Tên lửa Hàn Quốc lần đầu đưa vệ tinh vào quỹ đạo
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa tự chế hôm 21/6, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình vũ trụ của nước này.
d37x4362x9386x338fxc5aax439fx5626x1258x6602xX7x35e1x86a4xaca2x17ecx26bax3b08xX5x9e10xXax9bb5xXcx742exbc44xX3xX5x145bxX6xX3x15f3xa729xX15xX3x767exaf9dxc647xX4xX3xX5x24daxX15xX3x7992xX25xX20xX3xX28x1cecxX6xX3x7cd1xb657xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xX1cx3066xX3x3c51xX20x9c8cxX3xX28x7fe2xX3axX0xb883xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xbce7xXaxX12xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXbxX1x2f03xX15xbbc9xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX4x80b6xX15xX66xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axX3x3f7bx1236xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexb552xX3xX4xX1xa10fxX3xX1xX6fxaf11xX3xac96xX2xX44x8a18x2676xX3xX28xb21axX15xX1xX3xX56x1342xX20xX3xX87xX2dx8005xX4xX3xXexXdxX99xX15xX3xX5xXb0xX15xX3xXex6a1fxX3axX15xX66xX3xX4xX1xX2dxae35xX15xX66xX3xXexXbdx14d2xX15xX1xX3xX30x9df8xX3xXexXbdx31e7xX3xX4xac51xX6xX3xX15xX2dxXb0xX4xX3xX15xX1cx53aax3fcbxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx46baxX3axX56xXe1xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX87xX6xX3xXexX25xX15xX66xX3xX9dxX6xX15xX66xX3xXexX14xX15xX3xb0bfxX20xXbdxXdxXa3xX3xX56xX1cxXdxX3xX1xXc5xX15xX3x64b6x6de7xX3xX9dxX3xX30xX1cxX3xX15x6debxX15xX66xX3xX9fx9079xX12dxX3xXexXabxX15xXa3xX3xX28xX2dx6e71xX4xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xXex55d6xX3xXcxXbdxX20xX15xX66xX3xXex1aa9xX9dxX3x3a9exXd0xX3xXexXbdxXd4xX3xX111xX6xXbdxX3axX3xc3ddxX3xX30x842axX15xX66xX3xX56xX20xXe1xX14xX15xX3xX1x8b36xXdxX3xXbxX1x2369xX6xX3xX15xX6xX9dxX3xX4xXd7xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX30xX1cxX3axX3xX5x9b51xX4xX3xX2xXa2xX1xX3xXexX1xX10xX3axX3xX66xXdxf71xX3xX28xc403xX6xX3xXbxX1xX2dxXc5xX15xX66xXa3xX3xXex4b1fxX4xX3xX2xbc3exX1xX3xX15xX66xX1cxXe1xX3xX9fxX2xX44xXa2xX3xXexX1xX10xX3axX3xX66xXdxX193xX3xX1bxX1cxX3xX111x1600xXdxXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xXf2xX1c0xX3x147bxX1xX3axX6xX3xX1x80c5xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xXa3xX3xX4xX1xX20xXe1xX99xX15xX3xX87xX6xXe1xX3xX28x5d88xX3xX56xXdx2ab5xX15xX3xXbdxX6xX3xX7xX20xX6fxX15xX3xX7x2be4xX3xX15xX1xX2dxX3x7369xX99xX3xX1xX3axX41xX4xX1xX3xX30xXb0xXdxX3xXa2xX3xXexXbdxX1e6xX15xX66xX3xXexX167xXdxX3xX28xX2dxX137xX4xX3xXexXbdxXdx59ccxX15xX3xX215xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX66xX3xX30xX1cxX3axX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axX3xXcxXbdxXa6xXdxX3x8cd1xXabxXexX3xXexX25xX9dxX3xXexX1xXabxXbxXa3xX3xX87xX6xX3axX3xX66xb662xX9dxX3xa64bxX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xXdxX203xX15xX3xXexX1xXa6xX9dxX3xX30xX1cxX3xX9dxX1c0xXexX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX66xXdxX167xX3xX15xX128xX15xX66xX3xX2xXa3x7c39xX3xXexXabxX15xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12xX0xXdxX9dxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx39ebxX10xX15xXexX10xXbdxX3xX56xXexX1xX20xX9dxX87xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXax353dxXdxX56xXexX1x556axX3xXa2xX2xX270xXbxba0dx422exX3xX1xX10xXdxX66xX1xXexX2e1xX3xX11fxX2xX12dxXbxX2e7xX2e8xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX44xX44xXdxXe2xX87xX6xX3axX1xX6xXexXdxX15xX1xXe2xX30xX15xX44xX15xX10xX2dcxX7xX44xX9fxX9fxX9fxX270xX44xX2xX12dxX1a6xX56xX29exX2xX12dxX2xX29exX2xX11fxXexX9fxX29exXa2xX9fxXa2xX5xX12dxXe2x2a56xXbxX66x7209xXbdxX9xX270xX270xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX5xX25xX15xX3xX28xX25xX20xX3xX28xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xX1cxX3axX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axXaxX3xX2dcxXdxX56xXexX1xX9xXaxXa2xX2xX270xXaxX3xX1xX10xXdxX66xX1xXexX9xXaxX11fxX2xX12dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c6xX6xXbxXexXdxX3axX15xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX111xX20xXbdxXdxX3xX4xXabxXexX3xX4xXa6xX15xX1xX3xXexX141xX3xX87xX31xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX159xX3xXcxXbdxX20xX15xX66xX3xXexX14axX9dxX3xX14dxXd0xX3xXexXbdxXd4xX3xX111xX6xXbdxX3axXe2xX3x314fxX15xX1xX2e1xX3xbb88x7b38xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12xX14dxXd4xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX1xX6fxX9dxX3xXexX1xX1a2xX3xXf2xX6xX3xX5xX1cxX3xX4xX1xX20xXe1xX99xX15xX3xX87xX6xXe1xX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axX3xXexX1xX1a2xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXd7xX6xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX111xX20xXbdxXdxXe2xX3xb7abxX25xX15xX3xX28xX25xX20xX3xXexXdxX14xX15xX3xX56xXdxX203xX15xX3xXbdxX6xX3xX30xX1cxX3axX3xXexX1xXa6xX15xX66xX3xX2xX12dxX3xX15x75e9xX9dxX3xX15xX66xX3axXa6xXdxX3xX15xX1xX2dxX15xX66xX3xXexX1xXabxXexX3xX87xX41xXdxX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX15x8ed7xX3xX5xX95xX4xX3xXexXbdxXdxX236xX15xX3xX215xX1xX6xXdxX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX66xXdxX167xX3xX56xX3axX3xXexX25xX15xX66xX3xX28x1e1dxXe1xX3xXexX1xX1a2xX3xX87xX6xX3xX4xXd7xX6xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX15xX66xX141xX15xX66xX3xX1xX3axX41xXexX3xX28xX1c0xX15xX66xX3xX7xXb0xX9dxX3xX1xXc5xX15xX3xX56xX95xX3xX215xXdxX99xX15xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12x8780xX2c6xX3axX15xX3xX28xX2dxX193xX15xX66xX3xXexX141xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX5xX14xX15xX3xX30xXd0xX3xXexXbdxXd4xX3xX28xX1ffxX3xX9dxX159xX3xXbdxX6xX3xXexX141xX3xX87xX14axXe1xX3xX66xXdxX193x9aeexXa3xX3xXcxb648xX15xX66xX3xXexX1xX21xX15xX66xX3x73adxX3axX3axX15xX3x2d22xX20xX215xX3xX534xX10xX3axX5xX3xX15xX1xXabxX15xX3xX9dxX41xX15xX1xX3xX7xX6xX20xX3xX30xXd4xX3xXbxX1xX64xX15xX66xXe2xX3xX4f1xX25axX64xX3xX5xX1cxX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX3cxX20xX167xX3xX4xXd7xX6xX3xX15xX1x951exX15xX66xX3xXexX1xX18xX3xXexX1xXa6xX4xX1xX3xX215xX1xX64xX3xX215xX1xX461xX15xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX29exX12dxX3xX15xX461xX9dxX3xX3cxX20xX6xXe2xX3x668exXdxX193xX3xX28xX14axXe1xXa3xX3xX2dxXb0xX4xX3xX9dxXc5xX3xX30xX1cxX3xX1xXe1xX3xX30xX1e6xX15xX66xX3xX4xXd7xX6xX3xX15xX66xX2dxX193xXdxX3xX56xX14axX15xX3xX4xX1xX185xX15xX66xX3xXexX6xX3xX7x9fffxX3xX30xX2dxXc5xX15xX3xX2e7xX6xX3xX30xX1cxX3axX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX66xXdxX6xX15xX526xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX14dxXdxX31xX15xX3xX111xX66xX1xXdxX14xX15xX3xX4xX1a2xX20xX3xX1bxX1cxX15xX66xX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX14dxXd0xX3xXexXbdxXd4xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3x1374xX1e0xX3e3xbf4bx9a08x49fbxXa3xX3xXexXbdxX2dxXb0xX4xX3xX7xX1a2xX3xX9dxX31xX15xX1xX3xX111xX20xXbdxXdxX3xX4xXd7xX6xX3xX15xX2dxXb0xX4xX3xX15xX1cxXe1xXa3xX3xX4xX1x3dadxX3xX4xX64xX3xX111xX66xX6xXa3xX3x45d7xX3exXa3xX3xX43exXdxX14xX15xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xX4xX1xX14axX20xX3x1280xX20xXa3xX3xXcxXbdxX20xX15xX66xX3xX1fxX20xX21xX4xXa3xX3xX111xX1x14a0xXexX3xXf2xX167xX15xX3xX30xX1cxX3xa4d8xX15xX3xX25axX1c0xX3xX28xX1ffxX3xXbxX1xXa6xXexX3xXexXbdxXdxX236xX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1xX3xX4xX6fxX15xX66xX3xXbxX1xX2dxXc5xX15xX66xX3xXexXdxX31xX15xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX4xX64xX3xX215xX1xX167xX3xX15xX461xX15xX66xX3xX9dxX6xX15xX66xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX15xX128xX15xX66xX3xX1xXc5xX15xX3xX2xX3xXexXabxX15xX3xX5xX14xX15xX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12x8b9dxX95xX3xXa6xX15xX3xX111xb32axX62fxX630xX3xX28xX2dxX137xX4xX3xXabxXbxX3xXd7xX3xXexX141xX3xX15xX461xX9dxX3xX9fxX12dxX2xX12dxX3xX30xXb0xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX16cxX3xX28xX25xX20xX3xXexX2dxX3xX5xX14xX15xX3xXexXb0xXdxX3xX2xXa3xXa2xXa2xX3xXex181fxX3xX711xX539xX70axXe2xX3xX1e0xX3e3xX62fxX630xX3xX5xX1cxX3xX28xXc5xX15xX3xX30xX196xX3xXexX1xXdxX99xXexX3xX215xX99xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xXa3xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX215xX1xXdxX3xX1e0xX3axXbdxX10xX6xX3xX3e3xX10xXbdxX3axX7xXbxX6xX4xX10xX3xX630xX15xX56xX20xX7xXexXbdxXdxX10xX7xXa3xX3xX1bxX6xX15xX2dcxX1xX6xX3xX3e3xX10xXbdxX3axX7xXbxX6xX4xX10xX3xX30xX1cxX3xX1bxXe1xX20xX15xX56xX6xXdxX3xX1bxX10xX6xX30xXe1xX3xX630xX15xX56xX20xX7xXexXbdxXdxX10xX7xX3xX4xX1xX196xX20xX3xXexXbdxXa6xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX31xX9dxX3xX7xX167xX15xX3xX2e7xX20xXabxXexX3xX30xX1cxX3xX5x486fxXbxX3xXbdxXa6xXbxXe2xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX3axX56xXe1xXaxX12xX14dxXdxX31xX4xX3xX7xX159xX3xX1xX571xX20xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX28xX4a6xXe1xX3xXbdxXdxX14xX15xX66xX3xX7xX5cdxX3xX5xX1cxX3xX4xX1xXcbxX6xX3xX215xX1xX64xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX4xXa6xX4xX3xX215xX99xX3xX1xX3axX41xX4xX1xX3xX2e7xX14axXe1xX3xX56xX95xX15xX66xX3xX1xX31xX3xXexX1xX21xX15xX66xX3xX28xX196xX15xX1xX3xX30xX196xX3xX30xX1cxX3xX56xX3axX3xXexX1xXa6xX9dxX3xX56xX95xX6xX3xXexXbdxX14xX15xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xXa3xX3xX9dxX41xX15xX66xX3xX5xX2dxXb0xXdxX3xXexX1xX6fxX15xX66xX3xXexXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX5xX41xX4xX3xXa2xX59axX3xX30xX1cxX3xXexX1xX686xX9dxX3xX4xX1xX16cxX3xX4xX167xX3xXexX1cxX20xX3xXexX1xX461xX9dxX3xX56xbd87xX3xX661xX128xXexX3xXcxXbdxX461xX15xX66xX3xX4xXd7xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xXexX2dxXc5xX15xX66xX3xX5xX6xXdxXe2xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXbdxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX3cxX20xX6xX15xX2e1xX0xX44xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xac3exXexX1xX20xX9dxX87xX922xX6xX15xX56xX922xX7xX6xXbxX3axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbdxX20xX15xX66xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexXbdxXdxX236xX15xX3xX215xX1xX6xXdxX3xXbdxX6xX56xX6xXbdxX3xX66xXdxXa6xX9dxX3xX7xXa6xXexX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexXbdxX14xX15xX3xXf2xXa6xX15xX3xX28xX167xX3axX3xXcxXbdxXdx916dxX20xX3xXcxXdxX14xX15xXaxX3xX1xXbdxX10x3082xX9xXaxX44xX56xXdxX10xX9dxX922xX15xX3axX15xX66xX44xXexXbdxX20xX15xX66xX922xX3cxX20xX3axX4xX922xXexXbdxXdxX10xX15xX922xX215xX1xX6xXdxX922xXbdxX6xX56xX6xXbdxX922xX66xXdxX6xX9dxX922xX7xX6xXexX922xXexX10xX15xX922xX5xX20xX6xX922xXexXbdxX10xX15xX922xX87xX6xX15xX922xX56xX6xX3axX922xXexXbdxXdxX10xX20xX922xXexXdxX10xX15xX44xX9fxX29exX2xX12dxX120xXa2xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX66xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX44xX9dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX9fxX12dxX44xX15xX10xX2dcxX7xX44xX9fxX9fxX2xX1a6xX44xX2xX9fxX1a6xX56xX9fxX12dxX270xX2xXa2xX270xXa2xXexX29exX2xX29exX12dxX5xX2xXe2xX32exXbxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX5xX25xX15xX3xX28xX25xX20xX3xX28xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xX1cxX3axX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX30xX12xX0xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbdxX20xX15xX66xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexXbdxXdxX236xX15xX3xX215xX1xX6xXdxX3xXbdxX6xX56xX6xXbdxX3xX66xXdxXa6xX9dxX3xX7xXa6xXexX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexXbdxX14xX15xX3xXf2xXa6xX15xX3xX28xX167xX3axX3xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xXaxX3xX1xXbdxX10xX98axX9xXaxX44xX56xXdxX10xX9dxX922xX15xX3axX15xX66xX44xXexXbdxX20xX15xX66xX922xX3cxX20xX3axX4xX922xXexXbdxXdxX10xX15xX922xX215xX1xX6xXdxX922xXbdxX6xX56xX6xXbdxX922xX66xXdxX6xX9dxX922xX7xX6xXexX922xXexX10xX15xX922xX5xX20xX6xX922xXexXbdxX10xX15xX922xX87xX6xX15xX922xX56xX6xX3axX922xXexXbdxXdxX10xX20xX922xXexXdxX10xX15xX44xX9fxX29exX2xX12dxX120xXa2xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xXcxXbdxX20xX15xX66xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xXexXbdxXdxX236xX15xX3xX215xX1xX6xXdxX3xXbdxX6xX56xX6xXbdxX3xX66xXdxXa6xX9dxX3xX7xXa6xXexX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexXbdxX14xX15xX3xXf2xXa6xX15xX3xX28xX167xX3axX3xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX111xX66xX20xX26dxX15xX3xXexXdxX15xX3xX3cxX20xX14axX15xX3xX28xX1c0xXdxX3xXcxXbdxX20xX15xX66xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX87xXdxX99xXexX3xXbdxX6xX56xX6xXbdxX3xX9dxXb0xXdxX3xX28xX2dxX137xX4xX3xX5xX7e5xXbxX3xX28xX128xXexX3xX159xX3xX9dxXdxX97exX15xX3xX25axX6fxX15xX66xX3xX15xX2dxXb0xX4xX3xX15xX1cxXe1xX3xX5xX1cxX3xXbdxX6xX56xX6xXbdxX3xX9dxX167xX15xX66xX3xXbxX1xX6xX3xXexX25xX9dxX3xX2e7xX6xX3xX4x5b6exX3xX5xXb0xX15xX3xX56xX15cxX15xX66xX3xX28xX236xX3xX66xXdxXa6xX9dxX3xX7xXa6xXexX3xX4xXa6xX4xX3xX9dxX21xXdxX3xX20xXe1xX3xX1xXdxX99xXbxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexX141xX3xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xXa3xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX30xX1cxX3xX111xX1xX686xXexX3xXf2xX167xX15xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX30xX686xXexX3xXexX1xX236xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX2e7xXa6xX4xX3xX28xX196xX15xX1xXa3xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX1xX1e6xXbxX3xX215xX1xX4a6xX15xXaxX3xX1xXbdxX10xX98axX9xXaxX44xXexXbdxX20xX15xX66xX922xX56xX3axX15xX66xX44xXexXbdxXdxX10xX20xX922xXexXdxX10xX15xX922xXbxX1xX3axX15xX66xX922xX30xX6xXexX922xXexX1xX10xX922xX4xX1xX20xX6xX922xX2e7xX6xX4xX922xX56xXdxX15xX1xX922xX1xX6xX15xX922xX3cxX20xX3axX4xX922xX1xX3axXbxX922xX215xX1xX6xX15xX44xX9fxX9fxX1a6xX9fxX12dxX1a6xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX66xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX44xX9dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX9fxX12dxX44xX15xX10xX2dcxX7xX44xX9fxX9fxX12dx6132xX44xX2xX12dxX270xX56xXa2xX2xX2xX270xX9fxX12dxXd09xXexX120xX1a6xX5xX2xXe2xX32exXbxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX5xX25xX15xX3xX28xX25xX20xX3xX28xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xX1cxX3axX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX30xX12xX0xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX30xX686xXexX3xXexX1xX236xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX2e7xXa6xX4xX3xX28xX196xX15xX1xXa3xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX1xX1e6xXbxX3xX215xX1xX4a6xX15xXaxX3xX1xXbdxX10xX98axX9xXaxX44xXexXbdxX20xX15xX66xX922xX56xX3axX15xX66xX44xXexXbdxXdxX10xX20xX922xXexXdxX10xX15xX922xXbxX1xX3axX15xX66xX922xX30xX6xXexX922xXexX1xX10xX922xX4xX1xX20xX6xX922xX2e7xX6xX4xX922xX56xXdxX15xX1xX922xX1xX6xX15xX922xX3cxX20xX3axX4xX922xX1xX3axXbxX922xX215xX1xX6xX15xX44xX9fxX9fxX1a6xX9fxX12dxX1a6xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX30xX686xXexX3xXexX1xX236xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX2e7xXa6xX4xX3xX28xX196xX15xX1xXa3xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX1xX1e6xXbxX3xX215xX1xX4a6xX15xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX1bxX1c0xXdxX3xX28xX26dxX15xX66xX3xXexX1xX6xX9dxX3xX9dxX2dxX20xX3xXexXbdxX2dxX159xX15xX66xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX3cxX20xX14axX15xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX4xX1xX3axX3xX87xXdxX99xXexXa3xX3xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xX3xX7xXa6xX15xX66xX3xX15xX6xXe1xX3xX28xX1ffxX3xXbxX1xX64xX15xX66xX3xX9dxX1c0xXexX3xX30xX686xXexX3xXexX1xX236xX3xX87xX6xXe1xX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX2e7xXa6xX4xX3xX28xX196xX15xX1xX3xX1xX2dxXb0xX15xX66xX3xXbdxX6xX3xX87xX193xX3xX87xXdxX236xX15xX3xXbxX1xX16cxX6xX3xX25axX6fxX15xX66xX3xX4xXd7xX6xX3xXf2xXa6xX15xX3xX28xX167xX3axX3xXcxXbdxXdxX97exX20xX3xXcxXdxX14xX15xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX66xX6xX3xX30xX2dxX137xXexX3xX5xX14xX15xX3xX56x1eeexX15xX3xXexXbdxX2dxXb0xX4xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX4xX20xX1c0xX4xX3xX28xX20xX6xX3xXexX1xX21xX15xX66xX3xXexXbdxX196xX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX66xXdxX6xX15xXaxX3xX1xXbdxX10xX98axX9xXaxX44xX87xXdxX15xX1xX922xX5xX20xX6xX15xX44xX15xX66xX6xX922xX30xX20xX3axXexX922xX5xX10xX15xX922xX56xX6xX15xX922xXexXbdxX20xX3axX4xX922xXexXbdxX3axX15xX66xX922xX4xX20xX3axX4xX922xX56xX20xX6xX922xXexX1xX3axX15xX66xX922xXexXbdxXdxX922xX215xX1xX3axX15xX66xX922xX66xXdxX6xX15xX44xX9fxX9fxX120xX11fxX11fxX120xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX66xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX44xX9dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX9fxX12dxX44xX15xX10xX2dcxX7xX44xX9fxX9fxX12dxX120xX44xX2xX12dxX1a6xX56xX11fxX2xXd09xX9fxX1a6xX2xX270xXexX270xXd09xX11fxX29exXd09xX5xX12dxXe2xX32exXbxX66xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX4xX3xX5xX25xX15xX3xX28xX25xX20xX3xX28xX2dxX6xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX30xX1cxX3axX3xX3cxX20xX3exX3xX28xX41xX3axXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX30xX12xX0xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111xX66xX6xX3xX30xX2dxX137xXexX3xX5xX14xX15xX3xX56xXf2cxX15xX3xXexXbdxX2dxXb0xX4xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX4xX20xX1c0xX4xX3xX28xX20xX6xX3xXexX1xX21xX15xX66xX3xXexXbdxX196xX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX66xXdxX6xX15xXaxX3xX1xXbdxX10xX98axX9xXaxX44xX87xXdxX15xX1xX922xX5xX20xX6xX15xX44xX15xX66xX6xX922xX30xX20xX3axXexX922xX5xX10xX15xX922xX56xX6xX15xX922xXexXbdxX20xX3axX4xX922xXexXbdxX3axX15xX66xX922xX4xX20xX3axX4xX922xX56xX20xX6xX922xXexX1xX3axX15xX66xX922xXexXbdxXdxX922xX215xX1xX3axX15xX66xX922xX66xXdxX6xX15xX44xX9fxX9fxX120xX11fxX11fxX120xXe2xX1xXexX9dxXaxX12xX111xX66xX6xX3xX30xX2dxX137xXexX3xX5xX14xX15xX3xX56xXf2cxX15xX3xXexXbdxX2dxXb0xX4xX3xXexXbdxX3axX15xX66xX3xX4xX20xX1c0xX4xX3xX28xX20xX6xX3xXexX1xX21xX15xX66xX3xXexXbdxX196xX3xX215xX1xX6fxX15xX66xX3xX66xXdxX6xX15xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXbdxX3axX15xX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xX21xX15xX66xX3xX30xX31xX3xXexXdxX15xX1xX3xX28xX2dxX137xX4xX3xX1xX26dxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX539xX922xX270xX270xX12dxX3xX4xXd7xX6xX3xX111xX66xX6xX3xX4xX15cxX15xX66xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX6fxX15xX66xX3xX15xX66xX1xX31xX3xX215xX1xXa6xX4xX3xX66xXdxX185xXbxX3xXexX461xX15xX66xX3xXexX25xX9dxX3xX1xX3axX41xXexX3xX28xX1c0xX15xX66xX3xX30xX1cxX3xX1xXdxX31xX20xX3xX3cxX20xX167xX3xXexXdxX14xX20xX3xX56xXdxX31xXexX3xX9dxXd4xX4xX3xXexXdxX14xX20xXe2xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX20xX5xX12xX0xX56xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbdxXaxX12xX0xX44xX56xXdxX30xX12xX0xX44xX56xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX539xX3axX20xXbdxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3axX3xX25axX3axX1cxX15xX3xX70axX2dxXc5xX15xX66xX44xX14dxX111xb4a3xX0xX44xXbxX12