Thông tin cập nhật tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển
Thông tin cập nhật tỉ lệ thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển tính đến 17 giờ ngày 20/4/2017.
57ex8350x7f50xb7a2x7ea2x3cc0x100dx5253x196cxX7x8bf9xb57bx1c4dx14aax57d3x45c1xX5x1c48xXax69d0xXcxX1x999ex2deex9c65xX3xXexXdxX16xX3xX4x3c17xXbxX3xX16xX1xX1exXexX3xXexca11xX3xX5xcd30xX3xXexX1x86eaxX3xX7xXdxX16xX1xX3xae2fxa98exX16xX17xX3x1fd3xe38xX3x41a2xcbe7xX3xXexX1xXdx4586xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX3axX3bxX3x125bxbc6fxXexX3xXex8d77x9ab4x94e0xX16xX0xbeadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c5bxX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1exXbxX3xX16xX1xX1exXexX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xXexX1xX2exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exX3xXexX1xXdxX43xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX3axX3bxX3xX4dxX4exXexX3xXexX52xX53xX54xX16xX3xXexX2exX16xX1xX3xX35x42caxX16xX3xX2xcc59xX3xX17xXdxbba1xX3xX16xX17x6551xX53xX3x4d7ex713axX57x2d58xX57xXc5xXc6xX2xXbaxb50axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5515xc6b7xX3dxX53xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXex77e1xX6xX5xXdxX17xX16x7e3fxX3xX4xX10xX16xXexX10x66b8xd35xXaxX12xX0xXdx6843xX17xX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf5xX57xX57xXdxXcex1491xX6xXdfxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcex35d3xX16xX57xX16xX10xbbafxX7xX57xX2xXbaxX2x1366xX57xXbaxXbaxX3dxae9bxX2xXc8xXexX128x19ffxaf85xX12dxX5xXc6xXcex5ba6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdfxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX6xXbxX3xX16xX1xX6xXexX3xXexXdxX3xX5xX10xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX3dxX6xX16xX17xX3xX3axX53xX3xX3dxX52xX3xXexX1xXdxX3xX3dxX6xX16xX17xX3xX3axX53xX3xX4dxX10xXexX3xXexX52xX53xX10xX16xXaxX3xX7xXexX53xX5xX10xX9xXaxX122xXdxX3dxXexX1xXf5xX12dxX12dxXc6xXbxX4dxXfdxX1xX10xXdxX17xX1xXexXf5x8754xX128xXbaxXbxX4dxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexXdfxX3dxX53xXaxX12xc07dxX1xXdfxX3xX35xXb6xX16xX3xX16xX6xX53xX43xX3xXexX27xX3xX5xX2axX3xX4xX1xb920xX16xX3xX4x7c4xX4xX3xX113xXc2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xc968xX6xX3xXexX1xX2exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4x24b8xX3xXexX1xX54xX3xX16xX1xa388xX3xX7xX6xX52xXf5xX3x595cx6073xX3xXexX1xX2exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX3axX3bxX3xX4xX1xX1d3xX16xX3xX113xXc2xXdxX3xXexX1xXdxX3x544axX66xXcx14d4xX3xX5xXc2xX3xX1a0xXc5xX2xX43xXc8xX12dxX2xX3x37ddxX1a0xXbaxXcexX1a0xX133xf2cx321cxXfdxX3xX220xX66x24c7xX66xX3xX5xXc2xX3xXc8xX2xXbaxX43xX1a0xX1a0xXc8xX3xX230xXc8xX132xXcexX12dxXc8xX236xX237xXfdxX3xX7xX200xX3xXexX1xX2exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX3axX3bxX3xX4x5cc9xX3xXc5xX3xX113xXc2xXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xXc2xX3xXbaxX2xX43xXc6xXc8xX128xX3xX230xX132xXcexXc5xX128xX236xX237xXcexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexXdfxX3dxX53xXaxX12xX66xXdxX2axX16xX3xX35xa15exX3xX4xcb15xX3xX128xXc5xXc6xXcexXc5xX128xXc6xX3xX1x9deaxX3xX7x6e69xX3xc07xX220x110dxXcxX3xX35xX1f8x1946xX4xX3xX16xX1xX1exXbxX3xX5xa3ddxX16xX3xX1xX2axX3xXexX1xX200xX16xX17xX3xX230xX35x6bb5xXexX3xX133xX128xX43xXc8xXc8xX236xX3xX7xXdfxX3xX11dx370dxXdxX3xX2b5xX220xX23cxXcxX237xXf5xX3xX223xf0exX2xXf5xX3xX128xXc5xXc6xX43xXc5xX128xXc6xX3xX230xX2xXc6xXc6xX236xX237xXfdxX3xX223xX2ecxXc5xXf5xX3xX12dxX1a0xXbaxX43xXc6xX12dxXc8xX3xX230xX132xX128xXcexX12dxX133xX236xX237xXfdxX3xX223xX2ecxX1a0xXf5xX3xXc8xX1a0xX1a0xX43xX128xX2xXc5xX3xX230xX128xX133xXcexX133xX2xX236xX237xXfdxX3xX223xX2ecxXc8xXf5xX3xX1a0xX2xXc5xX43xXc6xX1a0xX12dxX3xX230xX12dxXc6xXcexX1a0xX2xX236xX237xXfdxX3xX223xX2ecxX12dxXf5xX3xXc5xX2xXc8xX43xXc5xX132xX132xX3xX230xX1a0xXc8xXcexX12dxX12dxX236xX237xXfdxX3xX223xX2ecxX3xX4xa655xX16xX3xX5xX6xXdxXf5xX3xX1a0xX128xX132xX43xX1a0xXc5xXc6xX3xX230xX12dxX133xXcexX1a0xX132xX236xX237xXcexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexXdfxX3dxX53xXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xX113xX1d7xXdfxX3xX4xX1d7xXdfxX43xX3xX1xb58axX52xX3xX1xXb6xXexX3xX4xX1d7xX4xX3xX35x29bcxX6xX3xXbxX1xX1f8xX2b3xX16xX17xX3xX35xX2a2xX3xX4xX2b3xX3xX113xX269xX16xX3xX1xXdfxXc2xX16xX3xXexX1xXc2xX16xX1xX3xX16xX1xX1exXbxX3xX3dx2484xX3xX5xXdxX2axX52xX43xX3xX35xX269xX102xX3xX113xX269xXdfxX3xX35x9ae9xX16xX17xX3xXexXdxXb6xX16xX3xX35x9825xX3xX2b5xX220xX2b7xXcxX3xXexX1xX10xXdfxX3x13efxX52xX53xX3xX35xX3a9xX16xX1xX3xXexXfcxXdfxX16xX17xX3xX16xX17xXc2xX53xX3xXc5xXc6xX57xXc8xXcexX3xX223xX17xXc2xX53xX3xX4xX52xX200xXdxX3xX4x6350xX16xX17xX3xX4xX1e3xX6xX3xX35xX2bcxXexX3xX2b5xX220xX2b7xXcxX43xX3xX1xX2axX3xXexX1xX200xX16xX17xX3xX11dxX1exX16xX3xX1xXc2xX16xX1xX3xXexX200xXexX43xX3xX3axX1xX15xX16xX17xX3xX4xX2a5xX3xX7xX3exX3xX4xX200xX3xX17xcf78xX3xX4dxX269xX53xX3xXfcxX6xXcexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ffxXdfxX52xXfcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdfxX3xXdexX1d7xXdfxX3x8c0xX2b7x68cxX2b5xXcxX0xX57xXbxX12