Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 270 nghi phạm khủng bố trong tháng 12
An ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 267 người bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố, trong các cuộc đột kích hồi tháng 12 tại 33 tỉnh và thành phố, trong đó có 161 người nước ngoài.
63f7x91dexbb6cxb5a0xd57fx7c23xd664xb405xccfexX7xb304x9047x8650x671ax8e38x9840xX5x76ccxXax9171xXcxX1xc5acxX3xba03xX1xe42bxX3xa6b1xcd00xX3xe740xa356xXexX3xbf98xXdxc76dxX3xX22xdab3xa607xX3xd63fxc81dx9134xX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xd656x7972xX3x818cxX1xb188xX28xX22xX3xX1exe848xX3xXexac64x80daxX28xX22xX3xXexX1xca1cxX28xX22xX3xX2xX2axX0xc220xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6be4xX10xX6xc389xXaxX12x7795xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xe656x8fecxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX2ax8a56xX2bxX3xX28xX22xb28ex690axXdxX3xX1excd6fxX3xXex731cxX28xX1xX3xX28xX22xX1xXdxX3xX4x6b2cxX3xX5xXdx7359xX28xX3xX1x92a1xX3x7cb8xcd88xXdxX3xX4xX49xX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xc5d4xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxdad5xX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xX4xX49xX4xX3xX4xc29fxa380xX4xX3xX78xXcbxXexX3xX38xbc06xX4xX1xX3xX1xd16dxXdxX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axX3xXexX35xXdxX3x6875xXe8xX3xXex9372xX28xX1xX3xXa5x6f86xX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xXbxX1xX3fxXbdxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xX78xX9bxX3xX4xX9bxX3xX2xX84xX2xX3xX28xX22xX89xX8axXdxX3xX28xX89xXa6xX4xX3xX28xX22xX43xXf1xXdxe9e4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd1dxX43xX62x8d1bxXaxX12xX0xXdxX36xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7x7ce0xXbxX1xX43xXexX43xX3xXdx9593xX10xX28xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX131xX5xX10xX9xXaxX62xXdxX7xXbxX5xX6xX131x66ebxX3xX1exX5xX43xX4xX38xd287xX3xX36xX6xX42xX22xXdxX28xX143xX5xX10xc878xXexX161xX3xX6xXcaxXexX43xX168xX3xX36xX6xX42xX22xXdxX28xX143xX42xXdxX22xX1xXexX161xX3xX6xXcaxXexX43xX168xX3x7043xXdxX62xXexX1xX161xX3xX84xX2x7e3axXbxdd34xX168xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX161xX3x68d3xX2xX2cxXbxX19cxX168xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axX3xX1xX91xX28xX1xX3xe76dxX28xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX161xX50xX50xXdxX11exX1exX6xX43xX1xX6xXexXdxX28xX1xX11exXa5xX28xX50xX28xX10xX191xX7xX50xX2axX2xX2cxX2xX50xX2xX2cx8bc9xX62xX2xX2cx6ab2xX2cxX2bxXe8xX2cxXexX2xX19axX2cxX2xX84xX5xX2cxX11ex76b4xXbxX22x96d7xX42xX9xXe8xX226xXe8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axXaxX3xX191xXdxX62xXexX1xX9xXaxX84xX2xX19axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1a7xX2xX2cxXaxX3xX62xX6xXexX6xX143xXbxX1xX43xXexX43xX143xX43xX42xXdxX22xXdxX28xX6xX5xX143xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX161xX50xX50xX4xX62xX28xXdxX36xX22xX11exXa5xXdxX10xXexX28xX6xX36xXbxX5xXcaxX7xX11exXa5xX28xX50xXexX84xX2axX2cxX50xXcaxXbxX5xX43xX6xX62xX10xX62xX50xXbxX4xX173xX43xX50xX2axX2cxX2axX2x7690xX2cxX2xX2edxX2cxX1a7xX50xXexXexX19cxXa5xX28xX2edxX2cxX1a7xX2cxX2xX2edxXexX1xX43xX2edxX28xX1xXdxX2edxX38xX131xX11exX238xXbxX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX6xXbxXexXdxX43xX28xXaxX12xd753x825bxX4xX3xX5xX89xb72cxX28xX22xX3xX78xcc13xX4xX3xX28xX1xXdxXa3xX36xX3xXexX42xXcaxX131xX3x6634xXcaxcef1xXexX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexa115xX3xb225x7823xX3xb955xX3xX65xX62xX6xX28xX6xXbdxX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX11exX3x891axd6fexX28xX1xX161xX3xX65x6d86xc639xX50xXcxXcxa138xab4cxX17xa443xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xX17xX22xXf1xX131xX3xXe8xX50xX2xXbdxX3xX1xX79xX28xX22xX3xXexX1x89b6xX28xX22xX3xXex69d6xX28xX3xX65xX28xX6xX62xX43xX5xXcaxX3xX4xX3axX6xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX62xde21xX28xX3xXexXf1xXdxX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX78xX89xX32fxX4xX3xX12exXcbxX3xX17xXcbxXdxX3xXa5xe47exX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX4xX1xX43xX3xX1exXdx75b8xXexX3xX4x8db4xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX78xX79xX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX2axX84xX2bxX3xX28xX22xX89xX8axXdxX3xX1exX8exX3xXexX91xX28xX1xX3xX28xX22xX1xXdxX3xX4xX9bxX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX1xXa3xX3xXa5xXa6xXdxX3xX4xX49xX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXbdxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xX4xX49xX4xX3xX4xXcaxXcbxX4xX3xX78xXcbxXexX3xX38xXd3xX4xX1xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axX3xXexX35xXdxX3xXe8xXe8xX3xXexXecxX28xX1xX3xXa5xXf1xX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xXbxX1xX3fxXbdxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xX78xX9bxX3xX4xX9bxX3xX2xX84xX2xX3xX28xX22xX89xX8axXdxX3xX28xX89xXa6xX4xX3xX28xX22xX43xXf1xXdxX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX12exXcbxX3xX17xXcbxXdxX3xXa5xX3daxX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxXbdxX3xX4xX1xXdxX3eaxX28xX3xX62xX8exX4xX1xX3xXexX42xXcaxX131xX3xX342xXcaxX344xXexX3xX62xXdx6894xX28xX3xX42xX6xX3xXex76c8xX3xX28xX22xXf1xX131xX3xX2axX2cxX3xX143xX3xXe8xX2xX50xX2xX2axX50xX2axX2cxX2axX2cxX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xX14bxX1f8xX28xX1xX3xX7xX49xXexX3xX78xX79xX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX62xX32axX6xX3xXexX42xX9fxX28xX3xX1exa9bdxX28xX22xX3xX4xX1xXb2xX28xX22xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX3a6xX131xX3xX28xX1xX24xX28xX22xX3xX38xce09xX3xX4xX32axX4xX3xX78xX43xX6xX28xX3xXexX3a1xX28xX3xX22xXdxX49xX43xX3xX78xX6xX28xX22xX3xX5xX9fxX28xX3xX38xX3eaxX3xX1xX43xX35xX4xX1xX3xXexX3a6xX28xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXa5xXf1xX43xX3xX78xX9fxX36xX3xX22xXdxX6xX43xX3xXexX1xX4fexX6xX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xX12exXcbxX3xX17xXcbxXdxX3xXa5xX3daxX3xX4x9ce9xX28xX22xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX36xXcbxXexX3xXexXf1xXdxX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX38xX1xX49xX4xX3xXa5xXa6xXdxX3xX62xX6xX28xX1xX3xX7xX49xX4xX1xX3xX84xX22axX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX62xce3cxX28xX3xX28xX89xXa6xX4xX3xX28xX22xX43xXf1xXdxX3xX1exX8exX3xX4xX1f8xX28xX1xX3xX7xX49xXexX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX6xX36xX3xXa5xX91xX3xX28xX22xX1xXdxX3xX28xX22xX8axX3xc4c1xX4xX9bxX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX1xXa3xX3xXa5xXa6xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX38xX1xXcaxX3xXa5xX32axX4xX3xX4xX1xXdxX3eaxX28xX3xXexX42xX6xX28xX1xX11exe924xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xXcxX42xX43xX28xX22xX3xX342xXcaxX49xX3xXexX42xX91xX28xX1xX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xXbdxX3xX4xX1f8xX28xX1xX3xX7xX49xXexX3xX78xX79xX3xXexX1xXcaxX3xX22xXdxX24xX3xX28xX1xXdxb314xXcaxX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xXbdxX3xX4xX1xX3a6xXexX3xX28xX15xX3xXa5xXf1xX3xX4xX49xX4xX3xXexXf1xXdxX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX38x6f05xX3xXexX1xXcax8e67xXexX3xX7xX3fxX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xX78xX3eaxX28xX3xX4xX49xX4xX3xX28xX1xX9bxX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xX14bxX1xXd3xX28xX1xX3xX342xXcaxX131xX69exX28xX3xXa5xXf1xX3xX5xX32axX4xX3xX5xX89xX32fxX28xX22xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXexX1xX89xX8axX28xX22xX3xX19cxXcaxX131xX9fxX28xX3xXexXdxX3eaxX28xX3xX1xXf1xX28xX1xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX1xXdxX3eaxX28xX3xX62xX8exX4xX1xX3xX28xX1xX548xX36xX3xXa5xXf1xX43xX3xX28xX1xX24xX28xX22xX3xX38xX562xX3xX1exX8exX3xXexX91xX28xX1xX3xX28xX22xX1xXdxX3xX5xXf1xX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xXa5xXdxX9fxX28xX3xXexX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX17xX1xXf1xX3xX28xX89xXa6xX4xX3xX5fxXd8xXdxX3xX22xXdxX49xX43xX3xX36bxX353xX354xX37axX3xXexX32axX3xX19cxX89xX28xX22xX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xXcxX42xX43xX28xX22xX3xX28xX1xX24xX28xX22xX3xX28xe546xX36xX3xX22xX27xX28xX3xX78xX601xX131xXbdxX3xX353xX354xX3xX78xX79xX3xXexX1xX32axX4xX3xX1xXdxXa3xX28xX3xX28xX1xXdxX69exXcaxX3xX4xXcaxXcbxX4xX3xXexX3a6xX28xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX1xX3eexX28xX3xX356xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxXbdxX3xX1exX6xX43xX3xX22xXd8xX36xX3xXa5xX3daxX3xXexX3a6xX28xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX1xXcbxXbxX3xX78xX9fxX36xX3x9c74xX10xXdxX28xX6xX3xX356xX3xX353xX7xXexX6xX28xX1exXcaxX5xX3xXa5xXf1xX43xX3xX78xX9fxX36xX3xX22xXdxX6xX43xX3xXexX1xX4fexX6xX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX84xX11exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX43xX62xX131xXaxX12xXcxX42xX43xX28xX22xX3xXa5xX3daxX3xX28xXf1xX131xXbdxX3xX28xX1xX24xX28xX22xX3xX38xX562xX3xXexX3a6xX28xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xX78xX79xX3xX1exX1fxX28xX3xX4xX1xX3eaxXexX3xXe8xX22axX3xX28xX22xX89xX8axXdxX3xXa5xXf1xX3xX5xXf1xX36xX3xX1exX8exX3xXexX1xX89xX3eexX28xX22xX3xX226xX2cxX3xX28xX22xX89xX8axXdxX3xX38xX1xX49xX4xX11exX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX42xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xXcxXdxX28xX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX161xX0xX50xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xXcaxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX143xXexX1xXcaxX36xX1exX143xX6xX28xX62xX143xX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX15xX3xX78xX89xX8axX28xX22xX3xX3fxX28xX22xX3xX62xX3c1xX28xX3xX38xX1xXd3xX3xX22xX6xX7xX3xX356xX3xX38xX1xXcaxX3xXa5xX32axX4xX3xX17xX43xX42xXexX1xX3xX354xXdxX28xX6xXdxX3xX4xX3axX6xX3xX65xXdxX3xX14bxX6c7xXbxXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xX28xX43xX143xX62xXcaxX43xX28xX22xX143xX43xX28xX22xX143xX62xX6xX28xX143xX38xX1xXdxX143xX22xX6xX7xX143xX43xX143xX38xX1xXcaxX143xXa5xXcaxX4xX143xX28xX43xX42xXexX1xX143xX7xXdxX28xX6xXdxX143xX4xXcaxX6xX143xX6xXdxX143xX4xX6xXbxX50xX2axX2cxX1a7xX2xX226xX226xX11exX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX36xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX2axX2cxX50xX28xX10xX191xX7xX50xX2axX2cxX19axX2xX50xX2xX2cxX226xX62xX19axX2cxX22axX2axX22axX2axXe8xXexX1a7xX19axX2bxX2cxXe8xX5xX2cxX11exX238xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX15xX3xX78xX89xX8axX28xX22xX3xX3fxX28xX22xX3xX62xX3c1xX28xX3xX38xX1xXd3xX3xX22xX6xX7xX3xX356xX3xX38xX1xXcaxX3xXa5xX32axX4xX3xX17xX43xX42xXexX1xX3xX354xXdxX28xX6xXdxX3xX4xX3axX6xX3xX65xXdxX3xX14bxX6c7xXbxXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xX28xX43xX143xX62xXcaxX43xX28xX22xX143xX43xX28xX22xX143xX62xX6xX28xX143xX38xX1xXdxX143xX22xX6xX7xX143xX43xX143xX38xX1xXcaxX143xXa5xXcaxX4xX143xX28xX43xX42xXexX1xX143xX7xXdxX28xX6xXdxX143xX4xXcaxX6xX143xX6xXdxX143xX4xX6xXbxX50xX2axX2cxX1a7xX2xX226xX226xX11exX1xXexX36xXaxX12xX17xX15xX3xX78xX89xX8axX28xX22xX3xX3fxX28xX22xX3xX62xX3c1xX28xX3xX38xX1xXd3xX3xX22xX6xX7xX3xX356xX3xX38xX1xXcaxX3xXa5xX32axX4xX3xX17xX43xX42xXexX1xX3xX354xXdxX28xX6xXdxX3xX4xX3axX6xX3xX65xXdxX3xX14bxX6c7xXbxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12x73ddxXcbxXexX3xXa5xX3daxX3xX28xX15xX3xX78xX89xX8axX28xX22xX3xX3fxX28xX22xX3xX62xX3c1xX28xX3xX38xX1xXd3xX3xX22xX6xX7xX3xX78xX79xX3xX19cxX1f8xX131xX3xX42xX6xX3xX356xX3xX38xX1xXcaxX3xXa5xX32axX4xX3xX17xX43xX42xXexX1xX3xX354xXdxX28xX6xXdxX3xX4xX3axX6xX3xX28xX89xXa6xX4xX3xX28xXf1xX131xX11exX3xX17xX1xX89xX28xX22xX3xX1xXdxXa3xX28xX3xXa5xX3c1xX28xX3xX4xX1xX89xX6xX3xX19cxX49xX4xX3xX78xX8exX28xX1xX3xX78xX89xX32fxX4xX3xX28xX22xXcaxX131xX9fxX28xX3xX28xX1xX601xX28xX3xXa5xX3daxX3xX28xX15xX11exX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX353xX42xX6xX342xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xXdxXa3xX28xX3xX38xX1xX43xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xX4xX3axX6xX3xX353xX354xX3xX356xX3xXbxX1xXd3xX6xX3xX12exX1fxX4xX3xXcxX1xX3axX3xX78xX3a1xX3xX12exX6xX22xX1xX62xX6xX62xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xXdxX42xX6xX342xX143xXbxX1xX6xXexX143xX1xXdxX10xX28xX143xX38xX1xX43xX143xXa5xXcaxX143xX38xX1xXdxX143xX4xXcaxX6xX143xXdxX7xX143xX43xX143xXbxX1xXdxX6xX143xX1exX6xX4xX143xXexX1xXcaxX143xX62xX43xX143xX1exX6xX22xX1xX62xX6xX62xX50xX2axX2cxXe8xX22axX2bxX2axX11exX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX36xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX2axX2cxX50xX28xX10xX191xX7xX50xX2axX2cxX19axX2xX50xX2xX2cxX226xX62xX2xX2xX1a7xX2xX19axX19axX1a7xXexXe8xXe8xX226xX2bxX5xX226xX143xXdxX7xXdxX7xX143xX38xX1xX43xX143xXa5xXcaxX143xX38xX1xXdxX11exX238xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX353xX42xX6xX342xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xXdxXa3xX28xX3xX38xX1xX43xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xX4xX3axX6xX3xX353xX354xX3xX356xX3xXbxX1xXd3xX6xX3xX12exX1fxX4xX3xXcxX1xX3axX3xX78xX3a1xX3xX12exX6xX22xX1xX62xX6xX62xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xXdxX42xX6xX342xX143xXbxX1xX6xXexX143xX1xXdxX10xX28xX143xX38xX1xX43xX143xXa5xXcaxX143xX38xX1xXdxX143xX4xXcaxX6xX143xXdxX7xX143xX43xX143xXbxX1xXdxX6xX143xX1exX6xX4xX143xXexX1xXcaxX143xX62xX43xX143xX1exX6xX22xX1xX62xX6xX62xX50xX2axX2cxXe8xX22axX2bxX2axX11exX1xXexX36xXaxX12xX353xX42xX6xX342xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xXdxXa3xX28xX3xX38xX1xX43xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xX4xX3axX6xX3xX353xX354xX3xX356xX3xXbxX1xXd3xX6xX3xX12exX1fxX4xX3xXcxX1xX3axX3xX78xX3a1xX3xX12exX6xX22xX1xX62xX6xX62xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX12exXcbxX3x9672xXcaxX3fxX4xX3xXbxX1x8adaxX28xX22xX3xX353xX42xX6xX342xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX6xX131xX3xX5xX32axX4xX3xX5xX89xX32fxX28xX22xX3xX6xX28xX3xX28xXdxX28xX1xX3xXexXecxX28xX1xX3xX354xX6xX5xX6xX62xXdxX28xX3xX78xX79xX3xXbxX1xX49xXexX3xX1xXdxXa3xX28xX3xX38xX1xX43xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xX36xXf1xX3xX4xX49xX4xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX351xX3xX353xX354xX3xX1exb9dcxX3xX5xX35xXdxXbdxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xX78xX9bxX3xX4xX9bxX3xX2axX19axX3xX38xX1xb4a4xXcaxX3xX7x9f11xX28xX22xX3xX4xX3fxXdxXbdxX3xX1a7xX2xX3xX342xXcaxX1f8xX3xX78xX35xX28xX3xXbxX1xX49xX43xX3xX4xd0ddxX28xX22xX3xX28xX1xXdxX69exXcaxX3xX4xX1xX3a6xXexX3xX28xX15xX11exX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX344xX3xX5xXcbxX3xXa5xX69exX3xX4xX1xXcaxc57cxXdxX3xX4xXcaxX28xX22xX3xXb2xX28xX22xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xXa5xXf1xX3xXa5xX6c7xXexX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX4xX1xX43xX3xXexX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX353xX354xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xX1xX10xX143xX5xX43xX143xXa5xX10xX143xX4xX1xXcaxX43xXdxX143xX4xXcaxX28xX22xX143xXcaxX28xX22xX143xXa5xXcaxX143xX38xX1xXdxX143xXa5xX6xX143xXa5xX6xXexX143xX5xXdxX10xXcaxX143xX4xX1xX43xX143xXexX43xX143xX4xX1xXcaxX4xX143xX38xX1xXcaxX28xX22xX143xX1exX43xX143xXdxX7xX50xX2axX2cxXe8xXe8xX2axX84xX11exX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX36xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX2axX2cxX50xX28xX10xX191xX7xX50xX2axX2cxX1a7xX22axX50xX2xX2cxX226xX62xXe8xX2cxX84xX2cxX2bxX2axX2axXexX226xX19axXe8xX84xX2axX5xX2cxX11exX238xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX344xX3xX5xXcbxX3xXa5xX69exX3xX4xX1xXcaxXed6xXdxX3xX4xXcaxX28xX22xX3xXb2xX28xX22xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xXa5xXf1xX3xXa5xX6c7xXexX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX4xX1xX43xX3xXexX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX353xX354xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xXexX42xXcaxX28xX22xX143xX62xX43xX28xX22xX50xX1xX10xX143xX5xX43xX143xXa5xX10xX143xX4xX1xXcaxX43xXdxX143xX4xXcaxX28xX22xX143xXcaxX28xX22xX143xXa5xXcaxX143xX38xX1xXdxX143xXa5xX6xX143xXa5xX6xXexX143xX5xXdxX10xXcaxX143xX4xX1xX43xX143xXexX43xX143xX4xX1xXcaxX4xX143xX38xX1xXcaxX28xX22xX143xX1exX43xX143xXdxX7xX50xX2axX2cxXe8xXe8xX2axX84xX11exX1xXexX36xXaxX12xX5fxX344xX3xX5xXcbxX3xXa5xX69exX3xX4xX1xXcaxXed6xXdxX3xX4xXcaxX28xX22xX3xXb2xX28xX22xX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xXa5xXf1xX3xXa5xX6c7xXexX3xX5xXdxXa3xXcaxX3xX4xX1xX43xX3xXexX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX353xX354xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX15xX3xX4xX1xXb2xX4xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xX353xX354xX3xX4xX9bxX3xXexX1xa595xX3xX78xX79xX3xX19cxX601xX131xX3xX62xX32axX28xX22xX3xX36xXcbxXexX3xX38xX1xX43xX3xX38xX1xXd3xX3xXexXf1xXdxX3xX342xXcaxX601xX28xX3xX7xX32axX3xX78xX1124xX3xX7xX1f8xX28xX3xX19cxXcaxX3a6xXexX3xXa5xX5ccxX3xX38xX1xXd3xX3xXexX35xXdxX3xX353xX42xX6xX342xX3xXa5xXf1xX3xX354xX131xX42xXdxX6xX3xXexX4fexX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX19axX143xX2axX2cxX2xX22axX3xXexX1xX3a1xX28xX22xX3xX342xXcaxX6xX3xX4xX49xX4xX3xX4xX49xX3xX28xX1xX601xX28xX3xXa5xXf1xX3xX4xX3a1xX28xX22xX3xXexX131xX3xX356xX3xX36xXdxX69exX28xX3xX17xX6xX36xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xXa5xXf1xX3xX36xXcbxXexX3xX7xX3fxX3xX28xX3eexXdxX3xX38xX1xX49xX4xX11exX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX19cxX344xXexX3xX19cxX351xX3xX22xX27xX28xX3xX19axX2cxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xXa5xX3daxX3xX78xX1f8xX43xX3xX4xX1xXd3xX28xX1xX3xX1exX3a6xXexX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX84xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xX62xXdxX10xX36xX143xX28xX43xX28xX22xX50xXexX1xX43xX143xX28xX1xXdxX143xX38xX131xX143xX19cxX10xXexX143xX19cxXcaxX143xX22xX6xX28xX143xX19axX2cxX2cxX143xX28xX22xX1xXdxX143xXbxX1xX6xX36xX143xX5xXdxX10xX28xX143xX342xXcaxX6xX28xX143xXa5xXcaxX143xX62xX6xX43xX143xX4xX1xXdxX28xX1xX143xX1exX6xXexX143xXexX1xX6xX28xX1xX143xX28xX6xX36xX143xX2axX2cxX2xX84xX50xX2axX2cxX2axX84xX22axX2bxX11exX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX50xX36xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX2axX2cxX50xX28xX10xX191xX7xX50xX2axX2cxX1a7xX2bxX50xX2xX2axX1a7xX62xX1a7xX2xX84xX2axX2axX2xX84xXexX1a7xX2cxX19axXe8xX22axX5xX2cxX11exX238xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxXexX3xX22xXdxX24xX3xX22xX27xX28xX3xX2axX2bxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX28xX22xX3xX1exX3fxX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXexX1xX49xX28xX22xX3xX2xX2axXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXa5xX12xX0xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX19cxX344xXexX3xX19cxX351xX3xX22xX27xX28xX3xX19axX2cxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xXa5xX3daxX3xX78xX1f8xX43xX3xX4xX1xXd3xX28xX1xX3xX1exX3a6xXexX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX84xXaxX3xX1xX42xX10xX173xX9xXaxX50xX62xXdxX10xX36xX143xX28xX43xX28xX22xX50xXexX1xX43xX143xX28xX1xXdxX143xX38xX131xX143xX19cxX10xXexX143xX19cxXcaxX143xX22xX6xX28xX143xX19axX2cxX2cxX143xX28xX22xX1xXdxX143xXbxX1xX6xX36xX143xX5xXdxX10xX28xX143xX342xXcaxX6xX28xX143xXa5xXcaxX143xX62xX6xX43xX143xX4xX1xXdxX28xX1xX143xX1exX6xXexX143xXexX1xX6xX28xX1xX143xX28xX6xX36xX143xX2axX2cxX2xX84xX50xX2axX2cxX2axX84xX22axX2bxX11exX1xXexX36xXaxX12xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX19cxX344xXexX3xX19cxX351xX3xX22xX27xX28xX3xX19axX2cxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xXa5xX3daxX3xX78xX1f8xX43xX3xX4xX1xXd3xX28xX1xX3xX1exX3a6xXexX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX84xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX42xX43xX28xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5fxXf1xX28xX22xX3xX4xX1xX3daxX4xX3xX1exX8exX3xX4xX49xX43xX3xX1exX8exX3xXexXcaxX131xX9fxX28xX3xX49xX28xX3xX4xX1xXcaxX28xX22xX3xXexX1xX601xX28xX3xXexX42xX43xX28xX22xX3xXbxX1xXdxX9fxX28xX3xXexXe0axX6xX3xX19cxX344xXexX3xX19cxX351xX3xX22xX27xX28xX3xX19axX2cxX2cxX3xX28xX22xX1xXdxX3xXbxX1xX35xX36xX3xX5xXdxX9fxX28xX3xX342xXcaxX6xX28xX3xX78xX3eaxX28xX3xX4xXcaxXcbxX4xX3xX78xX1f8xX43xX3xX4xX1xXd3xX28xX1xX3xX1exX3a6xXexX3xXexX1xXf1xX28xX1xX3xX356xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX1xX19xX3xX1bxX1cxX3xX28xX7caxX36xX3xX2axX2cxX2xX84xX3xX62xXdxX4f7xX28xX3xX42xX6xX3xX1xX3a1xX36xX3xX28xX6xX131xX3xX36bxX2axX84xX50xX2xX2xX37axX11exX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xXcaxX5xX12xX0xX62xXdxXa5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xX50xX62xXdxXa5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX354xX43xXcaxX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX378xXdxX10xXexX28xX6xX36xa4a6xX0xX50xXbxX12