Hoa khôi người Hà Tĩnh duyên dáng trong bộ ảnh áo dài
(Baohatinh.vn) - Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2017 Nguyễn Thị Thu Trang khoe vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo trong bộ ảnh đón sinh nhật lần thứ 21.
91bdxd512xe513x106d7x932dxc868xcc1exe29exa01axX7xe343xf546xfaf8xa13dx12a70xcaf8xX5x101b5xXaxc283xe7f7xc75axX6xX3xc3edxX1xe4d1xXdxX3x119dcxb060xb22cxd993xXdxX3xX13x95e1xX3xXcxbddfxX1cxX1xX3x11b58x10287x12e45x9c2dxX1cxX3xX2axac0exX1cxX1dxX3xXex99e0xX14xX1cxX1dxX3xcbabxbd7exX3x10dc8xX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxX0xbe72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2axXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xcf95xXdxX2dxX1cxX3xX13xX23xX3xe623xX3cxXdxX3xb199x11658xX2xb8e5xX3xX74xX1dxX2bxX2cx11894xX1cxX3xXcxX1x12a30xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xX17xX1xX14xX10xX3xX6cxc077xX3x11b87xf799xXbxX3xX1cxX1xX9bxX3xX1cxX1xX23xX1cxX1dxb8a8xX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xXexX36xX98xX14xX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX9axeeaaxX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xc88axXexX3xX5x9c80xX1cxX3xXexX1xb76fxX3xX78xX2xdd25xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd623xX14xX2axX2cxX3xXbxe2abxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xfcf7xXexc9f8xX6xX5xXdxX1dxX1cxe71dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36x1095exXaxX12xX0xXdx9516xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxa993xXdxX2axXexX1xX108xX3xcfd0xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xcdcbx9c5exX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xaa03xX7bxX2axX78xX2xX145xX173x10d01xX145xX146xXexX173xX2x12da7xX78xX5xX79xXd9x98f0xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxa4a5xX2cxX110xXaxX12xX74xX1dxX2bxX2cxX81xX1cxX3xXcxX1xX86xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxbc81xX115xX3xX2xX180xX180xX7bxX3xXexe8e9xXdxX3xXexX1xX86xX3xXexX36xe5e9xX1cxX3xXcxX1xXdxX2dxX1cxX3xXefxXd0xX115xXa7xX3xX1xX2bxX2cxdb9axX1cxX3xXefxaa5exX115xX3x11786xX2bxX2cxX2dxX1cxXd9xX3xXefxX19xX3xX1xXdxX23bxX1cxX3xX9axX6xX1cxX1dxX3xX5xX23xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX6cxXdxX2dxX1cxX3xX1cxX218xX115xX3xX3bxX6xXa7xX3xX13xf69fxX4xX3xX6cxXdxX23bxX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxf517xX2bxX3xX1cxXdxX2dxX1cxX3xd76cxXdxX23bxXexX3xX74xX6xX115xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX2xX78xX173xX79xXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX173xX173xX146xX146xX5xX2xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xXcxX36xX14xX1cxX1dxX3xX4xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX6cxXdxX2dxX1cxX3xX13xX23xX3xX74xX3cxXdxX3xX78xX79xX2xX7bxX3x12b17x99dcxX115xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xca94xX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxd6fbxXa7xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xX9axbb39xX3xX1dxXdxX23xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX19xXdxX3xX6cxX86xX3xX4xX6xX14xX3xX1cxX1xX22axXexXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX2xX78xX173xX79xXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX180xX145xX145xX78xX5xX78xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xX74xX1x106b9xX1cxX3xX2axX86xXbxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xXccxXexX3xX78xX2xX3xXexX2bxdb8bxXdxX3xX3e0xX1cxX1dxX23xX2cxX3xX2xX145xX49xX145xX3f6xXa7xX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xXexX2bxX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX4xX1x114bdxXbxX3xX6cx9939xXdxX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxX3xXexX36x126d4xX1cxX1dxX3xX1cxX1x11f38xX115xX3xX5xX1exX2bxX3xX1dxXdxc638xX3xX17xX1xX14xX3exX1cxX1xX3xX17xX1xX58dxX4xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX100xX2bxX543xX1cxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX2bxX115xX3bxX3xXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX17axXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX173xX2xX79xX17axX5xX173xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xXe9xX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xXc2xX1cxX1dxX3x12255xX9axb818xX1cxX3xXexXdxX115xe576xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX100xX10xX115xX3xX3bx10321xXdxX3xX6cxX98xX3xX9axX9bxXbxX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexbed4xXa7xX3xX1cxX1xX9bxX3xX1cxX1xX23xX1cxX1dxXa7xX3xX1cxX59cxX3xXexaa55xX1cxX1xX3xX4xb545xX6xX3xX1cxX1xX543xX1cxX3xX6cxXccxXexX3xX4xX1xX72axX1cxX1xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX2xX78xX173xX79xXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX173xX180xX173xX145xX5xX146xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xXcxX36xX1exX581xX4xX3xX17xX1xXdxX3xX9axX218xX1cxX1dxX3xb0d3xX2bxX6xX1cxX1dxX3xX3e1xX115xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxXa7xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xX5xX23xX3xX4xX31xX1cxX3xX3bxX3cxX3x9d34xX14xX23xX1cxX3xX1cxX218xX1cxX1dxX3xX9axX3cxX1cxX1dxX3xX6cxX23xX3xXex104fdxX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX115xX3xX1dxXdxX6xX3xX1cxX1xXdxe69fxX2bxX3xX4xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX6cxX8c8xX3xX1cxX1xX6xX1cxX3xX7xX58dxX4xX3xX9axX1ex12bd4xX4xX3xX4xX31xX4xX3xX3bxX221xX1cxX3xXexX36xX98xX3xX2cxX2dxX2bxX3xX115xX27dxX1cxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX2xX78xX173xX79xXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX2xX180xX2xX145xX5xX145xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xXcxX36xX14xX1cxX1dxX3xXexX36xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX57dxX4xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxX3xXexX36xX58dxX1cxX1dxX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxXa7xX3xXexX1xX1exX581xXexX3xXexX1xX6xXa7xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX6xX14xX3xX2xXa7xX17axX17axX3xX115xX3xX1cxX559xXdxX3xX3bxXccxXexX3xX3bxX2dxX1cxX3xX4xX31xX1cxX1xX3xX9axb1b9xX1cxX1dxX3xX1xX14xX6xX3xX4xX23fxX115xX3xXexX718xX3xX4xXd0xX2bxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX17axX2xX2xX17axX5xX17axXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xXefxX19xX3xX5xX23xX115xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX3bxX2dxX1cxX3xXexX1xX718xX3xX4xX1exX1cxX1dxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX146xX173xX145xX17axX5xX7bxXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX3e1xX115xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX4xX3xX5xX3cxX3xX6cxX98xX3xX9axX9bxXbxX3xX4xX559xX3xX9axXdx12913xX1cxX3xX874xX2bxX6xX3xXexX22axX115xX3xX3exX1cxX1xX3xX9axX10xX1cxX3xXexX36xX58dxX1cxX1dxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX173xX173xX78xX17axX5xX136xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xXe9xX3cxX3xX1x12f79xX1cxX1xX3xX2axX14xX3xX1cxX1xXdxX27dxXbxX3xX3exX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX74xX1dxX2bxX2cxX81xX1cxX3xXefxX1xX2bxX2cxX2dxX1cxX3xXexX1xd119xX4xX3xX1xXdxX23bxX1cxX3xXexX221xXdxX3xX4xX19xX1cxX1dxX3xX6cxXdxX2dxX1cxX3xf1d5xX2dxX1cxX3xd830xX707xXa7xX3xX13xX23xX3xX74xX3cxXdxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX146xX146xX78xX17axX5xX180xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX185xX2bxX7xXexXdxX1f8xX2cxX110xXaxX12xX74xX1dxX14xX23xXdxX3xXexX36xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX57dxX4xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXa7xX3xX6cxX98xX3xX9axX9bxXbxX3xX4xX72fxX6xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX4xbf38xX1cxX3xX9axX1exX8e2xX4xX3xXexX1xXcddxX3xX1xXdxX23bxX1cxX3xX874xX2bxX6xX3xX3bxX3cxX3xXexX36xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX57dxX4xX3xXexX36xX98xX3xXexX36xX2bxX1cxX1dxX3xX6cxX581xXdxX3xX6cxX31xX2cxX3xX1cxX1dxX58dxX1cxX3xX6cxX23xX3xX31xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX543xX2cxX3xX4x11830xX1cxX1dxX3xXbxX1xX57dxX3xX17xXdxX23bxX1cxX3xX115xf23fxXa7xX3xXexX718xXdxX3xX4xXc2xXdxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX145xX136xX79xX145xX5xX2xX79xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX74xX57dxX3xX4xX1exX1fxXdxX3xXexb069xX6xX3xX1cxX58dxX1cxX1dxX3xX4xX72fxX6xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX17axXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX78xX2xX173xX2xX5xX2xX2xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX285xX98xX3xX9axX9bxXbxX3xX2axX86xX2bxX3xX2axX23xX1cxX1dxX3xX4xX72fxX6xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xXexX14xX31xXexX3xX5xX2dxX1cxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX115xX26cxXdxX3xX1dxXc2xX4xX3xX1cxX1xXe00xX1cxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX2axX2cxX3xXbxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX100xXexX102xX6xX5xXdxX1dxX1cxX108xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX36xX110xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX2axXexX1xX108xX3xX136xX78xX79xXbxX100xX110xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX108xX3xX145xX146xX7bxXbxX100xX110xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX180xX136xX17axX145xX5xX2xX78xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX14xX1cxXaxX12xX74xX1xX59cxX1cxX1dxX3xX1xXe00xX1cxX1xX3xX3exX1cxX1xX3xX6f2xX1dxX543xX2cxX3xXexX1xX1exe8cfxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX581xX6faxX3xX4xX72fxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX874xX2bxX2dxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX2axXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX36xX10xX5xX6xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX2dxX1cxX3xX874xX2bxX6xX1cxX108xX0xX49xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX102xXexX1xX2bxX115xX3bxX102xX6xX1cxX2axX102xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX1xX59cxX1cxX1dxX3xX115xe626xX3xX1cxX59cxX3xX1dxXdxX718xXbxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX1xX218xX1cxX1dxX3xX1xX221xX1cxX1dxX3xXexX36xX2dxX1cxX3xX6f2xX3bxX3exX1cxX3xX9axXa77xX6faxX3xX1cxX1xX6xX1cxX3xX7xX58dxX4xXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX49xX1cxX1xX2bxX1cxX1dxX102xX115xX2cxX102xX1cxX2bxX102xX1dxXdxX2bxXbxX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX1xX6xX1cxX1dxX102xX1xX6xX1cxX1dxX102xXexX36xX10xX1cxX102xX3bxX6xX1cxX102xX2axX14xX102xX1cxX1xX6xX1cxX102xX7xX6xX4xX49xX2xX146xX173xX2xX79xX180xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX136xX180xX7bxX7bxX5xX2xX173xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX2axXdxX6cxX12xX0xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX1xX59cxX1cxX1dxX3xX115xX1460xX3xX1cxX59cxX3xX1dxXdxX718xXbxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX1xX218xX1cxX1dxX3xX1xX221xX1cxX1dxX3xXexX36xX2dxX1cxX3xX6f2xX3bxX3exX1cxX3xX9axXa77xX6faxX3xX1cxX1xX6xX1cxX3xX7xX58dxX4xXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX49xX1cxX1xX2bxX1cxX1dxX102xX115xX2cxX102xX1cxX2bxX102xX1dxXdxX2bxXbxX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX1xX6xX1cxX1dxX102xX1xX6xX1cxX1dxX102xXexX36xX10xX1cxX102xX3bxX6xX1cxX102xX2axX14xX102xX1cxX1xX6xX1cxX102xX7xX6xX4xX49xX2xX146xX173xX2xX79xX180xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX74xX1xX59cxX1cxX1dxX3xX115xX1460xX3xX1cxX59cxX3xX1dxXdxX718xXbxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX1xX218xX1cxX1dxX3xX1xX221xX1cxX1dxX3xXexX36xX2dxX1cxX3xX6f2xX3bxX3exX1cxX3xX9axXa77xX6faxX3xX1cxX1xX6xX1cxX3xX7xX58dxX4xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xX74xX27dxX2bxX3xXexX1xXe33xX4xX3xX7xXe33xX3xXexXa77xX1cxX3xXexX221xXdxX3xX115xX3cxXexX3xX3bxX3exX1cxX3xX9axXa77xX3xX1cxX1xX6xX1cxX3xX7xX58dxX4xX3xX707xX3xX285xXdxX23bxXexX3xX74xX6xX115xXa7xX3xXexX1xXe00xX3xX6cxX86xX3xXexX36xX72axX3xX4xX72fxX6xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX58dxX4xX3xX4xX1xX58dxX1cxX3xX7x9388xX3xX17xX1xX19xX1cxX1dxX3xXexXa77xXdxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2axXdxX6cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX113exX6xX3xX7xX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX707xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xXdxa1a3xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1dxXdxX6xXdxX102xXexX36xXdxX49xX1cxX2bxX102xX7xXdxX1cxX1xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX14xX6xX102xX7xX6xX1cxX1dxX102xXexX36xX14xX102xXexX1xX6xX1cxX1xX102xX1xX14xX6xX102xX17xX1xX14xXdxX102xXdxX115xXdxX7xX7xX102xXexX1xX6xX1cxX1dxX102xX5xX14xX1cxX1dxX102xX78xX79xX2xX7bxX49xX2xX146xX78xX136xX136xX2xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX145xX2xX146xX79xX5xX2xX146xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX2axXdxX6cxX12xX0xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX113exX6xX3xX7xX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX707xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xXdxX1728xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1dxXdxX6xXdxX102xXexX36xXdxX49xX1cxX2bxX102xX7xXdxX1cxX1xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX14xX6xX102xX7xX6xX1cxX1dxX102xXexX36xX14xX102xXexX1xX6xX1cxX1xX102xX1xX14xX6xX102xX17xX1xX14xXdxX102xXdxX115xXdxX7xX7xX102xXexX1xX6xX1cxX1dxX102xX5xX14xX1cxX1dxX102xX78xX79xX2xX7bxX49xX2xX146xX78xX136xX136xX2xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX74xX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX113exX6xX3xX7xX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX707xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xXdxX1728xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX14xX3exX3xX7xX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX2dxX1cxX3xX7xX543xX1cxX3xX17xX1xX22axX2bxX3xX9axX2dxX115xX3xXefxX1xX2bxX1cxX1dxX3xX17xX27dxXexX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xXbxX1xXd0xX1cxX3xXexX1xXdxX3xXexX36xXe00xX1cxX1xX3xX2axXdxX81xX1cxX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxX3xX6cxX23xX3xXd5xX1cxX1dxX3xX100xeae1xX3xX6cxX8c8xX3xX4xX1xX72fxX3xX9axX8c8xX3xX17xXdxX1cxX1xX3xX2axX14xX6xX1cxX1xX3xX874xX2bxX6xX3xX115xX221xX1cxX1dxXa7xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX26cxX4xX3xX6cxXdxX23bxX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xXexX1xXdxX27dxX2bxX3xX1cxXdxX2dxX1cxX3xX285xXdxX23bxXexX3xX74xX6xX115xX3xX74xX1dxX2bxX2cxX81xX1cxX3xXcxX1xX86xX3xXcxX1xX2bxX3xXcxX36xX6xX1cxX1dxX3xX9axX404xX3xXexX36xX707xX3xXexX1xX23xX1cxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX4xX2bxX3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xXdxX1728xXdxX7xX7xX3xXcxX1xX218xX1cxX1dxX3xX3edxX14xX1cxX1dxX3xX78xX79xX2xX7bxXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2axXdxX6cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9abax12cdexX1xX14xXexX14xe5c8xX3xX74xX1dxX58dxX115xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX221xXdxX3xX6cxXfb0xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX1cxX1dxX3xX17xX27dxXexX3xX13xX14xX6xX3xX1xXccxX2bxX3xX8a5xX221xXdxX3xX2axX1exX13cfxX1cxX1dxXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX49xXbxX1xX14xXexX14xX102xX1cxX1dxX6xX115xX102xX1cxX2bxX102xX7xXdxX1cxX1xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX6xXdxX102xX6cxX14xX1cxX1dxX102xX4xX1xX2bxX1cxX1dxX102xX17xX10xXexX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX2bxX102xX2axX6xXdxX102xX2axX2bxX14xX1cxX1dxX49xX2xX146xX78xX17axX136xX79xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX0xXdxX115xX1dxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX49xX49xXdxXd9xX3bxX6xX14xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd9xX6cxX1cxX49xX1cxX10xX12fxX7xX49xX2xX136xX78xX79xX49xX2xX173xX7bxX2axX78xX2xX145xX173xX17axX145xX146xXexX136xX17axX78xX7bxX5xX2xX145xXd9xX185xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX2cxX2dxX1cxX3xX2axX31xX1cxX1dxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX3exX1cxX1xX3xX31xX14xX3xX2axX23xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX2axXdxX6cxX12xX0xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a48xX1a49xX1xX14xXexX14xX1a4exX3xX74xX1dxX58dxX115xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX221xXdxX3xX6cxXfb0xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX1cxX1dxX3xX17xX27dxXexX3xX13xX14xX6xX3xX1xXccxX2bxX3xX8a5xX221xXdxX3xX2axX1exX13cfxX1cxX1dxXaxX3xX1xX36xX10xX1f8xX9xXaxX49xX6cxX6xX1cxX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX49xXbxX1xX14xXexX14xX102xX1cxX1dxX6xX115xX102xX1cxX2bxX102xX7xXdxX1cxX1xX102xX1xX6xX102xXexXdxX1cxX1xX102xXexX6xXdxX102xX6cxX14xX1cxX1dxX102xX4xX1xX2bxX1cxX1dxX102xX17xX10xXexX102xX1xX14xX6xX102xX1xX6xX2bxX102xX2axX6xXdxX102xX2axX2bxX14xX1cxX1dxX49xX2xX146xX78xX17axX136xX79xXd9xX1xXexX115xXaxX12xX1a48xX1a49xX1xX14xXexX14xX1a4exX3xX74xX1dxX58dxX115xX3xX1cxX59cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX13xX23xX3xXcxX26xX1cxX1xX3xXexX221xXdxX3xX6cxXfb0xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2bxX1cxX1dxX3xX17xX27dxXexX3xX13xX14xX6xX3xX1xXccxX2bxX3xX8a5xX221xXdxX3xX2axX1exX13cfxX1cxX1dxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX36xX14xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX36xX14xX1cxX1dxX3xX115xf19cxXdxX3xX7xX1xX14xXexX3xX1xXe00xX1cxX1xXa7xX3xX74xX1dxX26cxX4xX3xXe9xX72axX4xX1xX3xXexX14xX31xXexX3xX5xX2dxX1cxX3xX7xXe33xX3xXexXe33xX3xXexXdxX1cxXa7xX3xX6cxX98xX3xX9axX9bxXbxX3xX874xX2bxX2cxX27dxX1cxX3xX36xX1007xXa7xX3xX1dxX8e2xXdxX3xX4xX3exX115xX3xX1cxX1xX1exX1cxX1dxX3xX4xX1007xX1cxX1dxX3xX9axXd0xX2cxX3xXexX36xX14xX1cxX1dxX3xXexX36xX98xX14xX3xX4xX72fxX6xX3xX5xXd5xX6xX3xXexX2bxX559xXdxX3xX2xX136xXd9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2axXdxX6cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX2bxX5xX12xX0xX2axXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX49xX2axXdxX6cxX12xX0xX49xX2axXdxX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12376xX2bxXexX1xX14xX36xXaxX12xX8a5x9e5cxX1cxX1dxX3xX1a49xX1xX1exX13cfxX1cxX1dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4dxX14xX2bxX36xX4xX10xXaxX12xX3e0xd915xX1cxX1xX108xX3xX74xX285xXefxXefxX3f6xX0xX49xXbxX12
Đặng Phương