Tổng thống Donald Trump khởi động chiến dịch tranh cử tại 4 bang
Các chuyến đi vận động tranh cử của Tổng thống Trump cho thấy các cách tiếp cận vận động tranh cử khác nhau của hai ứng cử viên trong bối cảnh đại dịch vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ.
c300x13b36xdfaax164b9x14ccexe6f6x12eefx1303dxeb82xX7x1741bx1494ax11f83x163d9xcc86x13618xX5x1076axXax1499fxXcx16b02x138cfx1163fxX3xXexX1xced9xX15xX16xX3x13fc6xd368xX15xX6xX5x10ad8xX3xXcxe1dcx10155x13ad5xXbxX3xcee2xX1x12c00xXdxX3x14645xf65dxX15xX16xX3xX4xX1xXdx12395xX15xX3xX23xf4edxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4x13b4axX3xXex16755xXdxX3xcfcexX3xd331xX6xX15xX16xX0xd988xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15399xX10xX6xX23xXaxX12x15b43x12a2fxX4xX3xX4xX1xX27x16b42xX38xX15xX3xX30xXdxX3x128bbx16b21xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xc558xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1x12371xX70xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX6axX4xX1xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX78xX15xX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX2bxX1xX6axX4xX3xX15xX1xX6xX27xX3xX4xX8axX6xX3xX1xX6xXdxX3x11392xX15xX16xX3xX4xX47xX3xX77xXdxf7cexX15xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4fxX1axXdxX3xX4xe0b6xX15xX1xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX3cxX4xX1xX3xX77x13b88xX15xX3xX30xX6xX15xX16xX3xXexXdxX38xXbxX3xX23xXdx15dcexX15xX3xXexX4axXdxX3xc791x169c6xe2a7xX0xX54xXbxX12xX0xX23xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX10xXexX6xXdxX5xX7xcb5exX132xX7xX27xX28xX28xX6xX26xX70xX3xX4xX28xX7x15de4xX23xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX23xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX13fxXbxX1xX1fxXexX1fxXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax1715axXdxX23xXexX1x13a15xX3xf79exX2x14bf1xXbx15cc9x13e83xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX182xX3xe0bax11d4exX4dxXbxX188xX189xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX11axX4fxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX11axX77xX15xX54xX15xX10xX17dxX7xX54xc4ddxf66cxX193xX193xX54xX2xX1b7x12794xX23xX1b6xX2xX2xX1b7xX193xX1b6xX193xXexX194x11b9dxX2xX5xX184xX13fxX2xX1bdxX1b7xX1bdxXexX1fxX15xX16xXexX1xX1fxX15xX16xX28xX70xX11axe13bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX4axXdxX3xX4dxX3xX4fxX6xX15xX16xXaxX3xX17dxXdxX23xXexX1xX9xXaxX184xX2xX186xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX193xX194xX4dxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xX23xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX13fxXbxX1xX1fxXexX1fxXaxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX1fxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xXbxX1xX6axXexX3xX4fxXdxe787xX27xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4xX27xX31xX4xX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX2dxX3xXcxX27xX5xX7xX6x110bbxX3xX4fxX6xX15xX16xX3x11e32xX2bxX5xX6xX1xX1fxX28xX6xX3xX15xX16x1045cxX70xX3xX1b6xX1b7xX54xX184xX54xX1b6xX1b7xX1b6xX1b7xX11axX3xe654x107c4xX16xX27xdda0xX15xX182xX3x12a61x1416ax135b5xX54xXcxXcx10cf5x1146dxX2e9xd1a3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16de5xX1fxX23xX70xXaxX12xX2e9xX16xX2daxX70xX3xX2xX1c8xX54xX1bdxX2c8xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX30x16f5axX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xX15xX1x1480fxX28xX3xXbxX1xXf4xX15xX3xX1xX2ecxXdxX3xX15xX1x1012bxX15xX16xX3xXexX1xd1eexX15xX16xX3xX30xXdx12688xXbxX3xX28xX2daxX3xX30xXf4xX15xX16xX3xX1ex154b3xX15xX3xX4xX1xX8axX3xX30x131dcxX6xX3xX26xX6xX3xXexX4axXdxX3x16692xX4axXdxX3xX1xX31xXdxX3xXexX1fxX2daxX15xX3x13260xX27xX1axX4xX3xX4xX8axX6xX3xX30xXf4xX15xX16xX3xX15xX2daxX70xX3xX2e8xX1exX2e9xX69xX2f9xX3xX30xX6xX15xX16xX3xX23xXdxX111xX15xX3xX26xX6xX3xXex12577xX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX2xX1c8xX13fxX1b6xX1b7xX54xX1bdxX3xX2bxX1xXdxX3xXexX1xd2f3xX4xX3xX1xXdxX369xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX4axXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4fxX6xX15xX16xX3xX23xX6xX1fxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX5xX2daxX3xX118xXdxX15xX15xX10xX7xX1fxXexX6xX3xX77xX2daxX3xf1b3xXdxX7xX4xX1fxX15xX7xXdxX15xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXbxX1xd7caxX15xX16xX3xX77xXdxXe6xX15xX3xXcxXcxX2f6xX2f7xX2e9xX3xXexX4axXdxX3xX118xX119xX2c8xX3xX30xX375xX70xX3xX5xX2daxX3xX1xX6xXdxX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4dxX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xX28xX2daxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX23xX3cfxX3xX2bxXdxX38xX15xX3xXexX1xX3cfxX4xX3xX1xXdxX369xX15xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX7xX27xX1axXexX3xXexX27x16417xX15xX3xX15xX2daxX70xX3xX77xd75axXdxX3xX15xX1xXdxef4cxX27xX3xXexX1xX363xX15xX16xX3xX30xXdxX369xXbxX3xX15xX1xX34fxX28xX3xX15xXe6xX27xX3xX4fxX78xXexX3xX4xX1xX37dx13ef7xX15xX16xX3xXexX26x12364xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX3cxX3xX7xX3cfxX3xX2bxXdxX15xX1xX3xXexX38xX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4xX27xX31xX4xX3x15be4xX4fxX6axX28xX3xX30xX27xX14xXdxf2bfxX3xX77xX4b2xXdxX3xXddxX15xX16xX3xX4xX47xX3xX77xXdxXe6xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xX30xXf4xX15xX16xX3xX1exX375xX15xX3xX4xX1xX8axX3xf4a1xX1fxX10xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xX1x16be9xX3xX4x14407xX15xX3xX4xX1xX37dxX6xX3xX30xX4aaxX70xX3xX193xX3xXexX1xX6axX15xX16xX3xX15xX35dxX6xX3xX5xX2daxX3xXexX4b2xXdxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xXcxX26xX1fxX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xX15xX2daxX70xX2c8xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX30xX336xX3xX4xX443xX3xX4fxX6xX3xX4fxX2daxXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX4fxXdxX2a1xX27xX3xX15xX16xX1fxX2daxXdxX3xXexX26xcab2xXdxX3xX77xX4b2xXdxX3xX15xX1xX35dxX15xX16xX3xX4xX1xX54axX3xXexX26x16e48xX4xX1xX3xX394xX27xX10xX15xX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xX15xX1xX34fxX28xX3xX77xX2daxX1fxX3xXddxX15xX16xX3xX4xX47xX3xX77xXdxXe6xX15xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX4x10ea6xX15xX16xX3xX15xX1xX37dxX3xX77x13c05xX3xX15xXe6xX15xX3xX4fxXddxX4xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX77xX4b2xXdxX3xX16xX6xX28xX3xX28xX2daxX27xX3xXexX1axXdxX3xX77xX4b8xX3xX15xX1xX35dxX15xX16xX3xX30xX4b8xX3xX188xX27xXa4xXexX3xX15xX1xX78xXbxX3xX4xX37dxX2c8xX3xX4xX1x12ea7xX28xX3xX7xX443xX4xX3xX7xXddxX4xX3xX2bxX1xc4ccxX10xX3xX77xX2daxX3xX2bxXdxX15xX1xX3xXexX38xX3xX4xX8axX6xX3xX30xX1axXdxX3xXexX1xX8axX3xX4xX1xX5e9xX15xX1xX3xXexX26xX3cxX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xXcxX26xX1fxX15xX16xX3xX4xX6axX4xX3xX4fxX2daxXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX4fxXdxX2a1xX27xX2c8xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX15xX1xfa83xX4xX3xX5xX4axXdxX3xX394xX27xX6xX15xX3xX30xXdxX2a1xX28xX3xX4xX1xX1fxX3xX26xX34fxX15xX16xX3xX4fxX666xX3xXbxX1xXdxX38xX27xX3xX394xX27xX6xX3xX4fxX37dxX27xX3xX30xXdxX369xX15xX3xX7xX61dxX3xX23xX102xX15xX3xXexX4b2xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX5xX78xX15xX3xX4xX47xX3xXexX26xXdxX3xXbxX1xX14xX3xXexX1xX363xX15xX16xX2c8xX3xX4fxX2daxX70xX3xXexX666xX3xX7xX3cfxX3xX8axX15xX16xX3xX1xX31xX3xX77xX4b2xXdxX3xX77xXdxX369xX4xX3xXexX1xX3cfxX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX5xX27xX78xXexX2c8xX3xX4xX6xX3xX15xX16x105a8xXdxX3xXbxX1xXf4xX15xX3xXddxX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xX4xX1xX5e9xX15xX1xX3xX394xX27xX70xX4b8xX15xX3xX30xX1axXdxX3xX77xX4b2xXdxX3xX30xX4axXdxX3xX23xX3cxX4xX1xX3xX77xXdxXe6xX28xX3xX30xX37dxX5d6xX15xX16xX3xX1xX363xX3xX1xXa4xXbxX3xX4xXa4xXbxX3xX69xX2cfxX2f7xc6c7xX1exX13fxX2xX194xX2c8xX3xX4xX614xX15xX16xX3xX15xX1xX37dxX3xX23xX3cfxX3xX4fxX6axX1fxX3xX7xX3cfxX3xX5xX4axX4xX3xX394xX27xX6xX15xX3xX77xX4b8xX3xX4xX6axX4xX1xX3xX188xX47xX3xX5x1347dxX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xX30xX1axXdxX3xX77xX4b2xXdxX3xX15xX4b8xX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xXexX38xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4fxX1axXdxX3xX4xXf4xX15xX1xX3xX7xX27xX70xX3xXexX1xX1fxX6axXdxX3xX23xX1fxX3xX23xX3cxX4xX1xX3xX69xX2cfxX2f7xX7a2xX1exX13fxX2xX194xX3xX16xX375xX70xX3xX26xX6xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX4xX614xX15xX16xX3xX4xX6xX28xX3xX2bxX38xXexX3xX7xX61dxX3xXexX4axX1fxX3xX26xX6xX3xX1xX2daxX15xX16xX3xXexX26xX659xX28xX3xXexX26xXdxX369xX27xX3xX77xXdxX369xX4xX3xX5xX2daxX28xX2c8xX3xX4xX6d3xXexX3xX16xXdxXf4xX28xX3xX4xX6axX4xX3xX394xX27xX70xX3xX30xX3cxX15xX1xX2c8xX3xX4xX1xXa4xX28xX3xX23xXddxXexX3xX7xX3cfxX3xXbxX1x1272axX3xXexX1xX27xX31xX4xX3xX77xX2daxX1fxX3xXcxX26xX27xX15xX16xX3xf798xX27xX1axX4xX3xX77xX2daxX3xXexX1xc5f0xX4xX3xX30xd5e2xX70xX3xX7xXf4xX15xX3xX188xX27xXa4xXexX3xXexX1xX27xX1axX4xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX15xX37dxX4b2xX4xX3xX15xX38xX27xX3xX15xX1xX37dxX3xX363xX15xX16xX3xXexX6axXdxX3xX30xX6d3xX4xX3xX4xX47xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX2bxX38xX3xX1xX1fxX4axX4xX1xX2c8xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX7xX61dxX3xXexXdxX38xXbxX3xXexX89cxX4xX3xXexX1xX3cfxX4xX3xX1xXdxX369xX15xX3xXexX1xXe6xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xX15xX35dxX6xX3xX77xX2daxX3xX4xX443xX3xX4fxX2daxXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX4fxXdxX2a1xX27xX3xX77xX4b8xX3xX15xX1xX78xXbxX3xX4xX37dxX3xX77xX2daxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4fxXdxXe6xX15xX3xX16xXdxX4b2xXdxX3xX77xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX2xX1bdxX54xX1bdxX3xXexX4axXdxX3x12d4bxX27xX28xX6xX2c8xX3xX4fxX6xX15xX16xX3xX2f0xX26xXdx13ab5xX1fxX15xX6xX11axX3xX2f7xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX1b6xX1b7xX54xX1bdxX2c8xX3xX363xX15xX16xX3xX7xX61dxX3xX30xX38xX15xX3xXexX1xX659xX28xX3xX28xX31xXexX3xX15xX1xX2daxX3xX7xXf4xX15xX3xX188xX27xXa4xXexX3xX7xXf4xX15xX3xXbxX1xX8bcxX28xX3xX188xX375xX70xX3xX23xX3cfxX15xX16xX3xX2dxX3xX2cfxX5xX23xX3xX2f1xX1fxX26xX16xX10xX2c8xX3xX4fxX6xX15xX16xX3xX2f2xX10xX15xX15xX7xX70xX5xX77xX6xX15xXdxX6xX2c8xX3xX16xX4aaxX15xX3xX394xX27xXe6xX3xX1xX37dxX4d6xX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xX387xX375xX70xX3xX4xX614xX15xX16xX3xX4xX1xX5e9xX15xX1xX3xX5xX2daxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX28xX2daxX3xX363xX15xX16xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX7xX61dxX3xX30xX37dxX6xX3xX26xX6xX3xX4fxX2daxXdxX3xXbxX1xX6axXexX3xX4fxXdxX2a1xX27xX3xXexXdxX38xXbxX3xX15xX1xX78xX15xX3xX30xX4b8xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xX30xXf4xX15xX16xX3xX1exX375xX15xX3xX4xX1xX8axX3xX30xX2a1xX3xXexX26xX2dxX3xXexX1xX2daxX15xX1xX3xX30xX4axXdxX3xX23xXdxX369xX15xX3xX4xX1xX5e9xX15xX1xX3xXexX1xXddxX4xX3xX4xX8axX6xX3xX30xXf4xX15xX16xX3xX15xX2daxX70xX3xXexX1xX6xX28xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX27xX31xX4xX3xX30xX27xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12xX69xX6axX4xX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX1xXa4xX70xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX6axX4xX1xX3xXexXdxX38xXbxX3xX4xX78xX15xX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX2bxX1xX6axX4xX3xX15xX1xX6xX27xX3xX4xX8axX6xX3xX1xX6xXdxX3xXddxX15xX16xX3xX4xX47xX3xX77xXdxXe6xX15xX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4fxX1axXdxX3xX4xXf4xX15xX1xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX3cxX4xX1xX3xX77xX102xX15xX3xX30xX6xX15xX16xX3xXexXdxX38xXbxX3xX23xXdxX111xX15xX3xXexX4axXdxX3xX118xX119xX3xX4xX614xX15xX16xX3xX15xX1xX37dxX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX30xX1fxX4axX15xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xX15xX37dxX4b2xX4xX3xX26xX8b8xXexX3xX1xXdxX369xX15xX3xX15xX6xX70xX11axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX1fxX23xX70xXaxX12x16ebbxX15xX16xX3xX4xX47xX3xX77xXdxXe6xX15xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX4xX1xX8axX3xX70xX38xX27xX3xXexX1xX3cfxX4xX3xX1xXdxX369xX15xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX37dxX4d6xX15xX16xX3xXexX26xX4dcxX15xX1xX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX26xX3cfxX4xX3xXexX27xX70xX38xX15xX2c8xX3xXexX1xX6xX70xX3xX77xX4dcxX3xXexX1xX3cfxX4xX3xX1xXdxX369xX15xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX1xX27xX70xX38xX15xX3xX30xXdxX3xXexX26xX3cfxX4xX3xXexXdxX38xXbxX11axX0xX54xXbxX12xX0xX23xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX26xX10xX5xX6xXexX10xX23xXaxX12xX0xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe6xX15xX3xX394xX27xX6xX15xX182xX0xX54xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13fxXexX1xX27xX28xX4fxX13fxX6xX15xX23xX13fxX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX3xX2bxX1x13db1xX15xX16xX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xX77xX102xX15xX3xX23xXdxX111xX15xX3xX26xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX193xX54xX2xX2xX3xX15xX1xX37dxX3xX23xX3cfxX3xX2bxXdxX38xX15xXaxX3xX1xX26xX10x1210cxX9xXaxX54xX23xXdxX10xX28xX13fxX15xX1fxX15xX16xX54xX15xX1xX6xX13fxXexX26xX6xX15xX16xX13fxX2bxX1xX6xX15xX16xX13fxX23xXdxX15xX1xX13fxX4fxX6xX27xX13fxX4xX27xX13fxX77xX6xX15xX13fxX23xXdxX10xX15xX13fxX26xX6xX13fxX77xX6xX1fxX13fxX15xX16xX6xX70xX13fxX193xX13fxX2xX2xX13fxX15xX1xX27xX13fxX23xX27xX13fxX2bxXdxX10xX15xX54xX2xX194xX184xX4dxX186xX1bdxX11axX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX23xXdxX6xX54xX2xX1b6xX1b7xX54xX15xX10xX17dxX7xX54xX1b6xX1b7xX193xX2xX54xX2xX193xX1b7xX23xX2xX2xX2xX4dxX1c8xX1b7xX194xXexX2xX1c8xX1bdxX186xX5xX2xX11axX1ddxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX4axXdxX3xX4dxX3xX4fxX6xX15xX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX23xXdxX77xX12xX0xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX3xX2bxX1xXce9xX15xX16xX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xX77xX102xX15xX3xX23xXdxX111xX15xX3xX26xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX193xX54xX2xX2xX3xX15xX1xX37dxX3xX23xX3cfxX3xX2bxXdxX38xX15xXaxX3xX1xX26xX10xXd23xX9xXaxX54xX23xXdxX10xX28xX13fxX15xX1fxX15xX16xX54xX15xX1xX6xX13fxXexX26xX6xX15xX16xX13fxX2bxX1xX6xX15xX16xX13fxX23xXdxX15xX1xX13fxX4fxX6xX27xX13fxX4xX27xX13fxX77xX6xX15xX13fxX23xXdxX10xX15xX13fxX26xX6xX13fxX77xX6xX1fxX13fxX15xX16xX6xX70xX13fxX193xX13fxX2xX2xX13fxX15xX1xX27xX13fxX23xX27xX13fxX2bxXdxX10xX15xX54xX2xX194xX184xX4dxX186xX1bdxX11axX1xXexX28xXaxX12xX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX3xX2bxX1xXce9xX15xX16xX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xX77xX102xX15xX3xX23xXdxX111xX15xX3xX26xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX193xX54xX2xX2xX3xX15xX1xX37dxX3xX23xX3cfxX3xX2bxXdxX38xX15xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xXcxX26xX1fxX15xX16xX3xX4fxX1axXdxX3xX4xXf4xX15xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX28xX4b2xXdxX3xX30xX375xX70xX3xX30xX4b8xX3xX4xX78xXbxX3xX2bxX1xXf4xX3xX15xX659xX15xX16xX3xX1xX1fxX336xX15xX3xX4xX27xX31xX4xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX3xX15xX659xX28xX3xX1b6xX1b7xX1b6xX1b7xX2c8xX3xX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX3xX77xX2daxX3xX309xX6xX15xX3xX77xX78xX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX1b6xX54xX1bdxX3xX2bxX1xXce9xX15xX16xX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX4xX27xX31xX4xX3xX4fxX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xX7xX61dxX3xX77xX102xX15xX3xX23xXdxX111xX15xX3xX26xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX15xX16xX2daxX70xX3xX193xX54xX2xX2xX3xXexX4b2xXdxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX5xX3cxX4xX1xX3xX23xX3cfxX3xX2bxXdxX38xX15xX11axX0xX54xXbxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX309xX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX182xX3xfa70xX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX30xX37dxX4d6xX15xX16xX3xX30xX4aaxX27xX3xX77xX4b2xXdxX3xX503xXexX14xX3xX1xX75cxXbxX3xXexX1xX6axX4xX1xX3xXexX1xXddxX4xX50cxXaxX3xX1xX26xX10xXd23xX9xXaxX54xX394xX27xX1fxX4xX13fxXexX10xX54xX4fxX6xX27xX13fxX4xX27xX13fxXexX1fxX15xX16xX13fxXexX1xX1fxX15xX16xX13fxX28xX70xX13fxX1fxX15xX16xX13fxXexX26xX27xX28xXbxX13fxX23xX27xX1fxX15xX16xX13fxX23xX6xX27xX13fxX77xX1fxXdxX13fxXexX1fxX13fxX1xX1fxXbxX13fxXexX1xX6xX4xX1xX13fxXexX1xX27xX4xX54xX2xX194xX184xX1b7xX1b7xX2xX11axX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX23xXdxX6xX54xX2xX1b6xX1b7xX54xX15xX10xX17dxX7xX54xX1b6xX1b7xX1b6xX194xX54xX2xX1b7xX186xX23xX1b7xX2xX193xX1b7xX194xX1b7xX2xXexX1b6xX1b7xX1bdxX186xX5xX2xX11axX1ddxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX4axXdxX3xX4dxX3xX4fxX6xX15xX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX23xXdxX77xX12xX0xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX309xX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX182xX3xX1043xX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX30xX37dxX4d6xX15xX16xX3xX30xX4aaxX27xX3xX77xX4b2xXdxX3xX503xXexX14xX3xX1xX75cxXbxX3xXexX1xX6axX4xX1xX3xXexX1xXddxX4xX50cxXaxX3xX1xX26xX10xXd23xX9xXaxX54xX394xX27xX1fxX4xX13fxXexX10xX54xX4fxX6xX27xX13fxX4xX27xX13fxXexX1fxX15xX16xX13fxXexX1xX1fxX15xX16xX13fxX28xX70xX13fxX1fxX15xX16xX13fxXexX26xX27xX28xXbxX13fxX23xX27xX1fxX15xX16xX13fxX23xX6xX27xX13fxX77xX1fxXdxX13fxXexX1fxX13fxX1xX1fxXbxX13fxXexX1xX6xX4xX1xX13fxXexX1xX27xX4xX54xX2xX194xX184xX1b7xX1b7xX2xX11axX1xXexX28xXaxX12xX309xX4aaxX27xX3xX4xX47xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX182xX3xX1043xX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX30xX37dxX4d6xX15xX16xX3xX30xX4aaxX27xX3xX77xX4b2xXdxX3xX503xXexX14xX3xX1xX75cxXbxX3xXexX1xX6axX4xX1xX3xXexX1xXddxX4xX50cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXexX5d6xX3xX2f2xX1fxX5xXdxXexXdxX4xX1fxX3xX2e8xX118xX119xX2f9xX2c8xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX30xX1fxX4axX15xX3xX15xX37dxX4b2xX4xX3xX26xX8b8xXexX3xXexX26xX1fxX15xX16xX3xX4xX27xX31xX4xX3xX30xX27xX6xX3xX77xX2daxX1fxX3xX2e9xX1xX2daxX3xXcxX26xX6d3xX15xX16xX3xX30xX336xX3xX30xX38xX15xX11axX3xX2e9xX1xX35dxX15xX16xX3xX394xX27xX70xX38xXexX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX394xX27xX6xX15xX3xXexX26x1506bxX15xX16xX3xX15xX16xX6xX70xX3xXexX3baxX3xX4fxX375xX70xX3xX16xXdxX5d6xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX4b2xXdxX3xX2e9xX16xX2daxX70xX3xc79exX6xX1fxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX118xX119xX3xX2e8xXexX1xXddxX3xX1xX6xXdxX3xX30xX4aaxX27xX3xXexXdxXe6xX15xX3xX4xX8axX6xX3xXexX1xX6axX15xX16xX3xX194xX2f9xX3xX7xX61dxX3xX30x16c26xXexX3xX15xX4b8xX15xX3xX28xX443xX15xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX4fxXddxX4xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX15xX4b8xX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX3xXexX38xX3xX118xX119xX3xX77xX2daxX1fxX3xXexX1xX6axX15xX16xX3xX2xX1b7xX3xXexX4b2xXdxX3xXexX26xX37dxX4b2xX4xX3xX4xXf4xX3xX2bxX1xXdxX3xX4xX47xX3xXexX26xXdxX3xX4xX443xX3xXexX1xX2a1xX3xX30xX37dxX6xX3xX26xX6xX3xX394xX27xX70xX38xXexX3xX30xX3cxX15xX1xX3xX4xX27xX1axXdxX3xX4x1215fxX15xX16xX11axX0xX54xXbxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX387xX31xXdxX3xX15xX16xX614xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX70xXe6xX27xX3xX4xX4aaxX27xX3xX2f1xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX2c8xX3xXcxX17dxXdxXexXexX10xX26xX3xX188xX443xX6xX3xX4fxX2daxXdxX3xX30xX659xX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxXaxX3xX1xX26xX10xXd23xX9xXaxX54xX394xX27xX1fxX4xX13fxXexX10xX54xX23xX1fxXdxX13fxX15xX16xX27xX13fxXexX26xX6xX15xX1xX13fxX4xX27xX13fxX4xX27xX6xX13fxX1fxX15xX16xX13fxX4fxXdxX23xX10xX15xX13fxX70xX10xX27xX13fxX4xX6xX27xX13fxXd23xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX13fxXexX17dxXdxXexXexX10xX26xX13fxX188xX1fxX6xX13fxX4fxX6xXdxX13fxX23xX6xX15xX16xX13fxX4xX27xX6xX13fxXexX1fxX15xX16xX13fxXexX1xX1fxX15xX16xX13fxXexX26xX27xX28xXbxX54xX2xX1bdxX184xX1c8xX193xX2xX11axX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX54xX28xX10xX23xXdxX6xX54xX2xX1b6xX1b7xX54xX15xX10xX17dxX7xX54xX1b6xX1b7xX1b6xX186xX54xX2xX1b6xX4dxX23xX1b6xX2xX1b7xX2xX2xX1b6xX184xXexX194xX184xX194xX1c8xX5xX193xX13fxX4fxXexX13fxX15xXbxX394xX4fxX11axX1ddxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX3xX2bxX1xX2dxXdxX3xX30xX31xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xXexX4axXdxX3xX4dxX3xX4fxX6xX15xX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX23xXdxX77xX12xX0xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX387xX31xXdxX3xX15xX16xX614xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX70xXe6xX27xX3xX4xX4aaxX27xX3xX2f1xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX2c8xX3xXcxX17dxXdxXexXexX10xX26xX3xX188xX443xX6xX3xX4fxX2daxXdxX3xX30xX659xX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxXaxX3xX1xX26xX10xXd23xX9xXaxX54xX394xX27xX1fxX4xX13fxXexX10xX54xX23xX1fxXdxX13fxX15xX16xX27xX13fxXexX26xX6xX15xX1xX13fxX4xX27xX13fxX4xX27xX6xX13fxX1fxX15xX16xX13fxX4fxXdxX23xX10xX15xX13fxX70xX10xX27xX13fxX4xX6xX27xX13fxXd23xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX13fxXexX17dxXdxXexXexX10xX26xX13fxX188xX1fxX6xX13fxX4fxX6xXdxX13fxX23xX6xX15xX16xX13fxX4xX27xX6xX13fxXexX1fxX15xX16xX13fxXexX1xX1fxX15xX16xX13fxXexX26xX27xX28xXbxX54xX2xX1bdxX184xX1c8xX193xX2xX11axX1xXexX28xXaxX12xX387xX31xXdxX3xX15xX16xX614xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xX363xX15xX16xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX70xXe6xX27xX3xX4xX4aaxX27xX3xX2f1xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX2c8xX3xXcxX17dxXdxXexXexX10xX26xX3xX188xX443xX6xX3xX4fxX2daxXdxX3xX30xX659xX15xX16xX3xX4xX8axX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX26xX1fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX23xXaxX12xX387xX31xXdxX3xX15xX16xX614xX3xX4xX1xXdxX38xX15xX3xX23xX3cxX4xX1xX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX4xX47xX3xX4xX8axX6xX3xX4xX3cfxX27xX3xX2f2xX1xX443xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX53axX1fxX10xX3xX309xXdxX23xX10xX15xX3xX30xX336xX3xX70xXe6xX27xX3xX4xX4aaxX27xX3xX1xX6xXdxX3xX503xX363xX15xX16xX3xX5xX4b2xX15xX50cxX3xX28xX4axX15xX16xX3xX188xX336xX3xX1xX31xXdxX3xX5xX2daxX3xX2f1xX6xX4xX10xX4fxX1fxX1fxX2bxX3xX77xX2daxX3xXcxX17dxXdxXexXexX10xX26xX3xX188xX443xX6xX3xX4xX6axX4xX3xX4fxX2daxXdxX3xX30xX659xX15xX16xX3xX16xX4aaxX15xX3xX30xX375xX70xX3xX4xX8axX6xX3xX30xX37dxX4d6xX15xX16xX3xX2bxXdxX28xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX118xX119xX3xX1exX1fxX15xX6xX5xX23xX3xXcxX26xX27xX28xXbxX11axX0xX54xXbxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX27xX5xX12xX0xX23xXdxX77xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6dexX1fxX27xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX2f7xXdxX10xXexX15xX6xX28xc9adxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX23xXdxX77xX12