Tổng Bí thư kí quy định mới về phong tướng
Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.
4abax9d98xa2e6x6056x5249x74d5x5e31xcbaaxa805xX7x82dexa1e4x7d5cx590cxd181x5942xX5x8becxXax69a9xXcx7ad2x60c6x6f58xX3x8d2fxa186xX3xXexX1xb43cxX3xc7edxX19xX3x7495xcb6ax8176xX3xda88x872fxX15xX1xX3x6ebbxac7bxXdxX3xd512x986fxX3xXbxX1x8ac9xX15xX16xX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX0xc662xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9893xX10xX6xa207xXaxX12xX18x97a1xX3x64a2xX1xX19xX15xX1xX3xXex8b3dxX27xX3x4e7fxX10xX2bxX3xX60x50cfxXexb4f8xX3xX22xX23xX24xa393xXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX2fxXdx9e9axX4xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xX1xX34x4c51xX4xX3xXexX1x5ee3xX15xX16xX3xX22xX23xb597xX15xX3xX1x5992xX2bxX3xa794xaac0xXdxX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xXcxX1xX1dx5b1cxX15xX16xX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xX93x96acxX3xX26x763dxX4xX3xX4dx5e81xXdxX3xX22xX23xX8cxX15x53eexX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX93x7d7cxX3xX5xX90xX3xX2bxX54xXexX3xXexX5dxX34xX15xX16xX3xX15xX1x7473xX15xX16xX3xX15xX54xXdxX3xX50xX23xX15xX16xX3xX22xX23xX6xX15xX3xXexX5dx6f4cxX15xX16xX3xX4x814cxX6xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX2x7d07x5386xX3xX2fxX30xX3xXbxX1xX8cxX15xX3xX4xdc19xXbxX3xX22xX23xXb4xX15xX3xX5x966dxX3xX4x7165xX15xX3xa8d4xX54xX3xX2fxX90xX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX67xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xXexX1xXdxX76xX23xX3xX4xX121xX15xX3xX124xX54xX3xc367xX15xX16xX3xX4x959axX3xX4xXfcxX6xX3xX18xX54xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX2fx65bbxX6xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX124xX19xX3xXexX1xX1dxX3x5a52xX16xX23xX24x793cxX15xX3x53c9xX1xc0ccxX3xXcxX5dxXf7xX15xX16xX3xX1fxX11exX3xX124xX6xX15xX3xX1xX90xX15xX1xX3xX4xXd2xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX5dx8ba6xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1xX3xX4xX121xX15xX3xX124xX54xX3xX50xX34xX3xX18xX54xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX67xX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1xX34xX81xX4xX3xXbxX1xX8cxX15xX3xX4xX115xXbxXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX56x6405xX3xXexX1xdbc4xX67xX3xX26xXb0xXdxX3xX2fxX2cxXdxX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX26xX54xXdxX3xX2fxX90xX3xX4xXadxX15xX16xX3xX6xX15xX67xX3xX18xX54xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1x8edcxX3xb940xX24xX3xX2fxXdx5d6dxX15xX3x9c63xX23xX8cxX15xX3xXfcxX24xX3xXcxd579xX67xX3xXfcxX24xX3xX2fxXdxX24bxX15xX3xX93xXb4xX15xX16xX3xXfcxX24xX3xX56xXadxX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX257x7571xX3xX56xX1xXfcxX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX24exX93xX173x58ebxX3x8a69xXdxX76xXexX3xX173xX6xX2bxX274xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX2bxX1dxX23xX3xXexX5dxX1dxc6d5xX15xX16xX3xX24exX93xX173xX296xX3xX298xXdxX76xXexX3xX173xX6xX2bxXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX18xX54xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX60xX10xX2bxX3xX60xX65xXexX67xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX2fxXdxX76xX4xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xX1xX34xX81xX4xX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX1xX90xX2bxX3xX26xXb0xXdxX3xX2fxX2cxXdxX3xX4xX121xX4xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX7x707exX3xX15xX90xX24xX3xX2fxX90xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xX1xX34xX81xX4xX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX1xX90xX2bxX3xX93xX94xXdxX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xXcxX1xX1dxXa1xX15xX16xX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xX93xXadxX3xX26xXb0xX4xX3xX4dxXb4xXdxX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX121xX4xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX7xX32cxX3xX16xXdxXe3xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xXexX1xX115xXbxX3xX1x7aa6xX15xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX124xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX124xX5xbf8cxX2bxX6xX16xX10xXaxX3xX124xX34xX5dxX50xX10xX5dxX9xXaxX109xXaxX3xc357xXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX109xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX50xX50xXdxX15xX16xX9xXax6c56xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX5dxXaxX12xX0xXexX124xX34xX50xX24xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX2bxX16xX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX60xb7f5xX3c4xXdxX50xXexX1xX244x8670xb2e6xX109xXbxX60xXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX244xX3exX3exXdxXbbxX124xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX2fxX15xX3exX15xX10xX3c4xX7xX3exX2xX423xX109xX2xX3exa2edxX44exX50xX2xX109xX423xX3ebxX423xX422xa08axXexX3ebx8895xX3ebxX3ebxX5xX109xXbbx7f10xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX34xX15xX16xX3xX124xXdxX3xXexX1xX23xX3xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xX50xXdxX15xX1xX3xX2bxX34xXdxX3xX2fxX10xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xXexX23xX34xX15xX16xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3b2xX2bxX6xX16xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX41bxX6xX5xXdxX16xX15xX244xX3xX460xX23xX7xXexXdx54a0xX24xX274xXaxX12xX18xX54xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX3xXcxXadxX3xc74bxX8cxX2bxX3xXexX5dxX6xX34xX3xX24exX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xXfcxX6xX3xX56xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xX15xX1dxX2cxX4xX3xXexX81xX15xX16xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX121xX15xX3xX124xX54xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX4xX115xXbxX3xX124x9461xX4xX3xX1xX90xX2bxX3xX4xX115xXbxX3xXcxX1dxX2cxX15xX16xXbbxX3x61bbxX15xX1xX3xb74fxX17axa66exX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX5dxX12xX0xX3exXexX124xX34xX50xX24xX12xX0xX3exXexX6xX124xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX56x7e3exX15xX3xX2fxX2cxXdxX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX26xX54xXdxX67xX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX4x5290xX15xX16xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1xX244xX3xXcxX1xX146xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX3xX18xX54xX3xX24exX23xXb0xX4xX3xXbxX1xX585xX15xX16xX274xX3xX17axX1xXd2xX3xX56xX1xXfcxX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX24exX93xX173xX296xX3xX298xXdxX76xXexX3xX173xX6xX2bxX274xX3xX17axX1xXd2xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX2bxX1dxX23xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX3xX24exX93xX173xX296xX3xX298xXdxX76xXexX3xX173xX6xX2bxX274xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xX4xX1xXfcxX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3x9b5exXexX5dxX15fxX3xX56xX1xXfcxX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27x6a56xX274xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX274xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xXbxX1xXd2xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX274xX3xXexX1dxX3xX5xX76xX15xX1xX67xX3xXbxX1xXd2xX3xXexX1dxX3xX5xX76xX15xX1xX67xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX1fxX1xX23xX67xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX4xX1xXfcxX15xX16xX67xX3xX18xX54xX3xX26xX54xXdxX3xX18xXdxX24bxX15xX3xXbxX1xX585xX15xX16xX274xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3x70bdxXdxX121xX2bxX3xX26xXb0xX4xX3xX4dxXf7xX4xX3xX2fxXdxX76xX15xX3xX24exX23xXb0xX4xX3xXbxX1xX585xX15xX16xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX298xX2cxXdxX3xX4xXadxX15xX16xX3xX6xX15xX67xX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1xX244xX3xXcxX1xX146xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX3xX18xX54xX3xX56xXadxX15xX16xX3xX6xX15xX274xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX1fbxX4xX3xXexX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX274xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xXexX1dxX3xX5xX76xX15xX1xX3xX124xX54xX3xXexX1dxX3xX5xX76xX15xX1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX60xX10xX2bxX3xX60xX65xXexX67xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX2fxXdxX76xX4xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xX1xX34xX81xX4xX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX1xX90xX2bxX3xX26xXb0xXdxX3xX2fxX2cxXdxX3xX4xX121xX4xX3xX15xX1xX8cxX15xX3xX7xX32cxX3xX16xXdxXe3xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xX15xX24bxX23xX3xXexX5dxX24bxX15xX3xX2fxX90xX3xXbxX1xX34xX15xX16xX3xX1xX34xX81xX4xX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX1xX90xX2bxX3xXcxX5dxX23xX15xX16xX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xXcxX1xXdxX6cxX23xX3xXexX1dxX2cxX15xX16xX67xX3xX17axX1xXd2xX3xX93xXadxX3xX26xXb0xX4xX67xX3xX56xX1xX23x7f1fxX15xX3xX93xXadxX3xX26xXb0xX4xX3xX4dxXb4xXdxX3xX22xX23xX8cxX15xX3xX26xXb0xXdxX3xX2fxX2cxXdxX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xXexX1xX115xXbxX3xX1xX39axX15xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX93xXb0xXdxX3xX2fxX2cxXdxX3xX4xX121xX4xX3xXex54bcxX15xX1xX67xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xX2fxX90xX3xX26xXb4xX15xX16xX3xXfcxX24xX3xX1fxX1xXb0xXdxX3xXexX5dxX32cxX4xX3xXexX1xX23xX54xX4xX3xXcxX257xX67xX3xX18xX6xX15xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1xX3xX17axX1xXd2xX3xX124xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX8a7xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xX26xXb4xX15xX16xX3xXfcxX24xX3xX1fxX1xXb0xXdxX3xXexX5dxX32cxX4xX3xXexX1xX23xX54xX4xX3xXcxX257xX274xX3xX56xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xX4dxX93xX173xX296xX274xX3xX56xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xa426xX18xX173xX296xX3xX4xX121xX4xX3xXexX8a7xX15xX1xX67xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xX64bxXexX5dxX15fxX3xX4dxX90xX3xX173xX54xXdxX3xX2fxX90xX3xXcxX17axXbbxX4dxX56xX552xX66cxX274xX3xXcxX5dxX1dxX2b3xX15xX16xX3xX26xX34xX90xX15xX3xX93xX18xX24exX4dxX3xX4xXfcxX6xX3xXexX8a7xX15xX1xX67xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX56xX585xX15xX3xX18xX54xX3xX56xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX7xce4cxX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX50xX6xX15xX1xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX8a7xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXfcxX24xX67xX3xX26xXb4xX15xX16xX3xXfcxX24xX3xX1fxX1xXb0xXdxX3xXexX5dxX32cxX4xX3xXexX1xX23xX54xX4xX3xXcxX257xX274xX3xX56xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xX4dxX93xX173xX296xX67xX3xX56xX1xXfcxX3xXexX27xX4xX1xX3xX947xX18xX173xX296xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xXbxX1xXb0xX3xX4dxX90xX3xX173xX54xXdxX67xX3xXcxX17axXbbxX4dxX56xX552xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xXcxX5dxX34xX15xX16xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX15xX1xX3xX2xX109xX10axX3xX4xX5a2xX15xX16xX3xX15xX24bxX23xX3xX5dxX19dxX67xX3xX4xX121xX15xX3xX124xX54xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX39axX3xX22xX23xX6xX15xX3xXexX5dxX34xX15xX16xX3xX1xX76xX3xXexX1xXb0xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX5dxX27xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xX26xX30xX3xX15xX16xX1xX27xX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX2fxX90xX34xX3xX2fxX27xX3xXexX5dxX19xX3xX5x9c02xX15xX1xX3xX26xX94xX34xX67xX3xX22xX23xXb4xX15xX3xX5xX11exX3xX5x87a9xX15xX3xX26xXae0xX23xX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX26xXfcxX3xXexX23xX14xXdxX3xX26xX1ffxX3xX4xXadxX15xX16xX3xXexX121xX4xX3xXexX5dxXf7xX15xX3xX2bxX54xXexX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX1fxc345xXbbxX3xXcxX5dxX1dx5428xX15xX16xX3xX1xXa1xXbxX3xX26xX81xX4xX3xX124xXdxX76xXexX3xX50xX34xX3xX4xX115xXbxX3xX4xXd2xX3xXexX1xX855xX2bxX3xX22xX23xX24xX30xX15xX3xX60xX10xX2bxX3xX60xX65xXexX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xXbbxX3xX56xX121xX15xX3xX124xX54xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xXbxX1xXb4xXdxX3xX4xXd2xX3xX26xXfcxX3xX7xX146xX4xX3xX1fxX1x71fdxX10xX3xX26xX1ffxX3xX1xX34xX90xX15xX3xXexX1xX90xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX2fxX1fbxX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xX16xXdxX6xX34xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX173xX16xX1dxXb16xXdxX3xX124xX27xX3xX1fxc59dxX3xX5xX23xX53cxXexX3xXexX15fxX3xX1fxX1xXdxX1ffxX15xX3xXexX5dxX121xX4xX1xX3xXexX5dxX2b3xX3xX5xX24bxX15xX3xXexX1xb13exX3xX1fxX1xXadxX15xX16xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX1xX34xX94xX4xX1xX67xX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX2fxX90xX34xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xX4xX6xX34xX3xX1xX39axX15xX3xXexX5dxX34xX15xX16xX3xXexX1xXb16xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX19xXexX3xX15xX1xX115xXexX3xX2bxX54xXexX3xX15xX86xX2bxX3xX1fxX1ffxX3xXexX15fxX3xX1fxX1xXdxX3xX4xXd2xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX3xX1fxXbb9xX3xX5xX23xX53cxXexXbbxX3xX93xXb4xX15xX16xX3xX2fxXdxX24bxX15xX3xX124xX27xX3xX1fxXbb9xX3xX5xX23xX53cxXexX3xX4xX121xX4xX1xX3xX4xX1xX146xX4xX3xXexX5dxX34xX15xX16xX3xX2fxX585xX15xX16xX3xX2bxX54xXexX3xX15xX86xX2bxX3xX1fxX1ffxX3xXexX15fxX3xX15xX16xX90xX24xX3xX4xXd2xX3xX22xX23xX24xX6cxXexX3xX26xX27xX15xX1xX67xX3xX1fxX1xXadxX15xX16xX3xX26xX1dxXa1xX4xX3xX124xXae0xX23xX3xX2fxX90xX34xX3xX4xX115xXbxX3xXfcxX24xX67xX3xX1fxX1xXadxX15xX16xX3xX4xX1xX8a7xX3xX26xX27xX15xX1xX67xX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX2fxX90xX34xX3xX4xX121xX4xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xXexX1dxX39axX15xX16xX3xX26xX1dxX39axX15xX16xX3xX2fxX90xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX39axX15xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX50xX24xXaxX12xX56xX121xX15xX3xX124xX54xX3xXexX5dxX34xX15xX16xX3xXexX1xXb16xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX60xX10xX2bxX3xX60xX65xXexX3xX1fxXbb9xX3xX5xX23xX53cxXexX3xXexX1xXbd9xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX26xX1dxX6xX3xX2fxX90xX34xX3xX22xX23xX24xX3xX1xX34xX94xX4xX1xX274xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX60xX10xX2bxX3xX60xX65xXexX3xX124xX14xX3xX15xX1xXdxX76xX2bxX3xX1xX34xX81xX4xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xXexX1xXdxX76xX23xX3xX146xX15xX16xX3xX4xX14bxX3xX4xX1xX146xX4xX3xX2fxX1fbxX3xX4xX6xX34xX3xX1xX39axX15xXbbxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX554xX34xX23xX5dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX93xX115xXexX3xX2fxXdxX76xXexX0xX3exXbxX12