Xem xét việc hình thành mô hình mới trong quản lý nhà nước về ATTP
(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tại cuộc làm việc giữa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh với Sở Y tế để nghe và cho ý kiến về Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy ngành y tế.
ba4dxe834xeee2xbacex10807xebe9xbd70x13b5dx11c8fx11b5fx12bd5x111c2xee96xcfc8x12cbaxe7c7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxcd22x10a5bx119dfxXexX0x11876xXaxX17xX18xX19xXexX0x13d96xd730xX19xe371xXexX0xXax10bf6xX9xd279xXdxX18x12354xX2fx1095axe69dxdca6xX5xe48exXbxXdxX17xX32xXexf78exX17xXcxX9x1338ax12547xXbxX9xd30exX35xe8f7xX2cxX9xXaxc972xfc5dxXaxX9xXbxXaxc5dcxX4axXaxX9xXcxe00cxX9xXaxX49xX4axXaxX9xXcx123dexX35xX9xXbx102baxX24xX4ax115eexX9xbc8ax118f5x13dc3xX4axX9xXdxdcd2xX9xX4axXaxX4fxX9xX4ax108e4xX5cxX2cxX9xX43x1096axX9xcdebxX5xX5xX7xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc23axX17xX18xX19xX32xXexfcfdxc182xX9xXdxX4fxX9xX6bxX9xd7e2xX35xcc0exX4axX9xX2cx107dexX18xX9xX7xXaxX94xX9xX4xXaxXa1xX9xXbx123c5xX2cxXaxX9xX8dxX93x11059xX2xX9xXbxe9c8xX4axXaxX9x101a2xf227xX9xX8dx127c3xX4axX63xX9xX8dxX67xX35xX9xXbx12cacxX35xX9xX2cxX66xf9d6xX2cxX9xXdxX4fxXcxX9xX43xX35xX45xX2cxX9xX63xX35x11dc3xX18xX9x13373xX18xX4axX9xXbbx13b9cxX4axX9xXaxX94xX18xX9xd336xX9xX3bxe642xX9xXaxXcdxX35xX9xX8dxX93xXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX8dxX4fxX9xX5x13a81xX4axXaxX9xX43xX5cxX35xX9xce79x10fabxX9xX6xX9xXbxX9dxX9x13cacxfbebxX9xX4axX63xXaxX17xX9xX43xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX6bxX9xX9bxX35xX9dxX4axX9xX43xX77xX9xX93xX77xX9x12072xX4axX9xX9bxX35xX45xX4axX9xXbxX24xX4fxX4axX9xXbx11c02xX9xX2cxXax11c2axX2cxX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX26xX9xXbxX9dx1403axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axbd41xX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX60x128ddxX32xXexX0xX35xXcxX63xX9xX2fxX60xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX153xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX153xX43xX4axX1cxX4axX17xc699xX2fxX1cxX2axe21fxX2axbecbxX1cxX2axe78ax12c95xX19xX1b1xX2axbf29xX1b0xX1abxX2axc108xXbxX1adxe0acxX1b9x11e73xXdxX1b0xX153xcd0axX33xX63xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX17axX1bcxX1b0xX1b0xX33xX3fxX182xXaxX17xX35xX63xXaxXbxX17axX1b5xX1b0xX1b0xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX17xXcxX9xX3fxX17xXbxX9xX43xX35xX17xX2cxX9xXaxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX24xX9xXaxX35xX4axXaxX9xXcxX24xX35xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXdxX26xX9xX4axXaxX18xX9xX4axX66xX24xX2cxX9xX43xX17xX9xX18xXbxXbxX33xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX66xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexX93xX77xX9xX12dxX4axX9xX2fxf9acxX33xX9xX3fxX9dxX33x1312bxX9xXbxX35xX4axXaxX9xX63xX35xX67xX4axX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX264xX9xX23xX35xc9afxX4axX9xX2cxXaxX9dxX264xX9xX4ax12492xX4axX63xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX45xX66xX9xXdxd8b1xX2cxX264xX9xXaxX35xX45xX66xX9xX65xX66xX67xX9xXaxX24xXc8xXbxX9xX111xXcdxX4axX63xX9xX2cxXa1xX18xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xX19xX24xX9x13d91xX35xX12dxXcxX9xX111x13e9exX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX8dxX4fxX9xX5xX101xX4axXaxX9x12da9xX27axX9xXb3xX63x12c5fxX2cxX9xX4xXaxX283xX66xX9xXbxX60xX49xX4axXaxX9xX23xX4fxX26xX9xX4axX27axX66xX9xX60xXbcxX17axX9xX5xXaxX2c0xX4axX63xX9xX4axXaxc02cxXbxX9xXcxX54xX9xXaxX49xX4axXaxX9xX65xX66xX67xX4axX9xXdxX6bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX19xX2d8xX2cxX9xXbxcd1exX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX111xX9dxX4axX9xX2cxe40axX9xX2fxX10axX182xX9xX2fxX12dxX33xX9xX4axXaxe4bdxX33xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xXbxX66xX26xX9dxX4axX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX2cxX94xX9xX2cx12733xX4axX63xX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX4axXe3xX4axX63xX9xXbxX72xX329xX4axX63xX9xX111xXbfxX4axX63xX182xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbxXaxX2c0xX4axX63xX9xX4axXaxX2faxXbxX9xXbxX60xX27axX4axX9xX111xXadxX18xX9xX23xX4fxX4axX9xXbxX24xX4fxX4axX9xXbxXb7xX4axXaxX182xX9xX9bxX35xX45xX4axX9xXbxX24xX4fxX4axX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX264xX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX264xX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX4axXe3xX4axX63xX264xX9xX4axXaxX35xX45xXcxX9xX43x13ad4xX9xX2cxX12dxX2cxX9xX111xX329xX4axX9xX43xXadxX9xX2cxe130xX4axX9xXdxXc8xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX12dxX2cxX9xX43xXe3xX4axX9xX23xX67xX4axX9xXaxX72xX5cxX4axX63xX9xX19x13477xX4axX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX60xX182xX32xXexX0xX35xXcxX63xX9xX2fxX60xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX153xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX153xX43xX4axX1cxX4axX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX1adxX1cxX2axX1b0xX1b1xX19xX1b1xX2axX1b5xX1b0xX1abxX2axX1b9xXbxX1b1xX1b0xX1b9xX1bcxXdxX2axX153xX1c2xX33xX63xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX17axX1bcxX1b0xX1b0xX33xX3fxX182xXaxX17xX35xX63xXaxXbxX17axX1b5xX1b0xX1b0xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX17xXcxX9xX3fxX17xXbxX9xX43xX35xX17xX2cxX9xXaxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX24xX9xXaxX35xX4axXaxX9xXcxX24xX35xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXdxX26xX9xX4axXaxX18xX9xX4axX66xX24xX2cxX9xX43xX17xX9xX18xXbxXbxX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX1c2xX66xX2fxXbxX35x11ecexX26xX182xX32xXexX2baxX35xX12dxXcxX9xX111xX2c0xX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX2d3xX27axX9xXb3xX63xX2d8xX2cxX9xX4xXaxX283xX66xX9xXbxX60xX49xX4axXaxX9xX23xX4fxX26xX9xX93xX77xX9xX12dxX4axX9xX2fxX25exX33xX9xX3fxX9dxX33xX264xX9xXbxX35xX4axXaxX9xX63xX35xX67xX4axX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX264xX9xX23xX35xX27axX4axX9xX2cxXaxX9dxX264xX9xX4axX283xX4axX63xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX45xX66xX9xXdxX291xX2cxX264xX9xXaxX35xX45xX66xX9xX65xX66xX67xX9xXaxX24xXc8xXbxX9xX111xXcdxX4axX63xX9xX2cxXa1xX18xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX6xX9xXbxX9dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexX4xX3dexX9xXbxXaxX112xX264xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX72xX66xX9xXbxX13bxX4axX63xX9xXax10d82xX33xX9xX43xX4fxX9xX2cxXaxX66xX26xX27axX4axX9xXcxX54xX4axX9xX4axX63xXaxX35xX45xX33xX9xX43xX3dexX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX63xX35xXdbxX9xX4axX63xX66xX26xX27axX4axX9xX2cxX329xX9xX2cxX2faxX66xX9xX1bcxX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX9xXaxX35xX45xX4axX9xX2cxX94xX153xX9xX93xX2c0xX35xX9xX43xX5cxX35xX9xX2cxX12dxX2cxX9xX2cxX329xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXbxX60xX291xX2cxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX264xX9xX63xX35xXdbxX9xX4axX63xX66xX26xX27axX4axX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX3dexX2cxX9xX2xX109xX1cxfd07xX8dxX8dxX2baxX93xX182xX9xX33xXaxX2c0xX35xX9xXaxX5e1xX33xX9xX109xX10axX9xXb3xXcdxX35xX9xX43xX3dexX9xX43xX4fxX9xX2cxX12dxX2cxX9xX23xX18xX4axX264xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xXdxX35xX27axX4axX9xX65xX66xX18xX4axX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX72xX66xX9x1365fxXdexXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xXdxXc8xX35xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX3dexX2cxX9xX79xX5xXbbxX109xX5xX7xX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX43xX4fxX9xXcxXcdxXbxX9xX2fxX2c0xX9xX23xXcdxX9xX33xXaxX335xX4axX9xXbxX60xX291xX2cxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX2cxX12dxX2cxX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX264xX9xX2cxXaxX35xX9xX2cxX3dexX2cxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX109xX10axX9xXb3xXb3xcfd5xX7xX5xXb3xX5xX264xX9xX109xX10axX9xX4xX54xX4axX63xX9xXbxXaxX72xX329xX4axX63xX9xX111xX112xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xXdexX18xX4axX9xecc8xX66xX67xX4axX9xXdxX6bxX9xX79xX5xX5xX7xX9xXbxXb7xX4axXaxX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX60xX182xX32xXexX0xX35xXcxX63xX9xX2fxX60xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX153xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX153xX43xX4axX1cxX4axX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX1adxX1cxX2axX1b0xX1b1xX19xX1b1xX2axX1b5xX1b0xX1abxX2axX1b9xXbxX1b9xX2axX1b9xd490xXdxX1b1xX153xX1c2xX33xX63xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX17axX1bcxX1b0xX1b0xX33xX3fxX182xXaxX17xX35xX63xXaxXbxX17axX1b5xX1b0xX1b0xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX17xXcxX9xX3fxX17xXbxX9xX43xX35xX17xX2cxX9xXaxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX24xX9xXaxX35xX4axXaxX9xXcxX24xX35xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXdxX26xX9xX4axXaxX18xX9xX4axX66xX24xX2cxX9xX43xX17xX9xX18xXbxXbxX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX1c2xX66xX2fxXbxX35xX51dxX26xX182xX32xXexX5xX60xX72xX10axX4axX63xX9xX23xX18xX4axX9xX7xXaxX12dxX33xX9xX2cxXaxX9dxX9xX8dxX93xXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xXb3xX63xX66xX26xbeeaxX4axX9xX5xX60xX2d8xX4axX63xX9xXb3xXaxX35xX45xX66xX17axX9xX0xX17xXcxXexX109xX12dxX33xX9xX4axXaxX335xX33xX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX4axXaxX9xXbxXax13109xX4axX9xXb3xX63xXaxXadxX9xX65xX66xX26xX9dxXbxX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xX72xX329xX4axX63xX9xX1bcxX9xX33xXaxX67xX35xX9xXbxX66xX283xX4axX9xXbxXaxXa1xX9xXbx1125cxX4axXaxX9xX33xXaxX12dxX33xX9xX65xX66xX26xX182xX9xX4axXaxXdbxX4axX63xX9xX43xX2faxX4axX9xX111xX77xX9xX2cxX94xX9xXbxX8f0xX4axXaxX9xX111x12269xX2cxX9xXbxXaxX355xX9xX4axX27axX4axX9xX3fxX35xX4axX9xX6bxX9xX9bxX35xX9dxX4axX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xX72xX329xX4axX63xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexX4xX12dxX2cxX9xX111xX329xX4axX9xX43xXadxX9xX2fxX291xX9xX4axX63xXaxX35xX45xX33xX9xX2cxX54xX4axX63xX9xXdxX335xX33xX9xXbxX60xX291xX2cxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX264xX9xXdxX2faxX26xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX19xX291xX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xXdxX4fxXcxX9xX4axX3ecxX4axX63xX9xX2cxX2c0xXbxX264xX9xX2fxX12dxX33xX9xX4axXaxX335xX33xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX17axX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX7xXaxX3ecxX4axX63xX9xX2cxXaxX2c0xX4axX63xX9xX109xX2c0xXbxX9xX60xX40xXbxXeaxX9xX67axX6bxX9xX2fxX35xX4axXaxX9xXbxX60xX355xX4axX63xX9xXeaxX9xX4xX54xX4axX9xXbxX60xX355xX4axX63xX264xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX2xX18xX9xXdxX35xX896xX66xX264xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX7xXaxX3ecxX4axX63xX264xX9xX2cxXaxX2c0xX4axX63xX9xX8dx1087bxXbbxX1cxX79xXa2cxX2xX109xX264xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX5xX60xX66xX26xX77xX4axX9xXbxXaxX54xX4axX63xXeaxX9xX2baxX35xX12dxX24xX9xX19xX3dexX2cxX9xX2fxX13fxX2cxX9xX9bxXax11032xX17xX9xX43xX4fxX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX4xXaxXe3xXcxX9xX2fxX94xX2cxX9xX2fxX13fxX2cxX9xX9bxXaxXa5cxX17xX9xX2fxX35xX4axXaxX9xX2fxX67xX4axX9xX43xX4fxX24xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX19xX291xX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX111xX112xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX67axX35xX112xXcxX9xX2fxX24xX12dxXbxX9xX23xX45xX4axXaxX9xXbxX335xXbxX9xXbxXb7xX4axXaxX153xX9xX4xXaxX66xX26xX112xX4axX9xXcxXcdxXbxX9xX33xXaxX8c6xX4axX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX4axXe3xX4axX63xX9xX9bxXaxX12dxXcxX264xX9xX2cxXaxXdbxX18xX9xX23xX45xX4axXaxX9xX2cxXa1xX18xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX2cxXaxX66xX26xX27axX4axX9xX9bxXaxX24xX18xX9xX43xX77xX9xXdexX45xX4axXaxX9xX43xX35xX45xX4axX9xX111xX18xX9xX9bxXaxX24xX18xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xXbxXaxX291xX2cxX9xXaxX35xX45xX4axX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX60xX182xX32xXexX0xX35xXcxX63xX9xX2fxX60xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX153xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX153xX43xX4axX1cxX4axX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX1adxX1cxX2axX1b0xX1b1xX19xX1b1xX2axX1b5xX1b0xX1abxX2axX1b9xXbxX1abxX1b9xX1b0xX1b9xXdxX1adxX153xX1c2xX33xX63xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX17axX7caxX1b9xX1abxX33xX3fxX182xXaxX17xX35xX63xXaxXbxX17axX1adxX1b9xX1abxX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX17xXcxX9xX3fxX17xXbxX9xX43xX35xX17xX2cxX9xXaxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX24xX9xXaxX35xX4axXaxX9xXcxX24xX35xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXdxX26xX9xX4axXaxX18xX9xX4axX66xX24xX2cxX9xX43xX17xX9xX18xXbxXbxX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX1c2xX66xX2fxXbxX35xX51dxX26xX182xX32xXexX5xX60xX72xX10axX4axX63xX9xX23xX18xX4axX9xXbbxXe3xX4axX9xXaxX94xX18xX9xXeaxX9xX3bxXedxX9xXaxXcdxX35xX9xX8dxX93xXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX93xX24xX4fxX4axX9xX93xX49xX4axXaxX9xX79xX4axXaxX17axX9xX0xX17xXcxXexX5xXaxX2c0xX4axX63xX9xX4axXaxX2faxXbxX9xX65xX66xX18xX4axX9xX111xX35xX112xXcxX9xX2cxXa1xX18xX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xXdxX4fxX9xXbxXaxX291xX2cxX9xXaxX35xX45xX4axX9xX65xX66xX67xX4axX9xXdxX6bxX9xXb3xXaxX4fxX9xX4axX72xX5cxX2cxX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX19xX2d8xX2cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexX109xX12dxX33xX9xX4axXaxX335xX33xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX19xX291xX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX264xX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX19xX283xX4axX9xX2fxX2c0xX9xXbxX66xX26xX9dxX4axX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xX43xX4fxX9xXdexXbbxX93xX67axX9xXbxX66xX26xX9dxX4axX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbxX60xX27axX4axX9xX2cxX355xX4axX63xX9xX111xXadxX18xX9xX23xX4fxX4axX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xXbxX66xX26xX9dxX4axX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xX111xX18xX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX4axXe3xX4axX63xX153xX9xX4xXaxX66xX26xX112xX4axX9xXdexX45xX4axXaxX9xX43xX35xX45xX4axX9xX9bxXaxX66xX9xX43xX291xX2cxX9xX2cxf76bxX18xX9xX9bxXax10afaxX66xX9xX74exX66xX2c0xX2cxX9xXbxX9dxX9xX4xX8c6xX66xX9xX5xX60xX17xX24xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xX2cxX329xX9xX2fxX10axX9xX1b1xX9xX2cxXa1xX18xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xX8dxX72xX329xX4axX63xX9xX109xX329xX4axX153xX9xX4xXaxX66xX26xX112xX4axX9xX7xXaxX3ecxX4axX63xX9xX9bxXaxX12dxXcxX9xX111xX18xX9xX9bxXaxX24xX18xX9xX9bxXaxX66xX9xX43xX291xX2cxX9xX93xX13fxX2cxX9xX2d3xX101xX4axXaxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbbxf33fxX9xX74exX66xX18xX4axX63xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xX111xX329xX4axX9xX4axX63xX66xX26xX27axX4axX9xX9bxXaxX12dxXcxX264xX9xX111xX35xX77xX66xX9xXbxX60xXadxX9xX4axXcdxX35xX9xXbxX60xf567xX9xX93xX13fxX2cxX9xX2d3xX101xX4axXaxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbbxXe38xX9xX74exX66xX18xX4axX63xX153xX9xX5xX60xXc8xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xX3fxXedxX264xX9xX33xXaxX72xbf60xX4axX63xX264xX9xXbxXaxXadxX9xXbxX60xX2faxX4axX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axe52axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX2cxX17xX4axXbxX17xX60xX182xX32xXexX0xX35xXcxX63xX9xX2fxX60xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17axX1cxX1cxX35xX153xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4axXaxX153xX43xX4axX1cxX4axX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX1adxX1cxX2axX1b0xX1b1xX19xX1b1xX2axX1b5xX1b0xX1abxX2axX1b9xXbxX1adxX1adxX1abxX1abxXdxX1b5xX153xX1c2xX33xX63xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX17axX1bcxX1b0xX1b0xX33xX3fxX182xXaxX17xX35xX63xXaxXbxX17axX1adxX1b9xX1abxX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX17xXcxX9xX3fxX17xXbxX9xX43xX35xX17xX2cxX9xXaxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX18xX4axXaxX9xXcxX24xX9xXaxX35xX4axXaxX9xXcxX24xX35xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX65xX66xX18xX4axX9xXdxX26xX9xX4axXaxX18xX9xX4axX66xX24xX2cxX9xX43xX17xX9xX18xXbxXbxX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxXeaxX18xXdxX35xX63xX4axX17axX9xX1c2xX66xX2fxXbxX35xX51dxX26xX182xX32xXexX7xXaxX94xX9xX2baxX35xX12dxXcxX9xX111xX2c0xX2cxX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX264xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX3dexX2cxX9xX5xX60xX72xX10axX4axX63xX9xX4xXaxX35xX9xX2cxX3dexX2cxX9xX2xX109xX1cxX67axX8dxX8dxX2baxX93xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX93xX72xXea7xX4axX63xX9xX4xX54xX4axX63xX9xX2d3xX291xX9xX111xX77xX9xX3fxX66xX2faxXbxX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX9xX19xX283xX4axX9xX2fxX2c0xX9xX43xX4fxX9xX33xXaxX12dxXbxX9xXbxX60xX35xX112xX4axX9xXbxX60xX291xX2cxX9xXbxXaxX66xXcdxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX2cxX94xX9xXbxX31dxX9xX1b5xXeaxX7caxX9xX2cxX12dxX4axX9xX23xXcdxX264xX9xX4axXaxX283xX4axX9xX43xX35xX27axX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexXbbxX77xX9xXdxXcdxX9xXbxX60xX49xX4axXaxX9xXbxXaxX291xX2cxX9xXaxX35xX45xX4axX264xX9xX65xX66xX6bxX9xX1adxX9xX4axXe3xXcxX9xX1b1xX1b0xX2axX1abxX264xX9xX3fxX283xX26xX9xX19xX291xX4axX63xX9xX93xX77xX9xX12dxX4axX9xXbxX60xX49xX4axXaxX9xX6b9xXdexXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX33xXaxX27axX9xX19xX66xX26xX45xXbxX153xX9xX74exX66xX6bxX9xX1b5xX264xX9xXaxX24xX4fxX4axX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xX43xX35xX45xX2cxX9xX3fxX283xX26xX9xX19xX291xX4axX63xX9xX111xX77xX9xX12dxX4axX9xX43xX4fxX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xX5xX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX67axX35xX112xXcxX9xX2fxX24xX12dxXbxX9xX23xX45xX4axXaxX9xXbxX335xXbxX9xXbxXb7xX4axXaxX153xX9xX5xXaxX291xX2cxX9xXaxX35xX45xX4axX9xX43xX35xX45xX2cxX9xX2cxXaxX66xX26xX112xX4axX9xX63xX35xX18xX24xX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xX19xX291xX9xX33xXaxX3ecxX4axX63xX1cxXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xX43xX4fxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX19xX283xX4axX9xX2fxX2c0xX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xdf70xXbxXaxXadxX9xX3fxXedxX264xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xX33xXaxX2c0xfa99xX9xX43xX77xX9xX109xX10axX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX65xX66xX67xX4axX9xXdxX6bxX9xX111xX112xX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xXaxX66xX26xX45xX4axX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexXb3xXe3xXcxX9xX1b1xX1b0xX2axX1b9xX264xX9xX65xX66xX6bxX9xX2axX9xXaxX24xX4fxX4axX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xX43xX35xX45xX2cxX9xX3fxX283xX26xX9xX19xX291xX4axX63xX9xX111xX77xX9xX12dxX4axX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXdxX335xX33xX9xX2cxX12dxX2cxX9xXbxX60xX66xX4axX63xX9xXbxX283xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xX2cxX2faxX33xX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbxX60xX49xX4axXaxX9xX6b9xXdexXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX33xXaxX27axX9xX19xX66xX26xX45xXbxX264xX9xX65xX66xX6bxX9xX1b1xX9xX111xX35xX9xX43xX4fxX24xX9xXaxX24xXc8xXbxX9xX111xXcdxX4axX63xX182xX9xXaxX72xX5cxX4axX63xX9xX19xX40bxX4axX9xX43xX4fxX9xX33xXaxX2c0xX35xX9xXaxX5e1xX33xX9xX6b9xXdexXb3xX2xX9xX2cxX2faxX33xX9xXaxX66xX26xX45xX4axX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xXdxXc8xX35xX9xXbxX60xXc8xXcxX9xX26xX9xXbxX9dxX9xX2cxX2faxX33xX9xX3fxXedxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX65xX66xX26xX9xXcxX54xX9xX43xX355xX4axX63xX9xX2axX264xX9xX1b1xX264xX9xX1adxX153xX9xX74exX66xX6bxX9xX1adxX264xX9xX9bxX35xX45xX4axX9xXbxX24xX4fxX4axX9xXbxX13bxX9xX2cxXaxX13fxX2cxX264xX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX264xX9xX2cxXaxX13fxX2cxX9xX4axXe3xX4axX63xX264xX9xX4axXaxX35xX45xXcxX9xX43xX3dexX9xX2cxX12dxX2cxX9xX111xX329xX4axX9xX43xXadxX9xX2cxX3ecxX4axX9xXdxXc8xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX12dxX2cxX9xX43xXe3xX4axX9xX23xX67xX4axX9xXaxX72xX5cxX4axX63xX9xX19xX40bxX4axX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX94xX9xX4xXaxXa1xX9xXbxXadxX2cxXaxX9xX8dxX93xXb3xX2xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xXbbxXbcxX9xX8dxXbfxX4axX63xX9xX8dxX67xX35xX9xX23xX4fxX26xX9xXbxXa5cxX9xX65xX66xX18xX4axX9xX111xX35xX112xXcxX9xXbxXaxX2c0xX4axX63xX9xX4axXaxX2faxXbxX9xX43xX5cxX35xX9xXbxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX8c6xX4axX9xX2cxXaxX66xX4axX63xX9xX2cxXa1xX18xX9xX111xX77xX9xX12dxX4axX153xX9xf2caxX35xX27axX4axX63xX9xX43xX77xX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX9xX65xX66xX67xX4axX9xXdxX6bxX9xXb3xXaxX4fxX9xX4axX72xX5cxX2cxX9xX43xX77xX9xXdxX101xX4axXaxX9xX43xX291xX2cxX9xX79xX5xX5xX7xX9xX2cxX8c6xX4axX9xXbxX35xX9dxX33xX9xXbxX3dexX2cxX9xX111xX72xX5e1xX2cxX9xX111xX914xXbxX9xX60xX18xX9xX111xX112xX9xXbxX60xX18xX24xX9xX111xX13bxX35xX9xX43xX4fxX9xX3fxX17xXcxX9xX3fxX40xXbxX264xX9xX9bxX35xX9dxX4axX9xX4axX63xXaxXadxX9xX43xX35xX45xX2cxX9xXaxX49xX4axXaxX9xXbxXaxX4fxX4axXaxX9xXcxX54xX9xXaxX49xX4axXaxX9xXcxX5cxX35xX264xX9xXaxX35xX45xX66xX9xX65xX66xX67xX9xXaxX329xX4axX9xX43xX49xX9xXdxX101xX4axXaxX9xX43xX291xX2cxX9xX4axX4fxX26xX9xX111xX18xX4axX63xX9xX111xX914xXbxX9xX60xX18xX9xX4axXaxX35xX77xX66xX9xX26xX27axX66xX9xX2cxX8c6xX66xX9xX2cxX2faxX33xX9xXbxXaxX35xX9dxXbxX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdexX24xX19xX26xX32xXexXb3xX63xX4fxX4axXaxX9xX6xX9xXbxX9dxX9xX4axX27axX4axX9xXbxX35xX9dxX33xX9xXbxX3dexX2cxX9xX60xX4fxX9xX2fxX24xX12dxXbxX264xX9xX23xX13bxX9xX2fxX66xX4axX63xX264xX9xX2cxXaxXb7xX4axXaxX9xX2fxXdb5xX18xX9xXaxX24xX4fxX4axX9xXbxXaxX35xX45xX4axX9xX93xX77xX9xX12dxX4axX9xX43xX5cxX35xX9xXbxX35xX4axXaxX9xXbxXaxX8c6xX4axX9xXdxX2faxX26xX9xXaxX35xX45xX66xX9xX65xX66xX67xX9xXdxX4fxXcxX9xXcxX3dexX2cxX9xXbxX35xX27axX66xX153xX9xX93xXbfxX4axX63xX9xXbxXaxXea7xX35xX264xX9xX2cxX8c6xX4axX9xX2cxXaxXa1xX9xX111xXcdxX4axX63xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX43xX35xX45xX2cxX9xX3fxX283xX26xX9xX19xX291xX4axX63xX9xX2cxX12dxX2cxX9xX2cxXaxX8f0xX4axXaxX9xX2fxX12dxX2cxXaxX9xX2cxXa1xX18xX9xX4axX63xX4fxX4axXaxX9xX111xX112xX9xXdxXbfxX4axX63xX9xX63xXaxX40xX33xX9xXbxX60xX24xX4axX63xX9xX2cxXaxX8f0xX4axXaxX9xX2fxX12dxX2cxXaxX9xX2cxXaxX66xX4axX63xX9xX2cxXa1xX18xX9xXbxXb7xX4axXaxX9xX9bxXaxX35xX9xXbxX60xX35xX112xX4axX9xX9bxXaxX18xX35xX9xX2fxX25exX33xX9xX3fxX9dxX33xX9xXdxXc8xX35xX9xX23xXcdxX9xXcxX12dxX26xX153xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX66xXbxXaxX24xX60xX32xXexXdexX35xX45xX4axX9xXb3xXaxX66xX4axX63xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Biện Nhung