX1xX45xX3xXexX34xX4xX1xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX0xX10xX29xX12xXcxX1xX3cxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xcad6xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXcxX1xX3cxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX3xXexX1xX6xX29xX3xX77xcd82xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX83xX0xX65xX10xX29xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX7axX6xX24xX3xX32xX8fxX16xX3xXd4xX3xX16xX32xX15xX57xX3xX5xX15xX29xX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXe4xX1xXe6xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xX16xX32xX1xXdxXf5xX29xX3xXexX5dxX4xX3xX18xX15xX3xXexX37xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX83xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX29xX3cxe07bxXdxX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXc1xXc2xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX21xX2exX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4xX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX13axX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXc1xXc2xX3xX17bxX10xX29xX3xX17bxcf3bxXexX83xX3xX4xX1xX14xX3x88b9xX3xXe4xXdxX27xX16xX3xX18xX15xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX136xX24xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX13axX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xXc1xXc2xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX1xX24xX3xXexc453xXdxX3xXc1xX6xX3xX18xX15xX3xX32xXdxXb4xXdxX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX16xX1x8d90xX16xX32xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX4xce3fxX16xX3xX4xXbaxX3xX5b2xX3xXe4xXdxX27xX16xX3xXe4xX1xX1exX4xX3xX16xX1xX6xX24xX13axX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXc1xXc2xX3xX16xX1xXa0xXexX3xXexX37xX4exX3xX4xX6xX14xX3xXexX1x7839xX16xX32xX3xX402xX24xX6xX3xX16xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX4xX45xX6xX3xX1xX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX7axX6xX24xX3xXc1xX426xX57xX83xX3xXexX65fxXdxX3xX17bxXdxX16xX3xXexX1xX6xX57xX3xX29xa995xXexX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xXe4xX1xX1exXdxX3xX402xX24xX1exXexX3xX5xX2axXdxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xX4xX1xX45xX3xX57xX27xX24xX3xX4xX45xX6xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX18xX15xX3xX16xX1xXa0xX16xX3xX29xX2axX16xX1xX3xXexX1xXf5xX29xX3xX29xX2exXexX3xX7xX5faxX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xXc1xX23xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX4xX1xbc8fxX3xXc1xX2axX14xX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX2xX13axX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX4xX6xX14xX3xX18xX136xX3xXexX3cxX3xXexX3cxb893xX16xX32xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxXe1xX16xX3xXc1xX136xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX3xX18xX15xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX77xX4d0xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xX2axXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXb3xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xX4xX6xX14xX3xX7xX4d0xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXcxXdxX23xX24xX3xX21xX6xX16xX83xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX16xX1xXa0xXexX3xXexX37xX4exX3xX18xX136xX3xX4xX3dxX3xX21xXb4xX16xX3xX18xX36axXdxX3xX77xX4d0xX3xXexX1xXb4xX14xX3xXb3xX136xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX3xX4xX1exX4xX3xX4dxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX83xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXc1xXbaxX3xX4xXbaxX3xX4xX1exX4xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX18xX136xX3xX4xX1xX45xX3xXc1xX136xX83xX3xXexXdxXf5xX24xX3xXc1xX136xX83xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX4xX1xX426xX29xX83xX3xXexX3cxX3xXexX3cxX783xX16xX32xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xXe4xX27xXexX3xX4xXa0xX24xX3xX18xX15xX3xX29xX2exXexX3xX7xX5faxX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xXexX426xX29xX3xX4xX8fxX16xX3xX17bxXdxX16xX3xX5b2xX3xXe4xXdxX27xX16xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX402xX24xX1exX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX13axX3xXb3xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX83xX3xX57xXf5xX24xX3xX4xX8fxX24xX3xX4xX1exX4xX3xXcxXdxX23xX24xX3xX21xX6xX16xX3xXe4xX1xXe6xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1exX4xX3xXb3xX136xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xX7xX4d0xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX32xXdxX610xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4dxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX83xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX5xX15xX3xX18xX136xX3xX4xX1xX45xX3xXc1xX136xX83xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXc1xXdxX23xX29xX83xX3xXexX3cxX3xXexX3cxX783xX16xX32xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xX18xX15xX3xX29x8b71xX4xX3xXexXdxXf5xX24xX3xXexX49xX16xX32xX3xX402xX24xX1exXexX17cxX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX21xX15xX57xX3xX16xX32xf332xX16xX3xX32xX61xX16xX83xX3xX7xX5dxX4xX3xXexX4exX4xX1xX83xX3xX37xfc37xX3xX37xX15xX16xX32xX83xX3xX77xX58xX3xX1xXdxX23xX24xX83xX3xX77xX58xX3xX16xX1xX36axX83xX3xX77xX58xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXc1xX6abxX4xX3xX21xXdxXe1xXexX3xX16xX1xXa0xX16xX3xX29xX2axX16xX1xX175xX3xX4dxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX83xX3xX4dxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX3xX161xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xX21xX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX1xX24xX57xXf5xX16xX3xXc1xX136xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX7xX4d0xX3xX17bxX94xX16xX32xX3xXexX8fxX29xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX83xX3xXexX1xX23xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXc1xX3cx6327xX4xX3xX5b2xX3xX4xX1xX4exX3xX18xX15xX3xX7xX94xX4xX3xX29xX2axX16xX1xX3xX18xX3cxX3dxX16xX3xX5xXf5xX16xX3xX4xX45xX6xX3xXexX14xX15xX16xX3xXb3xXb4xX16xX32xX83xX3xXexX14xX15xX16xX3xX77xX426xX16xX83xX3xXexX14xX15xX16xX3xX402xX24xX426xX16xX3xXexX6xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX3xXe4x9486xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX29xX36axXdxX3xX18xX36axXdxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX3xX4xX3dxX83xX3xXexX1xX24x7fe7xX16xX3xX5xXacaxXdxX3xX18xX15xX3xXe4xX1xXbaxX3xXe4xX1xX19xX16xX83xX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xX29xX36axXdxX3xXc1xX6xX16xX3xX17bxX10xX16xX17cxX3xX17bxX1exX4xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXc1xX9e8xX16xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX4xX1xX45xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX7xX1exX4xX1xX3xX5xX36axX16xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xX7xX4d0xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xXbxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xXc1xXe6xX57xX3xX29xX2axX16xX1xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX77xXdxXe1xX16xX3xX18xX15xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xX21xX2exX83xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX18xX15xX3xX21xXb4xX14xX3xX18xXe1xX3xXcxX49xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX82xX83xX3xX2xX42xX3xX16xX19xX29xX3xXexX36axXdxX3xX399xX2xX42xX42xX3xX16xX19xX29xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xXb41xXbxX3xXb3xXb4xX16xX32xX3afxX3xX18xX15xX3xXexX8fxX29xX3xX16xX1xX131xX16xX3xXc1xX27xX16xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xX186xX82xX3xX399xX2xX42xX42xX3xX16xX19xX29xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xXb41xXbxX3xX16xX3cxX36axX4xX3afxX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX3adxXdxXe1xX4xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexXbexX3xXbxX1xXb4xXdxX3xXexX1xX23xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX8fxX16xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xX4xX1xX19xX29xX3xX5xX14xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX7xX2axX4xX1xX83xX3xX18xX610xX16xX32xX3xX29xX2axX16xX1xX83xX3xX16xX426xX16xX32xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX19xX16xX32xX3xX5xX4d0xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX3xX18xX15xX3xX7xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xXc1xXa0xX24xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX83xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX5xX4d0xX4xX83xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX3xX1xX14xX2axXexX3xXc1xX2exX16xX32xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX3dxX3xX402xX24xX6xX16xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX18xX15xX3xX4xXb4xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX17cxX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX24xX57xX3xX7xX94xX4xX3xX29xX2axX16xX1xX3xXc1xX2axXdxX3xXc1xX14xX15xX16xX3xXe4xX27xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX77xX426xX16xX3xXexX2exX4xX83xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1exX4xX3xX29xX61xXdxX3xX16xX32xX24xX4a4xX16xX3xX5xX4d0xX4xX83xX3xX18xXb41xXexX3xX4xX1xXa0xXexX83xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX8fxX16xX83xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX18xX15xX3xX16xX32xX14xX15xXdxX3xX16xX3cxX36axX4xX3xXbxX1xX9c9xX4xX3xX18xX9c9xX3xX4xX1xX14xX3xX7xX4d0xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xXbxX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX83xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xXbxX3xX1xXbaxX6xX83xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXc1xX2axXdxX3xX1xXbaxX6xX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX21xX136xX16xX3xX18xX610xX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxXb41xXbxX3xXexX37xX24xX16xX32xX3xX5xX15xX29xX3xX37xX9fbxX3xX18xX15xX3xX17bx862bxX3xX5xX5b2xX3xXexX1xXb41xXexX3xXexX5faxXexX3xX4xX1exX4xX3xX29xX5faxXdxX3xX402xX24xX6xX16xX3xX1xXe1xX3xX5xX36axX16xX175xX3xba8fxX24xX6xX16xX3xX1xXe1xX3xX32xXdxX610xX6xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX83xX3xX49xX16xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX18xX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX3xX18xX15xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXexX24xX426xX16xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1exX4xX3xX402xX24xX57xX3xX5xX24xXb41xXexX3xX4xX45xX6xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX3cxX548xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX4xX1xX45xX3xX16xX32xX1x8402xX6xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX5xX4d0xX4xX3xX5xX3cxXacaxX16xX32xX3xX7xXb4xX16xX3xX17bxX24xXa0xXexX3xX18xX15xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX83xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxXe1xX16xX3xX402xX24xX6xX16xX3xX1xXe1xX3xX7xXb4xX16xX3xX17bxX24xXa0xXexX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX4xX1xX45xX3xX16xX32xX1xXfa1xX6xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xX54xX1xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX83xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX3cxX548xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXexX19xX16xX32xX3xXexX37xX3cxX783xX16xX32xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX3xX18xX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1xXbaxX6xX83xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexXdxX27xX16xX3xX21xX2exX3xX18xX15xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xX21x8139xX16xX32xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX21xXb4xX14xX3xX18xXe1xX3xXcxX49xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX4xX1xX45xX3xX16xX32xX1xXfa1xX6xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXc1xX2exX4xX3xX5xXb41xXbxX83xX3xXexX4d0xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX15xX3xX1xX2exXdxX3xX16xX1xXb41xXbxX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXexX27xX17cxX3xX32xXdxX610xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX54xX1xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX402xX24xXb4xX16xX3xX5xX5b2xX3xX18xX15xX3xX54xX1xX426xX16xX3xX77xX426xX16xX3xX5xX15xX29xX3xX4xX1xX45xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX37xX14xX16xX32xX3xX402xX24xX1exX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX83xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX4xX19xX16xX3xX4xX94xX3xX18xX15xX14xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX54xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexX83xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX4xX45xX6xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXexX49xX16xX32xX3xXe4xX27xXexX3xX2xX42xX3xX16xX19xX29xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX9exX3cxX3dxX16xX32xX3xX5xXfa1xX16xX1xX3xX399xX21xX49xX3xX7xX24xX16xX32xX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xX2xX2xX3afxX83xX3xX2xX42xX3xX16xX19xX29xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX9exX1xXdxX27xX16xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xX178xX42xX2xX2xX3xX161xX3xX178xX42xX178xX42xX3xX18xX15xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX83xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXb3xXdxX136xX24xX3xX5xXe1xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xXe4xXb1axX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexX17cxX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX3xX21xX1exX29xX3xX7xX1exXexX3xX18xX15xX14xX3xX9exX3cxX3dxX16xX32xX3xX5xXfa1xX16xX1xX3xX18xX15xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexXdxX58xX16xX3xX4xX45xX6xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX3xXc1xX23xX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xX29xX2exXexX3xX4xX1exX4xX1xX3xXe4xX1xX1exX4xX1xX3xX402xX24xX6xX16xX83xX3xXe4xX1xX14xX6xX3xX1xX61xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX83xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX5xX15xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xXbxX1xX94xX4xX3xXexX2axXbxX3xX29xX36axXdxX3xXbxX1xX1exXexX3xX7xXdxX16xX1xX17cxX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX4exX4xX1xX3xX7xX426xX24xX3xX7xX9e8xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX32xX24xX57xXf5xX16xX3xX16xX1xX426xX16xX17cxX3xX77xX4d0xX3xX21xX1exX14xX3xX4xXbaxX3xX4xX3dxX3xX7xX783xX3xXe4xX1xX14xX6xX3xX1xX61xX4xX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX83xX3xXe4xX1xX24xX3xX18xX4d0xX4xX3xX18xX15xX3xXexX1xX27xX3xX32xXdxX36axXdxX83xX3xXc1xX23xX3xXexededxX3xXc1xXbaxX3xX17bxX1exX4xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXc1xX9e8xX16xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX83xX3xX29xX9c9xX4xX3xXexXdxXf5xX24xX83xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xX32xXdxXb4xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4xX1xX45xX3xX57xX27xX24xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xXe4xXb1axX3xXexX36axXdxX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXb3xX6abxX4xX3xX21xXdxXe1xXexX83xX3xX4xX8fxX16xX3xXc1xXdxX3xX7xX426xX24xX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX4exX4xX1xX83xX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX29xX9c9xX4xX3xXexXdxXf5xX24xX83xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xX82xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xX2xX177xX161xX178xX42xX178xX42xX83xX3xX5xX15xX29xX3xX37xX9fbxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xXc1xXc2xX3xXc1xX2axXexX3xXc1xX3cxXacaxX4xX83xX3xX1xX2axX16xX3xX4xX1xX27xX83xX3xX57xX27xX24xX3xXe4xX5aaxX29xX3xX4xX61cxX16xX3xXexX4a4xX16xX3xXexX2axXdxX3xX18xX15xX3xX16xX32xX24xX57xXf5xX16xX3xX16xX1xX426xX16xX83xX3xX21xX15xXdxX3xX1xX61xX4xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xX29xX17cxX3xX77xX4d0xX3xX21xX1exX14xX3xXe4xX1xXb4xX3xX16xX19xX16xX32xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX9exX3cxX3dxX16xX32xX3xX5xXfa1xX16xX1xX83xX3xX29xX9c9xX4xX3xXexXdxXf5xX24xX3xX9exX1xXdxX27xX16xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX3xXc1xX27xX16xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xXd4xX42xX83xX3xXexX8fxX29xX3xX16xX1xX131xX16xX3xXc1xX27xX16xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xX186xX82xX13axX3xX9exX1xX5dxX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX5xX15xX29xX3xX37xX9fbxX3xX29xX2exXexX3xX7xX5faxX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX5xX36axX16xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX16xX1xX3cxX175xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX37xXf5xX16xX3xX5xXfa1xX16xX1xX3xX18xX4d0xX4xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX175xX3xXcxX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1xX45xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX21xX136xX16xX3xX18xX610xX16xX32xX3xX18xX136xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX83xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX18xX15xX3xX29xX65fxXdxX3xXexX37xX3cxX548xX16xX32xX3xX77xX14xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX17cxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1xX45xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xX29xX65fxX3xX1xX131xX16xX1xX3xXexX19xX16xX32xX3xXexX37xX3cxX783xX16xX32xX83xX3xX4xX3dxX3xX4xXa0xX24xX3xX5xX2axXdxX83xX3xX16xX426xX16xX32xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX19xX16xX32xX3xX7xX24xXa0xXexX83xX3xX4xX1xXa0xXexX3xX5xX3cxXacaxX16xX32xX83xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX83xX3xX7xX94xX4xX3xX4xX2axX16xX1xX3xXexX37xX6xX16xX1xX3xX4xX45xX6xX3xX16xX136xX16xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX83xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXd4xX3xXe4xX1xX426xX24xX3xXc1xX2exXexX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xX18xX15xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xXexX426xX29xX3xX29xX15xX3xX54xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexX3xXc1xXc2xX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX17cxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXe4xX1xX426xX24xX3xXc1xX2exXexX3xXbxX1xX1exX3xX29xX36axXdxX3xX18xX15xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xXexX426xX29xX3xX4xX8fxX16xX3xXc1xX3cxXacaxX4xX3xX16xX32xX1xXdxXf5xX16xX3xX4xX94xX24xX83xX3xX21xX49xX3xX7xX24xX16xX32xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXexX2axXdxX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX5xX8fxX16xX3xX16xX15xX57xX17cxX3xX17bxX1exX4xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX37xX9fbxX3xX37xX15xX16xX32xX83xX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXc1xX9e8xX16xX3xX1xX3dxX16xX3xX18xX34xX3xXexX37xX4exX83xX3xX18xX6xXdxX3xXexX37xX61cxX3xX18xX15xX3xX4xX3dxX3xX4xX1xX27xX83xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXexX2axX14xX3xXc1xX2exX16xX32xX3xX5xX4d0xX4xX3xXc1xX5faxXdxX3xX18xX36axXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX8fxX16xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xXexX27xX17cxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xX1xX24xX57xX3xXc1xX2exX16xX32xX83xX3xX402xX24xXb4xX16xX3xX5xX5b2xX3xX18xX15xX3xX7xXed0xX3xX77xX9c9xX16xX32xX3xX4xXbaxX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX32xX24xX4a4xX16xX3xX5xX4d0xX4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX18xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX16xX32xX14xX15xXdxX3xXc1xX23xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXc1xXa0xXexX3xX16xX3cxX36axX4xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX21xX136xX16xX3xX18xX610xX16xX32xX3xX1xX3dxX16xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX3xX32xXdxX6xX16xX3xXexX36axXdxX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX16xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX16xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX77xXexX1xX175xX3xX177xX20exX42xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX175xX3xX186xX82xX1fexXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX65xX65xXdxX13axX21xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX18xX16xX65xX16xX10xX170xX7xX65xX2xX1fexX2xX1fexX65xX2xX42xX82xX77xX177xX2xX186xX186xX177xX2xX186xXexX1fexX42xX1fexX1fexX5xX177xX161xXexXexX17bxX18xX16xX161xX21xX10xX161xX29xX6xX4xX161xX1xX14xXdxX161xX16xX32xX13axX216xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX9exX1exX4xX3xXc1xX2axXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xX77xX4d0xX3xXbxX1xXdxXf5xX16xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX1xX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX13axX3xX399xX39axX16xX1xX175xX3xX5bxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2dxX14xX6xX65xXcxXcxXbdxX3adxX54xX3afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX37xXf5xX16xX3xX5xXfa1xX16xX1xX3xX18xX4d0xX4xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX175xX3xX9exe170xX16xX32xX3xX18xX36axXdxX3xX4xX1exX4xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX18xX136xX3xX5xX6xX14xX3xXc1xX2exX16xX32xX83xX3xX18xXdxXe1xX4xX3xX5xX15xX29xX83xX3xXc1xX548xXdxX3xX7xX5faxX16xX32xX3xX18xXb41xXexX3xX4xX1xXa0xXexX83xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX8fxX16xX3xX4xX45xX6xX3xX16xX1xX426xX16xX3xX77xX426xX16xX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX83xX3xXexX37xXb41xXexX3xXexX4d0xX83xX3xX6xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX13axX13axX13axX83xX3xX4xX8fxX16xX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX4exX4xX1xX83xX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xX18xX136xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexX37xX2axX16xX32xX3xX21xXdxX27xX16xX3xXc1xX49xXdxX3xX4xX3dxX3xX4xXa0xX24xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX83xX3xX7xX4d0xX3xXbxX1xX426xX16xX3xX1xX14xX1exX3xX32xXdxX15xX24xX3xX16xX32xX1xec52xX14xX83xX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX8fxX16xX32xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX783xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xXexX6xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX16xX6xX57xX17cxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xXb41xX16xX3xXexX1xX94xX4xX3xX18xX15xX3xX32xXdxXb4xXdxX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX4xX1exX4xX3xX402xX24xX6xX16xX3xX1xXe1xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX83xX3xX402xX24xX6xX16xX3xX1xXe1xX3xX5xXacaxXdxX3xX4exX4xX1xX83xX3xXe4xXdxX23xX29xX3xX7xX14xX1exXexX3xX37xX45xXdxX3xX37xX14xX17cxX3xXc1xXa0xX24xX3xXexX37xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX61cxX16xX32xX83xX3xX4xX1xX5faxX16xX32xX3xXexX1xX6xX29xX3xX16xX1xb539xX16xX32xX83xX3xXexXdxXf5xX24xX3xX4xX4d0xX4xX83xX3xX16xX32xX19xX16xX3xX16xX32xX1367xX6xX3xXexXe1xX3xX16xX2axX16xX3xX18xX15xX3xXexX131xX16xX1xX3xXexX37xX2axX16xX32xX3xX17bxX24xX5faxX16xX32xX3xX4xXa0xXbxX3xXc1xX2axX14xX3xXc1xX94xX4xX83xX3xX29xX426xX24xX3xXexX1xX24x9ce1xX16xX83xX3xX17bxX24xX16xX32xX3xXc1xX2exXexX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX17cxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xX16xX1xXb41xX16xX3xXexX1xX94xX4xX3xX18xX15xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX17cxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexXdxX27xX16xX3xX21xX2exX83xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xX21xX1073xX16xX32xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX1367xX16xX32xX3xX21xX3cxX36axX4xX3xX18xX15xX3xXexX1367xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX17cxX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xXexX3cxX3xXexX3cxX783xX16xX32xX83xX3xXexX426xX29xX3xXexX37xX2axX16xX32xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX13axX13axX13axX3xXb3xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX83xX3xXexXb41xXbxX3xXexX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX24xX3xXexXdxXf5xX16xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX18xX19xX16xX3xX1xXbaxX6xX83xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX4xX14xX16xX3xX16xX32xX3cxX548xXdxX3xX3adxXdxXe1xXexX3xX54xX6xX29xX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX24xX57xX3xX32xXdxX1exX3xXexX37xX34xX3xX18xX19xX16xX3xX1xXbaxX6xX3xX18xX15xX3xXexX37xX4exX3xXexX24xXe1xX3xX4xX14xX16xX3xX16xX32xX3cxX548xXdxX3xX3adxXdxXe1xXexX3xX54xX6xX29xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX7xX4d0xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xXbxX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX21xXb4xX14xX3xX18xXe1xX3xXcxX49xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xX29xX36axXdxX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX3adxX136xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXbxX1xX61cxX16xX32xX83xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX83xX3xXc1xX5faxXdxX3xX16xX32xX14xX2axXdxX175xX3xXcxX37xX3cxX36axX4xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX77xXdxX58xX16xX3xX21xXdxX27xX16xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXbaxX16xX32xX83xX3xXbxX1xX94xX4xX3xXexX2axXbxX83xX3xXe4xX1xXbaxX3xX5xX3cxX548xX16xX32xX3xXexX37xXf5xX16xX3xXexX1xX27xX3xX32xXdxX36axXdxX83xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXe4xX1xX24xX3xX18xX4d0xX4xX83xX3xX4xX8fxX16xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXexX426xX29xX3xXc1xX6abxX4xX3xX21xXdxXe1xXexX83xX3xX4xX14xXdxX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXbxX1xX61cxX16xX32xX83xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX18xX15xX3xXc1xX5faxXdxX3xX16xX32xX14xX2axXdxX3xX5xX15xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX57xX27xX24xX83xX3xXexX1xX3cxX548xX16xX32xX3xX17bxX24xX57xXf5xX16xX13axX3xXbdxX1exX4xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX37xX9fbxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXexX1xX24xXb41xX16xX3xX5xXacaxXdxX83xX3xXe4xX1xXbaxX3xXe4xX1xX19xX16xX83xX3xXexX1xX1exX4xX1xX3xXexX1xX94xX4xX3xXc1xX6xX16xX32xX3xXc1xX6abxXexX3xX37xX6xX3xX18xX15xX3xX4xX1xX45xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX83xX3xX21xXdxXe1xX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4xX8fxX16xX3xX1exXbxX3xX77xX9c9xX16xX32xX3xXc1xX23xX3xX32xXdxX610xX3xX18xX610xX16xX32xX3xXc1xX2exX4xX3xX5xXb41xXbxX83xX3xX4xX1xX45xX3xX402xX24xX57xX136xX16xX83xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xX32xXdxX6xX83xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xc792xX16xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXexX1xX49xX3xX18xX15xX3xX29xX65fxXdxX3xXexX37xX3cxX548xX16xX32xX3xX1xX14xX15xX3xX21xX131xX16xX1xX83xX3xX49xX16xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX1exXexX3xXexX37xXdxX23xX16xX13axX3xX54xX1xXb41xX16xX3xXc1xX34xX16xX1xX83xX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xXexX1xXb41xXexX3xX7xX1exXexX83xX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xX18xX136xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xXc1xXa0xX24xX3xXexX37xX6xX16xX1xX83xX3xXc1xXe6xX57xX3xX5xX19d5xXdxX3xX186xX3xX16xX32xX24xX57xX3xX4xX3dxX3xX29xX15xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXexX6xX3xXc1xXc2xX3xX4xX1xX730xX3xX37xX6xX3xXc1xX23xX3xX4xXbaxX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX83xX3xX21xXdxXe1xX16xX3xXbxX1xX1exXbxX3xXbxX1xX19d5xX3xX1xXacaxXbxX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexX1xX9e8xX16xX32xX3xX5xXacaxXdxX3xX54xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX18xX136xX3xX9exX1xXdxX27xX16xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xX21xXb4xX14xX3xX18xXe1xX3xXcxX49xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xX29xX36axXdxX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX3adxX136xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX175xX3xX9exX8fxX16xX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX4exX4xX1xX83xX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexX37xX2axX16xX32xX3xX18xX15xX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX32xXdxXb4xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xXbxX1xX19d5xX3xX1xXacaxXbxX83xX3xX4xXbaxX3xXexX4exX16xX1xX3xXe4xX1xXb4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX14xX3xXc1xX23xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xX4xX45xX16xX32xX3xX4xX5faxX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX24xX57xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xX21xX3cxX36axX4xX3xXc1xX8fxX24xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xX18xX15xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xX16xX3cxX36axX4xX3xXexX6xX3xX16xX32xX15xX57xX3xX4xX15xX16xX32xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX7xX2axX4xX1xX83xX3xX18xX610xX16xX32xX3xX29xX2axX16xX1xX83xX3xX4xXb4xX3xX18xX136xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX83xX3xXexX3cxX3xXexX3cxX783xX16xX32xX83xX3xXexX49xX3xX4xX1xX94xX4xX83xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX83xX3xXc1xX2axX14xX3xXc1xX94xX4xX83xX3xX5xX5faxXdxX3xX7xX5faxX16xX32xX3xX18xX15xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX1xX94xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX402xX24xXb4xX16xX3xX5xX5b2xX13axX3xXb3xX6abxX4xX3xX21xXdxXe1xXexX3xX4xX1xX5dxX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX32xXdxX1exX14xX3xX77xX9c9xX4xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX83xX3xXexX3cxX3xXexX3cxX783xX16xX32xX83xX3xXbxX1xX61cxX16xX32xX83xX3xX4xX1xX5faxX16xX32xX3xX7xX24xX57xX3xXexX1xX14xX1exXdxX83xX3xXaxXexX4d0xX3xX77xXdxX58xX16xX3xX21xXdxX27xX16xX83xXaxX3xXaxXexX4d0xX3xX4xX1xX24xX57xX23xX16xX3xX1xXbaxX6xX17cxXaxX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX21xXb4xX14xX3xX18xXe1xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xX16xX2exXdxX3xX21xX2exX17cxX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX77xX426xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX18xX15xX3xXe4xea18xX3xX5xX24xXb41xXexX83xX3xXe4xX2236xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXc1xX14xX15xX16xX3xXe4xX27xXexX83xX3xXexX1xX5faxX16xX32xX3xX16xX1xXa0xXexX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX17cxX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX16xX19xX16xX32xX3xX5xX4d0xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX7xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xXc1xXa0xX24xX3xX4xX45xX6xX3xXexX49xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX18xX15xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX18xXdxXf5xX16xX17cxX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX83xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX3xX18xX15xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX17cxX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX83xX3xX29xX65fxX3xX1xX131xX16xX1xX83xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX1xX94xX4xX3xX4xX8fxX29xX3xX402xX24xX57xX136xX16xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX17cxX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX1xX94xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX3xX18xX15xX3xX5xX136xX3xX5xX5faxXdxX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX17cxX3xX16xX426xX16xX32xX3xX4xX6xX14xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX5xX4d0xX4xX83xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX1xX14xX2axXexX3xXc1xX2exX16xX32xX3xX402xX24xXb4xX16xX3xX5xX5b2xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX17cxX3xX7xX4d0xX3xXbxX1xX426xX16xX3xX4xX65fxX16xX32xX83xX3xXbxX1xX5faxXdxX3xX1xXacaxXbxX3xX18xX15xX3xXe4xXdxX23xX29xX3xX7xX14xX1exXexX3xX402xX24xX57xX136xX16xX3xX5xX4d0xX4xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX3dxX3xX402xX24xX6xX16xX3xX16xX1xX15xX3xX16xX3cxX36axX4xX17cxX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX83xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX1xX94xX4xX3xX1xX14xX2axXexX3xXc1xX2exX16xX32xX3xX4xX45xX6xX3x88f9xX6abxXexX3xXexX37xXb41xX16xX3xXcxX49xX3xX402xX24xX5faxX4xX83xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX23xX3xX4xX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX161xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX17cxX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX16xX136xX16xX3xX77xX426xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxX3xX4xX1xX45xX3xX16xX32xX1xXfa1xX6xX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX402xX24xX57xX136xX16xX3xX5xX15xX29xX3xX4xX1xX45xX3xX4xX45xX6xX3xX16xX1xX426xX16xX3xX77xX426xX16xX13axX13axX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX178xX13axX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXc1xXc2xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX5xX24xXb41xX16xX3xX77xX426xX16xX3xX4xX1xX45xX83xX3xX4xX1xX14xX3xX5b2xX3xXe4xXdxX27xX16xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xXc1xX5faxXdxX3xX18xX36axXdxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xXc1xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX21xX2exX3xX4xX1exX4xX3xX4xXa0xXbxX3xXexXdxX27xX16xX3xXexX36axXdxX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXc1xXc2xX3xXc1xXbaxX16xX32xX3xX32xXbaxXbxX3xX16xX1xXdxX136xX24xX3xX5b2xX3xXe4xXdxX27xX16xX3xX4xX9c9xX3xXexX1xX23xX83xX3xX17bxX1exX4xX3xXc1xX1exX16xX32xX3xX18xX15xX14xX3xXcxX548xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX77xX4d0xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX9exX1xX730xX3xXexX1xX34xX3xX4xX45xX6xX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX17cxX3xXexXb41xXbxX3xXexX37xX24xX16xX32xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX5xX24xXb41xX16xX83xX3xXbxX1xX426xX16xX3xXexX4exX4xX1xX83xX3xXexX2axX14xX3xX7xX4d0xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX24xXb41xX16xX3xX4xX6xX14xX3xX18xX15xX14xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xX17bxXdxX16xX3xX5b2xX3xXe4xXdxX27xX16xX83xX3xX21xX6xX14xX3xX32xX4a4xX29xX175xX3xX54xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX9exX1xX730xX3xXexX1xX34xX3xX7xX5faxX3xXd4xX177xX3xX4xX61cxX16xX3xXbxX1xX19d5xX3xX1xXacaxXbxX17cxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4xX8fxX16xX3xXe4xX27xX3xXexX1xX1367xX6xX3xX16xX1xX3cxX16xX32xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX4xXbaxX3xXc1xXdxX136xX24xX3xX4xX1xX730xX16xX1xX83xX3xX21xX49xX3xX7xX24xX16xX32xX17cxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4xX9c9xX3xXexX1xX23xX3xX1xXbaxX6xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX83xX3xX402xX24xX57xX3xX4xX1xX27xX83xX3xX402xX24xX57xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexX17cxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xXe4xX1xX65fxX16xX32xX3xXe4xX27xX3xXexX1xX1367xX6xX3xX9exX1xX730xX3xXexX1xX34xX3xX7xX5faxX3xXd4xX177xX83xX3xX4xX8fxX16xX3xXc1xX3cxXacaxX4xX3xX5xX3cxXacaxX4xX3xX21xaf93xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX19d5xX3xX1xXacaxXbxX3xX18xX36axXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexXdxX58xX16xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX16xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX29xX7xX161xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX1xX131xX16xX1xX3xXb4xX16xX1xX3xXd4xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX65xX65xXdxX13axX21xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX13axX18xX16xX65xX16xX10xX170xX7xX65xX2xX1fexX2xX1fexX65xX2xX42xX82xX77xX177xX2xX186xX186xX20exX82xX2xXexXd4xX20exX80xXd4xX5xX178xX13axX216xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xXaxX3xX77xX6xXexX6xX161xXbxX1xX14xXexX14xX161xX14xX37xXdxX32xXdxX16xX6xX5xX161xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX175xX65xX65xX4xX77xX16xXdxX29xX32xX13axX18xXdxX10xXexX16xX6xX29xXbxX5xX24xX7xX13axX18xX16xX65xXexX177xX178xX42xX65xX24xXbxX5xX14xX6xX77xX10xX77xX65xXdxX2bfxX1xX7xX6xX65xX178xX42xX2xX1fexX2c8xX42xX82xX2c8xX2xX80xX65xXexXexX17bxX18xX16xX2c8xX2c8xX21xX10xX2c8xX29xX6xX4xX2c8xX1xX14xXdxX2c8xX16xX32xX1xXdxX2c8xX5xX6xX16xX2c8xXexX1xX24xX2c8xX29xX24xX14xXdxX2c8xX21xX6xX16xX2c8xX4xX1xX6xXbxX2c8xX1xX6xX16xX1xX2c8xXexX37xX24xX16xX32xX2c8xX24xX14xX16xX32xX2c8xX77xX6xX16xX32xX2c8xX4xX14xX16xX32xX2c8xX7xX6xX16xX2c8xX18xXdxX10xXexX2c8xX16xX6xX29xX2c8xXe4xX1xX14xX6xX2c8xX17bxXdxXdxX2c8xX2xX2xX82xX80xX2xX80xX20exX20exX82xX2c8xXd4xX80xX80xX42xX82xX2xX20exX13axX216xXbxX32xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXef3xX24xX6xX16xX32xX3xX4xXb4xX16xX1xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX1xX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX13axX3xX399xX39axX16xX1xX175xX3xX5bxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2dxX14xX6xX65xXcxXcxXbdxX3adxX54xX3afxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXb3xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX83xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX16xX1xXa0xX16xX3xX29xX2axX16xX1xX83xX3xXc1xX426xX57xX3xX5xX15xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xXexX426xX29xX83xX3xX4xX8fxX16xX3xX7xX36axX29xX3xXc1xX3cxXacaxX4xX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX18xX36axXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX8fxX16xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xXc1xX49xXdxX3xX29xX36axXdxX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xXexX1xX4d0xX4xX83xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX83xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX24xX57xX3xX77xX426xX16xX3xX4xX1xX45xX3xXc1xXdxX3xXc1xX65fxXdxX3xX18xX36axXdxX3xX32xXdxX610xX3xX18xX610xX16xX32xX3xX16xX32xX24xX57xXf5xX16xX3xXexX9e8xX4xX83xX3xXe4xX2236xX3xX5xX24xXb41xXexX83xX3xXe4xX2236xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX17cxX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXexX19xX16xX32xX3xX4xX3cxX548xX16xX32xX3xXc1xX14xX15xX16xX3xXe4xX27xXexX83xX3xX16xX426xX16xX32xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX19xX16xX32xX3xX5xX4d0xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX7xX94xX4xX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xXc1xXa0xX24xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX1exX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX18xX15xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX18xXdxXf5xX16xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX9exX1exX4xX3xX4xXa0xXbxX3xX45xX57xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX4xX8fxX16xX3xX402xX24xX6xX16xX3xXexX426xX29xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX5xX24xXb41xX16xX83xX3xX32xXbaxXbxX3xX5b2xX3xX4xX1exX4xX3xX77xX4d0xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xX2axXdxX3xX21xXdxX23xX24xX3xXexX14xX15xX16xX3xX402xX24xX5faxX4xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX18xX15xX3xXc1xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX21xX2exX3xX4xXa0xXbxX3xXexX37xXf5xX16xX17cxX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xXexX1xXb41xXexX3xXexX5faxXexX3xX4xX1exX4xX3xX21xX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX45xX6xX3xX4xXa0xXbxX3xX45xX57xX3xX4xXa0xXbxX3xX29xX131xX16xX1xX13axX3xX4dxX1exX14xX3xX4xX1exX14xX3xX4xX45xX6xX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX21xX2exX3xX4xX8fxX16xX3xX402xX24xX1exX16xX3xXexX37xXdxXe1xXexX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX3adxX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexXbexX17cxX3xX21xX1exX29xX3xX7xX1exXexX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexX27xX3xX4xX45xX6xX3xXc1xX34xX6xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXc1xX3dxX16xX3xX18xX34xX17cxX3xXc1xX1exX16xX1xX3xX32xXdxX1exX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX16xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX4xX45xX6xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xXe4xXb1axX3xX402xX24xX6xX17cxX3xX4xX1xX730xX3xX37xX9fbxX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX83xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX4exX4xX1xX3xXc1xXc2xX3xXc1xX2axXexX3xXc1xX3cxXacaxX4xX83xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX1xX2axX16xX3xX4xX1xX27xX83xX3xX57xX27xX24xX3xXe4xX5aaxX29xX3xX4xX61cxX16xX3xXexX4a4xX16xX3xXexX2axXdxX3xX18xX15xX3xX16xX32xX24xX57xXf5xX16xX3xX16xX1xX426xX16xX83xX3xX21xX15xXdxX3xX1xX61xX4xX3xXe4xXdxX16xX1xX3xX16xX32xX1xXdxXe1xX29xX17cxX3xXexX1367xX3xXc1xXbaxX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX3xXbxX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX83xX3xX29xX9c9xX4xX3xXexXdxXf5xX24xX83xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xX18xX15xX3xX32xXdxXb4xXdxX3xXbxX1xX1exXbxX3xX4xXbaxX3xXexX4exX16xX1xX3xXe4xX1xXb4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xXe4xXb1axX3xXexX36axXdxX3xX18xX15xX3xXexX8fxX29xX3xX16xX1xX131xX16xX3xX17bxX6xX3xX1xX3dxX16xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX3adxXdxXe1xX4xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xXc1xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX21xX2exX3xX4xX1exX4xX3xX4xXa0xXbxX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX32xX9e8xX16xX3xX5xXdxX136xX16xX3xX18xX36axXdxX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xXexX1xX3cxX548xX16xX32xX3xX17bxX24xX57xXf5xX16xX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xX1xXdxXe1xX24xX3xX402xX24xXb4xX3xX4xX6xX14xX13axX3xX9exX1xX5dxX3xX5b2xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxXe1xX16xX83xX3xX17bxXed0xX3xX5xX5b2xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xXexX27xX3xXc1xX6xX16xX32xX3xXc1xX6abxXexX3xX37xX6xX83xX3xX16xX1xXa0xXexX3xX5xX15xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX18xXa0xX16xX3xXc1xX136xX3xX32xX426xX57xX3xX21xX94xX4xX3xX17bxX5dxX4xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xX16xX1xX426xX16xX3xX77xX426xX16xX3xX16xX1xX3cxX175xX3xXef3xX24xXb4xX16xX3xX5xX5b2xX83xX3xX7xXed0xX3xX77xX9c9xX16xX32xX3xXc1xXa0xXexX3xXc1xX6xXdxX83xX3xXexX15xXdxX3xX16xX32xX24xX57xXf5xX16xX83xX3xXexX15xXdxX3xX7xXb4xX16xX3xX4xX65fxX16xX32xX17cxX3xX4xX1xXf5xX16xX1xX3xX5xXe1xX4xX1xX3xX32xXdxX15xX24xX3xX16xX32xX1xX1ab3xX14xX17cxX3xX65fxX3xX16xX1xXdxX58xX29xX3xX29xX65fxXdxX3xXexX37xX3cxX548xX16xX32xX17cxX3xX19d5xX16xX3xXexX9e8xX4xX83xX3xXexX6xXdxX3xX16xX2axX16xX3xX32xXdxX6xX14xX3xXexX1xX65fxX16xX32xX83xX3xXexX1xX6xX29xX3xX16xX1xX1b4exX16xX32xX83xX3xX5xXc2xX16xX32xX3xXbxX1xX4exX83xX3xXexXdxXf5xX24xX3xX4xX4d0xX4xX83xX3xXexXe1xX3xX16xX2axX16xX3xX17bxXc2xX3xX1xX2exXdxca85xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX9exX65fxX16xX32xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX16xX1xX426xX16xX3xX7xX4d0xX3xX18xX15xX3xX21xX8fxX24xX3xX4xXed0xX3xX4xXa0xXbxX3xX45xX57xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xXexX1xX10xX14xX3xXc1xX5dxX16xX32xX3xXb3xXdxX136xX24xX3xX5xXe1xX83xX3xX402xX24xX57xX3xX4xX1xX27xX83xX3xX402xX24xX57xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX83xX3xX5xX4d0xX6xX3xX4xX1xX61xX16xX83xX3xX32xXdxX36axXdxX3xXexX1xXdxXe1xX24xX3xX18xX15xX3xX21xX8fxX24xX3xXc1xX3cxXacaxX4xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX3xXexX1xXb41xXexX3xX7xX4d0xX3xX17bxX94xX16xX32xX3xXc1xX1exX16xX32xX83xX3xXc1xX45xX3xXexXdxXf5xX24xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX83xX3xXc1xX1exXbxX3xX94xX16xX32xX3xX57xXf5xX24xX3xX4xX8fxX24xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX3xX18xX9c9xX3xXexX37xX14xX16xX32xX3xXexX131xX16xX1xX3xX1xX131xX16xX1xX3xX29xX36axXdxX17cxX3xX4xX1xX5dxX3xX5b2xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxXe1xX16xX83xX3xX32xXdxX36axXdxX3xXexX1xXdxXe1xX24xX3xX16xX1xX610xX16xX32xX3xX16xX1xX426xX16xX3xXexX5faxX3xX29xX36axXdxX3xX4xXbaxX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xX18xX61xX16xX32xX83xX3xX21xXb4xX14xX3xXc1xXb4xX29xX3xXexX730xX3xX5xXe1xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX3xXexX37xc3fbxX83xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX3xX16xX610xX83xX3xX4xX1exX16xX3xX21xX2exX3xX16xX32xX3cxX548xXdxX3xX77xX426xX16xX3xXexX2exX4xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX32xXdxX6xX14xX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX83xX3xX7xX6xX24xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX16xX15xX57xX83xX3xXe4xX1xXe6xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xX7xX36axX29xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX730xX16xX1xX3xX18xX15xX3xX21xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX9exX1xX730xX3xXexX1xX34xX3xXc1xX23xX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX1xX3cxX36axX16xX32xX3xX4xX1xX14xX3xXexX14xX15xX16xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xX4xX1xX24xXe6xX16xX3xX21xX34xX3xX18xX15xX3xXexXdxX27xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xXa0xXbxX83xX3xX32xXbaxXbxX3xXbxX1xX8fxX16xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX65fxX16xX32xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX0xX10xX29xX12xXcxX1xX3cxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX83xX0xX65xX10xX29xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX54xX32xX6xX57xX3xX7xX6xX24xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX16xX15xX57xX83xX3xX4xX1xX5dxX16xX32xX3xXexX6xX3xX4xX8fxX16xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX16xX32xX1xXdxXf5xX29xX3xXexX5dxX4xX3xX402xX24xX1exX16xX3xXexX37xXdxXe1xXexX3xX54xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xX4xX45xX6xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xXe4xX1xXe6xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX3xX16xX32xX1xXdxXf5xX16xX3xX4xX94xX24xX83xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX730xX16xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xX136xX3xX4xX3cxX3dxX16xX32xX3xX18xX15xX3xX17bxX426xX57xX3xX77xX4d0xX16xX32xX3xX77xX4d0xX3xXexX1xXb4xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX18xX19xX16xX3xXe4xXdxXe1xX16xX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xX23xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX2xX3xX17bxX10xX29xX3xX17bxX5aaxXexX83xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xXc1xX34xX16xX1xX3xX18xX15xX14xX3xX4xX24xX5faxXdxX3xX16xX19xX29xX3xX16xX6xX57xX17cxX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xXexX1xXb41xXexX3xXexX5faxXexX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX9exX1xX730xX3xXexX1xX34xX3xX4xX45xX6xX3xX4dxX2exX3xX9exX1xX4exX16xX1xX3xXexX37xX34xX3xX18xX136xX3xXexX49xX3xX4xX1xX94xX4xX3xXc1xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXc1xXb4xX16xX32xX3xX21xX2exX3xX4xX1exX4xX3xX4xXa0xXbxX3xXexXdxX27xX16xX3xXexX36axXdxX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xXbdxXbexXbexXbexX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX13axX3xXb3xX4a4xX16xX32xX3xXexX1xX548xXdxX83xX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX9c9xX4xX3xX5xXc2xX16xX1xX3xXc1xX2axX14xX83xX3xX4xX1xX730xX3xXc1xX2axX14xX3xXexX37xXdxX23xX16xX3xXe4xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4d0xX4xX3xX1xXdxXe1xX16xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX37xX131xX16xX1xX83xX3xXe4xX27xX3xX1xX14xX2axX4xX1xX3xXc1xXc2xX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1exX4xX3xX16xX19xX29xX3xX178xX42xX2xX1fexX161xX178xX42xX178xX42xX3xX18xX36axXdxX3xXe4xX27xXexX3xX402xX24xXb4xX3xX4xX6xX14xX3xX16xX1xXa0xXexX83xX3xXbxX1xXa0xX16xX3xXc1xXa0xX24xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX9e8xX16xX32xX3xX5xXacaxXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX77xXdxXe1xX16xX3xX54xX32xX1xX34xX3xX402xX24xX57xX27xXexX3xXb3xX2axXdxX3xX1xX2exXdxX3xXbdxXbexXbexX3xX4xX45xX6xX3xXb3xXb4xX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xX3adxX36axXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX8fxX16xX3xXc1xXbaxX83xX3xXexX65fxXdxX3xX17bxXdxX16xX3xXexX24xX57xXf5xX16xX3xX21xX5faxX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX29xX3cxX548xXdxX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexX13axX3xX9exX1xX5dxX4xX3xX4xX1exX4xX3xXc1xX4a4xX16xX32xX3xX4xX1xX4exX3xX7xX94xX4xX3xXe4xX1xX2706xX10xX83xX3xX1xX2axX16xX1xX3xXbxX1xX5dxX4xX3xX18xX15xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX4xX65fxX16xX32xX13axX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX14xX77xX57xXaxX12xXbdxXdxX16xX3xXexX37xX426xX16xX3xXexX37xX61xX16xX32xX3xX4xXb4xX29xX3xX3dxX16xX3xX13axX65xX13axX0xX65xXbxX12xX0xX77xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX37xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX7xXexX37xX14xX16xX32xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXf5xX16xX3xX402xX24xX6xX16xX175xX0xX65xX7xXexX37xX14xX16xX32xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX161xXexX1xX24xX29xX21xX161xX6xX16xX77xX161xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX2xX42xX83xX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexXaxX3xX1xX37xX10xe857xX9xXaxX65xX4xX1xXdxX16xX1xX161xXexX37xXdxX65xX21xX10xX161xX29xX6xX4xX161xX1xX14xXdxX161xX16xX32xX1xXdxX161xX5xX6xX16xX161xXexX1xX24xX161xX2xX42xX161xX21xX6xX16xX161xX4xX1xX6xXbxX161xX1xX6xX16xX1xX161xXexX37xX24xX16xX32xX161xX24xX14xX16xX32xX161xX77xX6xX16xX32xX161xXe4xX1xX14xX6xX161xX17bxXdxXdxX65xX2xX20exX178xX80xX82xX1fexX13axX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX32xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX65xX29xX10xX77xXdxX6xX65xX2xX178xX42xX65xX16xX10xX170xX7xX65xX2xX1fexX2xX1fexX65xX20exX20exX77xX177xX2xX186xX2xX80xXd4xXd4xXexX1fexX80xX5xX178xX161xXexXexX17bxX18xX16xX161xX21xX10xX161xX29xX6xX4xX161xX1xX14xXdxX161xX16xX32xX13axX216xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xXdxX23xX24xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xX2xX42xX3xX4xX45xX6xX3xXcxX49xX16xX32xX3xX4dxX4exX3xXexX1xX3cxX3xX54xX32xX24xX57xX58xX16xX3xX5bxX1xX5dxX3xXcxX37xX61xX16xX32xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX77xXdxX18xX12xX0xX7xXexX37xX14xX16xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4dxX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX2xX42xX83xX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexXaxX3xX1xX37xX10xX35a6xX9xXaxX65xX4xX1xXdxX16xX1xX161xXexX37xXdxX65xX21xX10xX161xX29xX6xX4xX161xX1xX14xXdxX161xX16xX32xX1xXdxX161xX5xX6xX16xX161xXexX1xX24xX161xX2xX42xX161xX21xX6xX16xX161xX4xX1xX6xXbxX161xX1xX6xX16xX1xX161xXexX37xX24xX16xX32xX161xX24xX14xX16xX32xX161xX77xX6xX16xX32xX161xXe4xX1xX14xX6xX161xX17bxXdxXdxX65xX2xX20exX178xX80xX82xX1fexX13axX1xXexX29xXaxX12xX4dxX27xX3xX29xX2axX4xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX2xX42xX83xX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX37xX14xX16xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX7axX1exX16xX32xX3xX2xX80xX65xX82xX83xX3xX2dxX2exXdxX3xX16xX32xX1xX34xX3xX5xX8fxX16xX3xXexX1xX94xX3xX2xX42xX83xX3xX4dxX6xX16xX3xX9exX1xXa0xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXcxX37xX24xX16xX32xX3xX3cxX3dxX16xX32xX3xXb3xXb4xX16xX32xX3xXe4xX1xXbaxX6xX3xXbdxXbexXbexX3xXc1xXc2xX3xX21xX27xX3xX29xX2axX4xX83xX3xX7xX6xX24xX3xX32xX8fxX16xX3xXd4xX3xX16xX32xX15xX57xX3xX5xX15xX29xX3xX18xXdxXe1xX4xX3xXe4xX1xXe6xX16xX3xXexX37xX3cxX3dxX16xX32xX83xX3xX16xX32xX1xXdxXf5xX29xX3xXexX5dxX4xX3xX18xX15xX3xXexX37xX1exX4xX1xX3xX16xX1xXdxXe1xX29xX83xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX21xX2exX3xX16xX2exXdxX3xX77xX24xX16xX32xX3xX4xX1xX3cxX3dxX16xX32xX3xXexX37xX131xX16xX1xX3xXc1xX136xX3xX37xX6xX13axX0xX65xXbxX12xX0xX65xX77xXdxX18xX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX24xX5xX12xX0xX77xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX65xX77xXdxX18xX12xX0xX65xX77xXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX14xX24xX37xX4xX10xXaxX12xX399xXcxXcxXbdxX3adxX54xX65xX3adxXdxX10xXexX16xX6xX29x7cc6xX3afxX0xX65xXbxX12