Truyện cười: Bí quyết làm đẹp
* Hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau:
9abdxe4dex101ebx1349exfa62xeebexbd23x10313xbe58xX7xeeb3x12ec1x10fc3xcccbxd644xf35cxX5x119fbxXaxbe55xXcx12187x114e1xce52xa8f8xa6a8xX3xX4xe843xd666xXdxe8a4xX3xef5axead6xX3x115e1xX15xX16xcf33xXexX3xX5x11301xf332xX3xf0e8xb63exXbxX0x9bb3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110ddxX10xX6xed5exXaxX12xfb9axX3xX40xX6xXdxX3xX4x108c6xX3x1162fxf23cxXdxX3xXexX14xd3a7xX3xX18x10cacxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3x9d71xe7f5xXdxX3xX18xX1xX6xX15xX1exX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xab25xX43xX16xXaxX12x12300xX3xdb8exX1xXdxX3xX2dxX26xX18xX3xXexX1xaaaexX2bxX3xX2bxe945xX3xX62xXdxX17xX18xX3xc213xX1xXdxX26xX15xX3xX18xb8bfxXdxX3xX62xXdxX17xX4xX3xX1x105d7xX3xX5xX2axX2bxX3xX1xa752xX18xX4fxX3xX97xX1xX15xX4dxX18xX3xX2bxeba5xXexb677xX3xX2bxf491xXexXbbxX3xX2bxd9a4xXdxX3xX4xf749xX6xX3xX4xcc3bxX15xXbbxX3xX1xXa7xX3xX18xX58xXdxX3xX7xX6xX7bx10c89xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xX40xXa7xX3xXbxX1xXc7xXdxX3xXexX6xX16xX3xX97xX1xX4dxX18xX4fxX3xX4xX1xfcb5xX15xX3xXexX14xX50xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX17xX2bx9df5xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xc914xX6xX7bxX3xX1xXa7xX3xX5xX9exXdxX3xX43xX50xX2bxX3xX62xX4dxX3xXexX14xX50xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX17xX2bxX3xXexX1xX26xXd9xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xe743xbe57xX3xX1xXa7xX3xX97xX1xX4dxX18xX4fxX3xX1xe764xX3xX18xX1xXcbxX18xX3xX14xX6xX3xXexX63xX3xX5xX2axX3xX6xXdxX3xX4xe688x1085cxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX46xX3xc686xc256xXexX3xdaf9xX2axX3xX62xed15xX1exX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xebd5xd55bxX7bxX3xX4xX1x10f91xX18xX4fxX3xX5xX2axX2bxX3xXexX63xX3xXexfbfaxX4xX3xX2dxXdx121e7xX18xX3xX4xX185xX3xX18xX4fxX1bxX1cxXdxX186xX3xXcxX63xX3xX1xXaexXdxX3xd375xXdxX18xX3xf1adx10de4xX200xX3xf484xX12bx10ac4xX3xX2dxfe04xX3xX2dxXdxX3xXexX1xX8cxX2bxX3xX2bxX90xX3xX62xXdxX17xX18xX3x1169axX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xX12bxX6xX7bxXd9xX3x11d6exX50xXdxX3xX5xX1d1xX7bxX3xX97xX10xX7bxX3xX97xXdxX17xXexX3xc250xX16xX3xX97xX1xX4dxX18xX4fxX3xX4xX1xX7bxX3xX4xXcbxX15xX3xX2axXd9xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX7bxX43xX16xXaxX12xX80xX3xX82xX1xX4dxX18xX4fxX186xX3xX1d0xX1d1xX7bxX3xX18xX1xX165xX18xX3xXexX63xX3xX2bxX1a7xXexX3xX1xX1d6xXdxX3xXex1050cxX3xX2dx1244cxX15xX3xX2dxX26xX18xX3xX4xX1x118d4xX18xX3xX14xX1d6xXdxX3xX2dxX1bxX6xX3xX1x10ba0xX18xX3xX2xX113xX200xX200xX200xX3xX203xX12bxX205xX113xX0xX31xXbxX12xX0xX43xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX14xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX4fxe1dbxXdxX3xc587x1155bxX1d0xX15x12a81xX43xX3xX43xXexX1xX15xX2bxX1aaxX3xXdxX237xX10xX18xXexX10xX14xX3xX43xX1xXdxX43xX10xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax11134xXdxX43xXexX1xX1exX3x10f16xX2xX1ffxXbxX1fbxe344xX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX1exX3xX2e7xX2xX200xXbxX1fbxX316xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX31xXdxX113xX1aaxX6xX7bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX113xX62xX18xX31xX18xX10xX30axX7xX31x125dexX2xX343xe656xX31xX2xX343xa131xX43xX2e7xX2xX343xb19axX2e7xX200xX34axXexX343xX200xX2e7xX200xX5xX2xX113xa461xXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX15xX16xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX2exXbxXaxX3xX30axXdxX43xXexX1xX9xXaxX311xX2xX1ffxXaxX3xX1xX10xXdxX4fxX1xXexX9xXaxX2e7xX2xX200xXaxX3xX43xX6xXexX6xX80xXdxX5xX7xX9xXaxX2e7xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX43xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX14xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1e7xX18xX3xX23xX15xX6xX18xX1exX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX80xXexX1xX15xX2bxX1aaxX80xX6xX18xX43xX80xX7xX6xXbxX7bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x121fbxXcxX6xX16xX3xX97x10012xX7bxbfb3xX3xXexX2axXdxX3xX18x10664xX18xX4fxXaxX3xX1xX14xX10x1048dxX9xXaxX31xX4fxX7bxX4xX80xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xXexX6xX16xX80xX97xX10xX7bxX80xXexX6xXdxX80xX18xX6xX18xX4fxX31xX343xX200xX346xX1ffxX311xX200xX113xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX2bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX343xX200xX31xX18xX10xX30axX7xX31xX343xX2xX2xX2e7xX31xX2xX200xX34axX43xX343xX2xX200xX343xX311xX343xX346xXex106f6xX4a3xX2e7xX200xX5xX343xX80xX1aaxX6xX80xX1aaxX6xX15xX80xX4xX7bxX80xX18xX10xX18xX80xX4xX6xXexX80xXexX7bxX113xX35bxXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX15xX16xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX2exXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX42cxXcxX6xX16xX3xX97xX432xX7bxX434xX3xXexX2axXdxX3xX18xX43bxX18xX4fxXaxX3xX1xX14xX10xX443xX9xXaxX31xX4fxX7bxX4xX80xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xXexX6xX16xX80xX97xX10xX7bxX80xXexX6xXdxX80xX18xX6xX18xX4fxX31xX343xX200xX346xX1ffxX311xX200xX113xX1xXexX2bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX42cxXcxX6xX16xX3xX97xX432xX7bxX434xX3xXexX2axXdxX3xX18xX43bxX18xX4fxX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX46xX3xX82xX1xX50xX4xX1xX3xX1xX2axX18xX4fxX1exX3xX1a6xX50xXdxX3xXexX58xX4xX3xX4xXc7xX6xX3xXexX4dxXdxX3xX1aaxX105xX3xX1xXaexX18xX4fxX113xX3xX164xXcbxX16xX3xX4xX4dxX3xX5xX2axX2bxX3xX7xX6xX7bxX3xX4xX58xX3xXexX1xX208xX3xX4xXbexXexX3xX2dxX1bxX1aexX4xX3xX18xX1xc25bxX18xX4fxX3xX2bxX50xXdxX3xXexX58xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexX14xX6xX18xX4fxXbbxX3xX1xXdxX17xX18xX3xX2dxX9exXdxX3xX2dxX1bxX1aexX4xXd9xX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xXexX4dxXdxX3xX4xXc3xX18xX4fxX3xXexX1xX248xX16xX3xX4xX185xX18xX1xX3xX248xX16xXaxX3xX1xX14xX10xX443xX9xXaxX31xX4fxX7bxX4xX80xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xX62xX7bxX80xXexX7bxXdxX80xX4xX15xX18xX4fxX80xXexX1xX6xX16xX80xX4xX6xX18xX1xX80xX6xX16xX31xX343xX200xX4a3xX34fxX200xX34fxX113xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX2bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX343xX200xX31xX18xX10xX30axX7xX31xX343xX2xX200xX34axX31xX2xX200xX34axX43xX2xX200xX346xX343xX34fxX34fxX34axXexX343xX4a3xX200xX343xX5xX34axX80xX15xX18xXexXdxXexX5xX10xX43xX80xX2xX113xX35bxXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX15xX16xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX2exXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xXexX4dxXdxX3xX4xXc3xX18xX4fxX3xXexX1xX248xX16xX3xX4xX185xX18xX1xX3xX248xX16xXaxX3xX1xX14xX10xX443xX9xXaxX31xX4fxX7bxX4xX80xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xX62xX7bxX80xXexX7bxXdxX80xX4xX15xX18xX4fxX80xXexX1xX6xX16xX80xX4xX6xX18xX1xX80xX6xX16xX31xX343xX200xX4a3xX34fxX200xX34fxX113xX1xXexX2bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xXexX4dxXdxX3xX4xXc3xX18xX4fxX3xXexX1xX248xX16xX3xX4xX185xX18xX1xX3xX248xX16xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xcf84xX291xX15xX3xX18xX43bxX2bxX3xX2bxX63xXdxXbbxX3xX2bxX1a7xXexX3xX18xX4fxX1bxX1cxXdxX3xXexX63xXdxX3xXexX1xX43bxX2bxX3xX1aaxX9exX18xX3x12bf0xX3xX1aaxX17xX18xX1xX3xX62xXdxX17xX18xX1exX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xX62xX15xXdxX3xX62xX165xX3xX4xX1xX1d6xX18xX4fxX3xX4fxXb9xXbxX3xX4fxX50xXdxX3xX1fbxXdxX18xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX443xX9xXaxX31xXexX1xX10xX80xX4fxXdxX7bxXdxX80xX18xX4fxX1xXdxX10xX18xX4fxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xX62xX7bxX80xX62xX15xXdxX80xX62xXdxX80xX4xX1xX7bxX18xX4fxX80xX4fxX6xXbxX80xX4fxX6xXdxX80xX1fbxXdxX18xX1xX31xX343xX200xX1ffxX200xX200xX4a3xX113xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX4fxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX2bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX343xX200xX31xX18xX10xX30axX7xX31xX343xX2xX200xX343xX31xX2xX200xX1ffxX43xX2xX2xX2e7xX2xX343xX34fxX346xXexX34axX343xX4a3xX2xX346xX5xX200xX113xX35bxXbxX4fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX15xX16xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX2exXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xX62xX15xXdxX3xX62xX165xX3xX4xX1xX1d6xX18xX4fxX3xX4fxXb9xXbxX3xX4fxX50xXdxX3xX1fbxXdxX18xX1xXaxX3xX1xX14xX10xX443xX9xXaxX31xXexX1xX10xX80xX4fxXdxX7bxXdxX80xX18xX4fxX1xXdxX10xX18xX4fxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX80xX4xX15xX7bxXdxX80xX62xX7bxX80xX62xX15xXdxX80xX62xXdxX80xX4xX1xX7bxX18xX4fxX80xX4fxX6xXbxX80xX4fxX6xXdxX80xX1fbxXdxX18xX1xX31xX343xX200xX1ffxX200xX200xX4a3xX113xX1xXexX2bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX164xX1aexX3xX62xX15xXdxX3xX62xX165xX3xX4xX1xX1d6xX18xX4fxX3xX4fxXb9xXbxX3xX4fxX50xXdxX3xX1fbxXdxX18xX1xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX7bxX18xX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xb8c0xX3xX1xX1d6xX3xX1aaxa10cxXdxXbbxX3xX2bxX1a7xXexX3xX18xX4fxX1bxX1cxXdxX3xX2dxX2axX18xX3xX4dxX18xX4fxX3xX62xX55xX3xX2bxXb9xXexX3xX14xX9exX18xX4fxX3xX14xa573xX3xX23xX15xX6xX16xX3xX62xX171xX3xX4xX1x1208cxX3xX62xX1aexX113xX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX15xX5xX12xX0xX43xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX7bxX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7bxX3xXcxXcxaf7dxX164xX40xX0xX31xXbxX12