Mỹ cảnh báo phá hủy tên lửa Iran nếu được gửi tới Venezuela
Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran và Venezuela cảnh báo Washington sẽ phá hủy bất kỳ tên lửa tầm xa nào được gửi từ Iran đến Venezuela trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên Tehran vừa hết hạn hôm 18/10.
d3b8x11dd9x13ae6x16d99x1335dx127b9xf61ex13c0exf753xX7x127aex167bcx148bex105c6x10f3fx12c57xX5x152f6xXaxf750xff81x12240xX3xX4x11f83xdfa3xX1xX3x113f4x12b37xe420xX3xXbxX1xX1cxX3xX1x13044x1074dxX3xXex15ae2xX18xX3xX5x1696cxX6xX3x15fc8x15a82xX6xX18xX3xX18x1082ex14ddcxX3x129e3x1213ex12610xX4xX3x14f2axX2cxXdxX3xXex120f0xXdxX3x1203exX10xX18xX10x160ffxX36xX10xX5xX6xX0xd4aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149d8xX10xX6x12659xXaxX12x1087fx124a0xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xd66cxXdxX28xX18xX3xX13xX14xX3xX6dx1205fxX3xX6dxfb4bxX18xX3xX38xX76xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX6dx14bfcxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3x1637cxX6xX7xX1xXdxX18xX3dxXexX1dxX18xX3xX7xddf2xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xX1bxX79xXexX3xfb0ex10778xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXex15d47x12c2dxX3x10c70xX6xX3xX18xX85xX1dxX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXex13e07xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX38xX35xX18xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX1bx140a2xXdxX3xX4xX17xX18xX1xX3xX5xe1f3xX18xX1xX3xX4xX79xXc1xX3xX6dx10536xX18xX3xX6dx1129fxX3xXb4xX1x123d1xX3xX1cxXbxX3xX38xX65xXexX3xX5xX28xX18xX3xXcxX10xX1xX30xX6xX18xX3xX6dxXd4xX6xX3xX1xX35xXexX3xX1xf1baxX18xX3xX1x141c1xXc1xX3xX2xda2cxX4fxX2x146dfxd6f0xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12855xX1dxX61xX25xXaxX12xX0xXdxXc1xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdx15669xX10xX18xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax14a2fxXdxX61xXexX1x1219fxX3x14811xX2x12aa8xXbxXc3x11c3fxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX16bxX3x14e56xX2xX132xXbxXc3xX172xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX4fxX4fxXdxX133xX1bxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX133xX6dxX18xX4fxX18xX10xX166xX7xX4fx15ed9xX132xX17cxea95xX4fxX2xX132xX12fxX61xX1a7xX2xX132xX2xX2xX17cxX1a7xXex11f51xX1a7xX132xX12fxX5xX2x15bfbxX1a4x13ff1xX2xX132xX1a4xX132xX1bbxXc1xX25xX1bbxX61xX10xX1bbxX61xX1dxX6xX1bbxXbxX1xX6xX133xdd5cxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xXaxX3xX166xXdxX61xXexX1xX9xXaxX16dxX2xX16fxXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX17cxX2xX132xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX12xX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX133xX3x14ee6xX18xX1xX16bxX3x12d73xX10xX36xXexX10xX30xX7xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX64xX85xXdxX3xX28dxXcxX3xdb98x107d1xX3dxX6x164c2xX3xX61x11558xX18xX3xX5x10f61xXdxX3xX12bxX18xX3dxX3xd416xX5xX5xXdxX1dxXexX3x14cbfxX1bxX30xX6xXc1xX7xef72xX3xX64xX65xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX6dxXdxX28xX18xX3xX13xX14xX3xX6dxX76xX3xX6dxX79xX18xX3xX38xX76xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX6dxX85xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX2cfxX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX35xXexX3xX13xX14xX3xX7xXa6xX3xXb4xX1xX12bxX18xX3dxX3xX4xX1xX79xXbxX3xX18xX1xX102xX18xX3xX1xX1dxX65xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1x1390dxXbxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX4xX1xX36xX25x136ffxX18xX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xXexXc0xXc1xX3xXc3xX6xX3xX38xX35xX18xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX133xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX38x145a7xX2cfxX3xX9axX6xX7xX1xXdxX18xX3dxXexX1dxX18xX3xX7xXa6xX3xX5xX85xXc1xX3xXexX79xXexX3xX4xX17xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xXb4xX1xX17xX3xX18x13f5fxX18xX3dxX3xX38xX335xX3xX18xX3dxX388xX18xX3xX4xX1xX65xX18xX3xX38xXdxX76xX36xX3xX18xX85xX25xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12x15af6xXcxX30xX1dxX18xX3dxX3xXexX30xX39xX2bbxX18xX3dxX3xX1xX3axXbxX3xX18xX1xfb56xX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX18xX85xX25xX3xX6dxX2b7xX18xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX38xX39xX6xX3xX38xX35xX18xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX1bx13094xX18xX3dxX3xXc1xfb51xXexX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX18xX85xX1dxX3xX38xX361xX2cfxX3xX4xX1x15137xX18xX3dxX3xX4xX106xX18xX3dxX3xX7xXa6xX3xX1bx135b0xX3xX5xX1dxX127xXdxX3xX1bxe04dxX3x164ebxX3x14edcxX36xXf0xX4xX3xX3dxXdxX6xX3xX2b1xX6xXc1xX3xX13xX14xX3xX18xX85xX25xf8aexX2cfxX3xX12bxX18xX3dxX3xX2c9xX1bxX30xX6xXc1xX7xX3xX18xX361xXdxX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX4xX36xX3fcxX4xX3xXbxX1xX423xX18xX3dxX3xX6dxX79xX18xX3xX6dxX42xXdxX3xXb4xX28xX18xX1xX3x129efxX1dxXc3xX3xX2b1xX10xX166xX7xX3xX1xX12bxXc1xX3xX1a4xX16dxX4fxX2xX132xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX64xX65xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX6dxXdxX28xX18xX3xXb4xX1xX12bxX18xX3dxX3xX38xX39xX6xX3xX30xX6xX3xX1bxX79xXexX3xXb4xXb5xX3xX1bxX3f7xX18xX3dxX3xX4xX1x134f5xX18xX3dxX3xX18xX85xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX79xX25xX3xX18xX1xX3cbxX18xX3dxX3xX6dx168e8xX3xX4xX1xX36xX25xX335xX18xX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX18xX1xX39xX3xX6dxX102xX25xX3xX38x10e56xX3xX6dxX85xX3xX7xXa6xX3xXc3xX17xX25xX3xX30xX6xX133xX3xXcxX36xX25xX3xX18xX1xXdxX28xX18xX2cfxX3xX12bxX18xX3dxX3xX2c9xX1bxX30xX6xXc1xX7xX3xX6dxX2b7xX18xX3xXb4xX1x1449bxX18xX3dxX3xX38xX41bxX18xX1xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX7xXa6xX3xX5xX85xX3xXc1xX4d3xX4xX3xXexXdxX28xX36xX3xX30x119e1xX3xX30xX85xX18xX3dxX3xX38xX335xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX1bxX1cxX18xX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX6dxf752xX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xX427xX36xX25xX76xX18xX3xXcxX10xX1xX30xX6xX18xX3xX6dxX85xX3xX157xX6xX30xX6xX4xX6xX7xX3xX4xX361xX3xXc1xXf0xXdxX3xX427xX36xX6xX18xX3xX1xXf9xX3xXc1xX102xXexX3xXexX1xXdxX35xXexX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12x124d0xX2bbxXdxX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX24xX6xX3xX38xX65xX4xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX6dxXdxX28xX18xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX38xX39xX6xX3xX30xX6xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX1bxXf0xXdxX3xX4xX17xX18xX1xX3xX9axX6xX7xX1xXdxX18xX3dxXexX1dxX18xX3xXexX30xX39xX42xX4xX3xX38xX361xX3xX4x143bdxX18xX3dxX3xX18xX3dxX85xX25xX3xX38xX4f1xX3xX1cxXbxX3xX38xX65xXexX3xX1xX85xX18xX3dxX3xX5xX1dxX127xXexX3xX1bxXdxXf9xX18xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX3xX38xXf0xXdxX3xX6dxX42xXdxX3xX3b7xX4xX1cxX4xX3xX1bxX3fcxX3xXbxX1xX102xX18xX3xX427xX36xX6xX18xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX43axX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX5xfe28xX18xX1xX3xX6dxd6ecxX4xX3xX61xXc0xX36xX3xXc1xX423xX3xX4xX24xX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX2cfxX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX38xX361xX3xX4xX361xX3xX143xX3fcxX3x143bfxXc0xX36xX3xXc1xX423xX3xX2fxX30xX6xX18xX133xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX13xX14xX2cfxX3xX4xda07xX3xX427xX36xX6xX18xX3xX18xX85xX25xX3xX38xX4f1xX3xX1x15987xX3xXexX30xX3axX3xX1bxX79xXexX3xX1xX3axXbxX3xXbxX1xX1cxXbxX3xX4xX1xX1dxX3xX5a9xX657xX4xX3xX5xX39xX3axX18xX3dxX3xX45xXf9xX3xX1bxXdxX18xX1xX3xX157xX1cxX4xX1xX3xXc1xX127xX18xX3dxX3xX5ex1488cxXdxX3xX3dxXdxX1cxX1dxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX2b0xX2fxX28dx15dd8xX157xX2b4xX2cfxX3xXc1xX3fcxXexX3xXex147c3xX3xX4xX1xX4bbxX4xX3xX427xX36x151cfxX18xX3xX7xX657xX3xX39xX36xX3xXexX40exX3xX4xX24xX6xX3xXcxX10xX1xX30xX6xX18xX3xX1bxX41bxX3xX13xX14xX3xX4xX1dxXdxX3xX5xX85xX3xXexX6eexX3xX4xX1xX4bbxX4xX3xXb4xX1xX24xX18xX3dxX3xX1bxXf0xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX157xX1cxX4xX3xX1bxXdxXf9xX18xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX3xX38xX39xX3axX4xX3xX38xe3a9xX25xX3xXc1xX127xX18xX1xX3xX7xX6xX36xX3xXb4xX1xXdxX3xXcxX6eexX18xX3dxX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX2b1xXdxX4xX1dxX5xX6xX7xX3xX13xX6xX61xX36xX30xX1dxX3xX1xX12bxXc1xX3xX1a4xX1a7xX4fxX2xX132xX3xXexX36xX25xX28xX18xX3xX1bxXf0xX3xX18xX39xX42xX4xX3xX18xX85xX25xX3xX38xX4f1xX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX5xX102xXbxX3xX5exX3fcxXdxX3xX38xX6d4xX18xX3dxX3xfe82xX36xX6f7xX18xX3xX7xX657xX3x11489xX1xX1dxX6xX3xX1x13ed2xX4xX3xX6dxX85xX3xX157xX12bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXf9xX3xX38xX335xX3xXexX657xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX133xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX12bxX18xX3dxX2cfxX3xX4xX691xX3xX427xX36xX6xX18xX3xX18xX85xX25xX3xX7xXa6xX3xX3dxXdxX40exXbxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX38xX335xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX18xX76xX18xX3xX38xX3fcxX4xX3xX5xX102xXbxX3xX4xX24xX6xX3xX38xX79xXexX3xX18xX39xX42xX4xX3xXexX30xX39xX42xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX5xXf9xX18xX1xX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX3xX4xX24xX6xX3xX13xX14xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX3b7xX143xX79xXexX3xX4xX1xX79xXbxX3xXc1xX7d4xXdxX3xX5xXf9xX18xX1xX3xX4xX79xXc1xX3xX6dxX102xX18xX3xX6dxX85xX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX2cfxX3xX4xX1xX40exX18xX3dxX3xXexX12bxXdxX3xX7xXa6xX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX4d3xX4xX3xXexX30xX6xX18xX3dxX3xX1bxX41bxX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX657xX4xX3xX5xX39xX3axX18xX3dxX3xX6dxX106xX3xXexX30xX6xX18xX3dxX3xX18xX1xX3f7xXc1xX3xX4xX24xX18xX3dxX3xX4xXf0xX3xX427xX36xXf0xX4xX3xXbxX1x154bfxX18xX3dxX3xXexX30xX28xX18xX3xX5xX4f1xX18xX1xX3xXexX1xX6eexX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1xX40exX18xX3dxX3xXexX12bxXdxX43axX2cfxX3xXcxX6eexX18xX3dxX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xX13xX6xX61xX36xX30xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX35xXexX3xX6dxX85xX1dxX3xXexX36xXc0xX18xX3xXexX30xX39xX42xX4xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX157xX106xX18xX3dxX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX18xX3dxX85xX25xX3xX1a4xX1a7xX4fxX2xX132xX2cfxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX38xX4f1xX3xX38xX39xX6xX3xX1bxX3fcxX3xX1bxX6xX3xX18xX1xX85xX3xX18xX3dxX1dxX127xXdxX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xX13xX14xX3xX6dxX85xX1dxX3xX61xX6xX18xX1xX3xX7xX1cxX4xX1xX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX3xX7xX6xX36xX3xXb4xX1xXdxX3xX9axX6xX7xX1xXdxX18xX3dxXexX1dxX18xX3xX4xX361xX3xX38xX3fcxX18xX3dxX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexX39xX691xX18xX3dxX3xXexX657xX3xX6dxX42xXdxX3xX64xX127xXdxX3xX7xX4bbxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xXexX127xXdxX3xX143xX6xX3dxX1xX61xX6xX61xX133xX3xXcxX30xX1dxX18xX3dxX3xXexX1xX12bxX18xX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX30xX28xX18xX3xXexX30xX6xX18xX3dxX3xXcxX166xXdxXexXexX10xX30xX2cfxX3xX18xX3dxX39xX2bbxXdxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX18xX3dxX12bxX18xX3xX143xX3fcxX3xX2b1xX3dxX1dxX127xXdxX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xX2fxX30xX6xX18xX3x1020fxX6xX10xX10xX61xX3xX7cexX1xX6xXexXdxX1bxX49xX6xX61xX10xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX35xXexX3xX64xX127xXdxX3xX7xX4bbxX3xX13xX14xX3xXexX127xXdxX3xX2fxX30xX6xX427xX2cfxX3xX13xX6xXexXexX1xX10xX166xX3xXcxX36xX10xX5xX5xX10xX30xX2cfxX3xX4xX361xX3xX6dxX6xXdxX3xXexX30xX8f2xX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX6dxX4d3xX3xX7xX1cxXexX3xX1xX127xXdxX3xXcxX39xX42xX18xX3dxX3xX7c6xX6xX7xX7xX10xXc1xX3xXa34xX1dxX5xX10xXdxXc1xX6xX18xXdxX133xX3xXcxX1xX12bxX18xX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX106xX18xX3dxX3xX18xX28xX36xX3xX30xX540xX3xX64xX127xXdxX3xX7xX4bbxX3xXcxX36xX10xX5xX5xX10xX30xX3xX6dxX85xX3xX1a4xX3xX18xX1xX85xX3xX18xX3dxX1dxX127xXdxX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xX3dxX6d4xXc1xX3xXa34xXexX10xX6dxX10xX3xX46axX6xX3dxXdxX18xX3xX6dxX85xX3xX28dxX1dxX1bxX3xX9axX6xX5xX5xX10xX30xX3xX38xX4f1xX3xXexX6eexX3xX4xX1xX4bbxX4xX2cfxX3xXexX85xXdxX3xXexX30xX3axX2cfxX3xX4xX1x13af0xX3xX38xX127xX1dxX3xX6dxX85xX3xXexX1xX657xX4xX3xX1xXdxXf9xX18xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX85xX18xX1xX3xX38xX3fcxX18xX3dxX3xX4xX1xXf0xX18xX3dxX3xX5xX127xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX5xX3axXdxX3xX10axX4xX1xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xXbxX1xX24xX3xX6dxX85xX3xX18xX3dxX39xX2bbxXdxX3xX61xX6f7xX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX133xX3xX64xX6f7xX25xX3xX5xX85xX3xX38xX3fcxX18xX3dxX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexX30xX17xX3xX38xX106xX6xX3xXc1xX42xXdxX3xX18xX1xX79xXexX3xX4xX24xX6xX3xXcxX10xX1xX30xX6xX18xX3xX18xX1x12d8cxXc1xX3xX6dxX85xX1dxX3xX9axX6xX7xX1xXdxX18xX3dxXexX1dxX18xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX18xX1xX3cbxX18xX3dxX3xXexX36xXc0xX18xX3xX3dxXc0xX18xX3xX38xX6f7xX25xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xXcxX30xX39xX42xX4xX3xX38xX361xX2cfxX3xX18xX3dxX85xX25xX3xX1a4xX1a4xX4fxX2xX132xX2cfxX3xX13xX14xX3xX4xX106xX18xX3dxX3xX38xX4f1xX3xX1cxXbxX3xX38xX65xXexX3xX4xX1cxX4xX3xX1bxXdxXf9xX18xX3xXbxX1xX1cxXbxX3xXexX30xXd4xX18xX3dxX3xXbxX1xX127xXexX3xXc1xX42xXdxX3xX18xX1xX3f7xXc1xX3xX6dxX85xX1dxX3xX64xX127xXdxX3xX7xX4bbxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX425xX3xX2fxX30xX6xX427xX3xX6dxX42xXdxX3xX5x122e4xX3xX61xX1dxX3xX427xX36xX6xX18xX3xX4xX1xX4bbxX4xX3xX18xX85xX25xX3xX4xX361xX3xX6dxX6xXdxX3xXexX30xX8f2xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX6dxXdxXf9xX4xX3xX24xX18xX3dxX3xX1xX3fcxX3xX4xX1cxX4xX3xX18xX1xX361xXc1xX3xX6dxX106xX3xXexX30xX6xX18xX3dxX2cfxX3xX4xX5f8xX18xX3dxX3xX16fxX3xXexX1xX657xX4xX3xXexX1xX335xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX1bxX41bxX3xXc3xX10xXc1xX3xX5xX85xX3xX3b7xXexX55bxXc1xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xXdxXf9xXbxX3xX1bxXc0xX36xX3xX4xX2cxX3xX425xX3xX13xX14xX43axX133xX3xXcxX36xX25xX3xX18xX1xXdxX28xX18xX2cfxX3xX18xX3dxX39xX2bbxXdxX3xXbxX1xX1cxXexX3xX18xX3dxX12bxX18xX3xX143xX3fcxX3xX2b1xX3dxX1dxX127xXdxX3xX3dxXdxX6xX1dxX3xX2fxX30xX6xX18xX3xXa34xX6xX10xX10xX61xX3xX7cexX1xX6xXexXdxX1bxX49xX6xX61xX10xX1xX3xX38xX4f1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1bxX423xX3xX4xX1cxX1dxX3xX1bxX36xX3fcxX4xX3xXexX30xX28xX18xX2cfxX3xX18xX1xX79xX18xX3xXc1xX127xX18xX1xX3xX38xX361xX3xX5xX85xX3xX3b7xX5xX36xX102xX18xX3xX38xXdxXf9xX36xX3xXc3xX36xX25xX28xX18xX3xXexX127xX4xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1cxX4xX3xX427xX36xX6xX18xX3xX4xX1xX4bbxX4xX3xX13xX14xX43axX133xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1dxX61xX25xXaxX12xX143xX28xX18xX3xX4xX127xX18xX1xX3xX38xX361xX2cfxX3xX5xXf9xX18xX1xX3xX4xX79xXc1xX3xX6dxX102xX18xX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX5a9xXdxX28xX18xX3xX5exX3axXbxX3xX427xX36xXf0xX4xX3xX1cxXbxX3xX38xX65xXexX3xX5xX28xX18xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX1xX35xXexX3xX1xX127xX18xX3xX1xX12bxXc1xX3xX2xX12fxX4fxX2xX132xX3xX6dxXd4xX6xX3xX427xX36xX6xX3xX4xX106xX18xX3dxX3xX3dxXdxX1cxX18xX3dxX3xXc1xX3fcxXexX3xX38xX8f2xX18xX3xXc1xX127xX18xX1xX3xXc1xXa6xX3xX6dxX85xX1dxX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xX427xX36xX25xX76xX18xX3xXcxX6eexX18xX3dxX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xX67axX1dxX18xX6xX5xX61xX3xXcxX30xX36xXc1xXbxX2cfxX3xXb4xX1xXdxX3xX13xX14xX3xXexX1xX79xXexX3xX1bxX127xXdxX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX18xX6a0xX3xX5xX657xX4xX3xXb4xX28xX36xX3xX3dxX7d4xXdxX3xX5exX3fcxXdxX3xX38xX6d4xX18xX3dxX3xX1bxX17xX1dxX3xX6xX18xX3xX5a9xXdxX28xX18xX3xX5exX3axXbxX3xX427xX36xXf0xX4xX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX4d3xX4xX3xX3dxXdxX3cbxX3xX18xX3dxX36xX25xX28xX18xX3xX1xXdxXf9xX36xX3xX5xX657xX4xX3xX4xX24xX6xX3xX5xXf9xX18xX1xX3xX4xX79xXc1xX3xX6dxX102xX18xX3xX18xX85xX25xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX30xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX28xX18xX3xX427xX36xX6xX18xX16bxX0xX4fxX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1bbxXexX1xX36xXc1xX1bxX1bbxX6xX18xX61xX1bbxX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX7cexX1xX1bbxX1a7xX2xX2c9xX3xXexX30xX28xX18xX3xXa34xX36xX1bbxX1a7xX132xX13xX7cexX1a4xX3xXb4xX1xXdxX35xX18xX3xXexX85xX36xX3xX13xX14xX133xX133xX133xX38xX6eexXdxX3xX1xX39xX42xX18xX3dxXaxX3xX1xX30xX10x13d88xX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxXb4xX1xX1bbxX1a7xX2xX6xX1bbxXexX30xX10xX18xX1bbxX7xX36xX1bbxX1a7xX132xXc1xXb4xX1a4xX1bbxXb4xX1xXdxX10xX18xX1bbxXexX6xX36xX1bbxXc1xX25xX1bbxX61xX1dxXdxX1bbxX1xX36xX1dxX18xX3dxX4fxX2xX1b5xX1b5xX16fxX1bdxX1bdxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX3dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4fxXc1xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1a4xX132xX4fxX18xX10xX166xX7xX4fxX1a4xX132xX17cxX132xX4fxX2xX1a4xX12fxX61xX2xX132xX1b5xX2xX2xX1a4xX16fxXexX12fxX12fxX1a7xX16fxX5xX2xX133xX1d1xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX7cexX1xX1bbxX1a7xX2xX2c9xX3xXexX30xX28xX18xX3xXa34xX36xX1bbxX1a7xX132xX13xX7cexX1a4xX3xXb4xX1xXdxX35xX18xX3xXexX85xX36xX3xX13xX14xX133xX133xX133xX38xX6eexXdxX3xX1xX39xX42xX18xX3dxXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxXb4xX1xX1bbxX1a7xX2xX6xX1bbxXexX30xX10xX18xX1bbxX7xX36xX1bbxX1a7xX132xXc1xXb4xX1a4xX1bbxXb4xX1xXdxX10xX18xX1bbxXexX6xX36xX1bbxXc1xX25xX1bbxX61xX1dxXdxX1bbxX1xX36xX1dxX18xX3dxX4fxX2xX1b5xX1b5xX16fxX1bdxX1bdxX133xX1xXexXc1xXaxX12xXcxX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX7cexX1xX1bbxX1a7xX2xX2c9xX3xXexX30xX28xX18xX3xXa34xX36xX1bbxX1a7xX132xX13xX7cexX1a4xX3xXb4xX1xXdxX35xX18xX3xXexX85xX36xX3xX13xX14xX133xX133xX133xX38xX6eexXdxX3xX1xX39xX42xX18xX3dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX7cexX1xX12bxX18xX3dxX3xX427xX36xX6f7xX18xX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xXexXdxX35xXbxX3xXexX4d3xX4xX3xX7xX2cxX3xX61xX4d3xX18xX3dxX3xXexXdxX28xXc1xX3xXb4xX10axX4xX1xX3xX38xX6xX3xX18xX388xX18xX3dxX3xXa34xX36xX1bbxX1a7xX132xX13xX7cexX1a4xX3xX38xX335xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX18xX1xX3cbxX18xX3dxX3xX4xX1dxX18xX3xXexX85xX36xX3xX4xX1xX425xX3xX18xX1xXdxX28xX18xX3xX5xXdxXf9xX36xX3xXexXd4xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xXb4xX1xX423xXdxX3xX7xX657xX3xX38xX10xX3xX61xX7d4xX6xX3xX4xX24xX6xX3xX5exX17xXdxX3xX427xX36xX6f7xX18xX3xX13xX14xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX6xX18xX3xXexX36xX25xX28xX18xX3xX1bxXf0xX3xXbxX1xX361xX18xX3dxX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX4xX12bxX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1xX85xX18xX1xX3xXexX30xX55bxX18xX1xX3xXexX1xX35xX3xX1xXf9xX3xXc1xX42xXdxXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxXdxX30xX6xX18xX1bbxXexX36xX25xX10xX18xX1bbxX1bxX1dxX1bbxXbxX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX1xX6xX18xX1xX1bbxX4xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxX1xX6xX18xX1xX1bbxXexX30xXdxX18xX1xX1bbxXexX1xX10xX1bbxX1xX10xX1bbxXc1xX1dxXdxX4fxX2xX1b5xX1a7xX1b5xX16dxX12fxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX3dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4fxXc1xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1a4xX132xX4fxX18xX10xX166xX7xX4fxX1a4xX132xX1a4xX17cxX4fxX2xX132xX16fxX61xX16fxX132xX16fxX17cxX16fxX1a7xX1a4xXexX1bdxX1a4xX17cxX1b5xX5xX2xX133xX1d1xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fxX30xX6xX18xX3xXexX36xX25xX28xX18xX3xX1bxXf0xX3xXbxX1xX361xX18xX3dxX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX4xX12bxX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1xX85xX18xX1xX3xXexX30xX55bxX18xX1xX3xXexX1xX35xX3xX1xXf9xX3xXc1xX42xXdxXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxXdxX30xX6xX18xX1bbxXexX36xX25xX10xX18xX1bbxX1bxX1dxX1bbxXbxX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX1xX6xX18xX1xX1bbxX4xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxX1xX6xX18xX1xX1bbxXexX30xXdxX18xX1xX1bbxXexX1xX10xX1bbxX1xX10xX1bbxXc1xX1dxXdxX4fxX2xX1b5xX1a7xX1b5xX16dxX12fxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX2fxX30xX6xX18xX3xXexX36xX25xX28xX18xX3xX1bxXf0xX3xXbxX1xX361xX18xX3dxX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX4xX12bxX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1xX85xX18xX1xX3xXexX30xX55bxX18xX1xX3xXexX1xX35xX3xX1xXf9xX3xXc1xX42xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX5exX4f1xX18xX3dxX3xXexX1xX12bxX18xX3dxX3xXexX79xX18xX3xX1bxX1cxX18xX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xXexX1xX4bbxX4xX3xXcxX6xX7xX18xXdxXc1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX35xXexX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX36xX3fcxX4xX3xX61xXdx12bdaxX18xX3xXexX102xXbxX2cfxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX38xX79xXexX3xX38xXf0xXdxX3xX1xX127xXc1xX2cfxX3xX1xX127xXc1xX3xX38xXf0xXdxX3xX1xX127xXc1xX3xXexXc0xXc1xX3xX18xX3dxXba3xX18xX3xX6dxX85xX3xXexXc0xXc1xX3xXc3xX6xX3xX38xX4f1xX3xX38xX39xX3axX4xX3xXbxX1xX361xX18xX3dxX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xX4xX12bxX18xX3dxX3xXexXd4xX3xX1bxX2bbxX3xX1bxXdxX335xX18xX3xX6dxX85xX3xXexXd4xX3xX1bxX1dxX1dxX18xX3dxX3xXexX85xX36xX2cfxX3xX38xX1cxX18xX1xX3xXexX30xX40exX18xX3dxX3xX4xX1cxX4xX3xXc1xX4d3xX4xX3xXexXdxX28xX36xX3xX6dxX42xXdxX3xX38xX3fcxX3xX4xX1xX10axX18xX1xX3xXc3xX1cxX4xX3xXexX36xX25xXf9xXexX3xX38xXf0xXdxX133xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX1xXf9xX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX85xX36xX3xX4xX1xX425xX3xX61xXc0xX36xX3xX2fxX30xX6xX18xXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxX6dxX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX1bbxXexX30xXdxX10xX18xX1bbxXb4xX1xX6xXdxX1bbxX1xX10xX1bbxXexX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxX1bxX6xX1dxX1bbxX6dxX10xX1bbxX4xX6xX4xX1bbxXexX6xX36xX1bbxX4xX1xX1dxX1bbxX61xX6xX36xX1bbxXdxX30xX6xX18xX4fxX2xX1b5xX1a4xX16dxX16dxX17cxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX3dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4fxXc1xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1a4xX132xX4fxX18xX10xX166xX7xX4fxX1a4xX132xX1a4xX132xX4fxX2xX132xX12fxX61xX132xX2xX1a7xX17cxX1b5xX132xX1a7xXexX12fxX132xX12fxX16dxX5xX1a4xX1bbxX61xX4xX1a4xX1a7xX12fxX1a4xX1a4xX10xX1bxX1bdxX1a4xX17cxX17cxX10xX6xX2xX6xX1bdxX4xXf2axX133xX1d1xXbxX10xX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX1xXf9xX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX85xX36xX3xX4xX1xX425xX3xX61xXc0xX36xX3xX2fxX30xX6xX18xXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxX6dxX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX1bbxXexX30xXdxX10xX18xX1bbxXb4xX1xX6xXdxX1bbxX1xX10xX1bbxXexX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX10xX18xX1bbxX5xX36xX6xX1bbxX1bxX6xX1dxX1bbxX6dxX10xX1bbxX4xX6xX4xX1bbxXexX6xX36xX1bbxX4xX1xX1dxX1bbxX61xX6xX36xX1bbxXdxX30xX6xX18xX4fxX2xX1b5xX1a4xX16dxX16dxX17cxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX1xXf9xX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX85xX36xX3xX4xX1xX425xX3xX61xXc0xX36xX3xX2fxX30xX6xX18xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX6eexX18xX3dxX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xX3xX2b1xXdxX4xX1dxX5xX6xX7xX3xX13xX6xX61xX36xX30xX1dxX3xXexX1xX12bxX18xX3dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX5xX657xX4xX3xX5xX39xX3axX18xX3dxX3xX6dxX106xX3xXexX30xX6xX18xX3dxX3xX18xX39xX42xX4xX3xX18xX85xX25xX3xX38xX4f1xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXb4xX1xX6xXdxX3xX1xXf9xX3xXexX1xXf0xX18xX3dxX3xXbxX1xX8f2xX18xX3dxX3xXexX1xX24xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX425xX3xXb4xX1xX36xX3xX6dxX657xX4xX3xX38xX17xX1dxX3xX5a9xX6xX3x15527xX30xX4xX1xXdxX5xX6xX3xX18xX1xX3f7xXc1xX3xX1bxX17xX1dxX3xX6dxXf9xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX85xX36xX3xX4xX1xX425xX3xX61xXc0xX36xX3xX4xX24xX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX4xX24xX6xX3xX427xX36xX6f7xX18xX3xX13xX14xX3xXb4xX1xX12bxX18xX3dxX3xXexX1xX335xX3xXexX1xXdxX35xX36xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xXexX30xX102xX18xX3xXc1xX425xX3xXc1xX85xX18xX3xX4xX1xXf0xX18xX3dxX3xX5xX127xXdxX3xX2fxX30xX6xX18xXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxX16fxX1bbxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX1bbxX4xX36xX6xX1bbxX427xX36xX6xX18xX1bbxXc1xX25xX1bbxXb4xX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX1xX10xX1bbxXexX1xXdxX10xX36xX1bbxXexX30xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX30xX6xX18xX1bbxXc1xX1dxX1bbxXc1xX6xX18xX1bbxX4xX1xX1dxX18xX3dxX1bbxX5xX6xXdxX1bbxXdxX30xX6xX18xX4fxX2xX1b5xX1a4xX1a7xX12fxX17cxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX0xXdxXc1xX3dxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX4fxXc1xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX1a4xX132xX4fxX18xX10xX166xX7xX4fxX1a4xX132xX1a4xX132xX4fxX2xX132xX16fxX61xX1a4xX2xX1a4xX1a4xX132xX1a7xX2xXexX1bdxX12fxX1b5xX1bdxX2xX5xX132xX133xX1d1xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX24xX25xX3xXexX28xX18xX3xX5xX2cxX6xX3xX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX35xX36xX3xX38xX39xX3axX4xX3xX3dxX2cxXdxX3xXexX42xXdxX3xX45xX10xX18xX10xX49xX36xX10xX5xX6xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fxX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX4xX24xX6xX3xX427xX36xX6f7xX18xX3xX13xX14xX3xXb4xX1xX12bxX18xX3dxX3xXexX1xX335xX3xXexX1xXdxX35xX36xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xXexX30xX102xX18xX3xXc1xX425xX3xXc1xX85xX18xX3xX4xX1xXf0xX18xX3dxX3xX5xX127xXdxX3xX2fxX30xX6xX18xXaxX3xX1xX30xX10xXf2axX9xXaxX4fxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX4fxX16fxX1bbxX6dxX36xX1bbxXb4xX1xXdxX1bbxX4xX36xX6xX1bbxX427xX36xX6xX18xX1bbxXc1xX25xX1bbxXb4xX1xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX1xX10xX1bbxXexX1xXdxX10xX36xX1bbxXexX30xX1dxX18xX3dxX1bbxXexX30xX6xX18xX1bbxXc1xX1dxX1bbxXc1xX6xX18xX1bbxX4xX1xX1dxX18xX3dxX1bbxX5xX6xXdxX1bbxXdxX30xX6xX18xX4fxX2xX1b5xX1a4xX1a7xX12fxX17cxX133xX1xXexXc1xXaxX12xX16fxX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX4xX24xX6xX3xX427xX36xX6f7xX18xX3xX13xX14xX3xXb4xX1xX12bxX18xX3dxX3xXexX1xX335xX3xXexX1xXdxX35xX36xX3xXexX30xX1dxX18xX3dxX3xXexX30xX102xX18xX3xXc1xX425xX3xXc1xX85xX18xX3xX4xX1xXf0xX18xX3dxX3xX5xX127xXdxX3xX2fxX30xX6xX18xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX30xX1dxX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX157xX388xX18xX3xX4xX4bbxX3xX6dxX85xX1dxX3xX38xXf0xXdxX3xXbxX1xX39xX691xX18xX3dxX3xX6dxX85xX3xX38xXdxX76xX36xX3xXb4xXdxXf9xX18xX3xX38xX41bxX6xX3xX5xXc49xX2cfxX3xX18xX35xX36xX3xXc3xX36xX18xX3dxX3xX38xX3fcxXexX3xX13xX14xX1bbxX2fxX30xX6xX18xX3xX18xX6eexX3xX30xX6xX2cfxX3xX16fxX3xX6dxX106xX3xXb4xX1xX10axX3xX7xX6xX36xX3xX4xX24xX6xX3xX13xX14xX3xX7xXa6xX3xXexX1xX6xXc1xX3xX3dxXdxX6xX3xXc1xX425xX3xXc1xX85xX18xX133xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX36xX5xX12xX0xX61xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xX4fxX61xXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa34xX1dxX36xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX45xX1777xX45xX0xX4fxXbxX12