TUYỂN SINH: Vào các trường công an nhân dân
Năm 2016, các trường CAND tiếp tục không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CAND phải qua sơ tuyển tại Hội đồng Tuyển sinh Công an tỉnh.
7865xae90xfeb4x9ebdx130d8xaecdxc154x7d86xd130xX7xa10fxf1d2x117d0x831ax91e8xa636xX5x1093exXax106e3xXcx11e58xdedbxdf77x11bedxX3x9850x10536xX17x8121xc098xX3xa5ccx11257x9b94xX3xX4x11d48xX4xX3xXexd54dx881ax7a9fx12772x126f7xX3xX4xebe4xX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX2bxX1x85d7xX2bxX3x12815xX38xX2bxX0x123b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX3bxXaxX12xX17xe117x11a3fxX3x117c4xfba7xX2xf546x91a4xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xa519x126b6xX17xf6cbxX3xXexXdx10c3dxXbxX3xXex9d15xX4xX3xde97xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXex12176xX3xX4xX1xb64dxX4xX3xXexX1xXdxX3xXex11acbxbed8xc4faxX2bxX5cxX3xX5x7e70xX8bxX3xX77xX70xXexX3xa77fxX8axf664xX3xX77x12522xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1cxe666xXcxX3xX98xX8ax13175xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xe4c0xX8cxX3x1253bxe49bxXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXb1xeb10xXdxX3xX1xebf3xX4xX5cxX3xX4xX6xX21xX3xXb1x7f21xX2bxX2cxX3xe7ffxX20xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX4xX91xXbxaaf9xX3xXcxX1x8e97xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77x12578xX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX98xX8axX6xX3xX7x11963xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXexXbfxXdxX3xX1cx812exXdxX3xXb1x12190xX2bxX2cxX3xXcxX8axX8bxX8cxX2bxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexa8dbxX2bxX1xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1e8xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXex1176cxX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3x9584xX8axX7xXexXdx9bb0xX8bxad5cxXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX2xXdcxX3xf7ffxXaaxXdxX3xXexX29xd99fxX2bxX2cxX5cxX3xXexXdxdf5cxX8axX3xX4xX1xX8ax894bxX2bxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4x9a31xX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX3xXexX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX28x1067fxX3xXexX28xX18exX2bxX3xXb1x12f31xX6xX3xaaa9xX20xX2bxX3xX1cxX20xX3xXcxb1a8xX2bxX1xX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX98xX8axX24xX3xX58xX59xX3xXexX8axX7exXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxXaaxXexX3xX2bxX2cxX1xXdx12185xXbxX3xXcxX1cxXa5xXcxX5cxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xX1xXc3xX4xX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xXb1xXbfxXexX3xX1xXc3xX4xX3xX5x12080xX4xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX215x8000xX2bxX1xX3xXexX28x12f0bxX3xX5xX18exX2bxX3xXexX1xX10xX21xX3xX77xX70xXexX3xX5xX8ax7fcexX2bxX3xXexXbfxXdxX3xX1xXc3xX4xX3xX215xXbfxX3x7ea2xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX98xX8axX8bxX3xXb1xX212xX2bxX1xX3xXb1xXdxX8cxX56xX3xXexX7exX2bxX2cxX3xX77xX70xXexX3xXexc104xX2bxX2cxX3xX56xX2fxX2bxX3xX1xXc3xX4xb529xX3xXd0xX20xX3xXb4xX70xXbxX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX1xXbfxX2bxX1xX3xX77xXdxX8cxX56xX3xXexX2e7xX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX77xX1xX24xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxX1xX8cxX3xX1xX2a3xX2bxX1xX3xX4xX38xX2bxX3xXb1xXaaxXdxX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX3bxX212xX3xX1xX2a3xX2bxX1xX5cxX3xX3bxX212xX3xX3bxXbfxX2bxX2cxXdcxX3xX17xX6xX56xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX2e7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX2xX56xX5bxcfe4xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX2bxd919xX2bxX2cxX3xXexX2e7xX3xX3bcx1276cxX3xX77xX2cxX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX173xX3xX2bx1004cxX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX2e7xX3xX2xX56x11179xX3d0xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxX3xXexX2e7xX3xX3bcxX3ebxX3xX77xX2cxX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxXdcxX3x12a79xXdxX18exX2bxX2cxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX1xX8axX124xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXd0xef58xX2bxX2cxX3x7fa9xX1xX8axX3xXd0xX299xX4xX3xX1axX5cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX1xXbfxX3xXexX1xX91xXbxX3xX58xX3xX4xX56xX3xXd0xfc9bxX3xX4xX1xXdxX44axX8axX3xX4xX6xX21xX3xXd0xX20xX3xX58xX3xX77xX2cxX3xXd0xX44axX3xX4xX38xX2bxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xX1fxX44axX3xXexX1xX212xX3xX5xX299xX4xX1dxX3xXcxXdxX70xXbxX3xXexX74xX4xX3xX4xX1xXdxX70xX8axX3xX4xXaaxX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX215xX212xX3xX4xX2baxX2bxX3xXexX1xX212xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX5cxX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX4xX6xX56xX3xX77xX70xXexX3xX4xX1xX3dfxX6xX3xXexX28xX212xX3xX56xb39dxXexX3xX77xX1xXdxX3xXexX28xX20axX2bxX2cxX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xX181xXaaxXdxX3xXd0xeb33xXdxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX3bxX38xX2bxX3xXb1xc8b6xX3xX1xX21xX20xX2bxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xX2bxX2cxX1xX21dxX6xX3xXd0xX74xX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX5cxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX98xX8axX38xX2bxX3xXb1xX124xXdxX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxX3xXexXaaxXexX3xX2bxX2cxX1xXdxX270xXbxX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xXexX29xX117xX2bxX2cxX3xXb1xX29xX117xX2bxX2cxX5cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xXbxX1xX74xX4xX3xXd0xX74xX3xXexXbfxXdxX3xX2bxX2cx10926xX3xXb1xX44axX8axX3xX1xX21xX20xX2bxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX270xX56xX3xXd0xX74xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xXbfxX56xX3xX77x834dxX3xX5xX8axX2baxXexX173xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX3bxX299xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX18exX56xX3xX2xX3xX5x9008xX2bxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xXexX1xX2axXdxX3xX2cxXdxX6xX2bxX3xX2xX58xX3xXexX1xX24xX2bxX2cxX3xX77xX8cxX3xXexX2e7xX3xX77xX1xXdxX3xX4xX1f7xX3xX98xX8axX8bxX70xXexX3xXb1xX212xX2bxX1xX3xXb4xX8axX91xXexX3xX2bxX2cxX5fexXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xe351xX3x122d9xX29xX8axX3xXedxX1dxX3xX69xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1x1177fxX3xXexXdxX18exX8axX3xX4xX1xX8axX194xX2bxX3xXd0xX44axX3xX4xX1xXe0xX2bxX1xX3xXexX28xX212xX173xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX6d8xX3xX4xX1xXdxX44axX8axX3xX4xX6xX21xX5cxX3xX4xX38xX2bxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX98xX8axX8bxX3xXb1xX212xX2bxX1xX173xX3xX5xX29xX8axX3xX215xX6xX2bxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xX1xXc3xX4xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX1xXc3xX4xX3xXbxX1xX7exX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xXd0xX20xX3xXexX29xX117xX2bxX2cxX3xXb1xX29xX117xX2bxX2cxX173xX3xXb1xX58cxX3xX77xX70xXexX3xX1xX2fxX2bxX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX4xX1f7xX3xX4xX21xX2bxX3xXexX1xX2a3xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX58xXdcxX3xX181xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX28xX299xX4xX3xXexXdxX70xXbxX3xXb1xX70xX2bxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXexXbfxXdxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX1xX8axX8bxX270xX2bxX5cxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xXbxX1xXaaxX5cxX3xXexX1xX212xX3xXb4xX58cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX3xXexX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX28xX20axX3xX2c8xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX2bxX1xX2axX3xX2bxX2cxX29xX2axXdxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX1xX124xX2f2xX173xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2cxXdxX6xX2bxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXexX2e7xX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xcc60xX3fxe767xX3xXb1xX70xX2bxX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX58xX3bcxX3fxX8b7xX3fxX58xX59xX2xX5bxX5cxX3xX77xX1xXdxX3xXb1xX70xX2bxX3xX56xX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX215xX9axX2bxX3xX4xX1xXe0xX2bxX1xX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX215xX9axX2bxX3xX7xX6xX21xX3xX2c8xX4xX1f7xX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX4xX1xX82xX2bxX2cxX2f2xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX69xX24xX4xX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xXexX2axX1dxX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX5cxX3xX1xXc3xX4xX3xX215xXbfxX5cxX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xX77xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXd0xX20xX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xX4xX1xX82xX2bxX2cxX3xX56xXdxX2bxX1xX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX8b7xXdcxX3xX42cxX1xX24xX56xX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1xa624xX10xX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX2e7xX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX58xX8b5xX3fxX8b7xX3xXb1xX70xX2bxX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX2xX3fxX3bcxX3fxX58xX59xX2xX5bxX5cxX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX77xX1xX24xX56xX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1xX9cexX10xX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexXbfxXdxX3xX153xX270xX2bxX1xX3xXb4xX24xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX2c8xX7xXaaxX3xX2xX3d0xX5cxX3xXb1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX1fx10841xX3xX6bdxXdxX18exX56xX3xX19xX117xX2bxX5cxX3xXcxXa5xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX2f2xXdcxX3xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX3bxXaa1xXdxX3xX5xX212xX4xX1xX3xX77xX1xX24xX56xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1xX9cexX10xX3xX4xX74xX3xXexX1xX8cxX3xX98xX8axX6xX3xX4xX7exX2bxX2cxX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xXexXdxX2bxX3xXb1xXdxX270xX2bxX3xXex7f89xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX5cxX3xXb1xX212xX6xX3xX4xX1xX140xX1dxX3xa06bxXb1exXb1exXdcxX4xX21xX2bxX2cxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXdcxX2cxX21xXd0xXdcxXd0xX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX3bcxXdcxX3xX181xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xXbfxXexX3xXexXdxX18exX8axX3xX4xX1xX8axX194xX2bxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4xX1xX140xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX56xX124xXexX3xX77xX1xXaaxXdxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX56xX124xXexX3xX2bxX2cxX20xX2bxX1xX3xXb1xX20xX21xX3xXexXbfxX21xX3xX4xX6d8xX6xX3xX56xX124xXexX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxXdcxX3xX1fxXdxX270xX4xX3xX2bxX124xXbxX3xX1xX128xX3xX7xX117xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX3xXexX1xX299xX4xX3xX1xXdxX270xX2bxX3xXexX28xX29xX57fxX4xX3xX77xX9dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xX98xX8axXaaxX4xX3xX2cxXdxX6xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xX215xX24xX21xX3xXb1xX8cxX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xX1f7xX3xXb1xX6d8xX3xXb1xXdxX44axX8axX3xX77xXdxX270xX2bxX3xXexX1xX6xX56xX3xX2cxXdxX6xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxXdcxX3xb105xXc3xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX70xXexX3xXb4xXdxX2bxX3xX5xXdxX18exX2bxX3xX1xX270xX3xXexXbfxXdxX3xXa5xX1x128b5xX2bxX2cxX3xXcxX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX4xX24xX2bxX3xX215xX124xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX3xX2c8xXexX1xX10xX21xX3xX7xXaaxX3xX56xX24xX8bxX3xX59xX8b7xX8b5xX8b7xXdcxX3d0xX3d0xX3d0xX3bcxX59xX8b5xX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX59xX8b5xX59xX3bcxXdcxX2xd915xX2xX3bcxXd98xX8b5xX2f2xX3xXb1xX8cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX1xX29xX57fxX2bxX2cxX3xX3bx8a1cxX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xXdxX56xX2cxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXdcxX215xX6xX21xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXdcxXd0xX2bxX3fxX2bxX10xXb1exX7xX3fxX2xX5bxX2xX59xX3fxXd98xX5bxX3bxX3bcxX59xX3ebxX3bcxX59xX59xX59xXexX2xX59xX3bcxX58xX3d0xXd98xX5xX59xXdcxX16cxXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX1axX56xX6xX2cxX10xX3xX3bxXexX1xX8axX56xX215xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX69xX1cxa006xX3xXcxc449xX69xX1cxX3xX1cxdd57xX1axX3xX181xa423xX17xd1bcxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xXcxX1xX29xX187xX2bxX2cxX3xXexX24xX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX17xX2cxX8axX8bx95e3xX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX6bdxXdxX18exX56xX3xX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12
namthanh