Phí vận tải “cản bước” nông sản Hà Tĩnh vươn xa
(Baohatinh.vn) - Mặc dù hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên, với số lượng phương tiện vận tải ít ỏi, thiếu các loại xe chuyên chở hàng hóa đã làm khó người nông dân các huyện miền núi ở Hà Tĩnh trong tiêu thụ nông sản.
6acbxc3a1xd7dbxf110xefb2x11bf1xf424xc371x6d10xX7xcd76xb546x78dexdb99x9c84x7dcdxX5xae3axXax1011axeb3axX1x88e3xX3x121e7x110f6x11491xX3xXex8786xXdxX3x92eexX4xX1cxX19xX3x9866xe27ax7b39xX4xd754xX3xX19xfc20xX19x10a84xX3xX7xX1cxX19xX3x79f8x7b21xX3xXcx10fcaxX19xX1xX3xX17xX25x115d2xX19xX3x90e2xX6xX0x98dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x9f07xXaxX12xd168x9867xX4xX3xX55xafacxX3xX1xa346xX3xXexa103xX19xX2dxX3xX2dxXdxX6xe808xX3xXexX1xX2bxX19xX2dxX3xe733x8122xX3xX72xX25xf40bxX4xX3x1054fxce62xX6xX19xX3xXexdd1ex7da3xX3xX72xX63xX7bxX3xXexX25x113b5xX3xXexX7bxb4edxX3xX19xX1xXdx90e4xX19xX89xX3xX17xX26xXdxX3xX7xe860xX3xX5xX25xX77xX19xX2dxX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xXexXdx122a5xX19xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX15xXexX3xc7c6xXdxX89xX3xXexX1xXdxab05xX7bxX3xX4x72dfxX4xX3xX5xX6axX60xXdxX3xX40xX10xX3xX4xX1xX7bxX8dxX92xX19xX3xX4xX1xa3c0xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1x9913xX6xX3xX72xX73xX3xX5xX34xX81xX3x9ee0xX1xXe1xX3xX19xX2dxX25xea1bxXdxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX55xX80xX19xX3xX4xXc5xX4xX3xX1xX7bxX8dxXacxX19xX3xX81xXdx1197exX19xX3xX19x6eb6xXdxX3xXd9xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xXexc867xX6axX19xX2dxX3xXexXdxX92xX7bxX3xXexX1x102ecxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xa004xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c6cxX6axX55xX8dxX3xXbx9e11xX10xX19xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX19xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXax10975xXdxX55xXexX1xf095xX3x7540xX2x8105xXbxX40x11754xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX171xX3xe46exX2x10d02xXbxX40xX178xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX43xX43xXdxX132xX24xX6xX6axX1xX6xXexXdxX19xX1xX132xX17xX19xX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2x76a9xX182x11cd4xX43xX2x11b2exX1b0xX55x6d11xX2xX173xX1b0xX1adxX184xX1abxXexX1adxX175xX173xX1abxX184xX5xX184xX132x8afcxXbxX2dx11866xX11cxX9xX1adxX182xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX6axX19xXaxX12xXcxX1xXdxXc1xX7bxX3xX4xXc5xX4xX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xXexXdxXacxX19xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dx1010exX19xX89xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX81xXdxX10axX19xX3xX19xX10exXdxX3xX72xX6xX19xX2dxX3xX2dxX59xXbxX3xXebxX1xXe1xX3xXebxX1x11728xX19xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xXexXdxX92xX7bxX3xXexX1xX128xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xf045xX1xbd8dxX19xX2dxX3xX19xX2dxX34xX8dxX3xX19xX34xX8dxX89xX3xX4xXc5xX4xX3xX17xe59dxX6xX3xX4xX6xX81xX3xX72xX59xX4xX3xX7xX1cxX19xX3xX19x8d75xXdxX3xXexXdxXc1xX19xX2dxX3xXex10620xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3x9245xX3dxX19xX89xX3xf516xd2e0xX3xf6a6xX7bxX6xX19xX2dxX3xX72xXc1xX19xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xdf93xX1xX92xX3xX72xX6xX19xX2dxX3xX11cx9264xX3xX81xX5dxX6xX3xXexX1xX7bxX3xX1xX6axX60xX4xX1xX132xX3xX288xX1xXdxX10axX7bxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX55xX80xX19xX3xX72xX73xX3xX81xX60xX19xX1xX3xX55xX60xX19xX3xXebxXc1xXexX3xX19xX9bxXdxX89xX3xXex8d6axX81xX3xXebxXdxXc1xX81xX3xXexX1x96d6xX3xXexX11cxX25xXf2xX19xX2dxX3xXexXdxX92xX7bxX3xXexX1xX128xX89xX3xX7axX7bxX1cxX19xX2dxX3xX24xXc5xX3xX7xX1cxX19xX3xXbxX1x70eexX81xX132xX3xae47xX59xX4xX3xX24xXdxXacxXexX89xX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xX15xXexX3xX19xX2dxX25xXf2xXdxX3xX72xX73xX3x72cfxX19xX2dxX3xX55xX128xX19xX2dxX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX81xX60xXdxX3xX72xXdxXacxX19xX3xXex7640xX89xX3xX2dxXdxX26xXdxX3xXexX1xXdxXacxX7bxX3xX17xX34xX3xX24xXc5xX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX7axX7bxX6xX3xX81xX60xX19xX2dxX3xXdxX19xXexX10xX11cxX19xX10xXexX3xX72xX10xX81xX3xX5xX60xXdxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX7axX7bxX1cxX3xX4xX6xX6axX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX288xX1xX25xX19xX2dxX3xX19xX1xX28axX19xX2dxX3xX24x8b81xXexX3xX4xX18xXbxX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX4xX2bxX19xX2dxX3xXexXc5xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1xXe1xX6xX3xX72xX73xX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12x7b2dxX34xX3xX81xX2e1xXexX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX55xX80xX19xX3xXexX11cx930axX89xX3xX7axX7bxX8dxXc1xXexX3xXexX80xX81xX3xX5xX18xXbxX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX89xX3xX5xX34xX81xX3xX2dxXdxX34xX7bxX3xXexX11cxX92xX19xX3xX81xX1cxX19xX1xX3xX72xX3e0xXexX3xX7axX7bxX92xX3xX1xX25xX3dxX19xX2dxX89xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX11cxX63xX19xX3xd034xX7bxX80xX19xX3xX446xX6axXc5xXexX3xced5xX40xX73xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xXcxX11cxX60xX4xX1xX89xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2d7xX1xX92x10e76xX3xX72xX73xX3xX17xX10axX3xX7axX7bxX92xX3xXexX11cxfa18xX19xX2dxX3xX1xX34xX19xX2dxX3xXexX11cxX261xX81xX3xX2dxX9bxX4xX3xX24xX25xXd9xXdxX3xX13xX1xX10exX4xX3xXcxX11cxX60xX4xX1xX89xX3xX4xX6xX81xX3xX2d7xX1xX10xX3xX58xX80xX8dxX132xX3xX2bfxX6xX7bxX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xX19xX261xX81xX3xXexX11cxXf2xXdxX3xX4xX1xX261xX81xX3xX24x71a6xX81xX89xX3xX72xXc1xX19xX3xX19xX6xX8dxX89xX3xX4xX80xX8dxX3xX72xX73xX3xX24xac1cxXexX3xX72xX63xX7bxX3xX4xX1xX6axX3xXexX1xX7bxX3xX1xX6axX60xX4xX1xX132xX3x10b0axX19xX1xX3xXexX1xX25xXf2xX19xX2dxX3xX40xX7bxX8dxX92xX19xX3xXexXdxXc1xXbxX3xXexX1xX321xX3xX7xX1cxX19xX3xXbxX1xX343xX81xX3xXexX11cxX92xX19xX3xX4xXc5xX4xX3xXexX11cxX6xX19xX2dxX3xX81xX60xX19xX2dxX3xX40xX73xX3xX1xX2e1xXdxX3xX17xX34xX3xX4xX1cxX3xXexX11cxX6xX19xX2dxX3xX16cxX10xX24xX3xX11cxXdxX92xX19xX2dxX89xX3xXexX60xX6axX3xX72xX25xX77xX4xX3xX19xXdxX10axX81xX3xXexXdxX19xX89xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xXebxX1xXc5xX4xX1xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xXd9xX3xX81x9c0cxXdxX3xX81xXdxX10axX19xX3xX72xX3e0xXexX3xX19xX25xX26xX4xX3xX2dxX37dxXdxX3xX72xX3dxX19xX3xX72xX59xXexX3xX81xX7bxX6xX3xX7xX1cxX19xX3xXbxX1xX343xX81xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX542xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX458xX171xX3xXaxX142xXc5xX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX72xX73xX3xXebxX1xXe1xX3xX81xX34xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX4x10841xX19xX3xXebxX1xXe1xX3xXebxX1xX261xX19xX3xX1xX3dxX19xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xX5xX63xX19xX132xX3xX33xXdxXacxX19xX3xXexX60xXdxX89xX3xX4xX1x8a70xX3xX81xX2e1xXexX3xX7xX9bxX3xXexX656xX19xX1xX3xX55xX5bexX4xX3xX2c7xX7bxX9bxX4xX3xX5xX2e1xX3xX2xX542xX3xX1xX6axX59xX4xX3xX4xXe1xX3xX2dxX6xX3xX72xX25xXf2xX19xX2dxX3xX7xX52cxXexX3xX81xX26xXdxX3xX55x8528xX3xX55xX34xX19xX2dxX3xX2dxX37dxXdxX3xX1xX34xX19xX2dxX132xX3xX288xX1xX28axX19xX2dxX3xXexX1xX34xX19xX1xX3xXbxX1xX9bxX3xX5xX26xX19xX3xX19xX1xX25xX3xX33xX34xX3xX288xX2e1xXdxX89xX3xX2c4xXdxX19xX1xX3xX4a6xX288xX2dxX1xXacxX3xX542xX19xX4c0xd5fdxX3xX4xXe1xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xXexXdxXacxX19xX3xX5xX25xX7bxX3xXexX1xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX317xX3xX2dxXdxXc5xX3xX4xX25xX26xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX2adxX19xX3xX72xX321xX19xX1xX3xX17xX34xX3xX55xX321xX4xX1xX3xX17xX128xX3xXexX25xX3dxX19xX2dxX3xX72xX9bxXdxX3xX4xX1xX3e0xXbxX3xX19xX1xX18xX19xX3xX72xX25xX77xX4xX89xX3xX4xX62fxX19xX3xX4xXc5xX4xX3xX72xX321xX6xX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xXebxX1xXc5xX4xX3xXexX1xX317xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX11cxX3e0xXexX3xX4xX6xX6axX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX2c4xX15xX3xX55xX128xX89xX3xX4xXe1xX3xX5xX63xX19xX3xXexX2bxXdxX3xX2dxX37dxXdxX3xX81xX2e1xXexX3xXebxXdxXacxX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX72xXdxX3xXcxX13xX132xX3xX33xX4cexX3xX148xX1xX15xX3xX58xXdxX19xX1xX3xX19xX59xX19xX2dxX3x112d3xX184xX3xXebxX2dxX3xX4a6xX2dxXdxXc5xX3xXexX60xXdxX3xX2dxX9bxX4xX3xX1xX3dxX19xX3xX1b0xX3xXexX11cxXdxXacxX7bxX3xX72xX4cexX19xX2dxX4c0xX3xX19xX1xX25xX19xX2dxX3xX19xX1xX34xX3xX40xX10xX3xX4a6xX40xX10xX3xXebxX1xXc5xX4xX1xX4c0xX3xX5xX3e0xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX182xX1b0xX184xX3xX19xX2dxX1xX317xX19xX3xX72xX4cexX19xX2dxX3xXexXdxX10axX19xX3xX4xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX15xX89xX3xX1xX6xX8dxX3xX19xX1xX25xX3xX2dxX37dxXdxX3xX175xX184xXebxX2dxX3xX72xXc1xX19xX3xXexX656xX19xX1xX3xX2d7xX6axX19xX3xXcxX7bxX81xX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xX81xX3e0xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX1b3xX175xX184xX3xX19xX2dxX1xX317xX19xX3xX72xX4cexX19xX2dxX6ccxX3xX347xX52cxXexX3xX5xX34xX3xX17xX18xX8dxX3xX19xX1xX25xX19xX2dxX3xX17xX26xXdxX3xX81xX2e1xXexX3xX7xX9bxX3xXexX656xX19xX1xX3xX40xX6xX3xX1xX6axX59xX4xX3xX72xXc1xX19xX3xX72xX77xXexX3xX4xX6xX6axX3xX72xXdxX23cxX81xX3xX4a6xX2dxXdxXc5xXbxX3xX17xX26xXdxX3xX19xX2dxX34xX8dxX3xX72xX63xX7bxX3xXexX1xXc5xX19xX2dxX3xX1xX6axX59xX4xX3xX19xX2dxX34xX8dxX3xX11cx8ec9xX81xX3xX80xX81xX3xX5xX321xX4xX1xX4c0xX3xXexX1xX317xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xXebxX1xXdxX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX23cxX3xX2dxX37dxXdxX3xX1xX34xX19xX2dxXaxX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxX3xXbxX148xX10xX19xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX148xX10xX19xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX55xXexX1xX171xX3xX173xX2xX175xXbxX40xX178xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX171xX3xX182xX2xX184xXbxX40xX178xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX43xX43xXdxX132xX24xX6xX6axX1xX6xXexXdxX19xX1xX132xX17xX19xX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2xX1abxX182xX1adxX43xX2xX1b0xX1b0xX55xX1b3xX2xX173xX1b3xX182xX1b0xX1abxXexX1abxX173xX1adxX1b3xX1b3xX5xX184xX132xX1c3xXbxX2dxX1c6xX11cxX9xX1adxX175xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX6axX19xXaxX12xX542xX19xX1xX3xXcxX11cxX63xX19xX3xX49cxX7bxX80xX19xX3xX446xX6axXc5xXexX3xX4a6xX40xX73xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xXcxX11cxX60xX4xX1xX89xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2d7xX1xX92xX4c0xX171xX0xX10xX81xX12xX3xX142xXc5xX19xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX72xX73xX3xXebxX1xXe1xX3xX81xX34xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX4xX62fxX19xX3xXebxX1xXe1xX3xX2dxX3e0xXbxX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xX5xX63xX19xX132xX0xX43xX10xX81xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX148xX2c5xX19xX2dxX3xXexX1xX10xX6axX3xX6xX19xX1xX3xX446xX6axXc5xXexX89xX3xX19xX2dxX7bxX8dxX92xX19xX3xX19xX1xX80xX19xX3xX5xX34xX3xX55xX6axX3xXexX9bxX4xX3xX72xX2e1xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xX4x6d23xX6xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX7axX7bxXc5xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX89xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xXebxX1xXdxX3xX55xX321xX4xX1xX3xX17xX128xX3xX5xX6axX2dxXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xX4xX1xX18xX81xX89xX3xX15xXexX3xX72xX25xX77xX4xX3xX72xX63xX7bxX3xXexX25xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX148xXe1xX3xX81xX59xXexX3xXexX60xXdxX3xX2dxX6xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX13xX1xX9bxX3xX4a6xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2d7xX1xX92xX4c0xX89xX3xX4xX1xX10exX19xX2dxX3xXexX2bxXdxX3xX19xX1xX18xX19xX3xXexX1xX3e0xX8dxX3xX4xXe1xX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xX15xXexX3xX19xX2dxX25xXf2xXdxX3xX55xX80xX19xX3xX4xX9bxX3xX2dxX52cxX19xX2dxX3xX2dxX37dxXdxX3xX7xX1cxX19xX3xXbxX1xX343xX81xX3xX4xX6xX81xX3xX24xX8b3xX19xX2dxX3xXexX34xX7bxX3xX1xXbaxX6xX132xX3xXcxX7bxX8dxX3xX19xX1xXdxX92xX19xX89xX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX6xXdxX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xX2dxX37dxXdxX3xX72xX25xX77xX4xX3xX1xX34xX19xX2dxX132xX3xX58xX2e1xXexX3xX19xX2dxX25xXf2xXdxX3xX55xX80xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX458xX89xX3xXexX1xX25xXf2xX19xX2dxX3xXexX1xX317xX3xXexX34xX7bxX3xX4xX1xX656xX3xX55xX2b7xX19xX2dxX3xX17xX34xXdxX3xXbxX1xX10exXexX89xX3xX4xX1xX10exX19xX2dxX3xXexX2bxXdxX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xXexX11cxX6xX19xX1xX3xXexX1xXa8bxX3xX72xX25xX6xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1xXe1xX6xX3xX5xX92xX19xX132xX3xXcxX7bxX8dxX3xX19xX1xXdxX92xX19xX89xX3xX17xX317xX3xXexX1xXf2xXdxX3xX2dxXdxX6xX19xX3xX7axX7bxXc5xX3xX2dxX3e0xXbxX3xX19xX92xX19xX3xX4xX1xX656xX3xX2dxX37dxXdxX3xX72xX25xX77xX4xX3xX17xX26xXdxX3xX7xX9bxX3xX5xX25xX77xX19xX2dxX3xX19xX1xXbaxX132xX3xX58xX6xX8dxX3xX81xX52cxX19xX3xXexX1xX317xX3xXebxX321xXbxX3xX19xX1xXf2xX3xX72xX25xX77xX4xX3xX19xX2dxX25xXf2xXdxX3xX72xXdxX3xXexX34xX7bxX3xX2dxXdxX28axX3xX1xX2e1xX89xX3xX4xXe1xX3xXebxX1xXdxX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX132xX3xX2d7xX1xXdxX3xX72xXc1xX19xX3xX2dxX6xX3xXexX1xX317xX3xX24xX60xX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX7xed9exX3xX5xX92xX19xX3xXexX34xX7bxX3xX72xX23cxX3xX5xX3e0xX8dxX3xX1xX34xX19xX2dxX3xXexX1xX10xX6axX3xX72xXc5xX19xX1xX3xX2dxXdxX3e0xX7bxX3xX11cxXdxX92xX19xX2dxX89xX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xX4xXe1xX3xXebxX1xXdxX3xX81xX3e0xXexX3xX5xX7bxX2bxX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xXcxX25xX3dxX19xX2dxX3xXexX29dxX89xX3xX4xX80xX7bxX3xX4xX1xX7bxX8dxXacxX19xX3xX2dxX37dxXdxX3xX4xX6xX81xX3xX4xX1xX6axX3xXebxX1xXc5xX4xX1xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xXd9xX3xX40xX6xX3xX4xXa8bxX6xX3xX6xX19xX1xX3xX347xX6axX34xX19xX3xX288xX2dxX5bexX4xX3xX142xX1cxX6axX3xXd9xX3xX40xX73xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xXcxX1xX5bexX89xX3xX2c4xX2c5xX3xX2c7xX7bxX6xX19xX2dxX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xX72xX63xX8dxX3xX2dxXdxX6xX19xX3xXexX11cxX7bxX80xX19xX132xX3xX542xX19xX1xX3xX142xX1cxX6axX3xX4xX1xX6axX3xX24xXdxXc1xXexX171xX3xX347xX23cxX3xX24xXc5xX19xX3xX72xX25xX77xX4xX3xX2xX3xXexX3e0xX19xX3xX4xX6xX81xX89xX3xX19xXc1xX7bxX3xX72xX25xX6xX3xX11cxX6xX3xX33xX34xX3xX288xX2e1xXdxX3xXexX1xX317xX3xX4xX1xX656xX3xX81xX3e0xXexX3xX2xX3xXexX11cxXdxXacxX7bxX3xX72xX4cexX19xX2dxX89xX3xX4xX62fxX19xX3xX19xXc1xX7bxX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX72xXdxX3xXcxX13xX132xX3xX33xX4cexX3xX148xX1xX15xX3xX58xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX81xX3e0xXexX3xXexX26xXdxX3xX175xX3xXexX11cxXdxXacxX7bxX3xX72xX4cexX19xX2dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX132xX3x8c62xX6axX3xX17xX18xX8dxX89xX3xX2dxXdxXc5xX3xX4xXa8bxX6xX3xX7xX1cxX19xX3xXbxX1xX343xX81xX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xXbxX1xX1cxXdxX3xXexX261xX19xX2dxX3xXexX1xX10xX6axX3xX72xX23cxX3xX24xX5dxX3xX5xX60xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX89xX3xX17xXdxXacxX4xX3xX19xX34xX8dxX3xX2dxX80xX8dxX3xX1cxX19xX1xX3xX1xX25xXd9xX19xX2dxX3xX11cxX3e0xXexX3xX5xX26xX19xX3xX72xXc1xX19xX3xX7bxX8dxX3xXexX15xX19xX3xX4xXa8bxX6xX3xXexX11cxX6xX19xX2dxX3xXexX11cxX60xXdxX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexfed2xX6xX5xXdxX2dxX19xX171xX3xX4xX10xX19xXexX10xX11cxX178xXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX171xX43xX43xX4xX55xX19xX132xX24xX6xX6axX1xX6xXexXdxX19xX1xX132xX17xX19xX43xX55xX10xX7xXebxXexX6axXbxX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2xX1abxX1b3xX7afxX43xX2xX1b0xX1abxX55xX182xX2xX182xX1b0xX7afxX175xX175xXexX1adxX184xX182xX182xX1b3xX5xX184xX132xX1c3xXbxX2dxX1c6xX11cxX9xX175xX175xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX148xX6xXbxXexXdxX6axX19xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexXea3xX6xX5xXdxX2dxX19xX171xX3xX4xX10xX19xXexX10xX11cxX178xXaxX12xXcxX1xX10xX6axX3xX6xX19xX1xX3xX347xX6axX34xX19xX3xX288xX2dxX5bexX4xX3xX142xX1cxX6axX3xX4a6xX40xX73xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xXcxX1xX5bexX89xX3xX2c4xX2c5xX3xX2c7xX7bxX6xX19xX2dxX4c0xX89xX3xX72xX23cxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xX89xX3xX4xXc5xX4xX3xX4xX3e0xXbxX89xX3xX19xX2dxX34xX19xX1xX3xX4xX63xX19xX3xX7axX7bxX6xX19xX3xXexX80xX81xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xX1xX3dxX19xX3xX55xX321xX4xX1xX3xX17xX128xX3xX446xX6axX2dxXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xX1fxX2d7xX1xXe1xX3xXebxX1xX261xX19xX3xX1xX3dxX19xX89xX3xX81xX2e1xXexX3xX7xX9bxX3xXebxX1xXc5xX4xX1xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xXd9xX3xXcxX80xX8dxX3xX288xX2dxX7bxX8dxX92xX19xX89xX3xX288xX6xX81xX3xX142xX2e1xX3xX55xX6axX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xX4xXe1xX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xXexXdxXacxX19xX3xX19xX92xX19xX3xX4xX1xX10exX19xX2dxX3xXexX2bxXdxX3xX72xX73xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xX5xX63xX19xX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX1xXa8bxX8dxX3xX72xX3dxX19xX3xX1xX34xX19xX2dxX132xX3xX2d7xX1xX2bxX19xX2dxX3xX4xX1xX656xX3xX4xX1xX321xX7bxX3xX4xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX15xX3xX72xX52cxXexX3xX72xXbaxX89xX3xX55xX321xX4xX1xX3xX17xX128xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xX4xX2c5xX19xX2dxX3xX4xX62fxX19xX3xX19xX1xXdxX10axX7bxX3xX24xX3e0xXexX3xX4xX18xXbxX132xX3xXcxX317xX19xX1xX3xXexX11cxX60xX19xX2dxX3xXexX1xX3e0xXexX3xXexX1xX6axXc5xXexX89xX3xXexX1xX3e0xXexX3xX5xX60xX4xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1xXe1xX6xX3xX17x7874xX19xX3xX40xX1cxX8dxX3xX11cxX6xX3xXexX1xX25xXf2xX19xX2dxX3xX40xX7bxX8dxX92xX19xX132xX3xX58xX59xX4xX3xX55xX5dxX3xX72xX73xX3xX40xX80xX8dxX3xX55xX29dxX19xX2dxX3xX72xX25xX77xX4xX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX1xXdxXacxX7bxX89xX3xX4xXe1xX3xX24xX6xX6axX3xX24xX317xX89xX3xX19xX1xX73xX19xX3xX81xXc5xX4xX3xX19xX1xX25xX19xX2dxX3xXebxX1xXdxX3xX2dxX37dxXdxX3xX1xX34xX19xX2dxX89xX3xX72xX23cxX3xX4xX6xX81xX3xX72xX25xX77xX4xX3xX24xX1cxX6axX3xX17xXacxX89xX3xX4xX1xX10exX19xX2dxX3xXexX2bxXdxX3xX5xX60xXdxX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX7xX37dxX3xX55xX128xX19xX2dxX3xX4xXc5xX4xX3xXexX1xX5dxX19xX2dxX3xX40xX9bxXbxX89xX3xX17xX2b7xX6xX3xX72xX52cxXexX3xX72xXbaxX3xX17xX2b7xX6xX3xXexX1xXdxXc1xX7bxX3xX4xX1xX7bxX8dxX92xX19xX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX6ccxX28xX3xXea3xX3xX6xX19xX1xX3xX142xX1cxX6axX3xX4xX1xX6axX3xX24xXdxXc1xXexX3xXexX1xX92xX81xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xXcxX1xX29dxX4xX3xXexXc1xX3xX4xX1xX6axX3xXexX1xX3e0xX8dxX89xX3xX19xX1xX28axX19xX2dxX3xX1xX60xX19xX3xX4xX1xXc1xX3xX17xX10axX3xXebxX1xX80xX7bxX3xXexX1xX7bxX3xX2dxX6axX81xX3xX17xX34xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX7bxX8dxX23cxX19xX3xXexXdxX92xX7bxX3xXexX1xX128xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX72xX6xX19xX2dxX3xX1cxX19xX1xX3xX1xX25xXd9xX19xX2dxX3xXexXdxX92xX7bxX3xX4xX29dxX4xX3xX72xXc1xX19xX3xX19xX1xX28axX19xX2dxX3xX19xcb58xX3xX5xX29dxX4xX3xX4xXa8bxX6xX3xX4xXc5xX4xX3xX72xX321xX6xX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX81xXdxX10axX19xX3xX19xX10exXdxX89xX3xX17xX5dxX19xX2dxX3xX40xX6xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX17xXdxXacxX4xX3xX19xX80xX19xX2dxX3xX4xX6xX6axX3xX4xX1xX7bxX127fxXdxX3xX2dxXdxXc5xX3xXexX11cxX321xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1xXe1xX6xX132xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6axX55xX8dxXaxX12xXe0axX6axX3xX72xXe1xX89xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX4xX63xX19xX3xX72xX343xX8dxX3xX81xX60xX19xX1xX3xX4xXc5xX4xX3xX2dxXdxX1cxXdxX3xXbxX1xXc5xXbxX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xX4xXc5xX4xX3xX55xX321xX4xX1xX3xX17xX128xX3xX446xX6axX2dxXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX19xX1xX8b3xX81xX3xXexX1xX10exX4xX3xX72xX343xX8dxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX7axX7bxX1cxX3xX7axX7bxXc5xX3xXexX11cxX317xX19xX1xX3xX5xX25xX7bxX3xXexX1xX2bxX19xX2dxX89xX3xXbxX1xX80xX19xX3xXbxX1xX9bxXdxX89xX3xXexXdxX92xX7bxX3xXexX1xX128xX3xX1xX34xX19xX2dxX3xX1xXe1xX6xX132xX3xXcxX2b7xX3xX72xXe1xX89xX3xXexX60xX6axX3xX11cxX6xX3xX19xX1xX28axX19xX2dxX3xX72xXe1xX19xX2dxX3xX2dxXe1xXbxX3xX7axX7bxX6xX19xX3xXexX11cxX5bexX19xX2dxX3xX17xX34xX6axX3xXexX261xX19xX2dxX3xXexX11cxX25xXd9xX19xX2dxX3xXebxXdxX19xX1xX3xXexXc1xX89xX3xX2dxXdxX1cxXdxX3xX7axX7bxX8dxXc1xXexX3xX17xXdxXacxX4xX3xX5xX34xX81xX3xX17xX34xX3xX19xX80xX19xX2dxX3xX4xX6xX6axX3xXexX1xX7bxX3xX19xX1xX18xXbxX3xX4xX1xX6axX3xX19xX2dxX25xXf2xXdxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX55xX80xX19xX132xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX11cxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX92xX19xX3xX7axX7bxX6xX19xX171xX0xX43xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xX7bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXea3xXexX1xX7bxX81xX24xXea3xX6xX19xX55xXea3xX7xX6xXbxX6axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0axX6axX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2bfxX3dxX19xX3xX72xX25xX6xX132xX132xX132xX3xX40xX10xX3xX24xX7bxa851xXexX3xX17xX10axX3xXexX18xX19xX3xX5xX34xX19xX2dxX89xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xX19xX1xX7bxX19xX2dxX3xX1xX25xX3dxX7bxX3xX72xXdxX3xXebxX1xX52cxXbxX3xX19xX25xX26xX4xXaxX3xX1xX11cxX10x12406xX9xXaxX43xX55xX6xX7bxXea3xXexX7bxX43xX55xX6axX6xX19xX1xXea3xX19xX2dxX1xXdxX10xXbxXea3xX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX7xX6axX19xXea3xX55xX7bxX6xXea3xX40xX10xXea3xX24xX7bxX8dxXexXea3xX17xX10xXea3xXexX6xX19xXea3xX5xX6xX19xX2dxXea3xX81xX6xX19xX2dxXea3xX19xX1xX7bxX19xX2dxXea3xX1xX7bxX6axX7bxXea3xX55xXdxXea3xXebxX1xX6xXbxXea3xX19xX7bxX6axX4xX43xX2xX1adxX184xX1b3xX184xX1b3xX132xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX43xX81xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX1b0xX184xX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2xX1abxX182xX184xX43xX7afxX1b0xX55xX1b3xX184xX1abxX175xX2xX175xX1adxXexX175xX7afxX184xX2xX175xX5xX184xX132xX1c3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX17xX12xX0xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0axX6axX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2bfxX3dxX19xX3xX72xX25xX6xX132xX132xX132xX3xX40xX10xX3xX24xX7bxX1493xXexX3xX17xX10axX3xXexX18xX19xX3xX5xX34xX19xX2dxX89xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xX19xX1xX7bxX19xX2dxX3xX1xX25xX3dxX7bxX3xX72xXdxX3xXebxX1xX52cxXbxX3xX19xX25xX26xX4xXaxX3xX1xX11cxX10xX14c4xX9xXaxX43xX55xX6xX7bxXea3xXexX7bxX43xX55xX6axX6xX19xX1xXea3xX19xX2dxX1xXdxX10xXbxXea3xX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX7xX6axX19xXea3xX55xX7bxX6xXea3xX40xX10xXea3xX24xX7bxX8dxXexXea3xX17xX10xXea3xXexX6xX19xXea3xX5xX6xX19xX2dxXea3xX81xX6xX19xX2dxXea3xX19xX1xX7bxX19xX2dxXea3xX1xX7bxX6axX7bxXea3xX55xXdxXea3xXebxX1xX6xXbxXea3xX19xX7bxX6axX4xX43xX2xX1adxX184xX1b3xX184xX1b3xX132xX1xXexX81xXaxX12xXe0axX6axX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2bfxX3dxX19xX3xX72xX25xX6xX132xX132xX132xX3xX40xX10xX3xX24xX7bxX1493xXexX3xX17xX10axX3xXexX18xX19xX3xX5xX34xX19xX2dxX89xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xX19xX1xX7bxX19xX2dxX3xX1xX25xX3dxX7bxX3xX72xXdxX3xXebxX1xX52cxXbxX3xX19xX25xX26xX4xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX49cxXc5xX4xX3xX72xX321xX19xX1xX3xX17xX321xX3xXexX11cxX15xX89xX3xX17xX6xXdxX3xXexX11cxX62fxX3xX7axX7bxX6xX19xX3xXexX11cxX5bexX19xX2dxX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xXebxXdxX19xX1xX3xXexXc1xX89xX3xX4xX2e1xX19xX2dxX3xX72xX4cexX19xX2dxX3xX55xX6axX6xX19xX1xX3xX19xX2dxX1xXdxXacxXbxX3xX4a6xXe0axX288xX4c0xX89xX3xX55xX6axX6xX19xX1xX3xX19xX1xX80xX19xX3xX33xX25xX3dxX19xX2dxX3xX2bfxX3dxX19xX3xX4a6xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX4c0xX3xX19xX2dxX34xX8dxX3xX4xX34xX19xX2dxX3xX19xX261xX19xX2dxX3xX72xX2e1xX19xX2dxX89xX3xX72xX2adxXdxX3xX81xX26xXdxX89xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX6axX60xXexX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX40xX7bxX3e0xXexX89xX3xXebxXdxX19xX1xX3xX55xX6axX6xX19xX1xX89xX3xX72xXe1xX19xX2dxX3xX2dxXe1xXbxX3xX17xX34xX6axX3xX7xX29dxX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX3xXebxXdxX19xX1xX3xXexXc1xX3xXea3xX3xX40xX73xX3xX1xX2e1xXdxX3xX4xXa8bxX6xX3xX72xX321xX6xX3xXbxX1xX25xX3dxX19xX2dxX132xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX17xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX25xX26xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xXea3xX3xX5xX29dxX4xX3xX4xX1cxX19xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX40xX80xX8dxX3xX55xX29dxX19xX2dxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xX81xX26xXdxX3xXd9xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xXaxX3xX1xX11cxX10xX14c4xX9xXaxX43xX40xX6xXea3xX1xX6axXdxX43xX19xX7bxX6axX4xXea3xXexX1xX6xXdxXea3xX19xX6axX19xX2dxXea3xXexX1xX6axX19xXea3xX5xX7bxX4xXea3xX4xX6xX19xXea3xXexX11cxX6axX19xX2dxXea3xX40xX6xX8dxXea3xX55xX7bxX19xX2dxXea3xX19xX6axX19xX2dxXea3xXexX1xX6axX19xXea3xX81xX6axXdxXea3xX6axXea3xX1xX6xXea3xXexXdxX19xX1xX43xX2xX7afxX182xX1b3xX182xX2xX132xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX43xX81xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX1b0xX184xX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2xX1abxX1b0xX1b3xX43xX7afxX1b0xX55xX184xX184xX1abxX182xX182xX2xX7afxXexX2xX182xX1adxX1b0xX1abxX5xX184xX132xX1c3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX17xX12xX0xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX25xX26xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xXea3xX3xX5xX29dxX4xX3xX4xX1cxX19xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX40xX80xX8dxX3xX55xX29dxX19xX2dxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xX81xX26xXdxX3xXd9xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xXaxX3xX1xX11cxX10xX14c4xX9xXaxX43xX40xX6xXea3xX1xX6axXdxX43xX19xX7bxX6axX4xXea3xXexX1xX6xXdxXea3xX19xX6axX19xX2dxXea3xXexX1xX6axX19xXea3xX5xX7bxX4xXea3xX4xX6xX19xXea3xXexX11cxX6axX19xX2dxXea3xX40xX6xX8dxXea3xX55xX7bxX19xX2dxXea3xX19xX6axX19xX2dxXea3xXexX1xX6axX19xXea3xX81xX6axXdxXea3xX6axXea3xX1xX6xXea3xXexXdxX19xX1xX43xX2xX7afxX182xX1b3xX182xX2xX132xX1xXexX81xXaxX12xX288xX25xX26xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xXea3xX3xX5xX29dxX4xX3xX4xX1cxX19xX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX40xX80xX8dxX3xX55xX29dxX19xX2dxX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xX81xX26xXdxX3xXd9xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX11cxX92xX19xX3xX72xX321xX6xX3xX24xX34xX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX89xX3xX19xX25xX26xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX6axX60xXexX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xXexX1xX2bxX19xX3xX4xX1xXdxXc1xX81xX3xXexc060xX3xXexX11cxX5bexX19xX2dxX3xX5xX26xX19xX89xX3xXbxX1xX80xX19xX3xXexXc5xX19xX3xXexX11cxX92xX19xX3xX55xXdxXacxX19xX3xX11cxX2e1xX19xX2dxX3xX19xX92xX19xX3xXebxX1xXe1xX3xXexX1xX7bxX3xX2dxX6axX81xX89xX3xX40xX37dxX3xX5xX1493xX3xX17xX34xX3xXexX1xX7bxX2e1xX4xX3xX72xX9bxXdxX3xXexX25xX77xX19xX2dxX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX1cxXdxX3xX4xX3e0xXbxX3xXbxX1x1031cxXbxX3xX40xX1cxX3xXexX1xX1cxXdxX3xX17xX34xX6axX3xX19xX2dxX7bxX4cexX19xX3xX19xX25xX26xX4xX3xX19xX92xX19xX3xX4xX34xX19xX2dxX3xXebxX1xXe1xX3xXebxX1xX261xX19xX3xX4xX1xX6axX3xX4xX2bxX19xX2dxX3xXexXc5xX4xX3xX7axX7bxX1cxX19xX3xX5xX1493xX132xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX17xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX127fxX3xX5xX29dxX4xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX4xX6xX81xX3xXcxX1xX25xX77xX19xX2dxX3xX446xX2e1xX4xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX1xX11cxX10xX14c4xX9xXaxX43xX19xX6axX19xX2dxXea3xX19xX2dxX1xXdxX10xXbxX43xX19xX6axXea3xX5xX7bxX4xXea3xX81xX6xX19xX2dxXea3xXexX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX1xXdxX10xX7bxXea3xX4xX6xX81xXea3xXexX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX5xX6axX4xXea3xX17xX7bxX6axX19xXea3xX40xX6xX43xX2xX173xX1adxX1abxX1b3xX7afxX132xX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX2dxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX43xX81xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX1b0xX184xX43xX19xX10xX16cxX7xX43xX2xX1abxX184xX1adxX43xX2xX182xX1b0xX55xX2xX2xX184xX184xX175xX2xX182xXexX2xX184xX1b0xX173xX7afxX5xX184xX132xX1c3xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1cxXdxX3xX1fxX4xX1cxX19xX3xX24xX25xX26xX4xX28xX3xX19xX2bxX19xX2dxX3xX7xX1cxX19xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX17xX12xX0xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX127fxX3xX5xX29dxX4xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX4xX6xX81xX3xXcxX1xX25xX77xX19xX2dxX3xX446xX2e1xX4xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xXaxX3xX1xX11cxX10xX14c4xX9xXaxX43xX19xX6axX19xX2dxXea3xX19xX2dxX1xXdxX10xXbxX43xX19xX6axXea3xX5xX7bxX4xXea3xX81xX6xX19xX2dxXea3xXexX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX1xXdxX10xX7bxXea3xX4xX6xX81xXea3xXexX1xX7bxX6axX19xX2dxXea3xX5xX6axX4xXea3xX17xX7bxX6axX19xXea3xX40xX6xX43xX2xX173xX1adxX1abxX1b3xX7afxX132xX1xXexX81xXaxX12xX288xX127fxX3xX5xX29dxX4xX3xX81xX6xX19xX2dxX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX4xX6xX81xX3xXcxX1xX25xX77xX19xX2dxX3xX446xX2e1xX4xX3xX17xX25xX3dxX19xX3xX40xX6xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX11cxX6axX19xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12x871bxX63xX19xX3xX2xX184xX3xX19xX261xX81xX3xX40xX80xX8dxX3xX55xX29dxX19xX2dxX3xX17xX34xX3xXbxX1xXc5xXexX3xXexX11cxXdxX23cxX19xX89xX3xX33xXcxX49cxX3xXcxX11cxX34xX3xX2bfxX3dxX19xX3xX72xX73xX3xX2dxXe1xXbxX3xXbxX1xX63xX19xX3xXebxX1xX2bxX19xX2dxX3xX19xX1xXbaxX3xXexX11cxX6axX19xX2dxX3xX7axX7bxXc5xX3xXexX11cxX317xX19xX1xX3xX24xX1cxX6axX3xXexX4cexX19xX89xX3xX2dxX317xX19xX3xX2dxXdxX28axX3xX17xX34xX3xX7axX7bxX1cxX19xX2dxX3xX24xXc5xX3xXexX1xX25xX3dxX19xX2dxX3xX1xXdxXacxX7bxX3xX4xX6xX81xX3xXcxX1xX25xX77xX19xX2dxX3xX446xX2e1xX4xX3xX4a6xX33xX34xX3xXcxX37xX19xX1xX4c0xX3xX72xXc1xX19xX3xX17xX26xXdxX3xXexX1xX321xX3xXexX11cxX25xXf2xX19xX2dxX132xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX17xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX7bxX5xX12xX0xX55xXdxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11cxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX17xX12xX0xX43xX55xXdxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX542xX7bxXexX1xX6axX11cxXaxX12xXe0axX25xX3dxX19xX2dxX3xX148xX1xXdxXc1xX19xX0xX43xXbxX12
Dương Chiến