Cần thực hiện nghiêm việc in hóa đơn trên xe taxi
(Baohatinh.vn) - Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định từ ngày 1/7/2016, taxi phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; lái xe phải in hóa đơn và trả cho hành khách khi thanh toán...
90ffxc842xa783xbcfdxc552xee95x10337xe22fxa171xX7x1177ax10cb8x1261dxb96exbb42xdd74xX5xac24xXaxf551xfe77xc7f6xcadbxX3xXexX1xc431xX4xX3xX1xXdx113e0xX15xX3xX15x11c93xX1xXdx109e9x11cb5xX3xaaaexXdxX1exX4xX3xXdxX15xX3xX1xd070xX6xX3x1230axbeaexX15xX3xXexe36axX25xX15xX3x12e76xX10xX3xXexX6xX3dxXdxX0xc5c6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3bcxX10xX6x112d3xXaxX12xac87xX22xX1x12f31xX3xX34xX5dxX15xX1xX3x1329exca75xX45x12686x111a3xX2x12e72xX45xX5axafecxb5dbxX13xc9cexX3xX4xe569xX6xX3xX13xX1x13622xX15xX1xX3xXbxX1xX73xX3xX28x9596xX3xb865xXdxX15xX1xX3xX57xda02xX6xX15xX1xX3xX28xeecbxX15xX3xXexf021xXdxX3xf80dxb2c0xX15xX22xX3xX3dxX10xX3xd877xX3xXexX9exX3xec18xb768xa628xX3xX34xX5dxX15xX1xX3xXexb435xX3xX15xX22xc99fxXa5xX3xX2xX45xc4a3xX45xX67xX68xX2xX65x11cd0xX3xXexX6xX3dxXdxX3xXbxX1xX93xXdxX3xX4xX31xX3xXexX1xXdx12b80xXexX3xX96xX5dxX3xXdxX15xX3xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX3xX83xXcexXexX3xX15x136dexXdxX3xX28x1233fxXdxX3xX34xef0exX15xX22xX3xX1xXecxX3xXexX78xX15xX1xX3xXexXdxX81xX15xX3xXexX39xX25xX15xX3xX3dxX10xe63dxX3xX5x10483xXdxX3xX3dxX10xX3xXbxX1xX93xXdxX3xXdxX15xX3xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX3xX28xXb1xX3xXexX39xX93xX3xX4xX1xX89xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX83xX1xX107xX4xX1xX3xX83xX1xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX89xX107xX15xc934xX141xX141xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1210cxX89xX57xXa5xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX6exX6xX5xXdxX22xX15xed01xX3xX4xX10xX15xXexX10xX39xX104xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXax12537xXdxX57xXexX1xX16axX6axXb6xX64xXbxX3dxX104xX1xX10xXdxX22xX1xXexX16ax12cf7xX67xX2xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX10xX15xX3xX15xX22xX1xXdxX10xX26xX3xX28xXdxX10xX4xX3xXdxX15xX3xX1xX89xX6xX3xX57xX89xX15xX3xXexX39xX10xX15xX3xX3dxX10xX3xXexX6xX3dxXdxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX45xX45xXdxX141xX96xX6xX89xX1xX6xXexXdxX15xX1xX141xX28xX15xX45xX15xX10xX181xX7xX45xX2xX65xX67xa453xX45xX2xX68xX65xX57xX67xX67xX67xX6axX68xX68xX68xXexX65xX1f1xX194x1112bxX5xX68xX141xeaa3xXbxX22xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX6exX6xX5xXdxX22xX15xX16axX3xX4xX10xX15xXexX10xX39xX104xXaxX12xb3f0xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX1xf2bfxX6xX3xXexXadxX3xXdxX15xXexX10xX39xX15xX10xXexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX89xX57xXa5xXaxX12xXcxXa4xXa5xX3xX15xX1xXdxX25xX15xXbcxX3xX34x9b66xX3xX22xX14xX15xX3xX67xX3xXexXa4xX14xX15xX3xX7xX6xXa4xX3xX83xX1xXdxX3xX15xX22xX1xX5dxX3xX34xX5dxX15xX1xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX1exXa4xX3xX5xX19xX4xX3xX15xX1xe41fxX15xX22xX3xX4xX1x11c14xX3xX26xXe8xXdxX3xX4xX31xX3xX26x130b7xXexX3xX28xXb1xXdxX3xX1xX27axX15xX22xX3xXexX6xX3dxXdxX3xXexX39xX25xX15xX3xX34xX5dxX6xX3xX96xXb1xX15xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX34xX2a7x11447xX4xX3xX34xXdxX81xXa4xX3xX15xXb1xXa5xX141xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX89xX57xXa5xXaxX12x12d52xX1xXdxX3xX15xX22xX1xX5dxX3xX34xX5dxX15xX1xX3xX15xXb1xXa5xX3xX34xX2a7xX2e1xX4xX3xX96xX6xX15xX3xX1xXb1xX15xX1xXbcxX3xX15xX1xXdxX81xXa4xX3xX83xX1xX107xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX22xX3xXexX1xX2a7xb30cxX15xX22xX3xX3dxXa4xXa5xX25xX15xX3xX7x11e46xX3xX57xdf43xX15xX22xX3xXbxX1xX2a7xX35xX15xX22xX3xXexXdxX1exX15xX3xXexX6xX3dxXdxX3xX4xX93xX26xX3xXexX1xbfe2xXa5xX3xX83xX1xX107xX3xX6xX15xX3xXex10115xX26xX141xX3xXcxX39xX89xX15xX22xX3xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX3xXexX78xX15xX1xX3xXexXdxX81xX15xX3xX7x9739xX3xX5xX2a7xXa4xX3xX4xX107xX4xX3xXexX1xX9exX15xX22xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX2a7xX16axX3xX1xX27axX15xX22xX3xXexX6xX3dxXdxXbcxX3xX7xXe4xX3xX34xX5dxX15xX1xX3xX57xX6xX15xX1xXbcxX3xX96xXdxaf23xX15xX3xX7xXe4xX3xX3dxX10xXbcxX3xXexX25xX15xX3xXexXb1xXdxX3xX3dxXcexXbcxX3xX7xXe4xX3xX83xX26xX3xX83xX1xX107xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX22xX3xX34xXdxXbcxX3xX7xXe4xX3xXexXdxX81xX15xX141xX141xX141xX3xX5axX1xX2a7xX3xX28xX8fxXa5xXbcxX3xX15xXcexXa4xX3xXexX39xX2a7xX337xX15xX22xX3xX1xX2e1xXbxX3xX83xX1xX107xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX22xX3xX7xX342xX3xX57xX345xX15xX22xX3xXexX6xX3dxXdxX3xX26xXb1xX3xX34xX3bcxX3xXa3xXa4xX25xX15xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX5xfb49xX3xX1xX6xXa5xX3xX15xX1xb6fdxX15xX22xX3xXexXb1xXdxX3xX5xXdxX1exXa4xX3xXa3xXa4xX6xX15xX3xXexX39xX24bxX15xX22xX3xXexX39xX25xX15xX3xX3dxX10xX3xXexX1xccfcxX3xX15xX1xX337xX3xX1xX31xX6xX3xX34xX35xX15xX3xXexX78xX15xX1xX3xXexXdxX81xX15xX3xX15xXb1xXa5xX3xX4xX31xX3xXexX1xX3bcxX3xX22xX24bxXdxX3xX34xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX89xX3xXexXb1xXdxX3xX3dxXcexX3xX1xX89xd73axX4xX3xX15xX1xX337xX3xX1xX27axX15xX22xX3xXexX45dxX26xX3xX39xX6xX3xX4xX1xXdxXcexX4xX3xX3dxX10xX3xXexX39xX25xX15xX3xX34xX3bcxX3xX5xXdxX25xX15xX3xX1xX1exX3xX5xX360xXa5xX3xX5x11a0exXdxX3xX4xX107xX4xX3xX34xXecxX3xX28xX8fxXexX3xX4xX31xX3xX22xXdxX107xX3xXexX39xX5dxXbcxX3xX4xX107xX4xX3xXexXb1xXdxX3xX5xXdxX1exXa4xX3xXa3xXa4xX6xX15xX3xXexX39xX24bxX15xX22xX3xX26xX2b7xXexX3xX4xX107xX4xX1xX3xXexX1xXa4xX8fxX15xX3xXexXdxX1exX15xX3xX15xX1xX360xXexX141xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX89xX57xXa5xXaxX12xXcxX39xX89xX15xX22xX3xX83xX1xXdxX3xX34xX31xXbcxX3xXexX1xX10xX89xX3xX34xX107xX15xX1xX3xX22xXdxX107xXbcxX3xXa3xXa4xXa5xX3xX34xX5dxX15xX1xX3xX15xXb1xXa5xX3xX22xXdx116bcxXbxX3xX4xX107xX4xX3xX1xX27axX15xX22xX3xXexX6xX3dxXdxX3xX57xee82xX3xXa3xXa4xX93xX15xX3xX5xX433xX3xX57xX89xX6xX15xX1xX3xXexX1xXa4xXbcxX3xXexX39xX107xX15xX1xX3xXexX39xX2a7xX337xX15xX22xX3xX1xX2e1xXbxX3xX5xX107xXdxX3xX3dxX10xX3xd280xX22xXdxX360xXa4xX3xX15xX1x12498xX26x12f85xX3xX4xX2a7xXe8xX4xX3xX83xX1xXdxX3xX83xX1xX9exX15xX22xX3xX96xX107xX89xX3xX28xX81xX3xXexcd07xX15xX22xX3xX34xXb1xXdxX141xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX89xX57xXa5xXaxX12xb94dxX89xX3xX28xX8fxXa5xXbcxX3xX34xX3bcxX3xX28xXadxX6xX3xXa3xXa4xX93xX15xX3xX5xX433xX3xX57xX89xX6xX15xX1xX3xXexX1xXa4xX3xX1xXdxX1exXa4xX3xXa3xXa4xX93xXbcxX3xX28xXadxX6xX3xX22xX31xXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX22xXdxX553xXbxX3xX83xX1xX107xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX22xX3xX34xX93xX26xX3xX96xX93xX89xX3xXa3xXa4xXa5xX81xX15xX3xX5xX2e1xXdxX3xX83xX1xXdxX3xX7xX342xX3xX57xX345xX15xX22xX3xX57xX5dxX4xX1xX3xX28xX345xXbcxX3xXexX1xXdxXcexXexX3xX15xX22xX1xaa79xXbcxX3xX4xX107xX4xX3xX1xX27axX15xX22xX3xXexX6xX3dxXdxX3xXexX39xX25xX15xX3xX34xX5dxX6xX3xX96xXb1xX15xX3xX15xX25xX15xX3xX15xX22xX1xXdxX25xX26xX3xXexX553xX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xX5axX22xX1xX5dxX3xX34xX5dxX15xX1xX3xX64xX65xX45xX67xX68xX2xX6axX45xX5axX6dxX6exX13xX70xX141xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5e3xXa4xXexX1xX89xX39xXaxX12xX6a8xX15xX3xX5axX1xXdxX25xX15xX0xX45xXbxX12
An Nhiên