Cựu sao Real tỏa sáng, Arsenal thua trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh
Pha lập công duy nhất của Jese Rodriguez giúp Stoke City vượt qua Arsenal với cách biệt tối thiểu ở trận đấu muộn ngày thứ bảy.
c276x1271fx140c2x12739x14f5fx10cefx13dcdxe4acx14269xX7x151d2x12be6x1364fx11676xdd6fxdfd3xX5x116e0xXax14871x120a4xddabx12aabxX3xX7xX6xcd85xX3x13441xX10xX6xX5xX3xXexe4c8xX6xX3xX7xee07xe2c7x13fd6xdbbbxX3x113d7x10ae3xX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bx11503xX26xX3xc394x11fbaxX15xX3xXexXdx14ad2xX26xX3xXex10cb8xXdxX3xce03xX27xX19xX46xXdxX3xX1xX46xX26xX27xX3xX2axX26xX1xX0x14776xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1143fxX10xX6x11c4dxXaxX12x1335dxX1xX6xX3xX5xX39xXbxX3xX4x124b2xX26xX27xX3xX6axX15x138a5xX3xX26xX1xf58axXexX3xX4x11adaxX6xX3x13c44xX10xX7xX10xX3xX1bxX19xX6axX2bxXdxX27xX15xX10xf423xX3xX27xXdxec5fxXbxX3x1536exXexX19x130e8xX10xX3xX13xXdxXexX7cxX3xe421xcc49x1207exXexX3xf3d1xX15xX6xX3xX2axX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXa6xde59xXdxX3xX4xX25xX4xX1xX3x14290xXdx10e6axXexX3xXex12df2xXdxX3xXexX1xXdx125d3xX15xX3x15122xX3xXexX2bxX39xX26xX3xX3cxX80xX15xX3x14bd3xX15x1198exX26xX3xX26xX27xe07cxX7cxX3xXexX1xc574xX3xXc0xccf2xX7cx142a8xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xe5e3xX3xeeb4xXbxe5bexX3xX6xX15xXexX19xd556xXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10x11bcdxX7xX58xX2xf3acxd825xX191xX58xX2x12ebcx1499axX6axX195xX195xX190x1474dxX196xX195x12cf6xXexX2x10468xX19bxX1a1xX5xX195xXebxf795xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexc98bxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdx14770xX7cxX10exXaxX12xX9bxX6xX15xX3xX4xX1xXdx10ce2xX26xX3xXexX1x1403bxX26xX27xX3xX26xX1x10b25xX4xX3xX26xX1xc41bxX26xX3xXexX2bxXa7xXb8xX4xX3x11cfdxX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX2bxX3xXcfxX3xXexX2bxX39xX26xX3xXdaxXcfxX3xXdaxXe1xX26xX3xX6dxX2bxX10xXdaxXdxX10xX2bxX3xX211xX10xX6xX27xX15xX10xX28xX3xXexX1xX3dxX7cxX3xXexX2bx13e08xX3xX2axX2bxX7xX10xX26xX10xX3x12a22xX10xX26xX27xX10xX2bxX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX1xXe1xX26xX1xX3xXabxX15x1185bxX26xX3xX3cxX1f8xX26xX3xX7xX25cxX26xX3x1316cxX10xXexX3xX191xX19exX196xX28xX3xX1xX6xX7cxX3xX4xX240xX26xX3xX3cxXa7xXa8xX4xX3xXc0xXdxX1f8xXexX3xX3cxX1f8xX26xX3xXa6xXb8xXdxX3xXexX42xX26xX3xX27xX203xXdxX3xX267xX2bxXdxXexX6xX26xX26xXdxX6xX3xX1dfxX3xX9bxf93dx11cb5xX3xX3cxXdxX3xX6ax13d81xX3xX9exX1x10fb5xX3xXa6x12f80xX3xXa6xXb8xXdxX3xXdaxX203xXdxX3xX13xX211xX267xX3xXexX46xXdxX3xX27xXdxXe9xXdxX3xX49xX27xX19xX46xXdxX3xX1xX46xX26xX27xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX19exX2xX195xX196xX5xX2xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xXcxX2bxX39xX26xX3xX3cxX80xX15xX3xX6axXdxX2a6xX26xX3xX2bxX6xX3xX7xX76xXdxX3xX26x10b56xXdxX3xX26xX27xX6xX7cxX3xX7xX6xX15xX3xXexXdxX1f8xX26xX27xX3xX4xX240xXdxX3xX9exX1xX6xXdxX3xX4xX15xXdcxX4xXebxX3xX211xXdxX42xX26xX3xXex12f40xX4xX3xX5xXe1xX3xX26xX1xdc10xX26xX27xX3xXbxX1xX6xX3xe114xX26xX3xXdaxXdxX1f8xX26xX27xX3xXexX2bxXe9xX3xXdaxXdxX1f8xX26xX27xX3xX4xX84xX6xX3xX4xX3dxX15xX3xXexX1xX84xX3xX3cxX76xXdxX3xXc0xX42xX26xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX191xX196xX190xX5xX106xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xXcxX15xX7cxX3xX26xX1xXdxX42xX26xX3xXexX2bxX19xX26xX27xX3xXdaxXdcxXexX3xX26xX27xXe1xX7cxX3xXexX1xXdxX3xX3cxX80xX15xX3xX108xX15xX80xXexX3xX7xX1fdxX4xX28xX3xXexX1xX84xX3xXdaxX76xX26xX3xXc0xX42xX26xX3xXbxX1x14ae9xX6xX3xX9bxXexX19xX9exX10xX28xX3xX87xX6xX4xX9exX3xX267xX15xXexX5xX6xX26xX6axX3xX3cx128ffxX3xXa6xX76xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX1xX2aaxX6xX3xXexX80xXexX3xX4xXe9xX3xX26x12b9fxX3xX5xX14xX4xX3xX6axXe6xXexX3xX3cxXdxXccxXdaxX3xX4xX84xX6xX3xX1xXe1xX26xX27xX3xX4xX76xX26xX27xX3xX3cxXdcxXdxX3xX9exX1xX25xX4xX1xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX1a1xX195xX19bxX1a1xX5xX191xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX9bxXexX19xX9exX10xX3xX13xXdxXexX7cxX3xXc0xX80xXexX3xX26xX27x12150xX3xX4xX2aaxX3xXc0xXe1xX26xX3xXexX1xX1fdxX26xX27xX3xXa6xXa7xXa8xXexX3xX5xX42xX26xX3xX6ax1425bxX26xX3xXexX2bxXa7xXb8xX4xX3xXcfxX3xX26xX27xX6xX7cxX3xX3cxX3dxX15xX3xX1xXdxXc2xXbxX3xX106xXebxX3xX6dxX1xX98xXexX3xX19bxX190xX28xX3xX87xX10xX7xX10xX3xX1bxX19xX6axX2bxXdxX27xX15xX10xX94xX3xXexX21xX6xX3xX7xX25xX26xX27xX3xXa6xXb8xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX6axXe6xXexX3xX3cxXdxXccxXdaxX3xX4xX1x153a4xX19xX3xX27xX2aaxX4xX3xX9exX1xX76xX26xX27xX3xX4xX1xX19xX3xX6dxX10xXexX2bxX3xX13xX10xX4xX1xX3xXdaxXdcxXexX3xX4xd4a4xX3xX1xXdcxXdxX3xX4xXe9xX26xX3xXbxX1xX25xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX18cxXdxX6axXexX1xX104xX1a1xX19bx1177dxXbxX108xX10exX1xX10xXdxX27xX1xXexX104xX19exX191xX106xXbxX108xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6axXexX1xX15xXdaxXc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX2xX1a1xX1a1xX5xX19bxXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX13xX14xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX1bxX10xX6xX5xX3x14bf9xX6xX6axX2bxXdxX6axX3xX4xX2aaxX3xXc0xXe1xX26xX3xXexX1xX1fdxX26xX27xX3xX26xX27xX6xX7cxX3xXexX2bxX19xX26xX27xX3xXexX2bxX39xX26xX3xX2bxX6xX3xXdaxX1fdxXexX3xX3cxXdcxXdxX3xXc0xX2aaxX26xX27xX3xXdaxXb8xXdxXebxX3xXcxX2bxXa7xXb8xX4xX3xX3cxX2aaxX28xX3xX87xX10xX7xX10xX3xXex1280dxX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX80xX15xX3xXexX46xXdxX3xX6dxX9bxe44fxX3xXa6xXe1xX3xX211xX6xX7xX3xX6dxX6xX5xXdaxX6xX7xX3xX26xX1xXa7xX26xX27xX3xX3cxX2adxX15xX3xX9exX1xX76xX26xX27xX3xXexX1xXe1xX26xX1xX3xX4xX76xX26xX27xXebxX3xX2axX26xX1xX3xX27xXdxX6xX3xX26xX1xX39xXbxX3xXaxXcxX1xX10xX3xX6dxX19xXexXexX10xX2bxX7xXaxX3xXexX1xX10xX19xX3xX6axX46xX26xX27xX3xX4xX1xX19xX3xXdaxXa7xXa8xX26xX3xX9exf653xXdaxX3xX3cxXdxX2adxX15xX3xX9exX1xX19xXe9xX26xX3xXdaxX15xX6xX3xX3cxXe6xXexX3xXexX97axX3xX6dxX9bxX98cxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX3cxX25cxX7cxX3xX5b9xXexX3xX26xX27xXe1xX7cxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX191xX196xX196xX19exX5xX196xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12x13afbxX15xX25xX3xXa6xX15xXdxX3xXdaxX97axX26xX27xX3xXa6xc6c8xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX39xXbxX3xX4xX76xX26xX27xX3xX4xX84xX6xX3xXexX25cxX26xX3xXc0xXdxX26xX1xX3xX26xX27xXa7xX73exXdxX3xXcxX25cxX7cxX3xX267xX6xX26xX3xX49xX1xX6xX28xX3xX106xX3xX13xX2a0xX29fxX3xX4xX84xX6xX3xX9bxXexX19xX9exX10xX3xX13xXdxXexX7cxX3xX3cxX5d1xX3xX26xX27xX5d1xX3xX3cxX9e7xX3xX5xX42xX26xX3xX26xX1xX6xX15xX3xXexX2bxX42xX26xX3xX9exX1xX25xX26xX3xX3cxXe1xXdxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX191xX196xX1a1xX1a1xX5xX19exXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX2axX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xX3cx13be3xX7cxX3xX4xX6xX19xX3xX3cxXdcxXdxX3xX1xXb42xX26xX1xX3xXexXb42xXdaxX3xX9exXdxX1f8xXdaxX3xXc0xXe1xX26xX3xX27xf1c2xX3xXexX2bxX19xX26xX27xX3xXexX1xX73exXdxX3xX27xXdxX6xX26xX3xX4xX240xX26xX3xX5xX46xXdxX3xX26xX1xXa7xX26xX27xX3xXdaxX203xXdxX3xX26xX5e7xX3xX5xX14xX4xX3xX6axXe6xXexX3xX3cxXdxXccxXdaxX3xX4xX84xX6xX3xX249xX10xX5xXc0xX10xX4xX9exX3xXa6xXe1xX3xX3cxf92axX26xX27xX3xX3cxXdcxXdxX3xX3cxX2adxX15xX3xX9exX1xX76xX26xX27xX3xXexX1xXe1xX26xX1xX3xX4xX76xX26xX27xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX837xX19exX1a1xX2xX5xX190xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX6dxX1xX98xXexX3xX190xX106xX28xX3xX2axX5xX10xX108xX6xX26xX6axX2bxX10xX3xX211xX6xX4xX6xX94xX10xXexXexX10xX3xX3cxX5d1xX3xX3cxXa7xX6xX3xX3cxXa7xXa8xX4xX3xXc0xX2aaxX26xX27xX3xXa6xXe1xX19xX3xX5xXa7xXb8xXdxX3xX3cxXdcxXdxX3xX4xX1xX84xX3xX26xX1xXe1xX3xX26xX1xXa7xX26xX27xX3xXc0xXe1xX26xX3xXexX1xX1fdxX26xX27xX3xX5xX46xXdxX3xX9exX1xX76xX26xX27xX3xX3cxXa7xXa8xX4xX3xX4xX76xX26xX27xX3xX26xX1xX39xX26xX3xXa6xXb42xX3xXexX2bxX203xX26xX27xX3xXexXe1xXdxX3xX108xX25xX4xX3xX3cx11decxX26xX1xX3xXexXdxX2adxX26xX3xX3cxX46xX19xX3xX26xX27xXa7xX73exXdxX3xX6dxX1xX25xXbxX3xX3cxX5d1xX3xX2bxX7c7xXdxX3xXa6xXe1xX19xX3xXexX1xX1f8xX3xXa6xXdxXc2xXexX3xXa6xXeebxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX2xX195xX106xX106xX5xX837xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX249xX10xX26xX27xX10xX2bxX3xX3cxX5d1xX3xX5xXe1xXdaxX3xXexX80xXexX3xX4xXe9xX3xX26xX1xX433xX26xX27xX3xX27xXb42xX3xX4xX2aaxX3xXexX1xXccxXebxX3x12cf4xX26xX27xX3xXexX15xX26xX27xX3xX4xXe9xX3xX191xX3xX26xX27xX76xXdxX3xX7xX6xX19xX3xXexX80xX26xX3xX4xX76xX26xX27xX3xX5xXe1xX3x13b7cxX5xXdxXa6xXdxX10xX2bxX3xX98cxXdxX2bxX19xX15xX6axX28xX3xXcxX1xX10xX19xX3xX249xX6xX5xX4xX19xXexXexX3xXa6xXe1xX3xX2axX5xX10xX108xX3x13c93xX18cxX19xXc0xXdxX3xXa6xXe1xX19xX3xX7xX25cxX26xX3xX26xX1xXa7xX26xX27xX3xX3cxX2adxX15xX3xX9exX1xX76xX26xX27xX3xXexX1xXccxX3xXexXb42xXdaxX3xX3cxXa7xXa8xX4xX3xX3cxXa7xX73exX26xX27xX3xXa6xXe1xX19xX3xXdaxXe1xX26xX1xX3xX5xXa7xXb8xXdxX3xX4xX84xX6xX3xX3cxXdcxXdxX3xX4xX1xX84xX3xX26xX1xXe1xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX191xX195xX195xX5xX1a1xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX1dfxX6xX5xXdxX27xX26xX104xX3xX1a7xX15xX7xXexXdxX1ecxX7cxX10exXaxX12xX13xX1xX25cxX26xX3xX6axX15xX26xX27xX3xXexX1xX84xX3xXdaxX76xX26xX3xX87xX6xX4xX9exX3xX267xX15xXexX5xX6xX26xX6axX3xX1dfxX3xX26xX27xXa7xX73exXdxX3xX1xf199xX26xX27xX3xX4xX123cxX26xX27xX3xX87xX10xX7xX10xX3xX1bxX19xX6axX2bxXdxX27xX15xX10xX94xX3xX3cxX10xXdaxX3xXa6xX2adxX3xX191xX3xX3cxXdxXccxXdaxX3xX3cxX3dxX15xX3xXexXdxX42xX26xX3xXexX46xXdxX3xX6dxX2bxX10xXdaxXdxX10xX2bxX3xX211xX10xX6xX27xX15xX10xX3xX106xX195xX2xX190xX58xX2xX837xX3xX4xX1xX19xX3xX3cxXdcxXdxX3xX4xX1xX84xX3xX7xX25cxX26xX3xX267xX10xXexX3xX191xX19exX196xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX190xX837xX190xX2xX5xX2xX195xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX12xX9bxX7c7xX3xX3cxXd31xX3xX4xX1xXdxX1f8xX26xX3xXexX1xX15xX39xXexX28xX3xX4xX1xX80xXdaxX3xX3cxXdxXccxXdaxX3xX106xX3xX3cxXdcxXdxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX196xX2xX19exX2xX5xX2xX2xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX12x118edxX1f8xXexX3xXabxX15xXe9xX28xX3xX5xXeebxX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX80xX15xX3xXa6xX240xX26xX27xX3xX106xX3xX6dxX2bxX10xXdaxXdxX10xX2bxX3xX211xX10xX6xX27xX15xX10xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxXdaxX6xX2bxX27xXdxX26xX104xX3xX106xXbxX108xX3xX6xX15xXexX19xX10exXaxX12xX0xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxXdaxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX15xX15xX3xX7xX6xX19xX3xX2bxX10xX6xX5xX3xXexX19xX6xX3xX7xX6xX26xX27xX3xX6xX2bxX7xX10xX26xX6xX5xX3xXexX1xX15xX6xX3xXexX2bxX6xX26xX3xX6axX6xX15xX3xXexXdxX10xX26xX3xXexX6xXdxX3xX26xX27xX19xX6xXdxX3xX1xX6xX26xX27xX3xX6xX26xX1xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX58xX58xXdxXebxXc0xX6xX19xX1xX6xXexXdxX26xX1xXebxXa6xX26xX58xX26xX10xX18cxX7xX58xX2xX190xX191xX191xX58xX2xX195xX196xX6axX195xX195xX190xX19bxX196xX195xX19exXexX196xX19bxX190xX19bxX5xX2xX106xXebxX1a7xXbxX27xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX26xXaxX12xX267xXe9xX26xX27xX3xX108xX1f8xXbxX3xX1xX46xX26xX27xX3xX7xX6xX15xX3xX5xX19xX46xXexX3xXexX2bxX39xX26xX3xX26xX27xXe1xX7cxX3xXexX1xXe6xX3xX190xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX2bxX12xX0xX58xXexXc0xX19xX6axX7cxX12xX0xX58xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX19xX15xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xc33cxXdxX26xX27xX0xX58xXbxX12