Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên
Thắng cảnh của tỉnh Phú Yên thu hút du khách bởi những gành đá hình thù kỳ thú cùng làng biển yên bình.
ebefx119d6x14364x13d98x15d77x1041bx15e5cx13bfdx154f6xX7x13afcx1183fx10e48xef12x11630x12038xX5xfec4xXax11969x13344x15601xX3x16e4ex15fcexXbxX3x14b81x14a97x12dffx14790xX3xX1ax15567xX3xX4x13980xX6xX3xf3dcx112d2xX1cxX3x16cffxfdb0xX1cxX3x1414dxX3x14e31xX1x12709xX3xX2axfb51xX1cxX0x14a18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX1axXaxX12xXcxX1x12b4exX1cxX1dxX3xX4x16f65xX1cxX1xX3xX4xX23xX6xX3xXex11b6axX1cxX1xX3xX30xX1xX32xX3xX2axX35xX1cxX3xXexX1xX1bxX3xX1xX32xXexX3xX1axX1bxX3x10984xX1x15214xX4xX1xX3x16f38xX2exXdxX3xX1cxX1x14f65xX1cxX1dxX3xX1dxf77exX1cxX1xX3xX16xX76xX3xX1xfb14xX1cxX1xX3xXexX1x158d5xX3xX74x154f8xX3xXexX1xX32xX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX7axXdx12d8dxX1cxX3x11513xX35xX1cxX3xX7axX8dxX1cxX1x171dcxX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdx104b0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16515x108d2xX1axXabxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10x1652cxXex104d8xX6xX5xXdxX1dxX1cxeee3xX3xfeacxX1bxX7xXexXdx15070xXabx15a7fxXaxX12xX0xXdx1016axX1dxX3xX7x1345cxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xf83bxX7xX38xX2x10632xf06dxf2aaxX38xX2x1192cxX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10exX111xX111xX10cx113c1xX5xX111xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9x13a1dxXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d8bxX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cx162cdxX3xXd7x117e4xX3xff8dxX1cxX3xX26xX27xX6xX15exX3xX1xX1bxXabx11a99xX1cxX3xXcxX1bxXabxX3xX163xX1cxX3xX1cx131b5xXedxX3xX4xX76xX4xX1xX3xXexX1xX85xX1cxX1xX3xXbxX1x17040xX3xXcxX1bxXabxX3xX26xX27xX6xX15exX3xXexX5dxX1cxX1xX3xX30xX1xX32xX3xX2axX35xX1cxX3xX2xX10cxX3xX74xXedxX3xXexX1xX10xXc9xX3xX16x13a86xf102xX1cxX1dxX3xX7axX35xX3xXex111aexX1cxX1dxX3xXbbxX10xX1cxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xee2cxX1bxX6xX3xX4xX76xX4xX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX1c3xX1bxX35xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX7axX8dxX1cxX1xXb3xX3x12e9fxX1adx13f24xX4xX3xX1dx15e01xXdxX3xX5xX85xX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xXbbxX8dxX3xX1cxX1dxX85xXabxX3xXd7xX1adxX6xX3xX1cx115acxXdxX3xX16xX54xXc9xX3xX1cxX1x141d4xX3xX1cxX85xXabxX3xX4xf324xX3xXf1xf1cexXexX3xX1cxX1xXdx13b0cxX1bxX3xX4xX1xXdxXedxX3xXabxX2bxX1cxX3xXbbxX21axX3xX5xX85xXedxX3xXex14da4xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxf0cbx1124exX28exX2x15e37xX5xX2xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x12ea9xX1xXdxX3xXexX1xX1bx11afexX3xXexXf1xXdxX21axX1bxX3xXd7xX1bxX189xX1cxX1dxX15exX3xX1axX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX1axf08cxX3xX1cxX1xX8dxX1cxX3xXexX1xX214xXabxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX5xXc9xX85xXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX1xX1b6xX3xX16xX17xXbxX3xX2exX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10dxX5xX292xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xec70xX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX4xX1x16d3exXedxX3xX4xX1xX32xX3xX1cxX1dxX4fxXedxX15exX3xXexX8dxXedxX3xX4xX1x16c76xXbxX3xX54xX1cxX1xX3xX1cxX1xX80xX1cxX1dxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXbbx1165fxXexX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX2exX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xX74xX1xXdxX3xX1cxX1adx15580xX4xX3xXf1xX32xXexXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX28exX5xX10dxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX1e0x15634xXabxX3xX4x124e1xX1cxX1dxX3xX5xX85xX3xX1cxX201xXdxX3xX16xXa8xX3xX4xX76xX4xX3xX1cxX1xXdxX2bxXbxX3xX54xX1cxX1xX3xX1dxXdxX6xX3xX7xX76xX1cxX1dxX3xXexX76xX4xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10cxX5xX28exXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x141fbxX1xX211xXedxX3xX7ax15e4exX1cxX3xXexXf1xX14xX3xXf1xX214xXexX3xXbxX1xX214xX1cxX3xX74xX1x143fexX4xX1xX3xX74xX1xXdxX3xX16xX1adxX1e2xX4xX3xXexXf1xX54xXdxX3xX1cxX1dxX1xXdxX16exXedxX3xX4xX93xX1cxX1dxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xXexXf1xX1aexXdxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX28fxX5xX10cxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX14exX76xX4xX3xX16xX1b6xXdxX3xX4xX4a1xX1cxX1dxX3xXexX1xX1adxX1aexX1cxX1dxX3xX4xX1xX1e6xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxX3xX16xXa8xX3xX5xX1adxX1bxX3xX5xX569xXdxX3xX74xX2d0xX3xX1cxXdxX16exXedxX3xX16xX17xXbxX3xX1cxX1dxX85xXabxX3xX4xX1adxX3fcxXdxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2x15015xX5xX28fxXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12x16f33xX85xX1cxX1xX3xX26xX189xX3xX14exX1xX54xXc9xX3xX74xX96xX3xXexX1xX32xX3xX1cxX179xXedxX3xX74xX21axX3xX7axX35xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX563xX201xXdxX3xX16xX49dxXabxX3xX4xX27xX1cxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX1dxX85xX1cxX1xX3xX16xX76xX3xX214xX1cxX3xXexX1adxX1e2xX1cxX1dxX3xX74xX1xX76xX4xX3xX1cxX1xX1adxX3xX26xX27xX1cxX3x1001bxX3d1xX1cxX15exX3xXc8xX161xXdxX3xX14exX1xXc9xXdxXb3xXb3xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX120xX5xX6e8xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX3b3xX1bxX3xX74xX1xX76xX4xX1xX3xX4xX211xX3xXexX1xXa8xX3xX5xX85xXedxX3xX1cxX1xX80xX1cxX1dxX3xXedxX211xX1cxX3xX3bexX1cxX3xX1axX49dxX1cxX3xX1axX161xX3xXexfec0xX3xX4xX1xX57bxX1cxX1xX3xX7xX54xX1cxX3xXbbxX3e4xXexX3xX16xX20xX6xX3xXbxX1xX1adxX201xX1cxX1dxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10dxX111xX111xX10cxX28exX28fxX28exX2xX10exX5xX120xXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX777xX4fxX4xX3xX16xX20axX3xX5xX76xX3xX7axX35xX1cxX3x15f4bxX3bexX1cxX1dxX3xX1b6xX1cxX1dxX3xX2exX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX1e0xX49dxXabxX3xX5xX85xX3xX1cxX201xXdxX3xX5xX1adxX1bxX3xX1dxXdxX80xX3xXbbxX14xX3xX16xX17xXbxX3xX4xX22exX3xX74xX57bxX1cxX1xX3xXbbxX85xX3xX1cx156e9xXexX3xXexX49dxXedxX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX4xX23xX6xX3xX1cxX1dxX1adxX3xX1axX49dxX1cxXb3xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXf1xX10xXe6xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXedxX1dxX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX38xX38xXdxXb3xX7axX6xXc9xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb3xXbbxX1cxX38xX1cxX10xX108xX7xX38xX2xX10cxX10dxX10exX38xX2xX111xX10cxX1axX10dxX111xX10cxX10dxX111xX111xX111xXexX10exX111xX111xX28exX28exX5xX10exXb3xXe1xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc9xX131xXedxX6xX1dxX10xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX1axXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxXc9xX1cxXaxX12xX14exX76xX3xX4xX201xXedxX3xX1cxX1dx162abxX1cxX3xX5xX85xX3xX16x1540bxX4xX3xX7xX54xX1cxX3xX2exX3xX5xX85xX1cxX1dxX3xX7axXdxXa8xX1cxX3xX26xX27xX1cxX3xX2axX2bxX1cxXb3xX3xX563xX1dxXc9xX85xXdxX3xXf1xX6xX15exX3xX1cxX201xXdxX3xX16xX49dxXabxX3xX4xX27xX1cxX3xX1cxX22exXdxX3xXexXdxX2bxX1cxX1dxX3xXbbxX3fcxXdxX3xX1cxX1xXdxX21axX1bxX3xX5xXc9xX569xXdxX3xX1xX54xXdxX3xX7xX54xX1cxX3xXexX1adxX201xXdxX3xX1cxX1dxXc9xX1cxX3xX74xX1xX76xX4xX3xX1cxX1xX1adxX3xXedx10a53xX4xX3xXexX1adxX201xXdxX15exX3xX189xX4xX3xXbbxX32xX3xX1cxX85xX1cxX1dxX15exX3xX4xX1bxX6xX3xX7axXdxXa8xX1cxXb3xXb3xXb3xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX777xXc9xX1bxXf1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc9xX3xX13xX1cx14d01xXd7xXbxXf1xX10xX7xX7xX0xX38xXbxX12xX0xX38xX1axXdxXbbxX12
congthanh