TNGT nghiêm trọng, 2 người chết, nhiều người bị thương nặng
(Baohatinh.vn) - Khoảng 10h30’ sáng nay (12/4), trên QL1A đoạn xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.
6623xa53ax8767x9d47xb8e7xafb7x8b9axac21x7ba3xX7xb183xf191xdbc6x80e3x7f52x80d1xX5xbe21xXaxca20xXcxdb3ex66e3xXcxX3xed53x9b0exX1xXdx815dx7329xX3xXex69afxa167xX18xX19x94e0xX3xb8d8xX3xX18xX19x9d95xacd6xXdxX3xX4xX1x766axXexX24xX3xX18xX1xXdx9908xb382xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xb340x93faxX3xXexX1xX2axb60axX18xX19xX3xX18xd5b5xX18xX19xX0xd132xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc806xX10xX6xa524xXaxX12xa2a9xX1x97a9xdcdcxX18xX19xX3xX2xee24xX1x9314xX6cx7241xX3xX7xa47dxX18xX19xX3xX18xX6xa870xX3x8b73xX2xX26xX4fxe3d2x86f2xX24xX3xXexX20xX1cxX18xX3xeec2xa883xX2x7e44xX3x9959xX66xdee9xX18xX3x7f94x6ddaxX3xa0a5xX38xbb23xX18xX3xX89x6ed8xX18xX1xX24xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX7bxX5excc9exX3xXcxX9bxX18xX1xX80xX3xX92xX67xX79xX3xX20xX6xX3xa802xcae0xX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xX3xX19xXdxX6xX66xX3xXexX1xad89xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX18xX19xX3xX5xXacxX1dxX3xX18xX1xXdxX37xX38xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xXbbxX66xX18xX19x759fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadf4xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX66xXbxX10xX18xX4fxX1dxX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX38xX1dxX40x92a2xXbxX9xX18xX10x9f46xX7xX4fxX2xc88cxX2xb965xX4fxX13ax78f9xX61xX6exX2xX7fxX6exX13cxX6exX13axXexX13fxX13cxX13cxX6exX5xX26xXf9xd9e0xXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX4xX10x9579xX66xX40xX150xX10xX4xXexX3xX61xX19xX1dxX10xX61xXdxX6xX3xXbbxXdxX61xX10xX66xX3xX1dxXbxX7fxXaxX3xX61xX6xXexX6xX15fxXexX79xXbxX10xX9xXaxXbbxXdxX61xX10xX66xX4fxX1dxXbxX7fxXaxX3xX61xX6xXexX6xX15fxX10xX18xX4xX66xX61xX10xX9xXaxX10xX109xX5ex8f2axd07exX14xXcxXbbx6acdxX20xdc5fxX15xX10xX6exX61xX19xX18xX66x8ed9xX64xX95x6f8fxX4fx9206xX1a5xX4xX1afxX1a1xX79x8283xa4eexX5xX6xa29bxX64xX2xX4fxe748xX1b4xX109xX6cxc895xX7fx7bcbxX38x81f0xX1afxX136xX1bexX95xXbxX7xX14xX1caxX79xX4fxX10xX1bbxX150xX92xX5xX5exXdxce0dxX38xX10xX7xX19xX1a7xX1b4xX95xX18xX5xX1bexX1b2xX1dcxX1b4xX13cxX109xX38xX6cxX1dcxX7fxX88xX1b2xX1c8xX1c2xX64xX19x9dcfxX7fxX1xX10xX10xX13axX8bxX1b2xX2xX61xX89xX92xX8bx7519xXcxX64xf028xX88xe73exX6ex9aadxXaxX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxaf22xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX6exX13fxX2xX2xX5xX6cxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xcfc8xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX7fxX13fxX2xX5xX2xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX13axX26xX6cxX6cxX5xX26xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX109xX1xXdxX30xX4xX3xX92xX10xX3xX7xX6xX38xX3x6773xX1xXdxX3xX8dxX97xX1dxX3xXbbxXacxX66xX3xX61xX67xXdxX3xXexX6xX5xX38xX79xX3xX1a7xX38xX6xX79xX3xX18xX19xX66x9a8exXexX3xX2xX1c6xX6cxX3xX8dxe746xXf9xX3xX0xX10xX1dxX12xX7bxc16dxX18xX1xX234xX3xX1f6xe393xX18xX3xc978xX67xX79xX80xX0xX4fxX10xX1dxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX2xX6cxX13fxX1c6xX5xX6exXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX6exX6cxX1dxX3xX19xXdxX67xXdxX3xXbxX1xX97xX18xX3xX4xX73xX4xX1xX3xX40xX41xX3x8d54xXdxX3xX40xX6xX79xX3xX0xX10xX1dxX12xX7bxX489xX18xX1xX234xX3xX1f6xX48fxX18xX3xX492xX67xX79xX80xX0xX4fxX10xX1dxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX7fxX13fxX1baxX5xX7fxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX13cxX13fxX26xX6exX5xX13cxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX6cxX1baxXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX5exXdx745exX18xX3xXexX20xX2axX2bxX18xX19xX3xXbbxXbcxX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX1f6xXacxX66xX3xX45bxX1xX66xX67xX18xX19xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX20xX1cxX18xX24xX3xX92xX10xX3xX45bxX1xX73xX4xX1xX3xX2xX13axX492xX15fxX6cxX6cxX13axX6cxX26xX3xX4xX1xX8fxX79xX3xXexX1xX10xX66xX3xX1xX2axcef4xX18xX19xX3xX14xX6xX1dxX3xX15fxX3xX492xX479xX4xX24xX3xXexX20xX1cxX18xX3xX92xX10xX3xX4xX1xe764xX3xX1xXacxX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX4xX3xX1xXacxX18xX1xX3xX45bxX1xX73xX4xX1xX24xX3xX4xX1xX8fxX79xX3xXbbxX78cxXdxX3xXbbxe1d6xX18xX3xXexca77xX4xX3xX4xX6xX66xX24xX3xX7xX6xX38xX3xX45bxX1xXdxX3xXbbxX2ax8f64xXexX3xX1a7xX38xX6xX3xX26xX3xX92xX10xX3xXexX67xXdxX3xX40x7e61xXexX3xX18xX19xX2bxX3xX1dxX7eexXexX3xX5xX73xXdxX3xX8dxX97xX1dxX3xXbbxXacxX66xX3xXexX6xX5xX38xX79xX3xX20xb6c8xXdxX3xX5xX7c7xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX18xX19xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xXcxX1xX2bxXdxX3xX8dxXdx9683xX1dxX3xX5xdaccxX4xX3xX5xX2axX7ddxX18xX19xX3xX4xX1x85c1xX4xX3xX18xX48fxX18xX19xX3xXexXdxX30xXbxX3xX4xX7c7xX18xX3xX1xXdxX729xX18xX3xXexX20xX2axX2bxX18xX19xX24xX3xX4x8c06xX3xX6exX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX5xX78cxX18xX24xX3xX2xX3xXexX20xcda9xX3xX4xX66xX18xX3xX45bxX41xXbxX3xXexX1xX66xX73xXexX3xX20xX6xX3xX18xX19xX66xXacxXdxX2b5xX3xX13fxX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX7xX6xX38xX3xX8dxX865xX3xX8dxX93xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX8dxX2axX6xX3xX8dxXdxX3xX4xX7eexXbxX3xX4xX846xX38xX24xX3xX4xa317xX18xX3xX5xX8fxXdxX3xX8dxX6xX18xX19xX3xX1dxX479xX4xX3xX45bx72ecxXexX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX92xX10xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12x973cxX30xX18xX3xX2xX2xX1xX6exX6cxXaxX24xX3xXexX66xXacxX18xX3xX40xX481xX3xX7xX7cbxX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX40xX41xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX8dxX93xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX8dxX2axX6xX3xX20xX6xX3xX18xX19xX66xXacxXdxX24xX3xX8dxX2axX6xX3xX8dxXdxX3xX4xX7eexXbxX3xX4xX846xX38xX3xXexX8fxXdxX3xX492xX1f6xX8ecxX64xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xXbbxXacxX3xX492xX729xX18xX1xX3xXbbxXdxX729xX18xX3xX2xX2xX13cxX3xX14xX19xX1xX729xX3xX8bxX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX40xX6xX18xX3xX8dx6829xX38xX24xX3xX8dxX93xX3xX4xX865xX3xX26xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xXexbe83xX3xXbbxX66xX18xX19xX24xX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX8dxX865xX3xX4xX865xX3xX2xX3xX1xXacxX18xX1xX3xX45bxX1xX73xX4xX1xX3xXbbxXacxX3xX2xX3xXbxX1xXbcxX3xX92xX10xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXbbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1dxX10xX61xXdxX6xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX13axX1baxX6exX7fxX5xX13fxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xe6a4xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2b5xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX13cxX1baxX13fxX5xX13axXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2b5xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1c6xX6exX1c6xX13fxX5xX1c6xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX38xX1dxX40xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2b5xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX13fxX6exX5xX1baxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2b5xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1c6xX1c6xX13axX7fxX5xX2xX6cxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2b5xXaxX12xX7bxX64xX1xX38xX3xXbbxX83bxX4xX3xX92xX67xX79xX3xX20xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xX0xX10xX1dxX12xX80xX0xX4fxX10xX1dxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX150xX38xX7xXexXdxXab9xX79xX2b5xXaxX12xX1f6xXbcxX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX18xX19xX3xX45bxX1xXdxX30xX18xX3xXexX38xX79xX30xX18xX3xX19xXdxX6xX66xX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xX40xX41xX3xX73xX4xX1xX3xXexX479xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX18xX19xX24xX3xX5xX83bxX4xX3xX5xX2axX7ddxX18xX19xX3xX4xX1xX846xX4xX3xX18xX48fxX18xX19xX3xXbxX1xX67xXdxX3xX1xX2axX78cxX18xX19xX3xX61x6ff4xX18xX3xXbxX1xX2axX46xX18xX19xX3xXexXdxX729xX18xX3xX8dxXdxX3xXbbxXacxX66xX3xX8dxX2axX2bxX18xX19xX3xX45bxX1xX73xX4xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX2xX1c6xX1c6xX1baxX5xX2xX2xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX7fxX2xX6exXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX2xX6exX6cxX6exX5xX2xX26xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX7fxX2xX6exXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX89xX83bxX4xX3xX5xX2axX7ddxX18xX19xX3xX4xX1xX846xX4xX3xX18xX48fxX18xX19xX3xX8dxX2axX6xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX40xX41xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX8dxXdxX3xX4xX7eexXbxX3xX4xX846xX38xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX150xX38xX7xXexXdxXab9xX79xX2b5xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX7fxX13axX13cxX5xX2xX6exXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX13axX2xX13axX5xX2xX7fxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX150xX38xX7xXexXdxXab9xX79xX2b5xXaxX12xX89xX93xX18xX1xX3xX8dxX8fxX66xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX45bxX41xXbxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX4xX865xX3xX1dxX4bxXexX3xX8dxX481xX18xX19xX3xXbbxXdxX1cxX18xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX40xX41xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xXbbxXacxX3xX4xX1xc910xX3xX8dxX8fxX66xX3xX4xX846xX38xX3xX1xX481xX3xX4xX846xX38xX3xX18xX8fxX18xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX2xX2xX7fxX13axX5xX2xX13cxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX2xX7fxX6cxX13fxX5xX2xX13fxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15fxX6xX5xXdxX19xX18xX234xX3xX150xX38xX7xXexXdxXab9xX79xX2b5xXaxX12xX203xX481xXexX3xX7xX7cbxX3xX40xX729xX18xX1xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX4xX1xX13adxX3xX40xX41xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX18xX1xX8cbxX3xX8dxX6xX18xX19xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX45bxXdxX837xX1dxX3xXexX20xX6xX3xX7xX846xX4xX3xX45bxX1xb280xX10xX3xXexX8fxXdxX3xX492xX1f6xX8ecxX64xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xXf9xX3xX1b4xX7cbxX3xX4xX8baxX18xX3xX5xX8fxXdxX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX5xX83bxX4xX3xX5xX2axX7ddxX18xX19xX3xX4xX1xX846xX4xX3xX18xX48fxX18xX19xX3xX4xX1xX38xX79xX837xX18xX3xXexX1xd669xX18xX19xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX73xX4xX3xX40xX729xX18xX1xX3xXbbxXdxX729xX18xX3xXexX8fxXdxX3xX14xX19xX1xX729xX3xX8bxX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xXaxXcxX20xX66xX18xX19xX3xX7xX7cbxX3xX1c6xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX8dxX2axX6xX3xXbbxXacxX66xX3xX492xX1f6xX8ecxX64xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX24xX3xX6exX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX4xX1xXbcxXbxX3xX95xX88xX38xX6xX18xX19xX3xXbbxX37xX3xX7xX21xX3xX18xX93xX66xX24xX3xX5xX80cxX18xX19xX3xX18xX19xX83bxX4xX3xXbbxXacxX3xX40xXacxX18xX3xXexX6xX79xXf9xX3xX88xX38xX6xX3xX45bxXdxX837xX1dxX3xXexX20xX6xX3xX4xX1xX66xX3xXexX1xX7eexX79xX3xX4xX73xX4xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX4xX1xX13adxX3xX40xX41xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX18xX1xX8cbx86cexX24xX3xX15fxX3xX40xX73xX4xX3xX7xa904xX3xX14xX19xX38xX79xc9ecxX18xX3xX8ecxX846xX4xX3xX1f6xX38xXdxX3xX7bxX492xX1f6xX8ecxX64xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX80xX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xXexXdxX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xa945xX18xX19xX3xX14xX19xX38xX79xX1715xX18xX3xX5exX67xXdxX3xX14xX6xX1dxX3xdb02xX3xX109xX1xX581xX3xXexX41xX4xX1xX3xX1bbxX492xX14xX20axX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX4xX1xX66xX3xX40xXdxX30xXexX234xX3xX5exX38xX79xX729xX18xX3xX8dxX93xX3xX4xX1xX13adxX3xX8dxX8fxX66xX3xX4xX73xX4xX3xX18xX19xXacxX18xX1xX3xX5xXdxX1cxX18xX3xX1a7xX38xX6xX18xX3xX45bxX1xdf90xX18xX3xXexX20xX2axX46xX18xX19xX3xX8dxXdxX37xX38xX3xXexX20xX6xX3xX5xXacxX1dxX3xX20xe555xX3xX18xX19xX38xX79xX1cxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xXbbxXbcxX3xXbbxXdxX729xX4xX24xX3xX4x7d2dxX18xX19xX3xX18xX1xX2axX3xXexX20xX67xX3xX19xXdxX7eexX79xX3xXexX2bxX24xX3xXexXacxXdxX3xX7xX67xX18xX3xX4xX1xX66xX3xX18xX1xc3b9xX18xX19xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX40xX41xX3xX18xX8fxX18xXf9xX3xX14xX1xX1807xX18xX19xX3xXexX20xX2axX2bxX18xX19xX3xX1xX7ddxXbxX3xXbxX1xX67xXdxX3xX18xb92fxX1dxX3xX8dxXdxX37xX38xX3xXexX20xX41xX3xXexX8fxXdxX3xX4xX73xX4xX3xX40xX729xX18xX1xX3xXbbxXdxX729xX18xX24xX3xXexX20xX2axX78cxX4xX3xX1dxX479xXexX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX7x6f23xX3xX1xe04bxX3xXexX20xX7ddxX3xX1dxX1863xXdxX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX6exX3xXexX20xXdxX729xX38xX3xX8dxX80cxX18xX19xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX66xX3xX5xX2bxXdxX3xX45bxX1xX6xXdxX3xX40xX6xX18xX3xX8dxX993xX38xX3xX4xX581xX6xX3xXexXacxXdxX3xX92xX30xX24xX3xXexX20xX2bxXdxX3xX1dxX2axX6xX24xX3xX8dxX2axX2bxX18xX19xX3xXexX20xX46xX18xX24xX3xX18xX1xXdxX37xX38xX3xX7xX865xX18xX19xX3xXexX20xX97xX38xX3xX45bxX1xXdxX30xX18xX3xX92xX10xX3xX40xX41xX3xX1dxX7eexXexX3xX5xX73xXdxX3xX19xX97xX79xX3xX20xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1c6xX6cxX6exX6exX5xX2xX13axXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX13cxX13axX13axX1c6xX5xX2xX1c6xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX7fxX13axX13axX13cxX5xX2xX1baxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xX2b5xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX79xX234xX40xX5xX66xX4xX45bxX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX5xX10xXab9xXexX234xX6xX38xXexX66xX2b5xX1dxX6xX20xX19xXdxX18xX15fxX20xXdxX19xX1xXexX234xX6xX38xXexX66xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX109xX73xX4xX3xX40xX73xX4xX3xX7xX170fxX3xXexX7c7xXbxX3xXexX20xX38xX18xX19xX3xX4xX846xX38xX3xX4xX1xX1807xX6xX3xX4xX1xX66xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX89xX83bxX4xX3xX5xX2axX7ddxX18xX19xX3xX4xX846xX38xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX4xX17e4xX18xX19xX3xX8dxX93xX3xX4xX1xX38xX79xX837xX18xX3xXexX78cxXdxX3xX492xX729xX18xX1xX3xXbbxXdxX729xX18xX3xX2xX2xX13cxX3xX14xX19xX1xX729xX3xX8bxX18xX3xX4xX7eexXbxX3xX4xX846xX38xX3xX13axX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xXf9xX3xX8ecxX30xX18xX3xX8dxX993xX38xX3xX19xXdxX2bxX3xX4xX1xXdxX37xX38xX3xX18xX6xX79xX24xX3xX8dxX93xX3xX4xX865xX3xX2xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX8dxX93xX3xXexX9a9xX3xXbbxX66xX18xX19xX3xX61xX66xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX1a7xX38xX73xX3xX18xX4bxX18xX19xX2b5xX3xX4xX1xX41xX3xX492xa47bxXdxX3xXcxX1xX41xX3xX5exX2axX2bxX18xX19xX3xX7bxX1b4xX14xX3xX2xX1baxX13axX13axX80xX3xX40xX41xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX18xX4bxX18xX19xX3xX7a5xX3xXbbxX1cb2xX18xX19xX3xX92xX2axX46xX18xX19xX3xX1xXacxX1dxX3xX1dxX4bxXexX24xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX7xX21xX3xX18xX93xX66xX24xX3xX1xXcdxX18xX3xX1dxX1cxX3xX7xX97xX38xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX109xX73xX4xX3xX40xX729xX18xX1xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX4xX8baxX18xX3xX5xX8fxXdxX3xX19xX4bxXbxX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX45bxX1xXcdxX18xX19xX3xX18xX19xX38xX79xX3xX1xXdxX837xX1dxX3xX8dxX30xX18xX3xXexcbb3xX18xX1xX3xX1dxX8fxX18xX19xXf9xX3xX5exXdxX729xX18xX24xX3xX4xX73xX4xX3xX40xX73xX4xX3xX7xX170fxX3xX8dxX6xX18xX19xX3xXexX7c7xXbxX3xXexX20xX38xX18xX19xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX5xX83bxX4xX24xX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX40xX41xX3xX4xX7eexXbxX3xX4xX846xX38xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX73xX4xX3xX18xX8fxX18xX3xX18xX1xX97xX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1baxX6exX13cxX13cxX5xX26xX6cxXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX109xX73xX4xX3xX40xX73xX4xX3xX7xX170fxX3xXexX7c7xXbxX3xXexX20xX38xX18xX19xX3xX4xX846xX38xX3xX4xX1xX1807xX6xX3xX4xX1xX66xX3xX4xX1xX41xX3xX492xX1cb2xXdxX3xXcxX1xX41xX3xX5exX2axX2bxX18xX19xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX234xX4fxX4fxXdxXf9xX40xX6xX66xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf9xXbbxX18xX4fxX18xX10xX136xX7xX4fxX2xX13axX2xX13cxX4fxX13axX13axX61xX6exX2xX13cxXexX1c6xX6cxX1baxX7fxX5xX26xX2xXf9xX150xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX18xX19xXexX3xX18xX19xX1xXdxX10xX1dxX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xX26xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX4xX1xX10xXexX3xX18xX1xXdxX10xX38xX3xX18xX19xX38xX66xXdxX3xX40xXdxX3xXexX1xX38xX66xX18xX19xX3xX18xX6xX18xX19xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX61xXexX1xX234xX13cxX13cxX6cxXbxX92xX2b5xX1xX10xXdxX19xX1xXexX234xX6exX13fxX13axXbxX92xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX66xX18xXaxX12xX109xX1xX73xX38xX3xXcxX20xX2axX46xX18xX19xX3xX203xXdxX18xX1xX3xX5exX66xXacxX18xX19xX3xX8dxX6xX18xX19xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX109xX1xXdxX3xX1xX481xXdxX3xX1a5xX1xXbcxX3xX18xX1807xX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX4xX1xX48fxX1dxX3xX7xX865xX4xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xb1e4xXcxX20xX66xX18xX19xX3xX7xX7cbxX3xX1xXacxX18xX1xX3xX45bxX1xX73xX4xX1xX3xX19xX4bxXbxX3xX18xX8fxX18xX3xX4xX865xX3xX1dxX481xXexX3xX4xX1xX73xX38xX3xX40x759cxX3xX45bxX1xX66xX67xX18xX19xX3xX7fxX3xXexX38xdca2xXdxXf9xX3xX1f6xXdxX729xX4xX3xXex7fedxX1dxX3xXexX1xX97xX18xX3xX18xX1xX97xX18xX3xX4xX1xX73xX38xX3xX20xX7eexXexX3xX45bxX1xX865xX24xX3xXbbxX2033xX3xX7xX6xX38xX3xXexX6xXdxX3xX18xX8fxX18xX3xX4xX1xX73xX38xX3xX40xX41xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX97xX1dxX3xX5x8eacxX3xX61xX66xX3xX1xX66xX67xX18xX19xX3xX5xX66xX8fxX18xX1705xX24xX3xX15fxX3xX1a5xX1xX865xX3xXexX20xX2axX7a5xX18xX19xX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX5exX80cxX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX8ecxX8fxXexX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX1cxX1dxXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX109xX48fxX18xX3xX4xX846xX3xXbbxXacxX66xX3xX5xX2bxXdxX3xX45bxX837xX3xX4xX581xX6xX3xX18xX1xX1807xX18xX19xX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xX8dxXdxX3xXexX20xX1cxX18xX3xX92xX10xX24xX3xX4xX1xX73xX38xX3xX8dxXdxX3xX4xX1cb2xX18xX19xX3xX1dxX8cbxX3xX1a7xX38xX1cxX3xXcxX1xX73xXdxX3xX5exX2axX18xX19xX24xX3xXcxX1xX73xXdxX3xXcxX1xXbcxX79xX24xX3xXcxX1xX73xXdxX3xX492xX2033xX18xX1xX24xX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX79xX729xX18xX3xX14xX19xX1xXdxX3xX95xX38xX97xX18xX3xX8dxX93xX3xX4xX1xXbcxXbxX3xX67xX18xX1xX24xX3xX5xXdxX1cxX18xX3xX1xX729xX24xX3xX19xX9a9xXdxX3xX67xX18xX1xX3xX18xX1xX2bxX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX92xX93xX3xXcxX1xX73xXdxX3xX5exX2axX18xX19xX3xX1xX1863xX3xXexX20xX7ddxX3xXexX2033xX1dxX3xX18xX19xX2axX2bxXdxX3xXexX1xX97xX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX109xX1xX13adxX3xX7xX6xX38xX3xX6exX6cxX3xXbxX1x9485xXexX24xX3xX109xXcdxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX92xX93xX3xXcxX1xX73xXdxX3xX5exX2axX18xX19xX3xX8dxX93xX3xX92xX73xX4xX3xX8dxX41xX18xX1xX3xX8dxX2axX7ddxX4xX3xX4xX1xX73xX38xX3xX40xX201cxX3xXexX1cxX18xX3xX5xXacxX3xXcxX20xX2axX46xX18xX19xX3xX203xXdxX18xX1xX3xX5exX66xXacxX18xX19xX3xX7bxX1b4xX14xX3xX26xX6cxX2xX6exX80xX24xX3xX1dxX8cbxX3xX5xXacxX3xX4xX1xX41xX3xX492xX1cb2xXdxX3xXcxX1xX41xX3xX5exX2axX2bxX18xX19xX24xX3xX1xXdxX729xX18xX3xX8dxX6xX18xX19xX3xXexX20xX66xX18xX19xX3xXexX2033xX18xX1xX3xXexX20xX8fxX18xX19xX3xX18xX19xX38xX79xX3xX45bxX41xX4xX1xX3xX7bxXbbxb937xX3xX1a7xX38xX6xXdxX3xX1xXacxX1dxX24xX3xX4xX1xX7eexX18xX3xXexX1xX2axX46xX18xX19xX3xX7xX7ddxX3xX18xX93xX66xX80xX3xXexX8fxXdxX3xX492xX729xX18xX1xX3xXbbxXdxX729xX18xX3xX2xX2xX13cxX3xX14xX19xX1xX729xX3xX8bxX18xXf9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX492xX66xX61xX79xXaxX12xX0xX10xX1dxX12xX492xX73xX66xX3xX5exXacxX3xXcxX9bxX18xX1xX3xX8dxXdxX729xX18xX3xXexX9a9xX3xX7xX1860xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexXbcxX4xX3xXexX1xXcdxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbbxX37xX3xXbbxXbcxX3xXbbxXdxX729xX4xXf9xX0xX4fxX10xX1dxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX38xXexX1xX66xX20xXaxX12xX1a5xX1f6xX15fxX109xXcxX1f6xX0xX4fxXbxX12
PV-CTV