Tạm dừng công tác xét xử đến hết tháng 3/2020
(Baohatinh.vn) - Từ nay đến hết tháng 3, các tòa án tạm dừng xét xử các vụ án đang trong thời hạn giải quyết để tập trung phòng chống dịch COVID-19.
c7f2xff35xde76xf3f0xfc45x12588x13a2ax11922xd864xX7x14e6dx143abx15d10xf061xf235x11467xX5xe317xXaxX3x149c6xX6xXexX6xeccex132d6xXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax12c44xXcx15101x153a8xX3xX13xeb28x101cex15386xX3xX4x10f6axX2cxX2dxX3xXex13b76xX4xX3x16569x14fd9xXexX3xX38x15539xX3x159fdx16273xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3x163eaxfcb9x15d79x14896xX4fxX50xX0xX4exX1xX2xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12aafxX10xX6xX13xXaxX3xX13xX6xXexX6xX17xX18xXdxX10xX5xX13xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaxX25xXcxX2bxX3xX2cxX6xdd1bxX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dx153c3xX3xX4xX35xX4xX3xXex14c0axX6xX3xX35xX2cxX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX38xX39xXexX3xX38xX3dxX3xX4xX35xX4xX3xe1a1x11636xX3xX35xX2cxX3xX3fxX6xX2cxX2dxX3xXex11a5dx110f5xX2cxX2dxX3xXexX1xe9ffxXdxX3xX1xX27xX2cxX3xX2dxXdx12714xXdxX3x1230bxee5bxX81xX40xXexX3xX3fxe616xX3xXex125bexXbxX3xXexXbfxXd3xX2cxX2dxX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX3xX4xX1x16dd1xX2cxX2dxX3xX13x16624xX4xX1xX3x1356ax14d99xf8b5x15d98xf040xX17xX2xdb46x10027xX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157ffxXc0xX13xX81xXaxX25xXf6xX1xX35xX2cxX1xX3xX35xX2cxX3xXcxX99xX6xX3xX35xX2cxX3xe37axX1x13808xX2cxX3xX13xX126xX2cxX3xXcxXedxXdxX3xX4xX6xXc0xX3xX124xX2dxXd3xX81x12575xX2cxX3xX63xX99xX6xX3xX10ex103efxX2cxX1xX3xXb3xX2bxX6xX3xef58x1323cxX3xXf6xX1x15307xX3xXexX1xXf2xX92xX3xX4xX35xX4xX3xXexX99xX6xX3xX35xX2cxX3xXexX2bxX3xX2cxX6xX81xX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX4exX4fxX50xX4fxX50xX3xX7xce2cxX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX28x15ee9xX3xX4xX35xX4xX3xXbxX1xXdx140dcxX2cxX3xXexX99xX6xX92xX3xXbxX1xXdxX192xX2cxX3xX1x129b2xXbxX3xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX3xXexX1xXc6xXdxX3xX1xX27xX2cxX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xXd2xXd3xX81xX40xXexX3xXb3x10092xX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX40xXbxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xX13xX126xX2cxX3xX1xX6xX81xX3xX2cxX1xXdcxX2cxX3xX3fxf5a1xX2cxX3xX149xX1xX189xXdxX3xX149xXdx14ad3xX2cxX3xXexXbfxfb24xX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xXexX27xXdxX3xXexXbfxXb4xX3xX7xX189xX3xX4xX35xX4xX3xXexX99xX6xX3xX35xX2cxX3xX3fxXd9xX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX92xX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xXf6xXf7xXf8xXf9xXfaxX17xX2xXfdxXfexX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xX3xXbxXf6xX10xX2cxXexX10xXbfxXaxX25xX0xXdxX28xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xXexX1xXd3xX28x12f00xX3xX13xX1xXdxX13xX10xX3xXdxXf6xX10xX2cxXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXax15c2axXdxX13xXexX1x123f4xX3x10168xX50xX50xXbxX38x11d30xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX273xX3xX4dxX275xX275xXbxX38xX27axXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXfexX256xX6xXc0xX1xX6xXexXdxX2cxX1xXfexXb3xX2cxX4exX2cxX10xX26exX7xX4exX4fxX50xX2xX50xX4exX2xX50x1481exX13xX4dxX4fxX50xX50xX2x16565xX2aexXexXfdxX2xX2b5x16991xX5xX2xX50xX17xX2xX50xX2aexX13xX4fxX2xX50xX4fxXfdxX50xX2xXexfb96xXfdxX4dxX2b5xX5xX2bbxX17xX4xXfex12196xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xXexX35xX4xX3xX38xX39xXexX3xX38xX3dxX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX4exX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX4exX25xX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xXaxX25xXf6xXb4xX3xXexX1xXd9xX273xX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xXaxX25xXcxX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX28xX189xX3xX4xX35xX4xX3xXbxX1xXdxX192xX2cxX3xXexX99xX6xX92xX3xXbxX1xXdxX192xX2cxX3xX1xX1a1xXbxX27axX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXb3xXdxX1ecxX4xX3xXexXbfxXdxX1ecxXd3xX3xXexXdcxXbxX3xX4xX35xX4xX3xX3fx11b12xX1e2xX2cxX2dxX3xX7xX1f1xX92xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1e2xX3xXd2xXd3xX6xX2cxX92xX3xXex103faxX3xX4xX1x12df8xX4xX92xX3xX4xX35xX3xX2cxX1xX126xX2cxX3xX3fxX40xX2cxX3xXexX99xX6xX3xX35xX2cxX3xX17xX3xX3fxXedxXdxX3xXb3x15a32xXdxX3xX4xX35xX4xX3xXb3xXb4xX3xX35xX2cxX92xX3xXb3xXb4xX3xXb3xXdxX1ecxX4xX3xX3fxX6xX2cxX2dxX3xX4xX99xX2cxX3xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX3xXexX1xXc6xXdxX3xX1xX27xX2cxX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xXd2xXd3xX81xX40xXexXfexX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xXaxX25xXcxXbfxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX1x14b3axXbxX3xX3fxd259xX3xX1xX40xXexX3xXexX1xXc6xXdxX3xX1xX27xX2cxX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xXd2xXd3xX81xX40xXexX92xX3xX149xXd9xX3xX4xXcfxX3xXexX1xXc6xXdxX3xX2dxXdxX6xX2cxX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX27xX2cxX3xXb3xX1bfxX3xX256x139c2xXexX3xX256xXd3x167aaxX4xX3xXbxX1xXcfxXdxX3xX28xX189xX3xXbxX1xXdxX192xX2cxX3xXexX99xX6xX92xX3xXbxX1xXdxX192xX2cxX3xX1xX1a1xXbxX3xXexX1xX141xX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xXexX1xX10xXc0xX3xXd2xXd3xX81xX3xX3fxXf2xX2cxX1xX3xX4x11c5cxX6xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5xXd3xXdcxXexX3xXexXedxX3xXexXb4xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX384xX2cxX2dxX3xXbxX1xXcfxXdxX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xXexXedxXexX3xX4xX35xX4xX3xX256xXdxX1ecxX2cxX3xXbxX1xX35xXbxX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX92xX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xX13xXf2xX4xX1xXfexX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xXaxX25xXcxX2bxX3xX2cxX6xX81xX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX92xX3xX4xX35xX4xX3xXexX99xX6xX3xX35xX2cxX3xX4xdbb8xX2cxX2dxX3xX7xX17dxX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX2cxX1xXdcxX2cxX3xX3fxX1e2xX2cxX3xX149xX1xX189xXdxX3xX149xXdxX1ecxX2cxX92xX3xX3fxX1e2xX2cxX3xX81xX192xXd3xX3xX4xfee9xXd3xX92xX3xXexX1bfxXdxX3xX5xXdxX1ecxXd3xX92xX3xX4xX1xX39fxX2cxX2dxX3xX4xX39fxX3xXb3xX1bfxX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXexXdxX40xXbxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xX13xX126xX2cxX3xXexXbfxX1f1xX4xX3xXexXdxX40xXbxX3xXexX27xXdxX3xXexXbfxXb4xX3xX7xX189xX3xXexX99xX6xX3xX35xX2cxXfexX3xXf6xX1e2xX3xXd2xXd3xX6xX2cxX92xX3xXexX39bxX3xX4xX1xX39fxX4xX92xX3xX4xX35xX3xX2cxX1xX126xX2cxX3xX4x10763xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xXd2xXd3xX81xcc89xX2cxX3xXb3xX1bfxX3xX2cxX2dxX1xe16cxX6xX3xXb3xXb4xX3xX4xX490xX6xX3xX28xX141xX2cxX1xX3xXexX1xX30xX2cxX2dxX3xXd2xXd3xX6xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xXb3xXb4xX3xX256xX384xXd3xX3xX4xX1x16d15xX2cxX1xX92xX3xX1xXc0x10e2dxX4xX3xX2dxX3dxXdxX3xXexXbfxX1f1xX4xX3xXexXd3xX81xX40xX2cxX3xXd2xXd3xX6xX3xXf6xX39bxX2cxX2dxX3xXexX1xX30xX2cxX2dxX3xXexXdxX2cxX3xX3fxXdxX1ecxX2cxX3xXexX3dxX3xX4xX490xX6xX3xXcxX99xX6xX3xX35xX2cxXfexX0xX4exXbxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXc0xX13xX81xXaxX25xXf8xXdxX1ecxX4xX3xX4xf6d5xXbxX92xX3xXexXedxX2cxX2dxX3xX3fxX27xXexX3xXb3xX1bfxX3xXexX1xX30xX2cxX2dxX3xX256xX35xXc0xX3xXb3x14311xX2cxX3xX256xXcfxX2cxX3xXexXedxX3xXexXb4xX2cxX2dxX3xXb3xX1bfxX3xX4xX35xX4xX3xXexX1bfxXdxX3xX5xXdxX1ecxXd3xX92xX3xX4xX1xX39fxX2cxX2dxX3xX4xX39fxX3xX4xX1xXc0xX3xX4xX1e2xX3xXd2xXd3xX6xX2cxX92xX3xXexX39bxX3xX4xX1xX39fxX4xX92xX3xX4xX35xX3xX2cxX1xX126xX2cxX3xXbxX1xXcfxXdxX3xXexX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xXd2xXd3xX6xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xXb3xXb4xX3xX256xX384xXd3xX3xX4xX1xX5ecxX2cxX1xX3xX1xXc0xX5f3xX4xX3xXbxX1xX384xX1e2xX2cxX2dxX3xXexXdxX1ecxX2cxX3xX3fxXdxX1ecxX2cxX3xXexX3dxXfexX0xX4exXbxX25xX0xX13xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX13xXbfxX10xX5xX6xXexX10xX13xXaxX25xX0xX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xXcxXdxX2cxX3xX5xXdxX192xX2cxX3xXd2xXd3xX6xX2cxX273xX0xX4exX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xXd3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17xXexX1xXd3xX28xX256xX17xX6xX2cxX13xX17xX7xX6xXbxXc0xXaxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX149xX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXc0xX1bfxX2cxX3xX256xX453xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX256xX6xX81xX3xX3fxX40xX2cxX3xX63xX1bfxX2cxX3xd7f3xXd3xXedxX4xX3xXexX2bxX3xX2cxX2dxX1bfxX81xX3xX2ccxX4exX4dxXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX38xX6xX17xX1xXc0xXdxX4exXb3xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX17xXexX6xX28xX17xX13xXd3xX2cxX2dxX17xX149xX1xX6xXdxX17xXexX1xX6xX4xX17xXexXc0xX6xX2cxX17xX256xXc0xX17xX13xXd3xXc0xX2cxX2dxX17xX256xX6xX81xX17xX13xX10xX2cxX17xX1xX6xX2cxX17xXd2xXd3xXc0xX4xX17xXexXd3xX17xX2cxX2dxX6xX81xX17xX2ccxX17xX4dxX4exX2xX2bbxX2bbxX2xX2ccxX4fxXfexX1xXexX28xXaxX25xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX13xXdxX6xX4exX2xX4fxX50xX4exX2cxX10xX26exX7xX4exX4fxX50xX50xXfdxX4exX2xX50xX2bbxX13xX4dxX2xX4dxX2b5xX2xX4dxX2aexXexXfdxX4fxX2aexX50xX5xXfdxX17xXb3xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX17xX6xXdxXbfxX4xXbfxX6xX18xXexXfexX2d5xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xXexX35xX4xX3xX38xX39xXexX3xX38xX3dxX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX4exX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX4exX25xX0xX4exX6xX25xX0xX13xXdxXb3xX25xX0xX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf8xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX149xX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXc0xX1bfxX2cxX3xX256xX453xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX256xX6xX81xX3xX3fxX40xX2cxX3xX63xX1bfxX2cxX3xX783xXd3xXedxX4xX3xXexX2bxX3xX2cxX2dxX1bfxX81xX3xX2ccxX4exX4dxXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX38xX6xX17xX1xXc0xXdxX4exXb3xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX17xXexX6xX28xX17xX13xXd3xX2cxX2dxX17xX149xX1xX6xXdxX17xXexX1xX6xX4xX17xXexXc0xX6xX2cxX17xX256xXc0xX17xX13xXd3xXc0xX2cxX2dxX17xX256xX6xX81xX17xX13xX10xX2cxX17xX1xX6xX2cxX17xXd2xXd3xXc0xX4xX17xXexXd3xX17xX2cxX2dxX6xX81xX17xX2ccxX17xX4dxX4exX2xX2bbxX2bbxX2xX2ccxX4fxXfexX1xXexX28xXaxX25xXf8xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX149xX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xXexXc0xX1bfxX2cxX3xX256xX453xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX256xX6xX81xX3xX3fxX40xX2cxX3xX63xX1bfxX2cxX3xX783xXd3xXedxX4xX3xXexX2bxX3xX2cxX2dxX1bfxX81xX3xX2ccxX4exX4dxX0xX4exX6xX25xX0xX4exX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXf8xX3bdxXdxX3xXb3xXdxX1ecxX4xX3xXf8xXdxX10xXexX2d5xX10xXexX3x11cd6xXdxXbfxX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX149xX1xX6xXdxX3xXexX1xX35xX4xX3xX4xX35xX4xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX256xX6xX81xX3xX2dxXdxedf0xX6xX3xXf8xXdxX1ecxXexX3xX124xX6xX28xX3xXb3xX1bfxX3xX63xX1bfxX2cxX3xX783xXd3xXedxX4xX3xXexX2bxX3xX2cxX2dxX1bfxX81xX3xX2ccxX4exX4dxX92xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xX4xXcfxX3xX2b5xX3xX1xX417xX2cxX2dxX3xX1xX1bfxX2cxX2dxX3xX149xX1xX30xX2cxX2dxX3xX4xX490xX6xX3xXf8xXdxX1ecxXexX3xX124xX6xX28xX3xX3fxX417xX3xXd2xXd3xX81xX40xXexX3xX3fxXf2xX2cxX1xX3xXexX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXb3xX141xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX256xX1ecxX2cxX1xX3xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX3xXf6xXf7xXf8xXf9xXfaxX17xX2xXfdxXfexX0xX4exXbxX25xX0xX4exX13xXdxXb3xX25xX0xX4exX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX1bfxX3xXcxX5c5xX2cxX1xX3xX4xX1xX5ecxX2cxX1xX3xXexX1xX39fxX4xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXexX646xXexX3xX4xXcfxX3xX5xX139xX3xX1xX453xXdxX92xX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xX3fxX646xXd3xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xXc0xX3xXb3xX141xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX2cxXf6xXc0xXf8xXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX2cxXd3xXdxX17xX1xXc0xX2cxX2dxX17xX7xXc0xX2cxX2dxX17xX5xX6xX4exX1xX6xX17xXexXdxX2cxX1xX17xX4xX1xXdxX2cxX1xX17xXexX1xXd3xX4xX17xX13xXd3xX2cxX2dxX17xXexX6xXexX17xX4xX6xX17xX5xX10xX17xX1xXc0xXdxX17xX2dxXdxX6xXdxX17xX13xX6xXd3xX17xXexX1xX10xX17xXexX1xX6xXc0xX17xXb3xXdxX17xX13xXdxX4xX1xX17xX2cxX4xXc0xXb3xX4exX2xX2bbxX275xX2ccxX4fxXfdxXfexX1xXexX28xXaxX25xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX13xXdxX6xX4exX2xX4fxX50xX4exX2cxX10xX26exX7xX4exX4fxX50xX50xX2aexX4exX2xX50xX275xX13xX4dxX2xX2b5xX4fxXfdxX2b5xX4fxXexX275xX2ccxX2ccxXfdxX50xX5xX50xXfexX2d5xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xXexX35xX4xX3xX38xX39xXexX3xX38xX3dxX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX4exX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX4exX25xX0xX4exX6xX25xX0xX13xXdxXb3xX25xX0xX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX1bfxX3xXcxX5c5xX2cxX1xX3xX4xX1xX5ecxX2cxX1xX3xXexX1xX39fxX4xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXexX646xXexX3xX4xXcfxX3xX5xX139xX3xX1xX453xXdxX92xX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xX3fxX646xXd3xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xXc0xX3xXb3xX141xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX2cxXf6xXc0xXf8xXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX2cxXd3xXdxX17xX1xXc0xX2cxX2dxX17xX7xXc0xX2cxX2dxX17xX5xX6xX4exX1xX6xX17xXexXdxX2cxX1xX17xX4xX1xXdxX2cxX1xX17xXexX1xXd3xX4xX17xX13xXd3xX2cxX2dxX17xXexX6xXexX17xX4xX6xX17xX5xX10xX17xX1xXc0xXdxX17xX2dxXdxX6xXdxX17xX13xX6xXd3xX17xXexX1xX10xX17xXexX1xX6xXc0xX17xXb3xXdxX17xX13xXdxX4xX1xX17xX2cxX4xXc0xXb3xX4exX2xX2bbxX275xX2ccxX4fxXfdxXfexX1xXexX28xXaxX25xX63xX1bfxX3xXcxX5c5xX2cxX1xX3xX4xX1xX5ecxX2cxX1xX3xXexX1xX39fxX4xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xXexX646xXexX3xX4xXcfxX3xX5xX139xX3xX1xX453xXdxX92xX3xX2dxXdxXcfxXdxX3xX3fxX646xXd3xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xXc0xX3xXb3xX141xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX2cxXf6xXc0xXf8xX0xX4exX6xX25xX0xX4exX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXcxX1xX1f1xX4xX3xX1xXdxX1ecxX2cxX3xX4xX1xX14exX3xX3fxX27xXc0xX3xX4xX490xX6xX3xX10exX453xX3xXf8xX63xX17xXcxXcx12b6fxXfaxd913xX92xX3x11e6dxX189xX3xXf8xX63xX17xXcxXcxXcd0xXfaxXcd2xX3xX63xX1bfxX3xXcxX5c5xX2cxX1xX3xXb3xX2bxX6xX3xX256xX6xX2cxX3xX1xX1bfxX2cxX1xX3xXb3xX661xX2cxX3xX256xXcfxX2cxX3xX2dxX3dxXdxX3xX4xX35xX4xX3xX3fxXf2xX6xX3xXbxX1xX384xX1e2xX2cxX2dxX92xX3xX256xX6xX2cxX3xXd2xXd3xXcfxX2cxX3xX5xX14axX3xX4xX35xX4xX3xX13xXdxX3xXexX5ecxX4xX1xX3xXb3xX5bcxX3xXb3xXdxX1ecxX4xX3xXexX661xX2cxX2dxX3xX4xX384xXc6xX2cxX2dxX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX92xX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX256xX1ecxX2cxX1xX3xXb3xXdxX192xX28xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX1xX30xX3xX1xX646xXbxX3xX4xX646xXbxX3xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX3xX1xXc0xX27xXexX3xX3fxX453xX2cxX2dxX3xXb3xX661xX2cxX3xX1xXc0xX35xX92xX3xXexX1xXd9xX3xXexX1xX6xXc0xXfexX0xX4exXbxX25xX0xX4exX13xXdxXb3xX25xX0xX4exX5xXdxX25xX0xX5xXdxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX490xX3xXexX384xX3bdxX2cxX2dxX3xX81xX192xXd3xX3xX4xX544xXd3xX3xX2cxX2dxX384xXc6xXdxX3xX13xX126xX2cxX3xX3fxX10xXc0xX3xX149xX1x14daaxXd3xX3xXexXbfxX6xX2cxX2dxX3xXexX27xXdxX3xX2cxX1e2xXdxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xX4xX453xX2cxX2dxX3xX3fxXd9xX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX3xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2cxX1xX17xXd2xXd3xX81xX10xX2cxX4exXexX1xXd3xX17xXexXd3xXc0xX2cxX2dxX17xX81xX10xXd3xX17xX4xX6xXd3xX17xX2cxX2dxXd3xXc0xXdxX17xX13xX6xX2cxX17xX13xX10xXc0xX17xX149xX1xX6xXd3xX17xXexXbfxX6xX2cxX2dxX17xXexX6xXdxX17xX2cxXc0xXdxX17xX4xXc0xX2cxX2dxX17xX4xXc0xX2cxX2dxX17xX13xX10xX17xXbxX1xXc0xX2cxX2dxX17xX4xX1xXc0xX2cxX2dxX17xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX17xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xX4exX2xX2bbxX275xX2b5xX2bbxX2ccxXfexX1xXexX28xXaxX25xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX4exX28xX10xX13xXdxX6xX4exX2xX4fxX50xX4exX2cxX10xX26exX7xX4exX4fxX50xX50xX2b5xX4exX2xX50xX275xX13xX2aexX4fxX2xX2b5xX2xX4dxX50xXexX2ccxX4dxX2ccxX275xX5xX2xXfexX2d5xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX27xX28xX3xX13xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xXexX35xX4xX3xX38xX39xXexX3xX38xX3dxX3xX3fxX40xX2cxX3xX1xX40xXexX3xXexX1xX35xX2cxX2dxX3xX4dxX4exX4fxX50xX4fxX50xXaxX3xX4exX25xX0xX4exX6xX25xX0xX13xXdxXb3xX25xX0xX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX490xX3xXexX384xX3bdxX2cxX2dxX3xX81xX192xXd3xX3xX4xX544xXd3xX3xX2cxX2dxX384xXc6xXdxX3xX13xX126xX2cxX3xX3fxX10xXc0xX3xX149xX1xXdcbxXd3xX3xXexXbfxX6xX2cxX2dxX3xXexX27xXdxX3xX2cxX1e2xXdxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xX4xX453xX2cxX2dxX3xX3fxXd9xX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX3xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xXaxX3xX1xXbfxX10xX18xX9xXaxX4exX4xX1xXdxX2cxX1xX17xXd2xXd3xX81xX10xX2cxX4exXexX1xXd3xX17xXexXd3xXc0xX2cxX2dxX17xX81xX10xXd3xX17xX4xX6xXd3xX17xX2cxX2dxXd3xXc0xXdxX17xX13xX6xX2cxX17xX13xX10xXc0xX17xX149xX1xX6xXd3xX17xXexXbfxX6xX2cxX2dxX17xXexX6xXdxX17xX2cxXc0xXdxX17xX4xXc0xX2cxX2dxX17xX4xXc0xX2cxX2dxX17xX13xX10xX17xXbxX1xXc0xX2cxX2dxX17xX4xX1xXc0xX2cxX2dxX17xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX17xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xX4exX2xX2bbxX275xX2b5xX2bbxX2ccxXfexX1xXexX28xXaxX25xXcxX1xX490xX3xXexX384xX3bdxX2cxX2dxX3xX81xX192xXd3xX3xX4xX544xXd3xX3xX2cxX2dxX384xXc6xXdxX3xX13xX126xX2cxX3xX3fxX10xXc0xX3xX149xX1xXdcbxXd3xX3xXexXbfxX6xX2cxX2dxX3xXexX27xXdxX3xX2cxX1e2xXdxX3xX4xX30xX2cxX2dxX3xX4xX453xX2cxX2dxX3xX3fxXd9xX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX3xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xX0xX4exX6xX25xX0xX4exX7xXexXbfxXc0xX2cxX2dxX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX13xXaxX25xXcxX1xX490xX3xXexX384xX3bdxX2cxX2dxX3xX4xX1xX14exX3xX3fxX27xXc0xX3xXexX661xX2cxX2dxX3xX4xX384xXc6xX2cxX2dxX3xX4xX35xX4xX3xX256xXdxX1ecxX2cxX3xXbxX1xX35xXbxX3xXbxX1xX99xX2cxX2dxX92xX3xX4xX1xXedxX2cxX2dxX3xXexXbfxX384xX3bdxX4xX3xX4xX35xX4xX3xX13xXdxX139xX2cxX3xX256xXdxX40xX2cxX3xX28xX3bdxXdxX3xX4xX490xX6xX3xX13xXf2xX4xX1xX3xX256xX1ecxX2cxX1xX3xXb3xXdxX192xX28xX3xX3fxX384xXc6xX2cxX2dxX3xX1xX30xX3xX1xX646xXbxX3xX4xX646xXbxX3xX13xXc0xX3xX4xX1xX490xX2cxX2dxX3xX28xX3bdxXdxX3xX4xX490xX6xX3xXb3xXdxXbfxXd3xX7xX3xX4xXc0xXbfxXc0xX2cxX6xX3xX2dxX126xX81xX3xXbfxX6xXfexX0xX4exXbxX25xX0xX4exX13xXdxXb3xX25xX0xX4exX5xXdxX25xX0xX4exXd3xX5xX25xX0xX13xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbfxXaxX25xX0xX4exX13xXdxXb3xX25xX0xX4exX13xXdxXb3xX25xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9a8xXd3xXexX1xXc0xXbfxXaxX25x100c1xXfexXf8xX0xX4exXbxX25
P.V