Hà Tĩnh đề nghị xếp hồ Ngàn Trươi là hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt
(Baohatinh.vn) - Hồ Ngàn Trươi nằm trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang là công trình chính trong hệ thống thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi – Cẩm Trang, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 32.585 ha đất canh tác, 6.000 ha nuôi trồng thủy sản tại 8 huyện, thị xã phía Bắc Hà Tĩnh.
7dedx12c87x140ebx146b7xd27bx1432cx13417xd536x10a11xX7x14bd6xe59dxaa83x12669xc173x1091axX5x7e11xXax13b19xf2f5x10177xX3xXcxd7ddxcaf3xX1xX3xacaaxee88xX3xX18xdc35xX1xe380xX3x1225cx11a2cxXbxX3xX1x10a27xX3x83aexX1fxX14xX18xX3xXcx13564xfaddxf30axXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1x887cxX6xX3xXexX1xd257xa2c4xX3xX5x12170xXdxX3xc0a2x8cd1xX6xX18xX3xXexX30xd1bdxX18xX1fxX3xX1bx7e78xX4xX3x10615xXdx9925xXexX0x7f4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x12536xXaxX12xX13xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX18xaa22x14163xX3xXexX30x147daxX18xX3xX1bxX21xX6xX3xX58xX14xX18xX3xX1xX4axX43xX5axX18xX3xX82xXdxX1cxX18xX3xX18xb623xXdxX3xa976x8660xX3x114f3xX4axX6xX18xX1fxX3xX5xX14xX3xX4x14572xX18xX1fxX3xXexX30x13d73xX18xX1xX3xX4xX1xd668xX18xX1xX3xXexX30x99a4xX18xX1fxX3xX1xX5axX3xXexX1xdb7fxX18xX1fxX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX1bxX6xX3xX82xd329xX4xX3xXexXdxX86xX4axX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3x9d70xX3x9528xf852xX82xX3xXcxX30xX6xX18xX1fxdf0fxX3xX4xfb37xX3xX18xX1xXdxX5axX82xX3x10c56xXd9xX3xX4xX4axX18xX1fxX3xX4xdd98xXbxX3xX18xX31x14016xX4xX3xXexX31xX110xXdxX3xX4xX1xXbfxX3x99d8xf25ax11199xdb41xcccbxX11fxX3xX1xX6xX3xX1bxX10bxXexX3xX4xX6xX18xX1xX3xXexbeebxX4xXf7xX3x8d93xX11exf41dxX136xX136xX3xX1xX6xX3xX18xX4axXadxXdxX3xXexX30xX28xX18xX1fxX3xXexX1xX42xX43xX3xX7xf652xX18xX3xXexd2b8xXdxX3xX120xX3xX1xX4axX43xX5axX18xXf7xX3xXexX1xX21xX3xX23x118eexX3xXbxX1xXb9xX6xX3x94e5x10ff8xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX11exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xX3xXbxXeexX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeexX10xX18xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax8e9cxXdxX6fxXexX1x110d0xX3xX134xX2xX11fxXbxX23x7f8bxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1b4xX3x10d70xX2xX136xXbxX23xX1bbxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX5dxX5dxXdxX11exX58xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX18xX1xX11exX102xX18xX5dxX18xX10xX1afxX7xX5dxX2xX120xX1c5xX1c5xX5dxX2xX136xX134xX6fxX1c5xX2xX134xX11dxX134xX2xX2xXexX11fxX11fxX2xX120xX5xX2xbea9xX2xX136xX11dxX6fxX11cxX136xX11fxX11fxX134xX136xe259xXexX2xX134xX2xX1c5xX5xX2xX11ex1235axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX6xXbxXexXdxXbfxX18xXaxX12xXa0x110e2xX18xX1fxX3xX1xX152xX3xX6fxX4axX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX4xXfaxX3xX5xX31xX46xX18xX1fxX3xX6fxcf86xX18xX3xX4xX31xX3xX5xX110xX18xX3xXexX1xX4ax1265bxX4xX3xX18xX1xXdxX1cxX4axX3xX1bxX21xX6xX3xXbxX1xX31xX32xX18xX1fxXf7xX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexX3xX4xa233xX18xX3xX4xXfaxX3xX18xX1xXdxX1cxX4axX3xX4xXadxX18xX1fxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX5xXdxX86xX18xX3xX49xX4axX6xX18xX3xX1bxX24xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX49xX4axXc8xX4xX3xX1fxXdxX6xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xXaxX12xXa0xX110xXdxX3xX4xX6xXbfxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xXexX1xXdxX24xXexX3xaee8xX24xX3xX1bx109e1xX18xX1xX3xX1bxd5a0xXbxX3xX1bxX152xXexX3xX11fxX20fxXf7xX120xX82xXf7xX3xX6fxX4axX18xX1fxX3xXexXb9xX4xX1xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX20fxX20fxX11fxX3xXexX30xXdxX5axX4axX3xX82xX0xX7xX4axXbxX12xX11cxX0xX5dxX7xX4axXbxX12xXf7xX3xX1bxX348xXbxX3xX4xX1xXb9xX18xX1xX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX4xXfaxX3xX18xX1xXdxX5axX82xX3xX102xXd9xX3xXexXb9xX4xX1xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX102xX14xX3xX1bxXdxX1cxX4axX3xXexXdxX24xXexX3xX5xXa1xX3xX4xX1xXbfxX3xX102xX288xX18xX1fxX3xX1xX152xX3xX6fxX4axX3xX102xX110xXdxX3xX6fxX4axX18xX1fxX3xXexXb9xX4xX1xX3xXbxX1xX2d6xX18xX1fxX3xX5xXa1xX3xX2xX11fxX20fxX3xXexX30xXdxX5axX4axX3xX82xX0xX7xX4axXbxX12xX11cxX0xX5dxX7xX4axXbxX12xX11exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xXaxX12xXa0xX288xX18xX1fxX3xX1xX152xX3xX6fxX4axX3xX1bxX348xXbxX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX1fxX28xX82xX3xX82xX2b7xXexX3xXbxX1xfd31xX18xX3xX4xX130xX4xX3xX1xX4axX43xX5axX18xX1b4xX3xXa0xXa1xX3xXa3xX4axX6xX18xX1fxXf7xX3x131cfxX3dxX4xX3xXcxX1xX50xXf7xX3xX13xX31xX32xX18xX1fxX3x8c1bxX32xX18xXf7xX3xX13xX31xX32xX18xX1fxX3x108d4xX1xX86xX3xX102xX14xX3xXexX1xX21xX3xX23xX163xX3xX13xX28xX18xX1fxX3x1012bxX17xX18xX1xX1bbxX3xX18xX1fxXbfxX14xXdxX3xX30xX6xX3xX4xX2d6xX18xX3xX4xXfaxX3xX4xX130xX4xX3xX4xXadxX18xX1fxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX5xXdxX86xX18xX3xX49xX4axX6xX18xX3xX1bxX24xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX49xX4axXc8xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX18xX1xX31xX1b4xX3xXcxX4axX43xX24xX18xX3xX1bxX31xe22exX18xX1fxX3xX7xX16bxXexX3xX16axX16bxX4xX3xX204xX3xX2axX6xX82xXf7xX3xX1bxX31xX4d7xX18xX1fxX3xX13xX28xX3xXeexX1xXb9xX3x14653xXdxX18xX1xXf7xX3xX1bxX31xX4d7xX18xX1fxX3xX6fxX2aaxX43xX3xXexX14exXdxX3xX1bxXdxX5axX18xX3xX11fxX136xX136xX3xX468xXa0xX3xX16axX16bxX4xX3xX204xX3xX2axX6xX82xX11exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX49xX4axX43xX3xX1bxX21xX18xX1xX3xX102xX1cxX3xXbxX1xX2aaxX18xX3xX5xXbfxX152xXdxX3xX1bxX348xXbxXf7xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX18xX31xX110xX4xX3xXexX152xXdxX3xX468xX1xXbfxX14exX18xX3xXeexX3xX44exXdxX1cxX4axX3xX11cxX3xX2axX1fxX1xX21xX3xX1bxX21xX18xX1xX3xX7xXc8xX3xX2xX2xX1c5xX5dxX11dxX136xX2xX120xX5dxX2axX44exX204xXeexf811xX3xX18xX1fxX14xX43xX3xX1c5xX5dxc209xX5dxX11dxX136xX2xX120xX3xX4xX42xX6xX3xXeexX1xXb9xX18xX1xX3xXbxX1xX42xX3xX102xX1cxX3xX49xX4axX14exX18xX3xX5xe13fxX3xX6xX18xX3xXexXbfxX14xX18xX3xX1bxX348xXbxXf7xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX18xX31xX110xX4xXf7xX3xX82xX2b7xXexX3xXexX30xXbfxX18xX1fxX3xX18xX1x8b87xX18xX1fxX3xXexXdxX86xX4axX3xX4xX1xXb9xX3xXbxX1xX2aaxX18xX3xX5xXbfxX152xXdxX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexX3xX5xX14xX1b4xX3x80b6xX13xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX4xXfaxX3xX6fxX4axX18xX1fxX3xXexXb9xX4xX1xX3xXex9333xX3xX11fxX136xX136xX11exX136xX136xX136xX11exX136xX136xX136xX3xX82xX0xX7xX4axXbxX12xX11cxX0xX5dxX7xX4axXbxX12xX3xX1bxX24xX18xX3xX6fxX31xX110xXdxX3xX2xX11exX136xX136xX136xX11exX136xX136xX136xX11exX136xX136xX136xX3xX82xX0xX7xX4axXbxX12xX11cxX0xX5dxX7xX4axXbxX12xX3xX82xX14xX3xX102xX288xX18xX1fxX3xX1xX152xX3xX6fxX4axX3xX1bxX348xXbxX3xX5xX14xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xXc8xX3xXexX1xX21xX3xX23xX163xXf7xX3xX33fxX1xX4axX3xX4xXadxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX5axXbxXf7xX3xX4xXadxX18xX1fxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX5xXdxX86xX18xX3xX49xX4axX6xX18xX3xX1bxX24xX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX49xX4axXc8xX4xX3xX1fxXdxX6xXaxX11exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xXaxX12xX44exXc8xXdxX3xX4xX1xXdxX24xX4axX3xX102xX110xXdxX3xX49xX4axX43xX3xX1bxX21xX18xX1xX3xXexX30xX86xX18xXf7xX3x13b37xX16axX2ax13f8bxX3xXexX343xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX163xX3xXexX1xXc8xX18xX1fxX3xX18xX1xX10bxXexX3xX102xX1cxX3xX102xXdxX5axX4xX3xXbxX1xX2aaxX18xX3xX5xXbfxX152xXdxX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexX11exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXbfxX6fxX43xXaxX12xXcxX1x1304dxX4xX3xX1xXdxX5axX18xX3xXa0x102a1xX18xX3xX58xX14exX18xX3xX7xXc8xX3xX120xX136xX1c5xX20fxX5dxX16axX2axX2axX204xXcxXeexXcxX47bxX3xX18xX1fxX14xX43xX3xX2xX11fxX5dxX2xX136xX5dxX11dxX136xX2xX120xX3xX16axX2b7xX3xX2axX2axdd0fxX590xXcxX2axXcxX3xX102xX1cxX3xX102xXdxX5axX4xX3xX4xXfaxX3xX5b7xX3xX33fxXdxX24xX18xX3xXexX1xXc8xX18xX1fxX3xX18xX1xX10bxXexX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX5xXbfxX152xXdxX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexXf7xX3xX719xX16axX2axX71cxX3xXexX343xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX163xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xX16axX2b7xX3xX2axX2axX7d8xX590xXcxX2axXcxX3xX23xX10xX82xX3xX23xf468xXexXf7xX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xXcxX1xX42xX3xXexX31xX110xX18xX1fxX3xXeexX1xXb9xX18xX1xX3xXbxX1xX42xX3xX49xX4axX43xX24xXexX3xX1bxX21xX18xX1xX3xX102xX1cxX3xX6fxX6xX18xX1xX3xX82xXd9xX4xX3xX1bxX348xXbxX3xX102xX110xXdxX3xX4xXadxX18xX1fxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xX18xX14xX43xX11exX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxX102xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX30xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX86xX18xX3xX49xX4axX6xX18xX1b4xX0xX5dxX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xX0xX4axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX204xXexX1xX4axX82xX58xX204xX6xX18xX6fxX204xX7xX6xXbxXbfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXadxX18xX1fxX3xX6fxX2d6xX18xX1fxX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX11exX11exX11exXaxX3xX1xX30xX10x132dcxX9xXaxX5dxX18xXbfxX18xX1fxX204xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX5dxXexX1xXbfxX18xX1fxX204xX6fxXbfxX18xX1fxX204xX18xX1fxX6xX18xX204xXexX30xX4axXbfxXdxX5dxX2xX11fxX20fxX120xX11fxX134xX11exX1xXexX82xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5dxX82xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX11dxX136xX5dxX18xX10xX1afxX7xX5dxX2xX120xX11dxX120xX5dxX20fxX11dxX6fxX11cxX2xX11cxX2xX120xX1c5xX136xXexX1c5xX1c5xX599xX5xX11dxX204xX4xX204xX11fxX11fxX120xX599xX11exX218xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX102xX12xX0xX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXadxX18xX1fxX3xX6fxX2d6xX18xX1fxX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX11exX11exX11exXaxX3xX1xX30xX10xX946xX9xXaxX5dxX18xXbfxX18xX1fxX204xX18xX1fxX1xXdxX10xXbxX5dxXexX1xXbfxX18xX1fxX204xX6fxXbfxX18xX1fxX204xX18xX1fxX6xX18xX204xXexX30xX4axXbfxXdxX5dxX2xX11fxX20fxX120xX11fxX134xX11exX1xXexX82xXaxX12xXcxX1xXadxX18xX1fxX3xX6fxX2d6xX18xX1fxX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX11exX11exX11exX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX45dxX6xX4axX3xX11fxX3xX18xX7abxX82xX3xXexX1xXdxX3xX4xXadxX18xX1fxXf7xX3xX1xX5axX3xXexX1xXc8xX18xX1fxX3xX33fxX86xX18xX1xX3xX6fx11436xX18xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX4xXadxX18xX1fxX3xXexX30xXb3xX18xX1xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX1bxX6xX3xX82xXd9xX4xX3xXexXdxX86xX4axX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX204xX3xXeexXefxX82xX3xXcxX30xX6xX18xX1fxX3xc0d9xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x11bc9xX3xX1bxX163xX3xX1xXbfxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xXf7xX3xX7xa2fbxX18xX3xX7xX14xX18xX1fxX3xXexX1xXadxX18xX1fxX3xX6fxX2d6xX18xX1fxX3xXexX31xX110xXdxX3xX82xX130xXexX3xX4xX1xXbfxX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX18xX1fxX1xXb3xX18xX3xX1xX6xX3xX1bxX10bxXexX3xX7xX14exX18xX3xX23xX4axX10bxXexX3xX18xXadxX18xX1fxX3xX18xX1fxX1xXdxX5axXbxX11exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX102xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX31xX110xX4xX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX1bxX14exX82xX3xX58xX14exXbfxX3xXexXdxX86xX4axX3xX4xX1xX4axXefxX18xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX7xX152xX4xX1xXaxX3xX1xX30xX10xX946xX9xXaxX5dxX33fxXdxX18xX1xX204xXexX10xX5dxX18xX4axXbfxX4xX204xX1xXbfxX204xX18xX1fxX6xX18xX204xXexX30xX4axXbfxXdxX204xX6fxX6xX82xX204xX58xX6xXbfxX204xXexXdxX10xX4axX204xX4xX1xX4axX6xX18xX204xX18xX4axXbfxX4xX204xX7xX6xX4xX1xX5dxX2xX11fxX1c5xX20fxX134xX11cxX11exX1xXexX82xXaxX12xX0xXdxX82xX1fxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX5dxX82xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX11dxX136xX5dxX18xX10xX1afxX7xX5dxX2xX120xX11dxX2xX5dxX2xX136xX11dxX6fxX11cxX136xX11fxX11fxX134xX136xX20fxXexX2xX134xX2xX1c5xX5xX2xX11exX218xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xX18xX1fxX1xX21xX3xX23xX24xXbxX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX5xX14xX3xX1xX28xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXexX1xX42xX43xX3xX5xX46xXdxX3xX49xX4axX6xX18xX3xXexX30xX50xX18xX1fxX3xX1bxX55xX4xX3xX58xXdxX5axXexXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX102xX12xX0xX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX31xX110xX4xX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX1bxX14exX82xX3xX58xX14exXbfxX3xXexXdxX86xX4axX3xX4xX1xX4axXefxX18xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX7xX152xX4xX1xXaxX3xX1xX30xX10xX946xX9xXaxX5dxX33fxXdxX18xX1xX204xXexX10xX5dxX18xX4axXbfxX4xX204xX1xXbfxX204xX18xX1fxX6xX18xX204xXexX30xX4axXbfxXdxX204xX6fxX6xX82xX204xX58xX6xXbfxX204xXexXdxX10xX4axX204xX4xX1xX4axX6xX18xX204xX18xX4axXbfxX4xX204xX7xX6xX4xX1xX5dxX2xX11fxX1c5xX20fxX134xX11cxX11exX1xXexX82xXaxX12xX2axX31xX110xX4xX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xX1bxX14exX82xX3xX58xX14exXbfxX3xXexXdxX86xX4axX3xX4xX1xX4axXefxX18xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX7xX152xX4xX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX30xXbfxX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX2axX31xX110xX4xX3xX1xX28xX3xX2axX1fxX14xX18xX3xXcxX30xX31xX32xXdxX3xXb07xXa0xXa1xX3xXa3xX4axX6xX18xX1fxXf7xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXb0fxX3xX1bxX31xX46xX4xX3xX4xX130xX4xX3xX4xX32xX3xX49xX4axX6xX18xX3xX4xX1xX4axX43xX86xX18xX3xX82xXadxX18xX3xX1bxX130xX18xX1xX3xX1fxXdxX130xX3xX5xX14xX3xX1bxX152xXexX3xX4xX130xX4xX3xXexXdxX86xX4axX3xX4xX1xXb9xX3xX18xX31xX110xX4xX3xX7xX152xX4xX1xX3xX102xX14xX3xX102xX5axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX82xXadxXdxX3xXexX30xX31xX4d7xX18xX1fxXf7xX3xX1bxX14exX82xX3xX58xX14exXbfxX3xX4xX4axX18xX1fxX3xX4xX10bxXbxX3xX18xX31xX110xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xXbfxX152xXexX3xX102xX14xX3xX7xX14exX18xX3xX23xX4axX10bxXexX3xX4xX1xXbfxX3xX18xX1xX2aaxX18xX3xX6fxX2aaxX18xX3xX4xX130xX4xX3xX102xX288xX18xX1fxX3xX1bxX31xX46xX4xX3xX1xX31x108b2xX18xX1fxX3xX5xX46xXdxX11exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX102xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX4axX5xX12xX0xX6fxXdxX102xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX102xX12xX0xX5dxX6fxXdxX102xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfca1xX4axXexX1xXbfxX30xXaxX12xX13xX11ex13c9fxX0xX5dxXbxX12
H.X