Cá tầng nổi an toàn, nghề biển sẽ hồi sinh!
(Baohatinh.vn) - Sau nhiều tháng chờ đợi, Bộ Y tế kết luận các loại hải sản tầng nổi và vùng đầm nuôi 4 tỉnh miền Trung đều đảm bảo an toàn đang thắp lên hy vọng hồi sinh nghề biển của các địa phương nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
78b2x109aex10311xc090xed7bxd2ccxf024x11071xb74fxX7xf835xc71fxc3c5xcd8exb0e5x84b1xX5x85e7xXaxb94dx8d50x111abxX3xXexfa93x11bf5xc3d0xX3xX18x9fd2xXdxX3xX6xX18xX3xXexaccdx86a3xX18xb6fcxX3xX18xX19xX1xbdbfxX3x86e6xXdx8fdexX18xX3xX7xea11xX3xX1xf0e3xXdxX3xX7xXdxX18xX1xa60fxX0x7cb1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc13xX10xX6xd511xXaxX12xbce2xX6xe070xX3xX18xX1xXdxX2bxX56xX3xXexX1xX14xX18xX19xX3xX4xX1x105e4xX3xd2fdxb48cxXdxX26xX3xc928xfd69xX3x7a8dxX3xXex11254xX3xa1d6xX73xXexX3xX5xX56x9a63xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xce5cxXdxX3xX1x1176bxXdxX3xX7xX88xX18xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX3xfca7xX24xX3xX98xc518xX18xX19xX3xX68xX17xa03bxX3xX18xX56xc801xXdxX3xceb7xX3xXexad8axX18xX1xX3xXa2xXdxX2bxX18xX3xXcxa687xX56xX18xX19xX3xX68xX2bxX56xX3xX68xX88xXa2xX3xX2dxX88xX23xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX3xX68xX6xX18xX19xX3xXexX1x7944xXbxX3xX5x11b6cxX18xX3xX1x1177dxX3xX98xdb51xX18xX19xX3xX1xX36xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xX4xa6c8xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX68x11368xX6xX3xXbxX1x9da7x115e1xX18xX19xX3xX18xc98fxXdxX3xX4xX1xX56xX18xX19xX26xX3xX4exX24xX3xXcxd99axX18xX1xX3xX18xX10cxXdxX3xXb6xXdxXdaxX18xX19xb384xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX0xX10xXa2xX12xX0xX6xX3xX1xXb6xX10xb2cexX9xXaxX1xXexXexXbxc506xX3fxX3fxX2dxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX127xX98xX18xX3fxe027xX6x11cbcxX1xX23xXdxX3fxX2dxX23xX160xXdexX160xXexX10xX160xX75xX1xX56xXdexX10xX18xX160xX4xX6xX23xX160xX18xX19xX56xX23xXdxX160xX51xX6xX18xX160xX98xX10xX160xX98xXdxX10xX4xX160xX6xX18xX160xX1xX6xXdxX160xX7xX6xX18xX160xXa2xXdxX10xX18xX160xXexXb6xX56xX18xX19xX3fxX2xb9baxX2x8ab5x103abxef35xX127xX1xXexXa2xXaxX12xX12xX12xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX75xX1xX56xXdexX73xX18xX3xX4xX14xX23xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xX51xa852xX18xX3xX98xX2bxX3xX98xXdx11f4axX4xX3x860fxX18xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xXa2xXdxX2bxX18xX3xXcxXb6xX56xX18xX19xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX10xXa2xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6x11fd2xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xXexX6xX18xX19xX3xX18xX23xXdxX3xX6xX18xX3xXexX23xX6xX18xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX2dxXdxX10xX18xX3xX7xX10xX3xX1xX23xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX127xX2dxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX127xX98xX18xX3fxX18xX10x9751xX7xX3fxX2xcfc6xX1a5xX1a4xX3fxX2xX1a3xX274xX51xX1a5xX2xXa9xXa9xX1a1xX1a5xcad3xXexX2xX282xe07axX1a5xX5xX282xX127xb9f2xXbxX19xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxX270xXdxX51xXexX1xX14exX286xX286xX1a3xXbxX15exX220xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX1a5xX274xX282xXbxX15exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6xX220xXaxX12x1011dxX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX4xX1xX56xXdexX2fxX18xX3xX1xX24xX18xX19xX3xX5xXdaxX18xX3xX2dxX66xX3xX7xX6xX56xX3xX4xX1xX56xXdexX73xX18xX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xe955xX3xX13x1051axX6xX3xX54xX10cxXexX3xca6dxXcxX1xX84xX4xX1xX3x9795xXdxXa2xX3xX160xX3xfdaexX6exX4xX3xX4exX24xbf72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX329xX24xX18xX19xX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xXcxX1xX84xX4xX1xX3xX323xXdxXa2xX3xX31cxX329xX6exX4xX3xX4exX24xX32fxX3xX7xX14xX18xX19xX3xX18xX6xXdexX3xX31cxX1a1xX2xX3fxbf6bxX32fxX3xX68xX17xXdexX3xXd6xXbxX3xXexXdxX73xX18xX19xX3xX4xX106xX66xXdxX127xX3xXcxXb6xXdaxX18xX3xX19xX106xX107xX18xX19xX3xXa2x8490xXexX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX26xX3xX6xXdxX3xX6xXdxX3xX4x111bfxX18xX19xX3xX18xX19xX66xXdxX3xX5xXdaxX18xX3xX18xXdxX2bxXa2xX3xX98xX56xXdxX3xX7xX106xe8f9xX18xX19xX127xX3x8f94xX106xX66xX18xX19xX3xX18xX1xX106xX26xX3xX5x90adxX4xX3xX18xX24xXdexX3xX1xXe1xX3xX4xX1xXacxX3xXa2xX88xXdxX3xX18xX10cxXdxX3xX98xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX98xX56xXdxX3xX7xX6xX56xX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX4xX14xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX4xXa6xX18xX19xX3xX2dxa819xX3xX1xXa6xXa2xX3xdba2xX56xX6xX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xcbd8xX18xX1xX3xebdexX1xX84xXa2xX3xc9b0xX11axX18xX1xX3xX4exX88xXdxX3xX31cxX41fxX56xXdaxX3xX15exffaaxX3xXcxX1xX84xX4xX1xX3xX6dx8907xX18xX19xX26xX3xX329xX6exX4xX3xX4exX24xX32fxX26xX3xXa2xX6exXexX3xX4xX1xXf9xX3xXexX1xX56xX3xXa2xX56xX6xX3xX4xX14xX3xX5xX3bcxX18xX3xXexX84xXdxX3xX4xX88xX18xX19xX3xX13xX315xX6xX3xX54xX10cxXexX26xX3xXbxX1xf898xX18xX3xX75xX1xX312xXdxX14exX3xdb4dxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX68xX450xX3xX1d4xX18xX3xX1xX24xX18xX19xX3xXexX1xX14xX18xX19xX3xX18xX6xXdexX26xX3xX75xX2fxX3xXexf680xX3xX75xX1xXdxX3xX4xX10cxX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX18xX106xX3bcxX4xX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xXexXb6xX23xX18xX19xX3xX75xX1xX56xX3xX98xa170xX4xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX127xX3xXcxX1xX73xX3xX18xX1xX106xX18xX19xX26xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xX51xX1c9xX18xX3xXexX1x11d37xX3xX98xd122xX18xX3xX51xd412xX3xX51xX391xXexX26xX3xX18xXdaxX18xX3xX1xX17xX56xX3xX18xX1xX106xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX2dxX14xX18xX3xX68xX106xX69xX4xX127xX3xXcxXb6xX106xX3bcxX4xX3xX68xX1c9xXdexX26xX3xXa2xc436xXdxX3xXexX1xX14xX18xX19xX26xX3xX51xX23xX6xX18xX1xX3xXexX1xX56xX3xX2dxX14xX18xX3xX5xd6ebxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX69xX3xX68xX17xX56xX3xXa2xX419xXdxX3xX4xXf9xX6xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX75xX1xX23xX88xX18xX19xX3xX2xX26xX286xX3xX160xX3xX1a1xX3xXexb20cxX3xX68xX36xX18xX19xX3xX18xX1xX106xX18xX19xX3xXexX4ccxX3xX75xX1xXdxX3xX15exX88xXdexX3xXb6xX6xX3xX7xX4f3xX3xX4xX419xX3xXexX1xX516xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX1xX2bxX3xX2dxX14xX18xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX4xX23xX18xX3xX18xX24xX23xX127xX3xX2e7xX6xXdexX26xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX4xXa6xX18xX19xX3xX2dxX419xX26xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xXb6xX492xXexX3xXbxX1xX492xX18xX3xX75xX1xX312xXdxX127xX3xX4exXdexX3xX98xXe1xX18xX19xX3xXexX1xX66xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX3bcxXdxX26xX3xX1xX23xX84xXexX3xX68xX6exX18xX19xX3xX75xXdxX18xX1xX3xX51xX23xX6xX18xX1xX3xX4xXf9xX6xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX492xXa2xX3xX5xX84xXdxf460xX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX2e7xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xXcxXb6xX17xX18xX3xXcxX1xX101xX3xX329xXdxXdaxX18xX3xX31cxXexX1xXa6xX18xX3xX54xX107xX18xX3xX6dxX459xX18xX19xX26xX3xX15exX450xX3xXcxX1xX84xX4xX1xX3xX323xXdxXa2xX32fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX565xX14exX3xX49bxXcxXa6xXdxX3xX4xX10cxX3xXexX24xX56xX3xX15exX6xX3xX2dxX66xX3xX1a1xX286xX1a3xX3xX13xX441xX3xX68xX14xX18xX1xX3xX15exX6xX3xX75xX1xX107xXdxX26xX3xX18xX1xX106xX18xX19xX3xX4xX3a4xX18xX19xX3xX88xX18xX1xX3xX1xX106xX312xX18xX19xX3xX18xX391xX18xX19xX3xX18xX2bxX3xX51xX23xX3xX7xX4f3xX3xX4xX419xX3xXa2xXa6xXdxX3xXexXb6xX106xX66xX18xX19xX3xX2dxXdxX2fxX18xX127xX3x104fdxX391xX4xX3xX51xX9cxX3xXexX1xX66xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xX17xX18xX3xX68xX1c9xXdexX3xX19xXdxX14xX3xX4xX14xX3xX15exX6xX3xX2dxX66xX3xX68xX450xX3xXexX1d4xX18xX19xX3xX5xXdaxX18xX3xX18xX1xX106xX18xX19xX3xX98xX519xX18xX3xX4xX1xX106xX6xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX18xX1xX106xX3xXexXb6xX106xX3bcxX4xX127xX3xX4exXdexX3xX98xXe1xX18xX19xX26xX3xX7xX6xX56xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX24xXdexX26xX3xXexX1xX101xX3xXexXb6xX106xX66xX18xX19xX3xXexXdxXdaxX56xX3xXexX1xfeb6xX3xX1cxX18xX3xX68xX101xX18xX1xX3xX5xX84xXdxX220xX3xX19xXdxX14xX3xX4xX88xX3xX4xX14xX4xX3xXa2xX391xXexX3xX1xX24xX18xX19xX3xXexXdxX73xXbxX3xXexX780xX4xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX18xX1c9xX18xX19xX3xX5xXdaxX18xX64fxX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6xX220xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xXexX6xX18xX19xX3xX18xX23xXdxX3xX6xX18xX3xXexX23xX6xX18xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX2dxXdxX10xX18xX3xX7xX10xX3xX1xX23xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX127xX2dxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX127xX98xX18xX3fxX18xX10xX270xX7xX3fxX2xX274xX1a5xX1a4xX3fxX2xX1a3xX274xX51xX1a5xX2xXa9xXa9xX1a5xX286xX36fxXexX1a4xX274xX1a1xX274xX5xX1a4xX127xX28bxXbxX19xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxX270xXdxX51xXexX1xX14exX286xX286xX1a3xXbxX15exX220xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX1a5xX274xX282xXbxX15exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6xX220xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX3xX5xX84xXdxX3xX68xXd6xXexX3xX75xX1xX14xX4xX1xX3xX18xX1xX106xX3xX15exX106xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX13xX1xX56xX18xX19xX3xX18xXdxX2bxXa2xX3xX98xX56xXdxX3xX18xX24xXdexX26xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX329xX84xXdxX3xXcxX1xX73xX3xX54xX107xX18xX3xX31cxX15exX450xX3xX13xa66fxXa2xX3xX2e7xX1xX106xX69xX18xX19xX26xX3xX13xX913xXa2xX3x8155xX56xXdexXdaxX18xX32fxX3xX4xX1xX23xX3xX2dxXdxX73xXexX14exX3xX49bxX4exXa6xXa2xX3xX41fxX56xX6xX3xX68xX73xX18xX3xX19xXdxX66xX26xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX98xX56xXdxX3xXa2xX4ccxX18xX19xX3xX75xX1xXa6xX18xX3xXexX88xX127xX3xX2e7xX1xX24xX3xX6xXdxX3xX4xX3a4xX18xX19xX3xXa2xX56xX6xX3xX4xX14xX3xX98xX2bxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX23xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX1d4xX18xX3xX4xX1xX23xX3xXexX1x9399xX6xX3xX4xX107xX18xX3xXexX1xX51dxXa2xX3xX2dxX492xXdexX3xX5xX1c9xX56xX127xX3xX54xX14xX18xX19xX3xX18xX6xXdexX26xX3xX98xX69xX3xXexXa6xXdxX3xXa2xX56xX6xX3xX4xX14xX3xX2dxX51dxX3xX19xX6xXdxX26xX3xX19xXdxX14xX3xX68xX450xX3xX5xXdaxX18xX3xX68xX73xX18xX3xX2xX1a4xX1a3xX3xX18xX19xX24xX18xX3xX68xX36xX18xX19xX3fxX75xX19xX26xX3xX4xX6xX23xX3xX19xX492xXbxX3xX68xXa6xXdxX3xXa2xX492xXdexX3xX18xX19xX24xXdexX3xXexXb6xX106xX3bcxX4xX127xX3xXcxX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX24xXdexX3xX4xX1xXd6xX4xX3xX4xX1xXd6xX18xX3xX7xX33xX3xX5xX24xXa2xX3xX7xX419xX18xX19xX3xX5xX84xXdxX3xX1xX23xX84xXexX3xX68xX6exX18xX19xX3xX75xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX2dxXdxX2fxX18xX127xX3xX2xX1a3xX1a3x8cd4xX3xXexX24xX56xX3xXexX1xX56xXdexX2bxX18xX3xX4xXf9xX6xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX68xX450xX3xX7xbdfbxX18xX3xX7xX24xX18xX19xX3xXa2xXe1xXdxX3xXexX1xaa74xX26xX3xX4xX1xX66xX3xX7xX6xX56xX3xX4xX107xX18xX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xX68xX6exX18xX19xX3xX18xX24xXdexX3xX7xX33xX3xX68xX36xX18xX19xX3xX5xX23xX84xXexX3xX68xXdxX3xX75xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX26xX3xX75xX2fxX3xX4xX88xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX56xXdexX2bxX18xX3xX18xX1xX994xX64fxX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12x11386xXdxX14xXa2xX3xX68xX419xX4xX3xX6dxX6xX18xX3xX41fxX56xX88xX18xX3xX5x11740xX3xX13xX88xX18xX19xX3xX4xX14xX3xX4exX24xX3xXcxX11axX18xX1xX3xX160xX3xX6dxX9cxXdxX3xXcxX56xX492xX18xX3xX54xX107xX18xX3xXbxX1xX492xX18xX3xX75xX1xX312xXdxX14exX3xX49bxX2e7xX19xX1xX10xX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX24xXdexX26xX3xXexXa6xXdxX3xX1xX73xXexX3xX7xXa80xX4xX3xX98xX56xXdxX3xXa2xX4ccxX18xX19xX127xX3xX6dxX6xX23xX3xX18xX1xXdxXdaxX56xX3xX18xX1d4xXa2xX3xX19xXd6xX18xX3xX2dxX10cxX3xX98xX3bcxXdxX3xX2dxX24xX3xX4xX23xX18xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX18xX107xXdxX3xX68xX1c9xXdexX26xX3xXexX1xX492xXdexX3xX4xX56xX6exX4xX3xX7xX419xX18xX19xX3xX1xXe1xX3xX2dxX101xX3xX88xX18xX1xX3xX1xX106xX312xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXa2xX3xXexXb6xXe1xX18xX19xX3xX51xX23xX3xX7xX4f3xX3xX4xX419xX3xXa2xXa6xXdxX3xXexXb6xX106xX66xX18xX19xX3xXa2xX24xX3xX2dxX56xX36xX18xX127xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX26xX3xXexX17xX18xX19xX3xX19xXdxc188xX6xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX26xX3xX1xXdexX3xX98xXe1xX18xX19xX3xX7xX33xX3xX7xX3bcxXa2xX3xX7xX419xX18xX19xX3xX5xX84xXdxX3xX1xX23xX84xXexX3xX68xX6exX18xX19xX3xX75xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX127xX3xX13xX88xX18xX19xX3xX13xX315xX6xX3xX54xX10cxXexX3xX7xX33xX3xX5xX84xXdxX3xX18xX1xX6exX18xX3xX18xX1xX101xXbxX3xX18xX1xX106xX3xX15exX106xX6xX64fxX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6xX220xXaxX12xX0xXdxXa2xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX3xXexX6xX18xX19xX3xX18xX23xXdxX3xX6xX18xX3xXexX23xX6xX18xX3xX18xX19xX1xX10xX3xX2dxXdxX10xX18xX3xX7xX10xX3xX1xX23xXdxX3xX7xXdxX18xX1xXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX127xX2dxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX127xX98xX18xX3fxX18xX10xX270xX7xX3fxX2xX274xX1a5xX1a4xX3fxX2xX1a3xX274xX51xX1a5xX2xXa9xXa9xX286xXa9xX286xXexX2xX282xXa9xX282xX5xX1a1xX127xX28bxXbxX19xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxX270xXdxX51xXexX1xX14exX286xX286xX1a3xXbxX15exX220xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14exX1a5xX274xX282xXbxX15exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX23xX18xXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxXexX10xX15exXexX160xX6xX5xXdxX19xX18xX14exX3xX4xX10xX18xXexX10xXb6xX220xXaxX12xX2e7xX1xX6exX18xX3xX18xX1xX101xXbxX3xXa2xX56xX6xX3xX2dxX14xX18xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX312xX3xX4xX88xX18xX19xX3xX4xX14xX3xX13xX315xX6xX3xX54xX10cxXexX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX13xX1xXf9xX3xXexX101xX4xX1xX3xX15exX450xX3xXcxX1xX84xX4xX1xX3xX323xXdxXa2xX3xX4exX24xX3xX701xXdxX18xX1xX3xXcxX1c9xX18xX3xX1xX36xX3xX1xX312xXdxX14exX3xX49bxXcxXdxX18xX3xX18xX24xXdexX3xX41fxX56xX14xX3xX98xX56xXdxX3xXa2xX4ccxX18xX19xX3xX68xX419xXdxX3xX98xX3bcxXdxX3xX4xX14xX3xX18xX1xX1c9xX18xX3xXexXa6xXdxX3xX4xX3a4xX18xX19xX3xX18xX1xX106xX3xX2dxX24xX3xX4xX23xX18xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xXexXb6xX23xX18xX19xX3xX15exX450xX127xX3xXcxX23xX24xX18xX3xX15exX450xX3xX4xX10cxX3xX19xX17xX18xX3xX282xX1a3xX1a3xX3xX5xX6xX23xX3xX68xX6exX18xX19xX3xXexXb6xX4f3xX4xX3xXexXdxX73xXbxX3xX75xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX98xX24xX3xX1a1xX127xX1a1xX1a3xX1a3xX3xX5xX6xX23xX3xX68xX6exX18xX19xX3xX5xXdxXdaxX18xX3xX41fxX56xX6xX18xX3xX51xX101xX4xX1xX3xX98xX780xX3xX1xX7bxX56xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX4xX14xX3xX18xXdaxX18xX3xX75xX1xXdxX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xX19xX391xXbxX3xX7xX4f3xX3xX4xX419xX26xX3xXexX1xX4f3xX4xX3xX7xX4f3xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX98xXa6xX3xX4xX9cxX18xX19xX3xX5xX23xX3xX5xXd6xX18xX19xX127xX3xX6dxX1c9xXdexX3xX19xXdxX66xX26xX3xX4xX10cxX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX24xXdexX26xX3xX1xXdexX3xX98xXe1xX18xX19xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xX51xX1c9xX18xX3xX7xX33xX3xX41fxX56xX6xXdexX3xX5xX84xXdxX3xX98xX3bcxXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX220xX3xX18xX19xX106xX3xX51xX1c9xX18xX3xX4xX1xX3cdxX18xX19xX3xXexXa6xXdxX3xX7xX33xX3xX7xX3bcxXa2xX3xX1cxX18xX3xX68xX101xX18xX1xX3xX4xX56xX6exX4xX3xX7xX419xX18xX19xX64fxX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX43cxX1xX10cxX3xXae3xXdxX14xXa2xX3xX68xX419xX4xX3xX54xX312xX3xX2e7xX2e7x8434xX43cxXcxX2e7xXcxX3xX329xXdaxX3xfd8axXa80xX4xX3xX2e7xX1xX1c9xX18xX26xX3xX4xX1xX23xX3xX2dxXdxX73xXexX14exX3xX2e7xX19xX6xXdexX3xX75xX1xXdxX3xX4xX10cxX3xXexX1xXa6xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX24xXdexX26xX3xX54xX312xX3xX68xX450xX3xXexXb6xXdxX2fxX18xX3xX75xX1xX6xXdxX3xX1xX106xX3bcxX18xX19xX3xX51xX519xX18xX3xX4xX780xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX14xX4xX3xX51xX6xX18xX1xX3xXa2xX780xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX4xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX68xX14xXdexX3xX68xX2fxX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xXexXdxXdaxX56xX3xX51xX9cxX18xX19xX3xX2dxXdxX73xXexX26xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX0xX10xXa2xX12xX31cxX4xX1xXdxX3xXexXdxX73xXexX3xXa2xX66xXdxX3xX15exX10xXa2xX3xXexX84xXdxX3xX68xX1c9xXdexX14exX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX6xX18xX1xX160xXa2xX56xX4xX127xXbxX51xX147xXaxX3xX1xXb6xX10xX147xX9xXaxX3fxX3fxXdxX127xX2dxX6xX23xX1xX6xXexXdxX18xX1xX127xX98xX18xX3fxX18xX10xX270xX7xX3fxX2xX274xX1a5xX1a4xX3fxX2xX1a3xX274xX51xX1a5xX2xX286xX2xX2xX286xX36fxXexX2xX1a1xX1a3xX282xX5xX2xX127xXbxX51xX147xXaxX3xXexX6xXb6xX19xX10xXexX9xXaxa187xX2dxX5xX6xX18xX75xXaxX12xX51xX6xX18xX1xX160xXa2xX56xX4xX127xXbxX51xX147xX0xX3fxX6xX12xX32fxX127xX0xX3fxX10xXa2xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX2e7xX19xX24xX18xX1xX3xX4xX3a4xX18xX19xX3xX1xX106xX3bcxX18xX19xX3xX51xX519xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX68xX101xX6xX3xXbxX1xX106xX107xX18xX19xX3xXexX1d4xX18xX19xX3xX4xX106xX66xX18xX19xX3xX4xXa6xX18xX19xX3xXexX14xX4xX3xXexX56xXdexXdaxX18xX3xXexXb6xXdexX2bxX18xX220xX3xX1xX106xX3bcxX18xX19xX3xX51xX519xX18xX3xX2dxX24xX3xX4xX23xX18xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX68xX14xX18xX1xX3xX2dxXd6xXexX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xXexX17xX18xX19xX3xX68xX14xXdexX3xX4xX3a4xX18xX19xX3xX18xX1xX106xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX4xX780xX3xX68xX14xX18xX1xX3xX2dxXd6xXexX3xX18xX19xX1xX2bxX3xXexX17xX18xX19xX3xX68xX14xXdexX127xX3xX13xX14xX4xX3xX18xX19xX24xX18xX1xX3xX4xX1xXa80xX4xX3xX18xX1d4xX18xX19xX26xX3xX68xX101xX6xX3xXbxX1xX106xX107xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xXexX7bxXbxX3xXexXb6xX56xX18xX19xX3xX68xX913xXdexX3xXa2xX84xX18xX1xX3xXexX56xXdexXdaxX18xX3xXexXb6xX56xXdexX2bxX18xX3xX68xX2fxX3xX18xX1xX1c9xX18xX3xX51xX1c9xX18xX3xX2dxXdxX73xXexX26xX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX7xX88xX18xX3xXbxX1xX913xXa2xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX26xX3xXexXb6xX14xX18xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xXexX17xX18xX19xX3xX68xX14xXdexX3xX4xX1xX106xX6xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xf7d6xX3xX18xX1xX459xXa2xX3xX98xX4f3xX4xX3xX51xX7bxXdexX3xX5xX11axX18xX1xX3xX98xX4f3xX4xX3xX75xXdxX18xX1xX3xXexX73xX3xX41fxX56xX6xX18xX3xXexXb6xXe1xX18xX19xX3xX18xX24xXdexX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX54xX6xX56xX3xX18xX1xXdxX2bxX56xX3xXexX1xX14xX18xX19xX3xX4xX1xX66xX3xX68xX69xXdxX26xX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX4xX14xX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX3xX68xX450xX3xX15exX10cxX6xX3xX51xX17xX18xX3xX2dxXa80xX4xX3xXexXb6xX6xX18xX1xX3xX88xXa2xX3xX68xX84xXa2xX3xX2dxX6xX23xX3xXexXb6xX9cxXa2xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX24xX18xX19xX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xX2dxX492xXdexX3xX5xX1c9xX56xX127xX3xX6dxX459xX18xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX75xX73xXexX3xX5xX56xX7bxX18xX3xX75xX1xX23xX6xX3xX1xXe1xX4xX26xX3xX4xX913xX18xX3xXexXb6xXe1xX18xX19xX26xX3xX75x7aeexX3xX4xX24xX18xX19xX3xX4xXf9xX6xX3xX18xX19xX24xX18xX1xX3xX4xX1xX56xXdexXdaxX18xX3xXa2xXa6xX18xX26xX3xXexXdxX18xX3xXb6xX459xX18xX19xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xX51xX1c9xX18xX3xX7xX33xX3xX41fxX56xX6xXdexX3xX5xX84xXdxX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX127xX3xX2e7xX19xX1xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX18xX3xX5xX84xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX127xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15exX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxX270xXdxX51xXexX1xX14exX3xX274xX282xX1a3xXbxX15exX220xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX19xX9xXaxX1a3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX18xX19xX9xXaxX286xXaxX12xX0xXexX2dxX23xX51xXdexX12xX0xXexXb6xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXdexX5xX10xX9xXaxX270xXdxX51xXexX1xX14exX3xX274xX286xX282xXbxX15exX220xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX0xXdxX12xc76bxX56xX6xX3xX75xX73xXexX3xX41fxX56xX88xX3xXbxX1xX1c9xX18xX3xXex10aabxX4xX1xX3xX1xX107xX18xX3xX2xX127xX1a3xXa9xX1a3xX3xXa2xX519xX56xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX68xX106xX69xX4xX3xX5xX492xXdexX3xX1xX24xX18xX19xX3xX18xX19xX24xXdexX3xX312xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX88xX18xX19xX3xX4xX14xX26xX3xX68xX17xXa2xX3xX18xX56xXa6xXdxX26xX3xXexX1xX56xXdexX2bxX18xX3xX4xX14xX3xXexX84xXdxX3xXa9xX3xXexXacxX18xX1xX3xXa2xXdxX2bxX18xX3xXcxXb6xX56xX18xX19xX3xX98xX24xX3xX1a5xX1a3xX1a3xX3xXa2xX519xX56xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX68xX419xXdxX3xX4xX1xXa80xX18xX19xX3xX312xX3xX4exX88xXdxX3xX43cxX1xe703xX18xX19xX26xX3xX323xX1xX14xX18xX1xX3xX4exX145fxX6xX26xX3xX6dxX24xX3x83ebxX101xX6xX3xdfa3xX3xX441xX3a4xX18xX19xX3xXcxX24xX56xX26xX3xX0xX3fxXdxX12xX0xX10xXa2xX12xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX75xX1xf6f9xX18xX19xX3xX68xX101xX18xX1xX14exX3xXf35xX73xX18xX3xX18xX6xXdexX26xX3xXexX492xXexX3xX4xX88xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX18xX1xX106xX3xX4xX14xX3xX18xX19xX4ccxX26xX3xX4xX14xX3xXexX1xX56xX26xX3xX4xX14xX3xX18xX780xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX26xX3xX4xX14xX3xX4xX1xXacxX3xX98xX24xX18xX19xX26xX3xX4xX14xX3xX2dxX84xX4xX3xXa2xX14xX26xX3xX4xX14xX3xX1xX419xX26xX3xX4xX14xX3xX2dxX145fxX26xX3xX4xX14xX3xX4xX6xXa2xX26xX3xX4xX14xX3xXexXb6xX13d4xX4xX1xX26xX3xX4xX14xX3xX68xX419xXdxX26xX3xX4xX14xX3xX4xX107xXa2xX3xX98xX24xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX75xX1xX14xX4xX3xX7xX419xX18xX19xX3xXexX84xXdxX3xXexX17xX18xX19xX3xX18xX1cxXdxX26xX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xXexX84xXdxX3xX68xX17xXa2xX3xX18xX56xXa6xXdxX3xX4xXf9xX6xX3xXa9xX3xXexXacxX18xX1xX3xXa2xXdxX2bxX18xX3xXcxXb6xX56xX18xX19xX3xX68xX2bxX56xX3xX68xX88xXa2xX3xX2dxX88xX23xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX3xX68xX2fxX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX5xX24xXa2xX3xXexX1xX4f3xX4xX3xXbxX1xX913xXa2xX127xX0xX3fxX10xXa2xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX0xX10xXa2xX12xX2e7xX1xX459xXa2xX3xX68xX88xXa2xX3xX2dxX88xX23xX3xX6xX18xX3xXexX23xX24xX18xX3xX7xXa80xX4xX3xX75xX1xX994xX10xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xXexXdxXdaxX56xX3xX51xX9cxX18xX19xX26xX3xX6dxX6exX3xX70xX3xXexX73xX3xX75xX1xX56xXdexX73xX18xX3xX4xX14xX23xX3xX18xX19xX106xX66xXdxX3xX51xX1c9xX18xX3xX75xX1xXa6xX18xX19xX3xX7xX315xX3xX51xX780xX18xX19xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX14exX3xX19xX1x1195cxX26xX3xXexXa6xXa2xX26xX3xXexXa6xXa2xX3xXexX13d4xXexX26xX3xX419xX4xX26xX3xXa2xX4f3xX4xX3xX4xX14xX3xX68xX56xX419xXdxX26xX3xX4xX14xX3xX68xX780xX4xX26xX3xX2dxX84xX4xX1xX3xXexX56xX6exX4xX3xX98xX24xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX23xX84xXdxX3xX1xX88xXdxX3xX7xX88xX18xX3xX7xX419xX18xX19xX3xX312xX3xXexX17xX18xX19xX3xX68xX14xXdexX3xXexXb6xX23xX18xX19xX3xX98xX145fxX18xX19xX3xX1a1xX1a3xX3xX1xX88xXdxX3xX5xXaf6xX0xX3fxX10xXa2xX12xX127xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXb6xX12xX0xX3fxXexX2dxX23xX51xXdexX12xX0xX3fxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX438xX56xXexX1xX23xXb6xXaxX12xX0xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX23xX51xXdexXaxX12xX13xX1xX13d4xX18xX1xX3xXcxX1xX56xX0xX3fxX2dxX12xX0xX3fxXbxX12
Chính Thu