Khởi tranh giải quần vợt Australia Open
Giải quần vợt Australia Open - giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2014 sẽ khởi tranh ngày 13/1 ở cả 2 nội dung đơn nam và đơn nữ.
1edfx716dx3b63xb0a1xcbabx99bcx3c68x7091x74a7xX7x8d8axc7a9x3f6fx2c40xbde6x2559xX5xa9cexXaxX3xX7xXexc3fcxX5xX10xX9xXaxXexX10x3169xXex6b58xX6xX5xXdxb4dbxc9f7x2e28xX3x7ea8x6499xX7xXexXdx4066xX15xXax8d8bxb6c1xX1xa020xXdxX3xXex99cbxX6xX23xX1xX3xX22xXdx91d6xXdxX3x5c8dxX27x9de6xX23xX3x649ax9115xXexX3x5859xX27xX7xXexX35xX6xX5xXdxX6xX3x8695xXbxX10xX23xX0xa897xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8b0xX10xX6x6b8fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exb5bcxXdxX3cxXdxX3xX3fxX27xX41xX23xX3xX44xX45xXexX3xX48xX27xX7xXexX35xX6xX5xXdxX6xX3xX52xXbxX10xX23xX3xX1exX3xX22xXdxX3cxXdxX3xX88xX35xX6xX23xX69xX3x4c5fxX5xX6x4976xX3x3f0fxX41xX27xX3xXexXdx7a23xX23xX3xXexX35xabdaxX23xX22xX3xX23x591bxXb5xX3x3a2cx9484xX2xc3b7xX3xX7x2887xX3x4974xX1xX31xXdxX3xXexX35xX6xX23xX1xX3xX23xX22x6c0bxX15xX3xX2x594cxX57xX2xX3xX31xX3xX4xX3cxX3xXcaxX3xX23x900axXdxX3xX69xX27xX23xX22xX3xXb7xc221xX23xX3xX23xX6xXb5xX3xX44xXdfxX3xXb7xXf8xX23xX3xX23x7101x8472xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9597xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcx74b7xXdxX3xX23xXefxXdxX3xX69xX27xX23xX22xX3xXb7xXf8xX23xX3xX23xX6xXb5x523exX3xX1xX41xX27xX3xX1xac0cxXexX3xX4x8525xX4xX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xXb5xX13bxX23xX1xX3xX23xX1x9de4xXexX3xXexX1xX155xX3xX22xXdx63e0xXdxX3xXb7xac0exX27xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX69x8a1cxX3xX22xXdxX3cxXdxX108xX3x8193xX6xX2bxX6xX10xX5xX3x4856xX6xX69xX6xX5xX3xXb7x35a4xX45xX4xX3xX1cxX155xXbxX3xX5xXdfxX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxa012xX23xX22xX3xX7xX1a8xX3xX2xX3xXexX35xXc2xX23xX22xX3xXd2xX1xXdxX3xXb7xX197xXf8xX23xX22xX3xXd2xXdxXb5xX3xX44x590cxX3xXb7x52bfxX4xX1xX3xX190xXc2xX44xX6xXd2xX3x464axX26xXc2xXd2xXc2xX44xXdxX4xX3xX5xXdfxX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX7xX1a8xX3xXcaxX108xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX1d3xX26xXc2xXd2xXc2xX44xXdxX4xX3xX7xXd0xX3xXexX1xXdxX3xXb7xX16bxX27xX3xXexX35xcb19xX23xX3xX4xX27xX1a8xXdxX3xX4xa961xX23xX22xX3xXexX35xXc2xX23xX22xX3xX23xX22xXdfxX15xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXb5xX13bxX4xX3xX22x8ee7xXbxX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xX1xX13bxX23xX22xX3x4f48x4238xX3xXexX1xX155xX3xX22xXdxX174xXdxX3xX4xba42xX6xX3xXb2xX5xXc2xX44xX6xXd2xXdxX6xX3xX1exX3x3d49xX27xX4xX6xX7xX3xX282xX6xX4xXd2xXc2xX108xX0xX57xXbxX2exX0xXexX6x6385xX5xX10xX3xX295xXc2xX35xX69xX10xX35xX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x80b7xXdxX69xXexX1xX9xXaxXcaxXcbxXcbxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX35xXaxX2exX0xXexX295xXc2xX69xX15xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxXb5xX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX108xX295xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX23xX1xX108xX44xX23xX57xX23xX10xX2c4xX7xX57xX2xXcdxXcbxXcaxX57xX2xXcbxX268xX69xX2xXcbxX268xX2xXcdxXcbxXcbxXexXcdx261bxXcaxXcbxXcaxX5xXcbxX108xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc2x737cxXb5xX6xX22xX10xXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX35xX2exX0xXexX35xX2exX0xXexX69xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2b5xX6xXbxXexXdxXc2xX23xXaxX2exX66xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX7xX1a8xX3xX2xX3xXexX13bxXdxX3xX22xXdxX3cxXdxX3xX189xX6xX2bxX6xX10xX5xX3xX190xX6xX69xX6xX5xX3x3f27x488cxX23xX1xX3xX48x5868xaf98xX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX35xX2exX0xX57xXexX295xXc2xX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX295xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX35xXc2xX23xX22xX3xXd2xX1xXdxX3xXb7x7e30xX14exX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xXd2x4ffbxX3xX4xX181xX27xX3xX1d3xX6xX44xXdxX69xX3xa8aexX10xX35xX35xX10xX35xX3xXb7xX197xX45xX4xX3xX1cxX155xXbxX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX7xX1a8xX3xXe3xX3xX7xXd0xX3xX22xX257xXbxX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xX5xX41xX23xX3xXb7xX41xX27xX3xXexXdxXbdxX23xX3xXexX1xX6xXb5xX3xX69xX181xX3xX48xX27xX7xXexX35xX6xX5xXdxX6xX3xX52xXbxX10xX23xX3xX5xXdfxX3xX88xXc2xX23xa2dcxX6xX5xX10xX44fxX3xX23xX22xX197x9412xXdxX3xX357xXc2xX5xXc2xXb5xX295xXdxX6xX108xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX190xX22xXc2xXdfxXdxX3xX35xX6xX14exX3xXexX35xXc2xX23xX22xX3xXexXc2xXbxX3xX2xXcbxX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX4xX274xX6xX3xX22xXdxX3cxXdxX3xX4xcd7exX23xX3xX4xX3dfxX3x374exX6xX2c4xX35xXdxX23xXd2xX6xX3xX44xXdfxX3xXcxXc2xXb5xX6xX7xX3xX118xX10xX35xX69xX15xX4xX1xX3xX4x658dxX23xX22xX3xX1cxX27xX16bxXexX3xX3fxX27xa94axX23xX3xXexX35xXc2xX23xX22xX3xX23xX22xXdfxX15xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXb5xX13bxX4xX108xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex9413xX3xX23xXefxXdxX3xX69xX27xX23xX22xX3xXb7xXf8xX23xX3xX23xX107xX14exX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX7xX1a8xX3xX2xX3xXb2xX10xX35xX10xX23xX6xX3xX4c6xXdxX5xX5xXdxX6xXb5xX7xX3xX7xXd0xX3xXexX1xXdxX3xXb7xX16bxX27xX3xXexX35xX235xX23xX3xX4xX27xX1a8xXdxX3xX4xX23exX23xX22xX3xX22xX257xXbxX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xX118xX6xX35xXexX15xX3xX4xX274xX6xX3xX23xX197xX174xX4xX3xX4xX1xX274xX3xX23xX1xXdfxX108xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exb1bexXefxXexX3xX7xX1a8xX3xXexX6xX15xX3xX44xX45xXexX3xXexX35xXc2xX23xX22xX3xX23xX1xX3dfxXb5xX3xX2xXcbxX3xX1xX13bxXexX3xX22xXdxX1a8xX23xX22xX3xX1xXdfxX23xX22xX3xXb7xX41xX27xX3xXd2xX1xX159xX4xX3xX4xX4e1xX23xX22xX3xX7xXd0xX3xX35xX6xX3xX3fxX27xX4ecxX23xX3xX23xX1xX197xX24xX3xX2fxX10xX35xX295xX10xX35xX3xX4xX274xX6xX3xc291x67f2xX4xX14exX3xX2fxX44xXdxXexXc2xX44xX6xX3xX4xX274xX6xX3xX357xXefxX23xX22xX3xX1xX4c0xX6xX3xX357xX44fxX10xX4xX1xX3xX1xX6xX15xX3x282dxX35xX35xX6xX23xXdxX3xX4xX274xX6xX3xX334xXexX6xX5xX15xX108xX57xX108xX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXc2xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX35xXdxX22xX1xXexXaxX2exX0xX7xXexX35xXc2xX23xX22xX2exXcxX1xXdfxX23xX1xX3xX190xX6xXb5xX0xX57xX7xXexX35xXc2xX23xX22xX2exX0xX57xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXc2xX27xX35xX4xX10xXaxX2exX190xX22xX27xbd31xX23xX24xX3x3046xX52xX6c7xX0xX57xXbxX2e
haixuanbht