Nghi lễ thượng cờ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thượng cờ là nghi lễ cấp quốc gia được thực hiện mỗi ngày vào lúc 6h mùa hè và 6h30 mùa đông. Người dân khi đi qua Quảng trường Ba Đình đều đứng trang nghiêm.
669cxc6cax6859xd02cxfb95xb45bx1065exf7c7xf58dxX7xb67cx10650x115e6x11fe6x100f5xaf80xX5xb8e8xXaxccf5x11825x7d01xX1xXdxX3xX5x6db2xX3xXexX1x11329xd5d7x8049xX14xX3xX4xdc9axX3x8248xX3x8c7ex72e1xX1fxX14xX3xd955xX1x95aexX3xXexd852xX4xX1xX3x11853xe980xX3xX2cxX1x9f59xX3x113efxXdxX1fxX1xX0x9d35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6x11be6xXaxX12xXcxX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX5x11e6exX3xX1fxX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xX4xdbc0xXbxX3x1266bx971cxb62dxX4xX3xX14xXdxX6xX3x919dxX1dxX1exX4xX3xXexX1xc7c3xX4xX3xX1xXdx8d08xX1fxX3xe31exa237xXdxX3xX1fxX14xX61xd356xX3xa966xX61xc49cxX3xX5x1280fxX4xX3x106f7xX1xX3xX87xd528xX6xX3xX1x10562xX3xX90xX61xX3xX98xX1x1053bx1188cxX3xX87xX9cxX6xX3xX78x7547xX1fxX14xa820xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxX3xX53x11a3cxX1fxX3xfd5axX1xXdxX3xX78xXdxX3xX6fxX70xX6xX3x8622xX70xb7cbxX1fxX14xX3xXexa871xX1dxX23xX1fxX14xX3xf603xX6xX3x11f29xbca3xX1fxX1xX3xX78xa889xX70xX3xX78xe133xX1fxX14xX3xXexXd0xX6xX1fxX14xX3xX1fxX14xX1xXdx12733xX87xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX92xX53xX8exXaxX12xX27xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3x1163fxX95xX4xX3xX78x10d2cxX1fxX14xX3xX53xX31xXbxX3xXc9xX70xX71xX4xX3xXbexX1xfc8fxX1fxX1xX3xXex9e76xXdxX3xX6fxX70xXcbxX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX23xX1fxX14xX3xXd6xX6xX3xXd9xXdaxX1fxX1xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxX3xX53xXbbxX1fxX3xX78x99fcxX3xXbexX1xe208xX4xX3xXbexX1xXdxX3xX4xX1xXe3xX1fxX14xX3xXbexXdx67e1xX1fxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xXexX1xXdxXf1xX1fxX14xX3xX5xXdxXf1xX1fxX14xX3xX53xX31xXbxX3xXc9xX70xX71xX4xX3xXbexX1xX12axX1fxX1xX3xddd6xX41xae74xX3xXexXd0xX1dx8386xX4xX3xX5xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX90xX61xX3xX6fxX70xXcbxX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX23xX1fxX14xX3xXd6xX6xX3xXd9xXdaxX1fxX1xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7x112ffxXb2xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xcc39xX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fx1264fxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xe821xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xc973xX7xX41xX2xX193xXa7x9720xX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8x117bbxX191xXa8xXexX2xXa7xXa7xf229xX5xX2xXb2xe206xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX98xX1xX3xX7xX12axX1fxX14xX3xX87xX88xXdxX3xX1fxX14xX61xX8exf48exX3xX4xX12axX4xX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX7x9956xX3xXexX1xX70xX11bxX4xX3xX78xX92xX61xX1fxX3xX191x12b31xX22cxX3x11218xXd6xX11bxX3xXcxX1dxX3xX5xX84xX1fxX1xX3xX1dcxXcbxX92xX3xX90xX84xX3xX5xX28xX1fxX14x893cxX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX84xX1fxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xXexX12fxXdxX3xXc9xX70xXcbxX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX23xX1fxX14xX3xXd6xX6xX3xXd9xXdaxX1fxX1xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX1d3xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX23dxX98xX98xX22cxX5xX191xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xXd9xX11bxXdxX3xX1xXdaxX1fxX1xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX84xX1fxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX14xX36xX87xX3xXa7xX2cdxX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX7xX2bfxXb2xX3xf4e1x8476xX1fxX3xX78x9d0exX70xX3xX5xX61xX3xX6fxX70xXbbxX1fxX3xXbex1206bxX3xX6fxX70xX8exX165xXexX3xXexX1x69d0xX1fxX14xX2b2xX3xX7xX6xX70xX3xX78xX156xX3xX5xX61xX3xXa7xX236xX3xX78xX36xX1fxX14xX3xX4xX1xX3axX3xXexXdxXf1xX70xX3xX1dcxXdxX1fxX1xX3xXexX1dxX1exX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX1fxX14xX3xX4xX1xX92xX3xXa7xX236xX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX7xX2bfxX3xX78xX443xX70xX3xXexXdxXf1xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xXc9xX70xXbbxX1fxX3xX78xX11bxXdxX3xX13xX1xXbbxX1fxX3xX53xXbbxX1fxX3x9e48xXdxX84xXexX3xX13xX6xX87xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX2xX22cxX22cxXa7xX5xXa7xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12x125cbxX1xX92xXcbxX1fxX14xX3xX22cxX1xX22cxXa8xX2b2xX3xXbexX1xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX78xX36xX1fxX14xX3xX4xX1xX3axX3xXexXdxXf1xX70xX3xX1dcxXdxX1fxX1xX3xX4xX1xX70x9651xX1fxX3xX1dcxX31xX3xX5xX61xX87xX3xX5xX19xX3xX5xX61xX3xX5xX95xX4xX3xX4xX1d3xX6xX3xX5xX28xX1fxX14xX3xX78xX1dxX1exX4xX3xX87xX25xX3xXd0xX6xXb2xX3xXd6xXf1xX1fxX3xXexXd0xX92xX1fxX14xX3xX1fx8cf9xXdxX3xX1dcx10543xXexX3xX53x118caxX1fxX14xX3xX4xX1x1021exX1edxX3xX5a9xX1xXafxX1fxX14xX3xX4xX156xX3xX14xXdaxX3xX6fxX70xe8bdxX3xX1xc373xX1fxX3xX78xX11bxX4xX3xX5xX60cxXbxX2b2xX3xXexX7fxX3xX53xX92xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX22cxX98xX193xX5xX236xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xXa7xX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX7xX2bfxX3xX1xX36xX1fxX14xX3xXbexX44fxX3xX1fxX14xX1xXdxXf1xX87xX3xXexXd0xX6xX1fxX14xX3xX1dcxX1dxX198xX4xX3xX5xXf1xX1fxX3xX1dcx12913xX4xX3xX4xX1xX70xX5d4xX1fxX3xX1dcxX31xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX84xX1fxX3xX4xX12axX4xX3xX1fxX14xX1xXdxX3xXexX1xXe3xX4xX3xX4xX1xX3axX1fxX1xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX53xXexX1xX70xX87xX1dcxXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX226xXdxX53xXexX1xX1edxX3xX2xXa8xX191xX2xXbxX116xX1f7xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1edxX3xX98xX23dxX191xXbxX116xX1f7xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xXa7xX2xX2xXexX98xX193xX2xX98xX22cxX5xXa8xXb2xX241xXbxX14x129b9xXd0xX9xX193xXa8xXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX2cxX1xX23xX3xX78xX1exXdxX3xX1xXdxX84xX70xX3xX5xX84xX1fxX1xX3xX90xX61xX3xXexXdxX165xX1fxX14xX3xX6fxX70xX71xX4xX3xX4xX6xX3xX90xX6xX1fxX14xX3xX5xXf1xX1fxXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX98xX2cdxX2xXa7xX5xX22cxXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xXd6xX61xXdxX3xXcxXdxX165xX1fxX3xX6fxX70xXbbxX1fxX3xX4xX6xX3xX90xX6xX1fxX14xX3xX5xXf1xX1fxX2b2xX3xX1fxX14xX1dxX23xXdxX3xX5xX3axX1fxX1xX3xXexX70xX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX90xX61xX3xX5xX12axX3xX6fxX70xX71xX4xX3xXbexX44fxX3xX78xX1dxX1exX4xX3xXexX7fxX3xX78xX11bxX1fxX14xX3xXbex10091xX92xX3xX5xXf1xX1fxX3xX4xX11bxXexX3xX4xX23xX3xX4xX6xX92xX3xX191xX193xX3xX87xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX2cdxX191xX193xX22cxX5xX98xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX5a9xX1xXdxX3xX1fxX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xX53xXdxX19xX1fxX3xXd0xX6xX2b2xX3xX1fxX14xX1dxX23xXdxX3xX53xXbbxX1fxX3xX4xX156xX3xX87x79d3xXexX3xX25xX3xX14xX443xX1fxX3xX78xX156xX3xX4x9823xX1fxX14xX3xX53x124ddxX1fxX14xX3xXexX92xX61xX1fxX3xX1dcxX11bxX3xX4xXafxX1fxX14xX3xX90xXdxX84xX4xX2b2xX3xX78xXe3xX1fxX14xX3xX1fxX14xX1xXdxXf1xX87xX3xXexXd0xX6xX1fxX14xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX98xX236xX2xX23dxX5xX2cdxXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xd226xX6xX70xX3xX78xX156xX2b2xX3xX78xX11bxXdxX3xXexXdxXf1xX70xX3xX1dcxXdxX1fxX1xX3xX53xXdxX19xX70xX3xX1xX61xX1fxX1xX3xX87xX11bxXexX3xX90xX610xX1fxX14xX3xX6fxX70xX6xX3xX4xX1d3xX6xX3xX5xX28xX1fxX14xX3xXd0xX36xXdxX3xXexXd0xX25xX3xX90xXdfxX3xX90xX31xX3xXexXd0xX3axX3xX4xXb25xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX2xX193xX236xX191xX5xX23dxXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX2cxX12axX4xX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX7xX2bfxX3xXexXdxXf1xX70xX3xX1dcxXdxX1fxX1xX3xX78xXdfxX70xX3xX4xX6xX92xX3xXexXd0xXf1xX1fxX3xX2xX2b2xX2cdxX3xX87xX2b2xX3xX4xX156xX3xX6fxX70xXbbxX1fxX3xX53xX70xX1fxX14xX3xX78x7adfxXbxX2b2xX3xX78xX11bxX1fxX14xX3xXexX12axX4xX3xX78xXdxXdfxX70xX3xX5xX84xX1fxX1xX3xX78xX11bxXdxX3xX1fxX14xXb25xX3xX4xX1xX70xX5d4xX1fxX2b2xX3xX78xX1dxX1exX4xX3xXexX60cxXbxX3xX5xX70xX8exX84xX1fxX3xXexX1xX1dxX23xX1fxX14xX3xX116xX70xX8exXf1xX1fxXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX226xXdxX53xXexX1xX1edxX3xX2xXa8xX191xX2xXbxX116xX1f7xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1edxX3xX98xX23dxX191xXbxX116xX1f7xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX191xX236xX2cdxXexX22cxX2cdxX191xX236xX2cdxX5xXa8xXb2xX241xXbxX14xX836xXd0xX9xX98xX193xX236xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xXc3axX6xX70xX3xX1fxX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX2b2xX3xX1fxX14xX1dxX23xXdxX3xX53xXbbxX1fxX3xX25xX3xXexXd0xX92xX1fxX14xX3xX6fxX70xXcbxX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX23xX1fxX14xX3xX4xX156xX3xXexX1xe957xX3xXexXdxX165xX1fxX3xX78xX165xX1fxX3xX14xX443xX1fxX3xXbexX1xX70xX3xX90xX7fxX4xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xXd6xX12axX4xX3xX78xXf36xX3xX4xX1xX74cxXbxX3xXcbxX1fxX1xX3xXbexda14xX3xX1fxXdxX84xX87xXb2xX3xXcxXd0xX92xX1fxX14xX3xXcbxX1fxX1xX3xX5xX61xX3xX78xX92xX61xX1fxX3xX4xX7fxX70xX3xX4xX1xXdxX165xX1fxX3xX1dcxXdxX1fxX1xX3xXexXb2axX3xXc9xX70xXcbxX1fxX14xX3xXd6xXdaxX1fxX1xX3xXd0xX6xX3xX35xX61xX3xX13xX11bxXdxX3xX78xX165xX1fxX3xX90xXdxX165xX1fxX14xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX90xX61xX92xX3xX53xX31xXbxX3xX22cxXa8xX3xX1fxX28xX87xX3xX1fxX14xX61xX8exX3xXd6xX12axX4xX3xX87xX6cxXexXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1dcxX5xX10xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX87xX6xXd0xX14xXdxX1fxX1edxX3xX191xXbxX116xX3xX6xX70xXexX92xX1f7xXaxX12xX0xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXb2xX1dcxX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb2xX90xX1fxX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX22cxX41xX2xXa8xX22cxX53xX2xXa8xX193xXa8xX236xX191xXa8xXexX22cxX22cxX191xX191xX5xX193xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX27xX12axX3xX4xX23xX3xX78x117fexX3xX7xX6xX92xX3xX90xX61xX1fxX14xX3xX7xd6d9xX3xXexX70xX1fxX14xX3xX1dcxX6xX8exX3xXexXd0xXf1xX1fxX3xX6fxX70xXcbxX1fxX14xX3xXexXd0xX1dxX23xX1fxX14xX3xXd6xX6xX3xXd9xXdaxX1fxX1xX3xX78xX165xX1fxX3xX191xX2xX1xX3xXbexX1xXdxX3xX27xX19xX3xX1xX12fxX3xX4xX23xX3xX53xXdxX19xX1fxX3xXd0xX6xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXd0xX12xX0xX41xXexX1dcxX92xX53xX8exX12xX0xX41xXexX6xX1dcxX5xX10xX12xX0xX53xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXd0xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxXf1xX1fxX3xX6fxX70xX6xX1fxX1edxX0xX41xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x9001xXexX1xX70xX87xX1dcxX116exX6xX1fxX53xX116exX7xX6xXbxX92xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43exXdxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxX3xX7xX92xXdxX3xX7xX12axX1fxX14xX3xX1dcxX1dxX198xX4xX3xXexX6xX3xX78xXdxXaxX3xX1xXd0xX10x10256xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX1fxX1xX116exXexXd0xXdxX41xX53xXdxX116exX4xX1xX70xX4xX116exX4xX70xX6xX116exX1fxX14xX70xX92xXdxX116exX7xX92xXdxX116exX7xX6xX1fxX14xX116exX1dcxX70xX92xX4xX116exXexX6xX116exX53xXdxX41xX2xX2cdxX23dxX236xXa8xX236xXb2xX1xXexX87xXaxX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX87xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX191xXa8xX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX236xX41xX2xXa8xX98xX53xXa8xXa8xX193xX236xX191xX2xX236xXexX2cdxXa8xX193xXa7xX98xX5xXa8xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX90xX12xX0xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43exXdxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxX3xX7xX92xXdxX3xX7xX12axX1fxX14xX3xX1dcxX1dxX198xX4xX3xXexX6xX3xX78xXdxXaxX3xX1xXd0xX10xX11b7xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX1fxX1xX116exXexXd0xXdxX41xX53xXdxX116exX4xX1xX70xX4xX116exX4xX70xX6xX116exX1fxX14xX70xX92xXdxX116exX7xX92xXdxX116exX7xX6xX1fxX14xX116exX1dcxX70xX92xX4xX116exXexX6xX116exX53xXdxX41xX2xX2cdxX23dxX236xXa8xX236xXb2xX1xXexX87xXaxX12xX43exXdxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxX3xX7xX92xXdxX3xX7xX12axX1fxX14xX3xX1dcxX1dxX198xX4xX3xXexX6xX3xX78xXdxX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX3cxX88xXdxX3xX78xX11bxX3xXexX1xX70xX3xX90xXdfxX2b2xX3xXbexX1xX459xXbxX3xX1fxX62axXdxX3xX1fxX62axXdxX3xXexXd0xXf1xX1fxX3xX53xXcbxXdxX3xX78xX6cxXexX3xX1xXdaxX1fxX1xX3xX4xX1xX616xX3xXc3axX3xX5xX12fxXdxX3xX1fxX14xXbbxX1fxX3xX90xX6xX1fxX14xX3xX1dcxXcbxX1fxX3xX1xX9cxX1fxX14xX3xX4xX6xX3xXexX1xX12axX1fxX14xX3xXcxX12axX87xX3xX90xX61xX3xX87xX71xX4xX3xX7xX92xX1fxX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX1d3xX3xXbexX1xX6xXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX1dxX198xX4xX3xX4b9xXdxX84xXexX3xX13xX6xX87xX3xX43exXbbxX1fxX3xX4xX1xX2exX3xX2cxX11bxX1fxX14xX3xX1xX610xX6xX3xX116exX3xX1fxX6xX8exX3xX5xX61xX3xX2cxX11bxX1fxX14xX3xX1xX610xX6xX3xX116xX152xX3xX1xX11bxXdxX3xX4xX1xX2exX3xX1fxX14xX1xX2bfxX6xX3xX4b9xXdxX84xXexX3xX13xX6xX87xXb2xX3xa656xX95xX4xX3xX78xX11bxX1fxX14xX3xX90xX61xX3xX78xXb18xX4xX3xX1dcxXdxX84xXexX3xX1xX62axX1fxX2b2xX3xX53xX31xXbxX3xXc9xX70xX71xX4xX3xXbexX1xX12axX1fxX1xX3xX1fxX28xX87xX3xX1fxX6xX8exX3xXexXd0xX9cxX1fxX14xX3xX90xX61xX92xX3xXexX1xX23xXdxX3xX78xXdxXf36xX87xX3xXexX92xX61xX1fxX3xXd9xXcbxX1fxX14xX2b2xX3xXexX92xX61xX1fxX3xX6fxX70xXbbxX1fxX2b2xX3xXexX92xX61xX1fxX3xX53xXbbxX1fxX3xXexX6xX3xXbexXf63xX3xX1fxXdxX84xX87xX3xX22cxXa8xX3xX1fxX28xX87xX3xXexXdxX19xX1fxX3xXd6xX12axX4xX3xX78xXdxX3xX116xX6xX3xX116exX3xX22cxXa8xX3xX1fxX28xX87xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX84xX1fxX3xX43exXdxX3xX4xX1xX95xX4xX3xXexX1xXdxXf1xX1fxX14xX3xX5xXdxXf1xX1fxX14xX3xX4xX2exX6xX3xX13xX14xX1dxX23xXdxXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX90xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7edexXd9xXcbxX1fxX14xX3xXexX6xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xXexX1xX6cxX87xX3xX1fxX1xX70xX443xX1fxX3xX7xXbbxX70xX3xX7xX459xX4xX3xX1fxX1xX616xX1fxX14xX3xX53xXdxX3xX1xX70xX6cxX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xb982xXaxX3xX1xXd0xX10xX11b7xX9xXaxX41xX116xX6xX8exX116exX53xX70xX1fxX14xX116exX53xX6xX1fxX14xX41xX53xX6xX1fxX14xX116exXexX6xX116exXbxX1xX6xXdxX116exXexX1xX6xX87xX116exX1fxX1xX70xX6xX1fxX116exX7xX6xX70xX116exX7xX6xX4xX116exX1fxX1xX70xX1fxX14xX116exX53xXdxX116exX1xX70xX6xX1fxX116exX4xX70xX6xX116exX4xX1xX70xX116exXexXdxX4xX1xX116exX1xX92xX116exX4xX1xXdxX116exX87xXdxX1fxX1xX41xX2xX2cdxX23dxXa7xX191xXa7xXb2xX1xXexX87xXaxX12xX0xXdxX87xX14xX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX41xX87xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX191xXa8xX41xX1fxX10xX226xX7xX41xX2xX193xXa7xX236xX41xX2xXa8xX23dxX53xX22cxX2xX236xXa8xX193xX236xX193xXexX191xXa7xX22cxX236xX5xX2cdxX116exX1fxX14xX70xX8exX10xX1fxX116exXbxX1xX70xX116exXexXd0xX92xX1fxX14xX116exX1dcxXdxX6xXb2xX241xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xXdxX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX14xX3xX4xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX1fxX14xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX90xX12xX0xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14c1xXd9xXcbxX1fxX14xX3xXexX6xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xXexX1xX6cxX87xX3xX1fxX1xX70xX443xX1fxX3xX7xXbbxX70xX3xX7xX459xX4xX3xX1fxX1xX616xX1fxX14xX3xX53xXdxX3xX1xX70xX6cxX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX1508xXaxX3xX1xXd0xX10xX11b7xX9xXaxX41xX116xX6xX8exX116exX53xX70xX1fxX14xX116exX53xX6xX1fxX14xX41xX53xX6xX1fxX14xX116exXexX6xX116exXbxX1xX6xXdxX116exXexX1xX6xX87xX116exX1fxX1xX70xX6xX1fxX116exX7xX6xX70xX116exX7xX6xX4xX116exX1fxX1xX70xX1fxX14xX116exX53xXdxX116exX1xX70xX6xX1fxX116exX4xX70xX6xX116exX4xX1xX70xX116exXexXdxX4xX1xX116exX1xX92xX116exX4xX1xXdxX116exX87xXdxX1fxX1xX41xX2xX2cdxX23dxXa7xX191xXa7xXb2xX1xXexX87xXaxX12xX14c1xXd9xXcbxX1fxX14xX3xXexX6xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xXexX1xX6cxX87xX3xX1fxX1xX70xX443xX1fxX3xX7xXbbxX70xX3xX7xX459xX4xX3xX1fxX1xX616xX1fxX14xX3xX53xXdxX3xX1xX70xX6cxX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX1508xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexXd0xX92xX1fxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXd9xX156xX3xX5xX61xX3xXbexX1x797bxX1fxX14xX3xX78xX31xX1fxX1xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX608xX1fxX14xX3xXd6xX3axX3xXexX1xX1dxX2b2xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX1fxX1dxX198xX4xX3xX13xX14xX70xX8exX19xX1fxX3x1203cxX1xX95xX3xXcxXd0x7912xX1fxX14xX3xXexX12fxXdxX3xX27xX19xX3xXc9xX70xX71xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXbexXf63xX3xX1fxXdxX84xX87xX3xX22cxXa8xX3xX1fxX28xX87xX3xXexX1xX7fxX4xX3xX1xXdxX84xX1fxX3xX43exXdxX3xX4xX1xX95xX4xX3xX4xX2exX6xX3xX2cxX1xX2exX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xXb2xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX90xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX70xX5xX12xX0xX53xXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd0xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX90xX12xX0xX41xX53xXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3axX92xX70xXd0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3x11c02xXdxX1fxX14xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX92xX53xX8exXaxX12xXd6xXdaxX1fxX1xX3xX5xX70xX60cxX1fxX0xX41xXbxX12