Thế giới nổi bật trong tuần: Hai thân tín của ông Trump ra đi trong một ngày
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 13/8 - 19/8/2017).
4591x496fxd36cxf6d6x6e91x812excaf3xa056xd7cexX7xb8e2x6f68x5c60x5ad6x8e51xbaf7xX5xbb4exXax45b6xXcxX1x857axX3x81e0xXdx57c4xXdxX3x6011xe863xXdxX3xbfc9xfa79xXexX3xXexb4bbx770fxX1cxX17xX3xXex9da1xde18xX1cx8237xX3xc42exX6xXdxX3xXexX1xb4c8xX1cxX3xXex9635xX1cxX3xX4x85f2xX6xX3xea3exX1cxX17xX3xXcxX25xX2bxabd2xXbxX3xX25xX6xX3xa971xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xacaaxXexX3xX1cxX17xc065x8c61xX0xbacexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x538axXaxX12xaaefx4a74xX26xX3xX30xX5dxX3xXcx4a23xX1cxX1xX3xX4exXdx792dxX1cxX3xXex7306xX3xXexX1dxX1cxX17xX3xX1xf1caxXbxX3xX4xX76xX4xX3xXexXdxX1cxX3xXex8c3bxX4xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXexX3xX1cxX1x5973xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX2cxX1cxX3xe724xd5aaxX6xX3x664dxX2bxX6xX3x7711xXexXc0xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2x4bb5xX60x9e04xX3x90c1xX3xX2x548axX60xXd3xX60xc017x48c5xX2x8646x8eeex63a4xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa974xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10x4a97xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xe31cxXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxcbd9xXdxX72xXexX1xX2ex5dedxXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXd8xX130xXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxf922xXd8xX2x6673xXexXd1xXd3xXdfxXddxX5xXddxXe1x8f87xXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxc39fxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xe1bcxX5exX25xXdxX6xX3x5f07x80a2xX2bxX3xX17x485exXdxX3xf29fxXdxX221xX1cxX3xX30xX8fxXbxX3x52f5xX2bx84a6xX4xX3xX17xXdx6898xXdxX3xXexX76xX1cxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX72xX26xX3x95c1xcd14xX3xX4exX9bxX1cxX17xX3xX4exX2cxX2bxX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xXcxX25xX26xX1cxX17xX3xX20xX9bxX4xX3xXexX1x725dxX3xX17xX87xXdxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXcxX1xX26exX3xX220xebf6xX3xX228xXdxX221xX1cxX3xX30xX8fxXbxX3xX231xX2bxX233xX4xX3xXbfxX5dxX3xXf1xX1xX3exX3xXex884cxX4xX1xX3xX30xX58xXdxX3xX4exfabcxX1cxX17xX3xX75xX238xX26xX3xX6xX1cxX3xX228xXdxX221xX1cxX3xX30xX8fxXbxX3xX231xX2bxX233xX4xX3xXc7xX30x8914xX75x882axX3xX228xX30xX231xXe0x5076xX3xX2bax989exXdxX3xX7xX9bxX3xX21axX5exX25xXdxX6xX3xXexX2c5xXdxX3xX228xXdxX221xX1cxX3xX30xX8fxXbxX3xX231xX2bxX233xX4xX3xX75xX6xX7xX1xX6xX25xX3x97aaxX6xX6xX20dxX6xX25xXdxX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXdfxX60xXd3xX3xX4exb6c2xX3xX220xX221xX2bxX3xX17xX225xXdxX3xX17xXdxX238xXdxX3xXexX76xX1cxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xXc3xX2bxX36xX1cxX3xX72xX26xX3xX24cxX24dxX3xX72x8d74xX1cxX3xX4exX2cxX2bxX3xXexX2c5xXdxX3xX21axX5exX25xXdxX6xX2c2xX3xX4xX76xX26xX3xX20xX2bxX58xX4xX3xX5x471cxX4xX3xX5xX26exX8fxX1cxX17xX3xX1cxX5dxX5exX3xX4exX2fdxX3xX17xXdxX15xXexX3xX1xX2c5xXdxX3xX1cxX1xXdxcb14xX2bxX3xX72xX36xX1cxX3xXexX1xX26ex932cxX1cxX17xX3xXbfxX41xX3xXexX58xXdxX3xX4xe4b7xX1cxX17xX3xX1cxX1xX26exX3xXbxX1xX76xX3xX1xX3exX5exX3xX4xX76xX4xX3xX4x4891xX3xX7x58ffxX3xX1xX2c5xX3xXexX2cxX1cxX17xX3xX72xX36xX1cxX3xX7xX33dxX2c2xX3xXbfxXdxX3xXbxX1xX2c5xX48xX3xX1cxX1xXdxX359xX2bxX3xX1cxX17xX1xX296xX3xXc3xX2bxX5exX15xXexX3xX4xX3exX6xX3xX228xXdxX221xX1cxX3xX30xX8fxXbxX3xX231xX2bxX233xX4xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX25xX26xX1cxX17xX3xXexX1xX26exX2c2xX3xX4exX2c5xXdxX3xX72xXdxX83xX1cxX3xX4xX3exX6xX3xX21axX5exX25xXdxX6xX3xX220xX221xX2bxX3xX17xX225xXdxX3xX4xX76xX4xX3xX1cxX26exX19xX4xX3xXexX1xX6xX48xX3xX17xXdxX6xX3xX5xXdxX221xX1cxX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX72xXc0xX1cxX17xX3xX4xX76xX4xX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX4exX58xX1cxX17xX3xXexX58xXdxX3xX76xX4xX3xX48xX5dxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xX48xXdxX1cxX1xX3xX1cxX5dxX5exX3xXexX1xX33dxX4xX3xX1xXdxX83xX1cxX3xXbfxX5dxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1x8186xX1cxX17xX3xX25xX363xXdxX3xX220xX1xb5d6xXdxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xX48xXdxX1cxX1xX2c2xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xXexX1xX363xXdxX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX3xX1xX26xX2c5xXexX3xX4exX58xX1cxX17xX3xX4xX3exX6xX3xX5xXdxX221xX1cxX3xXc3xX2bxX36xX1cxX3xXexX2c5xXdxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX5dxX5exX3xX220xX1xX41xX1cxX17xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX30xX2baxX75xX2bcxX3xX228xX30xX231xX3xX4xX1xX26xX3xXbxX1x8ec0xXbxX3xXbfxX5dxX3xX20xX296xX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xXc3xX2bxX5exX359xX1cxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX75xX6xX7xX1xX6xX25xX3xX6xX5xXd5xX2bcxX7xX7xX6xX72xX3xXbxX1xX238xX1cxX3xX4exX233xXdxXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xd644xX1cxX1xX2exX3xX2baxX2c5xXdxX3xX7xX9bxX3xX21axX5exX25xXdxX6xX3xXexX2c5xXdxX3xX228xX30xX231xX3xX75xX6xX7xX1xX6xX25xX3xX2eaxX6xX6xX20dxX6xX25xXdxXe1xX3xcc3exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX12axX26xX25xX72xXbxX25xX10xX7xX7xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXd1xXd3xXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXdcxXd3xXd8xXd8xX5xX2xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xc7c2xX10xX1cxX5exX6xX3xd2f2xX1xX2bxX25xX2bxX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xXexXexX6xX3xXexX76xXdxX3xX4ex586exX4xX3xX4xX87xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3x4f99xX5exX3xX20xX6xX1cxX3xX75xX2cxX2bxX3xX4xX87xX3xX4exX58xX4xX3xX5xX21xXbxX3xXbfxX5dxX3xX20xXdxX221xX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xX3xXc7x746dxb22dxX75xXf1xXe0xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX2xX60xXd3xX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xX3xX6adxX1xX2bxX25xX2bxX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xXexXexX6xX3xX4exX2fdxX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX25xX387xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX1xX6c1xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4xX2bxX58xX4xX3xX20xX2cxX2bxX3xX4xX87xX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX5dxX5exX3xXbfxX19xXdxX3xX1c1xX1c4xX2c2xXdcxXdfx539axX3xX7xX233xX3xXbxX1xXdxX15xX2bxX3xX20xX2cxX2bxX2c2xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX220xX1xXdxX3xX4exX233xXdxX3xXexX1xX3exX3xf80axX6xXdxX5xX6xX3xbe27xX72xXdxX1cxX17xX6xX3xX17xXdxX5dxX1cxX1xX3xX1c4xX1c4xX2c2xXdfxX1c4xX782xX3xX7xX233xX3xXbxX1xXdxX15xX2bxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX58xXexX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xX4xX47bxX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xXbfxX359xX3xX220xX15xXexX3xXc3xX2bxX238xX3xX20xX2cxX2bxX3xX4xX87xX2c2xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xXexXexX6xX3xX4exX2fdxX3xX220xX221xX2bxX3xX17xX225xXdxX3xXbxX1xX10xX3xX4exX233xXdxX3xX5xX21xXbxX3xX4exX26xX5dxX1cxX3xX220xX15xXexX3xX72xX36xX1cxX3xXexX58xX4xX3xXbfxX5dxX3xX1x6c74xX6xX3xX20x99f2xX1cxX1xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX20xX233xXdxX3xX4xX238xX1cxX1xX3xX17xXdxX6xX3xXex7bdfxX1cxX17xX3xX4xX893xX1cxX17xX3xXexX1x6327xX1cxX17xX3xX5xXdxX221xX1cxX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX3xX4xX76xX26xX3xX20xX2bxX58xX4xX3xX17xXdxX6xX1cxX3xX5xX21xX1cxX3xX20xX2cxX2bxX3xX4xX87xXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xX3xX6adxX1xX2bxX25xX2bxX3xX6a7xX10xX1cxX5exX6xXexXexX6xXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xXcxX10xX5xX10xX17xX25xX6xXbxX1xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXd1xXd3xXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd8xX2xXdcxXd3xX5xXdcxXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xXf1xX26xX5xX26xX48xX20xXdxX6xX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX220xX15xXexX3xXexX1xf0c3xX4xX3xX103xX2bxX1cxX17xX3xX4exX58xXexX3xXbfxX19xXdxX3xc00bxX2bcxX7a4xXf1xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xXf1xX26xX5xX26xX48xX20xXdxX6xX3xX2eaxX2bxX6xX1cxX3xX24cxX6xX1cxX2bxX10xX5xX3xX21axX6xX1cxXexX26xX7xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX1c1xX60xXd3xX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX4xX2bxX58xX4xX3xX103xX2bxX1cxX17xX3xX4exX58xXexX3xX220xX4e5xX26xX3xX72xX5dxXdxX3xX1c1xXddxX3xX1cxX893xX48xX3xXc3xX2bxX6xX3xXexX2c5xXdxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX5dxX5exX3xXbfxX19xXdxX3xX228xX33dxX4xX3xX5xX26exX8fxX1cxX17xX3x4e42xX36fxX3xXexX25xX6xX1cxX17xX3xXf1xX76xX4xX1xX3xX48xX2c5xX1cxX17xX3xXf1xX26xX5xX26xX48xX20xXdxX6xX3xXc7xXa6bxX2bcxX7a4xXf1xXe0xX3xb45exX4exX2fdxX3xXexX1xX33dxX4xX3xX7xX33dxX3xX220xX15xXexX3xXexX1xXa5bxX4xaa99xX2c2xX3xXbfxX19xXdxX3xXbfxXdxX83xX4xX3xX17xXdxX238xXdxX3xX17xXdxX76xXbxX3xXbfxX36fxX3xX220xX1xX3axX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX1xX47bxX48xX3xX1cxX1dxXdxX3xX72xX21xX5exX3xX1cxX5dxX5exX3xX4exX2fdxX3xX1xX26xX5dxX1cxX3xXexXb1xXexXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xcf63xX1xX76xXexX3xX20xXdxee36xX2bxX3xXexX2c5xXdxX3xX48xX58xXexX3xX20xX2bxX1dxXdxX3xX5x495bxX3xX387xX3xXb9axX26xX1cxX72xX26xX25xX10xX7xX2c2xX3xXbxX1xX3axX6xX3xX75xX6c1xX4xX3x5cdcxX2bxX6xX1cdxXdxX25xX6xX2c2xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX21axX6xX1cxXexX26xX7xX3xX1cxX221xX2bxX3xX25xfd2cxX2exX3xXb13xXaf0xX19xXdxX3xXbfxXdxX83xX4xX3xX1xX2c5xX3xXbfxX36fxX3xX220xX1xX3axX2c2xX3xX4xX2bxX58xX4xX3xX103xX2bxX1cxX17xX3xX4exX58xX3xX1cxX5dxX5exX3xX4exX2fdxX3xXexX1xX33dxX4xX3xX7xX33dxX3xXc3xX2bxX6xX3xX4exXdxXe1xX3xX2baxX36xX5exX3xXexX1xX33dxX4xX3xX7xX33dxX3xX5xX5dxX3xX48xX58xXexX3xXexX1xX363xXdxX3xX220xX1xX6c1xX4xX3xX5xX296xX4xX1xX3xX7xX87xX3xX4xX1xX26xX3xX4exXb1xXexX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX4xX1xXa5bxX1cxX17xX3xXexX6xXb27xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXaf0xX359xX3xXbxX1xX2cxX1cxX3xX48xX87bxX1cxX1xX2c2xX3xXa6bxX2bcxX7a4xXf1xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX6xX5exX3xX5xX33dxX4xX3xX5xX26exX8fxX1cxX17xX3xX1cxX5dxX5exX3xX7xc085xX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX4xX1xX2bxX5exXba1xX1cxX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xX48xX58xXexX3xX4exX238xX1cxX17xX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xXexX25xX296xX3xXbfxX5dxX26xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX60xXd8xX3xXexX19xXdxX2c2xX3xX48xX58xXexX3xX20xX26exX19xX4xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX5xX19xX1cxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXc3xX2bxX76xX3xXexX25xX87bxX1cxX1xX3xX1xX877xX6xX3xX1cxX1xX21xXbxX3xX4exX363xXdxX3xX7xX233xX1cxX17xX3xX72xX36xX1cxX3xX7xX33dxX3xXexX1xX10xX26xX3xX48xX58xXexX3xXbxX1xX2cxX1cxX3xX4xX3exX6xX3xXexX1xX485xX6xX3xXexX1xX2bxX21xX1cxX3xX1xX877xX6xX3xX20xX87bxX1cxX1xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX4xX76xX4xX3xX20xX221xX1cxX3xX220xX27exX3xX220xX15xXexX3xXbfxX5dxX26xX3xX1cxX893xX48xX3xX1cxX17xX26xX76xXdxXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xXf1xX26xX5xX26xX48xX20xXdxX6xX3xX2eaxX2bxX6xX1cxX3xX24cxX6xX1cxX2bxX10xX5xX3xX21axX6xX1cxXexX26xX7xXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX7a4xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xX130xXddxXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd3xX1c4xXd1xXd8xX5xXd1xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX2bcxX25xX6xX20xX3xX21axX6xX2bxX72xXdxX3xX48xX387xX3xX5xX2c5xXdxX3xX20xXdxX221xX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXbfxX19xXdxX3xX231xX6xXexX6xX25xX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX1xX26exX384xX1cxX17xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xXcxX25xX2bxX5exX359xX1cxX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xX21axX6xX2bxX72xXdxX3xX2bcxX25xX6xX20xXdxX6xX3xXexX2c5xXdxX3xX7a4xXdxX5exX6xX72xX1xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX130xX60xXd3xX3xX4exX26exX6xX3xXexXdxX1cxX3xX231xX2bxX233xX4xX3xXbfxX26exX384xX1cxX17xX3xX21axX6xX5xX48xX6xX1cxX3xX20xXdxX1cxX3xX2bcxX20xX72xX2bxX5xX6x7c4exXdxXf99xX3xX4xX3exX6xX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX5dxX5exX3xX4exX2fdxX3xX25xX6xX3xX5xX83xX1cxX1xX3xX48xX387xX3xX4xX87xX6xX3xX5xX2c5xXdxX3xX20xXdxX221xX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xXbfxX19xXdxX3xX231xX6xXexX6xX25xX3xX4exXba1xX3xX4xX76xX4xX3xXexX3axX1cxX3xX4exX29fxX3xX30xX29fxXdxX3xX17xXdxX76xX26xX3xX4xX47bxX3xXexX1xXba1xX3xXexX1xX33dxX4xX3xX1xXdxX83xX1cxX3xX4xX2bxX58xX4xX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX1xX5dxX1cxX17xX3xX1cxX893xX48xX3xX4exX15xX1cxX3xXexX1xX76xX1cxX1xX3xX4exX296xX6xX3xX24cxX10xX4xX4xX6xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX231xX2bxX5exX15xXexX3xX4exX296xX1cxX1xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX4exX26exX6xX3xX25xX6xX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xX21axX6xX2bxX72xXdxX3xX2bcxX25xX6xX20xXdxX6xX3xX5xX2cxX1cxX3xX4exX2cxX2bxX3xXexXdxX15xXbxX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXbxX1xX76xXdxX3xXbfxXdxX221xX1cxX3xXexX19xXdxX3xXexXc0xX3xd4a9xX26xX1xX6xX3xX220xXba1xX3xXexXc0xX3xX220xX1xXdxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX5dxX5exX3xX4x8941xX1cxX17xX3xXbfxX19xXdxX3xX2bcxXdxX3xXf1xX21xXbxX2c2xX3xX75xX6xX1xX25xX6xXdxX1cxX3xXbfxX5dxX3xXf1xX76xX4xX3xXexXdxXba1xX2bxX3xXbfxX26exX384xX1cxX17xX3xXc3xX2bxX233xX4xX3xX2bcxX25xX6xX20xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX1cxX1xXb1xXexX3xXc7xX6adxX2bcxX6fcxXe0xX3xX4xX6c1xXexX3xX4exX9bxXexX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xX1xX83xX3xXbfxX19xXdxX3xX231xX6xXexX6xX25xX3xX1xX41xX48xX3xX1c1xX60xX130xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX25xX26exX19xX4xX3xX4exX47bxX2c2xX3xX2bcxXdxX3xXf1xX21xXbxX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX48xX387xX3xX4xX87xX6xX3xX220xX1x97e4xX2bxX3xX20xXdxX221xX1cxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX7a4xX6xX20dxX6xX1xX3xX4exXba1xX3xXexX2c5xX26xX3xX4exXdxX359xX2bxX3xX220xXdxX83xX1cxX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX1xX26exX384xX1cxX17xX3xXb9axX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xXexXc0xX3xX10adxX238xXdxX3xXbc9xX6xXf99xX6xX3xXexX19xXdxX3xX72xX33dxX3xX5xXbb2xX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX1cxX893xX48xX3xX1cxX6xX5exX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1c4xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xXc7xXexXc0xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX1c4xX60xXd3xXe0xX3xXexX2c5xXdxX3xXcxX1xX76xX1cxX1xX3xX4exX296xX6xX3xX24cxX10xX4xX4xX6xX3xX387xX3xX21axX6xX2bxX72xXdxX3xX2bcxX25xX6xX20xXdxX6xXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xX231xX2bxX233xX4xX3xXbfxX26exX384xX1cxX17xX3xX2bcxX25xX6xX20xX3xX21axX6xX2bxX72xXdxX3xX21axX6xX5xX48xX6xX1cxX3xX20xXdxX1cxX3xX2bcxX20xX72xX2bxX5xX6xXf99xXdxXf99xXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX54exXb9axX7a4xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xX130xXddxXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd1xXddxX130xXdfxX5xX1c4xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX75xX2c5xX26xX3xX5xX26xX2c5xX1cxX3xX387xX3xXaf0xXdxX25xX17xXdxX1cxXdxX6xX2c2xX3xX24cxX24dxX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xX75xX2c5xX26xX3xX5xX26xX2c5xX1cxX3xX1cxX1dxX3xX25xX6xX3xXexX2c5xXdxX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbxX1xX233xX3xXf1xX1xX6xX25xX5xX26xXexXexX10xX7xXbfxXdxX5xX5xX10xX2c2xX3xXaf0xXdxX25xX17xXdxX1cxXdxX6xX2c2xX3xX24cxX24dxX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXdcxX60xXd3xX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xX1cxX1x55c8xX1cxX17xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xXexX1xX10xX26xX3xX4xX1xX3exX3xX1cxX17xX1xX7dxX6xX3xX3exX1cxX17xX3xX1xX58xX3xX72xX6xX3xXexX25xX6c1xX1cxX17xX3xX4xX10c6xX1cxX17xX3xX4xX76xX4xX3xX1cxX1xX47bxX48xX3xX4xX76xX1cxX1xX3xX1xX1425xX2bxX3xX220xX1xX76xX4xX3xXexX1xX6xX48xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX2bxX58xX4xX3xXexX2bxX2cxX1cxX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xX48xX6xX1cxX17xX3xXexX221xX1cxX3xXb13xX2baxX26xX5dxX1cxX3xX220xX15xXexX3xXf1xX76xX1cxX1xX3xX1xX1425xX2bxXb27xX3xX103xX238xX5exX3xX25xX6xX3xX4exd0cfxX1cxX17xX3xX4exX58xX3xXbfxX19xXdxX3xX4xX76xX4xX3xX1cxX1xX47bxX48xX3xX3exX1cxX17xX3xX1xX58xX3xXc3xX2bxX5exX359xX1cxX3xX5xX8fxXdxX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX72xX6xX3xX4exX10xX1cxX3xXbfxX5dxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xX233xX1cxX17xX3xX20xXdxXba1xX2bxX3xXexX87bxX1cxX1xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXf1xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xX4exX2fdxX3xXbxX1xX238xXdxX3xX7xX87xX3xX72xX14a7xX1cxX17xX3xX1xX384xXdxX3xX4xX6xX5exX3xX4exXba1xX3xX17xXdxX238xXdxX3xXexX76xX1cxX3xX1cxX1xX1425xX1cxX17xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX20xXdxXba1xX2bxX3xXexX87bxX1cxX1xX3xXbfxX5dxX3xX4exX2fdxX3xX20xX6c1xXexX3xX17xXdxX1425xX3xX48xX58xXexX3xX7xX233xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xXbfxX14a7xX3xXexX14a7xX3xXexX21xXbxX3xX387xX3xX1cxX5dxX5exX3xX5xX5dxX3xX20xXb1xXexX3xX1xX8fxXbxX3xXbxX1xX76xXbxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXaf0xX14a7xX3xXbfxXdxX83xX4xX3xXexX25xX387xX3xX1cxX221xX1cxX3xX1cxX17xX1xXdxX221xX48xX3xXexX25xX225xX1cxX17xX3xX1xX384xX1cxX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xX48xX58xXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX103xX10xX3xX41xXexX41xX3xX1c4xX3xX4xX1xc9b4xX3xXbxX1xX47bxX1cxX17xX3xXbfxX19xXdxX3xXexX233xX4xX3xX4exX58xX3xX4xX6xX26xX3xX5xX6xX26xX3xXexX1xX89exX1cxX17xX3xXbfxX5dxX26xX3xX4exX76xX48xX3xX4exX41xX1cxX17xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xX233xX1cxX17xX3xX20xXdxXba1xX2bxX3xXexX87bxX1cxX1xX3xXbfxX87bxX3xX7xX2bxX5exX3xXexX41xX1cxX3xX72xX6xX3xXexX25xX6c1xX1cxX17xX3xX5xX5dxX48xX3xX4xX1xX15xXexX3xX20xX6xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xXbfxX5dxX3xX1xX5dxX1cxX17xX3xX4xX1xX14a7xX4xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX220xX1xX76xX4xX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXf1xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xX4exX2fdxX3xX20xX6c1xXexX3xX17xXdxX1425xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXbxX1xX2c5xX48xX3xX17xX36xX5exX3xX25xX6xX3xXbfxX14a7xX3xXbfxXdxX83xX4xX2c2xX3xX5exX3xX20xX296xX3xX4xX76xX26xX3xX20xX2bxX58xX4xX3xXexX58xXdxX3xX72xX6xX1cxX1xX3xX17xXdxX15xXexX3xX1cxX17xX26exX363xXdxXe1xX3xX75xX6xX1cxX17xX3xXaf0xXdxX25xX17xXdxX1cxX1cxXdxX6xX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX4exac07xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX87bxX1cxX1xX3xXexX25xX2c5xX1cxX17xX3xX220xX1xX118axX1cxX3xX4xXb1xXbxXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xX54exX2c5xX1cxX3xX1cxX1xX36xX1cxX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX7xX6xX2bxX3xXbfxX14a7xX3xX5xX6xX26xX3xX103xX10xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX4xX1xX2bxX5exXba1xX1cxX3xXexX19xXdxX3xX20xX83xX1cxX1xX3xXbfxXdxX83xX1cxXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX2bcxXb9axXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exX1c4xXddxXddxXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd3xXd1xXddxXd3xX5xX1c1xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX2baxX36xX48xX3xX103xX10xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xXbfxX5dxX26xX3xX4exX76xX48xX3xX4exX41xX1cxX17xX3xX387xX3xXcxX36xX5exX3xX75xX6xX1cxX3xX54exX1xX6xX2c2xX3xX2xX1c4xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xX15xXexX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xe95bxXexX3xX1cxX1xXb1xXexX3xX2xX1c4xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xXbfxX5dxX3xX220xX1xX26xX238xX1cxX17xX3xX2xXddxXddxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX220xX1xXdxX3xX48xX58xXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX103xX10xX3xXexX238xXdxX3xX5xX6xX26xX3xXexX1xX89exX1cxX17xX3xXbfxX5dxX26xX3xX4exX76xX48xX3xX4exX41xX1cxX17xX3xX17xX2cxX1cxX3xXc3xX2bxX238xX1cxX17xX3xXexX25xX26exX363xX1cxX17xX3xXf1xX6xXexX6xX5xX6xX1cxX3xX387xX3xXexX25xX2bxX1cxX17xX3xXexX36xX48xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbxX1xX233xX3xX75xX6xX25xX4xX10xX5xX26xX1cxX6xX3xXbfxX5dxX26xX3xX4xX2bxX233xXdxX3xX17xXdxX363xX3xX4xX1xXdxX359xX2bxX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXdfxX60xXd3xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX1946xXexX3xX17xXdxX363xX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX72xXdxXbb2xX1cxX3xX25xX6xX2c2xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX54exX1xX5dxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX30xX29fxXdxX3xX17xXdxX76xX26xX3xXd5xX3xX6fbxX21axX2c2xX3xX4exX2fdxX3xX25xX6xX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xX20xX76xX26xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX25xX76xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX83xX48xX3xX4xX1xX3exX3xX48xX26exX2bxX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxXdxX15xXbxX3xX4exX47bxX2c2xX3xX25xX2c5xX1cxX17xX3xX7xX76xX1cxX17xX3xX2xXd3xX60xXd3xX3xXc7xX17xXdxX363xX3xX4exX296xX6xX3xXbxX1xX26exX384xX1cxX17xXe0xX2c2xX3xX48xX58xXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX41xXexX41xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX14a7xX4xX3xX4exX36xX48xX3xXbfxX5dxX26xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4exXdxX3xX20xX58xX3xX387xX3xXexX1xX296xX3xXexX25xXb1xX1cxX3xXf1xX6xX48xX20xX25xXdxX5xX7xX2c2xX3xXbfxX10c6xX1cxX17xX3xXf1xX6xXexX6xX5xX26xX1cxXdxX6xX2c2xX3xX4xX76xX4xX1xX3xX75xX6xX25xX4xX10xX5xX26xX1cxX6xX3xX220xX1xX26xX238xX1cxX17xX3xX2xXddxXddxX3xX220xX48xX2c2xX3xX220xX1xXdxX15xX1cxX3xX1cxX1xXdxX359xX2bxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXf1xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xXcxX36xX5exX3xX75xX6xX1cxX3xX54exX1xX6xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX3xX1xX225xX3xX4exX2fdxX3xX20xX6c1xX1cxX3xX1xX2c5xX3xX1c1xX3xX220x9a35xX3xXexX87bxX1cxX1xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX387xX3xXf1xX6xX48xX20xX25xXdxX5xX7xX3xX4exXba1xX3xX1cxX17xX893xX1cxX3xX4xX1xX1757xX1cxX3xX48xX58xXexX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xXexX1xX9bxX3xXdcxX3xX7xX6xX2bxX3xXbfxX14a7xX3xX387xX3xX75xX6xX25xX4xX10xX5xX26xX1cxX6xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX54exX1xX1425xX1cxX17xX3xX220xX1bffxX3xXexX1xX33dxX4xX3xX1xXdxX83xX1cxX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX387xX3xXf1xX6xX48xX20xX25xXdxX5xX7xX3xX20xX296xX3xX4xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xX20xX6c1xX1cxX3xX1xX2c5xX3xX4exX359xX2bxX3xX48xX1757xX4xX3xX76xX26xX3xX4xX5dxXdxX3xX20xX26xX48xX3xX4exXba1xX3xX7xcfabxX1cxX3xX7xX5dxX1cxX17xX3xX4xX1xX26xX3xX48xX58xXexX3xXbfxX14a7xX3xX4exX76xX1cxX1xX3xX20xX26xX48xX3xX5xXdxX359xX2bxX3xX4xX1xX15xXexX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xXf1xX1xXdxX15xX4xX3xX103xX10xX3xX20xX296xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX72xX10c6xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xXcxX12axXdxXexXexX10xX25xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXdfxX130xXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd3xX1c1xX130xXddxX5xX130xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX2baxX36xX48xX3xX72xX6xX26xX3xX387xX3xXb9axX1xX2cxX1cxX3xX228xX6xX1cxX3xXbfxX5dxX3xX54exX17xX6xX2c2xX3xX1cxX1xXdxX359xX2bxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xX3xXbfxX26xX1cxX17xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xXf1xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xXb9axX1xX2cxX1cxX3xX228xX6xX1cxX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xX20xX76xX26xX3xX4exX2fdxX3xX20xX6c1xX1cxX3xXbfxX5dxX26xX3xX4xX1xX36xX1cxX3xX25xX29fxXdxX3xX20xX6c1xXexX3xX17xXdxX1425xX3xX48xX58xXexX3xX1cxX17xX1xXdxX3xXbxX1xX2c5xX48xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXbfxX14a7xX3xX4exX36xX48xX3xX72xX6xX26xX3xX220xX1xXdxX15xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX4xX1xX15xXexX3xXbfxX5dxX3xXexX76xX48xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX387xX3xXc3xX2bxX238xX1cxX17xX3xXexX25xX26exX363xX1cxX17xX3xXb9axX2bxX2bxXexX26xX25xXdxXd5xX24cxX6xX25xX220xX10xXexX2c2xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbxX1xX233xX3xXcxX2bxX25xX220xX2bxX2c2xX3xX4xX76xX4xX1xX3xXexX1xX3exX3xX4exX41xX3xX30xX10xX5xX7xXdxX1cxX220xXdxX3xX2xX1c4xXddxX3xX220xX48xX3xXbfxX359xX3xXbxX1xX3axX6xX3xXcxX36xX5exX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd3xX60xXd3xX2c2xX3xXexX1xX10xX26xX3xX1xX2fdxX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xX1cxX1xX5dxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX0xX10xX48xX12xb7cbxX228xX6fcxX3xX0xX60xX10xX48xX12xX4xX3exX6xX3xXb9axX1xX2cxX1cxX3xX228xX6xX1cxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX75xX233xX1cxX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX24cxX26xX25xX26xX4xX4xX26xX3xX20xX296xX3xX1cxX17xX1xXdxX3xX1cxX17xX363xX3xX4xX47bxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX3exX3xXbxX1xX2c5xX48xX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX20xec99xX1cxX17xX3xX72xX6xX26xX3xX387xX3xXcxX2bxX25xX220xX2bxX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xX4exX2fdxX3xX20xX296xX3xX20xX6c1xXexX3xX17xXdxX1425xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX2c5xXdxX3xX54exX17xX6xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd8xX60xXd3xX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xX103xX238xX5exX3xX25xX6xX3xXbfxX14a7xX3xX4exX36xX48xX3xX72xX6xX26xX3xX387xX3xXexX1xX5dxX1cxX1xX3xXbxX1xX233xX3xX21axX2bxX25xX17xX2bxXexX3xX220xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX76xX48xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX20xX296xX3xXexX1xX26exX384xX1cxX17xXe1xX3xX54exX17xX1xXdxX3xXbxX1xX2c5xX48xX3xX4exX2fdxX3xX20xX296xX3xX4xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xX20xX6c1xX1cxX3xX1xX2c5xX3xXexX2c5xXdxX3xX4xX1xX162dxXe1xX3xX6fbxX21axX3xXexX2bxX5exX221xX1cxX3xX20xX233xX3xX1cxX1xX21xX1cxX3xXexX25xX76xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX83xX48xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX5dxX1cxX1xX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xXe1xX3xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xX0xX10xX48xX12xXf1xX238xX1cxX1xX3xX7xX76xXexX3xXexX2c5xXdxX3xX1xXdxX83xX1cxX3xXexX25xX26exX363xX1cxX17xX3xX7xX6xX2bxX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX387xX3xXb9axX1xX2cxX1cxX3xX228xX6xX1cxXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX10xX48xX12xX2bcxXa6bxXb9axXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXd1xXdfxXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexX1c4xX130xXdfxX1c4xX5xXdfxXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xXb9axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xXexXdxX221xX2bxX3xX72xXdxX83xXexX3xXexX1xX3exX3xX5xX7dxX1cxX1xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX20xX6c1xXexX3xX4xX47bxX4xX3xXexX5dxX2bxX3xXaf0xXdxX83xXexX3xX54exX6xX48xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xX231xX2bxX36xX1cxX3xX4exX58xXdxX3xXb9axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd1xX60xXd3xX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xX20xX76xX26xX3xX4exX2fdxX3xXexXdxX221xX2bxX3xX72xXdxX83xXexX3xX48xX58xXexX3xXexX1xX3exX3xX5xX7dxX1cxX1xX3xX4xX3exX6xX3xX1cxX1xX47bxX48xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX2bcxX20xX2bxX3xX21axX6xX5exX5exX6xX20dxX3xX4xX1xX296xX2bxX3xXexX25xX76xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX83xX48xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xXbfxX5dxX3xX20xX6c1xXexX3xX4xX47bxX4xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX26xX1cxX3xXexX5dxX2bxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX17xX26xX5dxXdxX2c2xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4exX47bxX3xX4xX47bxX3xXexX5dxX2bxX3xXaf0xXdxX83xXexX3xX54exX6xX48xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX2bcxX20xX2bxX3xX21axX6xX5exX5exX6xX20dxX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX5dxX3xX4exX6xX1cxX17xX3xX17xXdxX6xX48xX3xX17xXdxX1425xX3xX220xX1xX26xX238xX1cxX17xX3xXdcxXddxX3xX4xX26xX1cxX3xXexXdxX1cxX2c2xX3xX20xX6xX26xX3xX17xX29fxX48xX3xX2xX1c4xX3xX1cxX17xX26exX363xXdxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX1cxX17xX26xX5dxXdxX2c2xX3xXexX25xX221xX1cxX3xX4exX238xX26xX3xX2eaxX26xX5xX26xX3xXbfxX5dxX3xXexbf3axX1cxX1xX3xX75xX6xX7xXdxX5xX6xX1cxX3xX17xX2cxX1cxX3xX4exX47bxXe1xX3xX2bcxX20xX2bxX3xX21axX6xX5exX5exX6xX20dxX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xX4exX2fdxX3xX5xXdxX221xX1cxX3xX48xXdxX1cxX1xX3xXbfxX19xXdxX3xX54exX1xX5dxX3xX1cxX26exX19xX4xX3xX30xX29fxXdxX3xX17xXdxX76xX26xX3xXc7xX6fbxX21axXe0xX3xXd5xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX20xX296xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX17xX6c1xXexX3xX17xX6xX26xX3xX1cxX1xXb1xXexX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1xXdxX83xX1cxX3xX1cxX6xX5exXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX228xXdxX221xX1cxX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xX4exX15xX1cxX3xX48xX58xXexX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX72xX36xX1cxX3xXaf0xXdxX83xXexX3xX54exX6xX48xX3xX20xX296xX3xXexX1xXdxX83xXexX3xX48xX2c5xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4xX76xX4xX3xXbfxX14a7xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX41xX1cxX17xX3xX4xX3exX6xX3xXbxX1xX3axX6xX3xXb9axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1cxX1xX205fxX48xX3xXbfxX5dxX26xX3xX1cxX1xX47bxX48xX3xX220xX1xX3exX1cxX17xX3xX20xX233xX3xX2bcxX20xX2bxX3xX21axX6xX5exX5exX6xX20dxX2c2xX3xX2baxX2c5xXdxX3xX7xX9bxX3xXc3xX2bxX76xX1cxX3xXaf0xXdxX83xXexX3xX54exX6xX48xX3xXexX2c5xXdxX3xXb9axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xX3xX1xXdxX83xX1cxX3xX4exX6xX1cxX17xX3xXbxX1xX233xXdxX3xX1xX8fxXbxX3xXbfxX19xXdxX3xX4xX76xX4xX3xX4xX384xX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX1cxX893xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1cxX26exX19xX4xX2c2xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX384xX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xX4xX1xX9bxX4xX3xX1cxX893xX1cxX17xX3xX7xX387xX3xXexX2c5xXdxX3xX1xX26xX5dxX1cxX3xXexXb1xXexX3xX4xX76xX4xX3xXexX1xX3exX3xXexX14a7xX4xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5exX2c2xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xX27exX3xXbfxX5dxX3xX1xX162dxX3xXexX25xX8fxX3xX17xXdxX6xX3xX4exX87bxX1cxX1xX3xX5xX26xX3xX1xX21xX2bxX3xX7xX33dxX3xX4xX1xX26xX3xX1cxX2c5xX1cxX3xX1cxX1xX36xX1cxXe1xX0xX10xX48xX12xX3xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xX75xXdxX1cxX1xX3xX7xX7dxX3xXb9axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1cxX10xX7xXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX7a4xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXe0xXe1xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xX130xXddxXbxX103xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX2bxX48xX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXdcxX1c4xX5xXd3xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xXcxX25xX2bxX48xXbxX3xX7xX6xX3xXexX1xX238xXdxX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX26exX8fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX25xX26exX387xX1cxX17xX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xX54exX1xX5dxX3xXcxX25xX6c1xX1cxX17xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd3xX60xXd3xX3xXbxX1xX76xXexX3xXexX1xX41xX1cxX17xX3xX20xX76xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX3xX41xX1cxX17xX3xX21axXexX10xXbfxX10xX3xX75xX6xX1cxX1cxX26xX1cxX2c2xX3xXexX25xX26exX387xX1cxX17xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX26exX8fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX24cxX24dxX3xX10adxX26xX1cxX6xX5xX72xX3xXcxX25xX2bxX48xXbxX2c2xX3xX4exX2fdxX3xX20xX296xX3xX7xX6xX3xXexX1xX238xXdxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX4exX5dxXdxX3xX0xX10xX48xX12xX54exX75xXf1xX3xX54exX10xX12axX7xX0xX60xX10xX48xX12xX2c2xX3xXcxX1xX26exX3xX220xX27exX3xX20xX76xX26xX3xX4xX1xX3axX3xX54exX1xX5dxX3xXcxX25xX6c1xX1cxX17xX3xX21axX6xX25xX6xX1xX3xX30xX2bxX4xX220xX6xX20xX10xX10xX3xX21axX6xX1cxX72xX10xX25xX7xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd3xX60xXd3xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX2exX3xXb13xXf1xX1xX76xX1cxX1xX3xXbfxX893xX1cxX3xXbxX1xX877xX1cxX17xX3xX54exX1xX5dxX3xXcxX25xX6c1xX1cxX17xX3xX2eaxX26xX1xX1cxX3xX6a7xX10xX5xX5xX5exX3xXbfxX5dxX3xX41xX1cxX17xX3xX21axXexX10xXbfxX10xX3xX75xX6xX1cxX1cxX26xX1cxX3xX4exX2fdxX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xX1cxX1xXb1xXexX3xXbfxX19xXdxX3xX1cxX1xX6xX2bxX3xX1xX41xX48xX3xX1cxX6xX5exX3xX7xXcc0xX3xX5xX5dxX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX5xX5dxX48xX3xXbfxXdxX83xX4xX3xX4xX2bxX233xXdxX3xX4xX10c6xX1cxX17xX3xX4xX3exX6xX3xX41xX1cxX17xX3xX21axXexX10xXbfxX10xXe1xX3xXf1xX1xXa5bxX1cxX17xX3xXexX41xXdxX3xX25xXb1xXexX3xX4xX238xX48xX3xX384xX1cxX3xXbfxX87bxX3xX7xX33dxX3xX4exX47bxX1cxX17xX3xX17xX47bxXbxX3xX4xX3exX6xX3xX41xX1cxX17xX3xXb1xX5exX3xXbfxX5dxX3xX4xX1xXa5bxX4xX3xX41xX1cxX17xX3xXb1xX5exX3xX1cxX1xX1425xX1cxX17xX3xX4exXdxX359xX2bxX3xXexX233xXexX3xX4ex9459xXbxX3xX1cxX1xXb1xXexXb27xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12x9e96xX1cxX17xX3xX75xX6xX1cxX1cxX26xX1cxX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX5dxX3xX4xX5dxX1cxX17xX3xX20xX296xX3xXb13xXexX1xXb1xXexX3xX7xX3exX1cxX17xXb27xX3xX7xX6xX2bxX3xX4xX2bxX58xX4xX3xXbxX1xX485xX1cxX17xX3xXbfxXb1xX1cxX3xXbfxX19xXdxX3xX2bcxX48xX10xX25xXdxX4xX6xX1cxX3xXb9axX25xX26xX7xXbxX10xX4xXexX3xX48xX5dxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX4exX47bxX3xX41xX1cxX17xX3xX4exX26exX6xX3xX25xX6xX3xXc3xX2bxX6xX1cxX3xX4exXdxXba1xX48xX3xXexX25xX76xXdxX3xX1cxX17xX26exX8fxX4xX3xXbfxX19xXdxX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xXcxX25xX2bxX48xXbxX3xXbfxX359xX3xXbfxXb1xX1cxX3xX4exX359xX3xXcxX25xXdxX359xX2bxX3xXcxXdxX221xX1cxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXf1xX36fxX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xXd3xX60xXd3xX2c2xX3xX54exX1xX5dxX3xX4exX2cxX2bxX3xXexX26exX3xXexX2494xX3xXbxX1xXa5bxX3xXf1xX6xX25xX5xX3xX6fbxX4xX6xX1xX1cxX3xX4exX2fdxX3xXexXc0xX3xX20xX485xX3xXbfxX296xX3xXexX25xX3axX3xX4xX233xX3xXbfxXb1xX1cxX3xX4exX1757xX4xX3xX20xXdxX83xXexX3xX4xX1xX26xX3xXcxX1dxX1cxX17xX3xXexX1xX233xX1cxX17xX3xXcxX25xX2bxX48xXbxX3xX7xX6xX2bxX3xX220xX1xXdxX3xX20xX296xX3xX4xX1xX2494xX3xXexX25xX3axX4xX1xX3xXbfxX359xX3xX1cxX1xX1425xX1cxX17xX3xX220xX1xX2bxX5exX15xX1cxX3xX1cxX17xX1xX296xX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xX7xX76xX4xX1xXe1xX3xX0xX10xX48xX12xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xXf1xX1xXdxX15xX1cxX3xX5xX26exX8fxX4xX3xX17xXdxX6xX3xXexX25xX26exX387xX1cxX17xX3xX20xX296xX3xX7xX6xX3xXexX1xX238xXdxX3xX21axXexX10xXbfxX10xX3xX75xX6xX1cxX1cxX26xX1cxXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xX7a4xX10xX2bxXexX10xX25xX7xXe0xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX4xX10xX1cxXexX10xX25xX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xXdxX48xX17xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX12axXdxX72xXexX1xX2exX130xXddxXddxXbxX103xX113xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exXd1xXd1xXd3xXbxX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX1cxX26xXdxX3xX20xX6xXexX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXexX2bxX6xX1cxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX2bxX6xX3xX26xX1cxX17xX3xXexX25xX2bxX48xXbxX3xX25xX6xX3xX72xXdxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX48xX26xXexX3xX1cxX17xX6xX5exXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX60xX60xXdxXe1xX20xX6xX26xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe1xXbfxX1cxX60xX1cxX10xX12axX7xX60xX2xXdfxXd1xXd1xX60xXdfxXdfxX72xXddxXddxXdfxX1c1xXd8xX2xX1c4xXexXd1xXd8xXdfxXd1xX5xXd8xXe1xX1cdxXbxX17xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xX0xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xXf1xX1xX2bxX41xX1cxX17xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX3xX4xX3exX6xX3xX2bcxX1cxX1xX3xX7xXcc0xX3xX1cxX17xXc0xX1cxX17xX3xX4exX1dxX3xX4xX1xX2bxX41xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX1c4xX3xX1cxX893xX48xX3xXexX19xXdxX2exX0xX60xX7xXexX25xX26xX1cxX17xX12xX3xX54exX1xX5dxX3xX4xX1xX9bxX4xX3xXexX25xX76xX4xX1xX3xX2bcxX1cxX1xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xX2xX1c1xX60xXd3xX3xX4xX1xX26xX3xX20xXdxX15xXexX2c2xX3xX4xX1xX2bxX41xX1cxX17xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX3xX4exX1757xXexX3xXexX25xX221xX1cxX3xX4exX2494xX1cxX1xX3xXexX877xX6xX3xX1cxX1xX5dxX3xX231xX2bxX233xX4xX3xX1xX58xXdxX3xX7xXcc0xX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1cxX17xXc0xX1cxX17xX3xX4exX1dxX3xX4xX1xX2bxX41xX1cxX17xX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xXbfxX877xX1cxX17xX3xX1c4xX3xX1cxX893xX48xX3xXexX19xXdxX2c2xX3xX20xX6c1xXexX3xX4exX2cxX2bxX3xXexXc0xX3xXexX25xX26exX6xX3xX1cxX17xX5dxX5exX3xXdcxX2xX60xXd3xX3xXexX19xXdxX3xX1cxX1xX205fxX48xX3xXbxX1xX14a7xX4xX3xXbfxX14a7xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX26xX2c5xXexX3xX4exX58xX1cxX17xX3xX20xX238xX26xX3xX72xX26ex7741xX1cxX17xX3xXexX26xX5dxX1cxX3xX20xX58xXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX4exX47bxX2c2xX3xXexX26xX5dxX1cxX3xX20xX58xX3xXbfxX485xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX3xX7xXcc0xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xXexX1xX76xX26xX3xX72xX2e97xX3xXbfxX5dxX3xX48xX162dxXdxX3xX20xX76xX1cxX1xX3xX25xX893xX1cxX17xX3xX7xXcc0xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX220xXdxXba1xX48xX3xXexX25xX6xX3xXbfxX5dxX3xX20xX238xX26xX3xX72xX26exX2e97xX1cxX17xX3xX5xX2c5xXdxXe1xX3xXf1xX1xXdxX15xX4xX3xX20xXa5bxX6xX3xX4exXba1xX3xX17xXbe9xX3xXc3xX2bxX238xX3xX4xX1xX2bxX41xX1cxX17xX3xX1cxX1757xX1cxX17xX3xX1xX384xX1cxX3xX2xXd1xX3xXexXb1xX1cxX3xX4xX3exX6xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX3xXexX25xX26xX1cxX17xX3xX17xX2cxX1cxX3xX2xX1c1xXdfxX3xX1cxX893xX48xX3xXc3xX2bxX6xX3xX7xXcc0xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX220xX1xX47bxX6xX3xX5xX2c5xXdxX3xXbfxX5dxX3xX1cxX17xX6c1xXexX3xX220xX15xXexX3xX1cxX233xXdxX3xXbfxX19xXdxX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxXe1xX3xX1c4xX3xX48xX1757xXexX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xX7xXcc0xX3xX4exX26exX8fxX4xX3xX5xX5dxX48xX3xX7xX2c5xX4xX1xX3xXbfxX5dxX3xX7xX87xX6xX3xX4xX1xX1425xX6xX3xX5xX2c5xXdxXe1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX6xXbxXexXdxX26xX1cxXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xX103xXexXd5xX6xX5xXdxX17xX1cxX2exX3xX1cdxX2bxX7xXexXdxX20dxX5exX113xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX41xX1cxX17xX3xX2bcxX72xX6xX48xX3x6706xX6xXexX25xX26xX20xX7xX220xXdxX2c2xX3xX220xXdxX15xX1cxX3xXexX25xXa5bxX4xX3xX7xX26exX3xX4xX1xX3axX1cxX1xX3xX4xX3exX6xX3xX72xX33dxX3xX76xX1cxX3xX20xX238xX26xX3xX72xX26exX2e97xX1cxX17xX3xXexX1xX76xXbxX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX2c2xX3xX220xX15xX3xX1xX26xX2c5xX4xX1xX3xXexX2bxX3xX7xX87xX6xX3xXexX25xX221xX1cxX3xX7xXcc0xX3xX17xX47bxXbxX3xXbxX1xX2cxX1cxX3xX4exX238xX48xX3xX20xX238xX26xX3xX17xXdxX76xX3xXexX25xX296xX3xX5xX36xX2bxX3xX20xX359xX1cxX3xX4xX3exX6xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX2c2xX3xX4xX36fxX1cxX17xX3xX1cxX1xX26exX3xX20xX238xX26xX3xXbfxX83xX3xXbfxX5dxX3xX17xX87bxX1cxX3xX17xXdxX1425xX3xXb13xX1cxX17xX41xXdxX3xX1cxX1xX5dxXb27xX3xX4xX3exX6xX3xX4exX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX5xX5dxX3xXexX1xX76xXbxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxX3xX1cxX5dxX5exXe1xX0xX10xX48xX12xX3xXc7xX524xX1cxX1xX2exX3xX2baxX29fxX1cxX17xX3xX1xX29fxX3xX75xXdxX17xX3xX75xX10xX1cxXe1xX3xX54exX17xX2bxX29fxX1cxX2exX3xXaf0xXdxX7xXdxXexX3xX228xX26xX1cxX72xX26xX1cxXe0xXe1xX0xX60xX10xX48xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bcxX2bxXexX1xX26xX25xXaxX12xXb9axX1xX26exX384xX1cxX17xX3xX2baxX1757xX1cxX17xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21axX26xX2bxX25xX4xX10xXaxX12xXc7xXcxX1dxX1cxX17xX3xX1xX8fxXbxXe0xX0xX60xXbxX12
Phương Đặng