Phường trung tâm TP Hà Tĩnh có thêm 2 nghệ nhân dân gian
(Baohatinh.vn) - Nghệ nhân Đậu Thị Hồng Chín và nghệ nhân Trương Thị Kiều Oanh (CLB dân ca, ví giặm phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã được trao bằng công nhận nghệ nhân dân gian.
4fb6xcdc4x561exd18cx8cedxa8a9xd0a9x8741x9d4dxX7xd889x7c95x73e5x9180xd2b8xdae3xX5xa113xXaxd300xc084xX1xcbb7xcc3dx62dax581axX3xXex6010xd16fxX17xX18xX3xXexc10dxc96bxX3xXcxX13xX3xdc15x5e8dxX3xXcx5d18xX17xX1xX3xX4x7da5xX3xXexX1x7642xX22xX3xb533xX3xX17xX18xX1x7266xX3xX17xX1xX21xX17xX3x87e6xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xX0x9272xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX10xX6xX43xXaxX12x50ccxX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3x7a5bxb659xX1cxX3xXcxX1x5431xX3xX27xd567xX17xX18xX3x6d7axX1xb721xX17xX3xb41cxX28xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xXcxX1bxX15xd007xX17xX18xX3xXcxX1xX71xX3x551cxXdx91a3xX1cxX3xbc41xX6xX17xX1xX3xa281xX78xc048x91a0xX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6x528dxX3xX7dxX7axX3xX18xXdx66a9xX22xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXa2xc97bxX4xX3xX27xX28xXaaxX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1x5a10xX3xd09bx85e3xX3xXcfxX15xdbe2xX4xX3xXexX1bxX6x894dxX3xbdbaxd49cxX17xX18xX3xX4x7b52xX17xX18xX3xX17xX1xX6cxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xa5c4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43x677bxXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxd06dxXdxX43xXexX1x9f61xX3x5f18xX37xdb5fxXbxa6a8x8869xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3x9f09x7887x530axXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43x8fe8xX2xX171xX145xX136xX37xX145xXex8215xX145xX2xX146xX147xX5xX138xXfdx98b6xXbxX18x6bb6xX1bxX9xX2xX179xX146xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexa140xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxb18exX110xX13bxXaxX12xX78xX1xXdxX97xX1cxX3xX37xX2xX4cxX145xXaaxX3xX78xXa1xXa2xX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xXaaxX3xX7dxX7axX3xX18xXdxXb1xX22xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXa2xXbcxX4xX3xX27xX28xX3xX9fxXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xXcdxX3xXex6545xX3xX4xX1x7736xX4xX3xXdcxX1cxX257xXdxX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxX3xX7dx7bb9xX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX4xX1xX28xXdaxX3xX22x7a75xX17xX18xX3xX171xX145xX3xX17xX26dxX22xX3xX61xX18xX28xX110xX3xXa2x6f18xX4xX3xX27xX74xX3xX7dxX97xX3xXexX1xX26dxX22xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX13bxX3xX2xX145xX3xX17xX26dxX22xX3xX17xX18xX28xX110xX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xX5xX6cxXbxX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xXbxX1xd65cxX3xX7dxX28xX3xXexX1bxX6xXdaxX3xXdcxXddxX17xX18xX3xX4xXe2xX17xX18xX3xX17xX1xX6cxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX171xX145xX179xX2xX37xXexX37xX138xX179xX145xX147xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX37xX171xX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xXcx9d09xXdxX3xXdcxX1cxX257xXdxX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxXaaxX3xX2xX145xX3xXexX1xX28xX17xX1xX3xX7dxXdxX34xX17xX3xX78xXa1xXa2xX3xXcfxXd0xX3xX22xX6xX17xX18xX3xXcfxb98bxX17xX3xX171xX3xXexXdxX438xXexX3xX22xcb39xX4xX3xX7dxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xXcfxXb1xX4xX3xX7xXbcxX4xX3xX7dxX28xX3xX4xXe2xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxXfdxX3xX78xX28cxX4xX3xXexXdxX438xXexX3xX22xX443xX4xX3xX4xX6xX3xX17xX18xXd4xXdxX3xX7dx561dxX3xXcfx66c6xXbxX3xX4x8db8xX6xX3xXcfx5205xXexX3xX17xX15xbceaxX4xXaaxX3xXexbb36xX17xX1xX3xX110xX34xX1cxX3xa7e4xX1cxX34xX3xX1xX15xX8dxX17xX18xXaaxX3xX4xXdaxX17xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xXfdxXfdxXfdxX3xXexX1xX1cxX3xX1x8252xXexX3xXcfxXe2xX17xX18xX3xXcfxd52dxXdaxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xXexX48axXdxX3xX13axX10xX22xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX138xX138xX138xX179xXexX179xX145xX145xX145xX179xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX171xX145xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xX6bxX21xX110xX3xX5xX28xX3xX22xd2ccxXexX3xXexX1bxXdaxX17xX18xX3xX17xX1x72c9xX17xX18xX3xX1xXdaxX40bxXexX3xXcfxX5fexX17xX18xX3xb8a2xX3xX17xX18xX1xX2bxX6xX3xX17xX1xXddxX22xX3xX1xX15xX48axX17xX18xX3xXcfxX438xX17xX3xX17xX1xX609xX17xX18xX3xX17xX18xX28xX110xX3xX5xacb0xX3xX5xX48axX17xX13bxX3xXcfxX74xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xXexX40bxXdaxX3xX1bxX6xX3xa42bxX1xXe2xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxX3xX7dxX26dxX17xX3xX1xX30xX6xXaaxX3xX7dxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xXddxX22xX3xX17xX21xX17xX18xX3xX4xX6xXdaxX3xXcfxX16xXdxX3xX7xX2c1xX17xX18xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xbd3dxX17xX3xX4xX1xXdaxX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX43xX21xX17xX3xXcfxX71xX6xX3xXbxX1xX15xX8dxX17xX18xXfdxX3xX0xX10xX22xX12xXcxX1bxXdaxX17xX18xX3xX4c5xX17xX1xX134xX3xXcxX6cxXbxX3xXexX1x7b9exX3xX78xXa1xXa2xX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xXaaxX3xX7dxX7axX3xX18xXdxXb1xX22xX3xXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXa2xXbcxX4xX3xX27xX28xX3xX7dxX48axXdxX3xX4xX6xX3xX652xX1xX4bcxX4xX3xb2a8xX95xX1xX4bcxX4xX3xX1xX28cxXexX3xX497xX1cxX34xX3xX1xX15xX8dxX17xX18x9c13xXfdxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX138xX145xX37xX146xXexX179xX146xX147xX138xX138xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX179xX145xX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX12xX6f8xXa1xX16xXdxX3xX22xX47dxX3xX1xX28cxXexX70bxX3xX4xX481xX6xX3xX17xX1xX40bxX4xX3xX7xX2bxX3x9fbcxX17xX3xX61xXdxX17xX1xX3xXcfxX15xXd4xX4xX3xXexX1xX6c8xX3xX1xXdxX3cxX17xX3xX497xX1cxX6xX3xX18xXdx72faxX17xX18xX3xX4xX6xX3xX17xX18xX847xXexX3xX17xX18xX28xXdaxXaaxX3xX7xX21xX1cxX3xX5xXbcxX17xX18xX3xX4xX481xX6xX3xX4xX1xX71xX3xX61xX18xX1cxX110xX63axX17xX3xXcxX1xX71xX3xX61xX18xX847xX4xX3xXa2xadebxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX2xX37x75e6xX171xXexX8f5xX147xX179xX171xX8f5xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX8f5xX136xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX12xXcxX6cxXbxX3xXexX1xX6c8xX3xXexX2c1xXbxX3xX4xX6xX3xX17xX609xX3xX7dxX48axXdxX3xXdcxX28xXdxX3xX1xX28cxXexX3xX6f8xa508xX21xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX4xX21xX1cxX3xX7dxX7axX3xXcfxX485xXexX3xX27xX74xX17xX18xX3xXa1xX6xX22xX70bxX0xX10xX22xX12xX3xX9fx833cxX28cxX17xX18xX3xXexX28cxX4xX134xX3x5409xXdxX3xX13xX1xXdaxX17xX18xXcdxXfdxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX2xX171xX8f5xX171xXexX145xX37xX8f5xX147xX8f5xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX2xX37xX8f5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xX82bxX17xX1xX3xXcxX1bxX15xX8dxX17xX18xX3xX27xX609xX1cxX3xX78xX1xX15xX8dxX17xX18xX3xX4xa32fxX17xX18xX3xX4xX1xX71xX3xXcxX1bxX15xX8dxX17xX18xX3xXcxX1xX71xX3xX95xXdxX97xX1cxX3xX9axX6xX17xX1xX3xXexX1bxXdaxX17xX18xX3xX4xX6xX3xX652xX1xX4bcxX4xX3xX6f8xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX110xX34xX1cxX3xXexX1xX15xX8dxX17xX18xX3xX7dxX6xX17xX18xX3xX22xXd0xXdxX3xX6xX17xX1xX3xX1xXb0exX17xX18xX70bxX3xX0xX10xX22xX12xX9fxX9c1xX28cxX17xX18xX3xXexX28cxX4xX134xX3xX9cbxX15xX8dxX17xX18xX3xX27xX15xX8dxX17xX18xXcdxXfdxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX37xX138xX8f5xX147xXexX136xX171xX136xX179xX136xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX171xX138xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xX6bxXb1xX4xX3xXdcxXdxX3cxXexXaaxX3xX18xXdxX847xX17xX18xX3xX4xX6xX3xX4xX481xX6xX3xX4xX1xX71xX3xX6bxX6cxX1cxX3xXcxX1xX71xX3xX27xX74xX17xX18xX3xX78xX1xX7axX17xX3xX18xX30xXbxX3xXbxX1xX696xX17xX3xXexX40bxXdaxX3xX17xX34xX17xX3xX652xX1xXe2xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX21xX22xX3xX17xX1xX40bxX4xX3xX5xXbcxX17xX18xX3xXcfxX847xX17xX18xX3xX7dxX48axXdxX3xX4xX6xX3xX652xX1xX4bcxX4xX3xX6f8xX27xX28xX17xX1xX3xX1xX15xX8dxX17xX18xX3xX7dxX97xX3xX497xX1cxX34xX3xXa2xX28cxX4xX70bxX3xX0xX10xX22xX12xX9fxX9c1xX28cxX17xX18xX3xXexX28cxX4xX134xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXa1xX15xX1cxXcdxXfdxX0xX4cxX10xX22xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX145xX136xX43xX171xX2xX147xX37xX2xX138xX37xXexX179xX147xX136xX2xX171xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX147xX136xX147xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xXcxXdxX438xXexX3xX22xX443xX4xX3xX6f8xX95xX1xX4bcxX4xX3xX4xX6xX3xX18xXdxXd0xX3xXdcxX40bxX17xX70bxX3xX4xX481xX6xX3xX82bxX17xX3xX61xXdxX17xX1xX3xXcfxX696xX110xX3xX21xX17xX3xXexX48fxX17xX1xX3xXcfxXd0xX3xX652xX1xX87bxXbxX3xX5xX40bxXdxX3xX4xX1xX15xX8dxX17xX18xX3xXexX1bxX48fxX17xX1xX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxX3xX7dxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxXfdxX3xX9cbxX48axXdxX3xX17xX1xXdxX97xX1cxX3xXexXdxX438xXexX3xX22xX443xX4xX3xXcfxX15xXd4xX4xX3xX43xX28xX17xX3xX43xbd00xX17xX18xX3xX4xXe2xX17xX18xX3xXbxX1xX1cxX3xX7dxX28xX3xXcfxXb1xX4xX3xX7xXbcxX4xXaaxX3xXdcxX1cxX257xXdxX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxX3xX7dxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xXcfxXd0xX3xXcfxX6c8xX3xX5xX40bxXdxX3xX485xX17xX3xXexX15xXd4xX17xX18xX3xX7xX21xX1cxX3xXcfxX6cxX22xX3xXexX1bxXdaxX17xX18xX3xX5xb556xX17xX18xX3xX652xX1xX28cxX17xX3xX18xXdxX4c5xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xXdaxX43xX110xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX17xXexX10xX1bxX3xX43xXexX1xX1cxX22xXdcxXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX43xXexX1xX134xX3xX136xX37xX138xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX134xX3xX145xX146xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfdxXdcxX6xXdaxX1xX6xXexXdxX17xX1xXfdxX7dxX17xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX37xX138xX4cxX2xX138xX171xX43xX171xX37xX138xX138xX179xX2xX145xXexX179xX146xX2xX145xX145xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xX184xX1bxX9xX37xX2xX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX12fxXdxX43xXexX1xX9xXaxX136xX37xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX145xX146xX147xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXdaxX17xXaxX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13axXexX209xX6xX5xXdxX18xX17xX134xX3xX181xX1cxX7xXexXdxX216xX110xX13bxXaxX12xX78x8e4fxX17xX18xX3xXexX40bxXdxX3xXdcxX1cxX257xXdxX3xX18xXdxX6xXdaxX3xX5xX15xX1cxXaaxX3xX78xX1xXdxX3xX1xX5fexXdxX3xXexX1bxX15x74b8xX17xX18xX3xX78xX1xXdxX3xX1xX5fexXdxX3xX9cbxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX9cbxXdxX3cxXexX3xX61xX6xX22xX3xXexX40bxXdxX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX13xX1xX6xX17xX3xXcxX1xX15xX3xX27xXdxX97xX17xX3xXexX1bxX6xXdaxX3xXdcxXddxX17xX18xX3xX4xXe2xX17xX18xX3xX17xX1xX6cxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xX1xX71xX3xX6bxX6cxX1cxX3xXcxX1xX71xX3xX27xX74xX17xX18xX3xX78xX1xX7axX17xX3xX7dxX28xX3xX4xX1xX71xX3xXcxX1bxX15xX8dxX17xX18xX3xXcxX1xX71xX3xX95xXdxX97xX1cxX3xX9axX6xX17xX1xXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xX43xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX34xX17xX3xX497xX1cxX6xX17xX134xX0xX4cxX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX209xXexX1xX1cxX22xXdcxX209xX6xX17xX43xX209xX7xX6xXbxXdaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX609xX3xX4xX1xX481xX3xX17xX1xXdxX3cxX22xX3xX17xXb1xX17xX18xX3xXexX48fxX17xX1xX3xX7dxX48axXdxX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xXaxX3xX1xX1bxX10xX216xX9xXaxX4cxX17xX1cxXdxX209xX1xXdaxX17xX18xX209xX7xXdaxX17xX18xX209xX5xX6xX4cxX17xX1cxX209xX4xX1xX1cxX209xX17xX1xXdxX10xX22xX209xX17xX6xX17xX18xX209xXexXdxX17xX1xX209xX7dxXdaxXdxX209xX43xX6xX17xX209xX4xX6xX209xX7dxXdxX209xX18xXdxX6xX22xX4cxX37xX37xX136xX171xX171xX147xXfdxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX43xXdxX6xX4cxX2xX37xX138xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX2xX2xX4cxX2xX145xX136xX43xX8f5xX138xX147xX2xX2xX8f5xX37xXexX179xX179xX2xX138xX136xX5xX138xXfdxX181xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX43xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX61xX609xX3xX4xX1xX481xX3xX17xX1xXdxX3cxX22xX3xX17xXb1xX17xX18xX3xXexX48fxX17xX1xX3xX7dxX48axXdxX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xXaxX3xX1xX1bxX10xX216xX9xXaxX4cxX17xX1cxXdxX209xX1xXdaxX17xX18xX209xX7xXdaxX17xX18xX209xX5xX6xX4cxX17xX1cxX209xX4xX1xX1cxX209xX17xX1xXdxX10xX22xX209xX17xX6xX17xX18xX209xXexXdxX17xX1xX209xX7dxXdaxXdxX209xX43xX6xX17xX209xX4xX6xX209xX7dxXdxX209xX18xXdxX6xX22xX4cxX37xX37xX136xX171xX171xX147xXfdxX1xXexX22xXaxX12xX61xX609xX3xX4xX1xX481xX3xX17xX1xXdxX3cxX22xX3xX17xXb1xX17xX18xX3xXexX48fxX17xX1xX3xX7dxX48axXdxX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXa2xX28xX3xX9cbx989exX3xXcxX1xX71xX3xX27xX74xX17xX18xX3xX27xX28xX3xX9fxX9c1xX61xX3xX2xX179xX171xX138xXcdxX3xXcfxX15xXd4xX4xX3xXdcxXdxX438xXexX3xXcfxX438xX17xX3xX5xX28xX3xX22xX5fexXexX3xX17xX609xX3xX4xX1xX481xX3xX17xX1xXdxX3cxX22xX3xX4xX21xX1cxX3xX5xX40bxX4xX3xXdcxX5fexX3xX9fxX78xXa1xXa2xXcdxX3xXexX1bxX28cxX4xX1xX3xX17xX1xXdxX3cxX22xXaaxX3xXexX21xX22xX3xX1xX1cxX110xX438xXexXaaxX3xXcfxX30xX17xX18xX3xX18xX30xXbxX3xX7dxX28xXdaxX3xX7xXed5xX3xXbxX1xX28cxXexX3xXexX1bxXdxX6c8xX17xX3xXbxX1xXdaxX17xX18xX3xXexX1bxX28xXdaxX3xX43xX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX3xX4xX481xX6xX3xXexX257xX3xX43xX21xX17xX3xXbxX1xX2c1xX3xXcxX21xX17xX3x6f38xX34xX17xX3xX9fxXbxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX9cbxX26dxX17xX3xX1400xX34xX17xX3xX209xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xXcdxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX43xXdxX7dxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99cxX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX3xX209xX3xX7xX25bxX4xX3xX7xX2c1xX17xX18xX3xX22xXd0xX17xX1xX3xX5xXdxX3cxXexXaxX3xX1xX1bxX10xX216xX9xXaxX4cxX7dxX6xX17xX209xX1xXdaxX6xX209xX1xX6xX209xXexXdxX17xX1xX4cxX43xX6xX17xX209xX4xX6xX209xX7dxXdxX209xX18xXdxX6xX22xX209xX7xX1cxX4xX209xX7xXdaxX17xX18xX209xX22xX6xX17xX1xX209xX5xXdxX10xXexX4cxX37xX37xX145xX147xX179xX2xXfdxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX18xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX43xXdxX6xX4cxX2xX37xX138xX4cxX17xX10xX12fxX7xX4cxX37xX37xX138xX37xX4cxX2xX37xX147xX43xX145xX2xX146xX8f5xX138xX2xX138xXexX136xX146xX2xX171xX5xX147xX209xX6xX17xX1xX43xX209xX6xXdxX209xX43xXdxX10xX17xXfdxX181xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX18xX3xXexX21xX22xX3xXcxX13xX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX4xX30xX3xXexX1xX34xX22xX3xX37xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX17xX1xX21xX17xX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX43xXdxX7dxX12xX0xX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99cxX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX3xX209xX3xX7xX25bxX4xX3xX7xX2c1xX17xX18xX3xX22xXd0xX17xX1xX3xX5xXdxX3cxXexXaxX3xX1xX1bxX10xX216xX9xXaxX4cxX7dxX6xX17xX209xX1xXdaxX6xX209xX1xX6xX209xXexXdxX17xX1xX4cxX43xX6xX17xX209xX4xX6xX209xX7dxXdxX209xX18xXdxX6xX22xX209xX7xX1cxX4xX209xX7xXdaxX17xX18xX209xX22xX6xX17xX1xX209xX5xXdxX10xXexX4cxX37xX37xX145xX147xX179xX2xXfdxX1xXexX22xXaxX12xX99cxX21xX17xX3xX4xX6xX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX3xX209xX3xX7xX25bxX4xX3xX7xX2c1xX17xX18xX3xX22xXd0xX17xX1xX3xX5xXdxX3cxXexX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX1bxXdaxX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXa1xX28xX3xX5xXdaxX40bxXdxX3xX1xX48fxX17xX1xX3xX43xXdxX63axX17xX3xX13axX15xX48axX17xX18xX3xX7dxX26dxX17xX3xX17xX18xX1xX3cxX3xX43xX21xX17xX3xX18xXdxX6xX17xX3xXdcxXbcxXexX3xX17xX18xX1cxX74xX17xX3xXexX27bxX3xXcfxX16xXdxX3xX7xX2c1xX17xX18xX3xX5xX6xXdaxX3xXcfxX5fexX17xX18xX3xX4xX481xX6xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX43xX21xX17xXaaxX3xX7xX6xX1cxX3xX652xX1xXdxX3xXcfxX15xXd4xX4xX3x788fxX61xc963xX9c1xX78xX9axX3xX4xXe2xX17xX18xX3xX17xX1xX6cxX17xX3xX5xX28xX3xX43xXdxX3xX7xX4c5xX17xX3xXbxX1xXdxX3xX7dxX6cxXexX3xXexX1xX6c8xX3xXcfxX40bxXdxX3xX43xXdxX3cxX17xX3xX4xX481xX6xX3xX17xX1xX21xX17xX3xX5xXdaxX40bxXdxXaaxX3xX6f8xX652xX1xXdaxX3xXdcxX28cxX1cxX70bxX3xX7dxX7axXaaxX3xX18xXdxXb1xX22xX3xXexXdxX438xXbxX3xXexX443xX4xX3xXcfxX15xXd4xX4xX3xX18xX48fxX17xX3xX18xXdxX609xXaaxX3xXex8e43xX6xX3xX7xX28cxX17xX18xXfdxX3xX99cxXb0exX3xX43xX71xX4xX1xX3xX78xX9axX9cbxd064xX99cxX209xX2xX179xX3xX4c5xX17xX1xX3xX1xX15xX107bxX17xX18xX3xXcfxX438xX17xX3xX22xX847xXdxX3xX22xXb1xXexX3xXcfxX16xXdxX3xX7xX2c1xX17xX18xXaaxX3xX17xX1xX15xX17xX18xX3xX17xX1xX609xX17xX18xX3xX4xX21xX1cxX3xX1xX28cxXexX3xX7dxa4a5xX17xX3xX7dxX6xX17xX18xX3xX5xX34xX17xX3xXexX1bxX34xX17xX3xX652xX1xXbcxXbxX3xX43xX4c5xXdxX3xXcfxX485xXexX3xX27xX28xX3xXcxX2bxX17xX1xX3xX110xX34xX1cxX3xX43xX485xX1cxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX43xXdxX7dxX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX1cxX5xX12xX0xX43xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX4cxX43xXdxX7dxX12xX0xX4cxX43xXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82bxX1cxXexX1xXdaxX1bxXaxX12xX78x707bxX22xX3xX27xXdaxX28xX0xX4cxXbxX12
Cẩm Hoà