Những bài kiểm tra khiến giáo viên “cạn lời”
Cách làm bài “có tố chất bá đạo của học sinh” khiến người xem không thể nhịn cười.
aaabx17ebax11d85xf526x11a3ax12184x10b77x154b5x12a9dxX7x13c79xcaedx15acax13589xfa63xd448xX5xd73cxXax13472x178c6xX1xb687xdf4dx11980xX3x17cdexab8bxXdxX3x161ccxXdxd87dxbe2bxX3xXex177e9xX6xX3xX1dxX1xXdx17515xX16xX3xX17xXdx12606xdb4axX3x13bb1xXdxebd5xX16xX3xXaxX4x126a9xX16xX3xX5xe1a0xXdxXaxX0x15887xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1074fxX10xX6xbc20xXaxX12xef32xX2exX4xX1xX3xX5xX1axX20xX3xX19xX1axXdxX3xXaxX4xf8ebxX3xXex15406xX3xX4xX1xb33axXexX3xX19xX2exX3x13242xX38xX2fxX3xX4x15018xX6xX3xX1x131e0xX4xX3xX7xXdxX16xX1xXaxX3xX1dxX1xXdxX29xX16xX3xX16xX17xd07fxX3cxXdxX3x11c94xX10xX20xX3xX1dxX1x1776axX16xX17xX3xXexX1xX1fxX3xX16xX1xb764xX16xX3xX4xX8bxX3cxXdxdb09xX0xX40xXbxX12xX0xX6xX23xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX16xXexX10xX16xXex12483xX52xX10xXexX6xXdxX5xX3xd43axX4xX1dxXc2xX52xX10xXexX6xXdxX5xX3x1188fxXdxX52xXexX1xXc2xX4xX2fxX20xX20xX2fxX16xX3xX19xX5xX2fxX4xX1dxXc2xX6xX52xX7xXc2xX4xX2fxX16xX16xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXex161daxX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1x12a64xX3xX2x15282xX11exd1f7xbbf7xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXax12d60xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1x10479xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2x170a7xX14cx183bcxX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exb9f2xX11exX14cx12b5fxX1d0xXex1053bxX1c4xX1c6xX1c6xX5xX11exXa6x1319bxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bx16297xX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x15ed8xX111x11760xX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111x17fcbxX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX2xX11exX3xX71xXdxX1fxX20xX3xX4xX1xX2fxX3xX7xf2c5xX3xX7xX2exX16xX17xX3xXexX38xX2fxX3xX4xX76xX6xX3xX1xX7axX4xX3xXexX23xd6c8xXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXex13163xX345xX1c6xX5xX2xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15698xX2fxX52xX111xXaxX12x11363xX1x10a93xX16xX3xX71xX7axX4xX3xX1xXdxX1fxX179xX11bxX3xf605x11afdxX3xX71xX7axX4xX3xX16xX1xX8bxX16xX17xX3xX4xX1xX8bxX6xX3xX1xXdxX1fxX179xXa6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3aaxX2fxX52xX111xXaxX12xX20axX1axX20xX3xX31x1090bxX16xX11bxX3xX3aaxX1axXdxX3xXexX1xca6axX3xXaxX13xX1xX1axX16xXaxX3xX4xX76xX6xX3xXcxX23xX38xX16xX17xX3xXcxX23xffebxX16xX1xX3xX13xX17xX179xX111x125ccxX16xX3xX3aaxbe69xX16xX1xX3x16ab5xX1xXdxX33xX20xX3xX5xX1axX3xX20x12be6xXexX3xX19xX1axXdxX3xXexX1xX3faxX3xX1xX6xX111xX3xX71xX29xX16xX3xX20x129f4xX4xX3xX10xX20xX3xX1dxX1xX95xX16xX17xX3xXbxX1xc3a5xX16xX3xXex16753xX4xX1xX3xX16x10ec5xXdxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX14cxX345xX345xX11exX5xX345xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXex1012exX6xX5xXdxX17xX16xX11bxX3xX1daxX179xX7xXexXdxXcaxX111xX121xXaxX12xXaxX3aaxX67xX3xX20xbd58xX3xbb7cxX3xX16xX1xX1axX3xXexX1xXdxX3xX4xX2fxX16xX17xX3xX5xX8bxX16xX17xX3xX23xX6xX3xX71xXdxX3xX5xX1axX20x1517dxX3xX16xX179xX95xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX3f0xX16xX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX7axX4xXa6xX3xb3f9xX20xX3xX1x149faxXdxX3xX4xX95xX3xX111xX33xX179xX3xX71xX8bxX3faxX16xX17xX3xX4xX2exXdxX3xX17xX40fx15f9exX3x16ec7xX33xX179xX3xX71xX8bxX3faxX16xX17xX3xX4xX2exXdxX3xX17xX40fxX612xXaxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX14cxX1cdxX1d0xX1c4xX5xX14cxXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xXcxX8bxX5c4xX16xX17xX3xXexX8bxf2b7xX16xX17xX3xX31xX1axX3xXexX1xX247xX4xX3xXexX29xX3x156c7xX179xX2exX3xX1dxX1xX2exX4xX3xX19xXdxcf78xXexXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX1d0xX1cdxX1cdxX1c4xX5xX1d0xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5abxX6xX5xXdxX17xX16xX11bxX3xX1daxX179xX7xXexXdxXcaxX111xX121xXaxX12xXaxd724xX95xX16xX3xX1xX7axX4xX3xX16xX1axX111xX3xX7a1xX179xX2exX3xX4xX6xX2fxX3xX7xXdxX33xX179xX3xX31xX8bxX792xXexX3xX7a1xX179xX6xX3xX1dxX1x153d8xX3xX16xX3f0xX16xX17xX3xX4xX76xX6xX3xX20xX429xXexX3xX16xX17xX8bxX3cxXdxX3xXexX23xX3b2xX16xX3xX20x14fe0xXexX3xXexX1xX9fxXexX3xX71xX6xX20xX3xX20xX33xX3x17dd4xX55xX3xX16xX1xX8bxX3xX10xX20xXaxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX1d0xX1c4xX1c4xX1d3xX5xX1ecxXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX55xX2fxX16xX3xX4xX2exXdxX3xXbxX1xX954xXdxX3xX19xXdxX29xXexX3xX3faxX16xXa6xXa6xXa6xX3xX4xX2fxX16xX3xX71xX247xX4xXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX1d0xX1c4xX1cdxX1c6xX5xX1d3xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX3aaxX1axXdxX3xX31xX3f0xX16xX3xX20xXdxX33xX179xX3xXexX954xX3xX1dxX1xXdxX29xX16xX3xX17xXdxX2exX2fxX3xX31xXdxX33xX16xX3xX4xX38xX16xX3xX5xX3cxXdxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX14cxX1c6xX1d3xX1c4xX5xX1c4xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xXcxX23xX2exXdxX3xX16xX17xX1xb1daxX6xX3xX31xfab7xXdxX3xXaxX16xX17xX6xX111xX3xXexX1x123b8xX16xX17xXaxX3xX71x17a73xX16xX17xX3xX5xX1axX3xXaxX5xX44bxX179xX3xX4xX2fxX16xX17xXaxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX1c6xX1cdxX1c6xX14cxX5xX1cdxXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX1fexX16xXdxXexXdxX6xX5xX3xX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xX10xX52xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX3bfxX3faxX16xX3xX17xXdxX954xX16xX5e1xX3xX16xX17xX96fxX16xX3xX17xX7axX16xX3xX16xX1xX8bxX16xX17xX3xX4xX1xX44fxX16xX1xX3xX8fxX2exX4xXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xXexX6xX19xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX3xX2xX11exX11exX120xX121xXaxX3xX19xX2fxX23xX52xX10xX23xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX11exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX16xX17xX9xXaxX14cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX179xX16xX17xX3xX19xX6xXdxX3xX1dxXdxX10xX20xX3xXexX23xX6xX3xX1dxX1xXdxX10xX16xX3xX17xXdxX6xX2fxX3xX31xXdxX10xX16xX3xX4xX6xX16xX3xX5xX2fxXdxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX40xX40xXdxXa6xX19xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXa6xX31xX16xX40xX16xX10xXd5xX7xX40xX2xX1c4xX14cxX1c6xX40xX1c4xX1c4xX52xX11exX11exX1cdxX11exX14cxX1d0xX1d0xXexX14cxX1ecxX2xX1c6xX5xX1c6xXa6xX1daxXbxX17xXaxX3xX7xXexX111xX5xX10xX9xXaxXd5xXdxX52xXexX1xX11bxX1ecxX11exX11exXbxX8fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xX1fcxX111xX20axX2fxX6xX52xXdxX16xX17xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX2fxX16xXaxX12xX3aaxX1axXdxX3xX5xX1axX20xX3xXexXdxX29xX16xX17xX3x11556xX16xX1xX3xXaxX4xX64xX3xXexX67xX3xX4xX1xX6bxXexX3xX19xX2exX3xX71xX38xX2fxX3xX4xX76xX6xX3xX1xX7axX4xX3xX7xXdxX16xX1xXaxXa6xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX23xX12xX0xX40xXexX19xX2fxX52xX111xX12xX0xX40xXexX6xX19xX5xX10xX12xX0xX40xX6xX23xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1277axX2fxX179xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xbc12xX13xX5f8xX0xX40xXbxX12