Phố đêm Hà Nội dưới ống kính phóng viên quốc tế đưa tin thượng đỉnh Trump - Kim
(Baohatinh.vn) - Phóng viên Vincent Yu của hãng tin Mỹ Associated Press (AP) dành một buổi tối đi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội nhân dịp đến đây tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.
162fx1baex8b17x4436x9f02xaae6x25f4x1d74x5057xX7xa303xad24x2f0bx58e8x3351xaa9dxX5x9086xXax94f6x9894xX1x1f17xX3x7628x55c6x3e99xX3x9bffxabddxX3x2be3x525fxXdxX3x39c0x5dd3x88a9xXdxX3xX15x7e44x9397xX3x97b9x7dd0xX28xX1xX3xXbxX1x91ecxX28xX29xX3x7aefxXdxX18xX28xX3xa8dbx48c0xX15xX4xX3xXex7ca6xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23x2db3xX28xX29xX3xX17x824exX28xX1xX3xXcx4a9dxX3cxX19xXbxX3x8ec2xX3x8de8xXdxX19xX0xa164xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX22xXaxX12xX13xX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3x9f7fxXdxX28xX4xX10xX28xXexX3x3bd8xX3cxX3xX4x69e8xX6xX3xX1x675axX28xX29xX3xXexXdxX28xX3x925ex65b2xX3x9809xX7xX7x83bcxX4xXdxX6xXexX10xX22xX3xX13xX58xX10xX7xX7xX3x3888xX9exX13x7d10xX3xX22xX1cxX28xX1xX3xX19xX1fxXexX3x2660xX3cx6dcbxXdxX3xXexX15xXdxX3xX17xXdxX3xX22x9156xXa1xX3xX3bxX3cxX6xX28xX1xX3xXbdx2f87xX3xX1xb81dxX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX3x1e1exX3xXexX58xX3cxX28xX29xX3xXexa105xX19xX3xXcxX1xX8fxX3xX17x1e40xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1xXecxX28xX3xX22x1eeexXbxX3xX17xX41xX28xX3xX17xXecx897fxX3xXex5430xX4xX3xX28xX29xX1xXdx5b52xXbxX3xX7x5ffbxX3xX2bxXdxX116xX28xX3xX1xX1fxXdxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xX9bxX9cxX3xX5dxX3xXcxX58xXdx3b9exX3cxX3xX5x8c22xX28xX3x4235x7b73xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a66xXa1xX22xX10cxX3xXbx223dxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10x82dexXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28x8e3fxX3xX4xX10xX28xXexX10xX58x8ec1xXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxb9c0xXdxX22xXexX1xX175xX3x4bc8xX2x3f0axXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3x6b8bx3504x765fxXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3x5581xX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX145xX145xX2xXexb650xX1ddxX1a5xX1ddxX5xX1b3xX5dxX2xX146x8f99xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdx2badxX10cxX17dxXaxX12x4485xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xX4xX8fxX6xX3xX83xXdxX28xX4xX10xX28xXexX3xX8bxX3cx92faxX3xX4xX3cxX1fxX4xX3xX7xX15xX28xX29xX3xX36xX13exX3xX17xX18xX19xX3xXexX58xX18xX28xX3xX28xX1x66fbxX28xX29xX3xX4xXa1xX28xX3xXbxX1xX15xX3xXe3xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX1xXdxX116xX28xX3xX5xX18xX28xX3xX28xX1xX1fxX28xX3xX28xX1xX103xXbxX2a3xX3xX7xX15xX28xX29xX3xX17xX1fxX28xX29xX3xX36xX1cxX3xX29xX142xX28xX3xX29x8df4xXdxX2a3xX3xX36xX24xXdxX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX4xX1xXdxX41xX4xX3xX16dxX10xX3xX1xX1cxX28xX29xX3xX58xXa1xX28xX29xX3xXbdxX10fxX28xX3xX1xXa1xX6xX3xX3bxX3cxb456xX3xX22xX142xX19xX17dxX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX3bxX3cxX10fxX28xX3xX28xX23xX24xX4xX3xXbdxX18xX28xX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX5xX1cxX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xXbdxX1fxX3xXbdxX1cxX28xX3xX29xX1xX41xX3xX29x1d83xX3xXexX1x806exXbxX17dxX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX4x16dbxX6xX3xX1xX1cxX28xX29xX3x712bxX28xX3xX17xX18xX19x98e9xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX2xX1b3xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1ebxX145xX1b4xXexX1b4xX1b2xX1ddxX1a3xX5xX2xX1b3xX5dxX145xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX287xX103xX4xX1xX3xX36x5321xX3xX2bx8e89xX3xX1x290bxX6xX3xX4xX1xXecxX28xX3xX22xX3cxX28xX29xX3xXbdxX18xX28xX3xXbdxXd4xX3xX1xXd7xX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX1x5fb7xXexX3xX22xX3cxX3xX2bxX1xX10fxX4xX1xX146xX3xX1exX29xX23xXd4xXdxX3xX1xX4c4xX6xX3xX7x7882xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX142xX28xX3xX2xX1b3xX3xXbxX1xX4eaxXexX3xX17x30e8xX3xX17xX23xX6xX3xX4xX1xXa1xX3xXbdxXcaxX28xX3xX19xX1fxXexX3xXbdxb91dxX4xX3xXexX58xX6xX28xX1xX3xX4xX1xXecxX28xX3xX22xX3cxX28xX29xX3xX36x2069xX3xX4xX1x5c1axX3xX1xXa1x603axX4xX3xX36xX53cxX3xX19xX1cxX3cxX3xXexX58xX11axX4xX3xXexXdxX41xXbxX3xX1xXa1xX544xX4xX3xX36xX53cxX3xXexX1xX10xXa1xX3xX323xX28xX1xX146xX3xX9bxX528xX4xX3xX29xXdxX10fxX3xX4xX1xXa1xX3xX22xX103xX4xX1xX3xX36xX4bexX3xX28xX1cxX10cxX3xX29xXdxX6xXa1xX3xX17xX1fxX28xX29xX3xXex7f83xX3xX2xX1a5xX1b3xX3xX5dxX3xX1ebxX1b3xX1b3xX3xX28xX29xX1xX540xX28xX3xX17xXd7xX28xX29xX63xXbdxX528xX4xX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xX3xX22xXexX1xX3cxX19xXbdxXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1ebxX1a5xX2xXex8072xX1b4xX1ddxX1a3xX5xX1b2xX5dxX1ebxX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX1bxX6xXdxX3xX4xXf4xX3xX29xX10fxXdxX3xXexX58x59e2xX3xX16dxX10xX19xX3xX5xXcaxXdxX3xX323xX28xX1xX3xX1xX4c4xX3xX36xX58dxX6xX3xX4xX1xX4bexXbxX3xXexX58xX18xX28xX3xX17xXdxX116xX28xX3xXexX1xXa1xXcaxXdxX3xX22xXdxX3xX17xX1fxX28xX29xX2a3xX3xXbdxX18xX28xX3xX4xXcaxX28xX1xX3xX4xX142xX3cxX3xXcxX1xX18xX3xX1bxX4eaxX4xX3xX22x7634xX28xX3xX58xX6xX3xX17xX13exX28xX3xX1exX29xX4c4xX4xX3x8055x2c2exX28xX3xX5dxX3xX22xXdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX17xX544xX4xX3xXbdxXdxX116xXexX3xX4xX8fxX6xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX2a3xX3xX19xX1fxXexX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xXbdxXdxX515xX3cxX3xXexX23xX4exX28xX29xX3xX4xX8fxX6xX3xXcxX1xX8fxX3xX17xXf4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1b2xX2xX1b4xXexX653xX145xX1b2xX1b4xX5xX1ddxX5dxX1b2xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX9bxX1fxXexX3xX3bxX3cxX10fxX28xX3xX4xX1cxX3xXbxX1xX18xX3xX28xX1x83d5xX3xX29xX142xX28xX3xX1xXd7xX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX146xX3xX754xX11axX3xX2bxXdxX116xX28xX3xX1bxX1fxXdxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xX9bxX9cxX3xX5dxX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX17xX23xX4exX4xX3xX16dxX10xX19xX3xX5xX1cxX3xX4xX755xX3xX1xX1fxXdxX3xXexX15xXexX3xX17xX515xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX3bxX3cxX323xX28xX29xX3xXbdxX10fxX3xX22xX3cxX3xX5xX103xX4xX1xX2a3xX3xX29xXdxX24xXdxX3xXexX1xXdxX116xX3cxX3xX4xX323xX28xX1xX3xX17x7f25xXbxX3xX17xX35dxXexX3xX28xX23xX24xX4xX2a3xX3xX28xX13exX28xX3xX36xX370xX28xX3xX1xX32xX6xX3xX5xXecxX3cxX3xX17xXd4xXdxX2a3xX3x3ab7xX19xX3xXexX1xX11axX4xX3xXbxX1xXa1xX28xX29xX3xXbxX1xX4eaxX3xX36xX1cxX3xX17xX23xX6xX3xX1xX540xX28xX1xX3xX323xX28xX1xX3xX28xX29xX23xXd4xXdxX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX19xX41xX28xX3xX2bxX1xX10fxX4xX1xX3xX17xX41xX28xX3xXbdxXcaxX28xX3xXbdx2e5bxX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1b2xX1ebxX1ddxXexX1b4xX1a5xX1b2xX2xX5xX1b3xX5dxX1a5xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xXcxXbfxX28xX29xX3xX4xX4bexX4xX3xX287xX3cxX3xX5xX103xX4xX1xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX28xX29xX1cxX10cxX3xX145xX1ebxX63xX145xX3xXexX1xXf4xX28xX29xX3xXbdxX10fxXa1xX2a3xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX41xX28xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX10fxX4xX3xX28xX29xX1xXdxX116xXbxX3xX7xX11axX3xX2bxXdxX116xX28xX3xX1xX1fxXdxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xX9bxX9cxX3xX5dxX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX5xX142xX28xX3xX145xX3xX7xX53cxX3xX17xX23xX4exX4xX3xXexX1xX6xX19xX3xX29xXdxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xXexXa1xX3cxX58xX3xX28xX29x42e9xX28xX3xX28xX29xX1cxX10cxX3xXexX1xX6xX19xX3xX3bxX3cxX6xX28xX3xX4xX10fxX4xX3xX17xXdxX515xX19xX3xX22xX3cxX3xX5xX103xX4xX1xX3xX28xXbfxXdxX3xXexXdxX41xX28xX29xX3xX5xXecxX28xX3xX4x9df5xX28xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1xX23xX3xX1bxXcaxX3x3d1exXa1xX28xX29xX2a3xX3xX1exXdxX28xX1xX3xX156xX540xX28xX1xX3xX1xX6xX10cxX3xX2bxX1xX10fxX19xX3xXbxX1xX10fxX3xX28xX29xX6xX10cxX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX5x40eexX28xX29xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX146xX3xX0xX10xX19xX12xXcxX58xXa1xX28xX29xX3xX323xX28xX1xX175xX3xX9bxX1fxXexX3xX4xXf4xX3xX29xX10fxXdxX3xXexXcaxXa1xX3xX22xX10fxX28xX29xX3xX4xX1xX4bexXbxX3xX323xX28xX1xX3xXbdxX18xX28xX3xX4xXcaxX28xX1xX3xX19xX1fxXexX3xXexX35dxX19xX3xXbdxX323xX28xX29xX3xXexX58xX6xX28xX29xX3xXexX58xX2cxX3xX4xX1xX1cxXa1xX3xX19xX58dxX28xX29xX3xX28xX370xX19xX3xX19xX24xXdxX3xXe3xX3xX1xXd7xX3x6967xX23xX755xX19xX146xX0xX63xX10xX19xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX2xX1b3xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1a5xX1ebxX1ebxXexX1b2xX653xX145xX1ddxX5xX1b2xX5dxX1a3xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX1exX1xX2bdxX28xX29xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX4xX32xX3xXexX1xX6fcxX3xXexX10fxX4xX3xX28xX29xX1xXdxX116xXbxX3xXexXcaxXdxX3xX7xX11axX3xX2bxXdxX116xX28xX3xXexX58xX18xX28xX3xX4xX32xX3xXexX1xX515xX3xX17xX370xX28xX29xX3xX2bxX4c1xX3xX22xX6xX28xX1xX3xX7xX10fxX4xX1xX3xXexXcaxXdxX3xXcxX58xX3cxX28xX29xX3xXexXecxX19xX3xXbdxX10fxXa1xX3xX4xX1xX2cxX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xXafx2e8dxX9bxX15cxXb2xX146xX3xX15cxX10fxX4xX3xX1xX1cxX28xX1xX3xXexX58xX540xX28xX1xX3xX28xX1cxX10cxX3xX1xXa1xX1cxX28xX3xXexXa1xX1cxX28xX3xX19xXdx6c5bxX28xX3xXbxX1xX2cxX2a3xX3xX22xXa1xX3xX15cxXf4xX28xX29xX3xXexX10cxX3xXc18xX2bdxX3xX1xX1cxX28xX1xX3xX754xX6xXdxX29xXa1xX28xXexXa1xX3cxX58xXdxX7xXexX3xXexXbfxX3xX4xX1xX528xX4xX146xX3xXcxX58xX23xX24xX4xX3xX19xXbd5xXexX2a3xX3xX4xX10fxX4xX3xXexXa1xX3cxX58xX3xX2bxX1xX10fxX19xX3xXbxX1xX10fxX3xX22xX1cxX28xX1xX3xX4xX1xXa1xX3xX28xX1xX1cxX3xXbdxX10fxXa1xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX7xX53cxX3xX17xX23xX4exX4xX3xXexX58xXdxX515xX28xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX1xX6xXdxX3xX28xX29xX1cxX10cxX3xX145xX653xX3xX36xX1cxX3xX145xX1ddxX63xX145xX3xX36xX1cxX3xX4xXecxX28xX3xX28xX1xXbd5xX4xX3xX2bxa4b2xXa1xX3xX22xX1cxXdxX3xX1xX755xX28xX146xX3xX0xX10xX19xX12xXcxX58xXa1xX28xX29xX3xX323xX28xX1xX175xX3xX9bxX1fxXexX3xX28xX29xX23xXd4xXdxX3xXbdxX10fxX28xX3xXbdxX32xX28xX29xX3xXbdxX6xX10cxX3xX29xX142xX28xX3xXbdxXd4xX3xX1xXd7xX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX146xX0xX63xX10xX19xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX1a3xX1ebxX1ebxXexX145xX653xX2xX1b4xX5xX145xX5dxX653xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX1exX1xX2bdxX28xX29xX3xX3bxX3cxX10fxX28xX3xX370xX28xX3xXbdxX10fxX28xX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX19xX32xX28xX3xX17xX544xX4xX3xXexX58xX23xX28xX29xX3xX4xX8fxX6xX3xX9a5xX19xX3xXexX1xX11axX4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX28xX1xX23xX3xXbxX1xXe3xX2a3xX3xXbdxX4eaxX28xX3xX4xX1xX323xX2a3xX3xXbxX1xXe3xX3xX4xX3cxX15xX28xX376xX3xX19xXe3xX3xX4xX368xX6xX3xX17xX41xX28xX3xXexX15xXdxX3xX19xX3cxX1fxX28xX3xX1xXa1xX544xX4xX3xX7xX10fxX28xX29xX3xX1xXf4xX19xX3xX7xX6xX3cxX2a3xX3xX58xX35dxXexX3xX22xXe93xX3xX17xX515xX3xX22xX3cxX3xX2bxX1xX10fxX4xX1xX3xXexX540xX19xX3xXexX1xX35dxX10cxX3xX2bxX1xXdxX3xX17xXdxX3xX7xXecxX3cxX3xX36xX1cxXa1xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xXa1xX28xX3xXbxX1xX15xX3xX28xX1xX901xX3xX4xXcaxX28xX1xX3xX1xXd7xX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX653xX1b3xX1ebxXexX1b2xX1b3xX1b2xX1a5xX5xX1a3xX5dxX1ddxX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xXcxX1xXc07xX19xX3xX4xX1xX2cxX2a3xX3xXbdxXcaxX28xX3xX4xX2f8xX28xX29xX3xX4xX32xX3xXexX1xX515xX3xX22xXe93xX3xX22xX1cxX28xX29xX3xX19xX3cxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX5xXa1xXcaxXdxX3xX1xX323xXdxX3xX7xX323xX28xX3xXexX23xX755xXdxX3xX7xX15xX28xX29xX3xX36xX1cxX3xX58xX6xX3cxX3xX4xX8fxX3xX2bxX1xXdxX3xX17xXdxX3xX22xXcaxXa1xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXe3xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX653xX1ebxX1ebxXexX1b2xX653xX1ddxX1a5xX5xX145xX5dxX1b4xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX1f4xX3cxX7xXexXdxX282xX10cxX17dxXaxX12xX1exX1xX2bdxX28xX29xX3xX2bxX1xX6xX10cxX3xX1xXa1xX6xX3xX3bxX3cxX323xX3xX29xX4c4xXexX3xX7x1e05xX28xX3xX17xX23xX4exX4xX3xXbdxX1cxX10cxX3xXbdxX10fxX28xX3xX17xX755xX28xX3xX29xXdxX323xX28xX3xX36xX24xXdxX3xX4xX1xX53xX3xX36xX1cxXdxX3xX4xX1xXdxX41xX4xX3xX29xX1xX41xX3xX28xX1xX11axX6xX3xX36xX1cxX3xXbdxX1cxX28xX3xX29xX359xX3xX29xX142xX28xX3xX1xXd7xX3xX1bxXa1xX1cxX28xX3xX5fxXdxX41xX19xX146xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXa1xX22xX10cxX3xXbxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX16dxXexX5dxX6xX5xXdxX29xX28xX175xX3xX4xX10xX28xXexX10xX58xX17dxXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15cxX10xX28xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX22xXexX1xX175xX3xX1a3xX2xX1a5xXbxX16dxX17dxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX175xX3xX1b2xX1b3xX1b4xXbxX16dxX17dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX63xX63xXdxX146xXbdxX6xXa1xX1xX6xXexXdxX28xX1xX146xX36xX28xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX1ddxX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX2xX1b3xX1b3xX653xX1a5xX145xXexX2xX1b4xX1b3xX1a3xX5xX1a3xX5dxX2xX1b3xX146xX1f4xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15cxX6xXbxXexXdxXa1xX28xXaxX12xX15cxXf4xX3xX29xX10fxXdxX3xX28xX29xXd7xXdxX3xXbdxX18xX28xX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX19xX1fxXexX3xX4xX368xX6xX3xX1xX1cxX28xX29xX3xXbdxX10fxX28xX3xX4xX1cxX3xXbxX1xX18xX3xX16dxX6xX10cxX3xX36xX1cxX3xX4xX1cxX3xXbxX1xX18xX3xX1xXcaxXexX3xXe3xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX146xX0xX63xXbxX12xX0xX22xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX58xX10xX5xX6xXexX10xX22xXaxX12xX0xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX6xX28xX175xX0xX63xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5dxXexX1xX3cxX19xXbdxX5dxX6xX28xX22xX5dxX7xX6xXbxXa1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX116xX19xX3xX4xXbd5xXexX3xXexX32xX4xX3xX19xXdxXe93xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xXbxX1xXa1xX28xX29xX3xX4xX10fxX4xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xX3xXe3xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX5xX18xX28xX3xXbdxX10fxXa1xX3xX28xX23xX24xX4xX3xX28xX29xXa1xX1cxXdxXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX3bxX3cxXa1xX4xX5dxXexX10xX63xXexXdxX10xX19xX5dxX4xX6xXexX5dxXexXa1xX4xX5dxX19xXdxX10xX28xX5dxXbxX1xXdxX5dxXbxX1xXa1xX28xX29xX5dxX4xX6xX4xX1xX5dxXexX58xX3cxX19xXbxX5dxX2bxXdxX19xX5dxXa1xX5dxX36xXdxX10xXexX5dxX28xX6xX19xX5dxX5xX10xX28xX5dxXbdxX6xXa1xX5dxX28xX3cxXa1xX4xX5dxX28xX29xXa1xX6xXdxX63xX2xX1a3xX1ddxX653xX145xX1ddxX146xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX63xX19xX10xX22xXdxX6xX63xX2xX145xX1b3xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX653xX63xX2xX145xX1b2xX22xX1ebxX2xX1b3xX1b2xX1b4xX1b2xX2xXexX2xX145xX1a3xX5xX1b2xX5dxX1a3xX146xX1f4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX22xXdxX36xX12xX0xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX116xX19xX3xX4xXbd5xXexX3xXexX32xX4xX3xX19xXdxXe93xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xXbxX1xXa1xX28xX29xX3xX4xX10fxX4xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xX3xXe3xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX5xX18xX28xX3xXbdxX10fxXa1xX3xX28xX23xX24xX4xX3xX28xX29xXa1xX1cxXdxXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX3bxX3cxXa1xX4xX5dxXexX10xX63xXexXdxX10xX19xX5dxX4xX6xXexX5dxXexXa1xX4xX5dxX19xXdxX10xX28xX5dxXbxX1xXdxX5dxXbxX1xXa1xX28xX29xX5dxX4xX6xX4xX1xX5dxXexX58xX3cxX19xXbxX5dxX2bxXdxX19xX5dxXa1xX5dxX36xXdxX10xXexX5dxX28xX6xX19xX5dxX5xX10xX28xX5dxXbdxX6xXa1xX5dxX28xX3cxXa1xX4xX5dxX28xX29xXa1xX6xXdxX63xX2xX1a3xX1ddxX653xX145xX1ddxX146xX1xXexX19xXaxX12xXcxXdxX116xX19xX3xX4xXbd5xXexX3xXexX32xX4xX3xX19xXdxXe93xX28xX3xXbxX1xX2cxX3xXbxX1xXa1xX28xX29xX3xX4xX10fxX4xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xX3xXe3xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX5xX18xX28xX3xXbdxX10fxXa1xX3xX28xX23xX24xX4xX3xX28xX29xXa1xX1cxXdxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX1bxX93xX28xX29xX3xXexXdxX28xX3xXexX528xX4xX3xX9exX28xX1xX3x8386xX10xX3cxXexX10xX58xX7xX3xX17xX370xX28xX29xX3xXexX323xXdxX3xXbdxX1cxXdxX3xX36xXdxX41xXexX3xX36xX13exX3xX19xX1fxXexX3xXexXdxX116xX19xX3xX4xXbd5xXexX3xXexX32xX4xX3xXe3xX3xXexX1xX8fxX3xX17xXf4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX2a3xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX19xX1cxX3xX2bxX1xXdxX3xX17xX41xX28xX3xX17xX32xX3xX28xX41xX3cxX3xX2bxX1xX10fxX4xX1xX3xX1xX1cxX28xX29xX3xX19xX3cxX15xX28xX3xXexXcaxXa1xX3xX2bxXdxX515xX3cxX3xX17xX142xX3cxX3xX29xXdxX15xX28xX29xX3xX28xX1xX1cxX3xX5xX93xX28xX1xX3xX17xXcaxXa1xX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xXcxXdxX18xX28xX3xX5fxXdxX19xX3x9545xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xX3xX1xX6xX10cxX3xXcxXbfxX28xX29xX3xXexX1xX15xX28xX29xX3xX9bxX9cxX3xX287xXa1xX28xX6xX5xX22xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX7xX53cxX3xX2bxX1xXf4xX28xX29xX3xXbxX1xX323xXdxX3xXexX58xX323xX3xXexXdxX13exX28xX146xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX22xXdxX36xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX58xX6fcxX3xX19xX745xX3cxX3xX29xXdxX10fxXa1xX3xXexX58xX23xXd4xX28xX29xX3xX83xXdxX116xXexX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX1bxX2bdxX3cxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexXc07xXbxX3xX1xX10fxXexX3xX4xX1xX1cxXa1xX3xX17xX32xX28xX3xXf4xX28xX29xX3xX5fxXdxX19xX3xX19c8xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX3bxX3cxXa1xX4xX5dxXexX10xX63xXexX58xX10xX5dxX19xX6xX3cxX5dxX29xXdxX6xXa1xX5dxXexX58xX3cxXa1xX28xX29xX5dxX36xXdxX10xXexX5dxXexX58xXdxX10xX3cxX5dxX1xX3cxX3cxX5dxX28xX29xX1xXdxX5dxXexX6xXbxX5dxX1xX6xXexX5dxX4xX1xX6xXa1xX5dxX22xXa1xX28xX5dxXa1xX28xX29xX5dxX2bxXdxX19xX5dxX1f4xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xX63xX2xX1a3xX1ddxX653xX145xX1ebxX146xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX63xX19xX10xX22xXdxX6xX63xX2xX145xX1b3xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX653xX63xX2xX145xX1b2xX22xX1ebxX1b3xX1b4xX1b2xX1ddxX2xX145xXexX653xX1a5xX145xX1b2xX5xX1ddxX5dxX2xX146xX1f4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX22xXdxX36xX12xX0xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX58xX6fcxX3xX19xX745xX3cxX3xX29xXdxX10fxXa1xX3xXexX58xX23xXd4xX28xX29xX3xX83xXdxX116xXexX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX1bxX2bdxX3cxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexXc07xXbxX3xX1xX10fxXexX3xX4xX1xX1cxXa1xX3xX17xX32xX28xX3xXf4xX28xX29xX3xX5fxXdxX19xX3xX19c8xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX3bxX3cxXa1xX4xX5dxXexX10xX63xXexX58xX10xX5dxX19xX6xX3cxX5dxX29xXdxX6xXa1xX5dxXexX58xX3cxXa1xX28xX29xX5dxX36xXdxX10xXexX5dxXexX58xXdxX10xX3cxX5dxX1xX3cxX3cxX5dxX28xX29xX1xXdxX5dxXexX6xXbxX5dxX1xX6xXexX5dxX4xX1xX6xXa1xX5dxX22xXa1xX28xX5dxXa1xX28xX29xX5dxX2bxXdxX19xX5dxX1f4xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xX63xX2xX1a3xX1ddxX653xX145xX1ebxX146xX1xXexX19xXaxX12xXcxX58xX6fcxX3xX19xX745xX3cxX3xX29xXdxX10fxXa1xX3xXexX58xX23xXd4xX28xX29xX3xX83xXdxX116xXexX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX1bxX2bdxX3cxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexXc07xXbxX3xX1xX10fxXexX3xX4xX1xX1cxXa1xX3xX17xX32xX28xX3xXf4xX28xX29xX3xX5fxXdxX19xX3xX19c8xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xX9bxX544xX4xX3xXexX58xX6xX28xX29xX3xXbxX1xX4bexX4xX3xXexX58xX3cxX10cxX13exX28xX3xXexX1xX15xX28xX29xX3xX4xX8fxX6xX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xXcxXdxX18xX28xX2a3xX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX10xX19xX3xX28xX1xX901xX3xXcxX58xX23xXd4xX28xX29xX3xX19xX745xX3cxX3xX29xXdxX10fxXa1xX3xX83xXdxX116xXexX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX1bxX2bdxX3cxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXe3xX3xXcxX1xX8fxX3xX17xXf4xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX1xX10fxXexX3xXexXa1xX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX4xX6xX3xX2bxX1xX4eaxX4xX3xXbdx47e7xX28xX29xX3xXexXdxX41xX28xX29xX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xXcxXdxX18xX28xX3xX36xX1cxX3xX4xX15xX3xX29xXbd5xX28xX29xX3xX1xX4c4xX4xX3xXexX1xX3cxX1fxX4xX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX4xXecxX3cxX3xX29xXdxX6xXa1xX3xXexXdxX41xXbxX3xX5dxX3xX28xX1xX2bdxX28xX29xX3xX2bxX9cxX3xX28xX370xX28xX29xX3xX19xX1cxX3xX4xX10fxX4xX3xX10xX19xX3xX1xX10cxX3xX36xX4c4xX28xX29xX3xX7xX53cxX3xX17xX23xX4exX4xX3xXexX1xX515xX3xX1xXdxX116xX28xX3xXexX58xX23xX24xX4xX3xX28xX1xX1cxX3xX5xX93xX28xX1xX3xX17xXcaxXa1xX3xX5fxXdxX19xX3xX19c8xXa1xX28xX29xX5dxX3cxX28xX3xX2bxX1xXdxX3xXf4xX28xX29xX3xX17xX41xX28xX3xX83xXdxX116xXexX3xX1exX6xX19xX3xX36xX1cxXa1xX3xXexX3cxX142xX28xX3xXexX24xXdxX146xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX22xXdxX36xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxXa1xX58xX10xX6xX3xXcxXdxX19xX10xX7xX175xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX370xX28xX29xX3xX4xX23xXd4xX28xX29xX3xXexX3cxX142xX28xX3xXexX58xX6xX3xXexX58xX35dxX28xX3xX10fxXbxX3xXexX1fxXdxX3xXbxX1xXcaxX19xX3xXexX58xX23xX24xX4xX3xXexX1xX13exX19xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX28xX1xX5dxXexX58xXdxX63xX2bxXa1xX58xX10xX6xX5dxXexXdxX19xX10xX7xX5dxX1xX6xX5dxX28xXa1xXdxX5dxXexX6xX28xX29xX5dxX4xX3cxXa1xX28xX29xX5dxXexX3cxX6xX28xX5dxXexX58xX6xX5dxXexX58xX6xX28xX5dxX6xXbxX5dxXexXa1xXdxX5dxXbxX1xX6xX19xX5dxXexX58xX3cxXa1xX4xX5dxXexX1xX10xX19xX5dxXexX1xX3cxXa1xX28xX29xX5dxX22xXdxX28xX1xX5dxXexX58xX3cxX19xXbxX5dxX2bxXdxX19xX63xX2xX1a3xX1ddxX1a3xX1ebxX1a3xX146xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX29xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX63xX19xX10xX22xXdxX6xX63xX2xX145xX1b3xX63xX28xX10xX19cxX7xX63xX2xX1b4xX1b3xX653xX63xX2xX145xX1b2xX22xX2xX1b3xX1b4xX1b3xX653xX2xX2xXexX1ebxX1b2xX1a5xX1a5xX5xX1b3xX5dxX2xX146xX1f4xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX22xX23xX24xXdxX3xX15xX28xX29xX3xX2bxX2cxX28xX1xX3xXbxX1xX32xX28xX29xX3xX36xXdxX18xX28xX3xX3bxX3cxX15xX4xX3xXexX41xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX22xXdxX36xX12xX0xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxXa1xX58xX10xX6xX3xXcxXdxX19xX10xX7xX175xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX370xX28xX29xX3xX4xX23xXd4xX28xX29xX3xXexX3cxX142xX28xX3xXexX58xX6xX3xXexX58xX35dxX28xX3xX10fxXbxX3xXexX1fxXdxX3xXbxX1xXcaxX19xX3xXexX58xX23xX24xX4xX3xXexX1xX13exX19xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xXaxX3xX1xX58xX10xX282xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX28xX1xX5dxXexX58xXdxX63xX2bxXa1xX58xX10xX6xX5dxXexXdxX19xX10xX7xX5dxX1xX6xX5dxX28xXa1xXdxX5dxXexX6xX28xX29xX5dxX4xX3cxXa1xX28xX29xX5dxXexX3cxX6xX28xX5dxXexX58xX6xX5dxXexX58xX6xX28xX5dxX6xXbxX5dxXexXa1xXdxX5dxXbxX1xX6xX19xX5dxXexX58xX3cxXa1xX4xX5dxXexX1xX10xX19xX5dxXexX1xX3cxXa1xX28xX29xX5dxX22xXdxX28xX1xX5dxXexX58xX3cxX19xXbxX5dxX2bxXdxX19xX63xX2xX1a3xX1ddxX1a3xX1ebxX1a3xX146xX1xXexX19xXaxX12xX5fxXa1xX58xX10xX6xX3xXcxXdxX19xX10xX7xX175xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xXexX370xX28xX29xX3xX4xX23xXd4xX28xX29xX3xXexX3cxX142xX28xX3xXexX58xX6xX3xXexX58xX35dxX28xX3xX10fxXbxX3xXexX1fxXdxX3xXbxX1xXcaxX19xX3xXexX58xX23xX24xX4xX3xXexX1xX13exX19xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xXcxX58xX3cxX19xXbxX3xX5dxX3xX5fxXdxX19xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX58xXa1xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX22xXaxX12xXcxXd4xX3xXbdxX10fxXa1xX3xX1bxX1cxX28xX3x2585xX3cxX15xX4xX3xX5fxXa1xX58xX10xX6xX3xXcxXdxX19xX10xX7xX3xX28xX29xX1cxX10cxX3xX2xX653xX63xX145xX3xX17xX23xX6xX3xXexXdxX28xX3xX4xXf4xX28xX29xX3xX6xX28xX3xXexX1xX1cxX28xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXdxX3xX7xX53cxX3xXexX370xX28xX29xX3xX4xX23xXd4xX28xX29xX3xX1b4xX1a3xX3xXexXbfxX3xX4xXf4xX28xX29xX3xXexX10fxX4xX3xXexX3cxX142xX28xX3xXexX58xX6xX3xX2bxXdxX515xX19xX3xX7xXa1xX10fxXexX2a3xX3xXexX58xX35dxX28xX3xX10fxXbxX3xXexX1fxXdxX3xXbxX1xXcaxX19xX3xXexX58xXa1xX28xX29xX3xX2xX1b3xX3xX28xX29xX1cxX10cxX3xXexX58xX23xX24xX4xX3xXexX1xX13exX19xX3xX1xX1fxXdxX3xX28xX29xX1xX103xX3xXexX1xX23xX4exX28xX29xX3xX17xX53xX28xX1xX3xX9bxX9cxX3xX5dxX3xXcxX58xXdxX13exX3cxX3xX22xXdxXe93xX28xX3xX58xX6xX3xX36xX1cxXa1xX3xX145xX653xX3xX36xX1cxX3xX145xX1ddxX63xX145xX146xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX22xXdxX36xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX3cxX5xX12xX0xX22xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX58xXaxX12xX0xX63xX22xXdxX36xX12xX0xX63xX22xXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX3cxXexX1xXa1xX58xXaxX12xX13xX1xX23xX755xX28xX29xX3x9e4dxX544xX28xX29xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX754xXa1xX3cxX58xX4xX10xXaxX12xXafx9c26xX28xX1xX175xX3xX83xXdxX28xX4xX10xX28xXexX3xX8bxX3cxX63xX9exX13xXb2xX0xX63xXbxX12
Phương Đặng