Mực nhồi thịt kho tộ - món ngon ngày cuối tuần
Mực lựa con nhỏ xinh cỡ ngón tay cái hơn tẹo kho keo keo, cắt ớt tươi thêm ớt sate rồi hành lá mặn mặn thơm thơm trời ơi chấm với cải con hái trên sân thượng ăn kèm cơm nóng ngon nhức răng luôn.
2b05x4105x79fax3989x7719x3930x3b58x558ax43ecxa4d1x75d0x3287x58b6x9e76x439bx835bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9392x754ex68ccxXexX0x8ba7xXaxX17xX18xX19xXexX0x60d4x2cb5xX19x3c42xXexX0xXax9da6xX9x3af3xXdxX18x6ad6xX2fx9472x5ec0x3e88xX5x7c03xXbxXdxX17xX32xXex45a2x7d56xX2cxX9x56d4xXax4bd4xX35xX9xXbxXax68cexXbxX9x412fxXaxX24xX9xXbx6815xX9x5610xX9xXcx9bbaxX3fxX9xX3fx9722xX24xX3fxX9xX3fxX57x4a5cxX26xX9xX2cx9537xa2f9xX35xX9xXbxX61x3c60xX3fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3498xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cxX2cxX9xXdxX3cxX18xX9xX2cxX24xX3fxX9xX3fxXax56e1xX9x60acxX35xX3fxXaxX9xX2cx7f53xX9xX3fxX57xX53xX3fxX9xXbxX18xX26xX9xX2cx664exX35xX9xXax8071xX3fxX9xXbx3072xX24xX9xX49xXaxX24xX9xX49xX17xX24xX9xX49xX17xX24x5888xX9xX2cxa908xXbxX9x8347xXbxX9xXbxa7c4xXa5xX35xX9xXbxXax38c1xXcxX9xXbdxXbxX9xX2fxX18xXbxX17xX9x7518xX41xX35xX9xXaxX5dxX3fxXaxX9xXdxXa1xX9xXcx3877xX3fxX9xXcxXdfxX3fxX9xXbxXaxXa5xXcxX9xXbxXaxXa5xXcxX9xXbxXd2x4a78xX35xX9xXa5xX35xX9xX2cxXax7b12xXcxX9x7affxXbdxX35xX9xX2cx58c3xX35xX9xX2cxX24xX3fxX9xXaxXa1xX35xX9xXbxXd2xXc7xX3fxX9xX2fx2c9dxX3fxX9xXbxXaxXc1x7875xX3fxX57xX9x2c93xX3fxX9xX49x8635xXcxX9xX2cxXa5xXcxX9xX3fxX53xX3fxX57xX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxXax3dc2xX2cxX9xXd2xX11dxX3fxX57xX9xXdxX61x46e0xX3fxa70exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x77a9xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26x8befxX23xXdxX24xX2cxX49x4a75xXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17x8eb3xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fx8ddcxX35xX19xXbxXaxX169x64a1x3481x6261xX33xX8fxX16fxXaxX17xX35xX57xXaxXbxX169x79b1x5dd6x5842xX33xX8fxX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19ax4056xX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xaa68xX2axX199xX1a6x4d12xX1a8xX1d6xXbxX1d6xX1d6xX1a6xX2axXdxX1a8xX140x647fxX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXex4b7exX57xX61xX26xXc7xX3fxX9xXdxX35x2ed3xX61xX169xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX2cxX9xX62xX3fxX57xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexa2bfxX35x842fxX9xX2fxX62xX3fxX57xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX95xX9xXdxX119xX3fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xXc7xX61xXb7xX9xXaxX5dxX3fxXaxXb7xX9xXaxa5a2xXbxX9xX3fxXc7xXcxXb7xX9x73b2xXc1xXf2xX3fxX57xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xXa1xX2cxXaxX9xXdxX5dxXcxX169xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX2cxX9xX62xX3fxX57xX9xX3fxXaxX8dxX9xX3fxXaxX8dxX9xX2cxX95xX9xX3fxX57xX53xX3fxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXa1xX35xXb7xX9xXd2x8ac1xX18xX9xXdxX5dxXcxX9xX2fxX2bfxX2cxXaxX140xX9xX27axX35xX27cxX9xX2fxX62xX3fxX57xX9xXfdxXbdxX35xX9xXcxX95xX9xXbxXaxXa1xX35xX9xXaxX2bfxXbxX9xXdxX3cxX61xXb7xX9xXbxX35xXc7xX61xX9xX2fx4d24xXb7xX9xXaxX5dxX3fxXaxX9xXbxX8dxX35xX9xX8fxX18xX26xXb7xX9xXaxX2bfxXbxX9xX3fxXc7xXcxXb7xX9xXcxX4exXbxX9xX2cxXax9447xXbxX9xX2c7xXc1xXf2xX3fxX57xXb7xX9x6be6xX61x3701xXbxX9xX19xX18xX35xX9xX3fxXaxX41xX35xX9xXfdxX13exX9xXcxX3cxX2cxX9xXdxXfaxX26xX9xXbxX11dxXcxX9xX8fxX35xXc7xX3fxX9xX2cxX62xX9xX2c7xX46xX3fxXaxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX169xX23xXdxX24xX2cxX49xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17xX179xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19axX1cfxX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xX1d6xX2axX199xX1a6xX1daxX1a8xX1d6xXbxX1d6xX2axX19bxX19axXdxX2axX140xX1e5xX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX8fxXbxX50xX18xXdxX35xX57xX3fxX169xX9xX1e5xX61xX2fxXbxX35xX179xX26xX16fxX32xXexX4xXaxX35xXc7xX3fxX9xXcxX3cxX2cxX9xX3fxXaxX41xX35xX9xXfdxXbdxX35xX9xX2cxXaxX102xX24xX9xX19xX67xX61xX9x6669xX2cxXaxX24xX9xX8fx50cdxX61xX9xXcxX61xX62xX35xXb7xX9xX3fxXdfxX3fxX9xX8fxX4c8xX61xX9xX2cxXaxX18xX3fxXaxX9xX2fx3368xX9xX49xXaxX13exX3fxX57xX9xX23xXbaxX3fxX9xX19xX67xX61xX9xXfdxX13exX9xX3fxX57xXc1xXf2xX35x6a7exX9xX2cxXaxX35xXc7xX3fxX9xXdxX32axX18xX9xX3fxXaxX8dxX9xX49xXaxX35xX9xXaxXa5xX35xX9xXfdxX5dxX3fxX57xX9xX57xXbaxX33xX9xXd2xX18xX9xXbxXaxXa1xX24xX9xXbxX11dxXcxX9xXd2xX18xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX35xX9xX2c7xX67xX61xX9xXaxX5dxX3fxXaxX9xXdxXa1xX9xX2c7x62a5xX33xX9xX19xX54exX33xXb7xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXc7xXcxX9xXbdxXbxX9xX2fxX18xXbxX17xXb7xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX3cxX2cxX9xXfdxX5dxX24xXb7xX9xXbxXaxXc7xXcxX9xX2c7xXc1xXf2xX3fxX57xXb7xX9xX3fxXc1xXbdxX2cxX9xXcxXbaxXcxXb7xX9xXaxX2bfxXbxX9xX3fxXc7xXcxXb7xX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxXc1xXbdxX2cxX9xX19x5763xX18xX9xX8fxX35xXc7xXcxX9xXfdxX5dxX24xXb7xX9xX49xXaxX24xX9xX49xXaxX35xX9xX49xX17xX24xX9xX49xX17xX24xX9xXdxX2bfxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXc7xXcxX9xXbdxXbxX9xXbxXc1xXa5xX35xX9xXfdxX5dxX9xXbdxXbxX9xX2fxX18xXbxX17xXb7xX9xX3fxXc7xXcxX9xXfdxX59exX18xX9xX11dxX3fxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX169xX23xXdxX24xX2cxX49xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17xX179xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19axX1cfxX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xX1d6xX2axX199xX1a6xX1daxX1a8xX1d6xXbxX1cfxX19axX1daxX1d6xXdxX1a7xX140xX1e5xX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX169xX23xXdxX24xX2cxX49xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17xX179xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19axX1cfxX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xX1d6xX2axX199xX1a6xX1daxX1a8xX1d6xXbxX1a6xX199xX1daxX19bxXdxX1a6xX140xX1e5xX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX169xX23xXdxX24xX2cxX49xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17xX179xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19axX1cfxX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xX1d6xX2axX199xX1a6xX1daxX1a8xX1d6xXbxX19axX1a7xX2axX1daxXdxX199xX140xX1e5xX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX4xXaxXfaxXcxX9xXd2xX18xX61xX9xX2fxX62xX3fxX57xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxX102xX35xX9xX2cxX24xX3fxXb7xX9xX11dxX3fxX9xX49xX121xXcxX9xX2cxXa5xXcxX9xX3fxX53xX3fxX57xX9xXd2xXfaxXbxX9xX3fxX57xX24xX3fxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX169xX23xXdxX24xX2cxX49xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXdxX17xX179xXbxX169xX18xX61xXbxX24xX16fxXcxX18xXd2xX57xX35xX3fxX50xXd2xX35xX57xXaxXbxX169xX18xX61xXbxX24xX32xX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX169xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX140xXfdxX3fxX1cxX3fxX17xX193xX2fxX1cxX2axX19axX1cfxX2axX1cxX2axX1a8xX1a7xX19xX1d6xX2axX199xX1a6xX1daxX1a8xX1d6xXbxX2axX1a6xX1cfxX19bxXdxX1cfxX140xX1e5xX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX61xX2cxX9xX3fxXaxX24xX35xX9xXbxXaxX35xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX24xX9xXcxX24xX3fxX9xX3fxX57xX24xX3fxX9xX3fxX57xX18xX26xX9xX2cxX61xX24xX35xX9xXbxX61xX18xX3fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX37bxX2cxX9xX2cxXa1xX2cxX9xX23xX2bfxX3fxX9xXbxXaxX5dxX3fxXaxX9xX2cxX13exX3fxX57xX9xXfdxXbdxX35xX9xXaxXc1xXbdxX3fxX57xX9xX19x9659xX3fxX9xX2cxXa1xX2cxXaxX9xXdxX5dxXcxX9xXcxX53xX3fxX9xXcxXdfxX3fxX9xXcxX3cxX2cxX9xX3fxXaxX41xX35xX9xXbxXaxX46xXbxX9xX49xXaxX24xX9xXbxX4exX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x731exX24xX61xXd2xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX150xX387xX33xX9xX57xX35xX18xX9xX2c7x6fbdxX3fxXaxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe