Mỹ “trở lại” châu Á - Thái Bình Dương với hơn 1 vạn quả tên lửa
Để hỗ trợ chiến lược quay trở lại châu Á – Thái Bình Dương, không quân Mỹ vừa quyết định đầu tư lớn để mở rộng tuyến sản xuất, đồng thời sẽ mua hơn 10.000 quả tên lửa không đối không, tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không và tên lửa hành trình chống hạm.
17a6x4477x8cebx250dx6a90x96cfx3ac8x7881x83ddxX7x9e21x8532x699ex32a7xa524x27acxX5x4276xXax7bf8x6dd9x2ca2xX3x4206xXexbfdexa42bxX3xX5x7036xXdx8ba5xX3xX4xX1x2540x1802xX3x4134xX3x3bc3xX3xXcxX1x1903xXdxX3x7971x8126x902exX1xX3x8498x50a9x40dbxX30x9d42xX3x2565x6483xXdxX3xX1xX35xX30xX3xX2xX3xX39xX1cxX30xX3xb5e5xX23x2aaexX3xXex2c96xX30xX3xX5x4da2xX6xX0x56dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5397xX10xX6x387cxXaxX12x6b8cxa7f1xX3xX1x17f4xX3xXexX18xad95xX3xX4xX1xXdx1ab2xX30xX3xX5xX34xX70xX4xX3xX47xX23xX6x46ecxX3xXexX18xX19xX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX3x1adcxX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX2exX2fxX30xX1xX3xX33xX34xX35xX30xX37x7b2dxX3x6e0dxX1x1bf8xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xX39xb5f7xX6xX3xX47xX23xX80xX75xXexX3x9dc1x6307xX30xX1xX3xXbcx5f07xX23xX3xXexX34xX3xX5xX3axX30xX3xXbcxX69xX3xab91xX19xX3xX18x3888xX30xX37xX3xXexX23xX80xX75xX30xX3xX7xX49xX30xX3x6e3cxX23x89afxXexXa2xX3xXbcx2ed4xX30xX37xX3xXexX1x2e82xXdxX3xX7x6f33xX3xXcfxX23xX6xX3xX1xX35xX30xX3xX2x7b31x894exXfdxXfdxXfdxX3xX47xX23xX49xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcx29cbxXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xXa2xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX30xX37x2eacx711axXdxX3xXa4xX1xX23xX3xX39xab17xX4xX3xXbxX1x571axX30xX37xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX39xX134xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xX1xX134xX30xX1xX3xXexX18xX2fxX30xX1xX3xX4xX1xX116xX30xX37xX3xX1xX1cxXcfxXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX65xX6xXexX10xXaxX12xXcxX18xX133xX30xX37xX3xX65xX13cxX3xXexX133xX2bxX30xX3xX30xX37xX22xX30xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX47xX23xX116xX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xadecxXfdxX2x529dxXa2xX3xX47xX23xX22xX30xX3xXbcxXd3xXdxX3xX13xX14xX3xX4x3880xX3xXa4xX75xX3xX1xX133xX1cxX4xX1xX3xXcfxX23xX6xX3xX7x1bc9xXcfxX3xX5xX3axX30xX3xXbcxX69xX3xXbcxX49xXcfxX3x19fbxX49xX133xX3xX1xX6cxX3xXexX18xX70xX3xX4xX1xX133xX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xX5xX34xX70xX4xX3xX47xX23xX6xX80xX3xXexX18xX19xX3xX5xX1cxXdxX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX3xX27xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX2exX2fxX30xX1xX3xX33xX34xX35xX30xX37xX3xX4x5969xX6xX3x845fxX1x49e3xX30xX1xX3xXbxX1xX215xX3xX30xX34xX3axX4xX3xXcfxX2fxX30xX1xXa2xX3xX1d4xX6xX133xX3xX37xXe8xXcfxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX133xX1cxXdx2f04xX3xXcxX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xXexX18xX13cxX4xX3xXexXdxX75xXbxX3xX5xXdxX4cxX30xX3xX1xX70xXbxXa2xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xX30xX37xX1c6xX30xX3x1cb5x9da1xX13xX27x3927x91f3xX3x54c3xXdxX65xX10x99f6xXdxX30xX65xX10xX18xXa2xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xXexX18xX23xX30xX37xX3xX285xX13x7ab0xX285xX285xX13xX3xX39xX134xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX30xX37xX133xX134xXdxX3xXa4xX1xX23xX3xX39xX13cxX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37x4ddfxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe1xXexX27xX6xX5xXdxX37xX30xX23dxX3xc35cxX23xX7xXexXdxa65axX80xXaxX12xX33xX13cxX3xX2bxX30xX3xXcfxX23xX6xX3xX7xX1c6xXcfxX3xX30x8a90xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX1a6xX3xX4xX215xX6xX3xX2exXd3xX3xb3ebxX23xX116xX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xX5xX134xX3xXcfxXd3xXexX3xX65xX13cxX3xX2bxX30xX3xXbcxX34xX70xX4xX3xX34xX23xX3xXexXdxX4cxX30xX3xX1xX134xX30xX37xX3xXbcxXc2xX23xX3xX4xX215xX6xX3xX218xX1xX21axX30xX1xX3xXbxX1xX215xX3xX13xX14xX3xXexX18xX133xX30xX37xX3xX30xX321xXcfxX3xXexX134xXdxX3xXa4xX1xX1b6xX6xX3xX1a3xXfdxX2xX1a6xX3xXbcxX69xX3xXexX321xX30xX37xX3xX4xX34xXeexX30xX37xX3xXcfxX23xX6xX3xX7xX1c6xXcfxX3xXexX18xX6xX30xX37xXa2xX3xXexX1xXdxX75xXexX3xX1d4xXbdxX3xX4xX1xX133xX3xX39xXdxb91exX4xX3xX65xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xX23xX80xX69xX30xX3x3ff3xXfdx2154xX3xX1xX49xXdxX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xXbcxX75xX30xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX25xX3xX27xX3xXcxX1xX2bxXdxX3xX2exX2fxX30xX1xX3xX33xX34xX35xX30xX37xXa2xX3xXbcx5c63xX4xX3xX1d4xXdxX3b3xXexX3xX5xX134xX3xX1d4xX49xX133xX3xXbcxX49xXcfxX3xX30xX321xX30xX37xX3xX5xX13cxX4xX3xXe1xX23xX80xX4cxX30xX3xXbxX1xX2bxX3xX47xX23xX6xX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xX5xX34xX70xX4xX3xX16xX4xX1xX116xX30xX37xX3xX4xX6xX30xX3xX65xX13cxX53xXa4xX1xX23xX3xX39xX13cxX4xX3xX4xXe3xXcfxX1exX3xX4xX215xX6xX3xXbcxXbdxX4xX1xX3xXexX1xX215xXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX133xX30xXaxX12xX0xXdxXcfxX37xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfexX1d4xX6xX133xX1xX6xXexXdxX30xX1xXfexX39xX30xX53xX30xX10xX290xX7xX53xX2x63c9xX2xX3c2xX53x2052x8f9dxX65xX487xX2xXfdxX2xX1a3xXfdxXfdxXexX1a3xX48bxX289xX3c2xX48cxX5xXfdxXfexX309xXbxX37xXaxX3xX53xX12xX0xX1d4xX18xX3xX53xX12xX3xX13xX2bxX80xX3xX1d4xX6xX80xX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xXbcxXe3xX23xX3xbac6xX27xX1a3xX1a3xX3xXbxX1xX1b6xX30xX37xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xX285xX286xX13xX27xX2xX1a3xXfdxX33xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12x2795xX321xX30xX3xX1d4xX49xX30xX3xX33xX13cxX3xXexX133xX2bxX30xX3xX30xX37xX22xX30xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX4xX215xX6xX3xX2exXd3xX3xX330xX23xX116xX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX133xX3xX1d4xXdxX75xXexXa2xX3xXexX23xX80xX3xX1xXdxX3b3xX30xX3xX30xX6xX80xX3xX13xX14xX3xXbcxX6xX30xX37xX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX3b3xX30xX3xX4xX1c6xXexX3xX37xXdxX49xXcfxX3xX30xX37xX22xX30xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX30xX1xX34xX30xX37xX3xX30xX75xX23xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX4xX1b6xX3xX39xac7fxX3xXa4xX1xX21axXa2xX3xXexX18xX6xX30xX37xX3xX1d4xXbdxX3xX39xX134xX3xX30xX1xX23xX3xX80xX75xX23xX3xXbxX1x3668xXcfxX3xX4xXc2xX30xX3xXexX1xXdxX75xXexX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xX5xX34xX70xX4xX3xX65xXbdxX4xX1xX3xX4xX1xX23xX80xX69xX30xX3xX4xX215xX6xX3xX1x68fcxX3xX7xXf2xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexX1xX69xX3xXexX1xX13cxX4xX3xX1xXdxX3b3xX30xX3xXbcxX34xX70xX4xXfexX3xX4eexX2fxX3xX39x549exX80xXa2xX3xXexX18xX133xX30xX37xX3xX65xX13cxX3xXexX133xX2bxX30xX3xX5xXc2xX30xX3xX30xX134xX80xX3xX7xXf2xX3xXexX321xX30xX37xX3xX4xX34xXeexX30xX37xX3xX30xX37xX22xX30xX3xX7xX2bxX4xX1xX3xX30xX37xX1xXdxX4cxX30xX3xX4x2a1cxX23xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX18xXdxX69xX30xX3xX39xX134xX3xXcfxX23xX6xX3xX7xX1c6xXcfxX3xX39xX56dxX3xXa4xX1xX21axXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12xX28cxX133xX30xX37xX3xX7xX133xX30xX37xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xX5xX34xX70xX4xX3xX34xX23xX3xXexXdxX4cxX30xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX18xXdxX69xX30xX3xX4xX215xX6xX3xX2exXd3xX3xX330xX23xX116xX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xXa2xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xXbcxX6xX30xX37xX3xXbcxX3b3xX3xXexX18xX2fxX30xX1xX3xXa4xX1xX133xX49xX30xX3xXbcxXc2xX23xX3xXexX34xX3xX2xXa2xX48bxX48bxX48cxX3xXex76eexX3xc1a6xX28cxX33xX3xXbcxX69xX3xXcfxX23xX6xX3xX39xX56dxX3xXa4xX1xX21axX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX4xX1b6xX3xXbcxXdx341dxX23xX3xXa4xX1xXdxX69xX30xXfexX3xX33xX13cxX3xXa4xXdxX75xX30xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXcfxX23xX6xX3xX30xX321xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX1a6xX3xX7xXf2xX3xXexX321xX30xX37xX3xX37xXe3xXbxX3xXbcxXa6xXdxX3xX7xX133xXa2xX3xX39xX3axXdxX3xX30xX321xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX487xX3xXexXb3xX3xX487xX1a3xX48cxX289xX3xX47xX23xX49xX3x9b06xXexX18xXbdxX3xX37xXdxX2bxX3xX2xXa2xXfdxX1a3xX3xXexX6b8xX3xX6baxX28cxX33xc2c7xXa2xX3xX5xX4cxX30xX3xX4xX133xX30xX3xX7xX116xX3xXa4xX1x6c4dxX30xX37xX3xX5xXe8xX3xX5xX134xX3xX3c2xX289xX3c2xX48cxX3xX47xX23xX49xXfexX3xX0xX1d4xX18xX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX133xX30xXaxX12xX0xXdxXcfxX37xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfexX1d4xX6xX133xX1xX6xXexXdxX30xX1xXfexX39xX30xX53xX30xX10xX290xX7xX53xX2xX487xX2xX3c2xX53xX48bxX48cxX65xX487xX2xXfdxX2xX1a3xXfdxXfdxXexX1a3xX1a6xX2xXfdxX2xX1a3xXfdxX48cxX1a3xX5xX2xXfexX309xXbxX37xXaxX3xX53xX12xX0xX1d4xX18xX3xX53xX12xX3xXcxX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xX30xX37xX1c6xX30xX3xX285xX286xX13xX27xX289xX28axX3xX28cxXdxX65xX10xX290xXdxX30xX65xX10xX18xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12xa496xX1xX34xX3xX39xX5daxX80xXa2xX3xX4xX1x1973xX3xXexX18xX133xX30xX37xX3xX1a3xX3xX30xX321xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX487xX3xX39xX134xX3xX1a3xXfdxX2xX1a6xXa2xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xX7xXf2xX3xXcfxX23xX6xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xX1xX35xX30xX3xX2xXfdxXfexXfdxXfdxXfdxX3xX39xX56dxX3xXa4xX1xX21axX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX4xX1xX21axX30xX1xX3xXe1xX2bxX4xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX133xX1cxXdxXfexX3xX816xX37xX133xX134xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX133xX1cxXdxX3xX1d4xX133xXcfxXa2xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xX1xX134xX30xX1xX3xXexX18xX2fxX30xX1xX3xX4xX1xX116xX30xX37xX3xX1xX1cxXcfxX3xX39xX134xX3xXbxX1xX34xX35xX30xX37xX3xXexXdxX3b3xX30xX3xXa4xX1xX2bxX4xXa2xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX4xa6d3xX3xXexX1xX69xX3xX30xX1xX34xX3xX7xX6xX23xX23dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12xX68xX116xXdxX3xX39xX3axXdxX3xX5xX133xX1cxXdxX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xX30xX37xX1c6xX30xX3xX285xX286xX13xX27xX289xX28axX3xX28cxXdxX65xX10xX290xXdxX30xX65xX10xX18xXa2xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xX7xXf2xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX1a3xXfdxX3xXexX18xXdxX3b3xX23xX3xX6baxX28cxX33xX3xXcfxX23xX6xX3xX1a3xX1a3xX48cxX3xX47xX23xX49xXa2xX3xXexX18xX133xX30xX37xX3xXa4xX1xXdxX3xXbcxX1b6xX3xX30xX321xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX487xX3xX1xX5b7xX3xX4xX1xX821xX3xXcfxX23xX6xX3xX2xX3c2xX1a6xX3xX47xX23xX49xX3xXexX18xXbdxX3xX37xXdxX2bxX3xX48bxX48bxX3xXexX18xXdxX3b3xX23xX3xX6baxX28cxX33xXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12xX816xX37xX133xX134xXdxX3xX18xX6xXa2xX3xXexX18xX133xX30xX37xX3xX65xX13cxX3xXexX133xX2bxX30xX3xX4xX141xX30xX3xXexX1xX69xX3xX1xXdxX3b3xX30xXa2xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXcfxX23xX6xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXexXe3xX30xX3xX4xXa6xX30xX37xX3xX30xX37xX133xX134xXdxX3xXa4xX1xX23xX3xX39xX13cxX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX7xXf2xX3xXexX321xX30xX37xX3xX5xX4cxX30xX3xX2xX48bxX487xX3xX47xX23xX49xXa2xX3xX7xX133xX3xX39xX3axXdxX3xX4xX133xX30xX3xX7xX116xX3xX2xX48cxab89xX3xX4xX215xX6xX3xX30xX321xXcfxX3xX1a3xXfdxX2xX487xXfexX3xX68xXe8xX30xX37xX3xXexX1xXeexXdxXa2xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xXexX18xX23xX30xX37xX3xX285xX13xX2bcxX285xX285xX13xX3xX4xX56dxX30xX37xX3xX7xXf2xX3xXexX321xX30xX37xX3xX5xX4cxX30xXa2xX3xXa4xX1xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX13xX14xX3xX47xX23xX80xX75xXexX3xXbcxXbdxX30xX1xX3xX65x18a2xX30xX37xX3xXexX3axXdxX3xX487xX1a6xXfdxX3xXexX18xXdxX3b3xX23xX3xX6baxX28cxX33xX3xXbcxX69xX3xXcfxX23xX6xX3xX2xX289xX289xX3xX47xX23xX49xXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX6xXbxXexXdxX133xX30xXaxX12xX0xXdxXcfxX37xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfexX1d4xX6xX133xX1xX6xXexXdxX30xX1xXfexX39xX30xX53xX30xX10xX290xX7xX53xX2xX487xX2xX3c2xX53xX48bxX48cxX65xX487xX2xXfdxX2xX1a3xXfdxXfdxXexX1a3xX1a6xX2xXfdxX2xX1a3xXfdxX48cxX487xX5xX1a3xXfexX309xXbxX37xXaxX3xX53xX12xX0xX1d4xX18xX3xX53xX12xX3xXcxX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xXexX18xX23xX30xX37xX3xX285xX286xX13xX27xX2xX1a3xXfdxX33xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX133xX65xX80xXaxX12xX2exXd3xX3xX330xX23xX116xX4xX3xXbxX1xX141xX30xX37xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX133xX3xX1d4xXdxX75xXexXa2xX3xXexX321xX30xX37xX3xX7xX116xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXbcxX116xXdxX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xXexXc2xXcfxX3xXexX18xX23xX30xX37xX3xX285xX13xX2bcxX285xX285xX13xX3xXa4xXdxX69xX23xX3xX285xX286xX13xX27xX2xX1a3xXfdxX33xX3xX4xX1xX133xX3xX5xX13cxX4xX3xX5xX34xX70xX30xX37xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xX3xX39xX134xX3xX1xX49xXdxX3xX47xX23xX22xX30xXa2xX3xX39xXb3xX6xX3xX4xX1b6xX3xXexX1xX69xX3xXbcxX2bxXbxX3xX614xX30xX37xX3xXbcxXc2xX80xX3xXbcxX215xX3xX30xX1xX23xX3xX4xXc2xX23xX3xX65xX13cxX3xXexX18x33f1xX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xX5xX34xX70xX4xXa2xX3xX39xXb3xX6xX3xX37xX1b6xXbxX3xXbxX1xXc2xX30xX3xX30xX22xX30xX37xX3xX4xX6xX133xX3xX30xX321xX30xX37xX3xX5xX13cxX4xX3xX7xX49xX30xX3xXe1xX23xXe3xXexX3xX4xX215xX6xX3xX65xX22xX80xX3xX4xX1xX23xX80xX6daxX30xX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xXfexX3x3872xX133xX1cxXdxX3xXexX4cxX30xX3xX5xX50xX6xX3xX30xX134xX80xX3xX7xXf2xX3xXbcxX34xX70xX4xX3xXexX18xX6xX30xX37xX3xX1d4xXbdxX3xXexX18xX4cxX30xX3xX4xX2bxX4xX3xXcfxX2bxX80xX3xX1d4xX6xX80xX3xX4xX1xXdxX75xX30xX3xXbcxXe3xX23xX3xX4bexX53xX285xX27xX2xX48bxX3xX62xX133xX18xX30xX10xXexX3xX4xX215xX6xX3xX1xX49xXdxX3xX47xX23xX22xX30xX3xX39xX134xX3xX4bexX27xX2xX48cxX3xX4xX215xX6xX3xXa4xX1xXa6xX30xX37xX3xX47xX23xX22xX30xXfexX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX6xX5xXdxX37xX30xX9xXaxX18xXdxX37xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX23xXexX1xX133xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX133xX3xX0xX7xXexX18xX133xX30xX37xX12xX68xX614xX4xX3xXcxX1xX1c6xX30xX37xX3xX0xX1d4xX18xX3xX53xX12xX0xX53xX7xXexX18xX133xX30xX37xX12xX0xX10xXcfxX12xX285xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xXexX1xX215xX3xXbcxXa6xX53xX218xX753xX30xX37xX3xXexX1xXa6xX30xX37xX3xXexXdxX30xX3xX2exX330xa4c4xX3xX13xX14xX0xX53xX10xXcfxX12xX0xX53xXbxX12
sydong