Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hỗ trợ đồng bào sau bão
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.
8cd1xc642x8dbbxa66ex11cd8xf41dxbba8xc69ex13203xX7x11ea1x14caaxf393xb438x11ba0xd33cxX5xac03xXaxadeexcc85x9e62xXexX3xXex106b2x1428cx9d6dxX3xXcx9728xX3x14e46x119a1xa5fcxX4xX3x10b5fxXdx9591xXexX3xed94xX6x119cfxX3x8e60x118a8xX20xX3x1480ex9490xXdxX3xX1x11d51xX3xXexX18x12b07xX3x11914x14cb3xX1axX31xX3x13f15xf656xd2eaxX3xX7xX6xX20xX3xX41xf4f1xX43xX0xc510xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1291axX10xX6x1536axXaxX12x9e0dxX43xX42xX1axX3xcfbcxX1x149a7xX3xXexec65xX4xX1xX3x9652xddabxX3xX41xX6xX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3x93b3xabd7xX1axX31xX3xX13xXcxXcxab84xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX18xX6xX3x12963x10d86xXdxX3xX2dxX2exX20xX3xX31xX32xXdxX3xX1fxX20x134e3xX2exX1axX3xX31x11dabxXbxX3xX69xX1axX31xX3xX1xb2cdxX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX2bxXdx11746xX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX2dxX1x1413axX4xX3xXbxX1x14da2xX4xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xe257xXdxX3xX5fxX43xX3xX41xX4axX43x14672xX3xX5xa4cbxX3xX31x15293xXa1xX3xX18xX6xa44cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx950cxX43xX5fxXa1xXaxX12xX67xX1xXdxXbbxX20xX3xX2x11c5exX4dxX106xXdexX3x10e0dxX1axX31xX3xXcxX18xdcd0xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX13x13fdaxX1axXdexX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX70xXf9xX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xXcxXcxX85xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXexX1xX6xXa1xX3xX2bxX14xXexX3xX62xX43xX42xX1axX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX4xX7exX3xX1fxX20xX6xX1axX3xX1axX42xXa1xX3xX18xX6xX3xX93xX94xXdxX3xX2dxX2exX20xX3xX31xX32xXdxX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX4xd695xX3xX1axX7dxa59cxX4xX3xX1fxX20xXa1xX2exX1axX3xX31xXa6xXbxX3xX69xX1axX31xX3xX1xXaexX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX2bxXdxXbbxX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX2dxX1xXc6xX4xX3xXbxX1xXcbxX4xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xXd5xXdxX3xX5fxX43xX3xX4xX7exX1axX3xX41xX4axX43xX3xX7xX21xX3xX2xe344xX3xX31xXe4xXa1xX3xX18xX6xXe9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xXdxX2bxX31xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx14d57xX4dxX4dxXdxXe9xX41xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xe9fbxX1axX4dxX1axX10x13c4fxX7xX4dxX2x94a7xa936x9132xX4dxX213xX213xX5fx145fbxX2xX213xe75exX106xX1cfxe22bxXexX106xX214x150e5xX2xX5xX1cfxXe9x9823xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX6xXexX3xXexX18xX6xX1axX3xXexX43xX3xX1fxX20xX43xX4xX3xX20axXdxX10xXexX3xX1axX6xX2bxX3xX2dxX10xX20xX3xX31xX43xXdxX3xX1xX43xX3xXexX18xX43xX3xX5fxX43xX1axX31xX3xX41xX6xX43xX3xX7xX6xX20xX3xX41xX6xX43xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX20fxXdxX5fxXexX1xX1fbxX220xX21dxX214xXbx9e34x12497xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1fbxX224xX214xX21dxXbxX27fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12x13e87xX7dxX184xXdxX3xX3cxXe4xXa1xX3xX5xX42xX3xX93xX94xXdxX3xX2dxX2exX20xX3xX31xX32xXdxX3xX4xX69xX6xX3xX62xX43xX42xX1axX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX70xXf9xX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xXcxXcxX85xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX29xX1x14fe3xX1axX31xX3xX1axX31xX42xXa1xX3xX20axc313xX6xX3xX1fxX20xX6xXdexX3xX41xX4axX43xX3xX7xX21xX3xX2xX1cfxX3xX20axX184xXdxX3xX7xd02fxX4xX3xX31xXdxXa6xX3xX18x9fe0xXexX3xX2bxXd5xX1axX1xX3xX3cxX4axX3xXexX42xX1axX3xXbxX1x15292xX3xX20axX42xX3xX31xXe4xXa1xX3xX1axX31xX19xXbxX3xX5xXcbxXexX3xX1xX42xX1axX31xX3xX5xX43xXd5xXexX3xX4xX340xX4xX3xXex10eb8xX1axX1xX3xX13xXdxXbbxX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xXdexX3xX3cxX14xX4xX3xX41xXdxX26xXexX3xX31xXe4xXa1xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xXd5xXdxX3xX1axX31xX1xXdxX2exX2bxX3xXexX18xX32xX1axX31xX3xX3cxX21xXdxX3xX20axX184xXdxX3xX4xX340xX4xX3xXexX361xX1axX1xX1fbxX3xX5cxX42xX3xXcxdb91xX1axX1xXdexX3xX85xX20xX180xX1axX31xX3xXf9x14766xX1axX1xXdexX3xX29xX31xX1xX26xX3x1237cxX1axXdexX3xX85xX20xX180xX1axX31xX3xXcxX18xX6cx11a96xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX93xXe1xX3xX5xXcbxXexX3xX3cxX4axX3xX5xX42xX2bxX3xX1xX7exX1axX3xX2xX1cfxX3xX1axX31xX7dxX94xXdxX3xX4xX1xc89bxXexXdexX3xX2bxX32fxXexX3xXexa7e2xX4xX1xX280xX3xX1xX7exX1axX3xX21axX1cfxX1cfxX3xX1axX31xX7dxX94xXdxX3xX41xX6cxX3xXexX1xX7dxX7exX1axX31xX280xX3xX1xX7exX1axX3xX21axX1cfxX1cfxX3xX1axX31xX42xX1axX3xX1axX31xX10bxXdxX3xX1axX1xX42xX3xX41xX6cxX3xX7xX19xXbxXdexX3xXexX21xX4xX3xX2bxX340xXdxX3xX1xX7dxX3xX1xXd5xXdxXdexX3xXexX18xX43xX1axX31xX3xX3cxXa6xX3xX4xXa6xX3xX1xX7exX1axX3xX2xX21axX3xX1axX31xX42xX1axX3xX1axX31xX10bxXdxX3xX1axX1xX42xX3xX41xX6cxX3xX7xX19xXbxXdexX3xX41xX6cxX3xX1axX31xX19xXbxX280xX3xX1xX42xX1axX31xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX20axXd5xX1axX3xX1xX6xX3xX5x9a96xX6xXdexX3xX1xX43xX6xX3xX2bxX42xX20xX3xX41xX6cxX3xX1axX31xX19xXbxX280xX3xX1axX1xXdxXbbxX20xX3xXexX20xXa1xX40axX1axX3xX3cxX7dxX94xX1axX31xXdexX3xXexX18xX7dxX94xX1axX31xX3xX1xX32xX4xXdexX3xXexX18xXd5xX2bxX3xX27fxX340xX3xX20axX42xX3xX4xX10bxX1axX31xX3xXexX18xX3b7xX1axX1xX3xX4xX10bxX1axX31xX3xX4xXaexX1axX31xX3xX41xX6cxX3xX1xX7dxX3xX1xXd5xXdxX3xX1axX14xX1axX31xX3xX1axXbbxX3cexX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xXdxX2bxX31xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fbxX4dxX4dxXdxXe9xX41xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX20axX1axX4dxX1axX10xX20fxX7xX4dxX2xX213xX214xX215xX4dxX213xX213xX5fxX21axX2xX213xX21dxX106xX1cfxX220xXexX2xX21dxX220xX2xX5xX2xXe9xX229xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX6xXexX3xXexX18xX6xX1axX3xXexX43xX3xX1fxX20xX43xX4xX3xX20axXdxX10xXexX3xX1axX6xX2bxX3xX2dxX10xX20xX3xX31xX43xXdxX3xX1xX43xX3xXexX18xX43xX3xX5fxX43xX1axX31xX3xX41xX6xX43xX3xX7xX6xX20xX3xX41xX6xX43xXaxX3xX7xXexXa1xX5xX10xX9xXaxX20fxXdxX5fxXexX1xX1fbxX220xX1cfxX1cfxXbxX27fxX280xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1fbxX224xX1cfxX1cfxXbxX27fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xXcxX1dxX1axX31xX3xX31xXdxX340xX3xXexX18xX6cxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xXd5xXdxX3xX20axXbbxX3xXexX42xXdxX3xX7xX180xX1axX3xX4xX69xX6xX3xX29xX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axX3xX20axX42xX3xX1axX1xX42xX3xX1axX7dxX184xX4xX3xX7dxX184xX4xX3xXexX413xX1axX1xX3xX1xX7exX1axX3xX2xX2xX3xX1axX31xX42xX1axX3xXexX71xX3xX3cxX3dxX1axX31xXe9xX3xX5cxX42xX1axX31xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX1axX31xX42xX1axX3xX1axX31xX7dxX94xXdxX3xX5xXe4xX2bxX3xX20axX42xX43xX3xX4xX180xX1axX1xX3xX2dxX1xXa6xX3xX2dxX1xdbd9xX1axXdexX3xX4xX111xX1axX3xX7x14beexX3xX31xXdxX4a3xXbxX3xX3cxd668xX3xX4xX69xX6xX3xX62xX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xXexX18xX43xX1axX31xX3xX1axX7dxX184xX4xX3xX20axX42xX3xX62xX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xXexX6xX3xeb40xX3xX1axX7dxX184xX4xX3xX1axX31xX43xX42xXdxXdexX3xX4xdcdexX1axX31xX3xX41xXd5xX1axX3xX41xf87dxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexX40axXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX62xX43xX42xX1axX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX70xX71xX3xX41xX6xX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xXcxX1dxX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX27fxXdxX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX41xX20xX3dxX1axX3xX7xXe4xX20xX3xX7xXc6xX4xX3xX3cxX40axX1axX3xX4xX340xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX3cxX3b7xX1axX1xX3xX4xXa6xX3xXexX1xXe4xX1axX3xX1axX1xXe4xX1axX3xX41xX6cxX3xX2bxX32fxXexXdexX3xX41xX6cxX3xXexX1xX7dxX7exX1axX31xX3xX20axX42xX3xX31xb2dbxXdxX3xX5xX94xXdxX3xXexX1xX661xX2bxX3xX1xfd16xXdxX3xXe4xX1axX3xX4xX111xX1axX3xX3cxX40axX1axX3xXexX43xX42xX1axX3xXexX1xe583xX3xX29xX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axX3xX4xX340xX4xX3xX20axX6aaxX1axX31xX3xX41xX6cxX3xX1axXd5xX1axX3xX5fxX43xX3xX41xX4axX43xX3xX5xXe1xX3xX31xXe4xXa1xX3xX18xX6xXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xXcxX18xX43xX1axX31xX3xX2dxX1xXa6xX3xX2dxX1xX661xX1axX3xX1xX43xXd5xX1axX3xX1axXd5xX1axXdexX3xX1axX1xXdxXbbxX20xX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX4xX1xX413xX3xX5xX4axX1axX1xX3xX3cxXd5xX43xX3xX62xX180xX1axX31xXdexX3xX29xX1xX42xX3xX1axX7dxX184xX4xXdexX3xX67xX32fxXbxX3xX69xXa1xXdexX3xX67xX1xX413xX1axX1xX3xX1fxX20xXa1xXbbxX1axXdexX3xX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX20axX42xX3xX4xX340xX4xX3xX62xX43xX42xX1axX3xXexX1xX781xX3xX1axX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axX3xX4xX6aaxX1axX31xX3xX5xX66axX4xX3xX5xX7dxX3axX1axX31xX3xX20axXe1xX3xXexX18xX6xX1axX31xX3xX3cxX4axX3xX4xX1xX361xX3xX3cxXd5xX43xX3xX20axX42xX3xXexX18xX66axX4xX3xXexXdxX40axXbxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX31xXdxX6xX3xXbxX1x12645xX1axX31xX3xXexX18xX340xX1axX1xX3xXexX1xXdxX2exX1axX3xXexX6xXdxX280xX3xX2dxX6cxXbxX3xXexX1xX94xXdxX3xX2dxX1xXc6xX4xX3xXbxX1xXcbxX4xX3xX1xX19xX20xX3xX1fxX20xX180xX3xX5fxX43xX3xX41xX4axX43xX3xX5xXe1xX3xX31xXe4xXa1xX3xX18xX6xXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX0xXdxX2bxX31xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fbxX4dxX4dxXdxXe9xX41xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1axX1xXe9xX20axX1axX4dxX1axX10xX20fxX7xX4dxX2xX213xX214xX215xX4dxX213xX213xX5fxX21axX2xX213xX21dxX106xX1cfxX220xXexX224xX213xX215xX106xX5xX21axXe9xX229xXbxX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2bxX7x136caxXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX6xXexX3xXexX18xX6xX1axX3xXexX43xX3xX1fxX20xX43xX4xX3xX20axXdxX10xXexX3xX1axX6xX2bxX3xX2dxX10xX20xX3xX31xX43xXdxX3xX1xX43xX3xXexX18xX43xX3xX5fxX43xX1axX31xX3xX41xX6xX43xX3xX7xX6xX20xX3xX41xX6xX43xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX29xX1xXdxXbbxX20xX3xX1axX31xX1xX3abxX6xX3xX4xX75fxX3xX4xX6xX43xX3xX3cx10f86xXbxX3xX4xX69xX6xX3xX29xX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axXdexX3xX4xX340xX1axX3xX41xXaexXdexX3xX4xX1xXdxX40axX1axX3xX7xX3abxX3xX1fxX20xXe4xX1axX3xX3cxXaexXdxXdexX3xX67xX10bxX1axX31xX3xX6xX1axXdexX3xX5fxXe4xX1axX3xX1fxX20xXe4xX1axX3xXexX66axX3xX20axX26xX3xX20axX42xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX2exX1axX3xX27fxX20xX1axX31xX3xX2dxX413xX4xX1xX3xX3cxX4axX3xX2dxX6cxXbxX3xXexX1xX94xXdxX3xX7xX7exX3xXexX340xX1axXdexX3xX4xX327xX20xX3xX1xXaexXdexX3xX41xX180xX43xX3xX20axX26xX3xXexX413xX1axX1xX3xX2bxXd5xX1axX31xXdexX3xXexX42xXdxX3xX7xX180xX1axX3xX4xX69xX6xX3xX29xX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axX3xX20axX42xX3xX1axX1xX42xX3xX1axX7dxX184xX4xX280xX3xXexX1xX781xX3xX1xXdxX26xX1axX3xXexX18xX340xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX26xX2bxXdexX3xXexX3b7xX1axX1xX3xXexX1xX7dxX7exX1axX31xX3xXa1xX2exX20xXdexX3xX3cxX6aaxX2bxX3xX41xX32xX4xX3xX31xXdxX4a3xXbxX3xX3cxX672xX3xX3cxX21xXdxX3xX20axX184xXdxX3xX29xX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axX3xX20axX6aaxX1axX31xX3xX41xX6cxX3xX41xX4axX43xX3xX5xXe1xX3xXexX42xX1axX3xXbxX1xX340xXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12x1417fxX1xX340xXexX3xX1xX20xXa1xX3xXexX18xX20xXa1xXbbxX1axX3xXexX1xX21xX1axX31xX3xX3cxX43xX42xX1axX3xX2dxX40axXexXdexX3xXexX7dxX7exX1axX31xX3xXexX1xXe4xX1axX3xXexX7dxX7exX1axX31xX3xX340xXdxX3xXaxX93xX340xX3xX5xX42xX1axX1xX3xX3cxX6aaxX2bxX3xX5xX340xX3xX18xX340xX4xX1xXaxXdexX3xX20axX184xXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX111xX1axX3xXaxX29xX1xX7dxX94xX1axX31xX3xX4xX7exX2bxX3xX7x118aexX3xX340xX43xXaxX280xX3xX62xX43xX42xX1axX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX70xXf9xX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xXcxXcxX85xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xXexX1xXdxX40axXexX3xXexX1xX6xX3xX2dxX2exX20xX3xX31xX32xXdxX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX20axX42xX3xX4xX1xXdxX40axX1axX3xX7xX3abxX3xX4xX180xX3xX1axX7dxX184xX4xXdexX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xXexX6xX3xX69bxX3xX1axX7dxX184xX4xX3xX1axX31xX43xX42xXdxXdexX3xX4xX340xX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX327xX4xX3xXexX1xX42xX1axX1xX3xX20axXdxX2exX1axX3xX4xX69xX6xX3xX13xX14xXexX3xXexX18xX19xX1axXdexX3xX4xX340xX4xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX327xX4xX3xX27fxX4axX3xX1xXaexXdxXdexX3xX4xX340xX4xX3xX1axX1xX42xX3xX1xX180xX43xX3xXexXe4xX2bxX3xX69bxX3xXexX18xX43xX1axX31xX3xX20axX42xX3xX1axX31xX43xX42xXdxX3xX1axX7dxX184xX4xX3xX1xX4axXa1xX3xX5fxX42xX1axX1xX3xX4xX1xX43xX3xX3cxX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX20axX6aaxX1axX31xX3xX41xX6cxX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xXd5xXdxX3xX5fxX43xX3xX41xX4axX43xX3xX5xXcbxXexX3xX31xXe4xXa1xX3xX18xX6xX3xX7xX66axX3xX31xXdxX4a3xXbxX3xX3cxX672xX3xXexX1xXdxX40axXexX3xXexX1xX66axX4xX3xX20axXbbxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX111xX1axXdexX3xX20axX19xXexX3xX4xX1xX32fxXexX3xX3cxX781xX3xX31xXa6xXbxX3xXbxX1xX111xX1axX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXa6xX1axX31xX3xX2dxX1xX10bxXdxX3xXbxX1xXcbxX4xX3xX7xX180xX1axX3xX27fxX20xX32fxXexX3xX20axX42xX3xX3cxX94xXdxX3xX7xX21xX1axX31xX3xX4xX69xX6xX3xX1axX1xXe4xX1axX3xX5fxXe4xX1axXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX43xX5fxXa1xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX62xX43xX42xX1axX3xX67xX1xX69xX3xXexX6cxX4xX1xX3xX70xXf9xX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xXcxXcxX85xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxX3xX3cxXbbxX3xX1axX31xX1xX6cxX3xXf9xX6xX1axX3xXcxX1xX7dxX94xX1axX31xX3xXexX18xX66axX4xX3xX70xXf9xX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX13xXcxXcxX85xX3xX24xXdxX26xXexX3xX29xX6xX2bxXdexX3xXf9xX6xX1axX3xX67xX327xX20xX3xXexX18xX3axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX7dxX7exX1axX31xX3xX2dxX1x9915xX1axX3xXexX18xX7dxX7exX1axX31xX3xX1xX7dxX184xX1axX31xX3xX5fxX11bxX1axX3xX20axX42xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX327xX4xX3xX20axXdxX26xX4xX3xX1fxX20xXa1xX2exX1axX3xX31xXa6xXbxX3xX4xX327xX20xX3xXexX18xX3axX3xX62xX3dxX1axX31xX3xX41xX42xX43xX3xX13xXdxXbbxX1axX3xXcxX18xX20xX1axX31xX3xX2dxX1xXc6xX4xX3xXbxX1xXcbxX4xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX1xXd5xXdxX3xX5fxX43xX3xX41xX4axX43xX3xX5xXe1xX3xX31xXe4xXa1xX3xX18xX6xXe9xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe8b2xX43xX20xX18xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXacdxX93x9203xX0xX4dxX10xX2bxX12xX0xX4dxXbxX12