Vay tiền không trả, sát hại vợ và bố vợ ngay tại tòa
Vay tiền không trả, Dư Văn Thanh đã sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán ngay tại tòa.
cf49xe1fdx16562x134bax128eaxff5cx15724xdc94xdc00xX7x14021x1361ex107e3xe215xe9e1x12630xX5xfad8xXax16716x1539cxX6xea6axX3xXexXdx10f90x1583bxX3x13cd1xX1x10657xX1ax12525xX3xXexf372x10e56x11f6axX3xX7x15c2bxXexX3xX1x1549dxXdxX3x10197x15d03xX3xX2fx14458xX3x14bfax12c0axX3xX2fxX30xX3xX1axX20xX6xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXex163cbxX6xX0x121e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1432fxX10xX6x10eb6xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xXexX23xX24xX25xX3x140b5xf723xX3xX13x12ecdxX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xfb1dx122cexX3xX7xX28xXexX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX3xX7exe15dxf04exX3xXexX23x122dcxX1axX20xX3xXexX1xX72xd3efxX1axX20xX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX2fxX33xX3xX2xX3xXexX1x13072xX8fxX3xXbxX1xX28xX1axX3xX1axX20xX6xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXexX45xX6x114ecxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1364dx104e6xX5axX15xXaxX12xe339xX9axX3x128e4xfbaaxX6xX1axX3xXd5x101f4xfae5xXcxX3xXd5xX1exX1axX20xX3xX6xX1axX3xXex16352xX1axX1xX3xXcfx132ecxX4xX3x142e4xXdxX6xX1axX20xX3xX7exX7fxX3xXexX2cxX8fxX3xX20xXdx10078xX3xX1xdf41xX1axX1xX3xX7xfc83xX3xX71xX72xX3xX13xX75xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX25xX3xXdex131b2xX3xX2xe4dax1578axfb57xX25xX3xXexX23x1224axX3x14b64xX3xXexX1xX1exX1axX3xXd5xX1xe2efxX1axX1xX25xX3x11daaxX7fxX3xX57x10094xX1axX20xX3xXf3xXdxX6xX1axX20xX25xX3x16caexfe37xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX25xX3xXcfxXf0xX4xX3xXf3xXdxX6xX1axX20xX3xX7exe538xX3xX7exXdxX19xXd9xX3xXexX23xX6xX3xX1xX33xX1axX1xX3xX2fxXdxX3xX20xXdx15960xXexX3xX1axX20xX72xdaf4xXdxXbfxX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX5xX33xX3xX7exX36xXdxX3xXexX72xX30xX1axX20xX3xX7exX7fxX3xX7xX28xXexX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX3xX7exX8exX8fxX3xXexX23xX93xX1axX20xX3xXexX1xX72xX9axX1axX20xX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX2fxX33xX3xX2xX3xXexX1xXabxX8fxX3xXbxX1xX28xX1axX3xXcx16c8cxX11bxX71xX3xX1xXd9xX15x11c72xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xXexX2cxXdxX3xXexX23xX145xX3xX7xX127xX3xXcxX1c1xX11bxX71xX3xX1xXd9xX15xX1c8xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xX2fxX33xXd0xX3xX7xX28xX1axX20xX3xX120x1516bxX48xX2xX1fdxXbfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xX0xXdxX8fxX20xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10c36xXdxX5axXexX1xdcf4xX3x1393exX2xd697xXbxX135xdfe3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX228xX3x12ecfxX2xX1fdxXbxX135xX22fxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbfxX35xX6xXd0xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbfxX2fxX1axX48xX1axX10xX223xX7xX48x1143cxX2xX239xX120xX48xX2xX1fdxX22axX5axX1fdxX1fdxfc36xX1fdxX25cxX25cxX11fxXexX11exX25cxX25cxX2xX11exX5xX1fdxXbfx15078xXbxX20xdeb8xX23xX9xX22cxX22cxX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xXexX23xX24xX25xX3xX7xX28xXexX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX2fxX33xX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX1axX20xX6xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXexX45xX6xXaxX3xX223xXdxX5axXexX1xX9xXaxX22axX2xX22cxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX239xX2xX1fdxXaxX3xX5axX6xXexX6x11f6bxX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX228xX48xX48xXdxX8fxX20xXbfxX4xX6xX1axX5axXbfxX4xXd0xX8fxXbfxX2fxX1axX48xX23xX10xX7xXdx110bdxX10xX48xX11fxX1fdxX1fdxX135xX11fxX1fdxX1fdxX48xX11bxX10xX223xef19xXdxX5xX10xX7xX48x11bd1xX8fxX6xX20xX10xX7xX48xX25cxX1fdxX25cxX2xX48xX2xX1fdxX48xX120xX1fdxX48xX71xXd0xXdx1337bxXexXd9xXd0xX1axX20xX2d8xX2xX22axX120xX22cxX22cxX11fxX25cxX25cxX25cxX25cxX11exX25cxX22axXbfxX275xXbxX20xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxXd0xX1axXaxX12xXdfxX36xXdxX3xXexX72xX30xX1axX20xX3xX71xX72xX3xX13xX75xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xXcxX1xX10xXd0xX3xXexX33xXdxX3xX5xXdxX1c8xXd9xX3xX4x14d7bxX6xX3xXd5xX9axX3xXd8xXd9xX6xX1axX3xXd5xX1exX1axX20xX3xX6xX1axX25xX3xX1cxX1xXd0xX24xX1axX20xX3xX2xX1fdxX1xX2xX1fdxX3xX1axX20xX33xX15xX3xX120xX1fdxX48xX2xX1fdxX25xX3xXcxX45xX6xX3xX28xX1axX3xX1axX1xX8exX1axX3xX5axX8exX1axX3xX1xXd9xX15xX1c8xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xX4xd18cxX3xX20xXdxX24xXdxX3xXd8xXd9xX15xX16exXexX3xX2fxX145xX3xX1cxXdxX1c8xX1axX3xX2fxX19xX3xXexX23xX6xX1axX1xX3xX4xX1x14b05xXbxX3xX1xX30xXbxX3xX7exX139xX1axX20xX3xX2fxX6xX15xX3xXexX33xXdxX3xX7xX24xX1axX3xX20xXdxX102xX6xX3xX1exX1axX20xX3xX144xX72xXd9xX3xX13xX75xX1axX3xX144xX25xX3xXdexX11bxX3xX2xX11exX22axX2xX25xX3xX127xX3xXexX1xX1exX1axX3xXd5xX1xX33xXd0xX25xX3xX135xX7fxX3xXf3xXdxX28xXbxX3xXdexX9axX1axX25xX3xX1xXd9xX15xX1c8xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xX2fxX33xX3xX4xXd0xX1axX3xX23xX159xX3xX5xX33xX3xX71xX72xX3xX13xX75xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xXbfxX3xX11bxX20xX72xX174xXdxX3xX4xX3dexX3xX1axX20xX1x151f6xX6xX3xX2fxX145xX3xX5xXdx10987xX1axX3xXd8xXd9xX6xX1axX3xX5xX33xX3xX4xX1xff0fxX3xX144xX72xXd9xX3xXcxX1xX498xX3xX57xX25xX3xXdexX11bxX3xX2xX11exX11fxX11exX25xX3xX2fxX30xX3xXcxX1xX6xX1axX1xXbfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xX0xXdxX8fxX20xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX223xXdxX5axXexX1xX228xX3xX22axX2xX22cxXbxX135xX22fxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXbfxX35xX6xXd0xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbfxX2fxX1axX48xX1axX10xX223xX7xX48xX25cxX2xX239xX120xX48xX2xX1fdxX22axX5axX1fdxX1fdxX267xX1fdxX239xX25cxX1fdxXexX2xX25cxX22axX267xX5xX2xXbfxX275xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xXexX23xX24xX25xX3xX7xX28xXexX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX2fxX33xX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX1axX20xX6xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXexX45xX6xXaxX3xX223xXdxX5axXexX1xX9xXaxX22axX2xX22cxXaxX3xX5axX6xXexX6xX2d8xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX228xX48xX48xXdxX8fxX20xXbfxX4xX6xX1axX5axXbfxX4xXd0xX8fxXbfxX2fxX1axX48xX23xX10xX7xXdxX2faxX10xX48xX11fxX1fdxX1fdxX135xX11fxX1fdxX1fdxX48xX11bxX10xX223xX308xXdxX5xX10xX7xX48xX30exX8fxX6xX20xX10xX7xX48xX25cxX1fdxX25cxX2xX48xX2xX1fdxX48xX120xX1fdxX48xXcxXd0xX6xX323xX6xX1axX2d8xX2xX22axX120xX22cxX22cxX11fxX25cxX25cxX22axX22cxX267xX22cxX120xXbfxX275xXbxX20xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd5xX6xXbxXexXdxXd0xX1axXaxX12xXcxX1c1xX11bxX71xX3xX1xXd9xX15xX1c8xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xX2d8xX3xX1axX9axXdxX3xX135xX24xX15xX3xX23xX6xX3xX2fxX145xX3xX28xX1axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xXcxX23xXd0xX1axX20xX3xX5xX125xX4xX3xXcxX45xX6xX3xX7exX6xX1axX20xX3xX5xX33xX8fxX3xX2fxXdxX1c8xX4xX3xX7exX159xX3xX20xXdxX24xXdxX3xXd8xXd9xX15xX16exXexX3xX1axX30xX3xX5axX8exX1axX3xX7xX10axX25xX3xX71xX72xX3xX13xX75xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX35xX3fexXexX3xX1axX20xX174xX3xX23xX125xXexX3xX5axX6xXd0xX3xX20xX3fexXbxX3xX7exX8exX8fxX3xX1axX1xXdxX19xXd9xX3xX1axX1xX28xXexX3xX2fxX33xXd0xX3xX5xX72xX1axX20xX3xX2fxX30xX3xX1cxX1xXdxX16exX1axX3xX4xX1xX498xX3xX57xX3xXexf061xX3xX2fxXd0xX1axX20xX3xXexX2cxXdxX3xXexX45xX6xXbfxX3xXdexX6xXd9xX3xX7exX3dexX25xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXexXdxX16exXbxX3xXexX145xX4xX3xX7exX8exX8fxX3xX1exX1axX20xX3xX144xX72xXd9xX3xX13xX75xX1axX3xX144xX3xX2fxX33xXd0xX3xX4x1546fxX3xX1cxX1xXdxX16exX1axX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX35xX498xX3xXexX1xX72xX9axX1axX20xX3xX1ax12470xX1axX20xX25xX3xX8fxeeadxXexX3xXexX1xXabxX8fxX3xXbxX1xX28xX1axX3xX4x138dcxX1axX20xX3xX35xX498xX3xXexX1xX72xX9axX1axX20xX3xX1axX1x14747xXbfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xXdexX6xXd9xX3xX1cxX1xXdxX3xX20xX8exX15xX3xX28xX1axX25xX3xX71xX72xX3xX13xX75xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX7exX16exX1axX3xXd5xX1exX1axX20xX3xX6xX1axX3xX1xXd9xX15xX1c8xX1axX3xX144xX145xX4xX3xX11bxX20xX2cxX1axX3xX7exf399xXd9xX3xXexX1xX125xXbfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xXdfxX72xX30xX4xX3xX35xXdxX16exXexX25xX3xX2fxX30xX3xX4xX1xX139xX1axX20xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX7exX7fxX3xX5xX15xX3xXexX1xX8exX1axXbfxX3xXcfxX72xe66exX4xX3xX7exX76axXd9xX25xX3xX5xX10axX4xX3xX5xX72xX30xX1axX20xX3xX4xX1xe6f8xX4xX3xX1axX75xX1axX20xX3xX135xX28xX4xX3xX7exX498xX1axX1xX25xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xXex157f7xX1axX20xX3xX2fxX6xX15xX3xX4xX391xX6xX3xX1exX1axX20xX3xX144xX3xX25cxX1fdxX1fdxX3xXexX23xXdxX1c8xXd9xX3xX7exX139xX1axX20xX3xX1axX1xX72xX1axX20xX3xX4xX1xX72xX6xX3xXexX23xX24xX3xX1axX48bxX1axX3xX1exX1axX20xX3xX144xX3xX1cxXdxX1c8xX1axX3xX23xX6xX3xXexXd0xX33xXbfxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxXd0xX5axX15xXaxX12xXdfxX36xXdxX3xXexX72xX30xX1axX20xX3xX1axX33xX15xX3xX4xX1xXd9xXabxX1axX3xX35xX498xX3xX5axX6xXd0xX3xXexX7dbxX3xXexX23xX72xX7aexX4xX3xX1axX48bxX1axX3xX1cxX1xXdxX3xXbxX1xXdxX48bxX1axX3xXexXd0xX33xX3xX7exX6xX1axX20xX3xX5axXdxdcf7xX1axX3xX23xX6xX3xX7exX7fxX3xX7xX69fxX3xX5axX145xX1axX20xX3xX7exX159xX3xX20xX8exX15xX3xX28xX1axXbfxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX23xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX23xXd0xX1axX20xX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX48bxX1axX3xXd8xXd9xX6xX1axX228xX0xX48xX7xXexX23xXd0xX1axX20xX12xX0xXd9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2d8xXexX1xXd9xX8fxX35xX2d8xX6xX1axX5axX2d8xX7xX6xXbxXd0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdb9dx1007cxX3xXexX23xXd9xX15xX3xX7xX28xXexX3xX20xXdxX6xX3xX7exX105xX1axX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX70axX3xX127xX3xX57xX33xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX8fxXd9xX36xX1axX3xX7exX72xX30xX4xX3xX1xXdxX16exX1axX3xX135xX28xX4xX3xX4xX1xXd0xX3xX15xX3xX1xX93xX4xXaxX3xX1xX23xX10x14fd0xX9xXaxX48xXbxX1xX6xXbxX2d8xX5xXd9xX6xXexX2d8xX5axXd0xXdxX2d8xX7xXd0xX1axX20xX48xX1cxX10xX2d8xXexX23xXd9xX15xX2d8xX7xX6xXexX2d8xX20xXdxX6xX2d8xX5axXdxX1axX1xX2d8xX2fxXd0xX2d8xX4xXd9xX2d8xXd0xX2d8xX1xX6xX2d8xXexXdxX1axX1xX2d8xX8fxXd9xXd0xX1axX2d8xX5axXd9xXd0xX4xX2d8xX1xXdxX10xX1axX2d8xX135xX6xX4xX2d8xX4xX1xXd0xX2d8xX15xX2d8xX1xXd0xX4xX48xX25cxX1fdxX22cxX11exX239xX11fxXbfxX1xXexX8fxXaxX12xX0xXdxX8fxX20xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX48xX8fxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX25cxX1fdxX48xX1axX10xX223xX7xX48xX25cxX2xX1fdxX239xX48xX2xX120xX2xX5axX239xX2xX239xX25cxX22cxX1fdxX267xXexX25cxX267xX11exX267xX1fdxX5xX1fdxXbfxX275xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xXexX23xX24xX25xX3xX7xX28xXexX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX30xX3xX2fxX33xX3xX35xX36xX3xX2fxX30xX3xX1axX20xX6xX15xX3xXexX2cxXdxX3xXexX45xX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX2fxX12xX0xX7xXexX23xXd0xX1axX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8f6xX8f7xX3xXexX23xXd9xX15xX3xX7xX28xXexX3xX20xXdxX6xX3xX7exX105xX1axX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX70axX3xX127xX3xX57xX33xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX8fxXd9xX36xX1axX3xX7exX72xX30xX4xX3xX1xXdxX16exX1axX3xX135xX28xX4xX3xX4xX1xXd0xX3xX15xX3xX1xX93xX4xXaxX3xX1xX23xX10xX93cxX9xXaxX48xXbxX1xX6xXbxX2d8xX5xXd9xX6xXexX2d8xX5axXd0xXdxX2d8xX7xXd0xX1axX20xX48xX1cxX10xX2d8xXexX23xXd9xX15xX2d8xX7xX6xXexX2d8xX20xXdxX6xX2d8xX5axXdxX1axX1xX2d8xX2fxXd0xX2d8xX4xXd9xX2d8xXd0xX2d8xX1xX6xX2d8xXexXdxX1axX1xX2d8xX8fxXd9xXd0xX1axX2d8xX5axXd9xXd0xX4xX2d8xX1xXdxX10xX1axX2d8xX135xX6xX4xX2d8xX4xX1xXd0xX2d8xX15xX2d8xX1xXd0xX4xX48xX25cxX1fdxX22cxX11exX239xX11fxXbfxX1xXexX8fxXaxX12xX8f6xX8f7xX3xXexX23xXd9xX15xX3xX7xX28xXexX3xX20xXdxX6xX3xX7exX105xX1axX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX70axX3xX127xX3xX57xX33xX3xXcxX483xX1axX1xX3xX8fxXd9xX36xX1axX3xX7exX72xX30xX4xX3xX1xXdxX16exX1axX3xX135xX28xX4xX3xX4xX1xXd0xX3xX15xX3xX1xX93xX4xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX23xXd0xX1axX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX8f6xX1xXdxX3xX7exX72xX30xX4xX3xX1axX3dexXdxX3xX5xX174xXdxX3xX7xX6xXd9xX3xX4x146e6xX1axX20xX25xX3xX144xX48bxX3x1180exXdxX1axX1xX3xX57xX24xXdxX3x14d70xXdexX11bxX3xX2xX11exX11fxX120xX25xX3xXexX23xX125xX3xXbxX1xX72xX174xX1axX20xX3xX57xX33xX3xX57xXd9xX15xX3xXcx10051xXbxX25xX3xXcx15c67xXbfxX3xX57xX33xX3xXcxX483xX1axX1x1308dxX3xX2d8xX3xX1cxX8f7xX3xXexX23xXd9xX15xX3xX7xX28xXexX3xX20xXdxX6xX3xX7exX105xX1axX1xX3xX2fxX30xX3xX4xX70axX3xX1cxX1xXdxX16exX1axX3xX25cxX3xX1axX20xX72xX174xXdxX3xX4xX1xX16exXexX25xX3xX2xX3xX1axX20xX72xX174xXdxX3xX35xX498xX3xXexX1xX72xX9axX1axX20xX25xX3xX7exX7fxX3xXexX1xX33xX1axX1xX3xXexX1xX10axX4xX3xX135xXdxX1axX3xX5x1658exXdxX3xX20xXdxX6xX3xX7exX105xX1axX1xX3xX35xX498xX3xX1xX2cxXdxX3xX2fxX33xX3xX8fxXd0xX1axX20xX3xX8fxXd9xX36xX1axX3xX7exX72xX30xX4xX3xX1xXdxX16exX1axX3xX135xX28xX4xX3xX4xX1xXd0xX3xX15xX3xX1xX93xX4xXbfxXbfxXbfxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX2fxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xXd9xX5xX12xX0xX5axXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX2fxX12xX0xX48xX5axXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexXd0xXd9xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd0xX3xXcfxX28xXd0xX3xXd5xX1c1xX11bxX71xX0xX48xXbxX12