Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên
Thắng cảnh của tỉnh Phú Yên thu hút du khách bởi những gành đá hình thù kỳ thú cùng làng biển yên bình.
d60ex1314ax126ebxfc08x132fbx18a01x18f5dxe4ffx18943xX7x1519dx13997xecddxfa29x122edx17a6fxX5x15755xXax1471ex1137fx1862fxX3x1003cx190cfxXbxX3x14f2dx142b9x13c62x17f29xX3xX1ax162f7xX3xX4x171ecxX6xX3xe566x1544fxX1cxX3x18f2ax137c2xX1cxX3x174c7xX3x1632cxX1xdac2xX3xX2ax14d4axX1cxX0xdcd9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX1axXaxX12xXcxX1x1533exX1cxX1dxX3xX4x15565xX1cxX1xX3xX4xX23xX6xX3xXex1072fxX1cxX1xX3xX30xX1xX32xX3xX2axX35xX1cxX3xXexX1xX1bxX3xX1xX32xXexX3xX1axX1bxX3x12444xX1xfcbcxX4xX1xX3x1797cxX2exXdxX3xX1cxX1x166d9xX1cxX1dxX3xX1dxedfaxX1cxX1xX3xX16xX76xX3xX1x13a18xX1cxX1xX3xXexX1x147e6xX3xX74x15cc3xX3xXexX1xX32xX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX7axXdx1854bxX1cxX3xe74bxX35xX1cxX3xX7axX8dxX1cxX1xdb67xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxefa2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154f9x1455dxX1axXabxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10x135bexXex1667axX6xX5xXdxX1dxX1cx109a3xX3x10258xX1bxX7xXexXdxfa45xXabx1449exXaxX12xX0xXdx1295axX1dxX3xX7xf964xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10x170f1xX7xX38xX2x150c0xdd05x19077xX38xX2x191e2xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10exX111xX111xX10cxdce8xX5xX111xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xdbb4xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx193c8xX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cx17203xX3xXd7xdf65xX3x17e08xX1cxX3xX26xX27xX6xX15exX3xX1xX1bxXabx18f30xX1cxX3xXcxX1bxXabxX3xX163xX1cxX3xX1cx18f38xXedxX3xX4xX76xX4xX1xX3xXexX1xX85xX1cxX1xX3xXbxX1xecc0xX3xXcxX1bxXabxX3xX26xX27xX6xX15exX3xXexX5dxX1cxX1xX3xX30xX1xX32xX3xX2axX35xX1cxX3xX2xX10cxX3xX74xXedxX3xXexX1xX10xXc9xX3xX16x18ad9x11c3exX1cxX1dxX3xX7axX35xX3xXex150b2xX1cxX1dxX3xXbbxX10xX1cxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3x1234cxX1bxX6xX3xX4xX76xX4xX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX1c3xX1bxX35xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX7axX8dxX1cxX1xXb3xX3xede2xX1adx17517xX4xX3xX1dx16abexXdxX3xX5xX85xX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xXbbxX8dxX3xX1cxX1dxX85xXabxX3xXd7xX1adxX6xX3xX1cxf36exXdxX3xX16xX54xXc9xX3xX1cxX1x11d1dxX3xX1cxX85xXabxX3xX4x15eaaxX3xXf1x12be0xXexX3xX1cxX1xXdx167eexX1bxX3xX4xX1xXdxXedxX3xXabxX2bxX1cxX3xXbbxX21axX3xX5xX85xXedxX3xXex15dadxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cx11cdax17596xX28exX2x15dc4xX5xX2xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x130afxX1xXdxX3xXexX1xX1bxf3cexX3xXexXf1xXdxX21axX1bxX3xXd7xX1bxX189xX1cxX1dxX15exX3xX1axX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX1ax149f0xX3xX1cxX1xX8dxX1cxX3xXexX1xX214xXabxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX5xXc9xX85xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX1xX1b6xX3xX16xX17xXbxX3xX2exX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10dxX5xX292xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x109a9xX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX4xX1x18166xXedxX3xX4xX1xX32xX3xX1cxX1dxX4fxXedxX15exX3xXexX8dxXedxX3xX4xX1x155c2xXbxX3xX54xX1cxX1xX3xX1cxX1xX80xX1cxX1dxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXbbxebe3xXexX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX2exX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xX74xX1xXdxX3xX1cxX1adx192dexX4xX3xXf1xX32xXexXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX28exX5xX10dxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX1e0x16a5cxXabxX3xX4x1550fxX1cxX1dxX3xX5xX85xX3xX1cxX201xXdxX3xX16xXa8xX3xX4xX76xX4xX3xX1cxX1xXdxX2bxXbxX3xX54xX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX7xX76xX1cxX1dxX3xXexX76xX4xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10cxX5xX28exXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xe392xX1xX211xXedxX3xX7ax13159xX1cxX3xXexXf1xX14xX3xXf1xX214xXexX3xXbxX1xX214xX1cxX3xX74xX1x1700dxX4xX1xX3xX74xX1xXdxX3xX16xX1adxX1e2xX4xX3xXexXf1xX54xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX16exXedxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xXexXf1xX1aexXdxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX28fxX5xX10cxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX14exX76xX4xX3xX16xX1b6xXdxX3xX4xX4a1xX1cxX1dxX3xXexX1xX1adxX1aexX1cxX1dxX3xX4xX1xX1e6xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xX16xXa8xX3xX5xX1adxX1bxX3xX5xX569xXdxX3xX74xX2d0xX3xX1cxXdxX16exXedxX3xX16xX17xXbxX3xX1cxX1dxX85xXabxX3xX4xX1adxX3fcxXdxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2x15075xX5xX28fxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x17066xX85xX1cxX1xX3xX26xX189xX3xX14exX1xX54xXc9xX3xX74xX96xX3xXexX1xX32xX3xX1cxX179xXedxX3xX74xX21axX3xX7axX35xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX563xX201xXdxX3xX16xX49dxXabxX3xX4xX27xX1cxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX1dxX85xX1cxX1xX3xX16xX76xX3xX214xX1cxX3xXexX1adxX1e2xX1cxX1dxX3xX74xX1xX76xX4xX3xX1cxX1xX1adxX3xX26xX27xX1cxX3xd8ebxX3d1xX1cxX15exX3xXc8xX161xXdxX3xX14exX1xXc9xXdxXb3xXb3xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX120xX5xX6e8xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX3b3xX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX4xX211xX3xXexX1xXa8xX3xX5xX85xXedxX3xX1cxX1xX80xX1cxX1dxX3xXedxX211xX1cxX3xX3bexX1cxX3xX1axX49dxX1cxX3xX1axX161xX3xXex16973xX3xX4xX1xX57bxX1cxX1xX3xX7xX54xX1cxX3xXbbxX3e4xXexX3xX16xX20xX6xX3xXbxX1xX1adxX201xX1cxX1dxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10exX5xX120xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX777xX4fxX4xX3xX16xX20axX3xX5xX76xX3xX7axX35xX1cxX3x11b42xX3bexX1cxX1dxX3xX1b6xX1cxX1dxX3xX2exX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX1e0xX49dxXabxX3xX5xX85xX3xX1cxX201xXdxX3xX5xX1adxX1bxX3xX1dxXdxX80xX3xXbbxX14xX3xX16xX17xXbxX3xX4xX22exX3xX74xX57bxX1cxX1xX3xXbbxX85xX3xX1cx19447xXexX3xXexX49dxXedxX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX4xX23xX6xX3xX1cxX1dxX1adxX3xX1axX49dxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXf1xX10xXe6xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10exX111xX111xX28exX28exX5xX10exXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX14exX76xX3xX4xX201xXedxX3xX1cxX1dxfe7dxX1cxX3xX5xX85xX3xX16x10897xX4xX3xX7xX54xX1cxX3xX2exX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX563xX1dxXc9xX85xXdxX3xXf1xX6xX15exX3xX1cxX201xXdxX3xX16xX49dxXabxX3xX4xX27xX1cxX3xX1cxX22exXdxX3xXexXdxX2bxX1cxX1dxX3xXbbxX3fcxXdxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX5xXc9xX569xXdxX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX1cxX3xXexX1adxX201xXdxX3xX1cxX1dxXc9xX1cxX3xX74xX1xX76xX4xX3xX1cxX1xX1adxX3xXedxe66fxX4xX3xXexX1adxX201xXdxX15exX3xX189xX4xX3xXbbxX32xX3xX1cxX85xX1cxX1dxX15exX3xX4xX1bxX6xX3xX7axXdxXa8xX1cxXb3xXb3xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX777xXc9xX1bxXf1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xX13xX1cx12285xXd7xXbxXf1xX10xX7xX7xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12
congthanh