TUYỂN SINH: Vào các trường công an nhân dân
Năm 2016, các trường CAND tiếp tục không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CAND phải qua sơ tuyển tại Hội đồng Tuyển sinh Công an tỉnh.
484xf5ax2d53x1047x5596x13b4x39c2x7dc6x6896xX7x776x811cx1a74x164dx1663x5d2bxX5x3036xXax16f4xXcx40e2x55a4x2c4fx7c62xX3x5a1x5fcdxX17x517ax71f2xX3x769cx4877x1f5cxX3xX4x4661xX4xX3xXex12fdx41ddx32c3x314fx3204xX3xX4x7be5xX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX2bxX1x4214xX2bxX3x4a3dxX38xX2bxX0x4122xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX3bxXaxX12xX17x11e1x7618xX3x1840x1bc1xX2x126cx7d2bxX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3x537fx41e3xX17x593fxX3xXexXdx533cxXbxX3xXex65f2xX4xX3x3203xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXex59cfxX3xX4xX1x2af3xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex7419x287cx3335xX2bxX5cxX3xX5x6ce5xX8bxX3xX77xX70xXexX3x378bxX8ax3ab5xX3xX77x7fc3xX3xXexX1xXdxX3xXcxX1cx278cxXcxX3xX98xX8ax5f79xX4xX3xX2cxXdxX6xX3x1227xX8cxX3x28e6x7cbdxXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXb1x4388xXdxX3xX1x3d53xX4xX5cxX3xX4xX6xX21xX3xXb1x58fbxX2bxX2cxX3x7e05xX20xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX4xX91xXbx7c50xX3xXcxX1x71e7xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77x6fadxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX3xXbxX1xX9axXdxX3xX98xX8axX6xX3xX7x392bxX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXexXbfxXdxX3xX1cxcaaxXdxX3xXb1x7162xX2bxX2cxX3xXcxX8axX8bxX8cxX2bxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexc10xX2bxX1xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d0cxX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXex1a91xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3x5c6axX8axX7xXexXdx3b24xX8bx1f65xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX2xXdcxX3x5d3xXaaxXdxX3xXexX29x192bxX2bxX2cxX5cxX3xXexXdx8466xX8axX3xX4xX1xX8ax34dexX2bxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4x4bccxX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX3xXexX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX28x3d99xX3xXexX28xX18exX2bxX3xXb1x473fxX6xX3x1634xX20xX2bxX3xX1cxX20xX3xXcx664bxX2bxX1xX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX98xX8axX24xX3xX58xX59xX3xXexX8axX7exXdxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxXaaxXexX3xX2bxX2cxX1xXdx656cxXbxX3xXcxX1cxXa5xXcxX5cxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xX1xXc3xX4xX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xXb1xXbfxXexX3xX1xXc3xX4xX3xX5x5fc8xX4xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX215x8018xX2bxX1xX3xXexX28x5a7xX3xX5xX18exX2bxX3xXexX1xX10xX21xX3xX77xX70xXexX3xX5xX8ax553fxX2bxX3xXexXbfxXdxX3xX1xXc3xX4xX3xX215xXbfxX3x66ccxX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX98xX8axX8bxX3xXb1xX212xX2bxX1xX3xXb1xXdxX8cxX56xX3xXexX7exX2bxX2cxX3xX77xX70xXexX3xXex25fcxX2bxX2cxX3xX56xX2fxX2bxX3xX1xXc3xX4x53faxX3xXd0xX20xX3xXb4xX70xXbxX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX1xXbfxX2bxX1xX3xX77xXdxX8cxX56xX3xXexX2e7xX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX77xX1xX24xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xXcxX1xX8cxX3xX1xX2a3xX2bxX1xX3xX4xX38xX2bxX3xXb1xXaaxXdxX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xX3bxX212xX3xX1xX2a3xX2bxX1xX5cxX3xX3bxX212xX3xX3bxXbfxX2bxX2cxXdcxX3xX17xX6xX56xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX2e7xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX2xX56xX5bx7ba3xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX2bx50fxX2bxX2cxX3xXexX2e7xX3xX3bcx1826xX3xX77xX2cxX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX173xX3xX2bx29a3xX1dxX3xX4xX6xX21xX3xXexX2e7xX3xX2xX56x7f76xX3d0xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxX3xXexX2e7xX3xX3bcxX3ebxX3xX77xX2cxX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxXdcxX3xa83xXdxX18exX2bxX2cxX3xX1xXc3xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX1xX8axX124xX4xX3xX4xX24xX4xX3xXd0x4913xX2bxX2cxX3x7707xX1xX8axX3xXd0xX299xX4xX3xX1axX5cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX1xXbfxX3xXexX1xX91xXbxX3xX58xX3xX4xX56xX3xXd0x3ac2xX3xX4xX1xXdxX44axX8axX3xX4xX6xX21xX3xXd0xX20xX3xX58xX3xX77xX2cxX3xXd0xX44axX3xX4xX38xX2bxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xX1fxX44axX3xXexX1xX212xX3xX5xX299xX4xX1dxX3xXcxXdxX70xXbxX3xXexX74xX4xX3xX4xX1xXdxX70xX8axX3xX4xXaaxX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX215xX212xX3xX4xX2baxX2bxX3xXexX1xX212xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX5cxX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXbxX1xX9axXdxX3xX4xX6xX56xX3xX77xX70xXexX3xX4xX1xX3dfxX6xX3xXexX28xX212xX3xX56x5619xXexX3xX77xX1xXdxX3xXexX28xX20axX2bxX2cxX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX164xX3xX181xXaaxXdxX3xXd0x3376xXdxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX3bxX38xX2bxX3xXb1x7d8cxX3xX1xX21xX20xX2bxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xX2bxX2cxX1xX21dxX6xX3xXd0xX74xX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX5cxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX98xX8axX38xX2bxX3xXb1xX124xXdxX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxX3xXexXaaxXexX3xX2bxX2cxX1xXdxX270xXbxX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xXexX29xX117xX2bxX2cxX3xXb1xX29xX117xX2bxX2cxX5cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xXbxX1xX74xX4xX3xXd0xX74xX3xXexXbfxXdxX3xX2bxX2cx184axX3xXb1xX44axX8axX3xX1xX21xX20xX2bxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xX2bxX1xXdxX270xX56xX3xXd0xX74xX3xXexX28xX2a9xX3xX5xX18exX2bxX5cxX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXd0xXdxX3xXbxX1xXbfxX56xX3xX77x3ddexX3xX5xX8axX2baxXexX173xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX3bxX299xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX18exX56xX3xX2xX3xX5x128axX2bxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xXexX1xX2axXdxX3xX2cxXdxX6xX2bxX3xX2xX58xX3xXexX1xX24xX2bxX2cxX3xX77xX8cxX3xXexX2e7xX3xX77xX1xXdxX3xX4xX1f7xX3xX98xX8axX8bxX70xXexX3xXb1xX212xX2bxX1xX3xXb4xX8axX91xXexX3xX2bxX2cxX5fexXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12x567cxX3x5b55xX29xX8axX3xXedxX1dxX3xX69xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1x70cxX3xXexXdxX18exX8axX3xX4xX1xX8axX194xX2bxX3xXd0xX44axX3xX4xX1xXe0xX2bxX1xX3xXexX28xX212xX173xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX6d8xX3xX4xX1xXdxX44axX8axX3xX4xX6xX21xX5cxX3xX4xX38xX2bxX3xX2bxX3c8xX2bxX2cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX98xX8axX8bxX3xXb1xX212xX2bxX1xX173xX3xX5xX29xX8axX3xX215xX6xX2bxX3xXexX28xX21xX2bxX2cxX3xX4xX24xX4xX3xX2bxX55xX56xX3xX1xXc3xX4xX3xXexX28xX8axX2bxX2cxX3xX1xXc3xX4xX3xXbxX1xX7exX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xXd0xX20xX3xXexX29xX117xX2bxX2cxX3xXb1xX29xX117xX2bxX2cxX173xX3xXb1xX58cxX3xX77xX70xXexX3xX1xX2fxX2bxX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX4xX1f7xX3xX4xX21xX2bxX3xXexX1xX2a3xX3xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX58xXdcxX3xX181xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX28xX299xX4xX3xXexXdxX70xXbxX3xXb1xX70xX2bxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXexXbfxXdxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX1xX8axX8bxX270xX2bxX5cxX3xXexX1xX20xX2bxX1xX3xXbxX1xXaaxX5cxX3xXexX1xX212xX3xXb4xX58cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX3xXexX1xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX28xX20axX3xX2c8xX77xX1xX2fxX2bxX2cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX2bxX1xX2axX3xX2bxX2cxX29xX2axXdxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX1xX124xX2f2xX173xX3xXexX1xX2axXdxX3xX2cxXdxX6xX2bxX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXexX2e7xX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3x33b8xX3fx7cc5xX3xXb1xX70xX2bxX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX58xX3bcxX3fxX8b7xX3fxX58xX59xX2xX5bxX5cxX3xX77xX1xXdxX3xXb1xX70xX2bxX3xX56xX6xX2bxX2cxX3xXexX1xX10xX21xX3xX215xX9axX2bxX3xX4xX1xXe0xX2bxX1xX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX215xX9axX2bxX3xX7xX6xX21xX3xX2c8xX4xX1f7xX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX4xX1xX82xX2bxX2cxX2f2xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX69xX24xX4xX3xX5xX21xXbfxXdxX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xXexX2axX1dxX3xX1xX124xX3xX77xX1xX194xX8axX5cxX3xX1xXc3xX4xX3xX215xXbfxX5cxX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xX77xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXd0xX20xX3xX2cxXdxX91xX8bxX3xX4xX1xX82xX2bxX2cxX3xX56xXdxX2bxX1xX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX8b7xXdcxX3xX42cxX1xX24xX56xX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1x548exX10xX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX2e7xX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX58xX8b5xX3fxX8b7xX3xXb1xX70xX2bxX3xX2bxX2cxX20xX8bxX3xX2xX3fxX3bcxX3fxX58xX59xX2xX5bxX5cxX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX3xXexX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX77xX1xX24xX56xX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1xX9cexX10xX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4xX1xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexXbfxXdxX3xX153xX270xX2bxX1xX3xXb4xX24xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX2c8xX7xXaaxX3xX2xX3d0xX5cxX3xXb1xX29xX2axX2bxX2cxX3xX1fx6bfbxX3xX6bdxXdxX18exX56xX3xX19xX117xX2bxX5cxX3xXcxXa5xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX2f2xXdcxX3xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX3bxXaa1xXdxX3xX5xX212xX4xX1xX3xX77xX1xX24xX56xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX7xX82xX4xX3xX77xX1xX9cexX10xX3xX4xX74xX3xXexX1xX8cxX3xX98xX8axX6xX3xX4xX7exX2bxX2cxX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xXexXdxX2bxX3xXb1xXdxX270xX2bxX3xXex7190xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX5cxX3xXb1xX212xX6xX3xX4xX1xX140xX1dxX3x4977xXb1exXb1exXdcxX4xX21xX2bxX2cxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXdcxX2cxX21xXd0xXdcxXd0xX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX3bcxXdcxX3xX181xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX4xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xX2bxX1xX38xX2bxX3xX3bxX38xX2bxX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xXcxX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXb1xXbfxXexX3xXexXdxX18exX8axX3xX4xX1xX8axX194xX2bxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xX4xX1xX140xX3xXb1xX29xX187xX4xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX56xX124xXexX3xX77xX1xXaaxXdxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX56xX124xXexX3xX2bxX2cxX20xX2bxX1xX3xXb1xX20xX21xX3xXexXbfxX21xX3xX4xX6d8xX6xX3xX56xX124xXexX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxXdcxX3xX1fxXdxX270xX4xX3xX2bxX124xXbxX3xX1xX128xX3xX7xX117xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xXb4xXb5xXexX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxX3xXd0xX20xX21xX3xX4xX24xX4xX3xXexX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX69xX6axX17xX6cxX3xXexX1xX299xX4xX3xX1xXdxX270xX2bxX3xXexX28xX29xX57fxX4xX3xX77xX9dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX1cxXa5xXcxX3xX98xX8axXaaxX4xX3xX2cxXdxX6xXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xXexX1xX2fxX2bxX2cxX3xX215xX24xX21xX3xXb1xX8cxX3xX4xX24xX4xX3xXexX1xXe0xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX4xX1f7xX3xXb1xX6d8xX3xXb1xXdxX44axX8axX3xX77xXdxX270xX2bxX3xXexX1xX6xX56xX3xX2cxXdxX6xX3xXb1xX55xX2bxX2cxX3xX77xXedxX3xX7xX117xX3xXexX8axX8bxX8cxX2bxXdcxX3x54b4xXc3xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX70xXexX3xXb4xXdxX2bxX3xX5xXdxX18exX2bxX3xX1xX270xX3xXexXbfxXdxX3xXa5xX1x36baxX2bxX2cxX3xXcxX7exX3xX4xX1xX82xX4xX3xX4xX24xX2bxX3xX215xX124xX3xX69xX2fxX2bxX2cxX3xX6xX2bxX3xXexX140xX2bxX1xX3xX1cxX20xX3xXcxX21dxX2bxX1xX3xX2c8xXexX1xX10xX21xX3xX7xXaaxX3xX56xX24xX8bxX3xX59xX8b7xX8b5xX8b7xXdcxX3d0xX3d0xX3d0xX3bcxX59xX8b5xX3xX1xX21xX3c8xX4xX3xX59xX8b5xX59xX3bcxXdcxX2x6aaexX2xX3bcxXd98xX8b5xX2f2xX3xXb1xX8cxX3xXb1xX29xX187xX4xX3xX1xX29xX57fxX2bxX2cxX3xX3bx21b8xX2bxXdcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX16cxX8axX7xXexXdxX171xX8bxX173xXaxX12xX0xXdxX56xX2cxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXdcxX215xX6xX21xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXdcxXd0xX2bxX3fxX2bxX10xXb1exX7xX3fxX2xX5bxX2xX59xX3fxXd98xX5bxX3bxX3bcxX59xX3ebxX3bcxX59xX59xX59xXexX2xX59xX3bcxX58xX3d0xXd98xX5xX59xXdcxX16cxXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX1axX56xX6xX2cxX10xX3xX3bxXexX1xX8axX56xX215xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX69xX1cx5c13xX3xXcx32bbxX69xX1cxX3xX1cx848fxX1axX3xX181x358fxX17x1319xX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xXcxX1xX29xX187xX2bxX2cxX3xXexX24xX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX21xX3bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb4xXexX164xX6xX5xXdxX2cxX2bxX1dxX3xX28xXdxX2cxX1xXexX173xXaxX12xX0xX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX17xX2cxX8axX8bx6741xX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX6bdxXdxX18exX56xX3xX0xX3fxX7xXexX28xX21xX2bxX2cxX12xX0xX3fxXbxX12
namthanh