Hà Tĩnh rà soát kỹ, đảm bảo 100% cử tri tham gia bỏ phiếu
(Baohatinh.vn) - Đến hết ngày 13/4, các địa phương tại Hà Tĩnh đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; hội trường các nhà văn hóa theo đúng quy định.
704axe502xdc75xd084x837ex11120xee70xda3fxf9a1xX7x9bc1xe7d9x7b44xc015x12a61xf043xX5xd8fexXaxf2a5xa6c5xa29bxX3xXcx134a8xfeaaxX1xX3xe845xX14xX3xX7x8667x12150xXexX3x1123cx8374x7b88xX3x12fbcx92cbx106f0xX3xaeb1xX28xX1fxX3xX2xf926xX30x8c2cxX3xX4xaca5xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xfa73xXdxX6xX3xX2bx12835xX3xXbxX1xXdx941axc8efxX0x124ecxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfd6fxXaxX12x137c7xX4axX18xX3xX1xX4axXexX3xX18xX40xX14xa5efxX3xX2xafafxX4dx127f2xX25xX3xX4xX20xX4xX3xX27x7109xX6xX3xXbxX1x1431ex143b2xX18xX40xX3xXex136fbxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX27x78b8xX3xX1xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xcd38xXdx10a7axX4xX3xX5x7219xXbxX25xX3xX18xXdxf6ffxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX9exX14xX3xX23xX1xX4bxX3xX9exb65exX4xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX3xXexX85xXdxX3xXexX1bx94faxX3xX7xf842xX3xb9d0xb323xf5f2x10c90xX3x7069xX91xX25xX3xXbxX1xX7fx8acaxX18xX40xX25xX3xXexX1xX7axX3xXexX1bxd67exX18xaf86xX3xX1xf71cxXdxX3xXexX1bxX7fxXedxX18xX40xX3xX4xX20xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX9exbcfaxX18xX3xX1xfd73xX6xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX27x9307xX18xX40xX3x1105bxX4bxX6dxX3xX27xX7axX18xX1x89a9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxcd8axX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax7b5fxXdxX5fxXexX1x131dbxX3xcb8fxX2x11fc6xXbxXe6xXfaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX160xX3xX72xX2xX30xXbxXe6xXfaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX129xX2bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX9exX18xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dx13412xX2xX2xX164xX4dxX2xX70xX2xX5fxX70xX30xX162xX30xb5e7xX2xX30xXexX2xX72xX2xd7e0xX30xX5xX30xX129x8146xXbxX40x10d20xX1bxX9xX1a8xX72xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX15bxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX72xX2xX30xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX12xX14cx10298xX18xX40xX3xX6xX18xX3xXe6xX91xX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xa51cxX1fxX18xX40xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1bxX1fxX18xX40xX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX2xX70xX4dxX72xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX14cxX1xX7axX3x1093dxX1xX6xX18xX3xXcxX1xX7axX3xX13xX1fxX14xXdxX3x8844xXexX1xX22cxX18xX3xX13xXfdxXdxX3xX14cxX20xXexX25xX3xXe6xX91xX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xX23cxX1fxX18xX40xX3x131dcxX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xX13xX14xb664xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11923xX160xX3xcda2xX62x12970xX4bxX3xXexX1xX20xX18xX40xX3xX70xX4dxX194xX30xX194xX2xX25xX3xX14cxX22cxX18xX40xX3xX6xX18xX3xXe6xX91xX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xX23cxX1fxX18xX40xX3xX27xX4axX18xX3xXexbe83xX18xX40xX3xX18xX1xX14xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX4xX20xX4xX3xXexX1bxX7fxXedxX18xX40xX3xX1x13b03xXbxX3xX27xX110xX18xX40xX3xX23xe46axX3xXexX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXexX1bxX11dxX25xX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxXfaxX3xXexX4bxX6dxXaaxX18xX3xXexX1bxX4bxX6dx8834xX18xX25xX3xX1xa64bxX3xXexX1bxX30exX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xX5fx114faxX18xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX2bxX20xX1fxX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xXexXdxX18xX3xX4xX20xX3xX18xX1xX34axX18xX25xX3xX18xX40xX4bxX6dxXa0xX18xX3xX9exa9f6xX18xX40xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX129xX3xXe3xX1xXdxX338xX4bxX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX18xX6xX6dxX25xX3xX18xX40xX1xX10xX3xXexXaaxX18xX3xX29x11d24xX18xX1xX3xX27xX7fxX30exX4xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xX2bxX20xX1fxX3xXexX1bxX1fxX18xX40xX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX121xX4bxX6xX3xX1xXa0xX3xXexX1xd287xX18xX40xX3xX5xX1fxX6xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXe6xX91xX25xX3xXexX22cxXdxX3xX9exX2f2xX6xX3xXexX1xXf8xX6dxX3xX9exXdxX18xX1xX3xX5fxXcaxX25xX3xX9exX2f2xX6xX3xX1xXdx113b2xX4bxX3xX1bxb754xX3xXexX1bxX20xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX4x8e8exX6xX3xX2bxX28xX18xX3xXexX1xX34axX18xX3xX27xX3ccxXdxX3xX9ex112b5xXdxX3xX9exXdxXa0xX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX121xX4bxX6dxX338xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xf4abxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xXcxX1xX7fxX30exX18xX40xX3xX11dxX6dxX3xXe4xX7fxX80xX18xX40xX3xd882xX110xX18xX3xX13xX4bxX6dxX3xX2afxX3xXcxX1bxX7fxXdfxX18xX40xX3xX14cxX22cxX18xX40xX3xX6xX18xX3xXe6xX91xX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xX23cxX1fxX18xX40xX25xX3xXdfxX3xXexX1xXedxXdxX3xX27xXdxX3ffxX29xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xXexX85xXdxX25xX3xXexX1fxX14xX18xX3xXe6xX91xX3xX4xX114xX3xX72xX129xdee6xX1a8xX194xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX129xX3xXcxX4bxX6dxX3xX18xX1xXdxXaaxX18xX25xX3xX4xX1fxX18xX3xX7xX3ccxX3xX18xX14xX6dxX3xX7x10045xX3xXexXdxX4axXbxX3xXexXdcxX4xX3xX4xX114xX3xX18xX1xXdxX338xX4bxX3xX2bxXdxX4axX18xX3xX27xXfdxX18xX40xX3xX9exX14xX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX1x110a8xX18xX1xX3xXexX1x1005axX4xX3xX4xX1x1281fxX3xX27xX7fxX30exX4xX3xX4xX1xX3ccxXexX3xXexX1bxX7fxX423xX4xX3xX40xXdxXedxX3xX5fxXdx14019xX18xX3xX1bxX6xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX194xX72xX3xXexXdxX4axX18xX40xX129xX3xX62xX3ffxX3xX27xX7fxX6xX3xX1bxX6xX3xX7xX3ccxX3xX5xX7fxX30exX18xX40xX3xX4xX1xX51axX18xX1xX3xXe6xX20xX4xX3xX18xX1xXf8xXexX25xX3xX4xX22cxX18xX40xX3xX6xX18xX3xXe6xX91xX3xX27xX91xX3xXexXa4xXbxX3xXexX1bxX4bxX18xX40xX3xXexfe48xX18xX40xX3xX27xXdxX338xX4bxX3xXexX1bxX6xX3xX9exX338xX3xX18xX1xX34axX18xX3xX23xX1x13eb5xX4bxX25xX3xX1xXfdxX3xX23xX1xX5a7xX4bxX25xX3xX27xX3ccxXdxX3xXexX7fxX30exX18xX40xX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX25xX3xXexX85xX29xX3xX9ex746dxX18xX40xX3xXexX1bxXaaxX18xX3xX27xX7axX6xX3xX2bxX14xX18xXfaxX3xX27x9e39xX18xX40xX3xXexX1xXedxXdxX25xX3xXbxX1xX3ccxXdxX3xX1xX30exXbxX3xX9exX423xXdxX3xX4xX20xX4xX3xXexX590xX3xX5fxX34axX18xX3xXbxX1xX3ccxX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX7xX3ccxX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX25xX3xX27x9271xX4xX3xX2bxXdxXa0xXexX3xX5xX14xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX3xX27xX3ffxX3xX18xX5ccxX29xX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX25xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xXexXdxX18xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX3xXexX85xXdxX3xX18xX80xXdxX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX3xX1xX6xX6dxX3xX9exX338xX3xX18xX80xXdxX3xX27xX110xX18xX40xX3xX23xX317xX3xX1xXfdxX3xX23xX1xX5a7xX4bxX3xXexX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXexX1bxX11dxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX121xX4bxX6dxX338xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX5fxXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxXe6xXfaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX160xX3xX72xX2xX30xXbxXe6xXfaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX129xX2bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX9exX18xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX164xX4dxX2xX70xX2xX5fxX70xX30xX162xX30xX162xX164xX1a1xXexX72xX72xX1a8xX164xX72xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xX1b0xX1bxX9xX4b8xX194xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX15bxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX72xX2xX30xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX12xX13xXdxXa0xX18xX3xXexX1fxX14xX18xX3xXe6xX91xX3xXcxX1xX85xX4xX1xX3xX23cxX1fxX18xX40xX3xX4xX114xX3xX72xX129xX4b8xX1a8xX194xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xXe3xX40xX14xX6dxX3xX1a8xX4dxX72xX25xX3xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xXe6xX91xX3xX14cxX5a7xX29xX3xdf10xX24xX3xX292xX14cxX5a7xX29xX3x98adxX4bxX6dxXaaxX18xX2b9xX3xX27xX91xX3xX4xX114xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xX2bxX20xX1fxX3xX7xX3ccxX3xX2xX1a1xX164xX4dxXcxXe2xX2afxXe1xXe2xXe3xXe4xX3xX9exX338xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX9exX14xX3xX27xX7axX6xX3xX27xXdxX3ffxX29xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX129xX3xXcxX1xX10xX1fxX3xX27xX114xX25xX3xX2bxX5ccxXexX3xX27xX2c6xX4bxX3xXexX2f2xX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX2xX2xX4dxX72xX25xX3xX14cxX5a7xX29xX3xX81axX24xX3xX27xX91xX3xX27xX5dfxX18xX40xX3xX5xX1fxX85xXexX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX70xX129xX70xX4b8xX30xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX412xX6xX3xX4b8xX3xXexX1xX22cxX18xX3xXexX85xXdxX3xX164xX3xX23xX1xX4bxX3xX9exXcaxX4xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX14cxX1xX412xX3xXexX7axX4xX1xX3xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xXe6xX91xX3xX14cxX5a7xX29xX3xX81axX24xX3xX13xX14xX3xX13xX4bxX6dxX3xX13x119a7xX18xX40xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xXexXdxX18xX160xX3xX2c4xX14cxX93bxX18xX40xX3xX9exX423xXdxX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX25xX3xX2bxX6xX18xX3xX4xX20xX18xX3xX7xXcaxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX22cxX18xX25xX3xX4xX20xX4xX3xX2bxX6xX18xX25xX3xX18xX40xX14xX18xX1xX25xX3xX27xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX3ffxX25xX3xX2bxX6xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX25xX3xXexX590xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX27xX91xX3xXbxX1xX590xX3xX2bxXdxX4axX18xX3xX1bxXfdxX18xX40xX3xX1bxX91xXdxX3xX27xX3ffxX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX18xX5ccxX29xX3xX9exefcaxX18xX40xX25xX3xX4xX1xX412xX3xX27xXfdxX18xX40xX3xX23xXdxX3ffxX29xX3xXexX1bxX6xX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xXexXdxX18xX3xX5xXdxXaaxX18xX3xX121xX4bxX6xX18xX25xX3xX18xX4axX4bxX3xX4xX114xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX114xXexX3xX1xX1fxX619xX4xX3xX4xX2c6xX18xX3xX27xXdxX338xX4bxX3xX4xX1xX525xX18xX1xX25xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1bxXcaxX4xX3xXexXdxX4axXbxX3xXbxX1xX28xX18xX3xX20xX18xX1xX3xX9exX338xX3x8272xX6dxX3xX2bxX6xX18xX3xXe2xX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXe6xX91xX3xX121xX4bxX6xX3xX14cxX22cxX18xX40xX3xX6xX18xX3xXe6xX91xX3xX1xX1fxX619xX4xX3xX2bxX6xX18xX3xX4xX20xX18xX3xX7xXcaxX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX22cxX18xX3xX27xX3ffxX3xX4xX1xX525xX18xX1xX3xX7xX35xX6xX25xX3xX2bxX590xX3xX7xX4bxX18xX40xX3xX23xX7axXbxX3xXexX1xXedxXdxX441xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX5fxXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxXe6xXfaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX160xX3xX72xX2xX30xXbxXe6xXfaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX129xX2bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX9exX18xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX164xX4dxX2xX70xX2xX5fxX70xX30xX162xX194xX164xX70xX162xXexX1a1xX164xX70xX72xX70xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xX1b0xX1bxX9xX194xX72xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX15bxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX72xX2xX30xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX12xXe2xX5ccxXexX3xX27xX2c6xX4bxX3xXexX2f2xX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX2xX2xX4dxX72xX25xX3xXbxX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXcxX34axX18xX3x12163xXdxX6xX18xX40xX3xX292xXcxX284xX129xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2b9xX3xX27xX5dfxX18xX40xX3xX5xX1fxX85xXexX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX46dxX423xXdxX3xX121xX4bxX6dxX4axXexX3xXexX34axX29xX3xX1xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX5xXa4xXbxX25xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX4xX22cxX18xX40xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX27xX11dxX18xX40xX3xX4xX1xX525xX3xX27xX85xX1fxX3xX4xX412xX6xX3xXa45xX6dxX3xX2bxX6xX18xX3xXe2xX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX7fxXedxX18xX40xX25xX3xXcxX590xX3xXexX1bxX7fxXdfxX18xX40xX3xXexX590xX3xX5fxX34axX18xX3xXbxX1xX3ccxX3xX70xX25xX3xXbxX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXcxX34axX18xX3xXbc0xXdxX6xX18xX40xX25xX3xXcxX284xX129xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX2afxX3xXcxX1bxX7axX18xX1xX3xX46dxX110xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xX2bxXdxX4axXexX160xX3xX2c4xXcxX590xX3xX5fxX34axX18xX3xXbxX1xX3ccxX3xX4xX114xX3xX72xX70xX194xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX25xX3xXexX1bxX1fxX18xX40xX3xX27xX114xX3xX4xX114xX3xX72xX194xX1a1xX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xX4xX114xX3xX1xXfdxX3xX23xX1xX5a7xX4bxX3xXexX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXexX1bxX11dxX25xX3xX164xX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX62xX3ffxX3xX1xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX25xX3xXexX1xX3ccxX18xX40xX3xX23xXaaxX3xX27xX2c6xX6dxX3xX27xX412xX3xX7xX3ccxX3xX5xX7fxX30exX18xX40xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX27x1209axXdxX3xX1xX45xXdxX3xX4xX20xX18xX3xX2bxXfdxX3xXexX590xX3xX5fxX34axX18xX3xXbxX1xX3ccxX3xXbxX1xX28xXdxX3xX5fxX14xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX338xX4bxX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX3xX9exX14xX3xX5xX14xX29xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xXexX1xXa4xX18xX3xXexX1bxX371xX18xX40xX25xX3xX23xX24xX3xX4xX14xX18xX40xX129xX3xXe3xX1xXdxX338xX4bxX3xXexX1bxX7fxXedxX18xX40xX3xX1xX30exXbxX3xX5xX14xX3xX4xX1fxX18xX3xX10xX29xX3xXe6xX6xX3xX121xX4bxXaaxX3xXexX1bxXdfxX3xX9exX338xX3xX1xX6xX6dxX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xX5fxX34axX18xX3xXexX525xX18xX1xX3xX23xX1xX20xX4xX3xX27xX4axX18xX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX3xXexX85xXdxX3xX27xX7axX6xX3xX2bxX14xX18xX25xX3xX4xX1xX11dxX18xX40xX3xXexX22cxXdxX3xXexX51axX4xX1xX3xX4xXcaxX4xX3xX2bxX590xX3xX7xX4bxX18xX40xX3xXexX1xXaaxX29xX3xXexX1xX22cxX18xX40xX3xXexXdxX18xX3xX9exX14xX1fxX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX2bxXdfxXdxX3xX27xX114xX3xX5xX14xX3xX121xX4bxX6dxX338xX18xX3xX5xX30exXdxX3xX4xX412xX6xX3xX1xX371xXaxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX5fxXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxXe6xXfaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX160xX3xX72xX2xX30xXbxXe6xXfaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX129xX2bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX9exX18xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX164xX4dxX2xX70xX2xX5fxX70xX30xX162xX194xX1a1xX194xX30xXexX164xX162xX70xX2xX194xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xX1b0xX1bxX9xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX15bxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX72xX2xX30xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe6xXexX2afxX6xX5xXdxX40xX18xX160xX3xX1adxX4bxX7xXexXdx100d0xX6dxXfaxXaxX12xX62xXdxX3ffxX29xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xda80xX13xX3xX23xX1xX114xX6xX3xX822xX46dxX3xX9exX14xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xX13xX62xXe3xXe4xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXf8xXbxX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX23x93caxX3xX194xX30xX194xX2xX2afxX194xX30xX194xX162xX3xXexX85xXdxX3xXe6xX91xX3x8d07xXfffxX3xX822xX4bxX34axX18xX3xX292xX1xX4bxX6dxXa0xX18xX3xX1012xXfffxX3x8ed5xX18xX1xX2b9xX129xX129xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX62xX3ffxX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX23xX7axXbxX3xXexX1xXedxXdxX25xX3xX4xX20xX18xX3xX2bxXfdxX3xXexX1xX22cxX18xX25xX3xXexX590xX3xX5fxX34axX18xX3xXbxX1xX3ccxX129xX129xX129xX3xX27xX91xX3xXbxX1xX3ccxXdxX3xX1xX30exXbxX3xX5xXcaxX4xX3xX5xX7fxX30exX18xX40xX3xX4xX22cxX18xX40xX3xX6xX18xX3xX9exXa4xX18xX3xX27xXfdxX18xX40xX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xX5fxX34axX18xX3xX27xX110xX18xX40xX3xX23xX317xX3xX18xX80xXdxX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXfaxX3xX2bxX14xX18xX3xX40xXdxX6xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX9exX14xX3xXexX1xX3ccxX18xX40xX3xX18xX1xXf8xXexX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX5xXa4xXbxX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX9exX423xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX27xX7axX6xX3xXbxX1xX7fxX80xX18xX40xX3xX23xX1xX20xX4xX3xX27xX3ffxX3xXexX1bxX20xX18xX1xX3xXexX399xX18xX1xX3xXexX1bxX85xX18xX40xX3xXexX1bxX93bxX18xX40xX3xX5xX619xXbxX3xX1xX1fxX619xX4xX3xX2bxX45xX3xX7xX114xXexX129xX3xX14cxX20xX4xX3xX27xX7axX6xX3xXbxX1xX7fxX80xX18xX40xX3xXexX85xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX80xX3xX2bxX28xX18xX3xX1xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX5xXa4xXbxX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX27xX412xX3xX27xXdxX338xX4bxX3xX23xXdxXa0xX18xX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX9exX14xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX7xX423xX29xX3xXexX1bxX7fxX423xX4xX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX3xX7xX1fxX3xX9exX423xXdxX3xX121xX4bxX6dxX3xX27xX7axX18xX1xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xXe3xX40xX1fxX14xXdxX3xX1bxX6xX25xX3xX4xX20xX4xX3xX27xX7axX6xX3xXbxX1xX7fxX80xX18xX40xX3xX4x8213xX18xX40xX3xX2bxX3ccxX3xXexX1bxX51axX3xX5xXcaxX4xX3xX5xX7fxX30exX18xX40xX3xX5xX14xX29xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX9exXdcxX3xX520xX18xX40xX3xXexX1bxXcaxX4xX3xXexX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXe6xX4bxX6dxXaaxX18xX3xXexX85xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX23xX1xX4bxX3xX9exXcaxX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX27xX3ffxX3xX2bxX28xX1fxX3xX9exXa0xX25xX3xX1xX7fxX423xX18xX40xX3xX5fxc8f5xX18xX3xX18xX40xX7fxXedxXdxX3xX5fxX34axX18xX3xXexX399xX29xX3xX1xXdxX3ffxX4bxX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX9exX14xX3xX2bxX28xX1fxX3xX27xX28xX29xX3xX29xX33dxXdxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xX5fxX34axX18xX3xX4xX1xX525xX3xX27xX7fxX30exX4xX3xX40xX1xXdxX3xXexXaaxX18xX3xX9exX14xX1fxX3xX29xXfdxXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXdfxX3xX18xX80xXdxX3xXexX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXexX1bxX11dxX3xX1xX1fxX619xX4xX3xXexX85xX29xX3xXexX1bxX11dxX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX5fxXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxXe6xXfaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX160xX3xX72xX2xX30xXbxXe6xXfaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX129xX2bxX6xX1fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX129xX9exX18xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX164xX4dxX2xX70xX2xX5fxX70xX30xX162xX194xX1a8xX30xX1a8xXexX72xX30xX162xX164xX4b8xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xX1b0xX1bxX9xX72xX162xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX15bxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX9xXaxX72xX2xX30xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1fxX18xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX9exX14xX3xXexX85xXdxX3xXe6xX91xX3xX62xX520xX4xX3xXe2xX5dfxX18xX40xX3xX292xX46dxX120fxX3xXfd4xX4bxX6xX18xX40xX2b9xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX284xX1xX114xX3xX14cxX1xX412xX3xXexX7axX4xX1xX3xXa45xX6dxX3xX2bxX6xX18xX3xX81axXcxXcxXfd4xX3xXexX525xX18xX1xX3xX13xX1fxX14xX18xX40xX3xX1024xX18xX1xX3xX62xX520xX4xX3xX23xX1x814bxX18xX40xX3xX27xX7axX18xX1xX160xX3xX2c4xXe4xX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX1xX51axX18xX1xX3xX5xX14xX3xX4xX80xX3xX7xXdfxX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX317xX3xX27xX3ffxX3xX18xX1xXa4xX18xX3xXexX1xX2c1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX121xX4bxX6dxX338xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX4xX412xX6xX3xX29xX399xX18xX1xX129xX3xX14cxX1xX51axX18xX1xX3xX9exX399xX3xX9exXa4xX6dxX25xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX25xX3xX18xX5ccxX29xX3xX27xX11dxX18xX40xX25xX3xX27xX412xX3xX7xX3ccxX3xX5xX7fxX30exX18xX40xX3xX18xX1xX34axX18xX3xX23xX1xX5a7xX4bxX3xX27xX3ffxX3xXexXdxX4axX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX3ccxX18xX40xX3xX23xXaaxX3xX7xX3ccxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xX5fxX34axX18xX3xX4xX114xX3xX121xX4bxX6dxX338xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX27xX7fxX30exX4xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX4xX1xX619xXexX3xX4xX1xX4edxX25xX3xX4xX1xX51axX18xX1xX3xXe6xX20xX4xX129xX3x9302xX1fxX18xX40xX3xX7xX1fxX18xX40xX3xX9exX423xXdxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX25xX3xX5xXa4xXbxX25xX3xX18xXdxXaaxX29xX3xX6dxX4axXexX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX25xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX18xX6xX6dxX25xX3xX81axXcxXcxXfd4xX3xX4xX20xX4xX3xXe6xX91xX25xX3xXbxX1xX7fxXedxX18xX40xX25xX3xXexX1xX7axX3xXexX1bxXf8xX18xX3xX27xX91xX3xXexX51axX4xX1xX3xX4xXcaxX4xX3xXbxX1xX3ccxXdxX3xX1xX30exXbxX3xX9exX423xXdxX3xXe1xXe2xXe3xXe4xX3xX4xX93bxX18xX40xX3xX4xXf8xXbxX3xX1xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9exXdxXa0xX4xX3xXexX590xX3xX4xX1xX520xX4xX3xX4xX20xX4xX3xX1xXfdxXdxX3xX18xX40xX1xX7axX3xX5xXf8xX6dxX3xX317xX3xX23xXdxX4axX18xX3xX18xX1xXa4xX18xX3xXe6x104a5xXexX3xX9exX14xX3xXexX51axX18xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX4xX412xX6xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX18xX80xXdxX3xX4xX7fxX3xXexX1bxX11dxXfaxX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX25xX3xX1xX1fxX14xX18xX3xX4xX1xX525xX18xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX5dfxX3xX7xX80xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX121xX4bxX6dxX3xX27xX7axX18xX1xX3xX9exX14xX3xXexX590xX3xX4xX1xX520xX4xX3xX1xXfdxXdxX3xX18xX40xX1xX7axX3xX1xXdxXa0xXbxX3xXexX1xX7fxX80xX18xX40xX3xX5xX2c6xX18xX3xXexX1xX520xX3xX70xX441xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX1fxX5fxX6dxXaxX12xX46dxX423xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c6xX18xX3xX121xX4bxX6dxX4axXexX3xXexX34axX29xX3xX4xX6xX1fxX25xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX5xX14xX29xX3xX4xXdcxX3xXexX1xX3ffxX25xX3xXexX1xXa4xX18xX3xXexX1bxX371xX18xX40xX25xX3xX29xX371xXdxX3xX121xX4bxX6dxX3xXexX1bxX399xX18xX1xX3xX4xX412xX6xX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xXfd4xX13xX3xX23xX1xX114xX6xX3xX822xX46dxX3xX9exX14xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xX13xX62xXe3xXe4xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXf8xXbxX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX23xXfffxX3xX194xX30xX194xX2xX2afxX194xX30xX194xX162xX3xX27xX7fxX30exX4xX3xX412xX6dxX3xX2bxX6xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXf8xXbxX3xXexX1bxXdxX3ffxX18xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX23xX7axXbxX3xXexX1xXedxXdxX25xX3xX27xX11dxX18xX40xX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX27xX7axX18xX1xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX4bxXfdxX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX5xX14xX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX1xXfdxXdxX3xX4xX412xX6xX3xXexX1fxX14xX18xX3xX5fxX34axX18xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX1bxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX4bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2afxXexX1xX4bxX29xX2bxX2afxX6xX18xX5fxX2afxX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xXexX3ccxXexX3xX4xX1xX520xX4xX3xXexX1bxX20xX4xX1xX25xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX9exXdcxX3xX4xX412xX6xX3xXe2xX6xX18xX3xXe2xX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xXfd4xX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdfxX3xX27xX80xX18xX3xX9exX7axX3xX7xX3ccxX3xX70xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxXexX1xX4bxX4xX2afxX1xXdxX10xX18xX2afxXexX1fxXexX2afxX4xX1xX4bxX4xX2afxXexX1bxX6xX4xX1xX2afxX18xX1xXdxX10xX29xX2afxX9exX4bxX2afxX4xX4bxX6xX2afxX2bxX6xX18xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxX5fxX2bxX121xX1xX2afxX1xX6xX2afxXexXdxX18xX1xX2afxX1fxX2afxX5fxX1fxX18xX2afxX9exXdxX2afxX7xX1fxX2afxX70xX4dxX194xX30xX1a8xX162xX4b8xX2xX129xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX29xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX194xX30xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX72xX4dxX2xX70xX164xX5fxX72xX2xX2xX70xX194xX72xX164xXexX164xX30xX30xX70xX5xX2xX2afxX194xX129xX1adxXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX9exX12xX0xX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xXexX3ccxXexX3xX4xX1xX520xX4xX3xXexX1bxX20xX4xX1xX25xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX9exXdcxX3xX4xX412xX6xX3xXe2xX6xX18xX3xXe2xX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xXfd4xX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdfxX3xX27xX80xX18xX3xX9exX7axX3xX7xX3ccxX3xX70xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxXexX1xX4bxX4xX2afxX1xXdxX10xX18xX2afxXexX1fxXexX2afxX4xX1xX4bxX4xX2afxXexX1bxX6xX4xX1xX2afxX18xX1xXdxX10xX29xX2afxX9exX4bxX2afxX4xX4bxX6xX2afxX2bxX6xX18xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxX5fxX2bxX121xX1xX2afxX1xX6xX2afxXexXdxX18xX1xX2afxX1fxX2afxX5fxX1fxX18xX2afxX9exXdxX2afxX7xX1fxX2afxX70xX4dxX194xX30xX1a8xX162xX4b8xX2xX129xX1xXexX29xXaxX12xXcxX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xXexX3ccxXexX3xX4xX1xX520xX4xX3xXexX1bxX20xX4xX1xX25xX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX9exXdcxX3xX4xX412xX6xX3xXe2xX6xX18xX3xXe2xX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xXfd4xX13xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXdfxX3xX27xX80xX18xX3xX9exX7axX3xX7xX3ccxX3xX70xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXe2xX6xX18xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX62xXe2xXfd4xX13xX3xX23xX1xX114xX6xX3xX822xX46dxX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX23xXfffxX3xX194xX30xX194xX2xX3xX2afxX3xX194xX30xX194xX162xX3xXexX85xXdxX3xX27xX80xX18xX3xX9exX7axX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX7xX3ccxX3xX70xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX292xX40xX5dfxX29xX3xXcxX822xX3xX13xX5dfxX18xX40xX3xX23cxX17xX18xX1xX3xX9exX14xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX4bxX6dxXa0xX18xX3xX62xX520xX4xX3xXcxX1xX371xX25xX3xX13xX7fxX80xX18xX40xX3xX1578xX80xX18xX25xX3xX46dxX120fxX3xXfd4xX4bxX6xX18xX40xX2b9xX3xX4xX114xX3xX2xX164xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX9exXdxXaaxX18xX25xX3xX5fxX1fxX3xX284xX1xX114xX3xX14cxX1xX412xX3xXexX7axX4xX1xX3xXcxX1xX7fxXedxX18xX40xX3xXexX1bxXcaxX4xX3xX13xX62xXe3xXe4xX3xXexX525xX18xX1xX3xXcxX1bxX2c6xX18xX3xXcxX11dxX3xX1024xX18xX1xX3xX5xX14xX29xX3xXcxX1bxX7fxXdfxX18xX40xX3xX2bxX6xX18xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX9exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXd8exX29xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX3xX27xX3ffxX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX9exXdcxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX27xX20xXbxX3xX520xX18xX40xX3xX18xX1xX9d6xX18xX40xX3xX6dxXaaxX4bxX3xX4xX2c6xX4bxX3xX40xX399xX1b0xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxX1xX1fxX29xX2afxXbxX1xXdxX10xX4bxX2afxX5fxX10xX2afxXbxX1xX4bxX4xX2afxX9exX4bxX2afxX4xX1fxX18xX40xX2afxXexX6xX4xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxXbxX1xX6xXdxX2afxX5fxX6xXbxX2afxX4bxX18xX40xX2afxX18xX1xX4bxX18xX40xX2afxX6dxX10xX4bxX2afxX4xX6xX4bxX2afxX40xXdxX4dxX194xX30xX1a8xX2xX70xX164xX129xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX29xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX194xX30xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX70xX4dxX2xX30xX164xX5fxX2xX2xX1a1xX70xX30xX2xX164xXexX194xX162xX2xX194xX2xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX9exX12xX0xX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXd8exX29xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX3xX27xX3ffxX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX9exXdcxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX27xX20xXbxX3xX520xX18xX40xX3xX18xX1xX9d6xX18xX40xX3xX6dxXaaxX4bxX3xX4xX2c6xX4bxX3xX40xX399xX1b0xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxX1xX1fxX29xX2afxXbxX1xXdxX10xX4bxX2afxX5fxX10xX2afxXbxX1xX4bxX4xX2afxX9exX4bxX2afxX4xX1fxX18xX40xX2afxXexX6xX4xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxXbxX1xX6xXdxX2afxX5fxX6xXbxX2afxX4bxX18xX40xX2afxX18xX1xX4bxX18xX40xX2afxX6dxX10xX4bxX2afxX4xX6xX4bxX2afxX40xXdxX4dxX194xX30xX1a8xX2xX70xX164xX129xX1xXexX29xXaxX12xX13xXd8exX29xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxX3xX27xX3ffxX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX9exXdcxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX27xX20xXbxX3xX520xX18xX40xX3xX18xX1xX9d6xX18xX40xX3xX6dxXaaxX4bxX3xX4xX2c6xX4bxX3xX40xX399xX1b0xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX23cxXcxX1578xX160xX3xXe3xX40xX14xX6dxX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xXfd4xX4bxX3ccxX4xX3xX1xXfdxXdxX3xX23xX1xX114xX6xX3xX822xX46dxX3xX9exX14xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xX13xX62xXe3xXe4xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXf8xXbxX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX23xXfffxX3xX194xX30xX194xX2xX3xX2afxX3xX194xX30xX194xX162xX3xX27xX7fxX30exX4xX3xXf8xX18xX3xX27xX7axX18xX1xX3xX5xX14xX3xX14cxX1xX412xX3xX18xX1xXa4xXexX3xX18xX40xX14xX6dxX3xX194xX70xX3xXexX1xX20xX18xX40xX3xX164xX3xX18xX110xX29xX3xX194xX30xX194xX2xX129xX3xX62xX3ffxX3xXbxX1xXdcxX4xX3xX9exXdcxX3xX4xX20xX4xX3xXexX590xX3xX4xX1xX520xX4xX3xXbxX1xXdcxX3xXexX1bxX20xX4xX1xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX25xX3xX4xX80xX3xX121xX4bxX6xX18xX25xX3xXexX590xX3xX4xX1xX520xX4xX25xX3xX27xX80xX18xX3xX9exX7axX25xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX18xX40xX1xXdxXaaxX18xX3xX4xX520xX4bxX25xX3xXexX399xX29xX3xX1xXdxX3ffxX4bxX3xX9exX14xX3xXexX1xXcaxX4xX3xX1xXdxXa0xX18xX3xX18xX1xX9d6xX18xX40xX3xX18xXfdxXdxX3xX5fxX4bxX18xX40xX3xX4xX412xX6xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX9exX338xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX25xX3xXe2xX20xX1fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX29xXdfxX3xX4xX1xX4bxX6dxXaaxX18xX3xX29xXdcxX4xX3xX2c4xX13xX45xXdxX3xX2afxX3xX27xX20xXbxX3xX9exX338xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xXfd4xX4bxX3ccxX4xX3xX1xXfdxXdxX3xX23xX1xX114xX6xX3xX822xX46dxX3xX9exX14xX3xX27xX85xXdxX3xX2bxXdxX3ffxX4bxX3xX13xX62xXe3xXe4xX3xX4xX20xX4xX3xX4xXf8xXbxX3xX18xX1xXdxXa0xX29xX3xX23xXfffxX3xX194xX30xX194xX2xX2afxX194xX30xX194xX162xX441xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX9exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe3xX40xX1xXdxX3xX822xX4bxX34axX18xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX29xX3ccxX4xX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX25xX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX27xX7axX18xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxX18xX40xX1xXdxX2afxXe6xX4bxX6xX18xX2afxX5fxX6xX29xX2afxX2bxX6xX1fxX2afxX4xX1fxX18xX40xX2afxXexX6xX4xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxXexX1xX10xX1fxX2afxX29xX1fxX4xX2afxXexX1xX1fxXdxX2afxX40xXdxX6xX18xX2afxX5xX4bxX6xXexX2afxX5fxXdxX18xX1xX4dxX194xX30xX4b8xX1a8xX194xX194xX129xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX40xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4dxX29xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX194xX30xX4dxX18xX10xX15bxX7xX4dxX194xX2xX2xX194xX4dxX1a8xX194xX5fxX72xX2xX164xX194xX1a8xX164xX2xXexX70xX194xX194xX30xX162xX5xX30xX129xX1adxXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX14xX3xX7xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX2xX30xX30xX32xX3xX4xX35xX3xXexX1bxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX40xXdxX6xX3xX2bxX45xX3xXbxX1xXdxX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX9exX12xX0xX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe3xX40xX1xXdxX3xX822xX4bxX34axX18xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX29xX3ccxX4xX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX25xX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX27xX7axX18xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xXfa7xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX18xX1xX2afxXexX1bxXdxX4dxX18xX40xX1xXdxX2afxXe6xX4bxX6xX18xX2afxX5fxX6xX29xX2afxX2bxX6xX1fxX2afxX4xX1fxX18xX40xX2afxXexX6xX4xX2afxX2bxX6xX4bxX2afxX4xX4bxX2afxXexX1xX10xX1fxX2afxX29xX1fxX4xX2afxXexX1xX1fxXdxX2afxX40xXdxX6xX18xX2afxX5xX4bxX6xXexX2afxX5fxXdxX18xX1xX4dxX194xX30xX4b8xX1a8xX194xX194xX129xX1xXexX29xXaxX12xXe3xX40xX1xXdxX3xX822xX4bxX34axX18xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX29xX3ccxX4xX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX25xX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX27xX7axX18xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX1bxX1fxX18xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXe3xX40xX1xXdxX3xX822xX4bxX34axX18xX3xX292xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2b9xX3xX5fxX4bxX6dxX3xXexX1bxX399xX3xX40xXdxX6xX1fxX3xX2bxX6xX18xX25xX3xX2bxX590xX3xX4xX520xX4bxX3xX1x97d4xX18xX40xX3xXexX4bxX2c6xX18xX25xX3xX1xX21cbxX18xX40xX3xXexX1xX20xX18xX40xX25xX3xX40xXdxX11dxXbxX3xX4xX80xX3xX7xXdfxX3xX40xXdxX28xXdxX3xX121xX4bxX6dxX4axXexX3xX23xX7axXbxX3xXexX1xXedxXdxX3xX18xX1xX9d6xX18xX40xX3xX9exX7fxX423xX18xX40xX3xX29xX5ccxX4xX25xX3xX23xX1xX114xX3xX23xX1xX110xX18xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX28xX1fxX3xX4xX22cxX18xX40xX3xXexX20xX4xX3xX2bxX2c6xX4bxX3xX4xX35xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX29xX3ccxX4xX3xXexX1xXedxXdxX3xX40xXdxX6xX18xX25xX3xX5xX4bxXa4xXexX3xX27xX7axX18xX1xX129xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX9exX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX4bxX5xX12xX0xX5fxXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX9exX12xX0xX4dxX5fxXdxX9exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1024xX4bxXexX1xX1fxX1bxXaxX12xXcxX1xX93bxX6dxX3xXe4xX7fxX80xX18xX40xX0xX4dxXbxX12
Thùy Dương