Góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Ngày 15/6/1995, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có Quyết định số 14a/ QĐ- TCCB thành lập BHXH tỉnh Hà Tĩnh. Qua chặng đường 16 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH)Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHY, BH thất nghiệp trên địa bàn. Những kết quả và thành tựu trong 16 năm qua của BHXH tỉnh nhà đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
b4eax1263cxeea6x10dcexe70fxe33bxe0daxbafcxX6xd32cx1059axX1xe5b6xcd20xc9aax1109cxX9x137ddxX0x133f6x12d1exX10xX0xX6x12bf7xeecfxXcxbfe3xd089xX10xc0f4x119fexX2xX1axe411xc940xX13xX2x12037x115cbxX2xX1axcd96xX13xX2xX17x12aeex10a7axX1axX2dxX2xX4xf4c3xX1xX2xXbx112aex12050xX37xX2xX37xX2exX2x137c3xdd47xX1axX2dxf60fxX25x11bf1x11bacxX26xX45xX25xd5f1xX49xX44xcfbexX25xX44xX45xX26xX45x139ccx10580xX25xX25xdcc1xX0xX45xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX45xX12xX13xX10xX0xX45xX1xX10xX0xX2dxX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3exX21xX17xX4xX12xX9xX10xd59cxf8f6xX1xX2xX1xX2dx1360axX1axX2xf830xdc93xX5xX1axX2xX17xX18xdfbfxX1axX1bxX2xe22cxX2exXcxX2xX6x11876xX2xX1xX2dx10583xX17xX2xX17xX18xX21x12b14xX1axX2xd502xX21xX1axX2dxX2xX17x13368xX4cxX2xcaf3xdda5xX2xX2dx126c8xX21xX2xX3x11644xX5xX2xd467xf82cxX5xX2xX1xX2dx110e8xc822xX1axX1bx117b1xX0xX45xX2dxX25xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX37xX12xX5xXdxX9xX10x12bfexX1bxX2exXexX2xX25xX44xX45xX26xX45xX25xX49xX49xX44xc6b9xX2xX3excffaxX1axX1bxX2xX7cxX21xX99xX13xX2xXb6xda84xX3xX2xXbxX37xX38xX37xX2xcc9cxX21xX22xX17xX2xXd7xX5xX13xX2xX3xX7dxX2x105e6xX86xXexXa8xX17xX2xXb6xXb7xX1axX2dxX2xX6xXf2xX2xX25xf512xX5xX45xX2xX106x127aaxX4cxX2xX3ex102d4xX11exXbxX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX4xX33xX1xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17x10bafxX1axX2dxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxXc0xX2xX106xX86xX5xX2xX3xX2dxccd8xX1axX1bxX2xXb6xXbcx10ed8xX1axX1bxX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xXabx11348xXexX2xXdxX95xX1axX1bxX2xX90xX2exX2xX1xX2dxX99xX17xX2xX17xX18xX21xX9fxX1axXe5xX2xXbx13ac2xXcxX2xX2dxX21xX9fxX13xX2xXabxXacxX2xX2dxXafxX21xX2xX42xXbxX37xX38xX37xX56xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xXb6xXacxX2xX90xXbcx13b67xX17xX2xX85xX86xX5xX2xX13xX86xdb83xX1axX2xX90xX2exX1axX2xXa2xX2dxX7dxX2xXa2xX2dxX29xX1axXe5xX2xX17xX2dxc5aexX2xX17xX2dxX99xX3xX2dxX2xXb6xX9fxX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX7dxX2xX2dxX21xX22xX86xX2xX85xX86xX16fxX2xX3xX2dxca7exX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xd8b2xXe5xX2xXbxX37xX2xX17xX2dxf880xX17xX2xX1axX1bxX2dxX21xX22xX1xX2xX17xX18xe208xX1axX2xXb6xXb7xX5xX2xfba9xX2exX1axXc0xX2xXd7xX2dxf6f7xX1axX1bxX2xXa2xXa8xX17xX2xX85xX86xX16fxX2xX90xX2exX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX17xX95xX86xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xX2xX3xXb3xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX1axX2dxX2exX2xXb6xXacxX2xX1bxX7dxX1xX2xX1xX2dxX82xX1axX2xX85xX86xX5xX1axX2xX17xX18xX8cxX1axX1bxX2xX90xX2exXcxX2xX6xX95xX2xX1xX2dxX99xX17xX2xX17xX18xX21xX9fxX1axX2xXa2xX21xX1axX2dxX2xX17xXa8xX4cxX2xXabxXacxX2xX2dxXafxX21xX2xX3xXb3xX5xX2xXb6xXb7xX5xX2xX1xX2dxXbcxXbdxX1axX1bxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX17xX5xX1fcxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX21xX1axX1bxX8xX9xX25xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX21xX1axX1bxX8xX9xX25xX9xX2xcb3exX21xXdxX17xX2dxX8xX9xX52xX53xX53xX9xX2xX5xX4xX21xX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX1fcxXcxX18xXdxX12xX18xX8xX9xX53xX9xX10xX0xX17xX1fcxXcxXdxXexX10xX0xX17xX18xX10xX0xX17xXdxX10xX0xX21xX13xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX45xX45xX21xXc0xX1fcxX5xXcxX2dxX5xX17xX21xX1axX2dxXc0xX90xX1axX45xX1axX12xX2c3xX6xX45xX25xX25xX52xX115xX45xd1d1xX44xXdxcbaexX53xX31dxX115x12e3fxX53xX53xX17xX25xX320xX324xX53xX320xX4xX53xXc0xe959xX1xX1bxX9xX2xX45xX10xX0xX45xX17xXdxX10xX0xX45xX17xX18xX10xX0xX17xX18xX10xX0xX17xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11exX5xX1xX17xX21xXcxX1axX9xX10xX11axbff1xX21xX2xX1fcxX21xX9fxX86xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xXbxX37xX38xX37xX2xX3xX99xX3xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX85xX86xX5xX1axX2xX90xX2exX2xX17xX18xX5xXcxX2xXb6xXe8xX21xX2xXa2xX21xX1axX2dxX2xX1axX1bxX2dxX21xX22xX13xX2xX17xX35bxX21xX2xX1fcxXafxX2xX1xX2dxX33xX1axX2xX1bxX21xX5xXcxX2xXdxXb7xX1axX2dxX2xX13xXafxX17xX2xX3xX1adxX5xX2xX3xXb3xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX0xX45xX17xXdxX10xX0xX45xX17xX18xX10xX0xX45xX17xX1fcxXcxXdxXexX10xX0xX45xX17xX5xX1fcxX4xX12xX10xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exX2dxX2exX1axX2dxX2xX17xX1d0xX3xX2dxX2xXb6xX99xX1axX1bxX2xX1bxX2dxX21xX2xX1axX2dxX33xX1axX2xX1axX2dxX1e9xX17xX2xX4xX2exX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xX4xX86xX19axX1axX2xX1bxX21xX16fxX21xX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xXa2xXb7xX1xX2xX17xX2dxX14bxX21xXe5xX2xXb6x1281exX1axX1bxX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxXe5xX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xX3xX2dxXcxX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX4xX5xXcxX2xXb6xXafxX1axX1bxX2xX90xX2exX2xX1axX2dxX157xX1axX2xXdxX157xX1axX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xX90xX2exX2xX17xX2dx109edxX2xX2dxXbcx1234axX1axX1bxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exX18xXcxX1axX1bxX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xX2xX2dxXbdxX1axX2xX44xX52xXc0xX53xX53xX53xX2xX2dx12895xX2xX6xXbdxX2xX3xX99xX3xX2xX4xXcxX35bxX21xX2xX90x12bb9xX2xX2dxXbcxX493xX1axX1bxX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxX2xXbxX37xX38xX37xX2xXb6xXacxX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xXabxc994xX17xX2xXdxX86xXexX22xX17xXc0xX2xXfaxX21xX22xX3xX2xX3xf28dxX17xX2xX1bxX21xX16fxX13xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX2dxXbcxX493xX1axX1bxX2xX17xX18xX191xX2xX3xX1e9xX1xX2xX3xX7dxX2xXa2xe8a1xX2xX2dxX35bxX1axX2xX1axX2dxXbcxX2xX13xX1e9xX17xX2xX6xfd4axX3xX2xX4xX5xXcxX2xXb6xXafxX1axX1bxXe5xX2xX17xX1adxX2xX17xX86xX1e9xX17xX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX13xXafxX17xX2xX3xX99xX3xX2dxX2xX1axX1bxX2dxX21xX1f5xX13xX2xX17xX44bxX3xXe5xX2xXb6xX44bxX1axX1bxX2xX85xX86xXexX2xXb6xXb7xX1axX2dxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11exX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xX1bxX21xX99xX13xX2xXb6xXb7xX1axX2dxXe5xX2xX17xX2dxX5xX1axX2dxX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xX17xXcxX99xX1axX2xXa2xX21xX1axX2dxX2xX1xX2dxX1d0xX2xX1dxX11exXbxX2xXbxX37xX1e1xX3exXe5xX2xX85xX86xX16fxX1axX2xX4x10e1cxX2xX1axX1bxX86xX4dfxX1axX2xX85xX86x10f5bxX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX4xXacxX1axX2dxX2xXb6xX35bxXcxX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX132xX2xXb6xX35bxXcxX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xX4xX21xX22xX17xX2xX90x1398cxX21xX2xX85xX86xX5xX1axX2xXb6xX21xX9fxX13xd7c7xX2xX11axX16fxX13xX2xX1fcxX16fxXcxX2xX85xX86xXexX4eexX1axX2xX4xX191xX21xX2xX3xX2dxXcxX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX1e1xX3exXe5xX2xX85xX86xX16fxX1axX2xX4xX5e8xX2xX90xX2exX2xX6xX1adxX2xXdxX48fxX1axX1bxX2xX3xX7dxX2xX2dxX21xX22xX86xX2xX85xX86xX16fxXe5xX2xXb6xX44bxX1axX1bxX2xX13xX48fxX3xX2xXb6xX1d0xX3xX2dxX2xX1axX1bxX86xX4dfxX1axX2xXa2xX21xX1axX2dxX2xX1xX2dxX1d0xX2xX1dxX11exXbxX2xXbxX37xX1e1xX3exXe5xX2xX2dxX35bxX1axX2xX3xX2dxXa8xX2xX17xXf2xX21xX2xXb6xX5xX2xX3xX99xX3xX2xX1fcxX21xX9fxX86xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX4xX35bxX13xX2xXdxX48fxX1axX1bxX2xX85xX86xX5f2xX2xX1dxX11exXbxXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX2xXb6xXacxX2xX2dxX35bxX1axX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX17x10bc8xX1axX2dxX2xX17xX18xX35bxX1axX1bxX2xX90xXbcxX191xX17xX2xX85xX86xX5f2xX2xX90xX2exX2xX3xX157xX1axX2xXb6xXf2xX21xX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX1axX1bxX86xX4dfxX1axX2xX85xX86xX5f2xX2xX1dxX11exXbxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11axX21xX2xX3xf601xX1axX1bxX2xX90xX61cxX21xX2xXb6xX7dxXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX1axX2dxX2exX2xX3x10fa1xX1axX2xX17xec9bxX1axX1bxX2xX1fcxXbcxX61cxX3xX2xX13xX493xX2xX18xXafxX1axX1bxX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX1axX2dxX5xX1axX2dxX2xX6xXf2xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xX90xX2exX2xX6xXf2xX2xX17xX2dxX86xX2xXbxX16fxXcxX2xX2dxX21xX9fxX13xX2xXabxXacxX2xX2dxXafxX21xXe5xX2xXbxX16fxXcxX2xX2dxX21xX9fxX13xX2xXexX2xX17xXa8xX2xX493xX2xX13xX8cxX21xX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX1xX2dxX82xX1axX2xXa2xX21xX1axX2dxX2xX17xXa8xXe5xX2xX1xX2dxX1e9xX1axX2xXb6xX1e9xX86xX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX13xX48fxX3xX2xX17xX21xX1f5xX86xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX3xX2dxXcxX2xX13xX8cxX21xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX4xX5xXcxX2xXb6xXafxX1axX1bxX2xX90xX2exX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xX17xXcxX2exX1axX2xXdxX157xX1axXc0xX2xX11axXbdxX1axX2xX90xXb7xX2xX4xX86xX19axX1axX2xXabxX99xX3xX2xXb6xXb7xX1axX2dxX2xXb6xX157xXexX2xX4xX2exX2xX1axX2dxX21xX22xX13xX2xX90xX48fxX2xX17xX18xX8cxX1axX1bxX2xX17xX157xX13xX2xX2dxX2exX1axX1bxX2xXb6xX82xX86xXe5xX2xX2dxXa8xX17xX2xX6xX54exX3xX2xX85xX86xX5xX1axX2xX17xX18xX8cxX1axX1bxX2xXb6xX9fxX2xX2dxX6e5xX1axX2dxX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX90xX2exX2xX1xX2dxX99xX17xX2xX17xX18xX21xX9fxX1axX2xX106xX86xX5f2xX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXb6xX99xX1xX2xX54exX1axX1bxX2xXa2xX2dxX16fxX2xX1axX29xX1axX1bxX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxXe5xX2xXb6xX16fxX13xX2xX1fcxX16fxXcxX2xX85xX86xXexX4eexX1axX2xX4xX191xX21xX2xX3xX2dxXcxX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX4xX5xXcxX2xXb6xXafxX1axX1bxX2xX90xX2exX2xX1axX2dxX157xX1axX2xXdxX157xX1axXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x12ea1xXf2xX2xXb6xXbdxX1axX2xX90xXb7xX2xX90xX2exX2xX6xXf2xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exXe5xX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xXb6xXb7xX5xX2xX1fcxX2exX1axX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX1axX2dxX5xX1axX2dxX2xX17xX2dxX12xXcxX2xX17xX2dxX14bxX21xX2xX1bxX21xX5xX1axXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xXb6xX82xX86xX2xX13xX61cxX21xX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX4xX33xX1xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxXe5xX2xX6xXf2xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX13xX61cxX21xX2xX3xX2dxX132xX2xX3xX7dxX2xX320xX53xXc0xX53xX324xX26xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xXe5xX2xXb6xXa8xX1axX2xX1axX5xXexX2xX17xXe8xX1axX1bxX2xX6xXf2xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXb6xXacxX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xX31dxX53xX2xX90xX35bxX1axX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xXc0xX2xX3exX18xXcxX1axX1bxX2xX6xXf2xX2xX1axX2exXexX2xX3xX7dxX2xX26xX44xXc0xX52xX320xX31dxX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX1fcxX51bxX17xX2xX1fcxX86xXafxX3xXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX1bxX1e9xX1xX2xX52xXe5xX52xX2xX4xX82xX1axX2xX6xXcxX2xX90xX61cxX21xX2xX1axX29xX13xX2xX25xX49xX49xX44xXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX52xX53xX53xX320xXe5xX2xX17xXe8xX1axX1bxX2xX6xXf2xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX17xX2dxX5xX13xX2xX1bxX21xX5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX628xX2xX25xX44xX25xXc0xX53xX52xX25xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX17xX2dxX6e5xX2xXb6xXa8xX1axX2xX1axX5xXexX2xX6xXf2xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xX2xX3xX7dxX2xX17xX2dx13996xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXb6xXacxX2xX4xX1f5xX1axX2xXb6xXa8xX1axX2xX324xX49xX49xXc0xX26xX26xX53xX2xX1axX1bxXbcxX14bxX21xXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX44xXe5xX320xX2xX4xX82xX1axX2xX6xXcxX2xX90xX61cxX21xX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX53xX320xX2xX90xX2exX2xX3xX2dxX21xXa8xX13xX2xX26xX115x13055xX2xXdxX157xX1axX2xX6xXf2xX2xX17xXcxX2exX1axX2xX17xX132xX1axX2dxXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX25xX49xX49xX44xXe5xX2xX6xXf2xX2xX17xX2dxX86xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX13xX61cxX21xX2xX3xX2dxX132xX2xX13xX54exX3xX2xX324xXe5xX320xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xXb6xXa8xX1axX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX2xX17xX2dxX86xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX1fcxX51bxX17xX2xX1fcxX86xXafxX3xX628xX2xX320xX52xX44xXe5xX49xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX115xX115xX2xX4xX82xX1axXc0xX2xX3exX2dxX86xX2xXbxX37xX1e1xX3exX628xX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX53xX320xX2xX4xX2exX2xX25xX49xXe5xX52xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX628xX2xX52xX320xX115xXe5xX49xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xX25xX52xX2xX4xX82xX1axXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exXe8xX2xX3xX2dxX54exX3xX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX17xX18xX191xX2xX3xX1e9xX1xX2xX4xXbcxXbdxX1axX1bxX2xX2dxXbcxX86xX2xX90xX2exX2xX3xX99xX3xX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXa2xXb7xX1xX2xX17xX2dxX14bxX21xXe5xX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xXabxX99xX3xXe5xX2xX5xX1axX2xX17xXcxX2exX1axXe5xX2xX17xX33xX1axX2xX17xX5xXexXe5xX2xX1bxX7dxX1xX2xX1xX2dxX82xX1axX2xXb6xX16fxX13xX2xX1fcxX16fxXcxX2xX5xX1axX2xX6xX21xX1axX2dxX2xXabxXacxX2xX2dxXafxX21xX2xX4xX2exX2xX13xXafxX17xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX2dxX203xX1axX1bxX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX17xX1d0xX3xX2dxX2xX3xXb3xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX4xX86xX19axX1axX2xX1bxX21xX203xX2xX90xX203xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX6xX86xXf2xX17xX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xXc0xX2x10caaxXbcxX191xX1axX1bxX2xX17xX21xX4eexX1axX2xX13xX145xX17xX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xXa2xX2dxX19axX1axX1bxX2xX1axX1bxX74exX1axX1bxX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX1axX2dxX5xX1axX2dxX2xX17xX2dxX12xXcxX2xX17xX74exX1axX1bxX2xX1axX29xX13xXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX25xX49xX49xX44xX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX13xX61cxX21xX2xX3xX2dxX132xX2xX13xX54exX3xX2xX44xX324xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xXb6xXa8xX1axX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX2xX13xX54exX3xX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xXb6xXacxX2xX4xX1f5xX1axX2xX17xX61cxX21xX2xX25xXc0xX320xX31dxX31dxX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX2dxXbdxX1axX2xX52xX115xX2xX4xX82xX1axXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX25xX49xX49xX44xXe5xX2xX1fcxX6e5xX1axX2dxX2xX85xX86xX157xX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX13x11b92xX21xX2xX17xX2dxX99xX1axX1bxX2xX115xXe5xX31dxX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX1axX5xXexX2xX1fcxX6e5xX1axX2dxX2xX85xX86xX157xX1axX2xX13xXd41xX21xX2xX17xX2dxX99xX1axX1bxX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX2dxXbdxX1axX2xX25xX52xX53xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxX2xX3xX2dxXcxX2xX3xX99xX3xX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxX2xX17xX2dxX48fxX2xX2dxXbcxX493xX1axX1bxX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xXb6xXb7xX5xX2xX1fcxX2exX1axXc0xX2xX8ebxXf2xX2xX17xX21xX4eexX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX4xX61cxX1axXe5xX2xX3xX2dxXbcxX5xX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX17xX18xX5xX1axX1bxX2xX1fcxXb7xX2xX3xX99xX3xX2xX1xX2dxXbcxXbdxX1axX1bxX2xX17xX21xX22xX1axX2xX3xX2dxX86xXexX1f5xX1axX2xXdxX48fxX1axX1bxX2xX3xX2dxX86xXexX1f5xX1axX2xX3xX2dxX493xX2xX17xX21xX4eexX1axXe5xX2xX1axX2dxXbcxX1axX1bxX2xX17xXcxX2exX1axX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xXb6xXacxX2xXa2xX2dxX51bxX3xX2xX1xX2dxX48fxX3xX2xXa2xX2dxX7dxX2xXa2xX2dxX29xX1axXe5xX2xX17xX6e5xX13xX2xX13xX8cxX21xX2xX1fcxX21xX22xX1axX2xX1xX2dxX99xX1xX2xXb6xX9fxX2xXb6xX16fxX13xX2xX1fcxX16fxXcxX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xXa2xXb7xX1xX2xX17xX2dxX14bxX21xXe5xX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xXabxX99xX3xXe5xX2xX5xX1axX2xX17xXcxX2exX1axXe5xX2xXb6xXa8xX1axX2xX17xX33xX1axX2xX17xX5xXexX2xX17xX74exX1axX1bxX2xXb6xXf2xX21xX2xX17xXbcxX191xX1axX1bxXc0xX2xX3exX18xXcxX1axX1bxX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xXb6xXacxX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xX5xX1axX2xX17xXcxX2exX1axX2xX1bxX82xX1axX2xX324xXc0xX26xX53xX53xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXd7xX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX2xX17xXe8xX1axX1bxX2xX3xX2dxX21xX2xX1xX2dxX1d0xX2xXa2xX2dxX99xX13xX2xX3xX2dxX203xX5xX2xX1fcxX22xX1axX2dxX2xXbxX37xX1e1xX3exX628xX2xX52xX320xX44xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXe5xX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX25xX320xX2xX4xX82xX1axX2xX6xXcxX2xX90xX61cxX21xX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX53xX320xXc0xX2xX3exXe8xX1axX1bxX2xX6xXf2xX2xX17xX21xX4eexX1axX2xX3xX2dxX21xX2xX17xX18xX16fxX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xX17xX74exX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX53xX320xX2xXb6xXa8xX1axX2xX1axX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xX628xX2xX49xX44xX52xX2xX17xX1exX2xXb6xX4dfxX1axX1bxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX17xX5xX1fcxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX21xX1axX1bxX8xX9xX25xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX21xX1axX1bxX8xX9xX25xX9xX2xX2c3xX21xXdxX17xX2dxX8xX9xX52xX53xX53xX9xX2xX5xX4xX21xX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX1fcxXcxX18xXdxX12xX18xX8xX9xX53xX9xX10xX0xX17xX1fcxXcxXdxXexX10xX0xX17xX18xX10xX0xX17xXdxX10xX0xX21xX13xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX45xX45xX21xXc0xX1fcxX5xXcxX2dxX5xX17xX21xX1axX2dxXc0xX90xX1axX45xX1axX12xX2c3xX6xX45xX25xX25xX52xX115xX45xX31dxX44xXdxX320xX53xX31dxX115xX324xX53xX53xX17xX25xX320xX324xX53xX115xX4xX25xXc0xX330xX1xX1bxX9xX2xX45xX10xX0xX45xX17xXdxX10xX0xX45xX17xX18xX10xX0xX17xX18xX10xX0xX17xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX11exX5xX1xX17xX21xXcxX1axX9xX10xXd7xXbdxX21xX2xXb6xX7dxX1axX2xX17xX21xXa8xX1xX2xX1fcxX22xX1axX2dxX2xX1axX2dxX157xX1axX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXbxX22xX1axX2dxX2xX90xX21xX22xX1axX2xX11axX1dxX2xX17xX132xX1axX2dxX0xX45xX17xXdxX10xX0xX45xX17xX18xX10xX0xX45xX17xX1fcxXcxXdxXexX10xX0xX45xX17xX5xX1fcxX4xX12xX10xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3exX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX2dxX203xX1axX1bxX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX3xX74axX1axX2xX4xX2exX2xXb6xX191xX1axX2xX90xXb7xX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX17xXf2xX17xX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xX3xX16fxX21xX2xX3xX99xX3xX2dxX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xX3xXbdxX2xX6xX493xX2xX11exX2dxXbcxXbdxX1axX1bxX2xX17xX18xX6e5xX1axX2dxX2xX17xXe8xX1axX1bxX2xX17xX2dxX9fxX2xX3xX16fxX21xX2xX3xX99xX3xX2dxX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX1bxX21xX5xX21xX2xXb6xXcxX35bxX1axX2xX52xX53xX53xX25xX4cxX2xX52xX53xX25xX53xX2xX3xXb3xX5xX2xX11exX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX1xX2dxXb3xXc0xX2xX3exX2dxXbcxX14bxX1axX1bxX2xXabxX86xXexX1f5xX1axX2xX3xX2dxX44bxX2xX17xX18xX8cxX1axX1bxX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xX3xX16fxX21xX2xX3xX99xX3xX2dxX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX17xX2dxX12xXcxX2xX3xXbdxX2xX3xX2dxXa8xX2xX9xX13xXafxX17xX2xX3xX1adxX5xX2xX4xX21xX1f5xX1axX2xX17xX2dxX19axX1axX1bxX9xXe5xX2xXb6xXbdxX1axX2xX1bxX21xX16fxX1axX2xX2dxXcxX99xX2xX17xX2dxXb3xX2xX17xX48fxX3xX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX90xX2exX2xX17xX29xX1axX1bxX2xX3xXbcxX14bxX1axX1bxX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xXb6xX2exXcxX2xX17xX35bxXcxXe5xX2xX1fcxX4dfxX21xX2xXdxXbcx135cdxX1axX1bxX2xX1axX1bxX2dxX21xX22xX1xX2xX90xX48fxX2xX3xX2dxXcxX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX3xX2dxX54exX3xXe5xX2xX90xX21xX1f5xX1axX2xX3xX2dxX54exX3xX2xX17xXcxX2exX1axX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxXe5xX2xX2dxX2exX1axX1bxX2xX1axX29xX13xX2xX17xXe8xX2xX3xX2dxX54exX3xX2xX2dxX2exX1axX1bxX2xX3xX2dxX48fxX3xX2xX4xX61cxX1xX2xX17xX33xX1xX2xX2dxX86xX1e9xX1axX2xX1axX1bxX2dxX21xX22xX1xX2xX90xX48fxX2xX90xX2exX2xXb6xXafxX1axX1bxX2xX90xX21xX1f5xX1axX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX3xX2dxX54exX3xXe5xX2xX90xX21xX1f5xX1axX2xX3xX2dxX54exX3xX2xX17xX95xX2xX2dxX8cxX3xX2xX17xX33xX1xX2xX1axX157xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX17xX18xX6e5xX1axX2dxX2xXb6xXafxX2xX3xX2dxX86xXexX1f5xX1axX2xX13xX19axX1axX2xX1axX1bxX2dxX21xX22xX1xX2xX90xX48fxXc0xX2xXd7xX29xX13xX2xX52xX53xX25xX53xXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xXb6xXbcxX191xX3xX2x12c75xXbxXd7x10be1xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX17xX145xX1axX1bxX2xX1fcxb9f0xX1axX1bxX2xXa2xX2dxX12xX1axX2xX90xX2exX2xX3exX2dxXb3xX2xX17xXbcxX61cxX1axX1bxX2xX11exX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX1xX2dxXb3xX2xX17xX145xX1axX1bxX2xX1fcxX131exX1axX1bxX2xXa2xX2dxX12xX1axX2xX90xX4eexX2xX3xX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xX3xX16fxX21xX2xX3xX99xX3xX2dxX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX1bxX21xX5xX21xX2xXb6xXcxX35bxX1axX2xX52xX53xX53xX25xX2xX4cxX2xX52xX53xX25xX53xXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11exX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xXa2xX21xX9fxX13xX2xX17xX18xX5xXe5xX2xX1bxX21xX16fxX21xX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xXb6xXbdxX1axX2xX17xX2dxXbcxXe5xX2xXa2xX2dxX21xXa8xX86xX2xX1axX35bxX21xXe5xX2xX17xXf2xX2xX3xX99xXcxXe5xX2xX17xX21xXa8xX1xX2xXdxX157xX1axX2xX4xX86xX19axX1axX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX1bxX21xX16fxX21xX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xXa2xXb7xX1xX2xX17xX2dxX14bxX21xXe5xX2xXb6xX44bxX1axX1bxX2xX17xX2dxX12xXcxX2xX17xX18xX6e5xX1axX2dxX2xX17xX95xX2xX17xX2dxXb3xX2xX17xX48fxX3xX2xX3xXb3xX5xX2xXc7axX86xX33xX17xX2xXa2xX2dxX21xXa8xX86xX2xX1axX35bxX21xX2xX17xXf2xX2xX3xX99xXcxXc0xX2xX25xX26xX2xX1axX29xX13xX2xX85xX86xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xXb6xXacxX2xX17xX21xXa8xX1xX2xX1axX2dxX33xX1axX2xX90xX2exX2xX1bxX21xX16fxX21xX2xX85xX86xXexXa8xX17xX2xX1bxX82xX1axX2xX25xXc0xX53xX53xX53xX2xXb6xXbdxX1axX2xXa2xX2dxX21xXa8xX86xX2xX1axX35bxX21xXe5xX2xX17xXf2xX2xX3xX99xXcxXe5xX2xX2dxb7b1xX21xX2xX90xX4eexX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX11exX19axX1axX1bxX2xX17xX99xX3xX2xX1xX2dxXf2xX21xX2xX2dxX191xX1xX2xX90xX61cxX21xX2xX3xX99xX3xX2xX6xX493xXe5xX2xX1fcxX5xX1axX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX90xX21xX22xX3xX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX99xX3xX2xX3xX2dxXa8xX2xXb6xXafxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xXb6xXbdxX1axX2xX90xXb7xX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX1axX1bxX2exXexX2xX3xX2exX1axX1bxX2xX1axX2dxXb7xX1xX2xX1axX2dxX2exX1axX1bxXe5xX2xX3xX2dxX145xX17xX2xX3xX2dx11978xX2xX90xX2exX2xXb6xX12xX13xX2xX4xX35bxX21xX2xX2dxX21xX22xX86xX2xX85xX86xX16fxX2xX3xX5xXcxXc0xX2xX37xX2exX1axX1bxX2xX1axX29xX13xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xX90xX2exX2xX3xX99xX3xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX4xX21xX1f5xX1axX2xX85xX86xX5xX1axX2xXb6xXacxX2xX1fcxX5xX1axX2xX2dxX2exX1axX2dxX2xX1axX2dxX21xX4eexX86xX2xX90xX29xX1axX2xX1fcxX16fxX1axX2xX1xX2dxXf2xX21xX2xX2dxX191xX1xX2xX4xX21xX1f5xX1axX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX42xX1bxX21xX203xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX90xX61cxX21xX2xX3xX99xX3xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX3exX2exX21xX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxXe5xX2xXc7axX11axX3exXbxX38xX37xXe5xX2xXc7axX21xX1f5xX1axX2xXb6xXcxX2exX1axX2xX4xX5xXcxX2xXb6xXafxX1axX1bxXe5xX2xX1e1xX2xX17xXa8xXe5xX2xX7cxX21xX99xXcxX2xXdxX48fxX3xX2xX4cxX2xX11axX2exXcxX2xX17xX35bxXcxXe5xX2xX3exX2dxX86xXa8xd99dxX2xXbxX99xXcxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxXe5xX2xX11axX2exX21xX2xe077xX3exX4cxX3exX37xX2xX17xX132xX1axX2dxXc0xXc0xXc0xX56xXc0xX2xX8ebxX95xX2xX1xX2dxXf2xX21xX2xX2dxX191xX1xX2xX1bxX21xX203xX5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX37xX2exX2xX3exX3fxX1axX2dxX2xX90xX61cxX21xX2xX3xX99xX3xX2xX1axX1bxX2exX1axX2dxX2xX3xX2dxX54exX3xX2xX1axX29xX13xX1bxX2xX4xX21xX1f5xX1axX2xX85xX86xX5xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX2dxX95xX3xX2xX2dxX21xX22xX1axX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX6xX99xX3xX2dxX2xXbxX37xX38xX37xXe5xX2xXbxX37xX1e1xX3exX2xX1axX1bxX2exXexX2xX3xX2exX1axX1bxX2xX2dxX21xX22xX86xX2xX85xX86xX16fxXe5xX2xXb6xX21xX2xX90xX2exXcxX2xX3xX2dxX21xX4eexX86xX2xX6xX157xX86xXc0xXc0xXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfaxX7dxX21xX2xX1axX2dxX203xX1axX1bxX2xXa2xXa8xX17xX2xX85xX86xX16fxX2xX90xX2exX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xX17xX1d0xX3xX2dxX2xXb6xXacxX2xXb6xX35bxX17xX2xXb6xXbcxX191xX3xXe5xX2xXbxX37xX38xX37xX2xX17xX132xX1axX2dxX2xX1axX2dxX2exX2xX17xX21xXa8xX1xX2xX17xX48fxX3xX2xXb6xXcxX2exX1axX2xXa2xXa8xX17xX2xX1axX29xX1axX1bxX2xXb6xXafxX1axX1bxXe5xX2xX6xX99xX1axX1bxX2xX17xX35bxXcxX2xXb6xX9fxX2xX90xXbcxX191xX17xX2xX85xX86xX5xX2xX1axX2dxX203xX1axX1bxX2xXa2xX2dxX7dxX2xXa2xX2dxX29xX1axXe5xX2xX17xX2dxX99xX3xX2dxX2xX17xX2dxX54exX3xXe5xX2xX2dxXcxX2exX1axX2xX17xX2dxX2exX1axX2dxX2xXabxX86xX1e9xX17xX2xX6xX51bxX3xX2xX1axX2dxX21xX22xX13xX2xX90xX48fxX2xX3xX2dxX1d0xX1axX2dxX2xX17xX18xXb7xX2xXb6xXbcxX191xX3xX2xX1bxX21xX5xXcxXe5xX2xX1bxX7dxX1xX2xX1xX2dxX82xX1axX2xXb6xX16fxX13xX2xX1fcxX16fxXcxX2xX5xX1axX2xX6xX21xX1axX2dxX2xX6xXacxX2xX2dxXafxX21xX2xX17xX18xX1f5xX1axX2xXb6xXb7xX5xX2xX1fcxX2exX1axXc0xX0xX45xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x127baxX86xX17xX2dxXcxX18xX9xX10xX0xX12xX13xX10xXbxX2exX21xXe5xX2xX16fxX1axX2dxX628xX2xX0xX45xX12xX13xX10xX3exX18xX8cxX1axX1bxX2xX3exX86xX22xXc0xX0xX45xX1xX10
Bài, ảnh: Trọng Tuệ.