Bài 1: Bất lực nhìn con thất nghiệp
Có lẽ, chưa có lúc nào, vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường lại “nóng” như hiện nay. Từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị tới nông thôn, tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm đang như “tàu dồn toa”. Nhiều gia đình đang lâm vào bế tắc khi con em - đứa trước chưa có việc, đứa sau đã chuẩn bị ra trường.
5a96x9407xc158xea9dxffc8xa101x102a8x896dx79c8xec66x11a6fxX4xX7x6bf9xX4x1048fx9463xX6xe965x115d3x6b32x11b1cxX2x65e8xe766xX3xX4xX11x5b5cxX5xX9xX2xc1e2xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xb677xX17x10cdax81fdxX11xX4xX6xX7xX9x7bb3xX2axd477x75a7xX2xX4x5b80x9df4xX1fxX2xXexX2xb7c0xX11x6356xX1fxX2xX6xc41bxe794xX14xX2x9d81xX36xX11x9660xX1fxX2x12057xa0afxX2x11c0bxX17xX4cxX2x5c25xX36x64edxX0x92d5xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xf6dfxX7xXfx1212fxX9xX30xX46xeb70xX2xX6x1142ex11437xX2xX1fxX36x6178xXfxX2xX1fxX88xX2xX6x685bxX1fxX2xX13xX42xX4dxX8cxX2xX3cx6da5xX13xX2xe6d9xe50bxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX1fxX36xX4dxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX3cxX11xe66dxX13xX2xX3xXfxX17xX2xX53xX36xX11xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xdb4bxX13xX12xX2xX6xb01cxX11xX2x10f72xX13xX88xX13xX12xf6d7xX2xX13xX36xX90xX2xX36xX11xX3exX13xX2xX13xXfxX5x7211xX2xX2ax90d8xX2xX43xX11xXa4xX13xX2xXcxX17xdbd2xX11xX2xX6xXbaxX13xX2xX43xX11xXa4xX13xX2xX13xX12xX90xf8ccxX1fxX8cxX2xX4xXe9xX2xX4xX36xX42xX13xX36xX2xX4xX36xba2axX2xX4x7361xX11xX2xX13xXf2xX13xX12xX2xX4xX36xXf2xX13xX8cxX2xX4x1152bxX13xX36xX2xX4xX32xXd0xX13xX12xX2xX3xX11xX13xX36xX2xX3cxX11xXbaxX13xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX13xX36xX90xX2xXd3xX4xX42xX17xX2xX84x11a78xX13xX2xX4xX4dxXfxXd8xXe6xX2xbb59xX36xX11xXa4xX17xX2xX12xX11xXfxX2xXa3xX122xX13xX36xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX6x12058xX43xX2xX3cxX42xX4dxX2xX29xX49xX2xX4x10effxX1fxX2xX53xX36xX11xX2xX1fxX4dxX13xX2xX7xX43xX2xXexX2xXa3xX37xXfxX2xX4xX32xX90xX113xX1fxX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX8cxX2xXa3xX37xXfxX2xX3xXfxX17xX2xXa3xc2b6xX2xX1fxX36xX17x66daxX13xX2xX29xX110xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX36x7433xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30x62d1xX42xX11xX2xX1d6xX14xX2xX203xXa0xX4xX2xX6x119b3xX1fxX2xX13xX36xX122xX13xX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX36xXa0xX4xX2xX13xX12xX36xX11xX3exX1xX0xX57xX36xX1d6xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX81xX7xXfxX84xX9xX30xf141xX11xX2xX3xX11xX13xX36xX2xX1fxX4dxX13xX2xX32xXfxX2xX1fx7290xX13xX12xX2xX43xX17x73c1xX13xX2xX84xX42xX13xX36xX2xX1fxX36xX4dxX2xX1fxX4dxX13xX2xX13xX36x11da8xX13xX12xX2xXa3xX11xXa4xX17xX2xX4xX26exX4xX2xXa3xdd4bxX1xX2xX13xX36xXa0xX4xXe6xX2xX16axX36xX280xX13xX12xX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xX29xX26exX8cxX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xX43xX28exX2xX43x8092xX4xX2xXa3xXcbxX11xX2xX6xXfxX43xX2xX6xX268xX8cxX2xX3cx11051xX4xX2xX3cxX1bbxX2xX3cxX113xX11xX2xX43xX11xX49xX13xX12xX2xX1fx799cxX43xX2xX43xXfxX13xX36xX2xX4cxX4dxX2xX13xX36xX280xX13xX12xX2xX43xX4dxX13xX12xX2xX1fxX4dxX13xX2xX1fxX4cxX11xX2xX36x6255xX1fxX2xX36xX42xX13xX36xX2xX13xXbaxX13xX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX8cxX2xX4xX36xX4dxX4cxX4xX2xX53xX36xcadbxX11xX2xX1fxa45axX13xX36xX2xX1fxX36xX17fxX13xX2xX29xaaa3xX13xX8cxX2xX4xXfxX5xX2xX6xXa0xX43xXe6xX2xX2axX36xX49xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX8cxX2xX1fxX4dxX13xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xXa3xX97xX13xX12xX2xX29xX17xX55xX11xX2xXd3xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX8cxX2xX1fx1176cxXfxX2xX53xX36xX88xXd8xX8cxX2xX1fxX36xXfxX2xX43xX28exX2xX3cxX26exX13xX2xX53xX36xX88xX2xX13xXfxX5xX2xX1fxX42xX13xX12xX2xX53xX36xX88xX2xX36xX2d2xX13xX8cxX2xXa3xX42xX13xX36xX2xX29xXa0xX4xX2xX6xX20fxX1fxX2xX13xX36xX122xX13xX2xX1fxX4dxX13xXe6xXe6xXe6xX2xX4xX36xXa0xX4xX2xX13xX12xX36xX11xX3exX1xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2x10a14xX11xX84xX4xX36xX8xX9x113c0xb109xX3baxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX84xX84xX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX29xX4dxX32xX84xX7xX32xX8xX9xX3baxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX32xX9xX30xX0xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX43xX12xX2xX3xX32xX1fxX8xX9xX57xX57xX11xXe6xX29xXfxX4dxX36xXfxX4xX11xX13xX36xXe6xX3cxX13xX57xX13xX7xX3b2xX3xX57xX1d6xX3b9x11eaax626cxX57xaff0xea23xX84xX446xX3bax5ef7xX3baxX3baxX4xX3b9xX445xX448xb523xX449xX6xX3baxXe6xX16xX1xX12xX9xX2xX57xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX27xXfxX17xX2xX1fxX310xX43xX2xX12xX11xX4cxX1fxX2xX36xX17xX5xX2xX36xX4dxX42xX13xX12xX2xX13xX42xX5xX2xX6xX42xX2xX1fxX310xX2xX43xX2b1xX4xX2xX13xeb16xX11xX2xX6xX4dxX2xX4xX4dxXfxX13xX2xX1xX36xX33xXfxX2xX4xX32xX90xX113xX1fxX0xX57xX1xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX57xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX57xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX17xX29xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30x9a4axX30cxX11xX2xX43xX18axX4xX2xX1fxX36xXcbxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xXe6xXe6xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX46xX36xX97xX13xX12xX2xX4xXf2xX11xX2xX13xX12xX90xX101xX1fxX2xX13xX12xX42xX13xX2xX6xXbaxX13xX2xd924xX268xX2x7949xX17xXfxX13xX12xX2xX3cxX42xX4dxX2xX43xX2b1xX4xX2xX13xX12xX42xX5xX2xX43xX90xXfxXe6xX2xX46xX4dxX13xX2xXa3xX90xXcbxX13xX12xX2xX3cxX42xX4dxX2xXcxX88xX43xX2xX521x9a64xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX2x7289xXcxX1bbxX2x6bd2xX37xX1fxX2xf728xa956xX13xX36x9869xX2xX84xX31axX2xXa3xX1bbxX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xXa3xX55xX2xX29xXbaxX2xX4xXf2xX13xX12xX2xX3cx10d9fxX13xX2xX1fxf40axX13xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xXa3xX4dxXd0xX13xX2xX13xX90xX113xX1fxX2xXa3xX2f1xX13xX12xX2xX4xX36xX42xX13xX36xX2xX3cxX268xX13xX12xXe6xX2x10f44xX36xX88xX2xX203xX33xX2xX4xX36xX90xX2xX5bbxX4dxX42xX13xX2xXcxX1bbxX2xX16axX12xX17xX5x9599xX13xX2xX2axX11xX49xX13xX2xX81xX4dxX42xX13xX12xX2xX1fxX36xdc7dxX2xX3cxX42xX4dxX2xX36xX42xX13xX12xX2xX1fxX2b1xX4xX2xXa3xX11xX3exX13xX2xX29xXbaxX13xX2xXa3xX90xXcbxX13xX12xX2xX13xX88xX11xX14xX2xX9xX5bfxX268xX2xX6xX113xX13xX2xX13xX36xX90xX2xX13xa99exX43xX2xX3b9xX3baxX1d6xX3baxX8cxX2xX13xX90xX113xX1fxX2xX6xX7xX4dxX2xX4fxX17xXfxX2xX1fxX310xX2xX1fxX2b1xX4xX2xXa3xX11xX3exX13xXe6xX2xX16axX36xX90xX2xX1fxX2d2xX13xX2xX6xX268xX2xXa3xaa95xX17xX2xX43xX31axXfxX2xX3cxXe9xXfxX2xX32xX161xX11xX8cxX2xX13xX90xX113xX1fxX2xX1fxX268xX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xX6xXa0xX1xX2xXcxXa0xX1xX2xX43x6c27xX4xX2xXa3xX90xXcbxX13xX12xXe6xX2xX2axX36xXfxX13xX36xX2xX13xX11xXbaxX13xX2xX1fxX36xX97xX13xX12xX2xX7xX43xX2xX43xX17xX26exX13xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX36xX42xX13xX36xX2xX13xXbaxX13xX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xXa3xb348xX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX43xX42xX2xX53xX36xX88xX2xX4fxX17xX4cxXd8xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX16axX36xX42xX2xX1fxX358xXfxX2xX203xX33xX2xX4xX36xX90xX2xX46xX36xX11xX2xX29xX2b1xX2xX6xX17fxX43xX2xX4xX36xXcbxX11xX2xX4xX36xXf2xX13xX2xX521xX5b0xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX521xX11xX13xX36xX2x942cxX11xX2xX13x10763xX43xX2xX1fxX36xX7xX4dxX2xX6xX7xX4dxX2xX4xX32xXbaxX13xX2xXa3xX161xX11xXe6xX2xX2axX36xX49xX2xX43xX42xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1xX36xX310xX11xX2xX43xX31axXfxX2xX6xX268xX2xX13xX42xX4dxX2xX1fxX268xX13xX12xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xXfxX13xX2xX4xX4dxX42xX13xXe6xX2xd074xX13xX12xX2xX1fxX88xX2x76fbxX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX32xXfxX11xX8cxX2xX1fxX310xX2xX7bbxX2xXa3xXa4xX17xX2xX1fxX26exX2xX12xX18axX13xX12xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX36xX42xX13xX36xX2xX13xX36xX280xX13xX12xX2xX43xX4dxX13xX12xX2xX4xX36xX4dxX4cxX4xX2xX53xX36xX30cxX11xX2xX1fxX310xX13xX36xX2xX6xX2b1xX11xX2xX29xX31axX13xX8cxX2xX4xX32xc642xX4dxX2xX1fxX36xXd0xX13xX2xX43xX31axXfxX2xX6xX268xX2xX43xX42xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX4xX36xX42xX13xX36xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX46xX310xX2xX1fxX4cxX11xX2xXcxX88xX43xX2xX521xX5b0xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX2xX13xX42xX5xX8cxX2xX1fxX4dxX13xX2xX1fxX4cxX11xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX13xX36xX42xX2xX1fxX88xX2xX1fxX31axX13xX12xX2xX3xX17xX5xX2xX13xX12xX36xX5c0xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX4xX36xX20fxX1fxX2xX36xX11xX3exX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxXe6xX2xX203xb905xX11xX8cxX2xX36xX2f1xX1fxX2xXa3xX1bbxX2xXcxX4dxX13xX12xX8cxX2xX29xX76exX13xX12xX2xX1fxXa0xX1xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xX13xX36xX2c1xX13xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX12x80a0xX11xX2xX36xX161xX2xX3xX2d2xX2xXcxX11xX13xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX13xX2d2xX11xX8cxX2xX13xX2d2xX11xX2xX4xX36xX122xX2xX6xX18axX1fxX2xXa3xX68axX17xX8cxX2xX13xX2d2xX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX36xX161xX11xX2xX17fxX43xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX2axXe9xX2xX13xX65bxX43xX2xX3b9xX3baxX3baxX449xX2xXa3xX49xX13xX2xX13xXfxX5xX8cxX2xXcxX88xX43xX2xX1fxX88xX2xX1d6xX445xX2xX7xX43xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xXe6xX2xX5bbxX6e7xX2xX43xX90xX17xX2xX3xX11xX13xX36xX8cxX2xX43xX2b1xX4xX2xX13xX8dfxXfxX2xX4xX32xX4dxX13xX12xX2xX3xX26exX2xXa3xX88xX2xXa3xX1bbxX2xX3cxX42xX4dxX2xX16axXfxX43xX2xX6xX42xX43xX2xX1fxXf2xX13xX12xX2xX13xX36xX17fxX13xX8cxX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX7xX43xX2xX3cxX5dcxX13xX2xX29xX4cxX43xX2xX4xX32x11b67xX2xX8b1xX2xX4fxX17xXbaxX2xX4xX122xX43xX2xX1fxX2d2xX2xX36xX2b1xX11xXe6xX2xX16axX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX7xX43xX2xX1fxX36xXcbxX2xX43xX1bbxX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX8cxX2xXa3xX42xX13xX36xX2xX4xXd0xX43xX2xX12xX4cxX1fxX2xX12xX11xXa0xX1fxX2xX43xX2d2xX2xXd3xXa3xX55xX11xX2xXa3xXcbxX11xXd8xX2xX29xX76exX13xX12xX2xX1fxX4dxX13xX2xXa3xX90xXcbxX13xX12xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX3cxXa0xX13xX2xXa3xX6e7xX2xX6xXa0xX5xX2xX1fxX36xX161xX13xX12xX8cxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX1fxX4dxX13xXe6xX2xX521xX2b1xX4xX2xX3xX26exX2xX7xX43xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX36xX11xX3exX13xX2xX13xXfxX5xX2xX8b1xX2xX43xX11xXa4xX13xX2xX16axXfxX43xX8cxX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX7xX43xX2xX13xX42xX4dxX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX4xX36xX7xX4dxX2xX1fxX36xX17xX5xXbaxX13xX2xX43xXf2xX13xX2xXa3xX1bbxX2xX36xX2f1xX1fxXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30x6796xX43xX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX2axX36xX4cxX11xX2xX81xX2f1xX1fxX2xX4xX26exX4xX2xX13xX12xX36xX11xX3exX1xX2xX81xX2f1xX1fxX2xX3cxX11xX3exX13xX2xX81xX42xX13xX36xX2xX1fxX36xX33xX13xX36xX2xX585xX17xX26exX1fxX8cxX2xX12xX11xXcbxX2xX6xX42xX43xX2xX43xX2b1xX4xX2xX1fxXf2xX13xX12xX2xX13xX36xX17fxX13xX2xX4xXd0xX11xX2xX203xX122xX13xX36xX2x10c4cxX90xX2d2xX13xX12xXe6xX2xX81xXfxX5xX2xX13xX36xX90xX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX2axX11xX49xX13xX2xX81xX4dxX42xX13xX12xX8cxX2xX4xX26exX4xX2xX13xX12xX36xX11xX3exX1xX2xXa3xXd0xX11xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX5b7xX5bbxX81xX5c3xX2x8e7axX11xX13xX36xX2xX4xX49xX2xX81xX17xX49xX8cxX2xX3xXfxX17xX2xX13xX65bxX43xX2xX6xX68axX13xX2xX29xX310xX5xX2xX6xX90xX101xX4xX2xX12xX8dfxX11xX2xXa3xX2d2xX13xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX4xX36xX42xX13xX36xX8cxX2xXa3xX42xX13xX36xX2xX6xXa0xX5xX2xX3cxX101xX8cxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX1fxX4dxX13xX2xX3cxX42xX2xX36xX11xX3exX13xX2xXa3xX310xX43xX2xX13xX36xX2c1xX13xX2xX1fxX36xX37xX1fxX2xX3cxX9e5xX2xX604xX36xX88xX2xX203xX33xX2xX4xX36xX90xX2xX5bbxX4dxX42xX13xX2xXcxX1bbxX2xX1fxX2b1xX13xX12xX2xX3cxX113xX11xX2xX1xX36xX9e5xX2xX4xX32xX4cxX1fxX36xX2xX13xX12xX17xX161xX13xX2xX3cxX26exX13xX2xX16axX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX46xX27x6244xX81xX2xX358xX5xX2xX4xX36xX4cxX1fxXe6xX2xX2axX55xX13xX12xX2xX4xX11xXa4xX13xX2xX6xX90xX2d2xX13xX12xX2xX43xX42xX2xX43xX2b1xX4xX2xX1fxX8dfxX2xX13xX36xX17fxX13xX2xX53xX11xX13xX36xX2xX4xX49xX2xX13xX36xX90xX2xX81xX4dxX42xX13xX12xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX13xX36xX2c1xX13xX2xX43xX4d9xX11xX2xX4xX36xX4cxX13xX12xX2xX6xX42xX2xX1d6xXe6xX7bbxX454xX3baxXe6xX3baxX3baxX3baxX2xXa3xX161xX13xX12xXe6xX2xX582xX113xX11xX2xX3xX26exX2xX4xX11xXa4xX13xX2xXa3xX88xX8cxX2xX4xX36xXcbxX11xX2xXa3xX11xX6e7xX43xX2xX13xX42xX5xX2xX4xX36xX2c1xX4xX2xX53xX36xX88xX2xXa3xX6e7xX2xXcxX4dxXfxX5xX2xX4xX32xX8b1xX8cxX2xXa3xX310xX43xX2xX29xX310xX4dxX2xX1fxX17xX2b1xX1fxX2xX3xX26exX13xX12xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3b2xX11xX84xX4xX36xX8xX9xX3b9xX3baxX3baxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX84xX84xX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX29xX4dxX32xX84xX7xX32xX8xX9xX3baxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX32xX9xX30xX0xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX43xX12xX2xX3xX32xX1fxX8xX9xX57xX57xX11xXe6xX29xXfxX4dxX36xXfxX4xX11xX13xX36xXe6xX3cxX13xX57xX13xX7xX3b2xX3xX57xX1d6xX3b9xX445xX446xX57xX448xX449xX84xX446xX3baxX44dxX3baxX3baxX4xX3b9xX445xX448xX448xX3b9xX6xX1d6xXe6xX16xX1xX12xX9xX2xX57xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX2axX32xX4dxX13xX12xX2xXa3xX11xXa4xX17xX2xX53xX11xX3exX13xX2xX32xXa0xX4xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX53xX36xX88xX2xX53xX36xX65bxX13xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX6xX113xX1xX2xX6xX113xX1xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX8b1xX2xX5bbxX37xX1fxX2xX5bfxX5c0xX13xX36xX2xXexX2xX582xX268xX2xX585xX17xXfxX13xX12xX2xX3cxX5dcxX13xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX13xX12xXe9xX13xX12xX2xX3cxX90xX2d2xX13xX2xX6xXbaxX13xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX4xX2c1xX1xX2xX4xX26exX4xX0xX57xX1xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX57xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX57xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX16axX12xX90xXcbxX11xX2xX84xX17fxX13xX2xX5bbxX37xX1fxX2xX5bfxX5c0xX13xX36xX2xX29xXfxX4dxX2xXa3xXcbxX11xX2xX13xXfxX5xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX4xX11xX49xX13xX12xX2xX6xX42xX2xX36xX11xX49xX17xX2xX36xX2f1xX1fxXe6xX2xX2axX32xX4dxX13xX12xX2xX43xXa0xX5xX2xX13xX65bxX43xX2xX12xX68axX13xX2xXa3xX17fxX5xX8cxX2xX29xX122xX13xX36xX2xX4fxX17xX17fxX13xX2xX43xX4d9xX11xX2xX13xX65bxX43xX2xX5bbxX37xX1fxX2xX5bfxX5c0xX13xX36xX2xX1fxX88xX2xX445xX3baxX2xX7xX43xX2xXa3xX2c1xX17xX2xX3cxX42xX4dxX2xX1fxX4cxX1fxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX5bbxX81xX8cxX2xX46xX5bbxX8cxX2xX2axX81xX46xX16axXe6xX2x7bffxX11xXbaxX13xX12xX2xX13xX65bxX43xX2xX13xXfxX5xX2xX1fxX88xX2xX1d6xX7bbxX2xX7xX43xX2xXa3xX2c1xX17xX2xX5bbxX81xX2xX13xX12xX17xX5xX3exX13xX2xX3cxX2f1xX13xX12xX2xX1d6xXe6xX2xX16axX11xXa4xX43xX2xX3cxX17xX11xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX53xX110xX1xX2xX6xX18axX13xX12xX2xX6xXd0xX11xX2xX4xX36xX122xX2xX13xX4d9xX11xX2xX29xX17xX161xX13xX2xX4xX36xX90xXcbxX13xX12xX2xX4xX32xX20fxX1fxX2xX13xX12xXfxX5xXe6xX2xXd3xX46xX4cxX1fxX2xX1fxX36xX4cxX17xX2xXa3xX2c1xX17xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX3cxX17xX11xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX43xX42xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX4xX36xX122xX2xX17xX55xX13xX12xX2xX1fxXf2xX13xX12xX2xX1fxX36xXfxX2xX43xX28exX2xX6xX18axX43xX8cxX2xX6xXd0xX11xX2xX1fxX5e0xX13xX2xX53xX36xX4dxX310xX13xX2xX13xX101xX2xX13xX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX3xX18axX1xX2xXa3xX49xX13xX2xX36xXd0xX13xX2xX13xX280xXfxX2xX1fxX36xX37xX8cxX2xX1fxX36xX97xX13xX12xX2xX4xXf2xX11xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX29xX11xX49xX4xX2xX13xX36xX122xX13xX2xX3cxX42xX4dxX2xXa3xX17fxX17xXd8xX2x88a2xX2xXf2xX13xX12xX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX521xX11xX13xX36xX2xX76axX11xX2xX1fxX88xX2xX3b9xX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX32xXfxX11xX2xXexX2xX1d6xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX46xX5bbxX8cxX2xX1d6xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX5bbxX81xX2xXa3xXa4xX17xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX4xX36xXfxX13xX2xX4xX36xX8b1xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xXb99xX36xXf2xX13xX12xX2xX32xX11xXbaxX13xX12xX2xX12xX122xX2xX12xX11xXfxX2xXa3xX122xX13xX36xX2xXf2xX13xX12xX2xX76axX11xX8cxX2xX8b1xX2xX4xX36xXf2xX13xX2xX521xX5b0xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX8cxX2xX12xX11xXfxX2xXa3xX122xX13xX36xX2xXf2xX13xX12xX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX585xX17xX26exX1fxX2xX81xX2b1xX11xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX3b9xX2xX1fxX4dxX13xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX5bbxX81xX2xX8b1xX2xX5bbxX42xX2xX16ax8bacxX13xX12xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xX43xXa0xX5xX2xX13xX65bxX43xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX8cxX2xX36xX11xX3exX13xX2xX43xX2b1xX4xX2xXa3xX11xX2xX6xX42xX43xX2xX1fxXf2xX13xX12xX2xX13xX36xX17fxX13xX8cxX2xX43xX2b1xX4xX2xX8b1xX2xX13xX36xX42xX2xX32xX17xX2b1xX13xX12xX2xX3cxX90xXcbxX13xX2xX3cxX113xX11xX2xX29xX26exX2xX43xX28exXe6xX2xf10fxX2xXcxX88xX43xX2xX2axX36xXfxX13xX36xX2xX203xX122xX13xX36xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX454xX2xX7xX43xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxXe6xX2xX46xX17fxX17xX2xX1fxX36xX17xX5xX3exX13xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX1fxX36xX4dxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX3cxX11xXbaxX13xX2xX3xXfxX17xX2xX53xX36xX11xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX8b1xX2xX4xX36xXf2xX13xX2xX521xX5b0xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX2xX36xX11xX3exX13xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX6xX42xX2xX4xX36xX20fxX1fxX2xX4xX32xXd0xX13xX12xX2xX1fxX358xXfxX2xXcxX1bbxX2xX5bbxX37xX1fxX2xX5bfxX5c0xX13xX36xX8cxX2xX1fxX358xXfxX2xX36xX17xX5xX3exX13xX2xX582xX268xX2xX585xX17xXfxX13xX12xX2xX3cxX42xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX43xX11xXa4xX13xX2xX4fxX17xXbaxX2xX4xX32xX4dxX13xX12xX2xX4xX62bxX13xX36xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX17xX29xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30xX5bbxX17fxX43xX2xX6xXfxX4dxX8cxX2xX4xX36xX7xX4dxX2xX1fxX36x113f3xX13xX12xX2xX53xX110xX1xX2xX6xXfxX4dxX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xXb99xX36xXf2xX13xX12xX2xX29xX11xX2xX4fxX17xXfxX13xX2xX13xX36xX90xX2xXf2xX13xX12xX2xX76axX11xX8cxX2xXf2xX13xX12xX2xX604xX36xXd0xX43xX2xX81xX280xX17xX2xX2axX42xX11xX2xX5b7xX4xX36xXf2xX13xX2xX81xX5e0xXfxX2xX203xX122xX13xX36xX8cxX2xXb99x117b1xX2xX604xX36xX4dxX13xX12xX8cxX2xXb99xX134fxX2xX258xX13xX36xX5c3xX2xX4xX30cxX2xX32xXfxX2xX32xXa0xX4xX2xX6xXd0xX1fxX2xX4fxX17xXfxX13xX2xX53xX36xX11xX2xX1fxX36xX97xX13xX12xX2xX4xXf2xX11xX2xX36xX30cxX11xX2xX3cxXa4xX2xX53xX49xX2xX36xX4dxXd0xX1fxX36xX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xX2xX5b7xX81xX27xX27xX582xX5c3xX2xX1fxX358xXfxX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX32xXfxX11xX2xX3cxX42xX2xX1fxX4dxX13xX2xX12xX4cxX11xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX7b4xX13xX12xX2xX2axX42xX11xX2xX1fxX88xX2xX1fxX4dxX13xX2xX12xX4cxX11xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX46xX5bbxX2xXb5fxX3exX4xX2xX43xXfxX5xX2xX2axX604xX2xX81xX161xX2xX46xX36xX33xX2xX521xX11xX13xX36xX2xXa3xX1bbxX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX3cxX42xX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX32xXfxX11xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX13xX65bxX43xX2xX4xX36xX37xX2xX7bbxX2xX5bbxX81xX2xX203xX4cxX1fxX36xX2xX53xX36xX4dxXfxX2xX81xX42xX2xX16axX2b1xX11xXe6xX2xX203xX310xX13xX2xX4xX36xX17fxX13xX2xXf2xX13xX12xX2xX6xX42xX2xX4xX36xX90xX2d2xX13xX12xX2xX29xX11xX13xX36xX8cxX2xX29xX2b1xX2xXa3xX2b1xX11xX2xX3cxXa4xX2xX36xX90xX17xX8cxX2xX4xX36xX17xX2xX13xX36xX2c1xX1xX2xX3b9xX8cxX446xX2xX4xX32xX11xX3exX17xX2xXa3xX161xX13xX12xX57xX4xX36xX4cxX13xX12xf25cxX2xX29xX42xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX6xX90xX2d2xX13xX12xXe6xX2xXd3xX5bbxX17fxX43xX2xX6xXfxX4dxX2xX4xX36xX122xX2xX1xX36xX310xX11xX2xX4xX36xX7xX4dxX2xX6xXfxX4dxXe6xX2xX46xX36xX4dxX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX32xXfxX11xX2xXa3xX11xX2xX36xX2f1xX1fxX8cxX2xX43xX4d9xX11xX2xX4xX36xX4cxX13xX12xX2xX36xX49xX4xX2xX445xX8cxX454xX2xX4xX32xX11xX3exX17xX2xXa3xX161xX13xX12xX8cxX2xX84xX20fxX2xXa3xX110xX13xX36xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX4xX36xX11xX2xX3cxX42xX4dxX2xXa3xX17fxX17xX2xXa3xX88xX2xX32xX161xX11xX2xXa3xX11xX2xX6xX42xX43xX2xX12xX11xX97xX1xX2xX29xX26exX2xX43xX28exX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xXd8xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX16axX12xX36xX7xX2xXf2xX13xX12xX2xX2axX42xX11xX2xX29xX2b1xX1fxX2xX29xXd0xX1fxX36xX8cxX2xX4xXf2xX11xX2xX4xX36xXa0xX5xX2xX1fxX36xX2b1xX4xX2xX84xXd0xXe6xX2xX445xX2xX13xX65bxX43xX2xX4fxX17xXfxX8cxX2xX13xX36xXa0xX4xX2xX4fxX17xX5xX49xX4xX2xXa3xX68axX17xX2xX4xX90xX2xX1fxX36xX4dxX2xX1fxX4dxX13xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX3cxX113xX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX33xX4xX2xX4xX11xXa4xX13xX2xX3cxXfxX5xX2xX4xXe9xX2xX13xX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX8cxX2xXa3xXf2xX11xX2xX3cxX101xX2xX1fxX36xX161xX13xX12xX2xX13xX12xXa0xX1xX2xX13xX12xX36x8127xX2xX4xX17xX55xX11xX2xX446xX3baxX2xX13xX42xX5xX2xX1fxX5e0xX13xX2xX3xX37xX1fxX2xXa3xX17fxX17xX2xX43xX42xX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101x94e1x11f68xX2xX46xX4cxX1fxX2xX43xX88xX13xX2xX13xX101xX2xX4fxX17xX4cxX2xX36xXd0xX13xX2xXa3xX1bbxX2xX12xdbcbxX2xX1fxX8dfxXfxX2xX43xX42xX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xX1fxX36xXfxX2xX12xX11xX42xX2xX3cxX5dcxX13xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX1xX36xX310xX11xX2xX12xX18axX13xX12xX2xX3xX37xX1fxX2xX13xX17xXf2xX11xX2xX4xX36xX76exX13xX12xX2xX97xX4xX2xX4xX36xXbaxX43xX2xX3b9xX2xX13xX65bxX43xX2xXa3xX807xX13xX2xX3xX4cxX1fxX36xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3b2xX11xX84xX4xX36xX8xX9xX3b9xX3baxX3baxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX84xX84xX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX29xX4dxX32xX84xX7xX32xX8xX9xX3baxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX32xX9xX30xX0xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX43xX12xX2xX3xX32xX1fxX8xX9xX57xX57xX11xXe6xX29xXfxX4dxX36xXfxX4xX11xX13xX36xXe6xX3cxX13xX57xX13xX7xX3b2xX3xX57xX1d6xX3b9xX445xX446xX57xX448xX449xX84xX446xX3baxX44dxX3baxX3baxX4xX3b9xX445xX448xX448xX3baxX6xX3b9xXe6xX16xX1xX12xX9xX2xX57xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX46xX36xX62bxX2xX1fxX88xX2xX43xX2b1xX4xX2xX4xab70xX2xX6xX3exX2xX1fxX8dfxX2xX13xX36xX17fxX13xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXa3xX4cxX13xX12xX2xX53xX6e7xX2xX4xX32xX4dxX13xX12xX2xX13xX36xX280xX13xX12xX2xX1xX36xX11xXbaxX13xX2xX12xX11xXfxX4dxX2xX84xX110xX1fxX36xX2xX13xX36xX90xX2xX4xX36xX49xX2xX13xX42xX5xX2xX4xX122xX43xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX13xX11xXa4xX43xX2xX3cxX17xX11xX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX0xX57xX1xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX57xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX57xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX2axX36xX7xX4dxX2xX3xX26exX2xX6xX11xX3exX17xX2xX4xXe9xX2xX16axX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX46xX27xXc3bxX81xX2xXb99xX134fxX2xX258xX13xX36xX8cxX2xX4xXe9xX2xX13xX65bxX43xX2xX3b9xX3baxX3baxX446xX2xXa3xX49xX13xX2xX13xXfxX5xX8cxX2xX84xX90xX2xX13xX101xX2xX81xX27xX27xX582xX2xXa3xX1bbxX2xXa3xXd0xX4xX2xX1d6xX445xX3baxX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xXe6xX2xX258xX13xX36xX2xX604xX36xXd0xX43xX2xX16axX12xX2f1xX1fxX2xX46xX90xX2d2xX13xX12xX2xX105exX2xd323xX11xX4cxX43xX2xXa3xX26exX1fxX2xX604xX36xX5e0xX13xX12xX2xX18d6xX11xXfxX4dxX2xX84xX110xX1fxX36xX2xXb99xX134fxX2xX258xX13xX36xX2xX1fxX36xX4dxX2xX29xX11xX49xX4xX14xX2xXd3xXb99xX36xX310xX2xX13xX65bxX13xX12xX2xX4xX36xX17xX2xX36xX161xX11xX2xX13xX101xX2xX81xX27xX27xX582xX2xX6xX42xX2xX53xX36xX88xX8cxX2xX29xX8b1xX11xX2xX36xX11xX3exX13xX2xX13xXfxX5xX8cxX2xX3xX11xX13xX36xX2xX3cxX11xXbaxX13xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXcxX11xX13xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xXe6xX2xX81xX68axX17xX2xX36xX49xX4xX2xX1fxX4cxX1fxX2xX7xX43xX2xX1fxX88xX2xX36xX4dxX42xX13xX2xX1fxX310xX13xX36xX2xX53xX36xX88xX2xX53xX36xX65bxX13xX8cxX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xXa3xX161xX13xX12xX2xX13xX12xX36xX5c0xXfxX2xX3cxX113xX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX13xX12xX17xX161xX13xX2xX13xX42xX4dxX2xXa3xX6e7xX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xXd8xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX2axX32xX4dxX13xX12xX2xX3xX26exX2xX3b9xX1d6xX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xX2xXa3xX49xX13xX2xX36xXd0xX13xX2xX1fxX17xX26exX11xX8cxX2xX4xX33xX13xX36xX2xXa3xX49xX13xX2xX7bbxX1d6xX57xX44dxX8cxX2xX604xX36xX5e0xX13xX12xX2xX18d6xX11xXfxX4dxX2xX84xX110xX1fxX36xX2xXb99xX134fxX2xX258xX13xX36xX2xX1fxX36xX62bxX2xX43xX113xX11xX2xX4xX36xX17xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX454xX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xX14b6xX2xX446xX454xX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xX2xXa3xX49xX13xX2xX36xXd0xX13xX2xX1xX36xX17fxX13xX2xX53xX134fxX2xX1fxX4dxX13xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX1fxX36xX62bxX2xX43xX113xX11xX2xX4xX36xX17xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX448xX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xXb99xX134fxX2xX604xX36xX4dxX13xX12xX2xX6xX42xX2xXcxX1bbxX2xX1fxX88xX2xX84xX90xX2xX13xX101xX2xX81xX27xX27xX582xX2xX4xX90xX2d2xX13xX12xX2xXa3xX26exX11xX2xX6xX113xX13xX8cxX2xX3cxX113xX11xX2xX12xX68axX13xX2xX446xX8cxX448xX2xX4xX17baxX2xXa3xX161xX13xX12xXe6xX2xX258xX13xX36xX2xX16axX12xX17xX5xX61bxX13xX2xX81xX310xX11xX2xX2axX36xX42xX13xX36xX2xX105exX2xX46xX36xX358xX2xX4xX110xX1fxX36xX2xX81xX2b1xX11xX2xX16axXf2xX13xX12xX2xX84xX17fxX13xX2xXb99xX134fxX2xX604xX36xX4dxX13xX12xX2xX1fxX36xX4dxX2xX29xX11xX49xX4xX14xX2xXd3xXb5fxX17fxX13xX2xX3cxX5dcxX13xX2xX1fxX88xX2x90e3xX2xX4xX36xX37xX1fxX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX4dxX13xX2xX7xX43xX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX13xXbaxX13xX2xXa3xX42xX13xX36xX2xX1fxX36xX110xX17xXe6xX2xXd3xX81xX11xX3exX13xX2xXb99xX134fxX2xX604xX36xX4dxX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xX1fxX88xX2xX13xX101xX2xX4fxX17xX4cxX2xX36xXd0xX13xX8cxX2xX4xX17xX5xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX6xX113xX13xX2xX5b7xX449xX2xX4xX32xX11xX3exX17xX2xXa3xX161xX13xX12xX5c3xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX4xX36xX6e7xX2xX6xX42xX2xX53xX36xX8b1xX11xX2xXa3xX68axX17xX2xX1fxX36xX4dxX2xX13xX36xX280xX13xX12xX2xX1fxX4dxX13xX2xX3xX26exX2xX6xX113xX13xX2xX36xX2d2xX13xX2xX4xX32xX4dxX13xX12xX2xX13xX36xX280xX13xX12xX2xX13xX65bxX43xX2xX4xX11xX49xX1xX2xX4xX36xX7xX4dxXd8xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX46xX36xX97xX13xX12xX2xX4xXf2xX11xX2xX1fxX31axX13xX12xX2xX1fxX4cxX13xX2xX29xX2b1xX2xX4xX33xX13xX2xX84xX9e5xX13xX12xX2xX4xX36xX65bxX43xX2xX12xX11xXfxX2xXa3xX122xX13xX36xX2xXf2xX13xX12xX2xXb5fxX90xX2d2xX13xX12xX2xX27xX5b0xX2xX203xX8dfxX17xX2xX5b7xXcxX88xX43xX2xX81xX5e0xXfxX2xX203xX122xX13xX36xX5c3xX2xX1fxX88xX2xX3b9xX2xX1fxX4dxX13xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX5bbxX81xX2xX3cxX42xX2xX43xX2b1xX4xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX46xX5bbxXe6xX2xX16axX12xXf2xX11xX2xX13xX36xX42xX2xX4xX17xXa4xX13xX36xX2xX4xX4dxX42xX13xX12xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX12xX122xX2xXa3xX4cxX13xX12xX2xX12xX11xX4cxXe6xX2xX27xXfxX17xX2xX29xXfxX4dxX2xX13xX65bxX43xX2xX1fxX36xX110xX17xX2xX53xX36xX55xX2xX1fxX31axX13xX12xX2xX1fxX4dxX13xX8cxX2xX12xX11xXcbxX2xX1fxX36xX97xX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xX1fxX88xX2xX4xXa0xX43xX2xX29xX76exX13xX12xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xXa3xX6e7xX2xX6xXd0xX11xX2xX1fxX36xX4dxX2xX1fxX36xXfxX2xX43xX28exX2xX53xX36xX4dxX310xX13xX2xX13xX101xX2xX448xX445xX2xX4xX32xX11xX3exX17xX2xXa3xX161xX13xX12xX2xXa3xX1bbxX2xXa3xX49xX13xX2xX36xXd0xX13xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX2axX17xX5xX2xXa3xX1bbxX2xX32xXfxX2xX4xX32xX90xXcbxX13xX12xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX4cxX1fxX2xX1fxX4dxX13xX2xXf2xX13xX12xX2xXa3xXa4xX17xX2xX1fxX36xX90xXfxX2xX1fxX88xX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xX1fxX36xX33xX13xX36xX2xX4xX36xX37xX1fxX8cxX2xX3b9xX2xXa3xX37xXfxX2xXa3xX1bbxX2xX5xXbaxX13xX2xX29xXa4xX2xX12xX11xXfxX2xX4xX36xXa0xX4xX2xX43xX42xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX88xX2xX53xX36xX310xX2xX13xX65bxX13xX12xX2xX4xX36xXfxX5xX2xX1fxX36xXfxX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xXe6xX2xX7b4xX13xX12xX2xX1fxX36xX11xXfxX2xX3xe673xX14xX2xXd3xX16axX49xX17xX2xX16axX36xX42xX2xX13xX90xX113xX1fxX8cxX2xX13xX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xXa3xX68axX17xX2xX4xX90xX8cxX2xX1fxX4dxX13xX2xX1fxX36xX97xX13xX12xX2xX4xXf2xX11xX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX36xX2f1xX1fxX2xXa3xX90xX101xX1fxXe6xX2xXf43xX161xX11xX2xX4xXf2xX11xX2xX3xX8bxX2xX29xX4cxX13xX2xX29xX5e0xX8cxX2xX29xX4cxX13xX2xX6xX97xXfxX2xXa3xX6e7xX2xX12xX88xX1xX2xX4xX36xXbaxX43xX2xX3cxX42xX4dxX2xX4xX32xX310xX2xX13xX101xX2xX1fxX36xX4dxX2xX13xX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX13xX36xX90xX13xX12xX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX43xX4dxX13xX12xX2xX1fxX4cxX1fxX2xX1fxX36xX4cxX17xX2xX3xX113xX43xX2xX4xX122xX43xX2xXa3xX90xX101xX1fxX2xX3cxX11xX3exX1fxX2xX6xX42xX43xX2xXa3xX6e7xX2xX3xXfxX13xX2xX3xX1e1axX2xX29xX113xX4xX2xX3cxX113xX11xX2xX1fxX36xXfxX2xX43xX28exX9xXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xX3b2xX11xX84xX4xX36xX8xX9xX3b9xX3baxX3baxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX84xX84xX11xX13xX12xX8xX9xX1d6xX9xX2xX29xX4dxX32xX84xX7xX32xX8xX9xX3baxX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX32xX9xX30xX0xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX30xX0xX11xX43xX12xX2xX3xX32xX1fxX8xX9xX57xX57xX11xXe6xX29xXfxX4dxX36xXfxX4xX11xX13xX36xXe6xX3cxX13xX57xX13xX7xX3b2xX3xX57xX1d6xX3b9xX445xX446xX57xX448xX449xX84xX446xX3baxX44dxX3baxX3baxX4xX3b9xX445xX448xX448xX1d6xX6xX7bbxXe6xX16xX1xX12xX9xX2xX57xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX4xX32xX30xX0xX4xX84xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX46xXfxX1xX4xX11xX4dxX13xX9xX30xX16axX11xXa4xX43xX2xX4xX20fxX2xX36xX42xX4dxX2xX3cxX113xX11xX2xX4xX36xX42xX13xX36xX2xX4xX33xX1fxX36xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX4xX2c1xX1xX2xX1fxX358xXfxX2xX7bbxX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xX1fxX4dxX13xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX36xX2f1xX1fxX2xXa3xXd0xX11xX2xX36xX2f1xX1fxX8cxX2xX12xX11xX97xX1xX2xX29xX42xX2xX582xX1652xX2xX2axX36xX110xX2xXb5fxX11xX61bxX13xX2xX8b1xX2xXcxX88xX43xX2xX1d6xX3baxX8cxX2xXcxX1bbxX2xXb99xX134fxX2xX604xX36xX4dxX13xX12xX2xXexX2xXb99xX134fxX2xX258xX13xX36xX2xX3cxX2d2xX11xX2xX29xX113xX4xX2xX12xX4cxX13xX36xX2xX13xX6b0xX13xX12xX2xX13xX101xX2xX13xX12xX17fxX13xX2xX36xX42xX13xX12xX2xX1fxX36xX4dxX2xX1fxX4dxX13xX2xX4xX36xX7xX4dxX2xX36xX2f1xX1fxX0xX57xX1xX30xX0xX57xX4xX84xX30xX0xX57xX4xX32xX30xX0xX57xX4xX29xX4dxX84xX5xX30xX0xX57xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX16axX11xXa4xX43xX2xX43xX4dxX13xX12xX2xX43xX30cxX11xX2xX1fxX358xXfxX2xXf2xX13xX12xX2xX203xX8dfxX17xX2xX3cxX42xX2xX32xXa0xX4xX2xX13xX36xX11xXa4xX17xX2xX29xX2c1xX1fxX2xX1xX36xX9e5xX2xX36xX17xX5xX13xX36xX2xX53xX36xX4cxX1fxX2xX1fxX268xX13xX12xX2xX12xX11xX310xX13xX2xX84xX110xX2xX13xX36xX90xX2xX13xX12xX90xXcbxX11xX2xXa3xX1bbxX2xXa3xX55xX2xX43xX161xX2xX36xXf2xX11xX8cxX2xX1fxXf2xX13xX12xX2xX3xX37xX1fxX2xX4xX32xX161xX13xX12xX2xX1fxX17fxX5xX2xXa3xXfxX13xX12xX2xX43xX4dxX13xX12xX2xX1fxX36xXcbxX2xX13xX12xX42xX5xX2xX36xX4cxX11xX2xX4fxX17xX310xXe6xX2xX16axX36xX90xX13xX12xX2xX4xX36xX20fxX1fxX2xX4xX32xXd0xX13xX12xX2xX1fxX17xX13xX12xX2xX4fxX17xX4cxX2xX6xX113xX13xX2xX3xX4dxX2xX3cxX113xX11xX2xX1fxX68axX17xX2xX13xX36xX90xX2xX36xX11xX3exX13xX2xX13xXfxX5xX8cxX2xX53xX36xXf2xX13xX12xX2xX1fxX36xX62bxX2xXa3xX1c0xX5xX2xX1fxX4cxX1fxX2xX12xX11xXfxX2xXa3xX122xX13xX36xX2xX36xX11xX49xX17xX2xX36xX2f1xX1fxX2xX32xX2d2xX11xX2xX3cxX42xX4dxX2xX29xX49xX2xX4xX18axX1fxX2xX43xX42xX2xX1fxX5e0xX13xX2xX6xX1bbxX13xX12xX2xX1xX36xX33xX2xX29xX11xX49xX4xX2xX29xXfxX4dxX2xX3xX20fxX2xXa3xX68axX17xX2xX4xX90xX2xX3cxXa4xX2xX13xX12xX17xX161xX13xX2xX3cxX26exX13xX8cxX2xX1fxX2d2xX2xX3xX8b1xX2xX3cxX2c1xX4xX2xX1fxX36xXa0xX4xX8cxX2xXa3xX42xX4dxX2xX4xXd0xX4dxX2xX1fxX358xXfxX2xX16axX36xX42xX2xX13xX90xX113xX1fxX2xX84xX42xX13xX36xX2xX1fxX36xX4dxX2xX12xX11xX4cxX4dxX2xX84xX9e5xX1fxXe6xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX203xX4dxX84xX5xX9xX30xX0xX7xX43xX30xX46xX5e0xX13xX2xX13xX280xXfxXe6xXe6xXe6xX0xX57xX7xX43xX30xX0xX57xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX32xX11xX12xX36xX4xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX258xX17xX4xX36xX4dxX32xX9xX30xX2axX36xX358xX5xX2xX5bfxXbaxX2xXexX2xX521xXfxX11xX2xX2axX36xX358xX5xX0xX57xX1xX30
Thủy Lê - Mai Thủy