Hơn 400ha mặt bằng sạch tại KKT Vũng Áng sẵn sàng đón nhà đầu tư
(Baohatinh.vn) - Tại Khu Kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang có hơn 400ha mặt bằng sạch, trong đó 200 ha đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ đang chờ đón các nhà đầu tư.
f7f1x10b7dx14fcax14dbfx1254cx14bf2x11f3fxf9dcx16835xX7xff3ex10509x11855x15ff7x16d1ex10a09xX5x10b3fxXax12b7bx174d0x11ceax146b5xX3x11557x12bedxX18xX1xX6xX3x137dex14f98xXexX3x10546x1101dxX15x17674xX3xX7x160c5xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3x14f73xX2fxXcxX3x1676cx14456xX15xX24xX3x11f20xX15xX24xX3xX7x13800xX15xX3xX7x148f5xX15xX24xX3x1444cx12359xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45x17f0cx15fafxX3xXex12bb5xX0x1427fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1481exXaxX12xXcxX27xXdxX3xX2fxX1xX4fxX3xX2fxXdxX15xX1xX3xXex123d1xX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3x10cb2xXcxfd18xX3xX2fx1740fxX3x12760xX15xX1x16b5exX3xX13xX41xX3xXcx13601xX15xX1x15e0dxX3xX45xX6xX15xX24xX3xX4xX46xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX8cxX3xXex16c55x16ffexX15xX24xX3xX45xX46xX3x10f29xX18xX18xX3xX1xX6xX3xX45x15895xX3xX45xX52xfb2cxX4xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX1xX27xX3xXexX4exX15xX24xX3xX45x13941xX15xX24xX3xX21x12e42xX3xX45xX6xX15xX24xX3xX4xX1x142efxX3xX45xX46xX15xX3xX4x12bdexX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52x15ad5xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx160cbxXbaxX66x173e4xX3xXbx14370xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXax13a47xXdxX66xXexX1x153f3xX3x15cf5xX2x15466xXbx11a95x10324xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX17xX2xX18xXbxX147xX148xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX54xX54xXdxX102xX21xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102x152f5xX15xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xXc1xX18xX54xX2x13ccdxX180xX66xX145xX2xX18xX180xX180xX2xX18xXexXc1xX143xX17xX2xX17xX5xX18xX102x171d0xXbxX24xfdcdxXb9xX9xXc1xX18xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXbaxX15xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxXexX10xX147xXex17e5dxX6xX5xXdxX24xX15xX141xX3xX193xX4fxX7xXexXdx139e4xX115xX148xXaxX12x10d60xX1xXeexX3xX4xX46xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX15x10bcfxX15xX3xX21cxX1xX41xX3xX1dxXf5xX115xX3xX7x16266xX15xX3xX147xX4fx14c49xXexX8cxX3xX4xX1xX77xX3xX21xXdxX77xX15xX3xX5x12daaxX1dxX3xX7xX23exX15xX3xXexXdxX232xX4fxX3xXexX1x17b58xX3xX15xXe5xXdxX3xX45x104aaxX6xX3xX172xX41xX3xX147xX4fxX243xXexX3x11afcxX1x17335xX4fxX3xX89xX15xX3xX33xXdx1721cxXexX3x151daxX1xXf5xXexX3xX45xX52xXcdxX4xX3xXexXb9xXdx16020xX15xX3xX271xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4fx17eaexX15xX3xX5xXcdxXdxX3xXexX27xXdxX3xXbxX1xX52xXeexX15xX24xX3xX2fxX87xX3xXcxX1xX266xX15xX1xX3xX0xX10xX1dxX12xX82xX23exX15xX1xX3xXexX52xX3xX5xXdxX27bxX4fxX141xX3xX5xXc9xX15xX1xX3xX45xX27xXbaxX3xXexff7dxX15xX1xX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX4x11d24xX15xX24xX3xX4xXf5xX4xX3xX4xX14xX3x16634xX4fxX6xX15xX8cxX3xX45xX14xX15xX3xX172xX266xX3xX5xXdxX232xX15xX3xX2e5xX4fxX6xX15xX3xX15xX1xX243xX15xX3xX15x15141xXexX3xX271xX1x130d4xXdxX3xX4x14b9bxX15xX24xX3xX15xX1xX41xX3xX1dxXf5xX115xX3xX172xX41xXbaxX3xX15xX24xX41xX115xX3x1215axX54xXc1xX54xXc1xX18xXc1xX18xX95xX102xX0xX54xX10xX1dxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xXcxXb9xXbaxX15xX24xX3xXexX1xXeexXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xX2e5xX4fxX6xX8cxX3xX4xX2daxX15xX24xX3xX172x12ddbxXdxX3xX172xXdxX27bxX4xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xX1xXbaxX41xX15xX3xXexX1xXdxX27bxX15xX3xX4xXf5xX4xX3xX4xX14xX3xX4xX1xX77xX8cxX3xX4xX1x13c63xX15xX1xX3xX7xXf5xX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX8cxX3xX112xX6xX15xX3xX2e5xX4fxX23exX15xX3xX5x16a12xX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX3xX82xX112x15816x162cbxX95xX3xX172xX41xX3xXcxX84xX3xX2fxX87xX3xX89xX15xX1xX3xXexX296xXbxX3xXexXb9xX4fxX15xX24xX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xX1xX6xXdxX3xX2e5xX4fxX115xX77xXexX3xX5xXdxX27bxXexX3xXexX1x164a1xX4xX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX4xX30bxX15xX24xX3xXexXf5xX4xX3xX24xXdxX23exXdxX3xXbxX1xX46xX15xX24xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xX7xf84exX3xX5xXdxX27bxX4fxX3xXex131cdxX3xX27exX1x17c09xX15xX24xX3xXcxX41xXdxX3xX15xX24xX4fxX115xX232xX15xX3xX172xX41xX3x17d44xX30bxXdxX3xXexXb9xX52xXeexX15xX24xX3xX20axX3xX112xX6xX15xX3xX2e5xX4fxX23exX15xX3xX5xX3acxX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX8cxX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX15xX6xX115xX8cxX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX8cxX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX45xXc9xX3xX45xX52xXcdxX4xX3xX24xXdxX23exXdxX3xXbxX1xX46xX15xX24xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX46xX3xX271xX1xXbaxX23exX15xX24xX3xXc1xX18xX18xX1xX6xX8cxX3xX21xX6xXbaxX3xX24xXe0xX1dxX3xX1dxXe5xXexX3xX7xX42cxX3xX271xX1xX4fxX3xX172xX3ecxX4xX3xX15xX1xX52xX141xX3xX1xX14xX15xX3xXc1xX18xX1xX6xX3xX45xX243xXexX3xX15xX30bxX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX27bxXbxX3xXexX1xX4fxX3xX1xXe0xXdxX3xXexX27xXdxX3xXbxX1xX52xXeexX15xX24xX3xX2fxX87xX3xX3baxXbaxX15xX24xX8cxX3xX17xX18xX1xX6xX3xXexX1xX4fxX3xX1xXe0xXdxX3xX45xX243xXexX3xX172xX2daxXdxX3xX5xX243xXbxX3xXexX27xXdxX3xX2fxX87xX3xXcxX1xX266xX15xX1xX8cxX3xX2xX2xX18xX1xX6xX3xXexX27xXdxX3xX271xX1xX4fxX3xX172xX3ecxX4xX3x15c8exX30bxX15xX24xX3x106ddxX232xX15xX8cxX3xXcxX251xX15xX3xX27exX1xX302xX4xX3xXcxX1xX41xX15xX1xX3xX82xX147xXc9xX3xX2fxX87xX3xX3baxXcdxXdxX95xX3xX172xX41xX3xX4xXf5xX4xX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX1xXe0xXdxX3xX4x14ef8xX6xX3xX1dxXe5xXexX3xX7xX42cxX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xX3xXbxX118xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX15xXexX10xXb9xX3xX66xXexX1xX4fxX1dxX21xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX66xXexX1xX141xX3xX143xX2xX145xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX17xX2xX18xXbxX147xX148xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX54xX54xXdxX102xX21xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xX172xX15xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xXc1xX18xX54xX2xX180xX180xX66xX145xX2xX18xX180xX2xX18xX143xXexXc1xX2x12e32xX62axX17xX5xX18xX102xX193xXbxX24xX196xXb9xX9xX17xX18xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXbaxX15xXaxX12xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xXexX296xXbxX3xXexXb9xX4fxX15xX24xX3xXexX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX172xX41xXbaxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12x1115fxX15xX24xX3x16273xX52xX14xX15xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX41xX3x17d5fxX3xXcxXb9xX52xX307xX15xX24xX3xX27exX1xX438xX15xX24xX3xXcxX41xXdxX3xX15xX24xX4fxX115xX232xX15xX3xX172xX41xX3xX44axX30bxXdxX3xXexXb9xX52xXeexX15xX24xX8cxX3xX112xX3b9xX3baxX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX3xX21xXdxX77xXexX8cxX3xX15xX24xXbaxX41xXdxX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXc1xX18xX18xX3xX1xX6xX8cxX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX15xX6xX115xX8cxX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX4xX438xX15xX3xX4xX46xX3xX1dxXe5xXexX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX271xX1xXf5xX3xX5xX35fxX15xX3xXexX27xXdxX3xX4xXf5xX4xX3xX271xX1xX4fxX3xX4xX30bxX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX27bxXbxX3xX66xXbaxX3xX66xXbaxX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxX27bxXbxX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX172xX41xX3xX2e5xX4fxX23exX15xX3xX5xX3acxX3xX172xX35fxXdxX3xX1xX27bxX3xXexX1xX42cxX15xX24xX3xX1xX27xX3xXexX4exX15xX24xX3xX45xXc9xX3xX45xX52xXcdxX4xX3xX147xX251xX115xX3xX66xX3ecxX15xX24xX3xX45xXe0xX15xX24xX3xX21xXe5xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xXcxXb9xXbaxX15xX24xX3xX45xX46xX3xX2fxX118xX21cxX3xX27exX1xX302xX3xX33xXdxX15xX1xX3xX82xXbxX1xX52xXeexX15xX24xX3xX2fxX87xX3xX3baxXdxX232xX15xX95xX3xX172xX35fxXdxX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xXexXb9xX232xX15xX3xXc1xX18xX18xX1xX6xX8cxX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX4xX1xX2cdxX3xX1dxX35fxXdxX3xX4xX46xX3xX145xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX1xX4fxX232xX3xX45xX243xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xX1xX6xXdxX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX148xX3xX2fxX118xX21cxX3xX13xXbaxX41xX15xX1xX3x1328cxX14xX15xX3xX82xXbxX1xX52xXeexX15xX24xX3xX2fxX87xX3xX27exX1xX52xX14xX15xX24xX95xX3xX172xX35fxXdxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX6xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX4xX46xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX102xX3xXcx11ff0xX15xX24xX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX438xX15xX3xXexXb9xX42cxX15xX24xX3xX307xX3xX4xXf5xX4xX3xX2fxX118xX21cxX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX4xX438xX15xX3xX271xX1xXbaxX23exX15xX24xX3xXc1xX18xX18xX1xX6xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xX3xXbxX118xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX118xX10xX15xXexX10xXb9xXaxX3xX7xXexX115xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX66xXexX1xX141xX3xX143xX2xX145xXbxX147xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX141xX3xX17xX2xX18xXbxX147xX148xXaxX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX141xX54xX54xXdxX102xX21xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX15xX1xX102xX172xX15xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xXc1xX18xX54xX2xX180xX180xX66xX145xX2xX18xX180xX180xX17xX180xXexX320xX180xX2xX2xX145xX5xX18xX102xX193xXbxX24xX196xXb9xX9xX145xX180xX143xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX6xXbxXexXdxXbaxX15xXaxX12xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX4xX438xX15xX3xX271xX1xXbaxX23exX15xX24xX3xXc1xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX45xXf5xXbxX3x12a92xX15xX24xX3xX15xX1xX4fxX3xX4xX4exX4fxX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX4xX589xX6xX3xX66xXbaxX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxX27bxXbxX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xXcxX8dfxX15xX24xX3xX1xXcdxXbxX3xX1dxX35fxXdxX3xX15xX1xX243xXexX8cxX3xX45xX77xX15xX3xX15xX6xX115xX8cxX3xX112xX3b9xX3baxX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX3xX45xXc9xX3xX4xX1xXbaxX3xXexX1xX4fxX232xX3xX45xX243xXexX8cxX3xX24xXdxX6xXbaxX3xX5xX27xXdxX3xX45xX243xXexX3xX2xXc1xX145xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX3xX172xX35fxXdxX3xXexX8dfxX15xX24xX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX17xX102xXc1xX17xX62axX3xX1xX6xX8cxX3xXexXb9xXbaxX15xX24xX3xX45xX46xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX5xX41xX3xX2xX18xX145xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX172xX35fxXdxX3xXexX8dfxX15xX24xX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xXexXb9xX232xX15xX3xX17xX102xXc1xX2xXc1xX3xX1xX6xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xXcxX389xX15xX1xX3xXexX434xX3xX45xX4exX4fxX3xX15x13eccxX1dxX3xXc1xX18xXc1xX18xX3xX45xX77xX15xX3xX15xX6xX115xX8cxX3xX112xX3b9xX3baxX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX3xX45xXc9xX3xX4xX1xXbaxX3xXexX1xX4fxX232xX3xX45xX243xXexX3xX172xX41xX3xX271xX3acxX3xX1xXcdxXbxX3xX45xXe0xX15xX24xX3xXexX1xX4fxX232xX3xX45xX243xXexX3xX180xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX8cxX3xX24xXdxX6xXbaxX3xX5xX27xXdxX3xX45xX243xXexX3xX2xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX3xX172xX35fxXdxX3xXexX8dfxX15xX24xX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX5xX41xX3xXc1xX2xX8cxX145xX1xX6xX8cxX3xXexX1xX4fxX3xX1xXe0xXdxX3xX45xX243xXexX3xX4xX589xX6xX3xX2xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX3xX172xX35fxXdxX3xX66xXdxX27bxX15xX3xXexX389xX4xX1xX3xX17xX1xX6xX102xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXbaxX66xX115xXaxX12xX54axX52xXcdxX4xX3xX21xXdxX77xXexX8cxX3xXexX1xX10xXbaxX3xX45xXb64xX15xX24xX3xX271xX3acxX3xX15xX1xX4fxX3xX4xX4exX4fxX3xX7xf9d8xX3xX66xX25fxX15xX24xX3xX45xX243xXexX3xX4xX1xXbaxX3xX172xXdxX27bxX4xX3xX5xX296xXbxX3xX2e5xX4fxX115xX3xX1xXbaxX27xX4xX1xX8cxX3xX271xX77xX3xX1xXbaxX27xX4xX1xX3xX7xXc46xX3xX66xX25fxX15xX24xX3xX45xX243xXexX3xX24xXdxX6xXdxX3xX45xXbaxX27xX15xX3xXc1xX18xXc1xX2xX3xX20axX3xXc1xX18xX180xX18xX3xX1dxX41xX3xX112xX3b9xX3baxX3xX2fxX2fxXcxX3xXexX2cdxX15xX1xX3xX24xXc46xXdxX3xX8a6xX307xX3xXcxX21cx17590xX44axXcxX8cxX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7x10365xX3xX4xX46xX3xX17xX102xX180xX62axX62axX1xX6xX3xX45xX243xXexX3xXbxX1xX25fxX4xX3xX172xX25fxX3xX4xX1xXbaxX3xX172xXdxX27bxX4xX3xXexX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xX4xXf5xX4xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX102xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX172xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXb9xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX4fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20axXexX1xX4fxX1dxX21xX20axX6xX15xX66xX20axX7xX6xXbxXbaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xX180xX95xX141xX3xX54axX28bxX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xX5xX41xX3x157efxX21xX77xX15xX3xX45x10141x1158bxX3xX5xX3acxX3xXexX52xX307xX15xX24xXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xXexX1xX4fxX20axX1xX4fxXexX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX20axXexX6xXbaxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX5xXbaxX15xX20axXbxX1xX6xXexX20axXexXb9xXdxX10xX15xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX147xX6xX20axX1xXbaxXdxX20axX21xX6xXdxX20axX180xX20axX66xX10xX20axX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axXexXdxX10xXbxX20axXexX4fxX4xX20axX5xX6xX20axX21xX10xX15xX20axX66xXbaxX20axX5xX115xX20axXexX4fxXbaxX15xX24xX54xX2xf81bxXc1xX180xXe2fxX62axX102xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc1xX18xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xXc1xX18xX54xX2xXc1xX62axX66xXc1xX2xX145xX145xX143xX2xXc1xXexXc1xX143xX62axXc1xX5xX145xX20axX6xX15xX1xX20axX66xX6xXdxX20axX66xXdxX10xX15xX102xX193xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX172xX12xX0xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xX180xX95xX141xX3xX54axX28bxX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xX5xX41xX3xXda5xX21xX77xX15xX3xX45xXdabxXdacxX3xX5xX3acxX3xXexX52xX307xX15xX24xXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xXexX1xX4fxX20axX1xX4fxXexX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX20axXexX6xXbaxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX5xXbaxX15xX20axXbxX1xX6xXexX20axXexXb9xXdxX10xX15xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX147xX6xX20axX1xXbaxXdxX20axX21xX6xXdxX20axX180xX20axX66xX10xX20axX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axXexXdxX10xXbxX20axXexX4fxX4xX20axX5xX6xX20axX21xX10xX15xX20axX66xXbaxX20axX5xX115xX20axXexX4fxXbaxX15xX24xX54xX2xXe2fxXc1xX180xXe2fxX62axX102xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xX180xX95xX141xX3xX54axX28bxX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xX5xX41xX3xXda5xX21xX77xX15xX3xX45xXdabxXdacxX3xX5xX3acxX3xXexX52xX307xX15xX24xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX5xX4fxX30bxX15xX3xX147xXf5xX4xX3xX45xX266xX15xX1xX3xX66xXbaxX6xX15xX1xX3xX15xX24xX1xXdxX27bxXbxX8cxX3xX66xXbaxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX251xX15xX3xX5xX41xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX52xXcdxX15xX24xX3xXexXdxX232xX15xX3xXbxX1xXbaxX15xX24xX3xXexXb9xXbaxX15xX24xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX102xX3xX112xX307xXdxX3xX172xX296xX115xX8cxX3xX1dxX25fxX4xX3xXexXdxX232xX4fxX3xX4xX589xX6xX3xXexX2cdxX15xX1xX3xXexX1xXeexXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xXexX35fxXdxX3xX5xX41xX3xXexXdxX77xXbxX3xXexX25fxX4xX3xXda5xX21xXdxX77xX15xXdacxX3xX66xX23exXdxX3xX45xX243xXexX3xX13xXe0xX15xX24xX3xX3baxX6xX3xXexXb9xX307xX3xXexX1xX41xX15xX1xX3xXda5xX21xX77xX15xX3xX45xXdabxXdacxX3xX5xX3acxX3xXexX52xX307xX15xX24xX3xX4xX589xX6xX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52x112e8xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX172xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xXc1xX95xX141xX3xX21cxX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX45xX28bxX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXda5xX4xX243xXexX3xX4xXf5xX15xX1xXdacxXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xXexX1xX4fxX20axX1xX4fxXexX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX20axXexX6xXbaxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX5xXbaxX15xX20axXbxX1xX6xXexX20axXexXb9xXdxX10xX15xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX147xX6xX20axX1xXbaxXdxX20axX21xX6xXdxX20axXc1xX20axX15xX21xX7xXbxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX66xX10xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axX4xX6xXexX20axX4xX6xX15xX1xX54xX2xXe2fxXc1xX180xX180xX143xX102xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc1xX18xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xXc1xX18xX54xX2xXc1xX62axX66xX2xXc1xX18xX145xX2xXc1xX320xXexXc1xX180xX180xX62axX5xX62axX20axX6xX15xX1xX20axX66xX6xXdxX20axX66xXdxX10xX15xX102xX193xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX172xX12xX0xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xXc1xX95xX141xX3xX21cxX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX45xX28bxX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXda5xX4xX243xXexX3xX4xXf5xX15xX1xXdacxXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xXexX1xX4fxX20axX1xX4fxXexX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX20axXexX6xXbaxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX5xXbaxX15xX20axXbxX1xX6xXexX20axXexXb9xXdxX10xX15xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX147xX6xX20axX1xXbaxXdxX20axX21xX6xXdxX20axXc1xX20axX15xX21xX7xXbxX20axX15xX24xX4fxXbaxX15xX20axX5xX4fxX4xX20axX66xX10xX20axX271xXdxX15xX1xX20axXexX10xX20axX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axX4xX6xXexX20axX4xX6xX15xX1xX54xX2xXe2fxXc1xX180xX180xX143xX102xX1xXexX1dxXaxX12xXcxX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX3xXexX27xXbaxX3xX15xX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX5xX35fxX15xX3xXbxX1xXf5xXexX3xXexXb9xXdxX28bxX15xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX20axX3xX147xXc9xX3xX1xXe5xXdxX3xX82xX112xX41xXdxX3xXc1xX95xX141xX3xX21cxX24xX4fxXe0xX15xX3xX5xX3ecxX4xX3xX45xX28bxX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXda5xX4xX243xXexX3xX4xXf5xX15xX1xXdacxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX145xX3xX15xXb64xX1dxX3xXexXb9xX307xX3xX5xX27xXdxX3xX45xX251xX115xX8cxX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX5xX4fxX30bxX15xX3xX15xX22xX1dxX3xXexXb9xXbaxX15xX24xX3xXexXbaxXbxX3xX15xX1x1066axX15xX24xX3xX45xX266xX6xX3xXbxX1xX52xX14xX15xX24xX3xX4xX46xX3xXexX42cxX4xX3xX45xXe5xX3xXexXb64xX15xX24xX3xXexXb9xX52xX307xX15xX24xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX21x157a5xX15xX1xX3xX2e5xX4fxX251xX15xX3xXc1xX3xX4xXbaxX15xX3xX7xX42cxX54xX15xXb64xX1dxX102xX3xX118xXf5xX4xX3xX4xX1xX2cdxX3xX7xX42cxX3xXexXb64xX15xX24xX3xXexXb9xX52xX307xX15xX24xX3xX271xXdxX15xX1xX3xXexX77xX3xX4xX589xX6xX3xXexX2cdxX15xX1xX3xXexX1xXeexXdxX3xX24xXdxX6xX15xX3xX2e5xX4fxX6xX8cxX3xX4xX46xX3xX4xX30bxX15xX24xX3xX5xX35fxX15xX3xXexX434xX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX113axX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX172xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX20axX3xXda5xX54axX243xXexX3xX5xX41xX15xX1xXdacxX3xX4xX1xXbaxX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axX66xX6xXexX20axX5xX6xX15xX1xX20axX4xX1xXbaxX20axX4xX6xX4xX20axX15xX1xX6xX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xX2xXe2fxXc1xXc1xXe2fxX18xX102xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xXb9xX4xX9xXaxX54xX1dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xXc1xX18xX54xX15xX10xX13cxX7xX54xXc1xX18xX2xXe2fxX54xX2xXc1xX62axX66xX18xX2xXe2fxX17xXc1xX18xX320xXexX145xX2xX17xX145xX5xX180xX20axX6xX15xX1xX20axX66xX6xXdxX20axX66xXdxX10xX15xX102xX193xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX18xX1xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX15xX24xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexX27xXdxX3xX2fxX2fxXcxX3xX33xX34xX15xX24xX3xX38xX15xX24xX3xX7xX3dxX15xX3xX7xX41xX15xX24xX3xX45xX46xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX172xX12xX0xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX20axX3xXda5xX54axX243xXexX3xX5xX41xX15xX1xXdacxX3xX4xX1xXbaxX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xXaxX3xX1xXb9xX10xX217xX9xXaxX54xX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xX1xX6xX20axXexXdxX15xX1xX20axX66xX6xXexX20axX5xX6xX15xX1xX20axX4xX1xXbaxX20axX4xX6xX4xX20axX15xX1xX6xX20axX66xX6xX4fxX20axXexX4fxX54xX2xXe2fxXc1xXc1xXe2fxX18xX102xX1xXexX1dxXaxX12xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX20axX3xXda5xX54axX243xXexX3xX5xX41xX15xX1xXdacxX3xX4xX1xXbaxX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb9xXbaxX15xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX33xX35fxXdxX3xX7xX3ecxX3xXda5xX45xX8dfxX3xX21xXe5xXdacxX3xX4xX589xX6xX3xX2xX102xX180xX62axX320xX3xX66xX3ecxX3xXf5xX15xX8cxX3xXexX8dfxX15xX24xX3xX172xX42cxX15xX3xX45xXb64xX15xX24xX3xX271xX3acxX3xX17xX180xX18xX102xX145xX2xX320xX3xXex10162xX3xX45xXe0xX15xX24xX3xX82xX1xX14xX15xX3xX2xX320xX3xXexX174fxX3x129dbxX8a6xX6f0xX95xX8cxX3xX13xX41xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX1xXdxX27bxX15xX3xX45xX6xX15xX24xX3xX5xX41xX3xXda5xX1dxX23exX15xX1xX3xX45xX243xXexX3xX5xX41xX15xX1xXdacxX3xXexX1xX4fxX3xX1xX302xXexX3xX4xXf5xX4xX3xX15xX1xX41xX3xX45xX4exX4fxX3xXexX52xX113axX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX172xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX4fxX5xX12xX0xX66xXdxX172xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb9xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX172xX12xX0xX54xX66xXdxX172xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX4fxXexX1xXbaxXb9xXaxX12xX27exX1xX302xX4xX3xX3b9xX4fxX6xX15xX24xX0xX54xXbxX12
Phúc Quang