Ông Trump tuyên bố thắng cử khi vận động ghế Thượng viện tại bang Georgia
Tổng thống Trump tuyên bố rằng, việc ông giành được hơn 74 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 vừa qua là quá đủ để giúp ông đảm bảo chiến thắng.
c7c7xdb53x11fa0x11d95xf522x11bc8xef15xc9b2x1380bxX7xcf14xd4dfxe82bx12fcdx13cf4xd9dfxX5xdb15xXaxfb51xe135x1168bx1464axX3xXcx13c2bx12f85x107b4xXbxX3xXexX19x143baxdba5xX14xX3xd51cxc824xX3xXexX1xf921xX14xX15xX3xX4xc9aexX3xead2xX1xXdxX3x122cbx14e84xX14xX3x11422xfe18xX14xX15xX3xX15xX1xf3a7xX3xXcxX1xfb8bxcb02xX14xX15xX3xX33xXdx141f2xX14xX3xXex1309bxXdxX3xX23xX6xX14xX15xX3x13ee4xX10x13fd4xX18xX15xXdxX6xX0x11255xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144a6xX10xX6x117f4xXaxX12xXcxefc6xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX18xdff3xX14xX15x13b34xX3xX33xXdxX49xX4xX3x11b71xX14xX15xX3xX15xXdx118cbxX14xX1xX3xX37xX42xX43xX4xX3xX1xecc0xX14xX3xfe08xe52dxX3xXexX18xXdxX49xX19xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23x14ee2xX19xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xXexX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX33xX9dxX57xX3xXexX1xfbb4xX14xX15xX3xX2xX2xX3xX33x101a3xX6xX3x1360axX19xX6xX3xX5xX9dxX3xXebxX19xXe0xX3xX37x11ecexX3xX37x12ff6xX3xX15xXdx12117xXbxX3xX97xX14xX15xX3xX37x1323cxX1axX3xX23xX106xX57xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15x12aabxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130a1xX57xX6fxX1fxXaxX12xXcxX18xX57xX14xX15xX3xX7x13477xX3xX2fxXdxX49xX14xX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX1xX34xX19xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX37xXbaxX19xX3xXexXdxX20xX14xX3xXexX4dxXdxX3x13742xX6xX5xX6fxX57xX7xXexX6xX90xX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX33xX9dxX57xX3xX1xX97xX1axX3xXebxX19xX6xX3xdc88x1243cxX5dxX2xdeffx12de3xX90xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3x14d1axdb6fxX3x13249xX57xX14xX6xX5xX6fxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexXe0xXdxX3xX2fxX1xf7a8xX14xX15xX3xX37xd480xX14xX1xX3xX4xf32fxX3xX7xX135xX3xX15xXdxX6xX14xX3xX5xX34xX14xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xXexX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX90xX3xX37x10917xX14xX15xX3xXexX1x112c5xXdxX3xX2fxX1xX1a9xX14xX15xX3xX37xX1aexX14xX1xX3xX97xX14xX15xX3xX37x1286bxX3xX15xXdxX9dxX14xX1xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX33xfdb1xXdxX3xX4xXe0xX4xX1xX3xX23xXdxX49xXexX3xX5xX20exX14xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11346xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax10a1dxXdxX6fxXexX1x123c9xX3x12ccbxX2xX181xXbxea6bxd2faxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX255xX3xXabxXabxf130xXbxX25bxX25cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX118xX23xX6xX57xX1xX6xXexXdxX14xX1xX118xX33xX14xX5dxX14xX10xX250xX7xX5dxX184xfbc3xXabxX268xX5dxX2xX28axX268xX6fxX28axX2xX184xX2xX184x10ca3xX184xXexX257xX181xX297xX184xX5xX297x14e33xXexX18xX19xX1axXbxX118x141a6xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xXexX4dxXdxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xXaxX3xX250xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX257xX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxXabxXabxX268xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX241xX6xXbxXexXdxX57xX14xXaxX12xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX193xX194xX3xX196xX57xX14xX6xX5xX6fxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX118xX3x14392xX14xX1xX255xX3x14b36xX10xX19xXexX10xX18xX7xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12x127c5xX241xX1xXfexX14xX15xX3xXexX97xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX4dxXdxX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX118xX3xX241xX1xXfexX14xX15xX3xXexX97xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX4dxXdxX3xd63dxX5xX57xX18xXdxX6fxX6xX90xX3xf494xX1xXdxX57xX3xX33xX9dxX3xX18x11c1fxXexX3xX14xX1xXdx12ecdxX19xX3xX23xX6xX14xX15xX3xX2fxX1xXe0xX4xX3xX33xX9dxX3xX4xX1xXfexX14xX15xX3xXexX97xXdxX3xX37xX6xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX14xX9dxX1fxX118xX3xXcxX3bdxXexX3xX4xX106xX3xX14xX1xd640xX14xX15xX3xX15x1277bxX3xXexX97xXdxX3xX4xX1b3xX3xXexX1xXfaxX3xX5xX9dxX1axX3xX5xX9dxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX7xX135xX3xXf7xX14xX15xX3xX1xX38xX3xX33xX9dxX3xX4xX1xX1e6xX3xX37xX43xXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX7xX24xX3xX5xXdxX49xX19xX3xX37xX42xX43xX4xX3xX4xX97xX14xX15xX3xX23xX24xe561xX90xX3xX97xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX14xX1b3xXdxX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX18xX8dxX14xX15xX90xX3xX33xXdxX49xX4xX3xX97xX14xX15xX3xX15xXdxX9dxX14xX1xX3xX37xX42xX43xX4xX3xX1xXa7xX14xX3xXaaxXabxX3xXexX18xXdxX49xX19xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23xXbaxX19xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX33xX9dxX57xX3xXexX1xXe0xX14xX15xX3xX2xX2xX3xX33xXe8xX6xX3xXebxX19xX6xX3xX5xX9dxX3xXebxX19xXe0xX3xX37xXf7xX3xX37xXfaxX3xX15xXdxXfexXbxX3xX97xX14xX15xX3xX37xX106xX1axX3xX23xX106xX57xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX90xX3xX37xX1e0xX14xX15xX3xXexX1xX1e6xXdxX3xX14xX1xX3bdxX14xX3xX1axX4dxX14xX1xX3xX18xX8dxX14xX15xX3xX4xX57xX14xX3xX7xX24xX3xX14xX9dxX1fxX3xX36dxX37xXe0xX14xX15xX3xX14xX1xd33bxX3xX18xX6xX3xX4x14bdfxX14xX3xX4xX1b3xX3xXexX1xXfaxX3xX4xX6xX57xX3xX1xXa7xX14xX45dxX3xX14xX3exX19xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX196xfd80xX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX2fxX1xX97xX14xX15xX3xXexX413xX1axX3xX4xXe0xX4xX1xX3xX36dxX5xX57xX4dxXdxX3xX23xcb29xX3xX1axX38xXexX3xX7xX24xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xXf7xX6xX3xX97xX14xX15xX45dxX118xX3xXcxX18xX42xX20exX4xX3xX37xX1b3xX90xX3xX97xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX14xX1xXdxX3c3xX19xX3xX5xXbaxX14xX3xX4xXe0xX57xX3xX23xX19xX38xX4xX3xXbxX1xX10xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX4xX1b3xX3xX1xX9dxX14xX1xX3xX33xXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX5xX34xX14xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xXexX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xX36dxX241xX1xXfexX14xX15xX3xXexX97xXdxX3xX33xcad9xX14xX3xX7xX54cxX3xX15xXdxX9dxX14xX1xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX45dxX90xX3xX97xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xX33xX9dxX3xX14xX1b3xXdxX3xXexX1xX20xX1axX3xX18xX8dxX14xX15xX3xX36dx12c64xX106xX14xX15xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX37xX6xX14xX15xX3xX4xX24xX3xX15xX28xX14xX15xX3xXexXe0xX4xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX37xX3exX14xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX118xX3xX6cx13cb1xX3xX37xX6xX14xX15xX3xX4xX24xX3xX15xX28xX14xX15xX3xX4xX42xX20exXbxX3xX184xX3xX15xX1xX3exX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xXebxX19xX6xX14xX3xXexX18xX6aexX14xX15xX3x100aaxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX14xX9dxX1fxX3xX33xX9dxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xX3exX3xX37xX1b3xX3xX5xX9dxX3xXexX19xX1fxX3exX14xX3xXbxX1xX552xX14xX15xX3xXexX1xXf7xX3xX4xX19xX24xXdxX3xX4xecfaxX14xX15xX3xX37xXfaxX3xX4xfa68xX19xX3xX14xX42xX20exX4xX3xX193xX194xX45dxX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX14xX1xX3bdxX14xX3xX1axX4dxX14xX1xX90xX3xXcxX1xX24xX14xX15xX3xX37xX24xX4xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX241xX38xX14xX15xX3xX1xX552xX6xX3xX4xXf7xX6xX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX90xX3xX97xX14xX15xX3xX128xX18xXdxX6xX14xX3x11f49xX10xX1axXbxX3xX37xXe0xX14xX15xX3xX5xX54cxX3xX4xX1b3xX3xXexX1xXfaxX3xX14xX15x10ea2xX14xX3xX4xX1x11f6exX14xX3xX4xXe0xX4xX3xX1xX9dxX14xX1xX3xX33xXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX5xX34xX14xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xXexX1xXe0xX14xX15xX3xX2xX2xX90xX3xX14xX1xX42xX14xX15xX3xX97xX14xX15xX3xX3bdxX1fxX3xX37xX1f9xX3xX23xX58cxX3xX4xX19xX38xX4xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX196xX57xX14xX6xX5xX6fxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX1b3xX3xX1axX79exXexX3xXexX4dxXdxX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX37xXfaxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX57xX3xX4xXe0xX4xX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX14xX15xX1xX1aexX3xX7x105d7xX3xX241xX38xX14xX15xX3xX1xX552xX6xX3xX196xX6xX33xXdxX6fxX3x121b0xX10xX18xX6fxX19xX10xX3xX33xX9dxX3xX783xX10xX5xX5xX1fxX3x132a1xX57xX10x109baxX878xX5xX10xX18xX3xXexX18xX57xX14xX15xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX37xX19xX6xX3xX14xX42xX20exX4xX3xX18xXfexXexX3xXebxX19xX6xX14xX3xXexX18xX6aexX14xX15xX3xX1xX42xX20exX14xX15xX3xXexX20exXdxX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX23xX58cxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX181xX5dxX2xX118xX3xX241xX1xX79exX14xX15xX3xX4xX19xX24xXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX14xX9dxX1fxX3xX7xX54cxX3xXebxX19xX1fxX3exXexX3xX37xX1aexX14xX1xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX14xX9dxX57xX3xX14xX28xX1axX3xXebxX19xX1fxX3c3xX14xX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xX7xX57xXe0xXexX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xX193xX194xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX57xX6fxX1fxXaxX12xX6cxXdxX49xX14xX3xX184xX3xX719xX14xX15xX3xX33xXdxX20xX14xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX241xX38xX14xX15xX3xX1xX552xX6xX3xX37xX6xX14xX15xX3xX6fxX1e0xX14xX3xX5xX135xX4xX3xX37xXe0xX14xX1xX3xX23xX4dxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9dxX14xX1xX3xX33xXdxX20xX14xX3xX4xXf7xX6xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX5xX9dxX3xdce6xX57xX14xX3xX3b4xX7xX7xX57xX878xX878xX3xX33xX9dxX3xX350xX6xXbxX1xX6xX10xX5xX3xc9e0xX6xX18xX14xX57xX4xX2fxX3xX37xXfaxX3xX23xX106xX57xX3xX33xX49xX3xX15xX1xX3exX3xXexX1xX42xX43xX14xX15xX3xX14xX15xX1xX1aexX3xX7xX854xX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX118xX3xdd36xX3exX19xX3xX66dxX106xX14xX15xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX15xXdxX9dxX14xX1xX3xX37xX42xX43xX4xX3xX4xX106xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1xX3exX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX90xX3xXexX1xX413xX3xX7xX24xX3xX15xX1xX3exX3xX15xXdxX40exX6xX3xX66dxX106xX14xX15xX3xX241xX38xX14xX15xX3xX1xX552xX6xX3xX33xX9dxX3xX66dxX106xX14xX15xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX4dxXdxX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xX7xX54cxX3xX5xX9dxX3xX181xX28axX2a0xX181xX28axX118xX3xX783xX1xXdxX3xX37xX1b3xX90xX3xX865xX1xX1b3xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX7xX54cxX3xX5xX9dxX3xX14xX15xX42xX1e6xXdxX3xX23xX58cxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xXebxX19xX1fxX3exXexX3xX37xX1aexX14xX1xX118xX3xXcxX18xX42xX20exX4xX3xX37xX1b3xX3xX1xX97xX1axX3xXebxX19xX6xX90xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX37xX799xX14xX15xX3xXexX106xXdxX3xX6fxX552xX14xX15xX3xXcxX250xX10xX10xXexX3xX4xX1xX57xX3xX23xXdxX3exXexX90xX3xX97xX14xX15xX3xX37xX1f9xX3xX1fxX20xX19xX3xX4xXbaxX19xX3xX1axX38xXexX3xXbxX1xXdxX20xX14xX3xX1xX6aexXbxX3xX37xX79exX4xX3xX23xXdxX49xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX4xXa7xX3xXebxX19xX6xX14xX3xX5xX34xXbxX3xXbxX1xXe0xXbxX3xXexX4dxXdxX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX37xXfaxX3xXexX1xX106xX57xX3xX5xX19xX34xX14xX3xX33xX3c3xX3xX2fxX3exXexX3xXebxX19xX106xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX118xX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX18xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX20xX14xX3xXebxX19xX6xX14xX255xX0xX5dxX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2a0xXexX1xX19xX1axX23xX2a0xX6xX14xX6fxX2a0xX7xX6xXbxX57xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX181xX28axX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX4xX552xX14xX3xX5xX4dxXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX14xX1xXdxX49xX1axX3xX2fx143e5xX90xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX5xX9dxX1axX3xX15xX413xcda3xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxX6fxXdxX10xX1axX2a0xX14xX57xX14xX15xX5dxX181xX28axX2a0xX14xX15xX6xX1fxX2a0xX4xX57xX14xX2a0xX5xX6xXdxX2a0xX4xX19xX6xX2a0xX14xX1xXdxX10xX1axX2a0xX2fxX1fxX2a0xXexX57xX14xX15xX2a0xXexX1xX57xX14xX15xX2a0xXexX18xX19xX1axXbxX2a0xX5xX6xX1axX2a0xX15xXdxX5dxX184xX28axX184xXaaxX268xXaaxX118xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5dxX1axX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX184xX28axX5dxX14xX10xX250xX7xX5dxX184xX28axXabxXaaxX5dxX2xX28axX181xX6fxX257xX2xX184xX184xX257xX297xX181xXexX184xXaaxX297xXaaxX5xX184xX2a0xXbxX1xX57xXexX57xX2a0xX2xX2a0xX2xX257xX28axX257xX181xX297xX181xXaaxX184xX181xc7f1xXaaxX118xX2a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xXexX4dxXdxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX181xX28axX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX4xX552xX14xX3xX5xX4dxXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX14xX1xXdxX49xX1axX3xX2fxXba7xX90xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX5xX9dxX1axX3xX15xX413xXbc1xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxX6fxXdxX10xX1axX2a0xX14xX57xX14xX15xX5dxX181xX28axX2a0xX14xX15xX6xX1fxX2a0xX4xX57xX14xX2a0xX5xX6xXdxX2a0xX4xX19xX6xX2a0xX14xX1xXdxX10xX1axX2a0xX2fxX1fxX2a0xXexX57xX14xX15xX2a0xXexX1xX57xX14xX15xX2a0xXexX18xX19xX1axXbxX2a0xX5xX6xX1axX2a0xX15xXdxX5dxX184xX28axX184xXaaxX268xXaaxX118xX1xXexX1axXaxX12xX181xX28axX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX4xX552xX14xX3xX5xX4dxXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX14xX1xXdxX49xX1axX3xX2fxXba7xX90xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX5xX9dxX1axX3xX15xX413xXbc1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX9cexX799xX1axX3xX1axX42xXa7xXdxX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX4xX552xX14xX3xX5xX4dxXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX14xX1xXdxX49xX1axX3xX2fxXba7xX3xX1xXdxX49xX14xX3xX14xX6xX1fxX3xX4xXf7xX6xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX196xX57xX14xX6xX5xX6fxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX37xX42xX43xX4xX3xX6fxX135xX3xX37xX57xXe0xX14xX3xX7xX54cxX3xXbxX1xXe0xX3xX33xd93cxX3xX1axX6aexXdxX3xXexXdxX3c3xX14xX3xX5xX49xX3xX14xX1xX42xX3xXbxX1xXbaxX14xX3xX5xX20exX14xX3xXexX1xX1e6xXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xXexX18xX42xX20exX4xX3xX37xX1b3xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX33xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX128xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX1xX57xX9dxX14xX3xXexX3bdxXexX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xX5xX4dxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23xX8dxX14xX15xX3xXexX6xX1fxX90xX3xX25bxXe0xX4xX3xX14xX1xX34xX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX1xX19xX38xX4xX3xX33xX3c3xX3xX118xX118xX118xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxXebxX19xX57xX4xX2a0xXexX10xX5dxX23xX6xX14xX15xX2a0xX15xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX2a0xX1xX57xX6xX14xX2a0xXexX6xXexX2a0xX2fxXdxX10xX1axX2a0xX5xX6xXdxX2a0xXbxX1xXdxX10xX19xX2a0xX23xX6xX14xX15xX2a0xXexX6xX1fxX2a0xX25bxX6xX4xX2a0xX14xX1xX6xX14xX2a0xX4xX1xXdxX10xX14xX2a0xXexX1xX6xX14xX15xX2a0xXexX1xX19xX57xX4xX2a0xX33xX10xX2a0xX57xX14xX15xX2a0xX23xXdxX6fxX10xX14xX5dxX184xX28axX184xX297xXabxX2xX118xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5dxX1axX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX184xX28axX5dxX14xX10xX250xX7xX5dxX184xX28axXabxX257xX5dxX2xX184xXabxX6fxX181xX28axX268xXabxX268xXabxXaaxXexXc5axXaaxX297xX181xX5xXabxX2a0xXexX6xXdxX2a0xX25bxX19xX57xX14xX15xX118xX2a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xXexX4dxXdxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX128xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX1xX57xX9dxX14xX3xXexX3bdxXexX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xX5xX4dxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23xX8dxX14xX15xX3xXexX6xX1fxX90xX3xX25bxXe0xX4xX3xX14xX1xX34xX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX1xX19xX38xX4xX3xX33xX3c3xX3xX118xX118xX118xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxXebxX19xX57xX4xX2a0xXexX10xX5dxX23xX6xX14xX15xX2a0xX15xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX2a0xX1xX57xX6xX14xX2a0xXexX6xXexX2a0xX2fxXdxX10xX1axX2a0xX5xX6xXdxX2a0xXbxX1xXdxX10xX19xX2a0xX23xX6xX14xX15xX2a0xXexX6xX1fxX2a0xX25bxX6xX4xX2a0xX14xX1xX6xX14xX2a0xX4xX1xXdxX10xX14xX2a0xXexX1xX6xX14xX15xX2a0xXexX1xX19xX57xX4xX2a0xX33xX10xX2a0xX57xX14xX15xX2a0xX23xXdxX6fxX10xX14xX5dxX184xX28axX184xX297xXabxX2xX118xX1xXexX1axXaxX12xX128xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX1xX57xX9dxX14xX3xXexX3bdxXexX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xX5xX4dxXdxX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX23xX8dxX14xX15xX3xXexX6xX1fxX90xX3xX25bxXe0xX4xX3xX14xX1xX34xX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX1xX19xX38xX4xX3xX33xX3c3xX3xX118xX118xX118xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX42xX3xX2fx139e8xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX128xX18xX6xX6fxX3xX350xX6xX878xX878xX10xX14xX7xXbxX10xX18xX15xX10xX18xX90xX3xX14xX15xX42xX1e6xXdxX3xXbxX1x14b2exX3xXexX18xXe0xX4xX1xX3xX33xX3bdxX14xX3xX37xX3c3xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX90xX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX2xXc5axX5dxX2xX2xX3xX180xX15xXdxX1e6xX3xX193xX194xX185xX3xX4xX1xX57xX3xX23xXdxX3exXexX90xX3xX33xXdxX49xX4xX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xX5xX4dxXdxX3xX23xX8dxX14xX15xX3xXexX6xX1fxX3xX15xXbaxX14xX3xX181xX3xXexX18xXdxX49xX19xX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX37xX1f9xX3xX1xX57xX9dxX14xX3xXexX3bdxXexX3xX33xX9dxX3xX37xX1f9xX3xX25bxXe0xX4xX3xX14xX1xX34xX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xXexX1xX19xX38xX4xX3xX33xX3c3xX3xX719xX14xX15xX3xX33xXdxX20xX14xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX37xX106xX14xX15xX3xX196xX56fxX14xX3xX4xX1xXf7xX3xX983xX57xX10xX3xX128xXdxX6fxX10xX14xX118xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX33xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX783xXdxXfaxX1axX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX5xX4dxXdxX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX90xX3xX999xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX3xX2fxX1xX1b3xX3xX5xX9dxX1axX3xX5xX6xX1fxX3xX4xX1xX19xX1fxXfaxX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xXf7xX6xX3xX97xX14xX15xX3xX118xX118xX118xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxXebxX19xX57xX4xX2a0xXexX10xX5dxX2fxXdxX10xX1axX2a0xXbxX1xXdxX10xX19xX2a0xX5xX6xXdxX2a0xX57xX2a0xX23xX6xX14xX15xX2a0xX15xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX2a0xX250xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX2a0xX2fxX1xX57xX2a0xX5xX6xX1axX2a0xX5xX6xX1fxX2a0xX4xX1xX19xX1fxX10xX14xX2a0xX4xX1xXdxX10xX14xX2a0xXexX1xX6xX14xX15xX2a0xX4xX19xX6xX2a0xX57xX14xX15xX2a0xX23xXdxX6fxX10xX14xX5dxX184xX28axX184xX184xX268xXaaxX118xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX5dxX1axX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX184xX28axX5dxX14xX10xX250xX7xX5dxX184xX28axXabxX257xX5dxX2xX184xXabxX6fxXabxX28axXc5axX181xX28axX181xX297xXexXaaxXaaxX257xXabxXc5axX5xX28axX118xX2a7xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX19xX1fxX20xX14xX3xX23xX24xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xX2dxX3xX2fxX1xXdxX3xX33xX34xX14xX3xX37xX38xX14xX15xX3xX15xX1xX3exX3xXcxX1xX42xX43xX14xX15xX3xX33xXdxX49xX14xX3xXexX4dxXdxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX33xX12xX0xX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX783xXdxXfaxX1axX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX5xX4dxXdxX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX90xX3xX999xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX3xX2fxX1xX1b3xX3xX5xX9dxX1axX3xX5xX6xX1fxX3xX4xX1xX19xX1fxXfaxX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xXf7xX6xX3xX97xX14xX15xX3xX118xX118xX118xXaxX3xX1xX18xX10xX878xX9xXaxX5dxXebxX19xX57xX4xX2a0xXexX10xX5dxX2fxXdxX10xX1axX2a0xXbxX1xXdxX10xX19xX2a0xX5xX6xXdxX2a0xX57xX2a0xX23xX6xX14xX15xX2a0xX15xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX2a0xX250xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX2a0xX2fxX1xX57xX2a0xX5xX6xX1axX2a0xX5xX6xX1fxX2a0xX4xX1xX19xX1fxX10xX14xX2a0xX4xX1xXdxX10xX14xX2a0xXexX1xX6xX14xX15xX2a0xX4xX19xX6xX2a0xX57xX14xX15xX2a0xX23xXdxX6fxX10xX14xX5dxX184xX28axX184xX184xX268xXaaxX118xX1xXexX1axXaxX12xX783xXdxXfaxX1axX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX5xX4dxXdxX3xX6dfxX3xX23xX6xX14xX15xX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX90xX3xX999xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX3xX2fxX1xX1b3xX3xX5xX9dxX1axX3xX5xX6xX1fxX3xX4xX1xX19xX1fxXfaxX14xX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xXf7xX6xX3xX97xX14xX15xX3xX118xX118xX118xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX18xX57xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX241xXe0xX4xX3xXebxX19xX6xX14xX3xX4xX1xX719xX4xX3xX23xXbaxX19xX3xX4xX2dxX3xX193xX194xX3xX14xX15xX9dxX1fxX3xX2xX268xX5dxX2xX2xX3xX180xX15xXdxX1e6xX3xX37xX1aexX6xX3xXbxX1xX42xXa7xX14xX15xX185xX3xX4xX1xX57xX3xX23xXdxX3exXexX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX19xX38xX4xX3xX2fxXdxXfaxX1axX3xXbxX1xXdxX3exX19xX3xX5xX4dxXdxX3xX6dfxX3xX55xX10xX57xX18xX15xXdxX6xX3xX33xX9dxX3xX999xXdxX7xX4xX57xX14xX7xXdxX14xX3xX2fxX1xX97xX14xX15xX3xX4xX1b3xX3xX2fxX1xX106xX3xX14xX799xX14xX15xX3xX5xX9dxX1axX3xXexX1xX6xX1fxX3xX37xX73xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX14xX3xXexX1xX28xX14xX15xX3xX4xXf7xX6xX3xXcxX73xX14xX15xX3xXexX1xX24xX14xX15xX3xX37xX28xX4xX3xX4xX2dxX3xX983xX57xX10xX3xX128xXdxX6fxX10xX14xX3xXexX4dxXdxX3xX4xXe0xX4xX3xX23xX6xX14xX15xX3xX14xX9dxX1fxX118xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX33xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX19xX5xX12xX0xX6fxXdxX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX33xX12xX0xX5dxX6fxXdxX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10262xX57xX19xX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX15dxX3b4xX15dxX0xX5dxXbxX12