Bắc Kinh - Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 cho gần 2,3 triệu người
Nhằm chặn đứng sự lây lan của Covid-19 ra cộng đồng, những ngày qua, Bắc Kinh (Trung Quốc) tăng cường mở rộng diện xét nghiệm.
e282x11616x140ddx14e4ex16478xf2dcx1197fxf395x141ecxX7x16297x1203ex15592x169ddx13591x13e12xX5x131b5xXaxfe42xf087x120e2xX4xX3x14a8bxXdx108e6xX1xX3x139bfxX3xXcx10b2cxf99fxX19x11952xX3x12cacxX20x132fdxX4xX3x130ccx117ccxXexX3xX19xX22xX1xXdx17324x143caxX3x15b65x15ccexfdb9xXdx1070exX1cxX2x139dfxX3xX4xX1xX35xX3xX22x10328xX19xX3x11d3dx146cax11da6xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22x1292bx12ddbxXdxX0x12333xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7e1xX10xX6xX38xXaxX12x140c4xX1x1725axX32xX3xX4xX1xf896xX19xX3x15fe5xe69axX19xX22xX3xX7x15190xX3xX5x11ee8x1442cxX3xX5xX6xX19xX3xX4xf680xX6xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX1fxX6xX3xX4x13f0dxX19xX22xX3xX74x168fcxX19xX22xX46xX3xX19xX1x1559fxX19xX22xX3xX19xX22x17349xX7exX3x150e7xX20xX6xX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3x10ea9xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4x105bcxX3xXex14e29xX19xX22xX3xX4xX51xX52xX19xX22xX3xX32xfc17xX3xX1fxX95xX19xX22xX3xX38xXdxX31xX19xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32x13ef3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xXcxX1fxX35xX19xX22xX3xX19xX22xXa7xX7exX3xX45x11107xX55x1443axX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexXdx12f7bxXbxX3xXex1206fxX4xX3xX4x1207axX3xXexX1x104afxX32xX3xX45xX45xX3xX4xX6xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX32x10a78xXdxX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX7xX26xX3xX45xe90cxX3xX4xX6xX3x16d42x115caxX19xX3xX74x168c1xX6xX3xXd1xX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX74x14c03xXdxX3xX5xX11dxX4xXe7xX3xX47xX3xXexX1fxX51xX52xX19xX22xX3xX1x1477bxXbxX3xX4x17143xX19xX3xX5xX160xXdxX3xX4xX85xX6xX3xXex13523xX19xX1xX3xX64xXa7xX3xX13xX14xX4xX46xX3xXexXdxX119xXbxX3xX22xXdx11e8dxXbxX3xX36xX138xXdxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX36xXa7xX3xX74x16ee4xX20xX3xX5xXdxX125xX19xX3xXaaxX20xX6xX19xX3xXexX138xXdxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX14axX31xX19xX1xX3xXd1xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX19xXa7xX7exXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xX6axX1xX51xX3xX36xefb9xX7exX46xX3x11792xe99fxX3xXex16940xX3xX19xX22xXa7xX7exX3xX2xX2xX55xX10bxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xXexX195xXdxX3xX14axe4b7xX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX3xX74xX119xX19xX3xX19xX6xX7exX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX74x160c7xX3xX22xX1xXdxX3xX19xX1xX1eexX19xX3xX45xX45x16f16xX3xX4xX6xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX46xX3xXbxX1xX7dxX19xX3xX14axX26xX3xXexX160xXdxX3xX2xX109xX55xX2xX10bxX3xXaaxX20xX1eexX19xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX26xX46xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX74xX121xX3xX235xX109x16764xX3xX5xXa7xX3xXd1xX3xXaaxX20xX1eexX19xX3x15b19xX1xX35xX19xX22xX3xffc1xXa7xXdxX46xX3xX19x16651xXdxX3xX4xX121xX3x17201xX3xX38xX14fxX4xX1xX3xXcxX7dxX19xX3xX283xX1xX195xXexX3xX289xX14fxX6xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX14axX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX32xX6xX1fxX22xXdxX19x14bddxX3xX45xXbxX29xX3xX6xX20xXexX35x11381xXaxX12xX0xXexX14axX35xX38xX7exX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX19xXexX10xX1fxXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xX1cxXbxX1xX35xXexX35xX3xXdxX34xX10xX19xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXax11e25xXdxX38xXexX1xX2c1xX3xX10bxX2xX145xXbxX29xX2cbxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX2c1xX3x14a7fxX329xX45xXbxX29xX2cbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX14xX4xX3xX1f2xXdxX19xX1xX3xXb8xXexX1fxX20xX19xX22xX3xXaaxX20xX26xX4xXc3xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxX3xX1xfc4exX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe7xX14axX6xX35xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX36xX19xX55xX19xX10xX313xX7xX55xX45xX109xX45xX329xX55xX2xX109x10c42xX38xX109xX2xX2xX109xX10bxX109xX10bxXexX10bxX329xX10bxX109xX109xX5xX109xXe7x14e32xXbxX22x12443xX1fxX9xX2xX45xX329xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxXaxX3xX38xX6xXexX6xX1cxXbxX1xX35xXexX35xX1cxX35xX1fxXdxX22xXdxX19xX6xX5xX1cxX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2c1xX55xX55xXdxX32xX6xX22xX10xX7xXe7xX36xX35xX36xXe7xX36xX19xX55xX20xXbxX5xX35xX6xX38xX10xX38xX55xX1fx14f43xXexX313xX7exX14axX1fxX29xX442xX32xX5xX7exX3a4xX20x13109xX36xX10xX20xX1f2xX22xX55xX45xX109xX45xX109x16e42xX109xX10bxX45axX45xX2xX55xXexXaaxX45axX45xX45axX7exX20xX36xX7xXe7xX3b6xXbxX22xXaxX3xX38xX6xXexX6xX1cxX38xX10xX7xX4xX9xXaxX6axX22xX51xX52xXdxX3xX38xX7dxX19xX3xXaaxX20xX1eexX19xX3xX289x1537cxX19xX22xX3xXcxX1xXa7xX19xX1xX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX74xXdxX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX6xX29xXdxXexX3xX19xX20xX4xX5xX10xXdxX4xXe7xX3x1423cxX19xX1xX2c1xX3xX34xX1xXdxX19xX6xX19xX10xX313xX7xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xX55xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX35xX19xXaxX12xX6axX22xX51xX52xXdxX3xX38xX7dxX19xX3xXaaxX20xX1eexX19xX3xX289xX48bxX19xX22xX3xXcxX1xXa7xX19xX1xX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX74xXdxX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX6xX29xXdxXexX3xX19xX20xX4xX5xX10xXdxX4xXe7xX3xX4bbxX19xX1xX2c1xX3xX34xX1xXdxX19xX6xX19xX10xX313xX7xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xX55xXexX1fxX12xX0xX55xXexX14axX35xX38xX7exX12xX0xX55xXexX6xX14axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xX6axX1xX6cxX32xX3xX19xX22xXc6xX19xX3xX4xX1xX71xX19xX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX14axX31xX19xX1xX3xXexXdxX119xXbxX3xXexX11dxX4xX3xX5xX6xX19xX3xX1fxX95xX19xX22xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX4xX95xX19xX22xX3xX74xX9axX19xX22xX46xX3xX19xX1xXa1xX19xX22xX3xX19xX22xXa7xX7exX3xXaaxX20xX6xX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1eexXbxX3xXexX1fxX20xX19xX22xX3xX32xXd1xX3xX1fxX95xX19xX22xX3xX38xXdxX31xX19xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX6xX29xXdxXexX3xX19xX20xX4xX5xX10xXdxX4xXe7xX3xXcx14441xX19xX1xX3xX74xX119xX19xX3xX7xX195xX19xX22xX3xX45xX109xX55xX10bxX46xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxX3xXd1xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX45xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX38xX7dxX19xX3xX19xXa7xX7exX3xX74xX228xX3xX74xX51xX172xX4xX3xX5x1539exX7exX3xX32x12909xX20xXe7xX3xX235xX109xX3xX19xX1xX7dxX19xX3xX36xXdxX125xX19xX3xX7exX3xXexX119xX3xXexX1xX20xX95xX4xX3xX10bxX3xX14axX31xX19xX1xX3xX36xXdxX31xX19xX3xX4xX85xX6xX3x171b4x12e28xX3xX64xX195xX19xX3xX4xX678xX19xX22xX3xX74xX228xX3xX74xX51xX172xX4xX3xX4x15bc7xX3xX74xX119xX19xX3xX4xX1xXdxX3xX36xXdxX31xX19xX3xX4xX1xX35xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xXcxX1fxX51xX138xX4xX3xX19xX1xXa1xX19xX22xX3xX5xX35xX3xX5xX14xX19xX22xX3xX36xX1a9xX3xX36xXdxX31xX4xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xf36exX32xX46xX3xX74xX9axX3xXc6xX19xX3xX4xX121xX3xXexX1xX1f3xX3xX19xX1xXdx15909xX32xX3x16a12x11bcexfa8cxX6f7xX1cxX34xX35xX677xX1cxX45xX46xX3xX14axXa7xX3x11826xffadxX3xX283xX1xX11dxX19xX22xX3xX34xX42xX32xX46xX3xX34xX1xX85xX3xX19xX1xXdxX31xX32xX3xX283xX1xX176xX19xX22xX3xXcxX1xX5f6xX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX36xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX36xX1eexXexX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xXexX7dxX32xX3xX74xX195xX19xX1xX3xX22xXdxX195xX3xX1fxX85xXdxX3xX1fxX35xX3xX6xX19xX3xXexX35xXa7xX19xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xXb8xX34xf126xX6f7xX6f8xXc3xX3xX1f2xX1x16ed9xX19xX22xX3xX74xX14fxX19xX1xX46xX3xX4xX195xX4xX3xX5xX35xX160xXdxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX46xX3xX74xX9axX3xXc6xX19xX46xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX74xX121xX3xX4xX121xX3xX74xX9axX3xX1xX14bxXdxX3xX7xX14bxX19xX3xX1f2xX1xX48bxX19xX22xX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xX36xXdxX1fxX20xX7xX46xX3xX19xX1xX51xX19xX22xX3xX4xX121xX3xX19xX22xX20xX7exX3xX4xX28fxX3xX14axX14fxX3xX38xX5f6xX19xX1xX3xX1xX6xX7exX3xX48bxX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xX36xXdxX1fxX20xX7xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12x162e3xX6f7xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xX22xX7dxX7exX3xX48bxX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xX4xX1xX35xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX36xXa7xX3xX36xX1eexXexX3xX5xXdxX31xX20xX3xX14axX6xX35xX3xX14axX37bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX46xX3xX36xXdxX1fxX20xX7xX3xX6f7xX6f8xX6f9xX6f7xX1cxX34xX35xX677xX1cxX45xX3xX1f2xX1xX48bxX19xX22xX3xXexX1xX1f3xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX48bxXdxX3xXexX1fxX125xX19xX3xX14axX1a9xX3xX32xX71xXexX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX36xXa7xX3xX36xX1eexXexX3xX5xXdxX31xX20xX3xX14axX6xX35xX3xX14axX37bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX46xX3xXexX1xX52xXdxX3xX22xXdxX6xX19xX3xXexX9axX19xX3xXexX160xXdxX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX74xXdxX1a9xX20xX3xX1f2xXdxX31xX19xX3xX19xX1xXdxX31xXexX3xX74xX95xX3xXexX1xX51xX52xX19xX22xX3xX4xX678xX19xX22xX3xXexX51xX28fxX19xX22xX3xX74xX26xXdxX3xX19xX22xX14xX19xX46xX3xX19xX1xX51xX19xX22xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX74xXdxX1a9xX20xX3xX1f2xXdxX31xX19xX3xX19xX1xXdxX31xXexX3xX74xX95xX3xXexX1xX647xXbxX3xX5xX160xXdxX3xX1f2xX1xX195xX3xX38xXa7xXdxXe7xX3x145caxX35xX3xX36xX1eexX7exX46xX3xX1xXdxX31xX19xX3xX19xX6xX7exX3xX1f2xX1xX48bxX19xX22xX3xXexX1xX1f3xX3xX5xX35xX160xXdxX3xXexX1fxX1f6xX3xX1f2xX1xX14bxX3xX19xXc6xX19xX22xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX74xXdxX1a9xX20xX3xX1f2xXdxX31xX19xX3xX14axX14bxX35xX3xXaaxX20xX14bxX19xX3xX5xX160xX19xX1xX3xX36xX138xXdxX3xX19xX1xXdxX31xXexX3xX74xX95xX3xXexX1xX647xXbxX46xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX36xXa7xX3xX36xX1eexXexX3xX5xXdxX31xX20xX3xX14axX6xX35xX3xX14axX37bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xXexX1fxXd1xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xX36xX1eexXexX3xX38xX64bxX19xX3xX22xX7dxX7exX3xX48bxX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xX36xXdxX1fxX20xX7xX3xX1fxX6xX3xX32xX48bxXdxX3xXexX1fxX51xX52xX19xX22xX3xX36xXa7xX3xX5xX7dxX7exX3xXexX1fxX20xX7exX1a9xX19xX3xX7xX6xX19xX22xX3xX19xX22xX51xX52xXdx17061xX46xX3xX14axXa7xX3xX706xX707xX3xX283xX1xX11dxX19xX22xX3xX34xX42xX32xX3xX19xX121xXdxXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX14axX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX32xX6xX1fxX22xXdxX19xX2c1xX3xX45xXbxX29xX3xX6xX20xXexX35xX2cbxXaxX12xX0xXexX14axX35xX38xX7exX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX38xX12xX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xX1cxXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX38xXdxX7xXbxX5xX6xX7exX2c1xX3xX14axX5xX35xX4xX1f2xX2cbxX3xX32xX6xX1fxX22xXdxX19xX1cxX5xX10xX442xXexX2c1xX3xX6xX20xXexX35xX2cbxX3xX32xX6xX1fxX22xXdxX19xX1cxX1fxXdxX22xX1xXexX2c1xX3xX6xX20xXexX35xX2cbxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX14xX4xX3xX1f2xXdxX19xX1xX3xXb8xXexX1fxX20xX19xX22xX3xXaaxX20xX26xX4xXc3xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxX3xX1xX37bxX19xX1xX3xX45xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX55xX55xXdxXe7xX14axX6xX35xX1xX6xXexXdxX19xX1xXe7xX36xX19xX55xX19xX10xX313xX7xX55xX45xX109xX45xX329xX55xX2xX109xX3a4xX38xX109xX2xX2xX109xX235xX145xX3a4xXexX329xX45xX10bxX145xX5xX2xXe7xX3b6xXbxX10xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxXaxX3xX38xX6xXexX6xX1cxXbxX1xX35xXexX35xX1cxX35xX1fxXdxX22xXdxX19xX6xX5xX1cxX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2c1xX55xX55xXdxX32xX6xX22xX10xX7xXe7xX36xX35xX36xXe7xX36xX19xX55xX20xXbxX5xX35xX6xX38xX10xX38xX55xX1fxX442xXexX313xX7exX14axX1fxX29xX442xX32xX5xX7exX3a4xX20xX44fxX36xX10xX20xX1f2xX22xX55xX45xX109xX45xX109xX45axX109xX10bxX45axX45xX2xX55xXexXaaxX45axX2xX45axX5xX36xX1f2xXexXe7xX3b6xXbxX10xX22xXaxX3xX38xX6xXexX6xX1cxX38xX10xX7xX4xX9xXaxX13xXa7xX3xX706xX707xX3xX283xX1xX11dxX19xX22xX3xX34xX42xX32xX46xX3xXaaxX20xX6xX19xX3xX4xX1xX75xX4xX3xX34xX77dxX6f7xX6f8xXe7xX3xX4bbxX19xX1xX2c1xX3xX6axX1xX1eexXexX3xX14axX195xX35xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX119xX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xX55xXexX1fxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX6xXbxXexXdxX35xX19xXaxX12xX13xXa7xX3xX706xX707xX3xX283xX1xX11dxX19xX22xX3xX34xX42xX32xX46xX3xXaaxX20xX6xX19xX3xX4xX1xX75xX4xX3xX34xX77dxX6f7xX6f8xXe7xX3xX4bbxX19xX1xX2c1xX3xX6axX1xX1eexXexX3xX14axX195xX35xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX119xX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xX55xXexX1fxX12xX0xX55xXexX14axX35xX38xX7exX12xX0xX55xXexX6xX14axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xX34xX28fxX3xXaaxX20xX6xX19xX3xX4xX1xX75xX4xX3xX19xXc6xX19xX22xX3xX74xX14fxX6xX3xXbxX1xX51xX28fxX19xX22xX3xXexXdxX119xXbxX3xXexX11dxX4xX3xX19xX1xX14xX4xX3xX19xX1xXd1xX3xX19xX22xX51xX52xXdxX3xX38xX7dxX19xX3xX22xXdxXa1xX3xX36xX31xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX4xX195xX4xX3xX1f2xX1xX7dxX20xX3xX5xXa7xX32xX3xX7xX160xX4xX1xX46xX3xX14axX14bxX35xX3xXaaxX20xX14bxX19xX3xX36xXa7xX3xX4xX1xX119xX3xX14axXdxX119xX19xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xXexX51xX28fxXdxX3xX7xX26xX19xX22xX46xX3xX74xX71xX4xX3xX14axXdxX31xXexX3xX5xXa7xX3xX74xX9axX3xX74xX48bxX19xX22xX3xX5xX160xX19xX1xX3xX19xX1xX1eexXbxX3xX1f2xX1xX6e0xX20xX46xX3xX19xX1xX51xX3xX1f2xX1xX48bxX19xX22xX3xXexX1fxX7axX4xX3xXexXdxX119xXbxX3xX1fxX68cxX6xX3xX4xX195xX4xX3xX5xX35xX160xXdxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX19xXa7xX7exX3xX38xX51xX138xXdxX3xX36xX176xXdxX3xX19xX51xX138xX4xX3xX74xX1f3xX3xXexX1fxX195xX19xX1xX3xX5xXa7xX32xX3xX14axX14xX19xX3xX19xX51xX138xX4xX3xX1fxX6xX3xX29xX20xX19xX22xX3xXaaxX20xX6xX19xX1xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX35xX38xX7exXaxX12xX6axX22xX51xX52xXdxX3xX5xXa7xX32xX3xX7xX160xX4xX1xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xX4xX678xX19xX22xX3xX4xX42xX19xX3xX1fxX68cxX6xX3xXexX6xX7exX3xX14axX6cxX19xX22xX3xX29xXa7xX3xXbxX1xX176xX19xX22xX3xX38xX51xX138xXdxX3xX19xX51xX138xX4xX3xX7xX160xX4xX1xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX36xX176xX19xX22xX3xX5f6xXexX3xX19xX1xX647xXexX3xX45xX109xX3xX22xXdxX7dxX7exXe7xX3xXcxX647xXexX3xX4xX14bxX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX3xXexX51xX28fxXdxX3xX7xX26xX19xX22xX3xXbxX1xX14bxXdxX3xX14axX14bxX35xX3xXaaxX20xX14bxX19xX3xX1fxXdxX125xX19xX22xX3xX1fx11dc2xX3xX36xX138xXdxX3xX74xX9axX3xX4xX1xX5f6xX19xX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xXexX85xX3xX5xX160xX19xX1xX3xX36xXa7xX3xX4xX1xX119xX3xX14axXdxX119xX19xX3xX4xX1xX5f6xX19xX3xXexX1fxX51xX138xX4xX3xX1f2xX1xXdxX3xXc6xX19xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xX38xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX125xX19xX3xXaaxX20xX6xX19xX2c1xX0xX55xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1cxXexX1xX20xX32xX14axX1cxX6xX19xX38xX1cxX7xX6xXbxX35xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX924xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX2c1xX3x1708exX42xX19xX3xX3bxX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX4xX6xX3xXexX35xXa7xX19xX3xX4xX42xX20xX46xX3xXexX26xX4xX3xX74xX95xX3xX5xX7dxX7exX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xXexXc6xX19xX22xX3xX19xX1xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxX22xX6xX19xX1cxX3bxX1cxXexX1fxXdxX10xX20xX1cxX4xX6xX1cxXexX35xX6xX19xX1cxX4xX6xX20xX1cxXexX35xX4xX1cxX38xX35xX1cxX5xX6xX7exX1cxX19xX1xXdxX10xX32xX1cxXexX6xX19xX22xX1cxX19xX1xX6xX19xX1xX55xX2xX3bxX329xX109xX10bxX3a4xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX55xX32xX10xX38xXdxX6xX55xX2xX45xX109xX55xX19xX10xX313xX7xX55xX45xX109xX45xX329xX55xX2xX109xX3a4xX38xX109xX109xX10bxX329xX3a4xX47xX3bxXexX47xX235xX3bxX2xX10bxX5xX109xXe7xX3b6xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX38xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX924xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX2c1xX3xXf1axX42xX19xX3xX3bxX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX4xX6xX3xXexX35xXa7xX19xX3xX4xX42xX20xX46xX3xXexX26xX4xX3xX74xX95xX3xX5xX7dxX7exX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xXexXc6xX19xX22xX3xX19xX1xX6xX19xX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxX22xX6xX19xX1cxX3bxX1cxXexX1fxXdxX10xX20xX1cxX4xX6xX1cxXexX35xX6xX19xX1cxX4xX6xX20xX1cxXexX35xX4xX1cxX38xX35xX1cxX5xX6xX7exX1cxX19xX1xXdxX10xX32xX1cxXexX6xX19xX22xX1cxX19xX1xX6xX19xX1xX55xX2xX3bxX329xX109xX10bxX3a4xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX924xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX2c1xX3xXf1axX42xX19xX3xX3bxX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX4xX6xX3xXexX35xXa7xX19xX3xX4xX42xX20xX46xX3xXexX26xX4xX3xX74xX95xX3xX5xX7dxX7exX3xX19xX1xXdxX6f4xX32xX3xXexXc6xX19xX22xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX1xX119xX3xX22xXdxX138xXdxX3xX22xX1xXdxX3xX19xX1xX1eexX19xX3xX22xX42xX19xX3xX3bxX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX4xX6xX3xX32xX14xX4xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xXexX1fxX35xX19xX22xX3xX1f2xX1xXdxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX14axX31xX19xX1xX3xX36xX64bxX19xX3xXexXdxX119xXbxX3xXexX11dxX4xX3xX5xX7dxX7exX3xX5xX6xX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX121xX19xX22xX3xXd1xX3xX19xX1xXdxX1a9xX20xX3xX1f2xX1xX20xX3xX36xX7axX4xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX38xXdxX36xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax120ffxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX5xX138xX19xX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX195xXbxX3xX38xX11dxX19xX22xX3xX813xX4xX28fxX3xX4xX1xX119xX3xXexX1xX52xXdxX3xX4xX1xXdxX119xX19xX9f3xXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xX35xX1cxX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxX5xX35xX19xX1cxX14axX20xX19xX22xX1cxXbxX1xX6xXexX1cxX14axX6xX4xX1cxX1f2xXdxX19xX1xX1cxX6xXbxX1cxX38xX20xX19xX22xX1cxX4xX35xX1cxX4xX1xX10xX1cxXexX1xX35xXdxX1cxX4xX1xXdxX10xX19xX55xX2xX3bxX47xX235xX3bxX3bxXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX55xX32xX10xX38xXdxX6xX55xX2xX45xX109xX55xX19xX10xX313xX7xX55xX45xX109xX45xX329xX55xX2xX45xX3a4xX38xX45xX109xX145xX2xX235xX329xX45xXexX47xX145xX329xX10bxX5xX2xXe7xX3b6xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX38xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11e0xX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX5xX138xX19xX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX195xXbxX3xX38xX11dxX19xX22xX3xX813xX4xX28fxX3xX4xX1xX119xX3xXexX1xX52xXdxX3xX4xX1xXdxX119xX19xX9f3xXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xX35xX1cxX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxX5xX35xX19xX1cxX14axX20xX19xX22xX1cxXbxX1xX6xXexX1cxX14axX6xX4xX1cxX1f2xXdxX19xX1xX1cxX6xXbxX1cxX38xX20xX19xX22xX1cxX4xX35xX1cxX4xX1xX10xX1cxXexX1xX35xXdxX1cxX4xX1xXdxX10xX19xX55xX2xX3bxX47xX235xX3bxX3bxXe7xX1xXexX32xXaxX12xX11e0xX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX5xX138xX19xX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX46xX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX195xXbxX3xX38xX11dxX19xX22xX3xX813xX4xX28fxX3xX4xX1xX119xX3xXexX1xX52xXdxX3xX4xX1xXdxX119xX19xX9f3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX6f7xX7axX3xX29xX20xX647xXexX3xX1xXdxX31xX19xX3xX4xX85xX6xX3xX295xX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX32xX138xXdxX3xXexX160xXdxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX46xX3xX14axX14xXexX3xX19xX22xX20xX9axX19xX3xXexX1f6xX3xX2xX3xX1f2xX1xX20xX3xX4xX1xX172xX3xX14axX20xX48bxX19xX3xX14axX195xX19xX3xXexX1xX7axX4xX3xXbxX1xX6e0xX32xX46xX3xX74xX228xX3xX5xXa7xX32xX3xX38xX647xX7exX3xX5xX125xX19xX3xX5xX35xX3xX19xX22xX160xXdxX3xX19xX28fxXdxX3xX74xX7dxX7exX3xX4xX121xX3xX19xX22xX20xX7exX3xX4xX28fxX3xXexX1fxXd1xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xX677xX678xX3xX64xX195xX19xX3xXexX1xX75xX3xX45xXe7xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX38xXdxX36xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xXbxX1xX35xX19xX22xX3xXexfbd6xX6xX3xX32xX95xXexX3xXbxX1xX42xX19xX3xXexX1xX85xX3xX74xX48bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xXexX195xXdxX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xXexX1fxX20xX19xX22xX1cxXaaxX20xX35xX4xX1cxXbxX1xX35xX19xX22xX1cxXexX35xX6xX1cxX32xX35xXexX1cxXbxX1xX6xX19xX1cxXexX1xX20xX1cxX38xX35xX1cxX14axX6xX4xX1cxX1f2xXdxX19xX1xX1cxX36xXdxX1cxX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxXexX6xXdxX1cxX14axX20xX19xX22xX1cxXbxX1xX6xXexX55xX2xX3bxX47xX10bxX3bxX2xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX55xX32xX10xX38xXdxX6xX55xX2xX45xX109xX55xX19xX10xX313xX7xX55xX45xX109xX45xX47xX55xX2xX45xX3a4xX38xX10bxX2xX145xX145xX45xX329xX45xXexX235xX3bxX329xX47xX45xX5xX109xXe7xX3b6xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX1cxX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX29xX2axXexX3xX19xX22xX1xXdxX31xX32xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xX4xX1xX35xX3xX22xX42xX19xX3xX45xX46xX47xX3xXexX1fxXdxX31xX20xX3xX19xX22xX51xX52xXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX38xXdxX36xX12xX0xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xXbxX1xX35xX19xX22xX3xXexX14e7xX6xX3xX32xX95xXexX3xXbxX1xX42xX19xX3xXexX1xX85xX3xX74xX48bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xXexX195xXdxX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexXaxX3xX1xX1fxX10xX442xX9xXaxX55xX38xXdxX10xX32xX1cxX19xX35xX19xX22xX55xXexX1fxX20xX19xX22xX1cxXaaxX20xX35xX4xX1cxXbxX1xX35xX19xX22xX1cxXexX35xX6xX1cxX32xX35xXexX1cxXbxX1xX6xX19xX1cxXexX1xX20xX1cxX38xX35xX1cxX14axX6xX4xX1cxX1f2xXdxX19xX1xX1cxX36xXdxX1cxX38xXdxX4xX1xX1cxX4xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX1cxXexX6xXdxX1cxX14axX20xX19xX22xX1cxXbxX1xX6xXexX55xX2xX3bxX47xX10bxX3bxX2xXe7xX1xXexX32xXaxX12xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xXbxX1xX35xX19xX22xX3xXexX14e7xX6xX3xX32xX95xXexX3xXbxX1xX42xX19xX3xXexX1xX85xX3xX74xX48bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX36xX37bxX3xX38xX14fxX4xX1xX3xX34xX35xX36xXdxX38xX1cxX2xX3bxX3xXexX195xXdxX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX1fxX35xX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xX6axX22xXa7xX7exX3xX2xX47xX55xX10bxX46xX3xXexX1fxX20xX7exX1a9xX19xX3xXexX1xX48bxX19xX22xX3xX19xX1xXa7xX3xX19xX51xX138xX4xX3xXcxX1fxX20xX19xX22xX3xX24xX20xX26xX4xX3xX74xX51xX6xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX5f6xX19xX1xX3xXaaxX20xX7exX1a9xX19xX3xXexX1xX85xX3xX74xX48bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX74xX228xX3xXaaxX20xX7exX119xXexX3xX74xX14fxX19xX1xX3xX195xXbxX3xX5xX31xX19xX1xX3xXbxX1xX35xX19xX22xX3xXexX14e7xX6xX3xX32xX95xXexX3xX7xX26xX3xX1f2xX1xX20xX3xX36xX7axX4xX3xX4xX85xX6xX3xXexX1xXa7xX19xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX7xX6xX20xX3xX1f2xX1xXdxX3xX4xX121xX3xXexX37bxX19xX1xX3xXexX1fxX160xX19xX22xX3xXexX195xXdxX3xX14axX20cxX19xX22xX3xXbxX1xX195xXexX3xX36xXdxX1fxX20xX7xX3xX6f7xX6f8xX6f9xX6f7xX1cxX34xX35xX36xX1cxX45xX3xX22xX7dxX7exX3xX14axX31xX19xX1xX3xX36xXdxX125xX32xX3xX74xX51xX52xX19xX22xX3xX1xX48bxX3xX1xX647xXbxX3xX4xX647xXbxXe7xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX38xXdxX36xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX20xX5xX12xX0xX38xXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX55xX38xXdxX36xX12xX0xX55xX38xXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6f7xX35xX20xX1fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX677x14687xX677xX0xX55xXbxX12