Việt Nam nâng cấp pháo 37 mm điều khiển bắn tự động
Nâng cấp, hiện đại hóa pháo phòng không 37 mm mang lại sức chiến đấu vượt trội cho vũ khí này, giúp chúng phát huy tác dụng trong chiến tranh hiện đại.
9d3axa1bex12166xd84fxc37ax13c5ax10826x101a3xe2d5xb32ax13c9axce7bx131a8xa73fx12693xb50exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13addxdd5dxc6adxXexX0xcc45xXaxX17xX18xX19xXexX0xa789xa3d4xX19xc701xXexX0xXaxb1c3xX9x13bbfxXdxX18x10b59xX2fxae84xeaa6xa761xX5x11f59xXbxXdxX17xX32xXexb4cexX35xb63exXbxX9xd92bxX18xXcxX9xc2a3xc218xX44xc35fxX9xX2cx128cfxX33xX9xX33xXaxc3b3xX24xX9x11a0fx1114bxX9xXcxXcxX9xd8ecxX35xc1aexa4a7xX9xbcb8xXaxX35x128b4xX44xX9xX23xb84exX44xX9xXbxa555xX9xX58xec0bxX44xX47xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe05exX17xX18xX19xX32xXexX40xX45xX44xX47xX9xX2cxX4axX33xb021xX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xd3bfxX35xX9xXax10c38xX18xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxd2c2xX44xX47xX9xX5dxXaxd942xX44xX47xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXcxX18xX44xX47xX9xXdxX94xX35xX9xX2fxf1b8xX2cxX9xX2cxXaxX35x11b39xX44xX9xX58xX4axX5bxX9xe0a4x113eex110e8xXbxX9xXbxaa70xX6bxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXc9xbacbxX9xX5dxXaxd4d0xX9xX44xc613xX26xX8cxX9xX47xX35xfb59xX33xX9xX2cxXaxXe5xX44xX47xX9xX33xXaxX4fxXbxX9xXaxX5bxX26xX9xXbxX4fxX2cxX9xX19xd159xX44xX47xX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX2cxXaxX35xXc2xX44xX9xXbxXcfxX18xX44xXaxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xX94xX35x12e9dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xeee6xX24xX19xX26xX32xXexX7exX35xX3dxX44xX9xX44xX18xX26xX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX23xX35x139f6xX44xX9xX2cxXaxXc2xX9xc9faxX5bxX45xX44xX9xX58xX6bxX35xX9xX44xXaxX45xX44xX9xX19xX45xX44xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXc9xf276xX44xX9xX2cxXa2xX44xX9xXcfxX4axXbxX9xX44xXaxX35xX5axX5bxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXbxXaxXc2xX9xXaxX3dxX9xX2cxXd8xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xX58xfc1fxX9xXbxXcfx9d86xX35xX9x133d2xX5bxX18xX9xXaxXdfxX44xX47xX9xX2cxXaxXfcxX2cxX9xX44xa6d5xXcxX9xX2fxd9b5xX9xX19xXfcxX44xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX141xX44xX9xX44xXaxX35xX5axX5bxX9xX5dxXax1075fxX5bxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX58xX1afxX9xX23x1060fxX9x11b8fxX5bx13548xX44xX47xX9xX2cxX4axX33xX8cxX9xX33xXaxX1b3xX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxXc2xX9xX33xXaxXfcxX9xXbx11bf4xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xX58xc68fxX44xX47xX9xX23xX6bxX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX12axX141xX44xX9xX2cxX94xX44xXaxX9xX58xX98xX8cxX9xX2fxX68xX9xX33xXaxX4fxXbxX9xXbxXcfxX35xX60xX44xX9xX2cx13690xX18xX9xX2cxXaxX35xXc2xX44xX9xXbxXcfxX18xX44xXaxX9xX2cxXa8xX44xX47xX9xX44xX47xXaxX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xXc9xdeaexX35xX9xX2fxX68xX9xXcfxX18xX9xX58x12949xX35xX9xX2cxX24fxX18xX9xXbxX35xX141xXcxX9xX5dxXdcxX2cxXaxX9xXbxX1f0xX2cxX9xX58xX6bxX9xX2fxX35xX141xX5bxX9xX44xXaxX18xX44xXaxX8cxX9xXbxX141xX44xX9xXdxX1c9xX18xX9xXaxXdfxX44xXaxX9xXbxXcfx1076cxX44xXaxX9xX2cxX98xX9xX19xX35xX3dxX44xX9xXbxXdcxX2cxXaxX9xX33xXaxX1b3xX44xX9xX1eexX94xX9xXcfxX18xX19xX18xXcfxX9xXbxXaxX4axX33xX9xXc9xXdfxX9xX23xX18xX26xX9xX23xX4fxXcxX9xX58xX1ecxX18xX9xXaxX2aaxX44xXaxX9xX5dxXaxX35xXc2xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xXc9xX18xX35xX9xXbxXcfxXa2xX9xX2cxX24fxX18xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX1eexX94xX9xXbxXcfxd920xX9xX44xX141xX44xX9xXcxX277xX9xX44xXaxX94xXbxX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX5xXcfxXcaxX26dxX2cxX9xXbxX2aaxX44xXaxX9xXbxXaxXc2xX9xXbxXcfxX141xX44xX8cxX9xXc9xX35xX3dxX2cxX9xX44xX45xX44xX47xX9xX2cxX4axX33xX9xX2cxX4fxX2cxX9xX5dxXaxX1e0xX5bxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX1eexX94xX9xX58xX1afxX9xXdxX94xX2cxX9xXaxccc2xX5bxX9xX44xXdfxX26xX9xX23xe775xX44xX47xX9xX2cxXa8xX44xX47xX9xX44xX47xXaxX3dxX9xX58xX35xX5axX5bxX9xX5dxXaxX35xX60xX44xX9xXbxX68xX9xX58xX6bxX44xX47xX9xXc9xXdfxX9xXbxXaxX35xXc2xXbxX9xX23xX1ecxX9xX58xX35xX3dxX44xX9xXbxX1c9xX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xX94xX35xX9xX44xXaxX371xXcxX9xX47xX35xXe5xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxXe5xX44xX47xX9xXc9xX164xX44xX9xX33xXaxX4fxXbxX9xXaxX5bxX26xX9xXbxXdcxX44xXaxX9xX44xX1c5xX44xX47xX9xXbxX4fxX2cxX9xX19xXfcxX44xX47xX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xXbxXaxX277xX35xX9xX5dx137edxX9xXcxX26dxX35xX9xXdxXdfxX9xX58xXa2xX35xX9xXaxa0fcxX35xX9xXcxX18xX44xX47xX9xXbxXdcxX44xXaxX9xX2cxX4axX33xX9xXbxXaxX35xXc2xXbxX11axX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXcfxX47xX35xX44xa875xX9xacd1xX33xX1eexX9xX18xX5bxXbxX24x10426xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXcfxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXcfxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42cxX1cxX1cxX35xX11axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX11axXc9xX44xX1cxX44xX17x12652xX2fxX1cxX2ax11c47xX2axc80bxX1cxX53xX53xX19xX42ex12dcbxe4e7xX470xX42exX2axX42exXbx9e44xX470xX477xa3c3xXdxX476xX11ax10403xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXc9xX35xX17xXbxX9xX44xX18xXcxX9xX44xX18xX44xX47xX9xX2cxX18xX33xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xX19xX35xX17xX5bxX9xX5dxXaxX35xX17xX44xX9xX23xX18xX44xX9xXbxX5bxX9xX19xX24xX44xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXcfxXexX0xXbxXcfxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX7xXaxX4fxX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX1eexX94xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xX2cxX24fxX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX58xX18xX44xX47xX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xXbxX35xXc2xX44xX9xXaxXdfxX44xXaxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xX94xX35xX9xXaxX98xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXcfxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1eexXbxa120xX18xXdxX35xX47xX44xX42cxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xXcfxX436xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXcfxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42cxX1cxX1cxX35xX11axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX11axXc9xX44xX1cxX44xX17xX46axX2fxX1cxX2axX46exX2axX470xX1cxX53xX53xX19xX42exX476xX477xX470xX42exX2axX42exXbxX52xX47dxX53xX42exXdxX2axX11axX484xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX46axX35xX19xXbxXaxX42cxX480xX476xX476xX33xX1eexX436xXaxX17xX35xX47xXaxXbxX42cxX47dxX476xX476xX33xX1eexX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXc9xX35xX17xXbxX9xX44xX18xXcxX9xX44xX18xX44xX47xX9xX2cxX18xX33xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xX19xX35xX17xX5bxX9xX5dxXaxX35xX17xX44xX9xX23xX18xX44xX9xXbxX5bxX9xX19xX24xX44xX47xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX5bxXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX4xX4fxX2cxX9xX2cxX4fxX44xX9xX23xX6bxX8cxX9xX5dxc77bxX9xX2fxXcaxX9xX2cxX24fxX18xX9xX3bxX35xX3dxX44xX9xX5xX68xX9xX58xX6bxX44xX47xX9xXaxX98xX18xX9xde0bxX64axX9xXbxXaxX5bxX369xXbxX9xX1b6xX5bxX45xX44xX9xX2fxX68xX9xXbxXaxX277xX35xX9xX47xX35xX18xX44xX9xX47xaa44xX44xX9xX58xX45xX26xX9xX58xX1afxX9xXbxX35xXc2xX44xX9xXaxXdfxX44xXaxX9xX2cxXaxXcax12204xX44xX47xX9xXbxXcfxX2aaxX44xXaxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xX94xX35xX9xXaxX98xX18xX9xX2cxX4fxX2cxX9xXdxX24xX94xX35xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xX2cxa6f5xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXc9xXdfxX9xX470xX53xX9xXcxXcxX8cxX9xX44xXaxX371xXcxX9xX47xX35x126e4xX9xXdxX94xX35xX9xXbxX24xXdfxX44xX9xX23xX6bxX9xX2cxX4fxX2cxX9xXbxfda9xX9xXaxXcbxX33xX9xXc9xXd8xX9xX5dxXaxXdcxX9xX44xXdfxX26xX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX5dxXaxX35xX9xX44xX47xX45xX44xX9xX2fxX4fxX2cxXaxX9xX1b6xX5bxX1f0xX2cxX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX2cxXaxXcaxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxda5cxX33xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcxX26dxX35xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX2xX68xX18xX9xXbxXcfxX141xX44xX9xX2cxX4fxX2cxX9xX2cxXa8xX44xX47xX9xX44xX47xXaxX3dxX9xXc9xXdfxX9xXc9xX369xXbxX9xXdxX35xX3dxX5bxX9xX2fx11caexX44xX9xX2cxX98xX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX44xXcaxX26dxX2cxX8cxX9xX3bxX35xX3dxX44xX9xX5xX68xX9xX58xX6bxX44xX47xX9xXaxX98xX18xX9xX664xX64axX9xXbxXaxX5bxX369xXbxX9xX1b6xX5bxX45xX44xX9xX2fxX68xX9xX58xX1afxX9xXbxX369xX33xX9xXbxXcfxX5bxX44xX47xX9xX44xX47xXaxX35xX141xX44xX9xX2cxXbcxX5bxX8cxX9xX2cxX1b3xX35xX9xXbxX35xXc2xX44xX9xXbxXaxX35xXc2xXbxX9xX23xX1ecxX9xXbxXcfxX35xX44xXaxX9xX2fxX4fxXbxX8cxX9xX58xX35xX5axX5bxX9xX5dxXaxX35xX60xX44xX9xXaxX3fdxX18xX9xXdxX68xX2cxX9xXbxXdcxX2cxXaxX9xXaxXcbxX33xX9xX58xX17xXcxX9xXdxX94xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXbxXaxX141xXcxX9xX44xXaxX6e2xX44xX47xX9xXbxXdcxX44xXaxX9xX44xX1c5xX44xX47xX9xXcxX26dxX35xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX5xXdcxX44xXaxX9xX44xX1c5xX44xX47xX9xX58xX98xX9xX23xX18xX24xX9xX47xX217xXcxX9xX33xXaxX4fxXbxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xXcxXfcxX2cxX9xXbxX35xX141xX5bxX9xX306xX9xX2cxX68xX9xXdxX26xX9xX42exX476xX9xX5dxXcxX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX2cxX1b3xX9xX44xX47xXdfxX26xX9xXdxX164xX44xX9xX58xX141xXcxX9xXbxXcfxX24xX44xX47xX9xX58xX35xX5axX5bxX9xX5dxX35xX3dxX44xX9xX23xX1ecxX9xX47xX45xX26xX9xX44xXaxX35xb3abxX5bxX9xX58xX35xX3dxX44xX9xXbxX1c9xX8cxX9xX2cxX98xX9xX5dxXaxX1f0xX35xX9xXbxXaxX35xXc2xXbxX9xX23xX1ecxX9xX23xX4fxXcxX9xX23xX64xXbxX9xX1b6xX5bxX18xX44xX47xX9xX58xX35xX3dxX44xX9xXbxX1c9xX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xX58xe068xXbxX9xXbxXcfxX141xX44xX9xX1eexX17xX9xX2cxXax10377xX9xXaxX5bxX26xX9xX58xX60xX9xX33xXaxX4fxXbxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xXc9xXdfxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xa699xX35xX9xXcxXfcxX2cxX9xXbxX35xX141xX5bxX9xXc9xX26dxX35xX9xX58xX6bxX9xX2cxXaxXdcxX44xXaxX9xX1eexX4fxX2cxX9xX2cxX18xX24xX11axX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXcfxX47xX35xX44xX42cxX9xX42exX33xX1eexX9xX18xX5bxXbxX24xX436xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXcfxXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXcfxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX42cxX1cxX1cxX35xX11axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX11axXc9xX44xX1cxX44xX17xX46axX2fxX1cxX2axX46exX2axX470xX1cxX53xX53xX19xX42exX476xX477xX470xX42exX2axX42exXbxX470xX2axX53xX42exXdxX42exX11axX484xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXc9xX35xX17xXbxX9xX44xX18xXcxX9xX44xX18xX44xX47xX9xX2cxX18xX33xX9xX33xXaxX18xX24xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xX19xX35xX17xX5bxX9xX5dxXaxX35xX17xX44xX9xX23xX18xX44xX9xXbxX5bxX9xX19xX24xX44xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXcfxXexX0xXbxXcfxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXex9ea1xX17xX9xX2cxXaxX8ecxX9xXaxX5bxX26xX9xXaxX3dxX9xXbxXaxX1f0xX44xX47xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXbxXdcxX2cxXaxX9xXaxXcbxX33xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXcfxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX12axX141xX44xX9xX2cxX94xX44xXaxX9xX58xX98xX8cxX9xX5dxXaxX1e0xX5bxX9xX58xX6bxX35xX9xX2cxXa2xX44xX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xXbxXcfxX18xX44xX47xX9xX23xX1ecxX9xXaxX3dxX9xXbxXaxX1f0xX44xX47xX9xXbxXaxXa8xX44xX47xX9xXbxXaxX24xX94xX35xX9xX5xX12axX2xX664xX564xX7xX7exX52xX53xX9xX47xX35xXe5xX33xX9xXbxXcfxX5bxX26xX5axX44xX9xX5dxXaxX1e0xX5bxX9xXdxX3dxX44xXaxX9xXbxbff6xX9xX44xX47xXcaxX277xX35xX9xX2cxXaxX8ecxX9xXaxX5bxX26xX9xX58xXc2xX44xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xXbxXaxX24fxX9xX306xX9xXbxX4axXbxX9xX2cxX1b3xX9xX2cxX4fxX2cxX9xX23xX3dxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xX2cxXaxXdcxX44xXaxX9xX1eexX4fxX2cxX9xXaxX697xX44xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX664xXaxX1e0xX5bxX9xX58xX6bxX35xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xX47xX35xX277xX9xX58xX45xX26xX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xX5dxXc2xXbxX9xX44xX1f0xX35xX9xXdxX94xX35xX9xXbxXaxXdfxX44xXaxX9xXcxX6bxXbxX9xXaxX3dxX9xXbxXaxX1f0xX44xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX730xX33xX9x13ce0xX94xX35xX9xX58xX6bxX35xX9xXbxXcfxXcaxX306xX44xX47xX9xXbxXcfxX68xX2cxX9xXbxX35xXc2xX33xX9xX4axX44xX9xX44xXe5xXbxX9xX58xX35xX60xXcxX9xXaxX3fdxX18xX9xX2cxX20cxX44xX47xX9xXdxXe5xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX4axXbxX9xX2cxX1b3xX9xX2cxX4fxX2cxX9xX5dxXaxX1e0xX5bxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xXbxXaxX5bxX6bxX2cxX9xX1b6xX5bxX26xX5axX44xX9xXbxX94xX24xX9xXcfxX18xX9xXcxX369xXbxX9xX58xX6bxX9xXaxX3fdxX18xX9xXdxX68xX2cxX9xXbxX35xX44xX9xX2cxX369xX26xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX3bxX26dxX35xX9xX47xX98xX35xX9xX44xX45xX44xX47xX9xX2cxX4axX33xX9xX44xXdfxX26xX8cxX9xX2cxX4fxX2cxX9xX5dxXaxX1e0xX5bxX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX1eexX94xX9xX52xX53xX9xXcxXcxX9xXc9xXdfxX9xX470xX53xX9xXcxXcxX9xX2cxX24fxX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX58xX1afxX9xX2cxX98xX9xX1eexX4fxX2cxX9xX2fxX5bxX4axXbxX9xXbxX35xX141xX5bxX9xX19xX35xX3dxXbxX9xXcxXfcxX2cxX9xXbxX35xX141xX5bxX9xXc9xXcaxXcbxXbxX9xXbxXcfxX6bxX35xX9xX2fxX24xX9xXc9xX26dxX35xX9xX44xX47xX5bxX26xX141xX44xX9xX23xX1b3xX44xX8cxX9xXbxXdcxX44xXaxX9xX44xX1c5xX44xX47xX9xX2cxX98xX9xXbxXaxX60xX9xX2fxX24xX9xX2fxX4fxX44xXaxX9xXc9xX26dxX35xX9xX2cxX4fxX2cxX9xXaxX3dxX9xXbxXaxX1f0xX44xX47xX9xX33xXaxX4fxX24xX9xX33xXaxXa2xX44xX47xX9xX5dxXaxXa8xX44xX47xX9xXbxX35xX141xX44xX9xXbxX35xXc2xX44xX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX44xX18xX26xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12axX24xX19xX26xX32xXexX5xXcfxX24xX44xX47xX9xXbxXcaxX697xX44xX47xX9xXdxX18xX35xX9xX44xXc2xX5bxX9xX58xXcaxXcbxX2cxX9xXbxXdcxX2cxXaxX9xXaxXcbxX33xX9xX58xX94xX44xX9xX2cxX98xX9xX44xX47xXa2xX35xX9xX58xX35xX3dxX44xX9xXbxX1c9xX9xXc9xXdfxX9xX58xX35xX5axX5bxX9xX5dxXaxX35xX60xX44xX9xX23xX64xX44xX9xXbxXaxXa8xX44xX47xX9xX1b6xX5bxX18xX9xX23xX35xX141xX44xX9xX58xX6bxX35xX9xXaxXcbxX33xX9xX44xXaxX4axXbxX9xXbxXaxX2aaxX9xX2cxX98xX9xXbxXaxX60xX9xX5dxXax1054axX44xX47xX9xX58xX1ecxX44xXaxX9xXcfxX371xX44xX47xX9xXc9xXd8xX9xX5dxXaxXdcxX9xX44xXdfxX26xX9xXaxX24xXdfxX44xX9xXbxX24xXdfxX44xX9xX58xX4fxX33xX9xXbcxX44xX47xX9xXcxe217xX35xX9xX26xX141xX5bxX9xX2cxX680xX5bxX9xX2cxX24fxX18xX9xX2cxXaxX35xXc2xX44xX9xXbxXcfxX18xX44xXaxX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX58xX94xX35xX11axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbcdcxX24xX5bxXcfxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xX19xX18xXbxXc9xX35xX17xXbxX11axXc9xX44xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe