Người Việt vẫn níu kéo dùng giao diện cũ của Facebook
Dù hạn chót đã qua, người Việt vẫn đổ xô nhau tìm kiếm cách về lại giao diện cũ của Facebook, thậm chí làm theo cả hướng dẫn sai.
6ceax9ad1xc45fxbe93xde72x8516xdf57xbcf8xd5f1xX7xbbf7x993ax8f43x700dx972bxa133xX5x7fbfxXax9a64xc2f6xc88bxbb81x71fdxXdxX3xb43fxXdx9b94xXexX3x85abxe714xaefaxX3xX20xc4f9xcb92xX3x8a7fxd7e4x89cdxX3xcc7cxd9d0xX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xa5dcxX3xX4xba7bxX6xX3x7679xX6xX4xX10xf033xX28xX28xX26xX0xcb13xX1xX2xX12xX0xX2axXdxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax8088xb557xXexXdxX4xX5xX10xe046xX10xX6xX2axX3x8265xXex85d3x71c6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74d7xX10xX6xX2axXaxX12x6d6bxX2bxX3xX1xdf49xX20xX3xX4xX1x741fxXexX3xef49x98dfxX3x6f27xX24xX6xe3c8xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX88xce9fxX3xe627x92a9xX3xX20xX1xX6xX24xX3xXex7c0fxX65xX3xX26xXdx7eabxX65xX3xX4xd30fxX4xX1xX3xX1exbc07xX3xX5xX80xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX8exX3xXexX1x975axX65xX3xX4xX1xX23xX3xX5x7879xX65xX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xf060xX3xX1xX15xd67bxX20xX14xX3xX2axX1fxX20xX3xX7xX6xXdxf2d7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX2axXdxX1exX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX7xXex960exX5xX10xX9xXaxX65xX6xX5axX14xXdxX20x6fdexX3xdf32xXbxXa2xX3xX6xX24xXexX28xdb7axXaxX12xX0xXexX44xX28xX2axX110xX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX2axX12xX0xXdxX65xX14xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX49xX49xXdxXfcxX44xX6xX28xX1xX6xXexXdxX20xX1xXfcxX1exX20xX49xX20xX10x7936xX7xX49xX11dx9a27x7168x73a5xX49xX2xX158x9349xX2axX11dxX2x872dxX158xX158xX158xX159xXexX11dxX68xX68xX2xX5xX2xXfcx7fa7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX20xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX2axX12xX0xX49xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e86xX6xXbxXexXdxX28xX20xXaxX12xe610xcec7xX4xX3xXa2xa804xX4xX3xX1exXabxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX8exX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX88xXa0xX3xXa2xXa3xX3xX88xXdxX3xXexXabxX65xX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX8bxX24xX6xX110xX3xX5xX80xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX2axX12xX0xX49xXexX5axX12xX0xX49xXexX44xX28xX2axX110xX12xX0xX49xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xX13xX14xXe4xX110xX3xX11dxX11dxX49xX15axX3xX1ex7fbbxX6xX3xX8bxX24xX6xX3xX4xX1xX23xX20xX1xX3xX5xXe4xX3xX1xX80xX20xX3xX4xX1xX85xXexX3xX4xX1xX28xX3xX1exXdxX1bxX4xX3xXexX5axc248xX3xX1exXb9xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX8exX3xX27xXbxX3xX44xX24xac73xX4xX3xX11dxX8exd110xX3xXex9bf9xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xXbxX1xXedxXdxX3xX7xaa08xX3xX2axed71xX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxXfcxX3xX1cfxX1xX28xX3xX88xXb0xX20xX3xX65xX2a7xXexX3xXexX24xe3a6xX20xX3xX7xX6xX24xX8exX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX88xXa0xX3xXa2xXa3xX3xX88xXdxX3xXexXabxX65xX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX5xX80xXdxX3xXbxX1xXdx7c4cxX20xX3xX44xXedxX20xX3xX4xX3axX8exX3xX1exf13bxX20xX3xX4xX85xX3xX44xX327xX3xX4xX2c5xX4xX3xX8bxX24xX10xX20xX3xX65xac49xXexX3xX1x96a7xX20xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12x7cd0xX2a7xXexX3xXexX5axX28xX20xX14xX3xX7xX327xX3xX20xXe4xX110xX3xXbxX1xXedxXdxX3xX26xae88xX3xX88xXb0xX20xX3xbaa4xX5xX2axX3xX60xX6xX110xX28xX24xXexX8exX3xX65xX2a7xXexX3xXexXdxX1bxX20xX3xX23xX4xX1xX3xX65xX282xX3xX5axX2a7xX20xX14xX3xX2axXe4xX20xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xXexX5axXabxX20xX1xX3xX2axX24xX110xX1bxXexX3xf02exX28xX28xX14xX5xX10xX3xX1cfxX1xX5axX28xX65xX10xXfcxX3x8116xX6xX24xX3xX65xX2a7xXexX3xXexX24xX2e6xX20xX3xX4xX85xX3xX65xd506xXexX3xXexX5axX31bxX20xX3xX4xX1xc01fxX3xX1cfxX1xX5axX28xX65xX10xX8exX3xXexXdxX1bxX20xX3xX23xX4xX1xX3xX20xXe4xX110xX3xX88xX89xX3xX4xX85xX3xX1xX33exX20xX3xX2xX158xX158xXfcxX158xX158xX158xX3xX5xX15xX3dexXexX3xX4xXe4xXdxX3xX88xX3d4xXexXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX88xXb4xX20xX1xX3xX14xXdxXb4xX3xX4xX3dxX6xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX8exX3xX373xX5xX2axX3xX60xX6xX110xX28xX24xXexX3xX26xX1xXb4xX3xX6xX20xX3xXexX28xXe4xX20xX3xX1exXe4xX3xX44xXedxX28xX3xX65xXdcxXexX8exX3xXexX24xX110xX3xX20xX1xXdxX31bxX20xX3xX20xX85xX3xX5xX80xXdxX3xX26xX1xXa3xX20xX14xX3xXexX1xX36dxX3xX7xX2c2xX3xX2axX2c5xX20xX14xX3xX88xX2e6xX110xX3xX88xX3dxX3xX4xXb4xX4xX3xXexX23xX20xX1xX3xX20xee39xX20xX14xX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX20xX1xX15xX3xX1exXdxX2axX10xX28xX3xX4xX6xX5xX5xXfcxX3xXcxX1xX10xX28xX3xX5x8f6fxX3xX14xXdxXedxXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX356xX6xXexXexX3xafa4xX5axX24xX7xX10xX8exX3xXexXb4xX4xX3xX14xXdxXedxX3xXexXdxX1bxX20xX3xX23xX4xX1xX3xX20xXe4xX110xX8exX3xX5xX4c5xX3xX2axX28xX3xX5xXe4xX3xX44xX282xXdxX3xX373xX5xX2axX3xX60xX6xX110xX28xX24xXexX3xX88xXb4xX20xX1xX3xX5xX25exX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX5axb2b0xX20xX14xX3xX44xX80xX20xX3xX1exX1fxX20xX3xX88xX6xX20xX14xX3xX7xX2c2xX3xX2axX2c5xX20xX14xX3xX65xX2a7xXexX3xXexX5axXabxX20xX1xX3xX2axX24xX110xX1bxXexX3xX4xX3axX3xX1exXe4xX3xX2axX28xX3xX88xX85xX3xX26xX1xXa3xX20xX14xX3xXexX1xX36dxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX88xX15xX3dexX4xX3xX65xdefcxXdxX3xX4xX1xX1d9xX4xX3xX20xX49exX20xX14xX3xX4xX3dxX6xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xX19xX1fxX20xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX5axa4c4xX3xX44xX6xX28xX3xX14xXdxX16xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX7x8b8exX3xX4xX1xX3d4xX20xX3xX4xX1xXdxX31bxX24xX3xXexX5ax93cdxX3xX20xXe4xX110xX8exX3xX20xX1xX15xX20xX14xX3xX1xXdxX1bxX20xX3xXexX80xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX5c8xX20xX3xX26xX1xXb4xX3xX88xXa3xX20xX14xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX65xX24xX327xX20xX3xX8bxX24xX6xX110xX3xX1exXb9xX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX5xX80xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axXfcxX3xXcxX1xX2c2xX3xXexXabxX65xX3xX26xXdxXb0xX65xX3xX1exXf1xXdxX3xX4xX1ddxX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX88xX33exX20xX3xX14xXdxXedxX20xX3xXexX5axX31bxX20xX3xX3b4xX28xX28xX14xX5xX10xX8exX3xX4xX85xX3xXexXf1xXdxX3xX162xX15exX3xXexX5axXdxX1bxX24xX3xX26xXb0xXexX3xX8bxX24xXedxX3xXexX5axXedxX3xX1exXb9xX3xX26xX1xXdxX3xX14xX5a5xX3xX4xX2c5xX65xX3xXexX25exX3x7bbbxX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26x7b81xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xaf9axXdxXb9xX24xX3xX1xXe4xXdxX3xX1xX15xXf1xX4xX3xX5xXe4xX3xX5ax72c9xXexX3xX20xX1xXdxXb9xX24xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX88xX89xX3xX5xXe4xX65xX3xXexX1xX10xX28xX3xX65xX2a7xXexX3xX1xX15xXf1xX20xX14xX3xX2axX1fxX20xX3xX8bxX24xX6xX110xX3xX1exXb9xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xXexX5axX28xX20xX14xX3xX65xX2a7xXexX3xX20xX28xXexX10xX3xXexX5axX31bxX20xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX4xX85xX3xXexX25exX3xX20xX49exX65xX3xX11dxX158xX2xX158xX8exX3xX65xXe4xX3xX110xX31bxX24xX3xX4xX2e6xX24xX3xXbxX1xXedxXdxX3xXex8b4exXfcxXfcxXfcxX3xX26xX1xX85xX6xX3xXexXe4xXdxX3xX26xX1xX28xXedxX20xXfcxX3xX1cfxXb4xX3xX44xXdxX1bxXexX8exX3xX65xX2a7xXexX3xX7xX327xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX4xX5c8xX20xX3xX5xX3dexXdxX3xX2axX2c5xX20xX14xX3xXexd72fxX65xX3xX5xX4c5xX3xX65xX24xX327xX20xX3xX1exXb9xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX88xX36dxX3xX4xX773xX24xX3xX5xXdxX26xX10xX8exX3xX4xX773xX24xX3xd16bxX28xX5xX5xX28xX154xX3xX1xX6xX110xX3xXexX1xXdcxX65xX3xX4xX1xX23xX3xX5xXe4xX3xX5xX25exX6xX3xX88xXedxX28xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX26xX1xXb4xX4xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xX13xX14xX28xXe4xXdxX3xX5xX4c5xX3xX2axX28xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xXexX1xX773xX20xX3xXexX1xX24xX2a7xX4xX3xX2ax7187xX3xX7xX2c2xX3xX2axX2c5xX20xX14xX8exX3xXexX1xX10xX28xX3xXbxX1xXedxX20xX3xXb4xX20xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX8exX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX26xX1xXb4xX3xX4xX1xXdcxX65xX8exX3xX88xX3d4xX4xX3xX44xXdxX1bxXexX3xX5xXe4xX3xX26xX1xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXa2xX24xX327xX20xX14xX3xX88xX36dxX3xXexXedxXdxX3xXexX1xX31bxX65xX3xX1xX28xX3d4xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX65xX282xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX26xX1xX24xX20xX14xX3xX4xX1xX6xXexX3x920dxX5xX28xX6xX2axXdxX20xX14xad36xXfcxX3xX6a7xX85xX3xX5xXe4xX3xX5xX4c5xX3xX2axX28xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xXexc2cfxX3xX5axX6xX3xX44xX1d9xX4xX3xXa2xX1ddxX4xX8exX3xXexX1xXdcxX65xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX1xX2c2xXdxX3xX44xXf1xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xXexX1xXdcxX65xX3xXexX1bxX3xXexX5axX31bxX20xX3xX65xX80xX20xX14xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX7xXexX110xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX5axX14xXdxX20xX11bxX3xX11dxXbxXa2xX3xX6xX24xXexX28xX125xXaxX12xX0xXexX44xX28xX2axX110xX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX2axX12xX0xXdxX65xX14xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX49xX49xXdxXfcxX44xX6xX28xX1xX6xXexXdxX20xX1xXfcxX1exX20xX49xX20xX10xX154xX7xX49xX11dxX158xX159xX15axX49xX2xX158xX15exX2axX11dxX2xX162xX158xX158xX158xX159xXexX159x94bcxX2acxX68xX5xX11dxXfcxX16fxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxX20xX3xX20xX23xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX2axX12xX0xX49xXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cfxX6xXbxXexXdxX28xX20xXaxX12xX3b4xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX3xX44xd662xX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX4xX1xX31bxX3xXa2xX6b9xX24xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX2axX12xX0xX49xXexX5axX12xX0xX49xXexX44xX28xX2axX110xX12xX0xX49xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xX3b4xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX3xX88xX15xX3dexX4xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX5xX2e6xX20xX3xX88xX2e6xX24xX3xX4xXa3xX20xX14xX3xX44xX327xX3xX1xda60xXdxX3xX20xX49exX65xX3xX11dxX158xX2xX15axX3xX1exXf1xXdxX3xXexX1xXdxXb0xXexX3xX26xXb0xX3xXexX327xXdxX3xXexX1xXdxX36dxX24xX3xX1xX85xX6xX3xXexX5axX31bxX20xX3xXexXa3xX20xX14xX3xX65xXe4xX24xX3xXexX5axX33axX20xX14xX3xX4xX1xX3dxX3xX88xX80xX28xX8exX3xX4xX85xX3xXexX1xX36dxX3xX88xXa0xXdxX3xX7xX6xX20xX14xX3xX20xXb9xX20xX3xX88xX10xX20xX3xX282xX3xX4xX1xXb0xX3xX88xX2a7xX3xX44xX6xX20xX3xX88xX31bxX65xXfcxX3xX3b4xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX3xX88xX15xX3dexX4xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xX8bxX24xXedxX20xX14xX3xX4xXb4xX28xX3xX5xXe4xX3xX7xX33axXbxX3xXa2xXb0xXbxX3xX13xX10xX154xX7xX3xX40xX10xX10xX2axX3xX5axX2a7xX20xX14xX3xX1xX33exX20xX3xX1exXe4xX3xX7xX773xX24xX3xX1xX33exX20xX3xX1exXf1xXdxX3xXexX327xX4xX3xX88xX2a7xX3xX5xX28xX6xX2axXdxX20xX14xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX1xX33exX20xXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX28xX2axX110xXaxX12xX4d5xX36dxX3xXexX25exX3xXexX1xXb4xX20xX14xX3xX15axX49xX11dxX158xX11dxX158xX8exX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX40xX6xX4xX10xX44xX28xX28xX26xX3xXexX5axX31bxX20xX3xXexX28xXe4xX20xX3xXexX1xXb0xX3xX14xXdxXf1xXdxX3xX88xX89xX3xX88xX15xX3dexX4xX3xX4xX1xX24xX110xX36dxX20xX3xX7xX6xX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX65xXf1xXdxX8exX3xX1exXf1xXdxX3xX1xX80xX20xX3xX4xX1xX85xXexX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axX3xX5xXe4xX3xX20xX14xXe4xX110xX3xX11dxX11dxX49xX15axXfcxX3xX60xX2e6xX20xX3xX88xXa0xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX14xX2e6xX20xX3xX20xX1xX6b9xXexX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX88xX773xX110xX3xX14xX2e6xX20xX3xX2xX158xX3xX20xX49exX65xX3xX4xX3axX20xX14xX3xXa2xXedxX110xX3xX5axX6xX3xXexXabxX20xX1xX3xXexX5axX80xX20xX14xX3xXexX15xX33exX20xX14xX3xXexX73axX8exX3xX26xX1xXdxX3xX20xX14xX15xX16xXdxX3xX2axX2bxX20xX14xX3xX4xX3axX20xX14xX3xXexXabxX65xX3xX88xX3dxX3xX65xX567xXdxX3xX4xXb4xX4xX1xX3xX88xX36dxX3xX1exXb9xX3xX5xX80xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xX2axXdxX1bxX20xX3xX4xX3axXfcxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c3xX28xX24xX5axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xcf2cxX1xX15xX33exX20xX14xX3xX13xX14xX24xX110xX803xX20xX49xXdxX4xXexX20xX10xX154xX7xXfcxX1exX20xX20xXfcxX1exX20xX0xX49xXbxX12